9-2014 Kryon

Zprávy pro Maďarsko

Tento živý channeling byl přijat v Budapešti, Maďarsko, 27. září 2014

Zdravím, drazí, jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou. Chci, abyste si užili energii v místnosti. Je čistá, je nádherná, je bezpečná. A když říkám bezpečná, myslím tím, že je bezpečná pro vaše myšlení a pro váš úsudek. Netlačíme na vás. Nepředáváme vám poselství, která útočí na to, co je vaším úsudkem. Před vaší energií je připravováno jídlo. Můžete si vzít jakoukoliv část, když si to budete přát. Je to pro vás výživa. Je připraveno pro vás. Dnešní channeling není zdlouhavý. Není dlouhý. Chci vám předat pět atributů, Maďaři. Ne všechny channelingy Kryona jsou ve vašem jazyce. Pro některé to může být zopakování, ale pro většinu z vás je to nové. A chci, abyste to slyšeli jasně. Chci, aby to bylo ve vašem jazyce, takže to bude zvonit pravdou.

.

Chystám se to říct ještě jednou. Toto není ezoterika vašich dědečků. Přeměna planety právě teď je ta, kterou jste očekávali. Je to hluboké. Je to uspořádané a je to způsobeno tím, co můj partner nazývá Precesí Rovnodennosti. Zjednodušme to. Předci měli svůj vlastní druh kalendářů. Za normálních okolností byly vázány na hvězdy. Země má dobu od jedné precese ke druhé 26 000 let. A předci se dívali na oblohu a pozorovali hvězdy. Viděli velmi pomalou změnu. Země se musí kývat okolo své osy. (Pozn. překl.: představte si roztočenou „káču“.) A ona to dělá. Jednomu cyklu to trvá 26 000 let úplně na začátek. Polovina cyklu je 13 000 let, což je základem pro některé kalendáře. Předkové měli proroctvíKdyž vychýlení projde celým svým cyklem (pozn. překl.: opíše kružnici a vrátí se na začátek) a dosáhne toho bodu 21. prosince 2012, lidstvo se buď samo zničí, nebo bude připraveno na další krok. Můžete být jedněmi z těch, kteří po dvacet let slyšeli o nové energii, jako to slyšel váš dědeček. Tohle je jiné. Tohle je bod rozhodnutí, který viděli přicházet.

.

Někteří předci měli kalendáře, které by to popsaly jako pátý a poslední dostupný bod rozhodnutí. Poukazují na čtyři jiná místa v lidské civilizaci, kde jste sami sebe zničili a museli jste začínat znovu. Toto byla údajně poslední šance. Před čtyřiceti lety to vypadalo, že se proroctví naplní. Negativní proroctví. To, se kterým jste vyrůstali. Třetí světová válka. Závěrečná bitva, po které by se lidstvo zhroutilo bez schopnosti začít znovu. Nestalo se to.

.

Historie se začala měnit na konci osmdesátých let a něco se začalo dítPotenciál byl vysoký a civilizovaný svět začal měnit vědomí. Díky tomu jsem dorazil já. Tomu všemu jste pomohli. Jestli znáte astronomii, znáte roky, které jsou v tom zahrnuty. Osmnáct let na každé straně od konce roku 2012Představují příchod do změny a ze změny. Jste v roce 2014, pěkně za středem. Nové kalendáře fungují, svět je stále zde. To je doba, o které jsme hovořili. Proto jste se narodili. To je, proč jsou energie takové, jaké jsou. A tady jste. Chci, abyste to pochopili. Toto je nové. Řekli jsme vám, že největší atribut, který byste mohli v této nové energii hledat, je změna. Signály ezoteriky, které jste přijímali, [Kryon se směje] začínají měnit svou frekvenci. Léčiteli, médium, channelere, kolik z vás to cítilo? Někteří z vás se obávali, že to zmizelo. Nikam to nezmizelo, jen to změnilo frekvenci a stalo se to silnějším. Rekalibrace je lidská bytost, která nalézá novou frekvenci. Zde v místnosti je devět lidí, kteří to potřebovali slyšet. Přišli jste si pro toto prohlášení. Oslavme to! Nyní rozumíte tomu, co se děje, že? Neodcházejte odsud stejní, jako jste přišli. Devět z vás se znovu vyrovnává s rekalibrací, rekalibrujete se pro silnější životy, silnější spojení s Bohem. Není s vámi nic špatně. Takže číslo jedna bylo zopakováno. Potřebovali jste to slyšet ve vašem jazyce.

.

Číslo dvě. Chci, abyste si začali uvědomovat něco, co není tradiční. Učili jste se, že jste jednoduše živočich na Zemi. Možná jste na vrcholu evolučního žebříčku, ale jste jedním z mnoha. Že žijete v kokonu planety a planeta by mohla být nebezpečná. Nikdy nevíte, může ji zasáhnout asteroid. Nevíte, co nevíte. Zde je pravda. Tato planeta byla stvořena pro vás.Byli jste zde, když byla tvořena. Nevzpomínáte si? Sledovali jsme to spolu. Říkali jsme:“Jednoho dne zde budete.” Netrvalo to dlouho. Protože zde není žádný čas. Když jste na straně závoje, kam patříte, není zde žádný začátek ani konec. Jste věční. Země byla stvořena k tomuto, pro právě teď. Po celou dobu bylo plánem vidět, jestli lidstvo dokáže přejít přes fázi přežití a začne věci skládat dohromady místo jejich boření. Vy jste důvodem pro Zemi.Nejdůležitější věcí na této planetě je Bůh uvnitř vás. Země je na vás dokonale připravena. Někteří vědci tvrdí, že to, jak Země vznikla, je proti všem předpokladům. Někteří statistici tvrdí, že Země nemohla být náhoda. Čísla to začínají dokazovat. Takže druhou věcí, kterou chci, abyste dnes slyšeli, Maďaři – nejste oběťmi této planety.

.

To se naváže na číslo tři. Je zde světlo. To je metafora. Začíná vědomí. Uvidíte ho ve vašem vysílání, uvidíte ho ve vašem internetu. Duchovní evoluce může probíhat rychleji zde a okolo vás, než na ostatních místech na planetě, protože staré duše jsou tu na to připraveny. Zde je počátek. Jsou zde dvě věci, které to mohou zastavitMáte svobodnou volbu. Není zde žádné předurčení. Jsou zde dvě věci, které zastaví vaše světlo, a měli byste vědět, které to jsou. A každá z nich je obtížná, pro Maďara. Stavíte budoucnost na tom, co se stalo v minulosti. Je to jediná věc, kterou dokážete. Podíváte se do vaší historie, vidíte všechny ty tragédie, potíže, utrpení. Podíváte se na zprávy a spatříte věci, ze kterých budete mít obavy. Vaše Akáša je plná těchto věcí, které vidíte ve zprávách. Viděli jste nedávno ve zprávách nějaké barbarské věci? Dosáhlo to do záznamů minulých životů, které máte a stisklo to tlačítko? Já vím, že ano. Prošli jste si tím. A zdánlivě je to tu znovu. A tak co uděláte? Budete se bát.Když se lidská bytost bojí, veškeré světlo ustane. Věděli jste to? Veškeré. Když budete mít svíčku, která je nádherná, oltář Boha uvnitř – strach ji uhasí. Strach vede k více strachu.Kolik z vás se dokáže nebát? Tady jsi, přišel jsi na toto místo v historii, kde je čas dát se do práce, pracovníku světla. Nenech strach, aby se ti pletl do cesty. Nenech je, aby tě ošálili, aby sis myslel, že toto je budoucnostTy jsi budoucnost! Klid, rovnováha, krása, tolerance, odpuštění, jemnost, to je budoucnost. To je to, kým jsi. Léta jsi to cvičil. Nebuď tak jemný, že tě strach dostane. Nejste agresivní lidé. Máte meč pravdy. Není to zbraň. Pravda není zbraň. Pravda je světlo, a žádné množství temnoty k vám skrze něj nemůže projít.

.

Druhá věc je jen o trochu složitější. Co předáváte vašim dětem jako informace? Je zde tradice, že co se přihodilo v minulosti, je to, kým jste, a že se přes to nikdy nemůžete dostat. Nikdy se přes to nedostanete a svět kolem vás obchází a provede vám, co se mu zachce. Toto je vědomí vašich rodičů. Stavění se do role oběti. Víte, že mám pravdu. Víte, že mám pravdu. Budete tomu věřit nebo ne? To vás zastaví, právě zde. Jste oběťmi planety? Sedíte kolem v energii, kterou nemůžete ovládat, a bojíte se toho? Můžete slyšet vaše rodiče, jak vám to říkají? [Kryon se směje.] Můžete je vinit za to, že vám to říkají? Po tom, co se zde stalo? Vypadalo to tak, že? Maďare, to není tvoje budoucnost. [Kryon se směje.] Co řeknete vašim dětem o Maďarsku? Co jim řeknete, je budoucnost a potenciál velkolepé země, která je mírumilovná a jemná a která ví, jak milovat. Možná více než… téměř kdokoliv. Kolem vás jsou některé země, které mají také některé z těchto rysůVíte, portály nerespektují hranice zemí. Takže to nejste jen vy, jsou zde jiní. A stejnou věc, kterou říkám vám, bych řekl i jimCo řeknete svým dětem? Řeknete jim, že svět směřuje vstříc míru? Že vědomí, které je zde, v tom bude hrát úlohu a že jsou před námi pozitivní věci? Doufám, že je to pravda. To je vaše svobodná volba. To bylo číslo tři.

.

Číslo čtyři, dobré zprávy. Přicházejí nové procesyJsou ezoterické. A jsou vylepšením toho, o čem byste řekli, že jsou staré procesy. Léčitelé v této místnosti se chystají přejít na novou úroveň. Ti v této místnosti, kteří jsou čtenáři energií, a intuitivní léčitelé v této místnosti – někteří z vás cítí, že to přichází, že? Zcela nový způsob dělání věcí. Léčení budou velkolepější, čtení velmi hluboká. Vím, že jsou v této místnosti šamanské energie. Znám vaši Akášu. Říkám některým z vás, aby se připravili. Věci se změní pozitivním způsobem. Jestliže jste jakýmkoliv způsobem zahrnuti do pomoci druhým lidem, budete mít vítr v zádech, ne proti sobě. Věci pro vás půjdou rychleji a hladčeji, protože je zde nová realita a vědomí, které podporuje světlo. Nemám rád dokonce ani mluvení o temnotě, protože zde nebude dlouho. Nevyhrají tuto válku. Pojďme hovořit o tom, co se stane pak. Tolik nových věcí pro vás. To jsou dobré zprávy. To je číslo čtyři.

.

Číslu pět, poslednímu, možná nebudete rozumět. Před pár týdny seděl můj partner na místě, které znáte jako Spojené království. Tam bylo drženo mnoho tajemství. Jsou pro to důvody. Různá místa na planetě mají různé metafyzické a ezoterické funkce. V závislosti na uzlech a nulách se na těchto místech mění účel. Byli strážci tajemstvíMěli školy mystériíMěli tolik informací o světle. Chci, abyste si vzpomněli na historii. Není to tak dávno, kdy jste mohli přijít o život, pokud byste ukázali kterémukoliv člověku, co víte o Bohu ve vás. Ovšem, byla to temná doba, barbarská. Dobře jste věděli, že nemáte ukazovat svoje světlo, že? Takže strážci tajemství a školy mysterií tajili tuto informaci. Byla drahocenná a byla tajná. Jak po tisíci letech říct strážcům tajemství: ”Už to nedělejte.” [Kryon se směje.] Protože toto je čas na jejich uvolnění. To bylo moje poselství*. Když je nyní zveřejníte v UK (United Kingdom – Spojené království Velké Británie a Severního Irska, pozn. překl.), není to jen o UK [Kryon se směje]. Je to o vědomí. Uvolníte je pro všechny, je to kvantové, víte? Když se budete modlit za planetu, budete mít seznam sedmi miliard jmen? [Kryon se směje.] Budete se dívat na každého? Ne. Jste si vědomi toho, co děláte. Protože vědomí skupiny může ovlivnit všechny. Školy mysterií zveřejní svá tajemství. Spolky, které tyto tajemství střežily, zavřou svoje dveře a zveřejní ta tajemství. A celý svět začne chápat, co vy už víte. Bude tu víc světla. Nyní poslouchejte, toto je číslo pět. Toto je pro celé lidstvo, ne jen pro několik. Ti, kteří už sami sebe zasvětili světlu, budou lépe než ostatní vědět, co dělat s nástroji. Někteří z lidí to vůbec nepochopí, a někteří budou vědět přesně, co s tím dělat. Nejsou to pro vás záhady.

.

  • Jak komunikovat s Bohem uvnitř.

  • Jak dolovat Akášu – jak přinést zpět atributy životů, které jste žili.

  • Jak jít dovnitř a přivolat si moudrost, kterou už máte z minulých životů.

  • Jak vyléčit svoje vlastní tělo.

  • Jak prodloužit svůj život.

  • Jak do svého života přivést radost, která tam teď není.

  • Jak změnit svoje zvyky.

To jsou tajemství, která byla ukryta navždy. Každý šaman, každý šaman ví, která to jsou. A mohli je použít při obřadu a slavnosti, protože jsou stejná. A zeptejte se šamana, protože zahrnují Gaiu, že? Co jste se dnes dozvěděli o Gaie? Je tu hodně posvátné země. Někteří z vás si dokonce myslí, že zde máte srdeční čakru planety. To není úplně správné. Ale máte tu srdce regionu. Jste na to připraveni.

.

To je má dnešní zpráva pro vás. Je pro Maďary a pro některé z okolních oblastí. Znám vaši historii, můj partner ne. Byl jsem zde, byl jsem s vámi. Byl jsem s vámi v každém životě. Musím chápat, jaké to bylo a jak jste se cítili. A proto vím, co vím. Zprávy jsou dobré, jsou velmi dobré. Necítíte to? Necítíte tu krásu? Je to pro vás. Nikdy nenechte žádnou lidskou bytost, aby vám říkala, že to může mít pouze několik z vás. Na Zemi nemůže být žádný mír, pokud pouze několik bude mít mír. Bude patřit všem. Můžete toho být velkou součástí. “Kryone, jak dlouho to potrvá?” Lidé mají svobodnou volbu, ale nejste moc trpěliví [Kryonovo pousmání]. Jen chci, abyste věděli toto – každá stará duše v této místnosti tu bude, aby se toho účastnila. Je to dost dobré? [Kryonovo pousmání.] Každá stará duše tu bude, aby se toho účastnila. Je zde silný karmický rodokmen. Říká, že váš příští život bude znovu zde. Není to nezbytně systém jiných, ale je to systém Maďarů. Je zde práce, kterou je třeba vykonat, a může trvat několik životů. Zamyslete se nad hloubkou toho, co vám říkám. Usmějte se. Nadechněte se. A buďte radostní.

A tak to je.

KRYON

 

* Londýn, 14. září 2014 – Kryon – Uvolnění skryté moudrosti - ZDE

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 nahrávky, 35:33 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět