8-2021 Kryon

Přicházející objevy

.

živé vysílání Healing Wednesday, 25. 8. 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto je čtvrtý channeling tohoto měsíce týkající se změn. V uplynulých třech týdnech jsme diskutovali o několika atributech změn, které se na této planetě začínají dítTyto změny se týkají převážně vědomí a uvedli jsme vám několik příkladů, které ukazují, že mnohé z nich byly očekávané a koordinují se s poselstvími původních obyvatel. Točí se kolem cyklu našeho času, precese rovnodennosti a posunu v roce 2012.

 

Takže tady sedíte v době očekávaných změn a první, co se stane, je COVID. Musíte se zeptat: Souvisí to s tím?„ A odpověď jsme poskytli již mnohokrát. Vskutku (souvisí to)! Více než souvisí, je to katalyzátorem toho, co bude následovat. Tento virus téměř zastavil běžné provozní atributy této planety a já jsem vám říkal, že je to jako zastavit velkou továrnu, aby se mohla přestavět.

 

Probírali jsme „metaforu továrny, která se nemůže zastavit. Po nějaké době začne být nefunkční a ti, kdo ji provozují, zahájí proces chamtivosti a nedostatku integrity. Továrna se stává tak špatnou, že je těžce neefektivní, ale nikdo ji nedokáže zastavit. Je příliš velká. COVID ji však zastavil! To poskytuje určitý prostor, nebo ne? Je to prostor, který nikdo nečekal, daný proto, aby bylo možné tu neefektivitu továrny (systémů Země) spatřitJe to čas k tomu, abyste se mohli převléknout a jasně vidět temné věci, které vyrostly v temných koutech, kam jste se předtím nikdy nemohli podívatJe to příležitost vidět více světla než kdykoli předtím ukázat na ty, kteří vám brání ho vidět.

 

Moji drazí, to je jen začátek toho, o čem jsme mluvili. V minulosti jsme vám předali několik poselství o změnách a řekli jsme: „Dávejte pozor na toto“ nebo „Hledejte tamto„. Tyto věci přicházejí. Přicházejí věci, které by vás překvapily, které jsou skutečně senzační a plné velkých věcí, a když vám o některých z nich vyprávím, možná se ptáte: „Kdy už, Kryone, kdy?„ Každá z těch věcí, které vám nyní prozradím, již ve skutečnosti existuje. V nějaké podobě již existují nebo se na nich pracuje. Řeknu to jasně: některé z těchto věcí spočívají na lidstvu a čekají na zážitek prozření. „Kryone, o čem to mluvíš?“

 

Vynálezy jsou vám dány, když jsou potřeba

Dovolte mi, abych se vrátil k některým poselstvím, která jste možná slyšeli dříve: Často se zdá, že významné vynálezy, které změnily kulturu této planety, se staly najednou, po celé zeměkouli, téměř jako by byly do vědomí doručeny všechny najednou odněkud odjinud.

 

Málokdy se stane, že by jeden člověk přišel s nápadem, který by změnil celou planetu. Takový příběh vám možná vyprávějí v dějepise, ale tyto významné vynálezy a objevy se obvykle dějí současně a zásluhy získává ten, kdo s nimi přijde jako první.

 

Elektřina: Některé vynálezy, které se na planetě projevují, se zdají být podivně načasované. Můžete se ohlédnout zpět a zeptat se: „Proč to trvalo tak dlouho? Jak je to možné?“ Pokud se začnete zabývat fakty, objev elektřiny je jedním z nich. Jak dlouho byla tato energie pro lidstvo v mnoha ohledech samozřejmá? Ať už jde o statickou elektřinu, jako jsou jiskry, které vznikají při pohybu nohou na určitých látkách, nebo ať už jde o blesky na obloze… Proč je to jen pár set let zpátky, co tomu začali věnovat pozornost, nebo si položili otázku: „Zajímalo by mě, jestli je to energie, kterou bychom mohli využít?“ Pokud jde o to, kdo ji vlastně vynalezl, věděli jste, že to byl Michael Faraday, že (nebo vám to vyložili jinak)? A – že to vlastně nebyla elektřina – ale spíše elektromagnetická indukce (magnetismus)?

 

Dalším je létání. Číňané pouštějí draky a znají větrné proudění už 3000 let. Proč ti lidé nepoužili na obloze draky a stoupavé proudy s hlubokým porozuměním, které lidstvo o těchto věcech již mělo? Proč to trvalo tak dlouho? I dnes vidíte ty, kteří skáčou z vrcholků hor bez motoru – jen s připoutaným „drakem“. Kde to bylo? Mělo to být intuitivní a mělo se to objevit už před tisícovkami let. Pozorovali jste ptáky, pouštěli draky, a přesto to po tisíce let nikdo neudělal. Dává to smysl? Trvalo to, dokud vám to nedali bratři Wrightové s pomocí motorů. To není tak dávno, moji milí, a to předstihli Francouze s jejich slavným prvním letem jen o dva týdny! Chápete, co tím chci říct? Tento vynález byl „doručen do Pole“, když bylo připraveno – a po celé Zemi zároveň.

 

K vynálezům, které takto zásadně mění Zemi, dochází, když nastane čas. Můžete s tím nesouhlasit. Možná řeknete: „Ach, o těchhle věcech můžeme přemýšlet kdykoliv chceme.“  Není to pravda, jinak by se mnohé vynálezy, které byly zcela „k dispozici a připravené a intuitivní“, staly  dříve, než k nim došlo.

 

Některé věci, které přicházejí, jsou již v určitém směru tady, drazí. Jsou již v Poli a čekají, až budou odtamtud vyzvednuty. Chci vám o nich povědět. Někteří to již slyšeli.

 

Nejlepší budoucí vynálezy nebudou z oblasti špičkových technologií

Nebuďte překvapeni, že ty nejpokročilejší objevy, které učiníte a které zásadně změní tuto planetu, nebudou mít nic společného s umělou inteligencí nebo obrovským množstvím výpočetní techniky. Dalo by se říci, že se jedná o „návrat k základům“, protože některé z nejlepších vynálezů budou využívat vzorce a základní fyziku, které tu byly vždy, ale na které jste zatím nepomysleli.
„Kryone, o čem to mluvíš?“

 

KONEC BATERIÍ – A ROZVODNÉ SÍTĚ

Dovolte mi, abych pohovořil o magnetickém energetickém kole. Mohou to být dvě, nebo dokonce tři kola, ale existuje jednoduchý vzor, soustava magnetů, která při správném umístění dokáže udržet kolo v chodu – a to navždy.

 

Pomocí jednoduché energie odpuzování / přitahování malých nebo velkých magnetů dohromady v určitém uspořádání můžete toto kolo udržovat v chodu navždy. Jste si vědomi, že přírodní magnety jsou velmi silné a odpuzují a přitahují velkou silou, bez času na odpočinek nebo obnovu, bez vedlejších účinků a bez paliva? To je obrovské tajemství! Proč jste si toho nevšimli dříve? Dejte je dohromady do soustavy, kde se budou navzájem odpuzovat a přitahovat, a roztočte kolo libovolné velikosti – a bude se točit až do skonání světa! Jediné, co musíte udělat, je občas namazat ložiska. Napadlo vás to? Vážení, poslouchejte: Pokud něco dokážete roztočit, můžete to připojit k elektrickému generátoruElektřina, v jakémkoli množství, navždy!

 

Chci, abyste se zamysleli nad tím, co to znamená. Představte si: Žádné baterie. „Kryone, o čem to mluvíš? Musíš mít baterie.“ Drazí, tohle tvrzení je taaak včerejší! Představte si své oblíbené zařízení. Třeba telefon? Co kdyby místo baterie měl maličký, miniaturní, točící se magnetický motorek, který by zařízení napájel v reálném čase – navždy! Nejenže v budoucnu nebudou žádné baterie, ale ani žádné nabíjení čehokoli. Každá elektronická věc, kterou máte, má v sobě zabudovaný svůj vlastní malinký rotující generátor.

 

„Kryone, jak velké může být to kolo?“ Dobrá, přemýšlejme: Všechno, o čem jsem mluvil, se dá zvětšit. Takže místo baterie v elektromobilu je tu větší točící se elektromotor, který nepřetržitě dodává elektrickou energii tomu, čemu nyní budeme říkat „superkapacita“ (o tom jsme zatím hovořili jen krátce). Vždy budete mít dostatek elektřiny na ujetí stovek a stovek a stovek kilometrů bez zastavení. A dokonce i když spíte, elektřina se stále vyrábí do „superkapacity„. Nikdy se to nezastaví.

 

Kryone, stále nechápu, jak tohle všechno změní celou planetu.

 

Drazí, mluvím o individuálním napájení každé budovy, která na planetě existuje – bez připojení k jakékoli síti. ŽÁDNÉ DRÁTY A ŽÁDNÝ VNĚJŠÍ ZDROJ. Žádné počasí už nikdy neuzavře nějaké město nebo nezpůsobí, že by ti, kteří umírají, nemohli dostat elektřinu – protože ta je přímo tam, v malém točícím se motoru, který se nikdy nezastaví a neustále běží, aby napájel vše, co je potřeba. Magnetismus je řešením. Je to bezplatná, okamžitá a mobilní elektřina pro všechny.

 

Každý kontinent na této planetě by mohl mít tolik elektřiny, kolik by chtěl nebo potřeboval k okamžitému napájení vesnic, nemocnic, komunikací, výuky přes internet a dalších zařízení. Internet by fungoval, ať se děje, co se děje. Dokážete si představit, že by každý mohl mluvit s každým? Kultury a kontinenty by se začaly léčit a konečně by se začaly vzdělávat.

 

To vše se může uskutečnit na základě jednoho neobjeveného uspořádání - magnetické soustavy. Spojení těchto magnetů dohromady tak, aby se odpuzovaly a přitahovaly a tak se  navždy točily, lze přizpůsobit libovolné velikosti – miniaturizované nebo masivní. Mohou pohánět lodě a auta – a pracovat věčně. Neexistuje žádný zdroj, který by se dal snáze a bezpečněji využít k napájení této planety, než magnety. Nespalují se žádné přírodní zdroje, neznečišťují a jsou zcela bezpečné.

 

Kryone – to nemůže fungovat

„Kryone: Kdybych měl tento vynález, pak zde existují síly, které by ho nikdy nenechaly rozvinout. Bál bych se ho mít! Energetické společnosti na planetě ho koupí a strčí si ho do kapsy, protože chtějí prodat, co mají. Nikdy to nedopustí.“

 

Na chvíli se zastavme. Drazí, toto není svět vašich otců. Co jsem vám za posledních 30 let říkal o změnách? NEODVOZUJTE BUDOUCNOST OD TOHO, CO SE STALO V MINULOSTI. Posun mění vědomí planety.

 

Právě teď mají energetické společnosti po celé vaší zemi potíže. Fosilní paliva jsou v problémech, pokud jste si toho nevšimli. Jaderná energie, někdejší svatý grál energetiky, se jasně ukázala jako mimořádně nebezpečná! Všechny uznávané systémy hromadné výroby energie selhávají.

 

Řeknu vám, že všechny energetické společnosti této země (USA), i když používají páru, vítr nebo sluneční světlo, touží po tomto vynálezu! Je to jednoduché, efektivní, nejsou potřeba žádné obrovské investice a (jste připraveni?) Budou to ONI, kteří pak budou ty jednotky vyrábět a prodávat, zdokonalovat je a nacházet další a další využití, aby vás všechny osvobodili od jakýchkoli rozvodných sítí. Takže vám říkám, že je to nový svět a ti, kdo jsou v „energetickém byznysu“, budou těmi prvními, kteří to budou chtít používat.

 

Nejvyšší a nejmocnější síla lidstva

Dovolte mi, abych vám uvedl své oblíbené téma: Jsou věci, které toto vaše tělo dělá a které souvisejí pouze s vědomím, ničím jiným. V posledních dvaceti letech došlo k odhalení důkazů. Vědomí je energie. Může měnit fyziku.

 

Toto zjištění nebylo vždy považováno za pravdivé. Vědomí bylo v minulosti něčím ezoterickým, špatně definovatelným a do fyziky nepatřilo. Nyní však ano. Nyní pomalu dochází k uvědomění si, že vědomí je bezpodmínečně nutné považovat za energii.

 

Přemýšlejte: Je-li vědomí energií, pak stejně jako pro všechny ostatní fyzikální energie musí pro ně existovat pravidla nebo axiomy. Stává se z něj předpověditelná věda. Až na to začnete přicházet a pochopíte, jaká to jsou pravidla, získáte zásadní odpovědi na některé z největších záhad zdraví: Energie vědomí je příčinou placebo efektu! Někdo si vezme cukrem obalenou pilulku a je mu řečeno, že tato pilulka vytvoří lék – a pak se tak stane! V čem spočívá tento proces? Jak je to možné?

 

Někdo si vezme homeopatickou tinkturu, chemii, která je příliš slabá na to, aby vytvořila chemickou reakci. Přesto léčí! Co se děje? Jak to funguje? Odpovědí je energie a fyzika vědomí v kombinaci s něčím, čemu se říká zrcadlové neurony: To, co tělo vidí a očekává, často samo vytváří. Možná vidíte někoho jiného jíst jídlo a sbíhají se vám sliny. To je vítězství vědomí nad chemií, drazí.

 

Napadlo vás někdy, že by zrcadlové neurony mohly hrát mocnou a větší roli v nadcházejícím systému léčení? Co kdybyste mohli přesvědčit své tělo, aby se uzdravilo? Zrcadlové neurony nedokáží rozlišit mezi tím, čemu věříte, a tím, co se děje chemicky. Proto vědomí dává tělu pokyn, aby se samo uzdravilo, a ono to dělá! Nyní chápete, jak může fungovat spontánní remise. Když tělo přesvědčíte, že dochází k uzdravení, uvěří tomu tak dokonale, že se samo uzdraví. To bude nový proces uzdravování. Bude nejlepší ze všech, které kdy existovaly - využívá energii vědomí novým, měřitelným, vědeckým způsobem.

 

Žádná umělá inteligence – žádné super hi-tech vymoženosti

Namísto toho se stává projevením toho, co jste jako lidé vždy měli. Zmocnění!

 

Chci, abyste se nad těmito změnami zamysleli, protože jsou v Poli. Myslíte si, že když věda objevila, že vědomí je energie, nechala to být? Ne, chtěli zjistit víc o tom, o co jde. První věc, kterou si uvědomili, je, že mají co do činění s multidimenzionální energií. Vědci možná hned nepřemýšleli o existujících samoléčebných možnostech, ale nakonec budou.

 

Jak dlouho to bude trvat? To záleží na vás. Kolik z vás těmto věcem věří? Dalo by se totiž říci, že samotná víra je přenašečem reality, protože když něčemu věříte, můžete to uskutečnit.

 

Na tuto planetu přicházejí změny, drazí, a já jsem vám to už říkal. Stále vám vyprávíme o změnách, které posílí lidstvo, a že přijde doba, kdy tou poslední věcí, kterou budete chtít dělat, bude vzájemné zabíjení se. Existuje pro to precedent na jiných místech (ve Vesmíru), o kterých jsem už mluvil, protože jsem to už viděl. Viděl jsem to.

Já Jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to  je.

 

Zdroj: www.kryon.com –Attributes of Change – Part 4 – MP3 -  12:28 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět