8-2020 Kryon

Zima vědomí

.

Tento Kryonův živý channeling přijal Lee Carroll ve Vancouveru BC, Kanada, 22. srpna 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Kdybyste si tak dokázali představit, jaké to je na druhé straně závoje, tu neuvěřitelnou lásku k vám právě v tuto chvíli, kdy dáváte svolení k tomuto channelingu… – a je toho tam ještě víc. Neboť v tomto svolení, kdy máte záměr poslechnout si možná to, co potřebujete slyšet, chcete ještě víc procítit a zažít určité věci. Tento váš vědomý záměr, drazí, je zapotřebí, abyste si mohli svým vědomím něco osvojit, uvědomit si to a přijmout za své. Pokud jste přišli jen tak posedět v energii, je to jedna věc. Mnozí z vás jste však přišli, abyste si něco opravdu osvojili, přijali a získali zkušenost, která přesahuje pouhé posezení v energii.

 

Právě dochází k probuzení. To jsou ta nejlepší slova, kterými to můžeme vyjádřit. Když se podíváte, co ve vašem jazyce slovo probuzení skutečně znamená, pak je to jiná forma reality, než je spánek. Víte, co je spánek. Probudit se ze spánku znamená vrátit se z časového období, kdy jste nebyli v úplné realitě. Probíráte se ze spánku, ve kterém můžete mít vize a sny, a vracíte se zpět do své obvyklé reality. Metafora probuzení tomu přesně odpovídá - ve staré realitě se chystáte probudit ze stavu dřímotyJe to stav dřímoty staré energie, který jste považovali za skutečnou realitu. Lidé se vždy ptali: „Je to jen sen, ze kterého se jednoho dne probudíme?“ Dalo by se to tak říct. Probouzíte se do vyšší úrovně reality. Dalo by se dokonce říci, že to je multidimenzionální posun, nebo prostě jen posun dimenzí. Přesouváte se z toho, co jste považovali za skutečné, do vyšší reality a pro mnohé to bude zážitek „aha“. Je to probuzení k vyšší úrovni pravdy. K vyšší úrovni pravdy.

 

Dnes ráno jsme mluvili o vašem dědictví. Vaše dědictví je vaše božství. To je to, kým jste. Přicházíte jako božští, z oblasti božství, z dimenze božství, pokud to tak chcete nazvat, a jste božští od samého začátku. Co se pak stane dál, když se probudíte na této planetě, je to, co od svých rodičů získáte výchovou, tím, co vás učí a v jaké energii se to děje. A to je svobodná volba. Ale je tu toho mnohem víc, mnohem víc. Jaký je rozdíl mezi dvěma sourozenci, kteří se narodili ve stejné rodině a kteří se probudí odlišně i přes to, že dostanou stejné poselství? Tak se dostáváme k tomu, o čem jsme již hovořili: Kolik životů jste již prožili? Co jste se naučili? Co je ve vaší Akáše, co pak možná bude spolurozhodovat, co uděláte dál? Je to komplikované, ale dovolte mi dát vám jednu premisu. Řekl jsem vám o vašem dědictví, že každý z vás je božský. Ale rozhodující pro vaše probuzení je doba a počet životů, které jste již na této planetě prožili.

 

Rád bych, abyste si představili, že když se narodíte, každý z vás obdrží balíček semen. To je metafora, drazí. Semena jsou metaforou implantovaných informací, které zůstanou uzamčené, dokud nebudou zalita vodou jako semena. A jak vyrůstáte a procházíte jedním životem za druhým, vaše zkušenosti na planetě začínají tato semena zalévat. Takže stará duše, která tu byla opakovaně, má nejvíce zalitá semena, která pomalu začínají ožívat. V těchto semenech, drazí, se skrývá potenciál mnoha věcí a jednou z nich je možnost probuzení do zcela nové reality. Proto nyní také začínáme s Kruhem dvanácti - je to začátek závěrečného zalévání mnoha semen starých duší. Všechno to však závisí na vaší svobodné volbě. I když je pro vás těžké to pochopit, můžete mít všechna tato semena a můžete je zalévat všemi svými minulými životy, všemi informacemi a zkušenostmi, a stejně tak se můžete objevit na této planetě a vybrat si, že všechna ta semena budete ignorovat, dokonce i ta už zalitá. Takto vznikne člověk, který popírá svou vlastní velkolepost. Zalévá semínka po mnoho životů, a pak se vrátí a řekne: „Tohle tedy ne.“ To je klasická svobodná volba. To je také ten, o kom jsme dřív mluvili jako o „pracovníkovi světla ukrytém v šatní skříni“. Někteří z vás s takovými pracovníky světla, ať už jde o muže nebo ženu, uzavřeli sňatek. Poznali jste jejich velkolepost, a proto jste se do nich zamilovali. A zatímco se považujete za duchovně zaměřené a věříte v to, co vám říkám, váš partner říká: „Tomu nevěřím, to není nic pro mě.“ Je to i pro ně, ale ne teď. Nosí to také ve svých semenech, ale každý člověk má svobodnou volbu, zda je bude zalévat, nebo ne.

 

A nyní se dostáváme k velkému tématu. Tento systém probouzení s vámi byl ve všech vašich životech, a proto byl po celé věky k dispozici duchovní růst. Mnozí si to uvědomují a chodí na meditace, účastní se channelingů nebo dělají jiné věci, které nejsou mainstreamové. Protože se probouzíte do vyšší pravdy, která je pro vás k dispozici velmi dlouho. Teď jste ale najednou překročili milník. Co si myslíte, že se teď děje na planetě? Jaká rozhodnutí musíte udělat? Všimli jste si, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou jste museli udělat, bylo zalévat semena vaší sebehodnoty? Všimli jste si, staré duše, že jedno ze semen, které právě teď potřebujete zalévat, je to, abyste byli schopni oprostit se v klíčovém okamžiku od strachu? Právě teď vás neustále zastavují ti, kteří říkají: „Nebe padá.“ Je tu pandemie, denní astrologie, strach z toho nebo onoho, a jak říkáte, zhoršuje se to. Už jste někdy měli na planetě dobu, kdy jste čelili tolika strachu, potenciálním obavám a strachu lidí kolem vás? Setkali jste se někdy s dobou, kdy se média a zpravodajství snaží zhoršit události, které se dějí na planetě? Jak se vám to zatím líbí?

 

Drazí, je čas se rozhodnout, zda přijmete starou energii obav a strachunebo z ní zcela vykročíte svou vznešeností, napřímíte se a řeknete ostatním: „Toto je nový začátek, restart; uvidíte, co se stane dál.“ Odmítnou vás a řeknou: „Ne, je to tohle nebo tamto. Slyšel jsi o tom či onom a viděl jsi, co se stane? Neslyšel jsi ta poselství? Věděl jsi, věděl jsi? Všechno je černé a plné strachu! A pokud nevěříš těm poselstvím oznamujícím konec planety, tak si prostě jen poslechni zprávy.“ A mají pravdu. Jen si poslechněte zprávy, protože ty to jen posílí. Tady je moje odpověď těmto lidem: Promluvte si se mnou znovu za rok nebo za dva a pak prozkoumejme, co se stalo a čeho jste se báli. Možná jste se báli, že tato planeta bude „zredukována, prořezána“ – že to bude doba, kdy věci, které již nejsou potřeba, budou zničeny a odhalí se vám ošklivé věci, které budete muset řešit? Uvědomili jste si, že by to mohlo ovlivnit také vaši ekonomiku nebo vaši vládu? To je doba, kdy se vám tyto věci ukážou samy od sebe, a vy se musíte rozhodnout: „Tohle chci, tohle nechci, toto chci, toto nechci.“ To vše kvůli tomu, co se stalo v roce 2012. Říkám vám: zavlažovací systém se zapnul a každý z vás je zavlažován. A všechna ta semena, která byla spící a čekala na tuto dobu od počátku stvoření vaší duše na této planetě, všechna ta semena tu vždy byla, ale jen pár jich bylo odloženo stranou pro případ, že byste překročili milník 2012.

 

„Kryone, nerozumím tomu, co říkáš. O čem jsou všechna ta semena a to zavlažování?“ Někdy si musíte tyto channelingy poslechnout vícekrát, abyste pochopili mnohé metafory, které používáme. Vysvětlím to: Probouzíte se novým způsobem, v nové energii, v novém dimenzionálním paradigmatu. To se právě teď děje. Nebo jste si toho nevšimli? Myslíte si, že je všechno normální? Pak jste spali po celé měsíce. Věci se mění takovým způsobem, který všechno přebuduje a změní. Všechno.

 

Dostanete se z toho. Projdete tím v tomto roce a projdete všemi astrologickými atributy, projdete strachem a všemi věcmi, které by se mohly nebo nemusely stát. A pak uvidíte, jak se tyto věci vracejí, avšak vrátí se silnější, hlubší a lepší. I vztahy mezi vámi a vašimi dětmi, mezi vámi a vašimi partnery nebo kolegy se změní. Zaznamenáte, že to zahrnuje vztahy, které se náhle rozpadnou, nebo se náhle sblíží. Myslíte si, že to všechno je náhoda, nebo že se něco děje s energií této planety, která vytváří nový způsob myšlení?

 

Drazí, během příštích dvou let se stane něco od jednoho národa k druhému, co jste nečekali. Budou odhalena tajemství vhodných a nevhodných věcí, která tam vždy byla, a změní způsob, jakým pohlížíte na planetu a na své bližní. Co kdybyste začali myslet jako jeden člověk o druhém člověku a ne jako jeden národ o druhém národuCo kdyby vaše propojení, které máte díky dnešním technologiím, vytvořila stabilnější základ pro spolupráci mezi lidmi, se soucitem od člověka k člověku, a ne od vůdce k vůdci? Zatím vám bylo řečeno, jak zacházet s jinými zeměmi na základě toho, co řekli nebo jaké zákony právě přijali. A najednou tyto věci už nehrají tak velkou roli, místo toho největší vliv budete mít vy a vaše rozhovory s lidmi z jiných zemí, a to i bez jazykových bariér – to také přichází. Co se stane, když svět může mluvit se světem? Řeknu vám, co se stane. Vlády se bojí, protože začínáte vidět věci, které nechtěli, abyste viděli. A právě tam se věci opravdu začínají měnit. Začínáte eliminovat to, co už na planetě není vhodné.

 

A to se týká téměř všeho kolem vás. Jednoho dne se postavíte médiím a řeknete: Už nás déle neděste! Sdělujte nám dobré i špatné zprávy. Přinášejte zprávy o špatných věcech, které se na planetě dějí, ale sdělujte i druhou stranu příběhu, nejen  jeden úhel pohledu. Chceme slyšet potřebné informace, ale zároveň získat uklidnění a útěchu v srdci, abychom cítili s ostatními lidmi a mohli řešit problémy. Chceme získat skutečný příběh a ne jen něco pokrouceného, co by nás mělo vyděsit.“

 

Přichází to. Už téměř otevíráte balíček vědomí, kde se vám mnoho věcí odhalí v úplně odlišném světle. Jako kdyby se rozsvítilo světlo, a vy řeknete: „Neuvědomili jsme si, že to tak bylo. Neuvědomili jsme si, že to tak bylo.“ Podívejte, můžeme vidět nějaké věci tady nebo tam, semena se zalévají a než začnou kvést, drazí, uvidíte strom životaTento strom života je koherence (soudržnost) se zbytkem planety, soudržnost mezi lidmi, kde se vám díky soucitu budou zdát věci mnohem logičtější. Přijde doba, kdy se planeta nebude bát tolik jako dnes. Všechny tyto věci, o kterých mluvím, se nyní probouzejí v semenech, které jste tu vždy měli pro případ, že byste vytvořili změnu paradigmatu, posun od staré energie k nové. Je to víc než jen období, víc než jen milník precese rovnodennosti roku 2012, více než jen změna mayského kalendáře. Musíte přejít most, most ze staré do nové energie, která má potenciál změnit vše na této planetě.

 

Současný problém spočívá v tom, že když začnete rychle měnit tyto věci, hodně z toho bude zpočátku vypadat černě. Ale drahé staré duše, zejména vy, kteří to posloucháte (a čtete), proto jste tady. Jste zde, abyste vyzařovali světlo. Jste zde, abyste pomohli lidem ve vašem okolí, aby viděli vaše postoje, chování a nepřítomnost strachu, vaši nebojácnost, možná i vaši radost, když se napřímíte a řeknete: „Dlouho jsme očekávali dobré věci. Pojďme tím projít, aby mohlo vyjít slunce a my mohli pokračovat v tom, kvůli čemu jsme přišli.“

 

Chápete, že změna ročního období často uvede stromy do období klidu? Obloha se zatáhne a ztemní, listy opadávají, ochlazuje se, a pokud se teple neoblékáte, je to nebezpečné. To je to místo, kde se právě teď nacházíte. Jste v jakési zimě planety, říkám tomu „zima vědomí“, než vyjde slunce a ptáci začnou opět zpívat a vy pomalu začnete vidět, co tam vždy bylo. Znovu se zbarví listy stromů, ale takové barvy jste dosud nikdy neviděli. Uslyšíte zpěv ptáků, jaký jste ještě nikdy předtím neslyšeli. A až vyjde slunce, bude svítit jasněji než kdykoli předtímTo je ta zima, o které jsme vám říkali, že změní úplně všechnoTo je ta zima, kdy se začnou odhalovat ošklivé věci. A v tom se právě teď nalézáte, drazí.

 

Těm, kteří chápou, co tím myslím, říkám: Nadechněte se a pochopte, že proto jste tady. Proto jste tady. Tato semínka se nyní začínají probouzet a začíná růst něco, co do vás bylo vloženo už dávno implantace božství. To je vaše dědictví a nyní přichází zralost, soucit, porozumění, mír, uzdravení a delší život. To je ten strom, který ve vás právě teď začíná růst.

 

„Kryone, doufám, že máš pravdu.“ Promluvte si se mnou znovu za rok nebo dva – uvidíte věci, které se na této planetě mění úplně jinak, než jste si kdy pomysleli. A teď jste přímo uprostřed toho, podle plánu, drazí, podle plánu lásky.

Zítra se vrátím.

A tak to je.

Kryon

 

zdroj: www. kryon.com – The Winter of Consciousness –  MP3 -  21:10

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět