8-2020 Kryon

Spojenectví s Gaiou

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Banffu, AB, Kanada, 28. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu vám řekneme věci, které musíte opakovaně slyšet – opravdu to potřebujete. Bůh nebo to, co nazýváme Tvořivým zdrojem všech věcí, není ve vakuu. Představte si Zdroj stvoření, který od vás není oddělen. Představte si Zdroj, který zahrnuje lidské bytosti jako součást aktivní lásky a soucitu, které neustále proudí do veškerého stvoření. Představte si Tvořivý zdroj, který ví, kdo jste. Existují lidé, kteří se dívají na rozlehlost vesmíru a říkají: „Jak je možné, že Stvořitel vesmíru ví, kdo jsem?“ Odpověď zní: Systém vás zahrnuje jako součást Tvořivého zdroje.

 

Máte duši a lidstvo ji pojímá velmi zajímavým způsobem. Téměř celá planeta mluví o duši, například v námořnickém výrazu: „Kolik duší je na palubě?“ Duše je „vozidlo“, které se zdá být součástí člověka a žije i po jeho smrti. Existuje totiž intuitivní myšlenka, znalost, že každý člověk má něco, co je o něco větší než jeho tělo. Je to tak velké, že to nikdy nezemře. Na tomhle se shodují téměř všechna náboženství a systémy víry na planetě, drazí. Je to monoteistická planeta, která uznává Boha a lásku Boha a ví, že duše existuje navždy a žije dál i po vaší smrti.

 

A přesto neexistuje skutečné ověření toho, co je v té duši. Rád bych vám řekl o něčem, co v duši je a na co jste možná nepomysleli. Myslíte si, že duše je zcela jako vy božská, že je to vaše vyšší já – všechny tyto věci, které v ní mohou nebo nemusí být, v závislosti na vašem systému víry. Ale je tu ještě něco jiného, na co jste nikdy nepomysleli a co je skutečně součástí vaší duše. Na této planetě existuje partnerství – partnerství, o kterém jsme tolikrát mluvili, protože je tak zásadní a potřebné. A přesto o něm opravdu nevíte. Když říkám, že o něm opravdu nevíte, mluvím hlavně k posluchačům (a čtenářům tohoto channelingu) západního světa. O planetě Zemi přemýšlíte jako o (tvrdé) zemi, po které chodíte. A někteří z vás nepřemýšlejí víc než jen o tom, co právě je, co se právě děje. Například se podíváte, jaké je počasí a to se právě děje – je to něco, co si můžete užít, nebo se tomu vyhnout. Ale je toho mnohem víc.

 

Tím „chybějícím partnerem“, jak bych to nazval, je Gaia. Není to planeta – je to Gaia! Gaia je jméno toho, čemu říkáme Matka příroda - teď už to víte. Má Matka příroda nějaký postoj? Má Matka příroda osobnost? Téměř každý, kdo se zajímá o planetu, by řekl: „Samozřejmě, tohle Matka příroda má.“ Je možné, že tato Gaia, tato Matka příroda je ve skutečnosti možná aktivní součástí vašeho božství? Je možné, že Matka příroda je nějakým způsobem zastoupena v duši člověka? Teď vám sdělím: Ano, je. A to se také ukazuje v systému mřížek, o kterém si teď znovu promluvíme. Ale dovolte mi předat vám něco, o čem většina z vás nepřemýšlí.

 

Jako děti jste se ve škole začali učit o planetě. A učili jste se, že stromy dýchají to, co vydechujete, a vy zase dýcháte to, co vydechují stromy. Není to úžasné? Už jste si to někdy uvědomili a žasli: „Jaká náhoda! V lese, v jezerech, na vřesovištích a na všech dalších místech jsou stromy a rostliny a rostou a prospívají z toho, co vydechujeme každým dechem.“ A když se podíváte na to, co potřebujete a co příroda potřebuje, pak to do sebe přesně zapadáJaká náhoda! Nebo jste se to jen naučili, uložili do paměti a řekli si: „Dobře, takhle to funguje.“

 

Představte si, že člověk potřebuje vodu. Bez vody nemůže existovat a vy sami jste tvořeni velkým množstvím vody. Nemůžete pít vodu z oceánu, protože je příliš slaná. Jaká situace a řešení se však objevilo? Sladká voda padá z nebe! A nespadne jen na vás, naplní potoky a řeky pitnou vodou. Mohli byste říct, že je to náhoda. Ale pokračuje to dál. Odkud berete jídlo? Nezáleží na tom, zda jste pro konzumaci zvířat nebo ne, protože v minulosti lidé jedli zvířata. A sázeli svou potravu a nechali ji růst, všechno, co poskytovala Matka Země. Mohli byste říct, jaká je to náhoda, že příroda a člověk jsou spolu tak silně propojeni, že vás příroda živí, dává vám vodu, poskytuje vám potravu, dává vám vzduch a mnohem víc. Přesto je to všechno prostě bráno jako fakt, že?

 

Můžeme pokračovat dál. Obnovitelné zdroje. Zjistili jste, že můžete stavět domy ze stromů, a pokud to budete dělat šetrně, stromy zas dorostou. A za pár desetiletí budou vaše děti stavět domy ze stromů ze stejného lesa. Představte si to, máte stavební materiál, který se neustále obnovuje a dorůstá, dorůstá a dorůstá. Napadlo vás někdy, že to nemusí být náhodaCo když to všechno pro vás bylo pečlivě připraveno? Přemýšleli jste o tom?

 

Existuje mnoho lidí, kteří věří, že lidská přirozenost způsobila situaci, kdy dochází doslova k boji mezi Zemí a lidmi a že už k sobě nepatří. Pojďme tedy k domorodcům a zeptejme se jich, co se staloBudou první, kdo vám řekne, že planetu vnímají jako osobnost a že se mohou s planetou harmonizovat a vyvažovat tak, aby jim poskytovala dostupné zdroje a zachovávala je na stejném místě po stovky let. A pokud někdy museli opustit jedno místo, přišli na nová místa, kde mohli žít tisíce let. Vnímají planetu jako partnera pro svou existenci.

 

Dnes ode mě uslyšíte prohlášení, které jsem sdělil už dříve, v protikladu k tomu, co si myslíte. Domorodé obyvatelstvo se nemodlilo za déšť. Provozovali dešťové tance, ale nepohybovali se v kruhu, aby jim nějaké božstvo na nebi poskytlo déšť. Takhle to nefunguje. Ale pro vás to tak vypadá, protože to tak děláte. Ale to, co domorodí obyvatelé dělali, je vytvoření rovnováhy a harmonie se svým okolím, s přírodou a oblohou. Rychle si uvědomili, že pozorováním hvězd mohou číst roční období. Všechno, co domorodci viděli a dělali, posilovalo myšlenku, že Země je živá bytost, že je živá, má osobnost a je jejich partnerem. A měli pravdu.

 

Později, drazí, jste však vyrůstali v moderní společnosti. Je zajímavé, když se dnes dítěte zeptáte, odkud pochází jeho jídlo, odpoví: Pochází z krabice, z nákupní tašky, z obchodu, kam matka došla nakoupit. Opravdu si neuvědomují symbiotický vztah, který skutečně existuje mezi Zemí a lidmi.

 

Řekl jsem vám, že v tom je zahrnut i vztah s lidskou duší. A je to velký vztah. Věděli jste, že vaše Akáša, záznam vašich životů, je také uložena na planetě? Neříká vám to, jaké by to mohlo být skvělé spojenectví? Věděli jste, že existují dokonce i zvířata, která nesou část tohoto záznamu? Už jsme o tom mluvili dřív. Co vám to říká o planetě? Věděli jste, že na této planetě existují systémy mřížek, které uchovávají lidské emoce? Myslíte si, že je to příliš ezoterické? Dovolte mi, abych vám znovu položil následující otázku – a těm citlivým mezi vámi se tato část bude obzvlášť líbit. Vstoupíte na nějaké místo, které zjevně sestává pouze z hlíny, pole, aniž byste věděli, že by na tomto poli mohlo dojít k nějaké bitvě. K nějaké starodávné bitvě, která ani nebyla zaznamenána. A najednou se vám sevře srdce, pocítíte smutek a hrůzu ze smrti a z toho všeho, co se tam stalo. Někteří z vás na to reagují. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Odkud se to vzalo? Mohli byste odpovědět: „No, jednou tu došlo k bitvě.“ Na to jsem se ale neptal, ptal jsem se na to, co je to za mechanismus, proces, který vám a vaší senzitivitě sděluje, že se tu něco stalo před stovkami let? Odpověď zní: Je to krystalická mřížka Země. Tento partner, tento chybějící partner s vámi mluví. Na této planetě existují věci, které chtějí být sděleny lidstvu a které obsahují moudrost přesahující všechno, co víte.

 

A teď k tomu velkému vztahu (Gaii s lidskou duší). Původní obyvatelé měli při pohledu na planetu určitou představu – něco, co jste již slyšeli: prach se obrátí v prach, popel v popel. Věřili, že hlína planety obsahuje moudrost jejich předků. To znamená, že když seberete kousek zeminy, podíváte se na ni nebo ji můžete pozvednout ke svým rtům, pak komunikujete se všemi svými předky a jejich moudrostí. Protože Země je partnerem vaší dušeNejsmutnější ve vaší moderní společnosti není to, že jste na to všechno zapomněli, ale že jste o tom nebyli poučeni ani trénováni. Můžete mi uvést počet moderních západních systémů víry, které zahrnují planetu jako součást vaší duše? Neexistuje prakticky žádný. Lidé to odhodili, drazí, protože tomu nerozuměli a nevnímali to, nebo se v doktrínách zaměřených na trest zdály důležitější jiné věci. Bylo to zavrženo.

 

Na této planetě by bylo mnohem lépe, kdyby se lidstvo vrátilo k myšlence, že by mohl existovat partnerský vztah, který by fungoval obousměrně, jeden pro druhého, a že by se od planety dalo naučit tolik věcí. To neznamená jen dívat se na přírodu, užívat si její krásy nebo studovat, co se v ní děje. Je to o tom, co by vám pověděl jakýkoli člověk, který objímá stromy. Sedíte v lese u kmene obrovského krásného stromu. A pak začnete cítit, jak k vám promlouvá a říká: „Drazí, stojím tady už stovky let a říkám vám, že tato planeta vás miluje. Děkuji, že jste dnes se mnou poseděli.“ To je partner. Zeptejte se jakéhokoli objímače stromů, proto to dělá. Protože tu existuje komunikace, drazí.

 

Je to dobré poselství, že? Něco, o čem můžete přemýšlet. Je to poselství, které vám přináším již 31 let.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Gaia Connection –  MP3 –  15:21

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět