9-2014 Kryon

„R.J.K.S.“

 

Tento živý channeling byl předán v Basileji, ve Švýcarsku, v sobotu 6. září 2014

 

Duše a Vyšší Já. Dva fenomény, které zajímají prakticky celé lidstvo, byť, co se týká Vyššího Já, nejspíše asi až ty, kteří se vydají samostatnější cestou poznání a osobního růstu a oddělí se od náboženských, potažmo, církevních vlivů. Co je Duše, co je Vyšší Já, jak spolu souvisí, kdy a jak se uplatňují, jak je žít, jak s nimi být v kontaktu. To jsou otázky, které nás všechny velmi zajímají. S tímto tématem přišel Kryon mezi své posluchače, učedníky vyššího života – dá-li se to tak říct, v červnu letošního roku skrze svého partnera Lee Carrolla, Poselství má tajemný název R.J.K.S., není dlouhé, je až nezvykle krátké a právě těmito skutečnostmi se zabývá  nás seznamuje. A v úvodu, jak téměř vždy, opět vnáší další pohled k pochopení procesu channelingu. Poselství červnové, avšak s tématem skoro vánočním…. Tak si užijte toto poselství, které vnáší další, nové pohledy do tématu tak významného.

 

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.

Pozn.: Původní název článku je J.O.P.B. – jde o počáteční písmena čtyř anglických slov. V překladu jsme název vytvořili z počátečních písmen českých ekvivalentů, ale ta původní nesou také svou vibraci a proto je zde zdůrazňujeme…

 

Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Proces channelingu je proces mnohem běžnější než si myslíte. Já vím, kdo je tady, a jsou v této místnosti právě teď tací, kteří vědí, jak channeling funguje. Když léčitel přistoupí k pacientovi, probíhá jakási komunikace. Je to channeling, a léčitel o tom ví vše. Někdy ten léčitel ustoupí stranou a vstupuje informace, kterou léčitel potřebuje, která je často ověřená „innate“ (vrozenou moudrostí těla) pacienta, který je před ním. Potom ti dva vstupují do rovnováhy, tance energií, a channeling začíná.

 

Teď ten léčitel a channeler mají něco společného. Oba channelují, ale různým způsobem. Léčitelé neléčí. Oni vyrovnávají. Žádná lidská bytost nemůže někoho jiného donutit, aby se uzdravil. Avšak většina pacientů prosí o rovnováhu, aby se mohli sami uzdravit s pomocí vyrovnávajícího léčitele. Pravé léčení vyžaduje tyto spolupracující procesy, a to, co právě teď slyšíte, je podobné. Existuje vyrovnávající energie zastoupená v poselství, které je teď předáváno.

 

Toto poselství, které předávám, obsahuje energii, moji drazí, a jako u toho léčitele, i zde existuje rovnováha, která má pomoci čištění cesty v rámci vašeho myšlenkového procesu. Toto čištění by vám mohlo pomoci udělat rozhodnutí – přesunout se do jiné úrovně pochopení. To je léčení mysli. Je to svobodná volba. Mnohdy jste při poselství jednoduše vystaveni energii pravdy, ta na okamžik strhává závoj, a to vytváří rovnováhu. To je to, co chceme udělat dnes večer. Není to dlouhý channeling, ale je naprosto odlišný, protože chceme otevřít téma, o kterém nemluvíme příliš často.

 

Duše lidské bytosti
Strávili jsme mnoho měsíců komunikací s vámi o současném posunu. Vlastně jsme tuto informaci začali předávat před rokem 2012. Pokračovali jsme do roku 2013 a během roku 2014, a předávali jsme vám ještě více atributů posunu. V těchto letech jsme vám naznačovali, co vás dále čeká. Říkali jsme vám o energiích kolem vás, a co máte očekávat, předali jsme vám varování, abyste si nezoufali nad temnými a negativními energiemi, které vidíte kolem sebe. Řekli jsme vám, že vaše současná situace je finální bitva mezi temnotou a světlem. Také jsme vám říkali, že ty věci, které mají nízké vědomí, by mohly rychle vystoupit do popředí a mohly by se ukázat v celé své temnotě a ošklivosti.

 

Co se stane, když přesunete ve své zahradě mnoho velkých kamenů, které jste nikdy dříve nestěhovali? To, co žije pod nimi, v temnotě, najednou vyskáče ven, když je vystavíte světlu. Možná, že jste ani nevěděli, že tam jsou, číhají, ale byli tam celou dobu. Už před časem jsme vám řekli, že tyto temné věci by se mohly v této době stát. Mohli byste je spatřit ve zprávách, a my vás prosíme, abyste neztráceli naději. Předali jsme vám instrukce, jak s tím žít v míru, i instrukce ohledně tolerance a benevolentního chování, ale nikdy jsme nemluvili o duši, ne tak jako teď.

 

Jaký je rozdíl mezi Vyšším Já a duší? Zaprvé, Vyšší Já je vaše jedinečná část. Je to část toho, čemu říkáme „Boží polévka, která nese vaše jméno“. Je to součást vaší Akáši (záznam vaší duševní cesty). Jste to vy, část Boha, která je vámi, kteří kráčíte po planetě. Je důležité, abyste si zapamatovali, že pokaždé, když se inkarnujete, přichází s vámi stejné Vyšší Já. Uvědomujete si, jakého tu s sebou máte přítele? To Vyšší Já s vámi bylo v průběhu všech životů! Když se s ním spojujete, spojujete se s celou lidskou rodinou – s něčím, o čem víte a s čím jste. Akáša je záznam všeho, co jste se kdy naučili. Je součástí systému vaší „innate“, která je také součástí vašeho Vyššího Já. Když NEJSTE na planetě Zemi, toto Vyšší Já není přítomno. Patří zcela k dualitě lidí na této planetě.

 

Teď vám chci vyprávět o duši, protože se velmi liší od Vyššího Já. Vězte jedno: Ve staré energii se nedokázali všichni lidé spojit se svou duševní částí. Byla daleko nad jejich vědomím a byl to jen jakýsi koncept. Teď začíná nová energie (po posunu roku 2012) a my si přejeme, abyste se začali učit, jak se spojit se Stvořitelem. Co je to ta duše? Proč se liší od Vyššího Já? Při vysvětlování se často dostáváme ke konceptům, které je velmi těžké vysvětlit v jakémkoliv jazyce.

 

Duše je Boží jiskra. Je věčná a nemá v sobě vaši Akášu. Místo ní nese otisk Stvořitele a to je vše, co je. Někteří z vás ji mohou pocítit, když se ponoří do svého nitra během meditace. Tehdy se začne vynořovat a vy ji můžete opravdu pocítit. Víte, že to není Vyšší Já. Je to něco za tím. Avšak stále patří k vám jako k člověku, protože jste multidimenzionální bytost. Vaše dualita to podporuje, protože to je současně tělesné i duchovní.

 

Duše s vámi nekomunikuje slovy nebo myšlenkami, ani vám nepřináší intuici. Je více než to. Ani není na opačné straně závoje! Je s vámi, a skrývá se v každém jednotlivém kousku tělesného vy. Je vaší krásou; velkolepostí všech věcí. Existují atributy, které potřebujete slyšet, proto chci, abyste začali procvičovat cítění duše v sobě. Každý okamžik, který strávíte v tomto druhu komunikace, vás změní. Někteří z vás to budou schopni dělat, a někteří ne. Někteří z vás se o to ani nebudou zajímat, ale ty, kteří si to přejí, tam chci zavést.

 

Jestliže začínáte chápat tyto věci, budete muset se mnou podniknout malý metaforický výlet. Chci, abyste šli na místo v sobě, které je věčné. Je to bezpečné místo a můžete tam vstoupit pouze vy. Představuje nejhlubší meditaci, jakou jste kdy zažili. Představuje atributy duše a těch věcí, které vám chce předat na každodenní bázi. Chyťte se mě za ruku, vydejme se na cestu společně.

 

Cesta
Rozhlédněte se se mnou. Co je tou první věcí, kterou zažíváte? Je zde posloupnost zkušeností, tou první z nich je radost – radost! Je to mírumilovná radost, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě. Esencí Boha a lásky je radost! Je přetékající a vysvětluje, proč mnozí budou plakat radostí, když se na této cestě setkají sami se sebou. Je to esence Stvořitele ve vás, je tichá a bezpečná. Můžete se s ní spojit, kdykoli chcete, protože patří vám.

 

Stvořitel má stále usměvavou tvář! Uvědomili jste si to? Lidstvo to potřebuje slyšet! Tolik lidí věří, že musí trpět, aby získali pozornost všemohoucího Boha. Rád bych vám sdělil jedno tajemství: RADOST vám přinese více pozornosti! Utrpení je trojrozměrný lidský atribut. Ten nikdy nepatří k Bohu Stvořiteli. Nikdy nebyl podmínkou pro přijetí Bohem. Utrpení je koncept, který byl kompletně stvořen lidmi. Moji drazí, říkáme vám to znovu: nevztahujte atributy lidstva a lidského vědomí na všemohoucí, velký tvořivý zdroj, čistou lásku vesmíru. Bůh „nepřemýšlí jako člověk“. Vaše duše je esencí Boha.

 

Víte, jak jste staří? Tato vaše část nemá začátek a nikdy nebude mít konec. Je to kruh lásky, který je tak dokonalý, že to lidská mysl nemůže pojmout. Duše je částí tvořivého zdroje všech věcí. Odlišuje vás od ostatních zvířat, moji drazí. Chci, abyste začali vstupovat do středu častěji, abyste zažili tyto věci, o kterých jsme takto nikdy dříve nemluvili.

 

Jednota všeho
Naše cesta pokračuje a vidíme další atribut duše. Máme pro to jen jedno slovo – jednota. Jednota pochází od příslušníků starých národů, kteří často říkali: „Staňte se jedním se vším“. Celé stvoření má Božský zdroj, a vy máte schopnost stát se jedním s tím vším. Jednota není nějaký koncept. Je to stav bytí. Můžete jej cítit? Dokážete spatřit, že planetární mřížka byla stvořena proto, aby vám pomohla to cítit? Jednota vám dovoluje cítitenergii zvířat, vzduchu, kamenů a stromů. Ale hlavně vám jednota pomáhá mít vztah s Bohem, který je i v ostatních, jako jste vy, v ostatních lidských bytostech na planetě.

 

Jednota je opakem oddělenosti. Ve starší energii se lidé rozhodovali, kdo jsou, a potom se oddělovali jedni od druhých. Roztřiďovali se a spojovali do skupin. Je tohle Boží atribut? Může být Duch takový? Mohl by se Stvořitel vesmíru rozhodnout oddělit vás od ostatních? Jste dokonalé stvoření a stejně tak i ten vedle vás a vedle vás a vedle vás a vedle vás (Kryon ukazuje do obecenstva sedícího před ním). To stojí mimo koncept „miluj bližního svého“. Znamená to, že jste stvořeni ze stejného hvězdného prachu jako oni!

 

Jednota: mnozí ji nedokážou cítit. Je to koncept, stav, který je jednoduše příliš vysoko, aby jej prožili. Musí být pocítěn. Poslouchejte: cítit duši je atribut, který byl vyhrazen pro šamany minulosti a nyní je váš. Chci, abyste pocítili jednotu celého lidstva. Nedívejte se na to, co dělají, ale KDO jsou! Věděli jste, že když si to představujete a cítíte to, ovlivňujete tím všechno kolem vás? Vyšší vědomí je jako lepidlo – je přilnavé. Ovlivňuje ostatní kolem vás a pomáhá jim, aby vás viděli jako vyrovnanou osobu, která se stará. Vidí něco, co se jim líbí a mají z vás radost. Moji drazí, nemůžete skrývat osobu, která je jedním se vším! Oni září! Jejich světlo je jasné a smějí se v radosti a jednotě.

 

Naprostý klid
Cesta pokračuje do duše a my vidíme a cítíme další atribut: naprostý klid. To není zaujatý klid, není to klid jen pro vás, nebo pro tuto chvíli, ale naprostý, věčný klid. Je to klid, který překonává všechno pochopení, protože pro něj neexistuje žádný logický důvod. Existuje, protože „JE“, ne proto, že by pro něj měl být nějaký vnější důvod. Je to zdroj klidu. Bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě nebo okolo vás, když se spustíte do samého středu duše, vše je navždy dokonalé. Nemá to nic do činění s vaším životem, ale spíše s příběhem stvoření a věčnosti.

 

Přivádí vás na místo, kde se tvoří vesmíry a věci, které jsou daleko mimo všechno, co jste si kdy dokázali představit jako běžné. Víte, jste toho součástí, protože jste tam byli, když byl Vesmír stvořen – v naprostém klidu. Představte si místo, do kterého můžete sestoupit, kde není žádné drama, žádné problémy, pouze láska. To je klid, který je vaší součástí.

 

Sounáležitost
Vaše cesta je téměř u konce. Moc jsme o tom nemluvili, ale týká se to vaší identity. Nazvu to sounáležitostí. Už jsme to řekli tolikrát předtím: Nejste sami! Toto prohlášení dalece přesahuje tato slova! Jaké to je náležet k Bohu? Jaké to je být součástí Boha? Radost, jednota a klid jsou všechny v jakémsi kruhu, který je vaší duší. Není to vaše Vyšší Já nebo vaše brána šišinky a není to vaše Akáša. Naopak, je to všechno, co je. Jste nadčasoví a věční a patříte k centrálnímu zdroji. Náležíte ke Stvořiteli.

 

Tato sounáležitost je věčná a absolutní. Nemůžete se před ní skrýt a vždy ji máte. Protože vy jste součástí tvořivého zdroje nazývaného Bůh, to znamená, že od něj nejste nikdy odděleni. Jste to vy a jste jím. Tudíž, bez ohledu na to, kdo si myslíte, že jste, jste vždy s rodinou – navždy.

 

Je zde něco, co se toho kdy může dotknout? Ne. A protože se vaše metaforická cesta do srdce vaší duše blíží k závěru, řekněte: Radost, jednota, klid a sounáležitost. Radost, jednota, klid a sounáležitost. Radost, jednota, klid a sounáležitost.

 

Právě jsem vám předal tajemství šamanů. Někdy celé hodiny sedávali a probírali se těmito koncepty, snažili se je integrovat nebo oddělit od tělesné lidské bytosti – cokoliv, co by je udělalo silnějšími a skutečnějšími. Chtěli zachytit svou podstatu a nárokovat si ji jako svou vlastní a užívat ji. Ve starší energii bylo frustrující to cítit a nebýt schopen dotknout se toho nebo s tím úzce pracovat. To se teď začíná měnit.

 

Lidská DNA se začíná vyvíjet a stávat se více duchovně funkční, a v tomto procesu to bude vyžadovat více energie. Atributy nádherné, věčné duše budou nakonec schopné udržet se ve vás hmotným způsobem. Viděli jste to v mistrech? Ano! To je to, co vás na nich přitahovalo. Vy jste v nich CÍTILI Boha, a jako součást lidstva jste reagovali. Dnes je uctíváte a vzpomínáte na ty, kteří se dokázali s každým krokem dotknout tváře věčnosti.

 

Vraťte se teď zpět a připojte se ke mně na židli. Poslouchejte: Všechny tyto věci jsou součástí toho, čím můžete být. Dnes poprvé jsme začali mluvit o těchto věcech: Radost, jednota, klid, sounáležitost. Takže teď se vás ptám znovu: Kdo jste? S těmito mistrovskými nástroji, kdo jste? Řeknu vám to:

 

Zvedněte ruce a chcete-li, učiňte toto prohlášení: „Jsem součástí tvořivého zdroje. Jsem tak starý, jak jsem. Jsem tak mladý, jak jsem. Jsem věčný a moje moudrost je věčná. Mohu spoluvytvářet zázraky, i když jsem člověk, protože moje duše se ve mně probouzí a krása mistrovství je konečně na dosah. Já jsem Bůh“.

 

Moji drazí, dokonce i malý ujde dlouhou cestu. Celé vaše tělo a všechny vaše buňky jsou připraveny se probudit do této pravdy. Chci, abyste se posadili a vydali se do tohoto středu každý den.

 

Radost, jednota, klid a sounáležitost.

 

A tak to je.
KRYON

Poznámka ke kopírování:
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – „J.O.P.B. – Joy, Oneness, Peace, Belonging“

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M.
(www.transformace.info a  www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi
je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět