8-2021 Kryon

Atributy změny – 1

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 4. srpna 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Přicházím k vám v lásce. Tentokrát nepůjde o návod, instrukce, ani o to, co byste měli nebo neměli. Je to pozvání, abyste se uvolnili a uvážili, že by mohlo existovat něco mnohem většího, než co vám bylo dosud řečeno. Slyšíte mě říkat – a dělám to často kvůli skeptikům a těm, kteří rádi kroutí očima nad všemi těmito věcmi – že je v pořádku zpochybňovat všechno, co vám říkám. Ale protože váš intelekt vás každý den přesvědčuje, že už víte o všem, co existuje, je možné, že jste skeptičtí jen proto, že všechny tyto věci jsou mimo bublinu toho, o čem jste přesvědčeni? Je možné, že by toho mohlo být víc? A pokud tuto možnost vezmete v úvahu, pak jste teď na správném místě. A toto „něco víc“ nezneplatňuje věci, které znáte, ale spíše je vylepšuje. Pokud jste někdo, koho přitahuje laskavost a vlídnost, pokud rádi relaxujete v náručí toho, komu můžete říkat Tvořivý zdroj, Duch nebo Bůh, pokud jste jedním z těch, kdo možná rádi meditují, relaxují a usmívají se, protože hluboko uvnitř už víte, že na této planetě existuje (na práci) něco mnohem většího, pokud jste jedním z nich, možná vnímáte, že jste toho součástí. A pak jste na správném místě. Na tomto místě se všichni scházíme a diskutujeme o některých věcech, které se právě teď dějí na této velké Zemi. A jednou z těch věcí je změna.

 

Posledních pár měsíců jsem vám poskytoval tematické channelingy týdně, obvykle čtyři za měsíc na konkrétní téma. Nebudu to dělat pořád. Ale teď je jeden z těch měsíců. Pro ty z vás, kteří se teď připojili, kteří obvykle nejsou členy tohoto vysílání (pro Kruh dvanácti), jsou všechny tyto čtyři channelingy zdarma a budou dostupné zdarma, abyste si mohli i tyto věci poslechnout (a přečíst) později.

 

Existují čtyři atributy změny, které bych vám rád ukázal a promluvil o nich. Ve skutečnosti jich je více než čtyři, ale tyto čtyři, které jsem vybral, jsou možná nejrelevantnější pro tuto dobu. A jsou to také ty, které vám chci představit, a o některých jste neslyšeli. Některé jsou udivující, překvapivé, jiné zas velmi kontroverzní.

 

Ale začněme tuto část otázkou: Probíhá právě teď změna? Je možné, ptám se vás, aby celá ta myšlenka o nové energii na Zemi byla již předpovězena proroky, starověkými a domorodými lidmi, a že nyní nastala doba, kdy by to všechno mělo nastat? Nebo je to jen něco, co se vám rozhodli předat lidé, zabývající se „New age“?

 

Existuje opravdu velké množství důkazů, drazí. Od těch, kteří žili dlouhou dobu, od starověkých, ze spisů, od těch, kteří zastupují starodávné a představují spisy, existuje opravdu obrovské množství informací, které všechny potvrzují, že se nacházíte ve velmi výjimečné době. Můžeme začít třeba tím nejznámějším důkazem. V bibli, se kterou tolik z vás v této kultuře vyrostlo, což je mimochodem i kultura mého partnera – v USA – v této konkrétní kultuře jste vyrůstali téměř od narození a pokud jste pak chodili do kostela, slýchali jste tyto informace. Většina z vás věděla, že se něco stane v roce 2000 nebo kolem něj, nebo alespoň kolem přelomu tohoto tisíciletí. Můj partner v tom vyrůstal a bylo mu řečeno, že to bude něco dobrého, ale i špatného. Dobrá část se týkala toho, že se objeví úplně nová energie plná zázraků a slávy. Ta špatná část se týkala toho, že budete muset udělat určité věci, abyste toto období přežili. A to se pak stalo doktrínou, kterou vás učili. Byla to učení o trestu a strachu, abyste se chovali správně a řádně, abyste pak nezůstali pozadu. Tohle je velmi obecně rozšířené. Podívejte se však na metafory v tom obsažené - přichází změnaA tato mimořádná změna byla velmi jasná – něco se stane na přelomu tisíciletí nebo v následujících letech.

 

A nyní přichází to, co jsem vám chtěl ukázat. Tyto konkrétní informace nejsou ojedinělé ve své prezentaci, ale jsou vylepšené a mnohem podrobněji vypracované těmi, kdo vám dali cykly. Tady je to, co jsem vám chtěl ukázat a sdělit v tomto channelingu, co si možná neuvědomujete: Sedíte tady v dnešní moderní době se všemi svými technologiemi a jedna z věcí, které si možná neuvědomujete, je, že tato technologie je s vámi teprve několik desetiletí: schopnost sledovat a předpovídat počasí. Dokázali jste to za velmi krátkou dobu. Kdyby existovaly cykly počasí, které by trvaly 200 nebo 300 let, neuvědomili byste si to, dokud byste se nepodívali do záznamů, které si ručně pořizovali možná domorodé národy před dvěma nebo třemi staletími. Kdybyste se však na to podívali, uviděli byste něco překvapivého a udivujícího.

 

Pojďme se podívat na jednu z těch domorodých uskupení, jednu z nejznámějších, na Maye. Pořizovali si záznamy o hvězdách. Měli vzorce a byli velmi dobří v matematice. Sledovali cykly. A to, co Mayové viděli přicházet, bylo něco velmi odlišného od toho, co bylo dosud viděno ve hvězdách. Viděli něco, co bylo skutečně ohromujícíkolébání Země. Ti, kteří pozorovali hvězdy, dokumentovali jejich pouť v observatořích, viděli, zaznamenávali a sledovali pohyby hvězd, které naznačovaly, že tato planeta prochází 26 000letým cyklem kolébání. A zaznamenali to. Řekli, že začátek a konec tohoto kolébání, jinými slovy tyto otočné body, od kterých se měří rozsah kolébání, jsou na dosah ruky. Sdělili, že se brzo objeví. To byl rok 2012. Teď už víte, co vlastně rok 2012 znamenal, kdybych o tom nemluvil dříve. (Mayové) o tom také říkali, že nastane jiný věk, který bude natolik odlišný, že budou potřebovat jiný kalendář. Ten, který měli, byl sestaven jen na 5 000 let a pak končil. Přesněji po 5200 letech skončil, prostě se zastavil. Potřebovali jiný kalendář, který by si pověsili na stěnu, jak byste to mohli vyjádřit, který by reprezentoval čas po ukončení cyklu kolébání, zatímco kolébání začalo znovu a z jejich proroctví bylo jasné, že dojde ke změně lidského vědomí. S tím přišli Mayové. Ale i předkové předků jejich předků této domorodé populace. Věděli jste to? Takže i to, co je v bibli, co si tam můžete vyhledat, je metaforou této skutečností, něčeho, co se stane v novém tisíciletí.

 

Můj partner cestuje po celém světě. Byl na mnoha místech. A jednou z věcí, které stále dělá, je ptát se domorodých lidí: „Jaké je vaše proroctví? Co vidíte, že se stane?“ A znovu a znovu sedával u nohou šamanů, kteří mluví o cyklech Země, kteří mluví o všem, co se děje teď a co se nikdy předtím nedělo. Ať už cestuje po severní nebo jižní polokouli, ty příběhy jsou si tolik podobné.

 

A tady je ten příběh: Pokud zvládnete přežít významné období po roce 2000, aniž byste se zničili, vědomí na této planetě se změní. Myšlení bude jiné, reakce budou jiné. Mnoho věcí se změní, nejen technologie, drazí. Zásadní je ZMĚNA VĚDOMÍ. Je možné, že existuje sada vědomí, kterou byste nazvali „staré vědomí“, jež se začíná rozvíjet do „nového myšlení“? Je možné, že i ti, kteří jsou v tomto naprosto skeptičtí, začnou zažívat „aha“ zkušenosti a řeknou: „To jsem netušil. Tohle je něco, co naprosto přesahuje to, co mi bylo řečeno. Podívejte se, jak se mění to či ono, jak se mění naše kultura. Podívejte se, co se tu děje.

 

Objevují se změny v tom, co akceptujete a co ne. Vidíte to, pokud jste o tom nevěděli, vidíte to. Věci, které se nikdy neměnily před 100, 200 lety, se vám doslova mění před očima. Bylo to předpovězeno prastarými.

 

Tématem je změna. Jednou z posledních a nejzásadnějších jsou příběhy o změně, revoluce v informacích a odhaleních. Když byl můj partner (Lee) v jednom velmi vysoko položeném městě, v Cuzco, v Peru, bylo obtížné tam dýchat pro někoho, kdo se narodil úrovni moře, jak je on. Takže Lee mluvil pomaleji, než je u něj normální. Seděl u nohou jednoho šamana z kmene Qeros, jednoho z mnoha šamanů z mnoha kmenů Qeros. Ti žijí v Peru přes tisíc let, také pozorují hvězdy, mají také svá proroctví, mluví svým vlastním jazykem. Lee poslouchal, o čem šaman mluví. Ten šaman se naučil španělsky a byl tam také člověk, který to Leemu překládal v jeho jazyce, angličtině. Lee seděl u jeho nohou a naslouchal tomu muži. Jeden na jednoho. To je terminologie, kterou užíváme pro základní pravdu, kterou vám předávám už 31 let. A tady je to, co (šaman) sdělil:

 

Pro celé lidstvo jsou dostupné různé úrovně vědomí. A řekl, že na této planetě se začnou objevovat cykly a toto je začátek jednohoZmínil se, že se vrátí moudrost předků, dokonce i skrz prach a hlínu. Zmiňoval se také o rozsáhlých změnách, protože tohle je ta doba a ten cyklus, který studoval a poznával, stejně jako jej studovali a znali jeho dědové, jako základ všeho, co přichází.  Právě teď jsme v jednom z největších cyklů ze všech. Tohle zaznělo z jižní polokoule, od šamana z Peru, mistra z kmene Qeros. Je to stejný příběh jako ten, který jste slyšeli od Mayů v MexikuJe to stejný příběh, jako jsem vám vyprávěl už tolikrát, od té doby, co jsem vám začal předávat poselství. Je to stejný příběh jako ve vaší bibli.

 

Jsou to stejné metafory. Nacházíte se v době ohromných změn. Dokázali jste to, pokud jste si toho všimliNedošlo k třetí světové válce, jak někteří předpovídaliPořád se ještě bojíte všech těch předpovědi staré energie, i když už je pryč? Stále ještě listujete ve starých proroctvích a hledáte proroctví, které vás děsí, co přijde? Nebo už víte, že jste se přesunuli na jinou kolej reality?

 

Tato změna je pro některé obtížná, pro jiné zas nádherná a velkolepá. Začíná se rozvíjet vědomí lidstva a to způsobí nějaké problémy (určité záležitosti)

 

O tom a některých dalších změnách si povíme při dalších setkáních.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of Change – part 1 – MP3 -  min. 15:51

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět