8-2020 Kryon

Zkoušky a strasti staré duše

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carollem a streamován v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada,  29. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Pro mnohé je těžké opravdu pochopit, o čem skutečně je channeling. Přijdou a řeknou: „No, channeling je něco zvláštního, možná tajemného, nebo dokonce okultního.“ Jiní lidé ho uznávají kvůli tomu, čím je, protože se to na této planetě děje po celé věky tolika různými způsoby. Někdy je to prostě jen intuitivní (channeling) od šamana. Šaman vycítí věci a poselství, odebírá se na určitá místa a vyučuje. Chápe, že se s ním dokonce komunikují předkové. To všechno je channelované. Když se však na něj dívají lidé, aby získali poselství z druhé strany závoje, které přichází s láskou a úctou, stává se to všechno nějak podezřelým, protože to nepochází z toho, čemu říkáte autorizovaný zdroj“.

 

Dovolte mi, abych vám něco sdělil o autorizovaných zdrojích. Máte jednotlivce na planetě, některé dokonce i ve vaší západní kultuře, některé ve východní kultuře, kteří jsou možná dokonce i velmi normální a jsou zasaženi láskou Boha. A najednou se kolem nich objeví andělé, kteří jim předávají poselství a oni to začnou co možná nejdřív zapisovat. Někteří při tom, když přijímají channeling, mohou být ve vězeňské cele, někteří zas ne, avšak (channelovaná) slova jsou natolik významná, že se z nich nakonec může stát Písmo svaté. Většina toho, co čtete ve svém oblíbeném Písmu od vašich oblíbených Mistrů a jejich následovníků, bylo channelováno, drazí. Je to autorizováno, samozřejmě, dnes ano, avšak v tehdejší době nebylo. Co je tedy skutečně autorizováno? Poselství, která vám právě teď předávám, jsou pro vás z andělského zdroje, který vás nezměrně miluje a chce, abyste toho tolik věděli o tom, kým jste. Je tu systém, který mnozí z vás zcela nechápou, nebo vás možná učili něco jiného o tom, čemu říkáme Akáša. Tento pojem má tolik definic, může působit jako energie, ale je to energetický systém vyváženosti (rovnováhy). Jsou tací, kteří si myslí, že Akáša reprezentuje vaši lidskost, duši, lidskost v nitru vaší duše, která vás vede skrz mnohé životy na planetě. Jak to právě říkáme, mnozí potřásají hlavou a říkají: „Dobře, líbilo se mi to, dokud jsi nedošel k minulým životům, protože v této moderní zemi, ve které můj partner channeluje, nevěříme na minulé životy.“ A máte pravdu.

 

Drazí, sdělím vám pravdu. Tento systém je intuitivní. Tento systém vlastní tolik domorodých národů po tisíce let a podávají o něm svědectví tolika různými způsoby. Věří, že se vrátí, dokonce jako sví vlastní předkové. Co bylo prvním organizovaným náboženským duchovním systémem na planetě? Pokud se vrátíte zpátky a najdete, co to bylo – mnozí řeknou, že to je hinduismus – základní součástí byla Akáša – něco, co ve skutečnosti může být energie karmyTo, co děláte na planetě, vytváří energii, s kterou se pak vypořádáváte, když se vrátíte zpátky. Buddhisté to vnímají stejně. Ve skutečnosti je Akáša u buddhistů velmi živá. Někteří z nich si vybírají své vůdce tak, že zkoumají jejich Akášu v jejich dětském věku. Jinými slovy – mniši chodí od vesnice k vesnici a hledají nového vůdce. Prostě se dívají na děti mladší 8 let, aby poznali, které to je. U nich je to takhle běžné.

 

Drazí, na této planetě je víc lidí, kteří věří na minulé životy, než těch, kdo nevěří. Jste v menšině. Odvrhli jste tento systém, abyste zavedli jiný. Ale já vám řeknu toto: „To neznamená, že by přestal existovat jen proto, že jste jej odvrhli. Je to jeden z nejvýznamnějších hnacích motorů lidské energie, děje se každý den vašeho života.“ Akáša souvisí s tématem tohoto channelingu – vědomí vlastní hodnoty, sebeúcty. Nejprve bych chtěl, abyste se na chvíli zamysleli a nadechli jste se. Drahé staré duše, ať si myslíte cokoli, byli jste tu předtím. A nebyli jste tu jen předtím. Žili jste na této planetě a prožívali jak ty nejúžasnější věci, tak i ty děsivé, byli jste smutní i šťastní. Představte si, že jste žili život za životem, život za životem, v bouřlivých dobách, avšak s jedním atributem, o kterém chci mluvit.

 

Zaprvé – tato planeta se po celé věky doslova mořila s temnou energií na základě svobodné volby, kterou jste si vybrali – ne abyste se probudili, ale abyste válčili, válku za válkou. Vybrali jste si existenci v temné energii, která přetrvávala, pevně se držela, a nezdálo se, že by se to mohlo zlepšit. Proto jsem tady, drazí, protože je před námi posun.

 

Tento posun ovlivní realitu, vědomí, a změní všechny ty věci, o kterých jste si mysleli, že jsou stálé a dané, včetně lidské přirozenosti. Ale tohle není tím tématemTématem jste vy a stará energie. Tady je jeden atribut, o kterém bych rád, abyste věděli. Pokaždé, když jste byli na planetě, je to jako škola, výuka. A to, co se učíte, je o vás, lidské přirozenosti, co funguje a co ne. Ale čím častěji tu jste, tím víc se stáváte osvícenější, co se týká výuky. A to znamená, že když se vrátíte, máte pocit, že už jste tu byli. I když to není přítomné ve vašem vědomí, vaše innate to ví, vaše šišinka to ví, že jste tu už dřív byli. Víte, jak věci fungují – ale když jste tu potřetí, počtvrté, popáté, pošesté, posedmé, přicházíte a odcházíte, už s tím máte zkušenosti. A začíná růst něco jiného – vaše vědomí Stvořitele. I když planeta může být v chaosu, co se týká zralosti vědomí, i když mohou převládat nejnižší energie, jaké si dokážete představit, na určité úrovni ve vás existuje jiskra, která nezapomíná.

 

Každý jednotlivý život je vrstva, vrstva zkušenosti, která vás, staré duše, vede k tomu, že nakonec pochopíte, že nejste sami. Že tu je Tvořivý zdroj, že tu je láska v tomto vesmíru a víc než to, že tu jsou věci, které můžete udělat – vyvolat uzdravení, změnit svou realitu. Do mysli začnou vstupovat modlitby různými způsoby - například meditace je formou modlitby, být v tichu a nic neříkat je formou modlitby, prostě jen sedět a nechat se milovat je formou modlitby. Víte, že přitahujete vnější zdroj. Jak prožíváte jeden život za druhým, dostanete se na místo, kde si absolutně uvědomujete, že jste se s tímto věděním narodili. Stále však čelíte velmi ošklivé Zemi, že? Kolikrát si myslíte, že jste tu byli? Pokud jste Lemuřané, pak jste tu byli tisíckrát. Dokonce i stará duše, která tu byla méně než stokrát, má i přesto tento atribut – máte lepší znalosti o různých věcech a víte, že to, co vidíte kolem sebe, neodráží velkolepost, o které víte, že je Bohem. Takže co se vám pravděpodobně stane? Představte si na okamžik, že jste přišli na tuto planetu v poloprobuzeném stavu a to znamená, že máte určité tušení, že něco existuje na druhé straně závoje, nebo se dokonce možná vrátíte s plným probuzením a víte, že tu něco je, víte o modlitbách a víte, že tu je velkolepost Boha. Vnímáte, že tu jsou andělské vlastnosti ve věcech, možná se dokonce začnete spojovat s Gaiou. Co se vám stane, až se tohle začne dít? Řeknu vám to: „Když se o tom jen zmíníte (lidem) v nízké energii, požádají vás, abyste opustili vesnici, protože jste nekonformní.“ A vy řeknete: „Nekonformní vůči čemu?“ Nekonformní vůči nízké energii vědomí.

 

Není to tak dlouho, řekněme, že jste se zúčastnili velmi sváteční události, při které bude určitý počet lidí na pódiu popraven setnutím hlavy. Nezapomeňte přivést (na tu podívanou) své děti! (Kryon se směje.) Není to tak vzdálené od dneška, drazí. To se stávalo. A řekněme, že přijdete, uvidíte to a jste zděšeni, protože vaše vědomí je laskavé, neboť jste staré duše. Co s tím uděláte? A odpověď zní: Naučíte se nic neříkat, protože když řeknete: „S tím nesouhlasím, protože to není správné, je tu něco, co jsme možná přehlédli, co nechápeme,“ ukážou na vás a řeknou: „Jsi příští na řadě, komu setneme hlavu.“ Protože budete vypadat, jako byste měli nějaké kouzlo, magii, protože se vynoříte z oblasti, jíž oni nemohou rozumět. Jeden život za druhým jste se probouzeli a naučili se nemluvit o tom, co víte.

 

Drazí, řeknu vám, co to způsobuje. Poté, kdy se narodíte do této doby, do této civilizace, do této kultury, cítíte se poraženi, cítíte, že je lepší nic neříkat, pamatujete si, co se stalo naposledy, předtím a ještě předtím … Někteří z vás možná byli kvůli tomu zabiti, někteří z vás byli vyhnáni na podivná místa, hodně z vás bylo ostrakizováno. Někteří z vás byli skutečně šamany, někteří z vás měli kouzlo, někteří z vás dokázali léčit, ale nikomu jste to neříkali, protože by si o vás mysleli, že jste čarodějové nebo čarodějnice. Tak nízká byla energie na této planetě. A proto, když se probudíte tentokrát, vaše Akáša vám předá zprávu: „Buď zticha, nic nedělej, jen tady seď.“ Způsobuje to pocit velmi nízké sebehodnotyprotože nemůžete dělat nic, kvůli čemu jste sem přišli. Nikdo vás nezná, nikdo vám nevěří. A tak tady jste a jen kráčíte po planetě, kde je toho o tolik víc, jak víte – můžete vidět jiné dimenze a ti kolem vás chtějí prostě zůstat v té (dimenzi), ve které jsou. Můžete vidět barvy, zatímco všichni kolem vás vidí černou a bílou. To vás teď vede přímo k tomu, že dochází k posunu, drazí. Přicházejí barvy, váš čas nastává. To všechno, čím jste prošli, vás dovedlo na toto místo, a jediná věc, kterou vám musíme říct, že tento nedostatek sebehodnoty kvůli minulosti je třeba propustit. A není to tak těžké, protože najednou se objeví ti, kteří vám budou věřit, najednou budou kolem vás ti, kteří budou chtít a potřebovat to, co máte vy. Pokud jste léčitelem, budou chtít to, co máte. Pokud jste tím, kdo dokáže trochu víc vidět úžasnější věci než ostatní a máte lepší intuici, která vás vede tam či onam, budou to chtít. V této době už vám nesetnou hlavu, nepošlou vás už nikam do vyhnanství. Zeptají se, co to máte, protože to budou chtít.

 

Světlo začíná být přitažlivé, světlo začíná přicházet na tuto planetu mnohem, mnohem lépe, než kdykoli předtím. Je k tomu povolen posunVěci nejsou vždy takové, jaké se zdají být, drazí. Teď jste tady s určitým záměrem. Pokud sedíte a myslíte si, že vás tato planeta k něčemu tlačí a že jste obětí, pak jste to ještě nepochopili. Tato planeta na vás čeká, abyste se postavili, přivítali to a řekli: Jsem tady, prošel jsem tou školou a teď jsem ji absolvoval. Teď mi věnujte pozornost, protože mám věci, které chcete a potřebujete, včetně laskavosti, vlídnosti, soucitu.

 

Kvůli tomu tady jste, a ne abyste seděli, plazili se a měli pocit, že si nic nezasloužíte. To je ta změna. Proto jste starou duší  a to je to, co se máte naučit, drazí.

Toto je dnešní Kryonovo poselství o vědomí vlastní hodnoty.

A tak to je.

 

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Trials of Old Soul – MP3 – 19:43 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět