9-2013 Kryon

Otevření dveří

 

Tento channeling byl přijat živě Lee Carrollem v Bostonu v Massachusetts, 1. září 2013

Poznámka překladatelky: Otevření dveří je Kryonova často používaná metafora. Jedná se o „dveře“, které oddělují naše vědomé pozemské já od našeho Vyššího Já, od dění „za závojem“, od Boha. Kryon nás často vyzýval, ať na tyto dveře zatlačíme. (Ježíš říkával: „Klepejte a bude vám otevřeno.“). Nyní dozrál čas (i my), aby nám Kryon o tomto konceptu pověděl víc. V tomto channelingu se dozvíte, jakým způsobem se můžete s tím vším spojit…

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner opět ustupuje stranou. Tak to cítí. Je na to zvyklý. Ale není zvyklý na to, co se chystám udělat dál. Nemá totiž rád, když ho používám jako příklad. Budeme hovořit o schopnosti lidské bytosti hovořit k sobě způsobem, který není lineární, a proto chci, abyste vyčistili svou mysl. Když začínáme tento konkrétní channeling, v tuto chvíli, se na vás dívám a to je něco, co jsem nečekal. (Dlouhá pauza.)

 

Byla doba, kdy jsem si nemyslel, že by se toto mohlo stát. Zní to legračně, pokud to říká někdo z druhé strany závoje, že? Všechny ty životy, které jste prožili – všechno, čím jste prošli – všechno, čím jste trpěli… a teprve teď, v tomto životě, se to začalo obracet. Myslím, že už jsme to řekli dříve – to bylo překvapení. Překvapení, že se vědomí lidstva mohlo tak rychle změnit, že se to stalo během precese rovnodennosti, během 18 let. To jsme nečekali.

 

Chceme vám říct ještě něco, než vám dáme další informace. Je to pro vás tak nové, že přizpůsobení se nové energii je pro vás hodně těžké. Jak to víme? Nemůžete přejít ze staré energie na novou bez přechodného stádia. Nemůžete jen zmáčknout přepínač a říct: „Teď je to OK.“ Musí dojít k přizpůsobení všech vašich částí. A stará duše to cítí jako první. Dnes večer tedy budeme hovořit k těm, kteří mohou slyšet můj hlas. Je to o tajemství, o záhadě, jak otevřít dveře. Dveře, které vás tak pevně oddělují – tělesné já od innate (vrozené inteligence těla). Nyní zpomal, můj partnere (Kryon hovoří k Leeovi).

 

Drazí, předali jsme vám informace o devíti energiích lidské bytosti. Tři z nich jsou v jedné skupině, tři jsou v další a další tři ve třetí skupině. Všude samé trojky. Existuje lidská skupina, skupina duše a podpůrná skupina. Dnes večer chceme hovořit o lidské skupině – o třech energiích – lidském vědomí, tzv. Vyšším Já a o něčem velmi mysteriózním, čemu říkáme innate. Včera večer jsme vám zcela odhalili, co to je innate. (Channeling s názvem Záhadná innate – pozn. př.) Předali jsme vám informace, které přesáhly cokoli předtím. Dokonce jsme vám řekli, že innate je „druhý mozek“. První mozek je ten, který používáte ve 3D a ten zahrnuje synapse, paměť, logiku a je pevně spojený s přežitím. Innate je jiný mozek, není logický – je koncepční. Není lineární – je dynamicky kvantový. Vždy se mění, vždy pracuje způsobem, na který nejste zvyklí. A vy stojíte ve svém třídimenzionálním fyzickém těle a kladete otázky: „Drahý Kryone, jak se dostanu ke svým buňkám? Jak k nim můžu hovořit? Mluvil jsi o všech těch věcech – o dolování Akáši, o mostu k innate, o chytrém těle vs. logickém těle, o všech těch věcech… a já stojím u dveří, kterými nedokážu projít.“ A máte pravdu. Máte pravdu… Teď je ale čas těmi dveřmi projít, takže začneme rozpravu o tom, jaké to je a co je potřeba. Použiji svého partnera jako příklad. A jemu se to nebude líbit. Povím vám ale, co se mu stalo a co prožíval, protože i on musel projít těmi dveřmi…

 

Vy si hned představujete dveře, které nelze otevřít. Kdybyste je dokázali otevřít, byli byste v kontaktu se svým buněčným já – s innate, se kterou komunikujete pomocí testování svalů (kineziologie)… s innate, která ví, na co jste alergičtí… s innate, která ví, co byste měli nebo neměli jíst… s innate, která ví o všem, co se děje ve vašem těle, dokonce i když vy to nevíte. Včera večer jsme říkali, že ve vašem těle může zuřit nemoc, ale váš mozek vám to neřekne! Prostě si jen tak plujete jako by se nic nedělo a váš mozek reaguje pouze na bolest. Innate, vaše inteligentní tělo, váš druhý mozek, váš koncepční mozek – okamžitě pozná, když se nemoc objeví. Není to divné, že musíte provádět testování svalů, abyste se těla zeptali, na co jste alergičtí? A váš mozek to neví. Ve vašem těle je sdílená inteligence, ale ve 3D používáte pouze 3D analytickou část – intelekt, který počítá, vidí a má paměť – to je mozek přežití. A byl dostatečně dobrý – až doteď. O tom chceme hovořit.

 

Co byste měli dělat? Jaký je mezi nimi rozdíl? Podívejme se nejprve na to. Cílem je otevřít dveře – to víte. Není to snadné, když to není součástí vaší krabice přežití a všeho, co jste kdy znali. Ani jste o tom nevěděli. Je to záhada – jak to uděláte?

 

Prozkoumejme rozdíl mezi tím, čemu říkáme „dva mozky“. Ten, na který jste zvyklí – říkejme mu intelektuální mozek – vás dostane tam, kde jste, umožní vám přemýšlet o čemkoli, je vědecký, zkoumá vesmír pomocí vaší představivosti… všechny tyto věci, ale je něco, co nedokáže – nedokáže se dostat do koncepční multidimenzionální části vaší DNA. Neexistuje žádné spojení mezi lidským synaptickým 3D mozkem a innate. Prostě neexistuje. Proto pochybujete o věcech, které vám říkám, ale vy víte, že existuje chytré tělo – můžete to tedy prověřit pomocí testování svalů, pokud o tom pochybujete. Jak je tedy propojíte? Odpověď zní – nepropojíte. Berte na vědomí, že jsou dva, berte na vědomí, že jsou vzájemně velmi odlišné. Intelektuální mozek nebude schopen se tímto „promyslet“, protože neexistuje žádné spojení. Ještě neexistuje most mezi těmito dvěma mozky. Takže někteří opustí tuto místnost a budou se snažit poskládat tuto skládanku pomocí myšlení, ale nebude to fungovat. Takže si pojďme povědět o tom druhém mozku…

 

Tento váš druhý mozek, zastoupený převážně vaší innate a Vyšším Já společně, je zcela a naprosto koncepční. Nejsou to žádné lineárně se pohybující části (Kryon se směje). Jak k němu můžete hovořit? Jak s ním můžete spolupracovat? A tak vám dám pár konceptů. Řeknu vám, jak to udělal můj partner, a co zjistil. Musel udělat pár věcí, aby se dostal tam, kde je teď.

 

Je zajímavé, že vidíte dveře, které nedokážete otevřít, drazí. Je to vážně zajímavé. Nejprve chci, abyste odstranili dveře. Nejsou tam. Ne, doopravdy. Zdá se, jako by tam byly, protože váš lineární mozek o tom nedokáže přemýšlet, takže je to bariéra. Neví, co má dělat. Je to bariéra. A proto se z toho staly dveře. Ty ale neexistují! A tak je prvním krokem odstranění konceptu dveří. Veškerá komunikace, po které toužíte… koncepty Vyššího Já a Boží lásky… všechny věci, kterých se chcete dotknout, cítit je a mít – dovolte, aby se to vše ukázalo tak, jako by žádné dveře nebyly. To je první krok.

 

Innate a Vyšší Já používají nástroj ve vašem těle, který je kvantový a který je nejméně chápán – intuici. Žádáme vás, abyste tento „sval“ začali procvičovat a používat. Někteří z vás už vědí, jak ji používat okrajovým způsobem, jenže je těžko polapitelná a tak jak rychle přichází i odchází. A proto vám říkáme, abyste důvěřovali první intuitivní myšlence. Ctěte, že první intuitivní myšlenka je často nejvyšší komunikace, kterou pro vás innate má. První intuitivní myšlenka.

 

Chci, abyste začali rozumět konceptu, který se vám chystám předložit. Vaše Vyšší Já je propojené s celkem – s celým lidstvem, se všemi dušemi na planetě. Existuje zde spojení. Spojení s Vyšším Já na druhé straně závoje – prostřednictvím epifýzy. Je součástí celku (Vyšší Já). Proto vidí mnohem více než byste mohli vy. Lineárním způsobem je vysoko nad vámi. Vidí věci kolem vás. Věci, které vy nevidíte. Je zodpovědné za to, že vám pomáhá se synchronicitou. Zamyslete se na chvíli. Někteří z vás se teprve na poslední chvíli intuitivně rozhodli sem přijít. Víte, o čem mluvím, že? A teď tu sedíte na židli a už víte proč. Potřebovali jste tu být. Potřebovali jste slyšet věci, které zde prezentujeme tímto způsobem. To je intuice ve své nejlepší podobě a vy si toho vážíte. Někteří z vás neplánovali přijít na toto setkání, a přesto přišli, protože někdo jiný uposlechl intuici a pozval je. To je stejné. To je spolupráce Ducha a člověka v nejlepší podobě – koncepčním způsobem. Žádný hlas z nebes, žádné psaní na zeď. Přichází to do vašeho mozku jako koncepční myšlenka, která se nikdy nezlinearizuje. Nikdy. Přichází rychle jako blesk a hned je pryč.

 

Druhý krok: naučte se rozpoznávat intuitivní myšlenky. Naučte se, jak je podržet déle, pokud můžete. Zastavte je a zanalyzujte, o co jde, pokud můžete. Musíte vzít koncepční intuitivní část svého těla, což je mozek innate, a pracovat s ní prostřednictvím intelektuálního mozku. A abyste to mohli udělat, musíte ji poznat, musíte vidět, o co jde, a pochopit to. Není to snadné. (Povzdech.) Není to snadné.

 

Někteří jste to už udělali a tak to znáte – mluvili jsme o tom včera večer. Zjistili jste, že to umíte použít – v podobě „parkovacího anděla“. Upřímně – jen mezi námi – jste v tom dobří. Vážně jste. Žijete v oblasti, kde to potřebujete. A jste v tom dobří! Zapojili jste tento zdánlivě vnější zdroj, aby vám našel parkovací místo, protože nevidíte celé parkoviště. Důvěřujete mu. Zatočíte vlevo, zatočíte vpravo a najdete místo. Cítíte, že jste využili energii, která vás přesahuje, a proto jste ji nazvali „parkovací anděl“. Zároveň ale na intuitivní úrovni chápete, že jste právě použili svou intuici. Připisujete to andělovi, abyste se cítili líp – a víte, že je to trefné. O tomhle mluvíme. Takže už intuici používáte na úrovni, která je zábavná, ale vyžaduje, abyste naslouchali. Děláte to v reálném čase. Nikdo vám nedává instrukce předem. Nikdo vám neříká, kde bude místo. Provádíte to „v přímém přenosu“. Jste v tom tak dobří, že to opakujete stále znovu a znovu, a díky tomu se ještě zlepšujete. To je první intuitivní myšlenka.

 

Dokážete to udělat stejně s vaší buněčnou strukturou? Dokážete s ní mluvit způsobem, jakým s ní musel hovořit můj partner? Musel ve svém životě udělat mnoho věcí, které vyžadovaly, aby se naučil používat intuitivní myšlenky a linearizovat tyto věci ve svém životě. Tentokrát vám ukážu pouze jednu nebo dvě z nich a také to, jak mu to bylo prezentováno, a co s tím udělal.

 

Když Kryon do jeho života přišel poprvé, nelíbilo se mu to. Nelíbilo se mu to, protože jsme použili innate, abychom s ním hovořili. A byl jen jediný způsob, jak upoutat jeho pozornost – skrze emoce, protože neexistuje způsob, jak intelektualizovat lásku Boha. A když seděl na židli poprvé (při channelingu – pozn. př.), plakal a nevěděl proč. Cítil tento prožitek v celém těle a nevěděl proč. Jeho intelekt se rozhněval. Ten hněv pramenil z toho, že nebyl připravený na emoce, když k nim nedal svolení. Jeho intelekt reagoval takto, protože emoce byly něco, co v tu chvíli nečekal, nedovolil ani nechtěl. Prostě k němu přišly. Skrze jeho emoční já jsme získali jeho pozornost. To je innate! Takže rovnou vidíte i mechanismus toho, jak to funguje. Ne prostřednictvím myšlenek, ale prostřednictvím konceptů, emocí, intuice.

 

Jak můžete hovořit ke svým buňkám? Co byste jim řekli, kdybyste mohli? Pojďme ještě mluvit o mém partnerovi. Dám vám dva příklady. Hned ze začátku jsem svému partnerovi řekl: „Jestli chceš, nemusíš stárnout tak rychle. A chci, abys to učil.“ A tak tu sedíme a učíme to. A on se tehdy zeptal: „Jak?“ A já mu řekl: „Musíš hovořit ke svým buňkám.“ On se zeptal: „Jak?“ Na to se ptáte i vy. Právě teď. Jak otevřít ty dveře? Nejsou žádné dveře! Takže co dál? A já mu tehdy řekl: „Pokud se začneš ptát, Duch ti dá odpovědi prostřednictvím intuitivních myšlenek a ty si budeš muset hledat koncepty.“ A tak mu začaly přicházet intuitivní záblesky. Nevěděl, co s tím dělat. To je poprvé, co vyprávíme tento příběh. Jemu to není příjemné, nemá rád toto vyprávění historek, protože je to příliš zjednodušené a ukazuje to jeho slabost…

 

Předali jsme mu obrázek telefonu. Ukazovali jsme mu ho stále dokola. Pořád dokola. Obrázek telefonu. Nevěděl, co s tím. Víte, co dělal? Pokaždé zvedl telefonní sluchátko a poslouchal… (Kryon se směje.) Jak lineární! A pak si uvědomil, že je to „vnitřní telefon“. „Když chci hovořit ke svým buňkám, musím se naučit, jak zvednout sluchátko vnitřního telefonu.“ A tak si začal vizualizovat představu, jak bere telefon a poslouchá. A byl v tom vážně dobrý. Jenže kdykoli zvedl telefon, na druhé straně nikdo nebyl! (Kryon je pobavený.) A on by poslouchal a poslouchal. Tak mi v meditaci řekl: „Zkusil jsem všechno. Teď už chápu, že je to koncepční telefon, takže poslouchám, ale na druhé straně nikdo není.“ Nemohli jsme mu dát žádnou odpověď. Musel to pro sebe udělat sám. Musel na to přijít sám. Opět jsme mu ukázali obrázek telefonu. A tehdy to pochopil. „Nemůžu se svými buňkami hovořit tak, že budu poslouchat.“ Příště zvedl sluchátko interního telefonu, vizualizoval si to, a začal do telefonu MLUVIT. Řekl: „Drahá buněčná strukturo, slyšíš?“ A okamžitou odpovědí bylo mrazení a emoce. Kéž bych vám jen mohl vypovědět, co se opravdu stalo. Jeho buňky jásaly: „To je dost, že se šéf ozval!“

 

Teprve tehdy jsem mu mohl říct víc: „Poslouchej, tvoje buněčná struktura stárne automaticky podle rytmu, který byl dokonce popsán i biology. Má to co do činění s měsícem a jeho postavením. A i kdybys byl v kómatu, bude prostě dělat to, co dělá – automaticky prostřednictvím autopilota. Autopilota můžeš kdykoli vyřadit tím, že zvedneš telefon a řekneš svým buňkám, co chceš, aby udělaly.“ On pochopil koncept. Začal hovořit do telefonu. To, co řekl buněčné struktuře, bylo koncepční, ne lineární. Přišel na to, že následování měsíčního cyklu, stárnutí a reprodukce buněk je lineární proces. Tak řekl svým buňkám, aby začaly počítat každý druhý den. To je koncept. Zpomalil stárnutí na polovinu oproti tomu, jak bylo původně vytvořeno. Začal to dělat před pěti lety. Nyní před vámi sedí a zestárl pouze o dva roky. Má víc energie než kdy ve svém životě měl, protože používá „telefon“.

 

Zdá se vám to příliš jednoduché? Žádné lineární instrukce. Neexistují žádné dveře. Pochopte to! Komunikace probíhá prostřednictvím intuitivních myšlenek a záblesků, prostřednictvím vyobrazení. Jakmile toto vyobrazení uvidíte, musíte přijít na to, jak u vás bude tato komunikace fungovat. Ne každý uvidí telefon. Někteří máte v Akáše možnost hovořit se svou buněčnou strukturou napřímo, staré duše, protože jste šamani. Dělali jste to léta, jen jste to zapomněli. Někteří z vás to mohou udělat prostřednictvím zvuků a barev. Někteří už to děláte. Někteří používáte energii, abyste hovořili se svým tělem skrze procesy, které jste se naučili a které se můj partner nikdy neučil. Nemá o nich tušení. On potřeboval telefon. Je to inženýr.

 

Povím vám druhý příklad. Je stejně bizarní. Drazí, jaká dieta (strava) vás učiní osvícenými? (Kryon se směje.) No, bylo o tom napsáno mnoho knih. Všechny prohlašují totéž. Když se budete stravovat takto, budete osvícení. Jiné říkají: „Vaše tělo nikdy nemělo jíst toto, měli byste jíst toto a to vás očistí natolik, že vás Duch bude ctít jinak než dřív, když jste to dělali špatně.“ Je o tom mnoho příběhů a mnoho knih. Dal jsem vám k tomu informace. Je to v poslední knize, kterou můj partner nazval Kniha Dvanáct – 12 vrstev DNA. Je to tam. Povím vám to znovu. Mému partnerovi jsem to řekl před dvěma lety! Řekl jsem mu: „Když budeš používat ten telefon, když budeš svým buňkám říkat, abys nestárl tak rychle, neuspěješ, pokud budeš vážit tolik jako teď. Musíš zhubnout.“ Ani to se mu nelíbilo. Zeptal se: „Chceš tím říct, že musím zhubnout, abych si zachoval mladost?“ „Ano.“ Nemůžeš říkat svému tělu, aby dělalo něco a pak dělat pravý opak. Musíš zhubnout. „Kolik?“ Nebylo žádné číslo, protože to je lineární! „Akorát.“ Neměl žádný koncept. Ptal se tedy: „Jak?“ Řekl jsem: „Innate ti to poví.“ Vidíte, já nemám žádné odpovědi ohledně jeho těla. Ty má jeho tělo. Všimli jste si toho? Řekl jsem vám, staré duše, že ve vaší Akáše jsou stovky životů a v mnoha z nich jste měli to pravé zdraví. Jedli jste to správné jídlo pro vás a to je to, co potřebujete jíst dnes. A pro mnohé z vás to znamená nejíst jako Američan. Máte jíst tak, jako jste jedli v minulosti, aby to zlepšilo váš růst. To chtějí vaše buňky.

 

Můj partner zjistil, co to pro něj znamená. Dali jsme mu opět obrázek. I toto vám říkáme poprvé a jemu se to zase nelíbí. Na tom obrázku bylo menu (jídelní lístek). (Kryon se směje.) Menu jako mají v restauraci. To jsme mu ukazovali stále dokola. Takže on ve svých představách stále dokola otevíral menu. Koneckonců, co uděláte, když vám někdo dá menu? Otevřete ho. Samozřejmě se mu to nedařilo – vždyť to byla jen jeho představa, jeho intuice. Jak můžete otevřít intuitivní představu jídelního lístku? Nemůžete. Takže co to mělo znamenat? Nevěděl. Neměl tušení. Tak o tom začal přemýšlet. A pak na to přišel. Říkal jsem vám, že innate s vámi může hovořit velmi zajímavými způsoby – můžete provádět testování svalů (kineziologii), můžete cítit potvrzující mrazení, můžete používat svou schopnost rozlišení tak jako teď – cítíte, že je to pravda. Cítíte mrazení – vaše innate poskakuje nahoru a dolů a říká: „Poslouchej! Poslouchej! Poslouchej!“ A vy cítíte mrazení ve svém těle. TO je innate, která dělá svou práci pro vás.

 

On to pochopil. Příště, když vešel do restaurace, otevřel jídelní lístek, prstem si ukazoval a sledoval, kdy ucítí mrazení. (Kryon se směje.) Nikomu neřekl, že to dělá. A mrazení se objevilo. Dokonce se mu ani nelíbil ten výběr, ale mrazení cítil. TAK MOC si přál, aby cítil mrazení u koblih, velké porce brambor a chleba! Místo toho dostal polévku a salát. (Smích.) A tak si to objednal. Ne moc velké porce. A to je ono. Takhle se to děje. Znovu to říkám, drazí, tohle CHCE vaše buněčná struktura. Takto to dává najevo. Nemusíte ji k ničemu nutit. Chce to! Můj partner začal jíst jídla, u kterých cítil potvrzující mrazení. Stále dokola. A dělá to tak dodnes. Tak se časem stalo, že nejenže jeho váha klesla – o 26 liber (cca 12 kg – pozn. př.), ale navíc pak zjistil, že už nepotřebuje toto mrazení. Věděl, co jíst, protože to jeho tělo vyžadovalo a nechtělo koblihy, nechtělo brambory a nechtělo chleba. A tak je dodnes odsouvá stranou. Ne proto, že by byl „hodný hoch“, ale protože zná svou dietu (stravu, která mu vyhovuje), protože jeho buněčná struktura dala jasně najevo, co nechce. A to je příslib. Mohlo by to snad být lepší? Jste svou buněčnou strukturou přeškolováni, abyste jedli způsobem, který si vaše Akáša pamatuje jako nejlepší pro vaše dokonalé zdraví.

 

Pak se mě zeptal: „Můžeš mi říct, Kryone, co mi to má innate dala, že to funguje tak dobře? Kde jsem byl?“ A tak jsem mu řekl: „Úplně na začátku. Byl jsi běžcem v Lemurii. Neměli jste tehdy moc masa. Jen trochu. Měli jste mnoho vegetace a úžasné polévky. Jíš jako Lemuřan. A znovu si to užíváš.“ A on se usmál, protože věděl, že mám pravdu.

 

Fungovalo to! Koncepty. Intuice. Nikdy to nemůžete intelektualizovat. Nikdy. Dveře, které bývaly v jeho životě, se začaly rozpadat. Musí pracovat i na dalších konceptech. A budou přicházet pomalu, budou to hádanky, ale toto je odpověď, drahé lidské bytosti: používejte druhý mozek. Posaďte se v meditaci a získejte návod, jak nahlas hovořit se svou buněčnou strukturou. Ona vás uslyší vašima ušima. Uslyší vás skrze vibrace vašeho záměru. Vraťte se k intuici prostřednictvím lidského vědomí, lásky a soucitu. Mějte se rádi a vaše buněčná struktura bude spolupracovat víc než kdykoli předtím. To je nový způsob bytí člověkem – začne hovořit k vašim částem, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. Změní vás a nemoci, které mohou být nyní ve vašem těle, od vás utečou pryč, protože nejsou na programu Boží lásky. Problémy, které máte, nemůžou přežít v novém typu lidského těla. Váš faktor moudrosti vzroste. Vědomí, které máte, začne vidět Zemi jinak. Všechny tyto věci souvisí s odstraněním dveří. Stanete se tím, kým jste sem přišli být.

 

Na tyto věci není příliš brzy. Jsou těžké. Nejsou lineární. Nejsou takové, jaké jste čekali. A vy všichni, coby staré duše, to můžete dokázat. Každý z vás. Záleží jen na tom, jak moc to chcete. Někteří z vás se rozhodnou, že to v tomto životě nechtějí. V příštím životě to bude snadnější. Děti, některé z nich se rodí právě teď, se toho účastní. Ony to vědí. Slyší to. Ony jsou koncepční. Nechávají své intuitivní myšlenky, aby je prováděly životem. Mnohé dospělé to konsternuje, protože dospělí chtějí, aby děti byly lineární. (Kryon se směje.) Chtějí, aby dělaly to, co dělali oni, aby šly tam, kam mají, ale děti to nedělají.

 

Právě teď jsou na Blízkém východě děti, které odmítají být standardními Izraelci, standardními Íránci či standardními Palestinci. Místo toho si zvolily nový životní styl. Rozhodly se být Novými Lidmi, kteří odmítají válku, nenávist a hysterii, která pro Novou Zemi nemá význam. Nebudou mít žádnou válku. O to jde. A vy to uvidíte. Možná dokonce i v tomto životě.

 

Vidíte, proč jsem vzrušen těmito věcmi? Dostali jsme se dost daleko, je čas odejít. Vyzývám vás, abyste se chopili těchto věcí a začali s nimi pracovat. Není pro to žádná struktura. Jaký máte pocit z instrukcí bez struktury? (Kryon se směje.) Dovolte, aby instrukce byly něčím, co intuitivně tušíte. Bude to dokonalé… pro vás. Dokonalé pro vás, staré duše.

 

A tak to je.

KRYON

 

 Poznámka ke kopírování:
 Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Opening
the Door 36 minut
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila
Marie Kuchařová. (www.posvatnesrdce.cz a www.kryon.webnode.cz).
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále
kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena
celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět