9-2004 Kryon

„Výzva linearity“

Tento živý channeling byl předán v městě Nashua, New Hampshire,  Září 2004
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.
Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby
.
.
Ach, to je příjemné místo! Vždy jsou zde tací, kteří řeknou, že to skutečně není možné. Řeknou, že to mluví jen lidská bytost… nic víc než to, a že to musí být podvod.
.
Před lety jsem řekl svému partnerovi jen “nech energií vyjít a dovol, aby ti okolo tebe na Zemi viděli realitu toho, co děláš. Seď před těmi duchovně kritickými, kteří dokáží poznat rozdíl.” A tak to dělá. Patnáct let cestuje po světě a žádá nejvyšší z nejvyšších, aby rozpoznali a “cítili” spojení. Toto je jediný způsob, jak může kterýkoliv člověk “dokázat”, že je channeling přesný – sedět před jinými duchovně smýšlejícími lidmi a žádat o jejich rozlišení a moudrost. A tak čtenáři říkáme, že někteří zde kolem sebe spatří světlo a jiní ne. To vše je vhodné a nikdy to není souzeno. Ale vždy jste otevřeně zváni, abyste cítili slova, která zasáhnou vaše srdce způsobem, který by vašemu andělské schopnosti rozlišení řekl: “Hovoří k tobě sestra… bratr mimo realitu, o které předstíráš, že jí rozumíš. Je to shledání, a není zde nic kromě cti a lásky.
.
A vskutku, jsou zde v publiku ti, kteří to dnes rozpoznají. Tak vám říkáme: “Spatřete barvy – jsou zde. Vy, kdo vidíte andělské vlastnosti a struktury, které jsou zde k vidění, je spatříte v jejich slávě, protože jsou zde také.” To se stane, když si skupina andělů začne vzpomínat, že jsou andělé [mluvíme o energii vytvořené, když si lidé začnou vzpomínat, kdo jsou].
.
Nemusíte sami sebe vidět jako andělské bytosti, ale my vás tak vidíme. Ach, pravda, je zde cyklus vašich životů na planetě, a nakonec se sami sebe zeptáte: “Kdo jsem tentokrát?” Ale my vidíme vaši podstatu. Vidíme vaše skutečné já. Vidíme entitu ve vší její velkoleposti míru, v nádheře zvané Bůh.
.
Ironií je, že dáváte Bohu důvěryhodnost jen tehdy, když je jeho energie vždy nad vámi, když pro vás něco dělá – jako otec nebo rodič. Nikdy ji nevztáhnete k sobě. Nikdy ji nepovažujete za skupinu, a nikdy nepřemýšlíte, že byste mohli být součástí toho všeho… a to, drahá lidská bytosti, je to, co se změní.
.
Právě teď jsem s rodinou Boha, posluchači a čtenáři. Neexistuje nic jako toto. Je to drahocenné a příjemné. Všichni mistři a guruové na planetě zažívali toto spojení, a teď je to pro všechny.
.
Co se dnes chystáme říct, může hraničit s neuvěřitelným. Dáme vám ke zvážení něco o tom, co se na této planetě stalo. Dáme vám hádanky k přemýšlení. Ale nemůžeme to udělat dřív, než poblahopřejeme těm, kteří se účastní této zprávy. Řekli jsme to již dříve, že je tato energie aktualizována těmi v reálném čase a také těmi v jiném reálném čase… což je pro vás posluchače budoucnost. Tak vítáme ty, jejichž oči spočívají na této stránce, a ptáme se: “Jaký je to pocit, být v budoucnosti?” [Úsměv.] Posluchači, ty zde čtenáře nevidíš, že? Nebo ano? Vyzkoušejme vaši linearitu. Protože název této konkrétní zprávy je “Výzva linearity.
.
Už jsme to říkali. Kolik z vás, kteří zde sedíte v tom, čemu říkáte realita současnosti, má schopnost zároveň „navštívit“ čtenáře? Čtenář je v budoucnosti. A kterou skupinu lidí “uvidíte?” Zde je to, co mám na mysli: představte si toto – právě teď můžete být čtenářem, ale v příštích letech zde budou desítky tisíc očí, kterých se nakonec tato slova, přeložená do mnoha jazyků, dotknou, takže jsou ve vaší budoucnosti, že? Jestliže začínáte vidět tento obraz, pak si uvědomujete omezení vaší linearity. Můžete je pozdravit? Co když dokážete víc, než je pozdravit? Co když můžete požehnat tato slova natolik, aby cítili vaši energii?
.
Vyzkoušejme to: čtenáři v roce 2006, dokážeš teď cítit energii posluchačů a čtenářů z let 2004 a 2005? A co 2007? Je toho ke zvážení příliš mnoho? Vidíš, jak můžeš být omezen vlastním časovým rámcem? Je to těžké, že? Jaká je tvá realita, drahá lidská bytosti? Jsi vlak na trati, který bere v úvahu pouze trať, na které právě teď je, nebo jsi pozorovatel, vyjmutý ze svého vlaku a stojící uprostřed kruhu, který je vytvořen tratí kolem tebe? Vidíš ten rozdíl? První pouze řídí vlak. Druhý vidí celou trať, po které cestoval, plus potenciální trať. Jeden je lineární a druhý ne. Trik spočívá v tom, abyste řídili vlak, a zároveň jste ho viděli z odstupu.
.
Omezení linearity
Prozkoumali jsme skládanku linearity různými způsoby, ale zde je to znovu: linearita je dle své definice čas, a čas je součástí konstruktu vaší reality. Je to způsob, jakým myslíte. Je to způsob, jakým se stavíte ke svým životům. Žijete podle hodin. Můžete říct, že ne, ale žijete… dle přirozených hodin, které zahrnují vaši biologii.
.
Nyní zde budou tací, kteří řeknou: “Nežiju podle žádných hodin, Kryone, jsem svobodný duch a jsem na to hrdý.” Skutečně? Než to řeknete, zvažme některé věci. Váš život je postavený na rutině. Podle časového rámce vaší planety slunce vychází a zapadá v určitou dobu a vy v určitou dobu odpočíváte. Jste cykličtí… jedno jídlo za druhým. To jsou hodiny, o kterých hovoříme. Dokážeš jako žena ovládat menstruaci? Vaše biologie je uzpůsobena lineární existenci, a tak je to i s vaší komunikací.
.
Když hovoříte jeden k druhému, skládáte jedno slovo za druhé… stejně jako vlak na trati může jet pouze tam, kde je trať. Už jste o tom někdy přemýšleli? Když čtete tato slova, jsou uspořádána jedno za druhým v řadách soudružnosti, které jsou velmi lineární. A teď můžete ve frustraci říci: “No a co jiného? To je způsob, jak to funguje.” A my říkáme: “Nyní pokládáte správnou otázku!” Už jste o tom někdy přemýšleli? Co když může komunikace probíhat mimo linearitu? Právě nyní nasloucháte slovům, která jsou spředena do syntaxe lineárních slov – vaše oči je vidí a váš mozek rozumí liniím písma před vámi… jedno písmeno za druhým. Tento malý mozkový vlak, který čte tuto stránku, je zcela lineární, a zdánlivě velmi omezený. Všimli jste si, že všechno musí být v přímce?
.
Co kdyby zde místo tohoto omezení linearity byl systém komunikace, kde byste byli schopni přijmout vše v jediném okamžiku? Cokoliv, co byste potřebovali vědět, by vám bylo prezentováno naráz a nějak byste to “prostě věděli”. Byla by to komunikace mimo linearitu. Mnozí, kteří toto čtou, mohou říci: “Dobrá, to není to, co jako lidé děláme. Je to nemožné.” Nyní víte, proč jsem zde. Jsem tu, abych vám řekl, že je to nejenom možné, ale že tak to funguje!
.
Tato nelineární komunikace je nejenom hlas Ducha, ale také hlas vašeho vlastního mistrovství. Je to komunikace na buněčné úrovni a je božská. Lidské bytosti se často takříkajíc seřazují před tím, co považují za Boha, a opakují svá vyjádření. Usuzují: “Možná, že když budeme o něco žádat pořád dokola, nakonec to Bůh vyslyší a my dosáhneme nějakých výsledků. Takže budeme jen žádat a číst tytéž fráze pořád dokola. Možná, že když Bůh, jak při své snaze trpíme, tak to taky pomůže.Nechápou, kdo je Bůh ani jaká je metoda komunikace.
.
Co kdybych vám řekl, že právě teď je kolem vás doprovod, který nese vaše jméno? Je obtížné vysvětlit, co to znamená. Pohleďte na svou energii lidské bytosti jako na andělskou radiostanici, která stále vysílá váš život všem entitám ve vesmíru v reálném čase. Tudíž je vaše “duchovní radiostanice” ve spojení s druhou stranou závoje po celou dobu. Všude, kam jdete, Bůh o vás vše ví! Nyní vezměte místo radiostanice v úvahu, že rádiové vlny jsou andělský doprovod, který byl vám a ostatním okolo vás přidělen pouze z jediného důvodu… aby byl u toho, kdybyste někdy objevili semínka mistrovství… komunikační kanál, který je vhodným andělským atributem pro vás a pro planetu. Jestliže si tento kanál dokážete představit, pohleďte na něj nyní jako na nelineární. Vždy, když potřebujete něco vědět, jednoduše to budete vědět. Bude se to zdát jako pozoruhodně rozsáhlá intuice a to je skutečná komunikace Ducha a takto je pociťována.
.
Vyzvu vás k tomuto: příště, až se usadíte k meditaci nebo modlitbě, bez ohledu na to, jaký je před vámi problém, nic neříkejte! Buďte v klidu a vězte, že jste Bůh. Vězte, že jakmile se dostanete do tohoto stavu, třetí jazyk převezme řízení a vše je okamžitě známo. Odpovědi k vám nepřijdou lineárním způsobem, ale budou známy z buněčného hlediska naráz v jednom okamžiku. Pak věnujte zbytek toho, čemu říkáte „čas pro meditaci“, oslavou řešení nebo počátků řešení, které vám byly doručeny v jednom okamžiku a připadají vám jako nějaký druh nádherného intuitivního procesu.
.
Lidské atributy, které vás mohou překvapit
Ach, je zde více – mnohem více. Jsou zde i překvapivé anomálie linearity – vašich životů a vaší lidské existence – o kterých jste nikdy nepřemýšleli. Hovořme o zázracích. Budeme vám klást nějaké otázky a pak si znovu prohlédneme odpovědi. Co si myslíte, že se stalo v minulosti, když lidé ušli míle a míle proto, aby se mohli dotknout lemu šatů mistra, a aby tím byli okamžitě uzdraveni? Nebo jiná situace, kdy uskutečnili posvátnou pouť na místo, o kterém věděli, že stačí jen vstoupit do dveří určitého kostela a budou vyléčeni? Co vy na to? Jak to fungovalo? Mnohokrát dorazili a odhodili své berle a odešli okamžitě uzdraveni! Je to ve vaší posvátné minulosti zaznamenáváno stále dokola. Dokonce se na ty berle v těch budovách můžete podívat i dnes, protože tam stále ještě jsou. Podivili jste se někdy tomu, co se skutečně přihodilo ve zdánlivě zázračných situacích?
.
Prozkoumejme tu první: když se chromý dotkl lemu šatů mistra a odešel uzdravený… co vy na to? Obvyklá odpověď je tato: “To je skutečně Bůh v akci. Vidíte, Bůh je velkolepý a lidé ne. Jestliže se člověk jednoduše dokáže přiblížit k mistrovi, je to jako dotknout se Boha. Jestliže se dokáže jen dotknout mistra, bude uzdraven.” To byste slyšeli z úst mnoha posvátných vůdců mluvících o zázracích.
.
Ale je to skutečný průběh? Jak je to opravdu se zázraky, o kterých jste četli nebo jste o nich slyšeli… možná i s nějakými, které jste viděli nebo zažili? Je to o plazení se před Bohem nebo je to o něčem daleko velkolepějším? Poslyš, lidská bytosti, budeme k tobě hovořit praktickým způsobem. Předáme ti informace, které jsme tímto způsobem skutečně ještě nesdíleli, tak buď připravena je slyšet. Můj partnere, zůstaň nablízku kvůli dopisům [kritické a rozzlobené korespondenci], protože je obdržíš… obzvláště po tom, co musíme říct.
.
Všechno, co vám říkáme, je přesné a pravdivé. Můžete tuto informaci vnímat jako neprokazatelnou ezoterickou informaci, ale jen díky vašim lineárním učením, která vás dovedla k předchozí informaci, na které z lineárních důvodů lpíte. Všude kolem vás, kam se podíváte, jsou zajímavé anomálie vaší reality, které potvrzují to, co se vám chystám říct, přesto vás vaše lineární myšlení drží stranou od toho, abyste je viděli jako neobvyklé.
.
Víte o jedné z věcí, které s vámi linearita provedla? Váš vlak je vždy v pohybu. Vždy je nějaké místo, kam jet, že? Jeden úder srdce za druhým – následuje hodiny, že? Musí, protože to je nastavení pro vaši realitu. Vaše andělské vědomí a vaše mistrovství však ty hodiny nemají. Chtěl bych vám dát nějaké informace, všechny o vás. Má to co do činění s antropologií a evolucí. Má to co do činění s vaší osetou biologií a se začátkem věcí.
.
Lidská bytosti, jak zde sedíš a posloucháš nebo čteš, krev, kterou nazýváte “životem” vaší biologie, vaše DNA, není odsud. Není odsud [myšleno ze Země]. Ne. Byla importována! Více než to, byla oslavována. Více než to, měli jste v tomto procesu pomoc od ostatních. Biologická semena byla vyseta v jednotlivých časech z různých míst ve vesmíru před velmi, velmi dlouhou dobou. A ve skutečnosti je pro to důkaz, přesto zde není žádný vědec stojící na pódiu, který vás žádá, abyste se podívali. Součástí linearity je to, že vám brání vidět větší obraz. Jste vždy v pohybu. Tolik vaší energie je spotřebováno jednoduše “přikládáním pod kotel vaší bytosti,” aby mohla zůstat na trati. Skutečně se zřídkakdy rozhlížíte kolem, jestli byste opravdu mohli mít mnohonásobné koleje!
.
Řeknu vám, co se stalo s vaší biologií: vše, co je před vámi biologicky, je přednastaveno, abyste mohli pracovat na výzvě Země uvnitř skládačky, kterou jste vytvořili. Nejste zde proto, abyste trpěli nebo se “propracovali” nějakým druhem trestu. Nikdo z vás není laboratorní krysou Boha! Všichni jste pracovníci a jste viděni jako část Boha. Pracujete na skládačce, která je smysluplná, ale která vyžaduje, abyste byli na místě, které je omezeno ve vědomí. Tento test je více než smysluplný – je to test, který je nestranný a vyžaduje, aby andělé zůstali osamoceni na planetě a přitom nevěděli, kdo jsou, a nechat energii klesat, kde to bude přirozené. Kam energie Země půjde? Jak se sama usadí na tomto ještě hrajícím poli energie? Kam energie půjde, až bude po všem a vše bude vyřízeno? Odpověď? Ať to bude cokoliv, výsledná energie z “testu Země” bude aplikována na nové vesmíry, a ovlivní triliony nových životních forem… mnohé budou vypadat právě jako vy.
.
Pracujete zde na velké skládačce. A nejen, že na ní pracujete – za posledních 15 let jste udělali něco pozoruhodného – vytvořili jste posun na planetě, který někteří nazývají Velkým Posunem, a planeta spolupracuje. A stačí, abyste se podívali z okna a spatřili jste důkaz. Všichni jste majáky, ale já vám říkám, že vaše biologie není odsud! Nemůže být, aby test fungoval. Evoluční proces na planetě by vám nikdy nedal omezení nebo velkolepost, které potřebujete k práci na skládačce. Navíc, muselo to pro vás [a pozemskou vědu] vypadat “přijatelně”, abyste to neodložili jako divné.
.
Vaše DNA představuje eklektickou sbírku intergalaktické interdimenzionální chemie. Nejen to, ale chystám se vám říct něco, co jsme nikdy dřív neřekli. Když přišel čas zasadit tato semena, provedli jsme to se všemi savci na planetě. Proč? Protože by to bylo příliš zřejmé, kdyby to nebylo provedeno tímto způsobem. Dovolte mi, abych se vás zeptal: podívali jste se někdy do očí zvířete, které jste milovali a viděli nějaké karmické atributy [to znamená, věděli jste, kdo byli]? Teď se stáváme ezoterickými. Už jste se někdy setkali se zvířetem a viděli jste, že jeho vědomí bylo víc, než jen biologie? Ztratili jste někdy zvíře, a pak se inkarnovalo znovu? A odpověď je ano! Mnozí z vás.
.
Ostatní savci na planetě s vámi přicházejí a odcházejí z odlišných důvodů, než proč jste zde vy, ale všichni mají DNA změněnou spolu s vaší! Říkal jsem vám, že pro vás bude těžké pochopit. Ačkoli je váš lidský záměr na planetě velmi odlišný od jejich, jsou pro vás podpůrnou skupinou. Tyto zvířecí podpůrné skupiny s vámi přicházejí a odcházejí po celé planetě. Někteří to víte, viděli jste to v jejich očích. Jsou součástí celého tohoto scénáře. Jsou zde jako pomocníci způsobem, který je mnohem významnější než u ne-savců. Jejich DNA byla také změněna. Jenom pomyslete… Někteří z vás mají interdimenzionální galaktické domácí mazlíčky. [Kryon se směje]
.
Kryone, můžeš něco z toho dokázat?” Dám vám nějaké věci k přemýšlení, a zpochybní to samotnou podstatu statistické pravděpodobnosti… přesto nikdo od vědeckého pultu nekřičí: “Podívejte se na to, podívejte se na to!” Evoluce je skutečná. A ty entity pozemské biologie, které se v historii planety vyvinuly od úplného počátku, s sebou nesou přirozený způsob… vývoj druhu založený na efektivním přežití. Jste (částečně) produktem tohoto evolučního procesu planety, ale se změnou, o které jsme vám řekli, že vám byla dána před více než sto tisíci lety.
.
Stalo se to, když pro to uzrál čas, a jak jsme vám říkali předtím, nesete s sebou kousky a části plejádské biologie. Nicméně, je to jenom jedna skupina z mnoha. To není strašná nebo strašidelná informace. Je nádherná! Je také složitá. Je velkolepá, jestli o tom budete přemýšlet. Ale jsou zde určité anomálie lidí a savců, na které byste se měli podívat – jasně to ukáží.
.
Přirozený výběr a evoluce Země dělají určité druhy předvídatelných věcí. Za prvé, tento proces je velmi efektivní… velmi efektivní. Dovolte mi, abych vám dal k přemýšlení pár věcí, o kterých jste předtím možná neuvažovali. Evoluční principy pracují tak, že během tisíců let vytvoří efektivní biologickou bytost. Takovou, která dokáže přežít, když potřebuje, změní se, když potřebuje, a nikdy nevyužívá energii, kterou nepotřebuje. Proto zabere pouze pár tisíc let (nebo méně) vytvořit bezokého tvora, který žije pouze v temnotě, nebo zbavit nohou ty, kteří teď pouze plavou. Rozumíte? Přežití je problém, a energetická efektivita je klíčem. Je pro vás k vidění všude v rostlinách, zvířatech a hmyzu na vaší planetě.
.
Vy a ostatní zvířata se nacházíte na vrcholu evolučního žebříčku. Dobrý pocit, že? Ale dovolte, abych se vás zeptal na toto: Proč, když je u jakéhokoliv savce na planetě přerušena mícha, přispěchá na to místo chemie, aby zabránila nervům znovu srůst? Dává vám to smysl? Je to efektivní? Pomůže to přežití? Ne! Přesto máte toto omezení. Vaše historie ukáže, že to bylo v roce 1999, kdy vaše věda identifikovala chemii, která je ve všech savcích za toto zodpovědná, a dokonce tu chemii pojmenovali… no-go (pozn. překl.: anglický výraz pro situaci, kdy podmínky zabraňují správnému fungování)! Všichni to máte společné.
.
Když se stane nehoda, která zahrnuje míchu, vaše tělo aktivně brání nervům, aby srostly dohromady! Jak to zní, když to přirovnáte k evolučnímu procesu? Vaši vědci rozpoznali toto no-go, a v experimentech v laboratoři tuto chemii z určitých savců odstranili. Pak přesekli jejich míchy. Byli v šoku, když všechny nervy perfektně srostly! Jsou savci nějakým způsobem špatní? Odpověď je ne. Bylo to dáno designem, drahá lidská bytosti… vaším designem. To znamená, že když se vám stanou určité věci, můžete zůstat na vozíku po zbytek svého života. To jste nechtěli slyšet, že? Ale je to plán, který jste zavedli, přesto ale nedává žádný evoluční smysl, že? Mohlo by to být tak, že vaše DNA není výsledkem pozemské evoluce? Ostatní savci to mají také tak, takže se to nezdá být tak neobvyklé. Ale je! Na Zemi je spousta jiných druhů (jiných než savců), které toto omezení nemají – obzvláště stvoření z oceánu. Hvězdici může dorůst ruka, ale vám ne. Jaký je to pocit, stát na vrcholu evolučního žebříčku, lidská bytosti? Nedokážete to, přestože jste se z nich podle předpokladů vyvinuli! Co je s vámi špatně? Co se stalo? Byla to chyba v evoluci? Odpověď je ne.
.
Dovolte mi dát vám k přemýšlení něco dalšího. Vědci vám řeknou, že využíváte pouze 10 až 15 procent vašeho mozku. Dává to vůbec evoluční smysl, že vám evoluce dala do mozku 80 procent odpadu? Ne. Evoluce takto nepracuje. Zde je pravda: neustále pracuje 100 procent vašeho mozku, a okolo 80 procent z toho jedná s něčím, čemu doopravdy nevěříte… s interdimenzionálními instrukcemi pro vaši 12ti vrstvou DNA. Hovoří k 11 dalším vrstvám, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Všechno funguje dokonale. Mozek má ideální velikost a všechno je aktivní.
.
Zde je další věc: ti, kteří zmapovali lidský genom, řekli: “Jsme schopni vidět ‘koncové a počáteční kódové ukazatele’ uvnitř genomu, ale je tu i spousta ‘DNA odpadu’, který nemá zdánlivě žádný účel. Nedokážeme rozpoznat žádné opakující se vzorce a není zde absolutně žádný normální chemický kód. Je to jen odpad!” Lidská bytosti, to je tak zajímavé na vaší vědě: Celkem často, když na něco nemůžete přijít, tak je to odpad!
.
Není to odpad! Je to část interdimenzionální DNA, a vy nemůžete “vidět” její ostatní části, které dávají smysl těm, kteří by je zkoušeli dekódovat. Víte, první vrstva DNA, kterou můžete vidět pod mikroskopem (biochemická DNA – pozn. překl.), je také interdimenzionální ve svém působení, i když existuje ve 4D. Má kódovací schéma, které hovoří k ostatním vrstvám, které jsou mimo linearitu a mimo 4D. To je aktivační proces! Je připraven ke spuštění. Je dokonce viditelný v lidském genomu, ale vy jste ho nazvali “opadem” jednoduše proto, že je mimo linearitu!
.
Dovolte mi dát vám největší z nich – ten, který jsme zmínili před lety, ale nyní je třeba ho znovu prozkoumat v tomto kontextu: vyzývám statistiky, aby se podívali na to, co v matematice nazýváte “P faktor” [matematická statistická náhoda něčeho, co je přesné v rámci experimentu] toho, co se vám chystám sdělit. Všechny druhy na Zemi se vyvíjely určitým způsobem. Všichni savci přímo pod vámi [opice, lidoopi, gorily, atd.] mají tucty, jestli ne stovky, variací… nápadných odlišností. Některé mají ocas; jiné ne. Některé jsou si podobné; jiné ne. Mnohé jsou tvarovány výrazně jinak od ostatních. Některé z nich jsou obrovské, a mnoho je malých. Získáváte představu. Když se podíváte na přírodu, je to tak. Evoluce vytváří různorodost, která se zdá být neomezená. Opice a gorily nejsou výjimkou.
.
Přesto je zde jedna obrovská výjimka: lidská bytost! Uvědomili jste si to? Je zde pouze jeden druh lidské bytosti. A jaké jsou pro to statistické šance? Antropologové vám řeknou, že antropologické důkazy ukazují, že zde bylo před sto tisíci lety 14 nebo 15 druhů lidí a všichni se vyvíjeli na lidské evoluční stupnici. A pak, z ničeho nic, všechny až na jeden zmizely, a to je ten, který se vyvinul. Pouze jeden druh. Není to v rozporu s evolučním procesem? Více než to – je to v rozporu s celou přírodou! Přesto neslyšíte vědce na pódiu, jak říkají, “Páni! Podívejte se na to, je to skutečně divné.” Místo toho to jednoduše ohlásí a řeknou, “No, je to, jak to je.”
.
Je na čase, abyste všichni pochopili, kolik je kolem vás náznaků toho, že vy lidé, jste v mnoha ohledech velmi odlišní od ostatních životních forem kolem vás, dokonce i od vašich vlastních savčích druhů. Jaká je statistika a pravděpodobnost toho, že jeden živočich zastaví evoluční proces a objeví se pouze s jedním druhem, zatímco všechny ostatní mají bohatou rozmanitost? Ach, jsou zde různé barvy a tvary lidí, ale biologicky řečeno, je tu jen jeden druh. A ten druh má intergalaktickou energii DNA, dmoucí se skrz něj. Musí mít, kvůli tomu, co se právě teď děje, s ohledem na planetu.
.
Nyní si znovu prohlédněme zázraky. Lidské bytosti chtějí lineární odpovědi týkající se aktivace jejich DNA. V minulosti jsem zde seděl a řekl: “Mistři Země mají aktivovanou DNA.” Mimochodem, vždycky si myslíte, že mluvím o minulosti, ale dnes jsou zde stále tři z těchto mistrů, kteří chodí po planetě s plnou aktivací DNAúplnou a celkovou kontrolou nad přírodou, nad fyzikou, a nad jejich vlastními těly. Tři. Také nejsou všichni známi. Je to součástí rovnováhy toho, co musí na planetě existovat.
.
Někteří z dřívějších mistrů se stali slavnými, byli uctíváni, a někteří dokonce dali vzniknout velkým náboženstvím po celé planetě. Dějiny toho, co udělali a co řekli, vám byly dány v průběhu času. Nicméně, co kdybych vám řekl, že tyto přesné, mistrovské atributy existují v každém z vás? Věřili byste mi? I ti, kteří by tomu uvěřili, by mohli vzrušeně říci: “Kryone, jestli je tomu tak, prosím, dej nám informaci, jak to aktivovat. Co máme udělat první? Co máme udělat druhé?” A to, drahá lidská bytosti, je ten problém. Není zde žádné první a není zde žádné druhé.
.
Znovu vám uvedu příklad, který jsem uvedl už dříve – o Petrovi, který chodil po vodě. Dovolte mi ještě jednou vyložit tento nádherný příběh. Víte, mistr řekl Petrovi, že dokáže chodit po vodě. Měl záměr, protože skutečně chtěl vodu přejít, aby se dostal k mistrovi. Tady byl, tváří v tvář mistrovi… lidské bytosti, kterou viděl zkrotit bouře a mluvit k samotné přírodě. A mistr řekl: “Petře, ty, jako lidská bytost, máš schopnost chodit po vodě. Udělej to.” A Petr to udělal! To není pohádka, víte? Je to na stránkách dějin.
.
Kde Petr trénoval? Kde byl Petrův seznam? Co si myslíte, že proběhlo Petrovou myslí v momentě, kdy mu bylo řečeno, že dokáže chodit po vodě? Snad si pomyslel: “Dobrá, mistře, co první? Co druhé? Kolik let bych měl studovat tento proces nebo tamten proces? Co bych měl vědět o fyzice? Kde jsou knihy o ‘chození po vodě’? Kde je postup?“ A odpovědi jsou, že zde nebyly žádné knihy nebo tréninkové manuály nebo postupy ke studiu. Bylo to jednoduché jako A-B-C: přijetí (acceptance) toho, kým jste, víra (belief) v to, že to dokážete, a přenastavení smlouvy (contract adjustment).
.
Ti, kteří se dotkli lemu mistrova šatu, měli celou a úplnou jistotu a víru, že budou uzdraveni jeho dotykem. Vlastně vyléčili sami sebe svým vlastním procesem víry. Ti, kteří zmrzačení kráčeli po schodech a vstoupili do dveří, kde byli zázračně uzdraveni a odložili své berle a odešli, věděli, že se může stát zázrak. Kdyby jen mohli překročit práh toho určitého kostela, byli by uzdraveni. Věděli, že je tam něco magického, a už to předtím viděli u ostatních. Věřili tomu tak silně, že to byla jistota.
.
Právě teď vaše věda studuje “placebo efekt.” Jak je možné, že si lidská bytost může vzít pilulku dražé ve víře, že je to silný lék, a přesto získat tentýž užitek léku? Věda to vidí neustále… lidi léčící sebe sama, protože si mysleli, že jim byla poskytnuta pomoc zvenčí, a přitom vlastně vůbec žádná nebyla!
.
Tak ti říkáme, drahá lidská bytosti, že jestliže skutečně pochopíš své místo ve vesmíru, a poznáš svou interdimenzionální, intergalaktickou DNA (pochopíš ji), uvědomíš si, co se stalo. Semena mistrovství byla pro vás zaseta do vaší DNA, abyste z ní mohli těžit. Vůbec se to neliší od dotyku lemu mistrových šatů, chození po vodě za přítomnosti mistra nebo průchodu dveřmi uzdravujícího kostela. Proces tvoření zázraků je uvnitř každého člověka. Zázraky se mohou stát na židli, kde právě teď sedíte!
.
Zde je výzva, a já ji předkládám právě teď některým velmi konkrétním ženským bytostem, které poslouchají a čtou… a vy budete vědět, o koho se jedná, jakmile budu pokračovat. Někteří z tohoto shromáždění mají obavy ze svého rodokmene. Říkají: “Moje sestra zemřela předčasně kvůli nemoci, která je v naší rodině. Má matka také zemřela, a její matka také. Mám obavy z této genetické vady, která zřejmě proudí v mých žilách – v mé DNA právě teď! Teď vím, že to mám taky, a hodiny mého života běží. Mám strach o své děti.
.
[Přestávka]
.
Dovol, abych ti řekl, drahá lidská bytosti, že máš na výběr. Říká se tomu přenastavení smlouvy, a za okamžik o tom budeme mluvit. Ale pohovořme o skutečné volbě, a co se stane. Odpadní DNA a ta velká část vašeho mozku, o které má věda pocit, že není používána, budou aktivovány! Drahá ženská lidská bytosti, změň chemii ve své DNA! Pozoruj, jak se geny samy přeuspořádávají. Aktivuj kousky a části tak, že tato choroba u tebe nebo tvých dětí nebo dětí tvých dětí vůbec nepropukne! Můžeš tento “vlak nemocizastavit právě teď!
.
Poslyšte: Duchovní smlouva, u které věříte, že máte, je hodně jiná, než si myslíte. Jste tak uvíznutí v linearitě! Říkáte: “Mám smlouvu s vesmírem, která se týká mého života na Zemi. Mám plnit tuto smlouvu na duchovní úrovni, kam přijdu a kam odejdu ze Země, udělat určité věci, čelit určitým výzvám, možná předčasně zemřít nebo dokonce pro Boha trochu trpět.” Člověče, nerozumíš. Když vystoupíš z linearity, smlouva je obnovována a podepisována každý den. Každý den! To je božská volba, ale je pro vás mimo singularitu a linearitu.
.
Čím chcete být dnes? Co třeba mistrem? Není zde žádná smlouva, která vás uloží do krabice pro život, kterým jen musíte brázdit a “jít s ním”. Je to pravý opak! Duchovní smlouvy jsou jednotlivými lidmi podepisovány každý den. Mohou znít takto: “Drahý Duchu, sepisuji novou smlouvu; cítím mistrovství mé vlastní biologie; vím, že mám pomoc a vím, že je zde víc, než jsem schopen spatřit. Žádám, aby byly aktivovány kousky a části mé DNA, a přeuspořádávám své geny. Přeuspořádávám hodiny a tímto je zpomaluji. Budu žít mnohem déle, než bylo v mé počáteční smlouvě při mém narození, protože ji přepisuji. A podepíšu ji dnes. Zítra pak, jestliže spatřím zvýšenou moudrost, jak ji zdokonalit, podepíšu lepší.
.
Někteří z vás jsou zaseklí v linearitě, ve stavu, který říká, že vaše duchovní smlouva je v životě jedinečná a že vaše načasování, kdy se sem dostanete, a pro co jste sem přišli, je vytesáno do kamene a nikdy se to nezmění. Na okamžik ustupte o krok zpět. Myslíte si, že tento systém je posvátný a že je to nejlepší věc, kterou Bůh nabízí jako plán pro vaši existenci? Začněte chápat, že výzva příchodu na Zemi je v podstatě v tom, jestli uvidíte to nastavení, jestli jste schopni objevit, že vše dokážete změnit svobodnou duchovní volbou!
.
Zde je další metafora linearity. Myslíte si, že jste se narodili, abyste žili v přízemí budovy, protože je to jediné podlaží, které jste schopni “vidět”? Co kdybyste zjistili, pomocí svého vlastního zkoumání, že je zde ve skutečnosti i první poschodí, ale je interdimenzionální. Neuvěřitelné, řeknete? Jestliže si to myslíte, pak popíráte vaši nejlepší fyziku, která říká, že můžete “vidět” pouze méně než polovinu reality vesmíru! Když začnete stoupat po schodech do prvního podlaží, všechno, co bylo přízemím, zmizí, a nějak přejde s vámi do prvního patra. Rozdíl? Je to nové podlaží s novým pohledem a novými příležitostmi. Hezkou věcí na této metafoře je, že jste ji vytvořili. Nepředal vám ji Bůh. Neustále je to uvnitř vašeho chápání reality. Podívejte! Mohlo by se stát, že je zde také druhé poschodí, a třetí? Myslím, že rozumíte.
.
Vystupte z linearity
je to životní výzva. Nejsou zde žádné seznamy pro mistrovství. Musí to být objeveno a implementováno individuálně. Petr to udělal. Také mnoho z lidí, kteří cítili, že byli součástí nějakého božího zázraku, ale ve skutečnosti nebyli. Sami si nárokovali své mistrovství, a nikdy to nevěděli. Nyní nastal čas, abyste pochopili proces a abyste ho sami pro sebe zahájili. Drazí lidé v této místnosti, a kteří toto čtete:  Buďte v klidu a vězte, že jste Bůh. Když to uděláte, vše bude odhaleno a můžete začít proces. A-B-C: Přijměte (accept), kdo jste. Věřte (believe), že to zvládnete. Změňte (change) smlouvu, abyste to umožnili.
.
A to je to poselství. Mohlo by to být jasnější? A proč vám dáváme tuto informaci právě teď? Protože jste ti, kteří doslova přišli zářit své světlo do temných míst v čase. Odstraňujete základy a nový chrám bude znovu postaven. Pochopte svůj účel. Tím je držet toto světlo, a pokračovat v této současné bouři. Došli jste až sem, majáky, tak udržte své světlo silné. Bouře neskončila. Říkáme to stále dokola, ale potřebujete to slyšet znovu: majáky se nikdy nebudou nacházet na bezpečných místech. Přemýšlejte o tom, než budete lomit rukama a ptát se: “Proč já?” Jsi Maják, postavený přesně tam, kde má být, v centru očekávaných bouří.
.
Drahý Kryone, jsem jenom obyčejný člověk; nemám mnoho energie,” říkáte. “Co můžu udělat pro planetu?” Povím vám to: sedněte si a vězte, že jste Bůh! Gaiu aktivujete poznáním svého mistrovství. Vzpomeňte si, že kudy mistři chodili po planetě, kde se jejich noha dotkla země, sama příroda věděla, kým jsou. Říkám vám, že jakmile opustíte toto místo, tyto stěny, tuto podlahu, tento vzduch, který dýcháte… oslavují, kdo jste. Gaia ví, co jste vykonali, a proč jste zde.
.
Ti z vás, kteří odejdou z tohoto místa a řeknou: “No, nebylo to zajímavé?” a neudělají nic, jsou milováni stejně jako ti, kteří půjdou a vyléčí se z nevyléčitelného. To je nastavení a svobodná volba lidstva. Majáky, cílem je mír na Zemi. Bude zapotřebí hodně mistrů žijících dlouhé životy ve zdraví, aby jej vytvořili. Musí zářit své světlo na místa jako Afrika, Súdán, Irák, Palestina, Izrael, Argentina, Portugalsko, Rusko, a mnoha bratrům a sestrám mezi lidmi, kteří potřebují světlo.
.
A tak to je, že jsme vám dnes v noci dali pravdu. Tak to je, že ji mnozí obdrželi. Jestli je zde vůbec něco, co bychom vám mohli dát na rozloučenou, řekli bychom toto: přijde den, kdy se s vámi setkám tváří v tvář. A až se setkáme, budeme spolu o tomto čase hovořit. Budeme se spolu smát a budeme spolu plakat. A co budete dělat, až vás znovu uvidím ve vaší andělské formě? Povím vám to: navzdory tomu, co si myslíte, bojovníci světla, budete se připravovat na návrat zpět na Zemi! Vím to, protože jste to tak udělali minule, a předminule taky. Vidíte, jste zamilovaní do Gaii, do savců kolem vás a do celého účelu planety. To je to, co děláte ve vesmíru.  A proto jsi tolik milován, drahý člověče.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Challenge of Linearity
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.