9-2014 Kryon

Pět odhalení pro novou energii

Tento živý channeling Kryona byl předán v Hamburku, Německo , 13. září 2014
.
Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Těsně před tím než můj partner (Lee) ustoupí stranou, vnímám jeho energii – pocit jednoty se vším, mír ve všem, a on chce zůstat v této energii. Ale vždy ustoupí stranou a nechá mne vstoupit. On a já spolu máme dohodu, celoživotní smlouvu.
.
Je toho tolik, co bych vám chtěl dát. Existuje něco, co nazýváme třetí jazyk. Je obtížné to popsat. Není to ve 3D. Nazýváme to třetím jazykem, protože číslo tři je katalyzátor. Není to vlastně jazyk. Je to koncept, vědění a způsob komunikace s vámi. Všechny staré duše tomuto jazyku rozumějí. A tak, jak zde sedíte, třetí jazyk vás objímá, obklopuje vás, ochraňuje vás, ujišťuje vás v tomto krátkém čase, kdy jsme spolu. Třetí jazyk je to, co vám říká, že toto je skutečná komunikace. Mluví k intuitivní části lidské bytosti a říká jí, co je pravda a co ne.
.
Dnes ráno jsem vám řekl, že vám chci předat to, čemu říkám principy nové energie. Mnoha lidem jsem předal informace o tom, co můžete očekávat, o tom, jak začínají věci fungovat. Ale vždy jsem je předával v jazyce mého partnera. Chtěl bych, abyste to slyšeli ve svém jazyce a je krásné, že je mé sdělení tlumočeno s integritou srdce, která je zde přítomna (tento channeling proběhl v Hamburgu a byl zároveň tlumočen i do němčiny – pozn. překl.).
.
Drahá lidská bytosti, toto není nová doba vašich dědů, toto není ezoterika vašich babiček, není to nová energie vašich rodičů – cokoli vám kdy řekli o ezoterice této planety, se mění. To jediné, co je opravdu stejné, je ujištění o lásce Ducha. A že nejste sami, bez ohledu na to, co se děje, bez ohledu na to, co vidíte ve zprávách, na cokoli, co se děje ve vašem osobním životě. Někteří z vás budou zkoušeni a nemyslím to nijak špatně. Je to pouze ověření: „Myslíš to vážně? Jsi opravdu součástí tohoto posunu nebo ne?“ Někteří z vás se ohledně této konkrétní záležitosti teprve rozhodnou, a někteří z vás se již rozhodli. Je čas, aby staré duše povstaly a pohnuly se vpřed. Někteří byli v této záležitosti jen okrajově. Prohlašovali to ze svého intelektu a nikdy to necítili ve svém srdci. A to budou ti, kteří první řeknou: „Končím.“ A je to tak v pořádku. Chci, abyste rozuměli, že Duch nijak nesoudí. Ale ti čistí půjdou vpřed. Ti, kteří se nebojí. A to jste vy. Vím, kdo sedí zde v sále. Vím, kdo poslouchá. Je zde čistota. Je zde citlivost. Krása myšlenky. Rád bych vám sdělil některé věci, které jsem předával v posledních dvou letech. Tady je jedna z nich. Je jich pět.
.
Princip číslo jedna: ZMĚNA je novou normou. Pro mnohé je to velmi těžké. Někteří stále čekají, že věci budou zase tak, jak byly. Zde v místnosti jsou léčitelé, kteří čekají, že to bude fungovat tak, jako dříve. Jsou zde v místnosti média (lidé se schopností hovořit s druhou stranou, ne lidské sdělovací prostředky, tisk apod.) , která přecházela přes most na interdimenzionální místo, ale ten most zmizel. A oni čekají, až se ten most vrátí. Nevrátí se. Léčení už nebude takové, jaké bylo. Chtěl bych, abyste tomu porozuměli a posunuli se vpřed. Aby léčitelé našli novou energii pro léčení. To, co jste vždy dělali, ale nyní to bude silnější. Média, chci, abyste se přeladila na novou stanici, která pro vás vysílá. Vysílá na vyšší frekvenci, drazí, a vy čekáte, že se vrátí stará frekvence. Nevrátí se. Hledejte novou. Je vaše. Je tolik pracovníků světla, kteří na tom byli stejně. Změna je novou normou. A když tu frekvenci najdete, máte také novou práci. To je metafora. Znamená to, že musíte zůstat naladěni i při dalších změnách frekvence. Zůstaňte stále propojeni se zvyšováním této frekvence. Nevystoupíte z jedné krabice, abyste si stoupli do jiné. Vystoupíte z krabice na pohyblivou platformu, na které se musíte udržet. Dobrá zpráva je, že to nebude tak těžké, protože k tomu máte nástroje. Vše, co musíte udělat, je nebránit se změně. Představte si, že odejdete do práce, a když se vrátíte, tak zjistíte, že se všechen nábytek zvedl a přemístil, zatímco jste byli pryč. Sám od sebe. Nikdo to neudělal. (Kryon se směje.) Udělal to nábytek. Tady je to, co vám říkám: Odolejte! Odolejte pokušení přemístit ho zpět tak, jak se vám to líbilo. Používejte ho tak, jak je teď, protože až se zítra vrátíte, bude to zase jinak. Očekávejte to, milujte to, zasmějte se tomu, když se to stane. Protože toto je nová energie. Aby tato energie mohla fungovat podle svého potenciálu, musí být rychlá. Pro staré duše rychlejší než kdy dřív. Očistěte své srdce. Někteří z vás vědí, co to znamená. To byl princip číslo jedna. Předali jsme vám celé channelingy o každém tomto jednotlivém atributu. Ale vím, že cítíte to podstatné, co jsme řekli.
.
Princip číslo dvě: Nebuďte šokováni tím, co se děje na planetě. Je to posun – velký posun. Starodávní vám o tom řekli, my jsme vám o tom řekli a co jste čekali? Odpověď zní, že jste čekali něco lepšího než to, co se děje. (Kryon se směje.) Chci, abyste si vzpomněli na channelingy, které jsme vám předali v minulosti. Některé byly i ve vašem jazyce (myšlena němčina – pozn. překl.). Řekli jsme vám, že přijde čas, kdy budou nízké energie bojovat o život. To je teď. Shromažďují se, organizují se, a vy to vidíte černě. Zraňuje to vaše srdce. A jste zarmoucení z toho, co lidé dělají jiným lidem. Někteří z vás říkají, že není žádný rozdíl mezi tím, co se děje teď, a barbarskou minulostí. A máte pravdu. Ukazuje se, jaká je, že? Ukazuje se jemné planetě, že? Nemá to šanci. Už jsme vám dříve dali naši radu – můžete najít chytré způsoby, jak tyto věci přestat financovat. Bez peněz nebudou existovat. Myslím, že to uvidíte více a více. Jemný způsob, jak odzbrojit temnotu. Ale vy zvítězíte. Nebuďte šokováni tím, co přijde dále, protože to ještě neskončilo.
.
Poslouchejte, drazí. Pokud mají temné energie na této planetě přežít, musí se nyní všechny spojit, a snažit se, jak nejlépe umí. Vždy bude existovat dualita, neshody, spory, to jste očekávali, ale ne to, co vidíte teď. Pomine to. Uvidíte. Ale stará duše je ta, která nese největší množství světla na planetě, aby ji změnila, a my jsme vám řekli jak. Když z nich budete mít strach, zvítězí. Může vědomí změnit planetu? Ach ano. Kdyby se spojil milion lidí a všichni by měli soucitné myšlenky, mohlo by to změnit planetu? Ach ano. Co udělá temná energie jako první? Šokuje vás a vystraší. A tím vyhraje. Protože ve strachu není žádná jednota s Bohem. Jenom přežití. Nebojte se. Všechny duše stůjte zpříma, v jednotě, v lásce, ve víře v lásku Boha, ne ve strachu. To bylo číslo dvě.
.
Princip číslo tři je dobrá zpráva: Mnoho z vás ve svých osobních životech dostane některé z těch věcí, na které jste čekali. Pojmenovali jsme to: nečekaná laskavá změna. Nečekaná laskavá změna… Není to pro všechny z vás, protože časové cykly, jimiž procházíte, jsou jedinečné a individuální a není ten správný čas. Někteří z vás stále prochází zkouškami rekalibrace a může to trvat ještě celý rok. Každý je jiný. Každý je milován. Pokud cítíte, že vás právě teď čeká zkouška, chci, abyste věděli, že po vašem boku jsou andělé a roní každou slzu, kterou uroníte vy. Vědí, kdo jste a čím procházíte během svého posunu. Na druhé straně této konkrétní záležitosti vyjdete s větším světlem, než jste si kdy mysleli, že můžete mít. S většími talenty než máte teď. A s moudrostí, která je navěky. Mnoho z vás prochází posunem. Chci, abyste očekávali nečekané. Nečekaná laskavá změna. Není už čas? Řekli jsme vám, že v tomto novém věku pracovníci světla nesou světlo, nebojují s temnotou, pohybují se vpřed se světlem. Toto jsou metafory. Metafory bitvy, kterou vyhráváte. Nezoufejte, když se rozhlédnete kolem. Nečekaná laskavá změna. To bylo číslo tři.
.
Princip číslo čtyři: Řekli jsme to mnohokrát. Řeknu to znovu. Lidské bytosti mají sklony zavírat se do krabice svých přesvědčení a staré duše nejsou žádnou výjimkou. Jak myslíte, že to má fungovat? Jak channelujete? Jak čtete tabulky (nejspíš myslí astrologické apod. – pozn. překl.)? Jak pracujete se systémy? Existuje správný a špatný způsob, jak věci dělat? Je energie citlivá na to, co děláte? Jsou pořád určité věci, které byste dělat neměli? Toto je ta krabice a vy jste uvnitř. Och, můžete to nazvat ezoterická krabice. Ale vy jste v ní. Budete muset být tolerantní tak, jak jste ještě nikdy nebyli. Až se potkáte s pracovníky světla, jako jste vy, kteří to podle vás dělají špatně. (Kryon se směje.) Podle tradice, podle toho, co vám říkali ostatní, podle toho, co vám opravdu fungovalo. Ale všechno se mění. Budete muset nechat spadnout zdi té krabice. Opravdu to dokážete udělat? Nastal čas, kdy vás žádáme, abyste se spojili s dalšími, po celém světě, ve všech zemích, s těmi kteří se to všichni učili jinak než vy. Zahoďte rozdíly a spojte se v lásce. To je způsob, jakým zvítězíte. Oddělování vytváří nepřátele. Oddělování vytváří nedůvěru a vy to víte. Staré duše to vědí. Pracovníci světla osvětlují to, co je před nimi, takže jasně vidí ostatní a své vlastní kroky. Ať světlo, které nesete, je světlem tolerance a nejen pro jiné lidi. Hlavně pro jiné staré duše a pracovníky světla. Poslouchejte, drazí, pracovníci světla jsou všude. Najdete je tam, kde nosí kostýmy církve (Kryon se směje), najdete je po celém světě – tam, kde byste je nikdy nehledali. Věří tomu, čemu věříte vy. Bůh je uvnitř. Mír na Zemi je možný. A změna je na dosah. Tolerance, ne posuzování. To byl princip číslo čtyři.
.
A pátým principem skončíme. Existuje nový způsob šíření poselství světla na planetě. Jak jste to doposud dělali? Možná řeknete – no, pracoval jsem na sobě, četl jsem knihy, komunikoval se svým vyšším já, otvírám svou šišinku, jsem léčitel, píšu. Všechny tyto způsoby jsou dobré, ale ten největší způsob, který změní planetu, je ten, o němž vám řekli všichni mistři, že přichází. A já jsem řekl totéž. Je to o tom, jak druzí vidí vás. Nesete mistrovství ve svém postoji či ne? Milujete ostatní stejně jako sebe? Nebo jste příliš zvláštní než abyste se družili? (Kryon se směje.) Poslouchejte mě. Ezoterici jsou často podivíni. Jsou ve své podivínské krabici! Každý to ví, jejich rodina to ví, ví to jejich sousedé, a když jdou po ulici a ostatní přicházejí a vidí je, jak jdou v té své podivínské krabici, tak přejdou ulici, aby se jim vyhnuli. Jste to vy? Ptám se, pokud to je o vás, jak můžete pomáhat na planetě? Myslíte, že lidé chtějí být jako vy? Je čas, abyste vyhodnotili, kdo jste. Planeta se bude měnit se všemi kolem se probouzejícími dušemi. S tolerancí a láskou, ne s podivností. Kdo jste? Byli mistři planety v podivínské krabici? Ach ne. Kráčeli po planetě a každý chtěl být s nimi. Ani se nemohli dočkat, až budou stát vedle nich. Jste vlídní, štědří, nasloucháte ostatním? Chci, abyste o tom přemýšleli. Staré duše, na toto jste se připravovali – celé věky. Je to ta nejtěžší věc, kterou budete dělat. Začíná to u rodiny. To jste nechtěli slyšet, že? Nejtěžší věc, kterou uděláte, je že budete milovat rodinu. Biologickou rodinu, vaše příbuzné (Kryon se směje). Někteří z vás to s nimi už dávno vzdali. Dokonce s nimi ani moc nemluvíte. Je čas to změnit. Nehádejte se s nimi. Nechte je, aby ve vás viděli Boží lásku, která vyzařuje vaše světlo. To je nové. Je mnoho ezoterických lidí, kteří toho tolik investovali do své podivínské krabice. Bude těžké nechat ty zdi spadnout. Ale to je ta práce, pracovníku světla.
.
Odejdi odsud jiný, než jsi přišel. Nech lidi, aby poznali, kdo jsiz toho, jak reaguješ, jak jednáš s ostatními, jak milujete jeden druhého. Na planetě není většího světla. A to přiláká lidi odevšad. Odevšad.
A tak to je…
KRYON
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „5 Revelations for New Energy“ – MP3 záznam, 29 minut (dvojjazyčně – anglicky a německy)
.
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Ivana M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.