8-2021 Kryon

Atributy změny – 2

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 11. srpna 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Tento měsíc má své téma. Každý měsíc předáváme čtyři channelingy na jedno konkrétní téma. A tento měsíc to nebude jinak. První týden v měsíci jsme vám řekli, jaké to téma bude, a dnes budeme pokračovat.

 

Změny, drazí, jsou na spadnutí. Co to skutečně znamená, je, že změna je právě to, řekl bych, víc než to, co zažíváte v této nové energii. To je pravděpodobně největší část toho, o čem byste mohli říct, co bylo tehdy, co je teďco se stalo předtím a co přichází po coviduto vše je změna. Jsou to čtyři zásadní změny, o kterých s vámi chci mluvit. Už jsem o jedné mluvil a dnes budu hovořit o té další.

 

Je spousta různých věcí nebo okolností, které s sebou přináší nová energie. Mohli byste říct: Myslím, že to největší je nové světlo. Nebo byste mohli říct, že se mění způsob fungování institucí, nebo to či ono, co způsobil či nezpůsobil covid. Ale říkám vám, že tím největším jsou změny – změny, které jste neočekávali. To je na tom to největší. A tak si dnešní poselství podpoříme trochou výzkumu, trochou vědy.

 

Všimli jste si někdy, že historie se ráda opakuje? Pokud jste historiky a vrátíte se trochu zpět v čase, můžete to vidět a je to tak zásadní, že to skoro vypadá, jako kdyby lidstvo bylo dysfunkční. Vypadá to, jako kdyby generace za generací opakovala a dál dělala stejné chybyProjdete jednou válkoudáte si přestávkuvrátíte se znovu do války, možná dokonce se stejnými zeměmi, kvůli stejným důvodům, a možná dokonce na stejných místech. Takhle se tvořila historie a nezáleží na tom, zda jde o starou historii nebo co se děje právě teď. Když se podíváte blíže na historii, nezdá se vám, že faktory, které vytvářejí spory, faktory vzbuzující nenávist a strach, se vynořují pořád dokola? Generace za generací. Vypadá to, že jedna generace něco uskuteční, něčeho dosáhne, a pak řekne: „Je to hotovo, konečně je to za námi,“ a další generace to pak znovu roznítí. A je to tady znovu. Tohle je tak hluboce pravdivé, že když se nad tím zamyslíte, nemůžete se nezeptat: „Existuje pro to nějaké vědecké vysvětlení?“

 

Vědec Gregg Braden si to dal dohromady, začal to všechno pozorně zkoumat a uvažoval: Existuje v tom nějaký cyklus? A je pro to možná nějaký důvod?“ A skutečně, výzkum ukazuje, že existuje určitý cyklus. Výzkum ukazuje, že dokonce existuje definice, jak dlouho by tento cyklus mohl ve skutečnosti trvat. Neočekávali jste, že věda bude zkoumat opakující se historií, že? Ale je to tak. Dovolte mi to tedy vyjádřit trochu jiným způsobem, než uvedl vědec Gregg (Braden), abych to trochu zjednodušil.

 

Předpokládejme na okamžik, že na této planetě existují určité úrovně vědomí a energiePo eony jste byli na jedné úrovni a v jedné energii, kterou lze definovat na základě vibrací, které obsahovala. Řekněme, že tato vibrace se nazývá „X“. Toto „X“ vytváří určité cykly a tyto cykly mají čísla a roky. A dokud jste v energii „X“, ty věci se nepřestanou opakovat znovu a znovu a znovu a znovu. A už jsme vám tolikrát říkali, že jste uvízli ve staré energii. Tak dlouho, jak si pamatujete, tak dlouho, jak můžete nahlédnout do svých historických knih. Je zřejmé, že celou tu dobu ovládala nízká energie.

 

Ale najednou jsme vám řekli, že přichází nová energie a rozvíjí se. Nazveme ji „X+1“. Je to prostě nová, jiná energie. Není to automaticky „Y“, ale „X+1“, což znamená, že se začíná rozvíjet. Otázka pro vás, pokud jste opravdu poslouchali: Jste-li nyní v energii „X+1“, budou se dál opakovat stejné cykly? Nebo to bude natolik nová energie, takže se ocitnete jakoby na jiné koleji?

 

Rád bych, abyste si něco představili a vizualizovali. Jste ve vlaku a ten neustále jezdí po jedné koleji, která vede dokola v kruhu. Ten kruh je vaše historie a má tendenci se stále opakovat. Znovu, znovu a znovu po stovky let. Najednou se ocitnete v situaci, kdy vidíte úplně jinou kolej, která odbočuje. Je to jako místo s výhybkou, kterou se můžete vydat na jinou kolej, do jiného kruhu. Ten kruh je sice pořád kruhem, ale je na jiné vyšší úrovni. Přehodili jste výhybku na jinou kolej, vlak jede do malého kopce a nyní už se ocitl v jiném kruhu, a to je „X+1“. Ale v tomto kruhu není žádná historie. Chápete to?

 

Nikdy jste v tomto kruhu nebyli. Je to dlouhý kruh, který bude možná trvat 50 let, možná potrvá jednu generaci nebo i více, možná potrvá i sto let. Takže zatímco váš vlak jede do kopce a vjíždí na tuto novou úroveň, do nového kruhu, vjíždí na nedotčenou trať na zcela novém území, kde neexistuje žádná historieVznikají úplně nová pravidla a předpoklady. Je to vyvýšená trať, že? Je to „X+1“. Změnili jste trať, drazí, a tady vám teď uvedu předpoklad týkající se této změny. Doufám, že někteří z vás si jej zapíšou. Nečekejte, že to, co se stalo v minulosti, bude předlohou pro to, co se stane v budoucnosti. Historie se tentokrát nemusí nutně opakovat, protože nyní jste v „X+1“.  Nyní jste na té vyvýšené trati, pro kterou neexistuje žádná historie, jež by se mohla opakovat. Je to, jako kdybyste jeli tou kolejí poprvé. Tohle vám představil vědec Gregg Braden ve svém díle velmi zásadním a hlubokým způsobem. Bude první, kdo bude souhlasit, že když změníte koleje, nebude tu už žádná historie, která by se opakovala. To je také podstatou jeho práce, jeho knihy a řešení, s kterými přišel – změnit koleje.

 

Co to pro vás osobně znamená? Pojďme si promluvit o některých věcech. Není to jen historie, co měníte, je to způsob, jakým jednáte. Co očekáváte, že se bude dít dál?

 

Pokud jste byli mezi lidmi, kteří mluví o tom, co všechno způsobil covid nebo co se teď bude dál dít s planetou, že se věci mění určitým způsobem – co za věci slyšíte?

 

Jsou tací, kteří říkají: „Už abychom byli v novém normálu. Ale já jej vůbec nevidím. Víte, že vláda se nikdy nezmění. Taková je prostě vláda. Lidé se nikdy nezmění. Však víte, jací lidé jsou. Máme rasové problémy. To se nikdy nezmění, nikdy se to nezměnilo. Jen se to trochu usadí, ale ničeho se tím nedosáhne. Kriminalita se zas prostě vrátí.“ Tohle všechno slyšíte znovu a znovu, drazí, protože to je způsob, jakým lidé uvažují. Scházejí se a diskutují o tom, co se s planetou děje špatně, a usoudí, že s planetou je všechno špatně. Pokud má někdo ještě naději, řeknou mu: „Ta naděje je jen dočasná a stejně se to zas vrátí do starých kolejí. Vždyť víte, že mám pravdu.“

 

Co uděláte, když vaši přátelé sedí kolem vás a diskutují o tom, jak se stejně všechno vrátí k tomu, co tu vždy bylo, že korupce se nikdy nezmění a chamtivost se nikdy nezlepší, že lidé se nikdy nezmění k lepšímu a že můžete očekávat jen to nejhorší. Co uděláte? První věc, kterou můžete udělat, jak jsme o tom hovořili dříve, je nezapojovat se do takových diskusí. Můžete poslouchat, pokud chcete, nemusíte kvůli tomu odcházet. Ale když se pak na vás obrátí a zeptají se, jak to všechno vidíte, můžete odpovědětMyslím si, že je tu mnohem víc naděje, než bylo v minulosti. V mém životě se to tak alespoň děje. Neodporujete jim, jen jim ukazujete světlo. Ani jim nemusíte říkat to, co vám sděluji. Ale můžete o tom vědět a ty staré duše, které to právě teď pociťují, říkají: „Ano. Ano, přesně tak, vnímáme, že jsme na nové koleji, že je tu nová energie, že na této planetě začíná fungovat „X+1.“

 

V budoucnu už nezažijete to samé, co jste zažili v minulosti. Neexistuje žádné pravidlo, které by říkalo, že se všechno vrátí zpátky tak, jak to bylo. Takové pravidlo prostě neexistuje. Ale kam to pak všechno spěje? A to je okamžik, kdy můžete říctNevímAle co vím, že právě teď, úplně poprvé, máme příležitost změnit to tak, jak to nikdy dřív nebylo možné.  Máme příležitost provést změny, které se uchytí a udrží. Mluvit o věcech, které chceme kolektivně, aby se určitým způsobem staly. Aby se změnilo, co je zaseknuté a co už se nemusí vrátit k tomu, co bylo dřív.“ Ach, je toho mnohem víc, drazí. O tom vám povím příště. A bude to něco velkého.

 

Avšak dnešní lekce o změnách zní: Jste na nové koleji. Neočekávejte, že to, co se dělo v minulosti, bude vaše budoucnost.

 

Můžete do toho jít se mnou? Dokážete to pochopit?  Doufám, že ano, staré duše, protože to je vaše rodová linie a to je důvod, proč jste zde, abyste to viděli a provedli změnu.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of Change – part 2 – MP3 -  min. 15:58

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět