9-2003 Kryon

Vnímání mistrovství II

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem při čtvrté Kryonově plavbě po Pacifiku, 11. září 2003
Při tomto channelingu se účastníci plavili na lodi s názvem Norská hvězda. Je to druhá část původně dvoudílného poselství (v lednu 2004 byl však přijat ještě třetí navazující channeling – pozn. překl.). Loď nyní směřuje od Fanningových ostrovů – malých ostrůvků, které jsou součástí republiky Kiribati – zpět k Havajským ostrovům.
.

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

.

Rádi bychom toto prohlásili za svatyni. Kolem vás je během tohoto zážitku, zvaného „plavba“, mnoho aktivity. Obraťte se s námi na okamžik do svého nitra.

.

Už jste začali vnímat rodinu? Začali jste chápat, že lidé, kteří sedí vedle vás – bez ohledu na to, kde na této planetě jsou – s vámi mají něco společného?
.
Před dlouhou dobou měli všichni v této místnosti společně formu, kterou si ani nedokážete představit – tam, kde neexistoval čas. Není zajímavé, že jste si vědomi plánovacích setkání, která se odehrávají před vaším příchodem na Zemi? To v lineárním čase dává smysl, že? Ale kdo z vás si uvědomuje „právě probíhající plánovací setkání“ pro to, co už se stalo? Šílí z toho váš mozek? Chápu proč.
Takže to zjednodušme. Kolik z vás chápe, že právě teď probíhá mnoho plánovacích setkání pro vaši další inkarnaci?
.
Můžete odpovědět: „Počkej, Kryone, já jsem tu volbu ještě neprovedl! Skutečně si nejsem jistý, jestli se sem chci vrátit. Nemůžeme zapřahat dřív, než přijde kůň.“
Vážně? Jak to víš? Jak víš, že nejsi celou dobu na jednom neustále pokračujícím plánovacím setkání? Svobodná volba je zde králem, ale ty jsi tak lineární, že si pořád myslíš, že i Bůh je lineární – a pravda je, že část Boha, kterou jsi ty, je v čase „teď“. Možná máš dojem, že tvá práce na Zemi skončila. To předpokládá, že víš, jaká je tvá práce! Pocit dokončení se zásadně liší od toho, když jsi unavený, víš? Být unavený je velmi lineární lidský atribut! (Úsměv.) Skončit na Zemi je velmi duchovní atribut. Většina z vás, která toto slyší nebo čte, se zcela určitě vrátí zpět! Takže, co když tato svobodná vůle plánování je „svobodnou volbou okamžik za okamžikem“ místo „svobodnou vůlí předem“? Jsi z toho zmatený?
.
Matoucí interdimenzionalita
Dovolte, abych vám dal tento příklad: Všechny věci jsou známy coby potenciál v „teď“. Nicméně potenciály jsou také viděny, jako že se vše manifestuje ve stejnou dobu. To není něco, co byste mohli snadno pochopit. Dokážete si představit kruh vlivu třeba jako vnitřek obrovského balónu a sebe, jak sedíte uprostřed něj? Kolem sebe můžete vidět všechny potenciály všech věcí, které kdy byly, jsou nebo mohou být na vnitřním povrchu balónu. Samozřejmě jsou zde i potenciály minulosti. A když říkáme „potenciály minulosti“, není to chyba. Protože co víc je minulost, než iluze, která vám dává vnímání toho, kde jste v současnosti? Navíc, důvod, proč je to v kruhu, je ten, že se vše neustále kombinuje ve všech bodech… nikdy to nekončí a nikde není bod vzniku či zániku.
.
Kryone, minulost není iluze… ta se stala!“ můžete říct. My však říkáme: když se minulost „stala“, tak kde jste vy? Odpověď zní, že jste byli na stejném místě jako teď. Je zde pouze jedna bezprostřední pravdivá realita – ta, že se vaše oči právě teď pohybují mezi těmito slovy. Pro vás – slova, která jste právě přečetli na řádce nad touto, nejsou vaší realitou. Jsou minulostí. A ani slova v dalším odstavci nejsou vaší realitou, jsou budoucností. Ale oboje existuje, že?
.
Pravda je tato: vaše „skutečná“ realita, to jsou slova, která právě čtete. Pokud to tak je, pak jsou si všechna rovna při vašem čtení, ale ta, která jste četli před několika větami, vám pouze pomohla nastavit ta, která čtete teď a která se chystáte číst. Je to kruh logiky a je mimo lineární „čas“. Takže i když se něco skutečně „stalo“ ve vašem kruhu reality, je to stále „aktivní“ ve vašem vlivu kontroly – tzn. jaký z toho máte pocit a co s tím na základě svého pocitu uděláte. Proto je to všechno součástí vašeho spolutvoření. Minulost není zabetonovaná na místě. Místo toho je to nastavení, které souvisí s tím, kde jste, a je to stále součástí zkušenosti „teď“. Když změníte své „teď“, můžete změnit i nastavení… minulost.
.
Řekněme například, že jste právě přečetli něco znepokojivého a rozčilujícího. To se nemůže „odestát“. Stalo se to. Skutečně jste přečetli ta slova. „Přečtení slov“ je skutečnou lineární minulostí. Později, v dalších odstavcích, je však prohlášení, které vám říká, co se skutečně stalo ohledně té znepokojivé informace. Uvolníte se: „Ach… teď už rozumím,“ a usmějete se. Už vás to nerozčiluje, takže jste právě změnili minulost! Fakt, že jste přečetli ta slova, se nemůže změnit, ale váš současný postoj k nim ano. To je velmi chabá lineární metafora pro interdimenzionální koncept, ale je to to nejlepší, co můžeme udělat, abychom vám pomohli pochopit, že celá vaše realita může být změněna kdykoli budete chtít.
.
Drahá rodino, my všichni i nadále sedíme v tomto balónu a díváme se na potenciály… my všichni, včetně vaší podpůrné skupiny. To, čemu nerozumíte, je to, že část „vás“ je stále zde s námi! Jsme vám blíž než bratři a sestry. Jsme do sebe vzájemně „zamilováni“, spojeni jeden s druhým způsoby, kterým může rozumět jen Bůh.
.
Kde opravdu jsi? Kterou část mistrovství získáváš, drahá lidská bytosti? Chápeš, že pouze část z tebe je na planetě a odvádí tuto práci? Další části jsou stále s námi – v balónu… spolutvoří, plánují a implementují energetické instrukce od „šéfa“ – od té vaší části, která kráčí po Zemi v dualitě.
.

Oddělení polarity

Zde je prohlášení (duchovní pravidlo): na planetě není lidská bytost, která by mohla ovlivnit vaši pravdu či duchovní cestu, pokud jí to nedovolíte.
Toto jsou pro některé z vás perné časy. Před lety jsme řekli, že je to začátek času, kdy vám mnozí ukáží svá pravá já. Řekli jsme vám, že vylezou zpoza plotu a že nebudou schopni skrývat, co skutečně cítí a co si myslí. Budou vytvořeny nové aliance a mnohé se rozpadnou. To vše bude vhodné, protože samotná energie se rozděluje a polarita se začíná ukazovat. Říkali jsme vám, že se to stane v byznysu, politice, ve vládách, v náboženství i osobně. Mnoho z toho bude kvůli integritě, což je něco, co se začíná ukazovat v nové rovnováze lidského vědomí.
.
Tím myslíme, že už nebude snadné být neutrální, pokud jde o energii vaší reality. Otázka zní:
„Co udělám s andělem ve mně? Cítím věci, které jsem nikdy necítil, o tom, co je pravda a co ne. Začínám vidět nedůležitost mnohého z toho, co dělám. Začínám cítit, že integrita ve všech věcech je nejdůležitějším atributem života. Začínám to očekávat i u ostatních! Musím se rozhodnout, jestli je toto pro mne nová realita nebo ne… a pokud ano, co s tím udělám?
.
Ti, kteří popírají, že se to děje, budou lhát sami sobě. Bude to zřejmé, protože jejich životy budou dramaticky reagovat na tuto novou energii na Zemi. Ti, kteří se ze všeho dostali díky svému charismatu, nyní ztratí přátele. Už to nebude fungovat. Ti, kteří měli vždy „štěstí“ v životě, naleznou i opak v paradigmatu, který očekávají. V obou případech budou muset nejprve zjistit, kdo jsou, aby mohli pokračovat.
.
Ti, kteří chtějí se svou volbou počkat, a budou přemýšlet: „Je toto skutečné?“, ti budou mít těžké časy při dělání jakéhokoli druhu rozhodnutí. Ačkoli jsme vám řekli, že Bůh pracuje pomalu, a že máte spoustu času na toto a na tamto, je zde jedna záležitost, která je před vámi, dokonce i v této místnosti… i tam, kde toto čtete. Nejste v tom sami. Všimli jste si, že vlády se potýkají s tím samým? A stejně tak i korporace. A zrovna tak i pozemské náboženství! Je to všude kolem vás a v určité chvíli byste si toho měli všimnout a „propojit si body“, jak říká populární fráze ve vaší kultuře, když popisuje člověka při posuzování situace.
.
Někteří se ptají: „Co mám s touto otázkou udělat?“ Pokud je pravda, že jste věční a že tady jste jen na krátkou dobu, skrytí v dualitě, pak je pro vás skutečným testem zjistit, jestli je to opravdu tak! To je dobrý start. Bohužel pro vás nebude existovat žádný empirický důkaz, jaké ve 4D existují pro ostatní otázky fyziky. Místo toho tu však bude interdimenzionální důkaz… všude kolem vás. Dovolíte svým buňkám, aby vám o tom pověděly? Ony to vědí. Dovolíte svému emočnímu já, aby se spojilo s vaším intelektuálním já a dalo vám odpověď? Vyžaduje to, abyste pustili stará paradigmata a požádali jste Boha: „Prosím, řekni mi, co potřebuji vědět.“ Pak je v rámci vaší svobodné volby na vás, abyste se rozhodli, jestli je cokoli z tohoto duchovním faktem nebo ne.7
.

„Vnímání mistrovství II“

Budeme pokračovat s učením o vnímání mistrovství. Před dvěma dny jsme vám předali sedm atributů a postojů těch, kteří jsou v módu mistrovství. Pouze lidská bytost se může dívat na tyto věci a podat o nich zprávu, Duch ne. A tak pouze předáváme zprávu o tom, co lidé říkají a co dělají. Je to uctění procesu lidského mistrovství.
.
Lidský vzestup je takový: je to lidský atribut, ve vesmíru jedinečný, a může ho být dosaženo pouze v dualitě. Můžete říci: „Je snadné být andělem, je těžké být lidskou bytostí.“ Ano, tak to vidíme i my. A proto omýváme vaše nohy. Někteří z vás mají zcela jinou rodovou linii než jiní. Přemýšlejte o vzniku vaší země, přemýšlejte o zemích, které jsou zastoupeny v této místnosti a mezi čtenáři. Přemýšlejte o tom, čím si vaše země prošly ve své historii. Přemýšlejte o tom, co vás přivedlo sem, kde posloucháte a čtete toto poselství, a co právě ve svém životě děláte. Nyní znásobte složitost toho všeho deset tisíckrát. To je vaše duchovní rodová linie. Dovolte, abych vám dal něco skutečně velkého k přemýšlení: je možné, že jste toto dělali už dříve na jiných „Zemích“? Je možné, že toto je „ještě jednou“ v projektu trvajícím čtyři miliardy let? Odpověď tě může šokovat, anděli.
.
Jsou zde některé další postoje mistrovství, možná víc ezoterické, ale v některých případech i více uzemněné. Ptáme se: „Co si o těchto věcech myslí mistr? Co si myslí mistrovská lidská bytost ve statusu vzestupu, když se dívá na tyto věci?“ A tak, očima lidského mistra, vám dáme ještě další téma k rozjímání. Důvod? Pomáhá vám to „vidět vpřed“ a lépe rozumět tomu, jací jsou mistři Země a jaká začínají být učení ukazující vám, čím se také můžete stát. Chvíli o tom přemýšlejte… a pak oslavte novou energii kolem vás.
.
Ego
Jaký je mistrovský postoj k egu? Toto jste slýchali celý svůj život – že musíte potlačit své ego, aby mohla vaše duchovnost růst. Tak co je to ego? Co je a co není egoistické chování? Co je vhodné a co není? Existuje mnoho učení, která si vzájemně odporují.
.
Možná jste ve svém životě cítili určité věci… reakce na výzvy či životní situace a ptáte se sami sebe: „Je to ego nebo není? Je to vhodné nebo není? Může mít mistr ego?“ Ujasněme si to. Je velký rozdíl mezi egem a správcovstvím (pozn. překl.: stewardship – v tuto chvíli se zdá toto slovo ne zcela správné, ale dále to bude jasnější). Ego je ješitnost. Správcovství je energie v duchovní vášni. Dám vám příklad: když máte pravdu, která vám byla dána se vší vhodností, a o které cítíte, že je Boží, a někdo jí pošlape nebo řekne, že jeho pravda je vyšší než vaše, můžete reagovat. Ostatní kolem vás budou říkat, že to ve vás „reaguje ego“. Předpokládají, že vaše reakce vychází z ješitnosti. Ale to mistři nedělají. Vše pečlivě zvažují a nereagují s egem, ale s autoritou správce. Vědí, co je pro ně pravda. Také vědí, že na Zemi není žádná lidská bytost, která by se mohla dotknout jejich pravdy.
.
Mistrům skutečně nezbyla žádná „ego – tlačítka“. Mnohokrát je správnou reakcí „vůbec nic“, jindy jen vědoucí úsměv. To je to, co je známé pod pojmem „nastavit druhou tvář“. Tato fráze nikdy nebyla o osobě, která má dovolit, aby jí někdo opakovaně bil ve jménu Boha, aby se plazila po zemi v prachu a nezastala se pravdy. Místo toho je to míněno jako „vědění, na co je důležité reagovat a na co ne“. Můžete stát celý den a nechat na sebe někoho řvát a vaši pravdu to nikdy nezmění. Čí je to pak problém? Mělo by to být zřejmé. Je to problém toho, kdo řve, ne váš. To on je ten, kdo je naštvaný! V této situaci, pokud je vůbec co říct, může mistr říct: „Je mi líto, že jsi měl tak špatný den. Co ti můžu nabídnout?“ Rozumíte? „Nastavit druhou tvář“ znamená být moudrý, pokud jde o energii před vámi. Není to výzva k vydržení násilí.
.
Spravovat svou pravdu je jiné. Když k vám přijde člověk s nižší vibrací a určitým způsobem se dotkne toho, čemu věříte, nebo zneuctí vaší posvátnost, můžete reagovat. Pokud to uděláte, je to čin v integritě s vaším správcovstvím. Místo vzteku je zde zklamání. Místo ješitnosti je zde sebejistota. Takže když vidíte sebejistého mistrovského pracovníka světla, nezaměňujte to s egem. Podívejte se na něj a na to, co dělá. Pracovníci světla nebudou bránit své pozice. Nemusejí. Pracovníci světla nechají tuto energii minout, často nastaví druhou tvář, když vědí, že jejich pravda se sama obhájí a že nic, co řekne ten druhý, se jich nemůže dotknout.
.
Pravda hledá svou nejvyšší úroveň. Některé z těchto věcí je těžké vám vysvětlit, ale sledujte mistra, když potřebuje prosadit pravdu. Sledujte lásku v praxi, dokonce i v tom, co má pro útočníka. Dokážete to také? Když vás někdo zradí tak, že o tom víte jenom vy, jaká je vaše první reakce? Budete spravovat svou pravdu? Pokud spravujete svou pravdu, pak v tom není žádné ego. Ustoupíte a budete vědět, že co by vás v minulosti zranilo, to se od vás nyní jednoduše odráží s láskou. Můžete milovat toho, kdo vás zradil? Ano, můžete. Je to studium mimo krabici lidské přirozenosti, že? A o tom, má drahá lidská bytosti, je celý vzestup.
.
Než opustíme toto téma, musím se zeptat na toto: v minulosti jste na výzvy reagovali jinak. Nyní je vaše reakce vyváženější. Takže… změnila se minulost? Současnost? A co budoucnost? Odpověď zní, že se změnily všechny tři.
.

Soutěž (konkurence)

Je zde jedna běžná záležitost, o které jsme už mluvili dříve. Je to konkurence. Můžete si myslet, že konkurence je něco, co máte pouze ve vaší ekonomické struktuře západního světa. Není tomu tak. Nesoutěžíte snad o energie? Nesoutěžíte snad o přízeň? Nesoutěžíte často o zdroje? Podívejme se na jednu z nejdůležitějších soutěží – o energii a přízeň, běžný lidský rys.
.
Chcete, aby vás měli rádi, že? Chcete být důležití – nikoli ve smyslu ega, ale důležití v „pozemském smyslu“. Chcete být důležitou součástí všeho, co je, a hrát svou roli. Často máte pocit, že ve vaší realitě jsou někteří důležití a někteří ne… že důležití jsou jen ti, kteří vyhrají závod. Jen ten, kdo je výjimečný, získá přízeň, a toho nedosáhne každý.
.
Podívejte se teď na tu pošetilost… Každý z vás je věčná duchovní bytost – stará duše, která zde byla inkarnována mnohokrát, a která byla požádána o změnu reality samotné Země! Bůh vás všechny zná, protože vy jste Bůh. Přesto je lidskou přirozeností vidět realitu jinak a soupeřit o věci, že?
.
Dovolte, abych vám řekl, co dělají mistři. Když se sejde skupina lidských bytostí, které se vzájemně neznají, a všechny se snaží převýšit druhé zajímavou a důležitou konverzací, mistr mezi ně vstoupí a pouze poslouchá. Jak vstřebává příběhy ostatních, někdy cítí radost v jejich oslavě a humoru. Někdy naslouchá problémům druhých a cítí jejich frustraci. Mistr to vše vstřebá způsobem, který jste dříve neznali. Energie okamžiku se „nenalepí“ na jeho osobu. Místo toho vstoupí na místo, kde je reflektován. Někteří vidí jeho energii.
.
Kdybyste v tu chvíli byli jedním z nich, pak byste viděli, že energie mistra je odrazem léčení. Můj partner (Lee) miluje informaci, že lidské vědomí mění energii a dokonce i hmotu. Neustále hledá 4D vědu, která by to potvrdila, a to se konečně děje. Tolik z vás nyní lépe rozumí tomu, jak mistři zaměřovali svou pozornost léčivým způsobem… takže bylo léčení dostupné pro ty v místnosti.
.
Samotná přítomnost mistra má tendenci změnit vyprávění příběhů! Vidíte, je v tom dostatečná důležitost. A tak se vás ptám: kdo je v tomto scénáři ten důležitý? Ten, kdo stojí na jevišti, kdo upoutal pozornost těch kolem, nebo ten, kdo sedí s moudrostí a odráží energii, která může nejlépe pomoci těm, kteří mluví a poslouchají? Mistr tomu rozumí a zveme vás, abyste tomu porozuměli i vy. Mistr nikomu nenutí svou energii. Pouze ji umístí do místnosti, aby s ní mohli pracovat všichni, kteří si to zvolí. Někteří ji přijmou, někteří odmítnou. To je svobodná volba. Když vstoupíte do místnosti, kde je pro vás voda, někteří se jí napijí a někteří ne. Záleží na vaší vlastní žízni a na vhodnosti toho, co potřebujete. Voda se nebude cítit dotčeně, že jste se nenapili, že ne? Nepůjde za vámi domů a nebude se dožadovat, abyste ji ochutnali. Ne. Prostě tam jen je pro ty, kteří si ji přejí. Tak to bude, i kdyby to byla voda života.
.
Použili jste slovo soutěž na vaši ekonomickou strukturu? Povím vám toto: je pošetilé myslet si, že musíte mít určitý podíl na trhu. Stačí na něm jen být. Často ani nechápete principy vaší vlastní ekonomiky! Omezujete se. Zaměřujete se na jednu věc a říkáte: „Potřebuju, aby se stalo to nebo ono.“ Váš úspěch, který se skrývá za rohem, je zcela oddělená struktura, kterou si ani neuvědomujete.
.
Perfektně vyvážená ekonomika je ta, kde každý vyhrává. V tomto „závodě“ může každý vyhrát! Ti, kteří zaplatili, dostali a milují, co si koupili. Ti, kteří dodali produkt či službu, byli náležitě odměněni a milují, co prodali. Mezi těmito scénáři jsou ti, kteří při tomto procesu strádají. Nechápou nebo nevědí, že i v soutěži je božskost. Takže vám říkáme: konkurenti, dokážete žehnat těm, kteří s vámi soutěží? Pokud ano, pak máte jeden z mistrovských atributů. Dokážete se uvolnit a neobávat se, s vědomím, že všechny věci se spojí a že pravda bude hledat svou nejvyšší úroveň, když budete pracovat s integritou? Máte pocit, že ten, kdo vyhrál lineární závod, automaticky dělá ze všech ostatních poražené? Nebo jako mistr rozumíte tomu, že všichni, kdo běželi závod, jsou interdimenzionálními vítězi? Jak je to možné? Protože mistr vidí celý obraz… potenciály vítězů dalšího závodu a energie samotného závodu. Mistr může jít na oslavu a nikdy neříct ani slovo… nikdy se nestane „důležitým“, přesto odtud odejde požehnaný tak, že je to až neuvěřitelné!
.
Pro vás je těžké pochopit to všechno ve světě konkurence. Příště, až přijdete ke skupině lidí a budete se cítit velmi malí, možná ucítíte nutkání promluvit a být důležití. Místo toho se na okamžik zastavte. Pochopte, že samotná vaše přítomnost je pozvedá. Usmějte se, pociťte svou vlastní božskost a řekněte si: „Budu jednoduše zticha a budu poslouchat. Vstřebám radost toho, co chtějí říct. Budu lepší lidskou bytostí, když budu poslouchat jejich příběhy, i když neřeknu žádný ze svých vlastních.“ Mistr to ví. Je to součást nového paradigmatu – tichá moudrost.
.
Hnací mechanismus či katalyzátor tohoto nového pochopení soutěžení je o integritě. Je pro vás divné slyšet slova „velký byznys“ a „integrita“ v jedné větě? Bývalo to divné! Sledujte tuto změnu. Může přijít den, kdy bude zisk delegován akcionářům na základě faktoru integrity korporátní struktury. Je to tak nové, že většina z vás si takové uspořádání nedovede představit. Věřte mi, je to potenciál v balónu „teď“. Myslíte si, že je to úžasné? Počkejte, až uvidíte, co se může stát v politice! Dokážete si představit politickou situaci, kdy integrita toho, co bylo nebo nebylo vykonáno, může skutečně pomoci zvolit vaše představitele? Pouhý sen? Sledujte.
.

Země

Co si mistři v této nové energii myslí o Zemi? Ach, právě teď tu jde o mnoho, a mistr to ví. Mistr chápe, že se Země stává živou. Země se interdimenzionálně probouzí. Nikdy v celé lidské historii zde nebyl lepší čas pro uzdravení Země než nyní. Když žijete v zemi, která měla válku za válkou, pak žijete ve vrstvené energii. Je to zraněná země. Přesto, přes všechny výzvy, které vidíte kolem sebe, nebyla nikdy doba jako tato, kdy byste to mohli vyčistit.
.
Mistr to ví, ale vy ne. Poslouchejte: vše, co vykonáte pro jinou lidskou bytost, čistí zem pod vašima nohama. Zdánlivě nevyčistitelná zranění v kotli lidských zkušeností – válka za válkou, to je nyní možné vyčistit. Je to součást toho, proč jste tady, abyste toto četli a slyšeli. Ale to jste věděli, že? Není to tak dávno, co jsme s vámi seděli a řekli jsme, že budou tací, kteří interdimenzionálně vystoupí ze Země. Svou energii vloží na vás, pokud to dovolíte. Nazvěme to partnerstvím energie. Všichni čekají na uspořádání osmičky (mluví o čísle osm, které je energií nového uspořádání), kdy se na planetě ve větší míře začne objevovat křišťálová energie.
.
Před pouhými několika měsíci jsme vám řekli, že kolem místa, kterému říkáte Mt. Shasta, jsou ti, kteří budou moci jít. Mnozí z nich drželi a ukotvovali energii, aniž by to věděli, a pomáhali spravovat tuto oblast tak, aby jí udrželi duchovně čistou. Ve vašich vlastních pojmech to znamenalo udržet a ukotvovat toto místo, aby se zde zabránilo budování velkých hotelů. Je to jedno z mnoha míst, víte? Podívejte se na další portály a víry na planetě, o kterých víte, že mají duchovní atributy, a najdete hotely, golfová hřiště a tenisové kurty. Ne však v Mt. Shastě.
.
To není náhoda a my jsme vám říkali, že tito lidé byli správci země. Nyní vám o nich dáme více informací – mnozí z nich jsou poustevníci, s mnohými z nich je těžké vyjít! Většina z nich má energii křišťálové životní síly a dává smysl, že jsou takoví. (Tato informace souvisí se studiem barev a energií, které bylo předáno během této plavby.) Mistr ví o Zemi a o změnách, ke kterým dochází. Také zná interdimenzionální místa životní síly, která jsou právě teď otevřená, aby se vlila do lidského vědomí.
.
Před dvěma dny jsme zmínili energii draka. Významem tohoto slova je královská energie. Přemýšlejte o mistrech s dračí energií jako o těch, kteří mají duchovní královský majestát Země. Jsou interdimenzionální – jsou to králové a královny, kteří stvořili samotnou hlínu Země způsobem, který je úměrný lidstvu. Měli byste jim poděkovat, protože když jste se posunuli do uspořádání osmičky, Země na vás byla připravená. Ale velkolepá informace je, že ze samotné hlíny Země bude vyzařovat více energie královny, aby vám pomohla s rovnováhou planety. To je krystalická funkce a je součástí přepsání, o kterém jsme mluvili téměř rok. Je načase vyrovnat ženské a mužské energie planety.
.

Plynutí energie / spolutvoření  

Čísla čtyři a pět společně. Je těžké to popsat, protože jsou interaktivní. Číslo čtyři je plynutí energie, a číslo pět je spolutvoření. Jak je vidí mistr? Dnes, v energii uspořádání osmičky, vám dáme krátký souhrn a pak další metaforu.
.
Pro duchovně smýšlející byla ve starší energii doba, kdy spolutvoření bylo prováděno takto: meditovali jste a žádali jste Boha o odpovědi. Prosili jste a prosili. Pak jste mohli jít do určitých míst, k určitým portálům (nyní jim říkáme vortály – víry). A shromáždili jste energii tam, kde jste mohli. Jakmile jste to udělali, získali jste energii a informaci, abyste si je ponechali, dokud nebude čas na jejich použití v akci. Meditace byla velmi odlišná od dnešní, a také skutečný proud energie pro účely spolutvoření byl velmi, velmi odlišný. Říkáme tomu metoda shromažďování. Dělali jste, co jste mohli, abyste shromáždili energii potřebnou pro úkol před vámi.
.
V této starší energii byla dualita tak silná, že jste o tom museli přemýšlet doslova jako o skladišti. Museli jste si pro to dojít. Ať už tak, že jste seděli na podlaze v poloze lotosu, nebo že jste museli jít na určité konkrétní místo na planetě a shromáždit to. Teprve když jste to udělali, cítili jste se naplnění nebo jako že máte odpovědi. Drahé lidské bytosti, toto mnozí z vás dělali po všechny své životy.
.
Dovolte, abych vám řekl, co si myslí mistři, a použijeme metaforu. Na tomto velkém plavidle (v kuchyni zaoceánské lodi) jsou minimálně dvě lidské bytosti, jejichž prací je najít zázrak v kusu ledu. Viděli jste jejich výtvory? Lidé rádi oslavují tam, kde se konzumuje hodně jídla. Tyto sochy z ledu jsou v jídelnách.
.Dovolte, abych vám řekl, jak tyto sochy vypadají. Ty bloky ledu váží stovky liber a je těžké je přenést a zpracovat. Tito mistři architektury, sochaři, spíše než aby viděli tyto kusy jako těžké a neforemné, je vidí jako již dokončené umělecké dílo, které se skrývá v ledu! Je jemné a překrásné. Nyní je jejich prací odřezat to, co tam nepatří. Pro vás je tento předmět těžkým kusem ledu, možná něco, co byste chtěli držet dál od sebe, protože taje po celé podlaze. Pro ně je to už dokončené umělecké dílo. A tak začnou. Pečlivě odstraní vše, co není socha. Všimněte si, že tvoří tím, že se něčeho zbavují. To vám může připadat v rozporu s intuicí. Jak můžete něco zhmotnit tím, že něco odstraníte?
.
Nová energie je přesně taková. Kráčíte si kolem a myslíte si, že věci jsou obyčejné. Nicméně v obyčejných věcech se skrývají zázraky spolutvoření. Musíte se naučit, jak odstraňovat věci, které tam nepatří. A jak to uděláte? Tak, že se naladíte na sochu. Naladíte se na své spolutvoření. Vidíte to a vizualizujete si to, jako by to už bylo hotové. Dívejte se na nevhodné energie jako na části ledu, které tam nepatří, a odstraňte je.
.
Při svých meditacích žádejte o rovnováhu, místo o odpovědi. To vám umožní vidět nevhodné části, které je třeba odstranit. Místo abyste Boha žádali, aby byl sochařem vaší reality, stanete se sami tím sochařem a zkušeným umělcem. Jsou právě teď ve vašem životě těžkosti, kterým nerozumíte? Požádejte o vhled. Byl vám dán dar vidění nevhodného. Pro některé to znamená, že jsou zde pro ně výzvy. Co s nimi uděláte? Mnozí, místo aby je odstranili, si v nich ve skutečnosti libují! To je svobodná volba, víte? Místo abyste viděli, co je vhodné a co ne, lidé ve staré energii to vše vidí jako něco, co musí zůstat a s čím si musí poradit. Zdánlivě je to jejich vlastní realita, a tudíž je to neměnné a navždy.
.
Mistr vidí život jako dokonalý. To, co chce, vytváří tím, že se neustále rozhoduje o tom, která energie má být odstraněna. Někdy pomocí mysli, jindy pomocí činu. Mistr to dělá oběma způsoby. A tak mistr kráčí po dokonalém místě, i když kolem něj umírají děti, dochází tam ke zločinu, a i když je tam s těmi, kteří zraňují. Utrpení jiných lidí, vztek, drama a nevyrovnanost nikdy nezmění pravdu… dokonalou sochu v realitě mistra.
.
Tajemství vašeho spolutvoření je vyladění se na chór. Tuto metaforu jsme vám předali již dříve. Socha pro vás zpívá v tom velkém kusu ledu zvaném realita a říká: „Jsem zde, pojď a chop se mne.“ Čím blíže jste k ní, a čím více odstraníte toho nevhodného ze svých životů, tím jasnější je melodie, kterou slyšíte, a tím dokonalejší je ta socha. Pak, až konečně začnete zpívat stejnou melodii, jakou zpívá dokonalost v oné soše, pak dojde ke zhmotnění.Klíčem je naslouchání. Tento proces začnete, když budete požadovat integritu.
.

Životní síla

Číslo šest je životní síla. Předáme vám nyní informaci, kterou jsme vám tímto způsobem ještě nedali. Ve vaší biologii se děje něco nového. Mistr vidí novou životní sílu. Je toho zde mnoho, co vám můžeme říct. Máte problémy ve vztahu? Možná jsou to problémy bratra s bratrem, sestry se sestrou, muže se ženou? Možná mezi matkou a otcem, matkou a sestrou, nebo dvěma přáteli. A co váš byznys? Pokaždé, když posvátná lidská bytost (zejména když jde o ty, kteří vibrují na vyšší úrovni) vytvoří pouto lásky či partnerství s jinou lidskou bytostí, je zde vytvořena třetí energie, která má atributy obou. Tuto třetí energii můžete nazvat bytost, pokud chcete. Dokonce jí můžete dát i jméno! Sedí a čeká, že bude vyživována. Tato bytost má atributy lidského dítěte. Je třeba s ní zacházet jemně a vnímat ji jako drahocennou. Poslouchejte, muži a ženo, jednejte s ní jemně! Je drahocenná! Co řeknete dítěti? Budete ho živit nebo ho budete ignorovat? Když začnete pracovat na této třetí energii, která je dítětem, začne mezi vámi proudit nová životní síla jako nikdy předtím. Je to skrytý atribut, přesto jste o něm vždy věděli. Veškerá partnerství budou prospívat z tohoto nového uvědomění.
.
Je toho víc. Biologicky je zde dostupný nový druh životní síly, zejména pro ty, kdo vibrují výše. Je načase probudit něco, co zde bylo celou dobu – něco, s čím jste si pohrávali po celé věky. Budeme tomu říkat probouzení buněčné inteligence. Buněčná struktura lidského těla je vytvořena, aby se spojila s životní silou Země. Přemýšlejte o době, kdy jste používali věci jako kineziologie (svalové testování). Přemýšleli jste někdy o tom, jak může lidské tělo vědět víc než vy? Věci, které nevíte, vědí vaše buňky. Dává vám to smysl? Co kdybyste mohli postavit most mezi tím, co ví vaše tělo, a tím, co ví vaše vědomá mysl?
.
Přemýšleli jste někdy, jak funguje homeopatie? Když je tinktura s méně než jednou částí léčivé látky v miliónu částí substance strávena vaším tělem, jak ji mohou vaše buňky „vidět“, když jí moderní lékařské analytické stroje nedokáží detekovat? Pravdu? Lidské tělo pozná záměr té substance! Víc než 200 let jste s tím pracovali, přesto tomu stále nerozumíte. Dochází k léčení. Buněčné struktuře jsou předány informace o záměru výrobce léku. Nebylo by skvělé vybudovat most mezi vaší vědomou myslí a vaší buněčnou strukturou, která je mistrem chemie?
.
Používali jste někdy kyvadlo? Přemýšleli jste o tom, jak svaly ve vaší ruce odpovídají mimo vaši kontrolu, aby vám sdělily odpovědi ano nebo ne týkající se vašeho zdraví či energie kolem vás? To je buněčná inteligence a je načase, abyste s tím začali splývat. Je načase, abyste propojili svůj intelekt, intuici a buněčnou inteligenci.
.
Mistr ví, co dělá jeho loket. Mistr se se svými buňkami setkává každý den. Mistr vám může říci, jak se cítí jeho palec na noze, duchovně. Mistr nežije ve své hlavě. Místo toho žije jako jedna sjednocená bytost – od hlavy až k palci na noze. Vidí své tělo jako jednu buňku s inteligencí. Mistr ví, co je pro něj biologicky dobré a co ne, dokonce i bez svalového testování. Mistr je ve svazku se svou vnitřní inteligencí – s atributem DNA, který zde vždy byl. Slyšeli jste někdy frázi „probouzení DNA“? Toto je částečně o tom.
.
Je toho ještě víc: apoptóza je biologický termín používaný k označení buněčného systému člověka, který byl vytvořen k diagnostikování něčeho nevhodného, co je v těle a co je sebedestrukční. No, nefunguje moc dobře, že? Kde je, když dojde na rakovinu? Kde je, když se objeví AIDS? Kde je, když máte tuberkulózu? Ještě dlouho byste mohli jmenovat nemoci, které dokáží „obelstít“ tento přirozený proces těla. Nefunguje moc dobře, že? Před vámi je nová životní síla, která změní i toto – síla dostupná všem, jejichž buněčná struktura je probuzená a jejíž inteligence se zvýší. Apoptóza bude moci fungovat způsobem, pro jaký byla vytvořena. Jediná nemoc v těle mistra bude ta, které on umožní, aby do něj vstoupila – se svobodnou volbou. Nová životní síla na této planetě zlepší vaši schopnost ovládat vlastní buněčnou strukturu. Neukazovali vám to guruové po celé roky? Jste na řadě.
.

Soustředění se v tuto chvíli

Skončíme tímto – číslem sedm. Možná byste se rádi zeptali mistra: „Drahý mistře, na co bychom se v tuto chvíli měli soustředit coby lidské bytosti na Zemi? Zdá se, že je zde mnoho násilí! Kam bychom měli posílat své světlo a co bychom měli dělat? Co je klíčové? Kam se zaměřit?“
.
Uspořádání osmičky je o zodpovědnosti. V prvních dvou týdnech listopadu 2003 dostanete šanci, abyste spolu se skvělým doprovodem, kterému říkáte vyšší já, učinili rozhodnutí o nejdůležitějších věcech na Zemi (Harmonická Konkordance).
.
Bude položena otázka velmi podobná té, jaká byla položena při 11:11 (Harmonické Konvergenci). Tato otázka bude znít: jste připravení propojit duchovní a biologické tak, aby s tím splynula i nová životní síla a aby ego bylo takové, jak jsem ho popsal, aby spolutvoření bylo takové, jak jsem ho popsal a abyste mohli zlepšit svou DNA? Jste připravení umožnit, aby mužské a ženské energie byly konečně rovnocenné? Toto je důležitá doba na planetě. Ti, kteří toto budou číst poté, co k tomuto dojde, by měli vědět, že to není méně silné jenom proto, že se to stalo „včera“. Včerejší studium je moudrostí zítřka.
.
Na co se zaměřit? Nikdy nebyl na Zemi čas, kdy by vaše činy a myšlenky byly silněji měřitelné jako energie. To zaměření je v nitru. První podobenství, které vám kdy Kryonova skupina před více než deseti lety dala, bylo o jámě dehtu. Hovoří o metafoře, kdy lidská bytost objevila něco, co jí pomohlo. Nikdo jiný do toho nebyl zapojen. Ten člověk objevil něco osobního a použil to. Aplikoval to pouze na sebe a nevyřvával to ze střechy, přesto si každý všiml, co udělal. Jak? Podle toho, co se dělo kolem něj. To je to, co se stane, když sami sebe dostanete do rovnováhy. Jedna lidská bytost, která se naladí na chór a objeví sochu v ledu, ovlivní všechny kolem sebe. Dá jim něco, co mohou uvidět. Umožní jim to větší možnost volby, než by jinak měli. Skutečně tím rozsvěcí světlo pro ostatní, aby viděli v temném místě.
.
Ne všem, kteří uvidí váš pokrok, se to bude líbit. Někteří z ostatních se na vás podívají a utečou na druhou stranu. Někteří se na vás budou dívat a budou vás nenávidět. Někteří vás zradí. Drahá lidská bytosti, to není nic nového. Medicinmani žili sami, dokonce i bez partnerky, na okraji vesnice. Přesto byli léčiteli pro všechny, kteří se dostali do potíží. Dává to smysl? Protože vibrovali výše a měli neobvyklé informace, ostatním se to zdálo divné a tak je navštěvovali, jen když museli.
.
Zaměření se na sebe urychlí tento posun, když dojde na energii rozhodnutí. Kolem vás budou tací, kteří nebudou chtít to, co máte vy. Nejsou na to připravení. Aniž byste cokoli říkali, aniž byste hlásali, co jste objevili, věci se o sebe postarají samy. Předpoklad? Postarejte se o sebe. Na co se zaměřit? Na sebe. Ne ego… ale sebe-vyrovnání a nalezení melodie. Nechte ostatní, ať se sami rozhodnou, jestli se budou chtít připojit k vašemu „novému já“ nebo ne. To je jejich věc. Správcujte svou pravdu a nikdy nenechte jinou lidskou bytost, aby vás odvedla od lásky Boží.
.
Jak je to uvnitř, tak se to nakonec projeví i vně. Lidské vědomí je třetí mřížkou, takže možná pochopíte, že magnetická mřížka je uzdravena, na krystalické se pracuje a třetí mřížka, která je na vrcholu trojúhelníku (lidské vědomí), se obrací dovnitř. Poskládejte je dohromady a uvidíte potenciál Nového Jeruzaléma. Jak se daří vám, tak se daří Zemi. Podle toho, jak pečujete o sebe, tak Země odpovídá.
.
Drahé lidské bytosti, historici ukáží na tento den a řeknou: „Tady to začalo. Když lidé učinili rozhodnutí, že vytvoří planetu, která se pozvedne z temnoty, a že začnou rozumět procesu míru, moudrosti obchodu a že už se nebudou bát jiných kultur. Pochopili, že každý z nich potřebuje ty ostatní a že jsou všichni určitým způsobem propojení.“ Jak to víme? Vidíme to v balónu, ve kterém je všechno „teď“ – vše, co se kdy stalo nebo stane. Je to zapsáno ve vašem potenciálu! Je to ve skutečnosti zapsáno ve vaší DNA!
.
Požehnaná je lidská bytost, která vidí celek – úplnost planety tímto způsobem. Požehnaný je člověk, který vidí Zemi jako blok ledu, který má v sobě nádhernou sochu zvanou „Mír na Zemi“.
A tak to je.
.Kryon
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – Perception of Masterhood II

Poznámka ke kopírování:Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.