9-2014 Kryon

Věk lásky

Tento živý channeling byl přijat v Budapešti, Maďarsko, 28. září 2014

Pozn.: Původní název tohoto channelingu zní „Dispensation of love“. Slovo „dispensation“ lze překládat jako určité uspořádání, zřízení či systém, který vyjadřuje, co se právě jako lidstvo učíme, do čeho hlouběji pronikáme, co je naším úkolem a společným cílem. Více o těchto obdobích v channelingu. Pro překlad jsme použili slovo „věk“, protože nám připadal jako nejvhodnější, ale záměrně přikládáme toto podrobnější vysvětlení, abyste věděli, že nejde o překlad výrazu „New Age“. Toto téma je natolik zásadní, že mu Kryon věnoval celou jednu knihu (Knihu Deset, kterou vám jistě časem také představíme).

.

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z Magnetické služby.

Celý den jsme mluvili o lásce. Toto bude výslovně o lásce Boha. To v této místnosti učíme. Vlastně je to vše, co učíme. Někteří nebudou chtít, abychom to učili, protože v této energii je to, co učíme, často v rozporu s tradicí. Můj partner to neví, ale Kryonova práce se v mnoha zemích často setkává s nesouhlasem. Nazývají ji kultem či sektou. Můj partner o něčem z toho ví, ale ne o všem. Když navštívíte (jeho) webové stránky – a já vím, co tam je, pomáhal jsem je vytvořit [Kryon se směje] – zjistíte, že tam není nic, k čemu byste se připojili. Není žádná Kryonova světová organizace, ke které byste se přidali. Nikdy nežádá o dotace. Neexistuje způsob, jak mu poslat dotace. Nikdy o ně ani nežádá. Je povolena pouze výměna energií. Jediná platba je za něco dodaného (např. knihy), nikdy však dar. Říkám vám to, protože to někteří z posluchačů potřebují slyšet. Před osmi lety jsem mu řekl, že vše, co kdekoliv na světě řeknu, by mělo být dostupné každému, kdo si přeje to slyšetA neměl by k tomu být připojen žádný poplatek, protože jsou to poselství lásky od Boha. A to spustilo proces umisťování audio záznamů a přepisů na webové stránky, takže je může slyšet každý. A to zahrnuje i to, co se děje dnes.

.

Chci vám říci pět věcí, které půjdou proti tradici. Už jsem je předal dřív, ale ne v tomto pořadí. Protože je někteří potřebují slyšet. Jsou o lásce Boha. Jste ve věku světla. Můžete říct, že Země přechází k novému věku. Jednotlivé věky (či uspořádání) byly tradičně pojmenovány v Písmu svatém, avšak pouze dvě. Stará stará energie, zastoupená ve vaší kultuře tím, co nazýváteStarý zákon, byla nazvána věkem (uspořádáním) zákonaDalší období, kdy začali přicházet Mistři včetně Krista, bylo věkem (Boží) milosti. Existuje třetí, posledníTrojka je katalyzátor. Předkové o něm mluvili. A začíná teď. Je to věk lásky. Lidé mají sklon podívat se na tato uspořádání a říct: „Bůh skutečně změnil způsob, jakým lidé fungují. Zdá se, že ve věku zákona byl Bůh přísným Bohem. Ve věku (Boží) milosti se věci zlepšily.“ [Kryon se usmívá.] Ve věku lásky je to úplně jiné.

.

Něco vám povím – Bůh je stejný včera, dnes a navždyBůh nikdy nebyl jiný, lidé byli jiní. Co vidíte, je evoluce duchovnosti. Bůh nebyl krutý, ale lidem to tak připadalo. Máte děti – milované děti. A v prvních letech jejich života děláte, co můžete, abyste je ochránili. Aby nechodily ven, když nemají, aby jim někdo neublížil. Aby zůstaly vedle vás a byly v bezpečí. Aby nesahaly na sporák. To je období, kdy dítě vyrůstá – je naplněné pravidly. „Nemůžeš dělat toto, nemůžeš dělat tamto. Jestli to uděláš, bude to mít následky.“ Roky přežití. Když děti dosáhnou věku deseti až dvanácti let, už mají svůj rozum. Jsou schopny dělat rozhodnutí, a vy s tím nemůžete nic dělat. Stanete se jejich mistrem a jejich průvodcem. Dáváte jim rady a doufáte, že je poslechnouale už je dál nemůžete ovládat. A pak se stanou mladými dospělými, opustí domov a vy je můžete jen milovat. [Kryon se směje] Vidíte ten model? Můžete použít tato uspořádání na své vlastní děti. Ony řeknou: „Byl jsi přísný, když jsem vyrůstal.“ Ovšem, ale jen proto, abyste je udrželi dál od problémů. Nebyli jste skutečně přísní. Bylo to jen tím, že vyrůstaly. A tak vnímaly vaši lásku. Lidstvo začíná dospívat do toho bodu, kdy musíte vidět Boha jinak, než jste ho viděli před generacemi… Pět věcí.

.

Číslo jedna – souzení. Žádné tu není. Potřebujete to vědět. Na druhé straně závoje nejsou žádné multidimenzionální následky toho, co zde děláte. To proto, že vás nesoudíme, když jste zde. Můžete říct: „Jak je to možné?“ Drazí, musíte pochopit, že odsuzování je lidský rys, zabudovaný do lidské doktríny, abyste mohli být kontrolováni. Můžete tak být jednoduše ovládáni: „Jdi sem, jdi tam, udělej to, zaplať tomuto člověku.“ [Kryonovo pousmání.] Souzení není rysem Stvořitele vesmíru. Znovu a znovu vám dáváme informaci, že když zemřete, přejdete na stranu závoje, která je vaším skutečným domovem, a je vám uspořádána oslava. Stejná oslava. Oslava na uvítanou. Je to jiné než vás učili, že? Všechny věci, které považujete za negativní a pozitivní, jsou součástí systému duality na této planetě. Jsou testem vědomí. Dívejte se na to takto: jste herci na jevišti, kterému se říká Země, a nejste si toho vědomi. Hrajete roli, kterou jste se rozhodli hrát, než jste se sem dostali. Až ta hra skončí a světla zhasnou, začne oslava. Ne souzení. Chci, abyste to slyšeli jasně. Myšlenka, že bychom vzali drahocennou duši, která je součástí naší rodiny, a poslali ji na temné místo, kde by byla každý den upalována zaživa, není, není ve vědomí Boha. Dovol, abych se tě zeptal, matko: „Udělala bys to svému synovi nebo své dceři? Je to tvá metoda?“ Odpověď je NE. To není láska, že? Je čas, aby lidstvo na Stvořitele aplikovalo lásku. Ne zákon, dokonce ani ne milost, ale lásku.

.

Číslo dvě. Kryone, co je smyslem života? Co bychom měli dělat? Co kdybych vám řekl, že je pouze jeden smysl? Nalezněte Boha uvnitř. Dělejte, co chcete. „Počkej chvilku, neměli bychom jít sem a jít tam? Nejsou zde žádná pravidla?“ Přesně tak. Vytvořte pravidla, která vám pomohou najít Boha v sobě. [Kryonovo zasmání.] Nemluvím o vládách a civilizacích, mluvím o vás a o vašem životě. Co kdybych vám řekl, že není zde nic, co byste měli nebo museli udělat. To není to, co jste se učili že? „Každý den bych měl meditovat, měl bych jít v neděli do kostela. Měl bych udělat toto, měl bych udělat tamto, měl bych udělat toto, měl bych udělat tamto…“Nyní už jste vyrostli. Už nejste v přežití. Není tu žádný rodič, který by vám říkal, co máte dělat. Chci, abyste cítili, že můžete vést celý svůj život svým vlastním způsobem naprosto bez pocitu viny, že byste to mohli dělat špatně. Neexistuje žádný špatný způsob, jak milovat Boha. To bylo číslo dvě.

.

Pojďme hovořit o číslu tři. [Kryonovo pousmání] Je správný a nesprávný způsob uctívání Boha? „Kryone, musí zde být správný a nesprávný způsob. Viděl jsem lidi dělat to, a to nemůže být správné.“ Chci se vás na něco zeptat – co si o vás myslí organizované náboženství? „Děláte to nesprávně,“ to je, co vám řeknou. Jestliže nebudete opatrní, dokonce můžete nabrat temné energie,“ to je, co vám řeknou. Chci, abyste použili duchovní logiku k rozeznání moudré staré duše. Bohu je jedno, jak ho milujete. Tolikrát už jsem uváděl příklad, ale ne ve vašem jazyce. Kdybyste měli dvě děti a nějakým způsobem je ztratili. Nemáte tušení, kde jsou. Léta ubíhají. Pak zazvoní telefon: „Mami, mám ti toho hodně co povědět, ale utekl (a) jsem a vracím se domů.“ Další telefonát od druhého dítěte: „Mami, mám toho hodně co vyprávět, ale utekl (a) jsem a vracím se domů.“ Stojíte ve dveřích svého domu, slzy radosti se vám řinou po tváři. [Kryon se směje.] Vracejí se domů! A v dálce začínáte vidět přijíždět dvě auta, jedno je zelené, jedno červené. V obou jsou děti – vaše děti se vracejí domů. Mámo, táto, mám pro vás otázku:Které z nich odeženete, protože je v autě nesprávné barvyTo je hloupá otázka, že?

.

Když polidšťujete Boha, je to koncept nízké energie. Když je čas, aby se lidi vrátili, nestaráme se o to, jakou bude mít jejich auto barvu. Jak lásku našli nebo nenašli. Jen vás milujeme. Jen vás milujeme. Právě teď toto slyší ti, kteří to museli slyšet. Neděláte to špatně, vaši příbuzní to nedělají špatně. Bůh vidí lásku jako čistou, nezáleží na tom, jakým způsobem je prezentována. Skutečně. V posledním channelingu jsme vás vyzvali, abyste nalezli radost. Je zde mnoho těch, kteří Boha uctívají a nenalézají radost, ale přesto milují Boha. Milují ho svým vlastním způsobem. Vidíme je tak jako vás. Neexistuje žádný nesprávný způsob, jak milovat Stvořitele v sobě.

.

Kryone, máme drahocenná těla a chceme o ně pečovat.“ To je číslo čtyři„Musí být správný a nesprávný způsob zacházení s naším tělem. Musí zde být jídlo, které máme jíst, a programy, které máme pro zdraví. Kryone, co bychom měli dělat, aby to bylo správně?“ Mnozí říkají, že duchovní cesta je přes tuto stravu nebo tamtu stravu. Představím vám duchovní stravu, jste připraveni? Zjistěte, co vás udrží při životě nejdéle, a pak to použijte. Každý jeden z vás je na planetě jedinečný. Staré duše, máte bohatý, moudrý akášický záznam. Jedli jste jídlo ze všech míst na planetě v různých dobách. Všichni jednou za čas zjistíte, že chcete změnit svou stravu a budete si to užívat. A nevíte proč. To když se hlásí váš akášický záznam a dává vám něco, co jste nečekali. Váš současný metabolismus není nutně zaměřen na jídlo z vašeho regionu. Pomysleli jste na to někdy? Staré duše, žily jste tolik životů. Možná chce váš metabolismus stravu z jiného životaA bude na něj reagovat. Možná jste v jiném životě nejedli maso. Stanete se veganem a přijdete na to, že váš metabolismus to miluje a vaše zdraví to miluje. To je strava pro vás. Ne pro vašeho souseda. [Kryonovo pousmání.] Může mít zcela a naprosto odlišné zkušenosti. Slyšíte to? Duchovní stravou je to, co vás udrží naživu a zdravé co nejdéleNenechte žádného duchovního vůdce, aby vám diktoval, jak byste měli zacházet s vaším jedinečným akášickým tělemMyšlenka, že by všichni lidé měli dělat tutéž věc, aby měli stejnou duchovní zkušenost, není logická. Když pro vaše děti nastane čas opustit domov, vytvoří si svou vlastní cestu, a vše, co děláte, je to, že je milujete. To je uspořádání (věk) lásky. Lidstvo se začíná logicky rozhodovat samo za sebe v tom, co dělat. Nový termín je duchovní logika. Může vás vytáhnout z organizací nebo vás do nich vstrčit. [Kryon se směje.] Máte svobodnou volbu milovat Boha jakkoli způsobem chcete.

.

Poslední„Kryone, co se skutečně stane, když zemřeme?“ Jste obklopeni spoustou smutných lidí. To je na smrti jediná smutná věc. Necháváte za sebou lidi se zlomeným srdcem. Ale pro vás tu není žádný osten. Není zde žádný negativní atribut. Transformační doba pro lidskou bytost trvá přibližně tři dny. Někdy to dokonce duchovní systémy na planetě připouštějí a zabudovali to do své víry. A pak slyšíte hudbu. [Kryon se usmívá.] Nemám žádnou metaforu, která by dokázala dostatečně vystihnout, jaké to pro vás je, probudit se znovu tam, kam patříte.Jste člověkem pouze na malou chvíli, a pak jste doma. Ach, můžete se vrátit znovu a znovu a znovu, ale vaše duše je věčná. Dlouho poté, co tu Země nebude, vy a já budeme společně ve vesmíruVaše oslava je velkáŽádné souzení. Vítejte zpátky. Nemůžete si to pamatovat. Nemůžete tomu uvěřit, někteří z vás. Pro některé z vás zde musí být souzení. Není. Protože láska Boha je stoprocentní a vy vstupujete do něčeho, co já nazývám fyzikou lásky. Díváte se skrze mysl Boha. 

.

Když někdo kolem vás zemře, chci po vás, abyste si prošli truchlením, to je normální. A pak chci, abyste si znovu poslechli tento channeling. Protože oni nikdy neodešli, pouze změnili dimenzeJe zde šestnáct lidí, kteří to potřebují slyšet. Cítíte kolem sebe své blízké? Neodešli. Nemůže zde být žádný důkaz, protože kdyby byl, nebyl by to žádný test, že? Test víry je váš. Navštíví vás ve vašich snech – to je nejblíž, kam se mohou dostat. Můžete cítit jejich dotek, když to nečekáte. Stane se to každému z vás – ztrácíte lidi, ztrácíte přátele a rodinu. A nakonec jste na řadě vy. V energii lásky vás vyzýváme k novému druhu vzpomínky. Nazýváme ji smějící se vzpomínkou [směje se], tančící vzpomínkou, oslavou života – nezáleží na tom, jak skončili. Jsou stále zde. A když je necháte, budou vašimi průvodci po zbytek vašeho života. Můžete je cítit kolem sebe. A až přijde řada na vás, uděláte totéž pro ty kolem vás. Systém lásky, duchovní logika. Mámo a táto, kdybyste to museli navrhnout, jak byste to udělali? Kdybyste museli navrhnout, co vám právě předávám – systém života pro vaše děti, jak byste ho navrhli? Soudili byste je? Poslali byste je na temné místo a pálili zaživa? … A až přejdou, chci jen, aby zůstali naživu, ale neviditelní. [Kryon se směje.] Zní to příliš dobře? Zeptejte se předků. Zeptejte se systému, kterému věřili oni. Jejich předci jsou vždy s nimi. Někdy pro ně dokonce staví domy. Je tam Duch. Je tam moudrost. Je na čase, abyste to také měli, protože je to pravda.

.

To je naše poselství. Odlišné od tradice, že? Uspořádání lásky začíná tímto rokem. Mění to, jak byste se měli cítit ohledně Stvořitele, začíná vám to dávat duchovní logiku. Pochopte rozdíl mezi tradicí, zavedenou lidmi, a pravdou. Jste na to sami, bez rodičovského dozoru. [Kryon se směje.] Mnoha organizacím se toto poselství nebude líbit, dokud samy neobdrží tuto lásku a neuvidí, jak ji použít… Je to pro všechny.

.

A tak to je.

KRYON

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 nahrávky, 36:47 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel J. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět