9-2014 Kryon

Láska a radost

Tyto živé channelingy byly přijaty v Budapešti, Maďarsko, 28. září 2014

Pozn. překl.: následující 2 channelingy jsou z druhého dne Kryonovy cesty po Maďarsku a jsou úvodem k hlavnímu channelingu dne. V originále jim Lee nepřidal název, tak jsme je pojmenovali takto – protože jsou o lásce a radosti, ale i proto, že tuto energii Kryon a jeho doprovod vnesli do celého dne i channelingu, který na tyto dva navazoval a který nese název Věk lásky.

Celá tato cesta byla velmi zvláštní a poselství z ní velmi silná. Snad i proto, že byla adresována všem, ale v některých okamžicích specificky pro „srdce tohoto regionu“, kterým je nejen Maďarsko, ale i některé země kolem – tedy i my, „Srdce Evropy“…

1. část

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Opět vám říkám, že pro mne nejste záhadou. Opět nastavujeme energii tohoto dne – s radostí a láskou. Chci, aby byl dnešek o lásce. Poselství, která vám předám, budou o lásceChci některé věci prozkoumat jinak než dřív.

.

Na co myslíte, když řeknu slovo láska? Je láska definovatelná? Pokud se na vás podívá dítě a zeptá se na ni – co mu odpovíte? Opravdu ji dokážete definovat? V některých jazycích existují pro lásku různá slova. Existuje láska matky k dítěti, láska jednoho člověka k druhému, k bratrovi, k sestře, láska lidské bytosti ke zvířeti, láska k Bohu – a každá je jiná, že? Co o ní skutečně víte? Vy víte, že je to princip energie. Není to slovo. Je to koncept.

.

Je zde mnoho matek. Dokážete popsat lásku, kdy jste poprvé pohlédli do očí svého novorozeného dítěte, když vám ho položili na hruď? Co jste cítily? Více než koncept – energii. Plakaly jste radostí. Tomu se nic nevyrovná, že? Porod je náročný – a stejně víte, že to stálo za to, když pohlédnete na své dítě. Existuje způsob, jak to popsat? Matky, mohly byste o tom napsat celou knihu, že?

.

A co když se lidé zamilují? Je v tom energie. Někdy se tím spisovatelé a básníci baví. Říkají, že zamilovat se je téměř jako dočasné šílenství – jednáte legračně, říkáte divné věci, vaše mysl nefunguje správně… jak byste to popsali?

.

Jaká je podobnost mezi dvěma druhy lásky, které jsem vám právě popsal? Je to jedno slovo. Jediné slovo – radost. Pak máme také to, co je láska Boha k lidstvuKonceptem tohoto principu je radost. O ní chci dnes hovořit. A o tom, jak ji používáte ve svém životě. Možná bych tento koncept mohl přivést do vašeho vědomí a tím ve skutečnosti ovlivnit to, jak se chováte.

.

Pojďme hovořit o pracovnících světlaJedním z atributů mistrovství je láska k lidstvu. Takže pojďme prozkoumat mistry. To jsme udělali už mnohokrát předtím, ale nikdy ve vašem jazyce. Potřebujete to slyšet. Potřebujete slyšet tyto koncepty – i když jen v krátkém channelingu.Drazí, tato energie je jiná. Vyžaduje, aby se pracovníci světla a staré duše začali měnit.Někteří z vás se sami odloučili od společnosti, protože vaše víra je pro ostatní příliš divná a výstřední. Někteří se nedistancovali, ale ostatní vás vnímají jako divné. A někteří z vás jsou na to pyšní. Nesete to jako odznak a říkáte: „Toto je má pravda a tak jsem divný a výstřední.“Zeptám se vás – uvědomujete si, že se věci začínají posouvat? Uvědomujete si, že samotné vaše vědomí se začíná měnit? Uvědomujete si, že jste žádáni, abyste vyšli na světlo?Uvědomujete si, že vás žádáme, abyste už nebyli divní a výstřední? Lidstvo je připraveno na vaši lásku. Poslouchejte mne. Možná není připraveno na vaši víru, ale je připraveno na vaši lásku.

.

Když mistři kráčeli po této planetě – muži i ženy – vystavovali na odiv transparent o své vířeOdpověď je ne. Kráčeli kolem s láskou. Tisíce lidí je následovaly. A pokud vůbec něco učili, pak to, jak milovat jeden druhého. Nepředávali doktríny, neříkali, jak věci fungují. Jejich láska byla tak naprostá, že je dokonce i zvířata následovala. Květiny vyrůstaly u jejich nohou.Vyzařovali Boží lásku. Nyní se vás zeptám – jste připraveni udělat totéž? (Kryon se směje.)„Počkej Kryone, nemyslím si to. Nemám jejich dary a jejich nástroje. Nedokážu měnit fyziku a léčit lidi pouhým dotykem.“ Na to se vás neptám. Ptám se, jestli dokážete milovat lidi kolem sebe. Mám otázku – pokud jste se oddělili od ostatních, pokud jste pro ně divní, jak pomáháte planetě? Mysleli jste na to? Víte, tato nová energie si žádá, abyste vyšli na světlo – ne jako divný člověk, ale jako vyrovnaný člověk. To bude vyžadovat posun ve vašem myšlení. Dokážete milovat každého, s kým se setkáte – způsobem, jakým Bůh miluje vás? Dokážete na ně pohlédnout a vidět nejprve Boha v nich? Bez ohledu na to, co vyjde z jejich úst. Bez ohledu na energii kolem nich. Bez ohledu na to, čemu oni věří. I když jsou třeba naštvaní. Dokážete v nich vidět nejprve Boží lásku? Chápete? Oni jsou rodina. To je tajemství mistrovství. Mistři tohoto světa se nestarali, kdo k nim přišel – i kdyby si z nich ten člověk dělal legraci, pochyboval nebo nevěřil – každého milovali.

.

Na této planetě je nová energie, která bude spolupracovat s mistrovstvím. S kým je pro vás nejtěžší být? Tady jsou instrukce pro dnešní den (Kryon se směje) – jděte a buďte s nimi. Otestujte tento princip. Jen je milujte. Nedovolte, aby tiskli vaše tlačítka vzteku nebo frustrace.Takto praktikujete mistrovství. Pak něco zjistíte – že vaše vyšší já bude nadšené z toho, co děláte, a budete mít tolik spolupracující energie v tom, co děláte, že kolem vás bude úplná bublina radosti – až si vaši příbuzní budou říkat, co se to stalo, že jste pořád tak vyrovnaní. Co se stalo, že je tak snadné s vámi být? A vy je prostě jen milujete.

.

Jsou ve vaší práci lidé, se kterými skutečně nechcete být? Vyrovnejte se a prostě je jen milujte. Celý den bude o lásce. Věci se mění. Nikomu a ničemu nepomůže, pokud se izolujete do skupin podobně smýšlejících. Pak je z vás „separatista“ – nedělíte se s nikým o nic a zbytek světa pluje kolem a nevidí vaše světlo. Drazí, to je přežití a systém přežití je pryč.

.

Doufám, že rozumíte, co se vám v tomto krátkém poselství snažím říct. Dokonce se můžete rozhodnout, že poupravíte svou osobnost – vnesete do ní trochu více mistrovství. Pokud to uděláte, pak vám slibuji, že ostatní kolem vás si toho všimnou. Dokonce se vás mohou ptát: „Co se to s tebou stalo? Neděláš si o nic obavy, necítíš strach. Cítím z tebe radost.“ A v tom okamžiku jim můžete říci o Bohu uvnitř a umožnit jim, aby ho nalezli v sobě, pokud chceteTakto rozsvěcíte světlo na temných místechTo je nový druh věcí. Jeden člověk za druhým umisťuje světlo na místa, kam byste normálně nešli – a mění energii na lásku.

Vrátím se a přinesu toho víc.

A tak to je.

KRYON

.

2. část

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Pokračuji v diskusi o lásce, protože jste o ní právě slyšeli na židli vedle mne (pozn. překl.: před chvílí hovořila, tančila a channelovala učitelka Peggy). Coby lidem vám chci položit otázku – když jste tančili a zpívali, jak jste se cítili?Taková je láska – zvyšuje vibraci v místnosti. Protože Bůh je radost. Na této planetě je radost Boha, že začínáte vstupovat do světla. To je něco, co jsme viděli už dřív. Říkali jsme vám, že jste „zahnuli za roh od přežití“. Začínáte vyvíjet vědomí vzestupu. A to je čas pro oslavu. Můžete říci: „Kryone, já toho ve svém životě právě teď nemám moc, co bych mohl oslavovat.“Co kdybyste prostě jen oslavili fakt, že jste tadyŽe jste to jako staré duše dokázaliŽe můžete mít radost, protože jste naplněni Bohem? Možná by měl vzniknout nový kostel – říkejme mukostel radosti“ – a v něm se nikdy neposadíte. Jen budete tančit radostí. Nebude v něm žádná doktrína, žádný kněz, jen vy – tančící a zpívající. Víte, k čemu by došlo? K léčení. Byli by ti, kteří by do tohoto kostela vstoupili, zpívali a tančili a odešli by odtud uzdravení. Dává vám to smysl z pohledu toho, co víte o emoci radosti? Věděli jste, že Bůh je radostný Bůh? To je změna v paradigmatu toho, čeho lidé s Bohem dosáhli. Co kdybyste se na to skutečně podívali? Říkáme vám něco, co je velmi hluboké. Že v tom, co nazýváte oslava Ducha, by měla být radost.

.

Vedle mne je učitelka Peggy – a ta celý svůj život učila o rovnováze. Ale náhle se změnila. Nyní tančí. Jaká to náhoda, že se energie mění na radost a ona tančí! Pohyb se zvukem je nový – nebo snad ne? (Kryon se směje.) Možná je nový na místě jako je toto, kde channelujete a meditujete – a zde je dnešní výzva: učiňte to normálním. Až příště půjdete na meditaci, zeptejte se, jestli mají i čas vyhrazený tanci a zpěvu. (Kryon se směje.) A pokud řeknou, že ne, pak je možná načase, abyste si vytvořili svou vlastní meditaci. Paradigma, které právě teď existuje i v uctívání Boha, je často velmi vážné. Lidé se skloněnými hlavami pomalu kráčejí a jsou zádumčiví. Někdy, když se na vás díváme, je pro nás těžké určit, jestli jde o uctívání nebo o pohřeb. Chce se nám říct: „Kdo to umřel?“ Ha, smějete se! (Kryon taky.) Vidíte, jaký je to pocit?Smích vytváří radost. Zvyšuje vibraci v místnosti. Možná by měl vzniknout další kostel –duchovní komedie. (Kryon se opět směje.) Uvidíte. Někdo ho vybuduje. Z jediného důvodu – kvůli léčení lidí, kteří do něj přijdou. Začíná se to u vás objevovat – oslavy Boha uvnitř – všemi možnými způsoby, jakými lidé oslavují. Začněte tančit, začněte zpívat – zpívat z radostí, že jste ve správnou dobu na správném místě. Maďaři mají mnoho co oslavovat.

.

Až se vrátím, mám pro vás dalších 5 věcí, které vám chci předat. Zmínil jsem je už dříve, ale ne ve vašem jazyce. Jsou to SKUTEČNÉ atributy Boha. A do té doby…

A tak to je.

KRYON


Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 nahrávky – 4. a část z 5. dvojitého channelingu (první část byla skrze Peggy Phoenix Dubro) z 28. 09. 2014

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět