9-2015 Kryon

Kryon v Izraeli 2015 – část 1.

Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem – Návrat Mistrů – (30. 09. – 06. 10. 2015)

Více než 300 „Lemurijských starých duší“ z 35 zemí se připojilo k této 7denní cestě po Izraeli. Channelingy a semináře byly překládány do 7 jazyků. Touto cestou provázelo 9 učitelů a aktuálních „mistrů ve svém oboru (Lee Carroll, Dr. Todd Ovokaitys, Peggy Phoenix Dubro, Kahuna Kaleiiliahi, Marilyn Harper, Deborah DeLisi, Michelle Karén, Prageet Harris a Anders Holte) a svou energií, láskou i nádhernými channelovanými informacemi také Kryon a 7 vzestoupených Mistrů této starodávné Země (Abrahám, Ježíš – Jeshua, Matka Marie, Marie Magdalena, Enoch, Mojžíš a Eliáš – jejich channelingy bohužel nejsou nikde zaznamenány, byly určeny jen přímo účastníkům cesty, nicméně jsou cítit v té energii).

.

Účastníci té cesty pracovali s Krystalickou mřížkou, zpívali tzv. „pineal tones“, aktivovali určité energie těchto posvátných míst, meditovali a oslavovali – a ta místa je radostně vítala všemi možnými způsoby. Přesvědčit se můžete v 30minutovém videu, které je na Kryonově anglickém webu – pokud se o něj chcete podělit s přáteli, sdílejte pouze tento odkaz, protože jsou s ním spjata autorská práva, která Lee osobně zaplatil a dojednal a nerespektování této prosby by mohlo vést k poškození jeho i jeho vazeb s autory hudby atd. Video naleznete zde:

.

Postupně vám přineseme 13 channelingů předaných na záznamech v celkové délce 3 hodin. Každé z těchto poselství představuje písmeno v abecedě a společně tvoří 3 anglická slova, jejichž význam vám Kryon později odhalí. Krom toho na konec této 1. části přikládáme i informace, které byly uvedeny v itineráři cesty.

Pokud rádi pracujete s energiemi čísel, už teď si můžete udělat numerologický rozbor číslic, které se opakují v této úvodní poznámce.PRVNÍ CHANNELING – písmeno L

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Dlouhá pauza.)

Já vím, kde jsem. Vím, kde jste vy. A bude mnoho, mnoho posluchačů, kteří nejsou tam, kde jste nyní vy (účastníci cesty).

.

V této sérii channelingů v těchto dnech, jako i u mnoha dalších dobrodružství, na která se společně vydáváme, přiřadíme ke každému poselství písmeno. Na konci této série těchto písmen odhalí něco hlubokého. Dnešní písmeno je „L“.

.

Drazí, sedíte na historickém místě. Nemusíme vám o něm nic říkat, vše už bylo řečeno. Kráčeli tudy Mistři – všichni. A tak dnešní písmeno „L“ bude o vás. Bude o „Living truth“ – žití pravdy. Ne o Izraeli, ne o Mistrech, ne o kamenech, na kterých sedíte, ne o zástupech, které se shromáždily za vámi. Je o vás. Ne všichni jste tady, abyste slyšeli tato Kryonova slova. Ale je tolik těch, kteří toto poslouchají ( nebo čtou – pozn. překl.), kteří se také chtějí připojit k tomuto okamžiku.

.

Chci se vás zeptat, jestli ŽIJETE to, čemu věříte a co vás přivedlo na toto místo (nebo ke čtení těchto poselství – pozn.překl.). Toto je o vás. Před všemi poselstvími o Izraeli nebo o tom, co by se zde mohlo stát, musíte vše odložit a zeptat se sami sebe, jestli věříte, že je Bůh uvnitř. Chci, abyste na chvíli uvažovali o tom, co se zde dělo – o vědomí Mistrů, kteří kráčeli touto oblastí. Oni měli Boha uvnitř. Někteří z nich s ním měli přímou komunikaci a řekli vám to. Učili vás o tom a to se nikdy nezmění. Bůh je stejný – tehdy, teď a navždy. Bůh je VE VÁS! Můžete vzít tuto informaci a vybudovat něco na jejím základě? Dokážete vyzařovat Boha?Když se rozhlédnete kolem sebe, vidíte věci s omezením svých filtrů a své kultury nebo vidíte Boha uvnitř všeho, čeho jste svědky?

.

Když se rozhlížíte po krajině a hledíte do minulosti, co se před vámi objevuje? Byli jste tu? Nebo pokud ne, byli jste naživu někde jinde? A pokud ani to ne, cítíte vztah k Tvořivému Zdroji, který je zde? V našem dalším channelingu vám připomeneme, co skutečně představuje, ale „L“ je ŽITÍ VAŠÍ PRAVDY.

.

Až se zvednete z místa, kde právě teď sedíte, a podíváte se na ostatní, kteří svým vlastním způsobem uctívají Boha – když se podíváte na mnoho způsobů uctívání – všechny ty víry, pravidla, protokoly… když uvidíte nádheru jejich oděvů, jejich vážnost, pak uvidíte, že oni žijí svou pravdu. A co vy? Jste tady, abyste zaseli semena vědomí nové Země. Nyní jste ve městě na kopci – toto JE a VŽDY BYL symbol pro Nový Jeruzalém. Kde se nacházíte ve Světě Míru? TO je dnes vaše pravda. Věříte tomu? Odpovězte si, než uděláte cokoli dalšího a než vám předáme další channeling.

.

To je dnešní poselství. Jak si v tomto ohledu vedeš, drahá lidská bytosti?

A tak to je, že jsme začali naši cestu. A tak to je, že v dalším channelingu budeme mluvit o dalším písmeni, ale nechť je toto první a prvořadé. ŽIJTE SVOU PRAVDU v těchto dnech.

A tak to je.

Kryon

 

.

DRUHÝ CHANNELING – písmeno E

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět povím, že není žádných pochyb o tom, kde jsem, co se dnes stalo nebo co prožíváte v tuto chvíli. Říci, že je to krásné, by bylo velmi skromné vyjádření. Je cosi na sledování lidí, kteří svým vlastním způsobem hovoří s Tvořivým Zdrojem a jsou celý život oddaní tomu, čemu věří o jediném Bohu. O historickém Bohu, který je pro ně nádherný. I pro vás.

.

Pokračujeme v sérii písmen. Toto bude písmeno „E“ – a bude představovat Energii tohoto regionu. Nyní budu opatrný, abyste pochopili, kam směřuji. To, o čem budu nyní krátce hovořit, se může lišit od toho, co si myslíte. Neřekl jsem, že to bude o energii Izraele, protože hranice se zde časem měnily. A vy se o tom učíte i dnes. Kdo, kdy, koho a proč porazil a co se stalo pak. Kolik zde bylo chrámů, kolik jich zůstalo – to vše je o lidské historii. A já chci mluvit o tomto regionu a o tom, co se zde stalo. Chci mluvit o Izraelitech, o historických Židech, a o tom, co se zde stalo. Chci mluvit o Abrahámovi.

.

Když se podíváte na příběhy, které jste možná četli v Písmu či slyšeli od nejmoudřejších lidí, kteří si je předávají mimo Písmo – v obou verzích je používáno slovo „vyvoleníve spojení s Židy. A já vám povím, že mají pravdu. Ale není to to, co myslíte. Protože Židé byli „vyvolení“ pro to, aby dali Zemi něco, co neměli. A stalo se to zde, v tomto regionu. Sestavili filosofie a objevili Jediného Boha, což byste nazvali monoteistickým náboženstvím. To díky tomu, co se stalo v této oblasti. Chci, abyste o tom chvíli přemýšleli.

.

Židé dali Zemi myšlenku Jediného Boha, která se rozšířila – a za to zaplatili mnoha způsoby – zaplatili za to, že jsou vyvolenými, kteří spojili Zemi do monoteistické víry. Dovolte, abych se vás zeptal – odkud jste? V co věřili vaši rodiče? V co věříte vy? Je jich víc (Bohů) nebo jeden? Ve všech těch zemích, odkud geograficky pocházíte, tam všude je Jediný Bůh. A to díky tomu, co se odehrálo v tomto regionu. Vyvolení byli vyvoleni k tomu, aby Zemi dali jednotu, které planeta i nadále rozumí a užívá si ji do dnešního dneje to jednota Ducha.

.

Mluvím z Tvořivého Zdroje k monoteistické Zemi díky tomu, co se stalo přímo tady! To je to, co se zde skutečně stalo. Rodová linie Abraháma – to je to, co se zde stalo – ta, která se ve skutečnosti stala rodovou linií planety – duchovně. O tom s vámi chci hovořit. Možná trochu jinak než myslíte. Nyní má tato Jednota příležitost se rozšířita opět to „padá“ na vyvolené. A uslyšíte mne o tom mluvit víc, až nastane správná chvíle.

.

Ti, kteří mne nyní poslouchají, mohou tedy pochopit, kam mířím. V této nové energii zde časem dojde k dalšímu růstu, k vyspění a přeměně víry. Vyvoleným, rodové linii Abraháma, pak bude dán úkol vytvoření Jednoty v jejich zemi s jejich nepřáteli a s jejich hranicemi. Opět vám něco dají. Oni jsou ti, kteří to musí udělat. Jsou nastavení a připravení – aby sjednotili mír na Zemi. Aby možná změnili to, jak vidíte věci, které jsou zde. Se zdmi, které tu jsou, se všemi těmi rozdíly a frustracemi. Přijde doba, drazí, kdy tato země, která byla stejná po tisíce let, vystoupí z této stejnosti a vy uvidíte průlomy a budou malé. Uvidíte soucit jednoho k druhému – a bude spočívat v malých činech. A to vše poroste. Objeví se myšlenka otevření hranicdíky důvěře, která zde nikdy nebyla, ale která zde bude. To částečně díky tomu, že tu teď jste. Zaséváte semena vědomí a učíte se o vyvolených – co vykonali a co vykonají. A udělají to, protože je VY podporujete na 100%. A protože vy tu nebydlíte, tak potom pojedete domů a necháte to na vyvolených. Je to totiž úkol Izraelitů a Izraelců – starých a nových. A to je to, co jsme vždy říkali – už 26 let.

.

Nyní zde sedíme a opět činíme prohlášení – v tomto roce, po veškeré té době, v této energii: „Jak se vede Židům, tak se vede Zemi / Co se děje s Židy, děje se i se Zemí.“ Poslouchejte to! Co s tím uděláte? Chci, abyste toto poselství přinesli domů a úplně každému, koho potkáte. Chci, abyste ho vnesli do svého srdce kvůli úkolu, který oni musí vykonat. Chci, abyste si zapamatovali tváře, korunovační klenoty – možná nejsou tím, co jste mysleli nebo co byste udělali, ale já chci, abyste si pamatovali soucit, který oni mají pro svého Boha. Začne se to měnit díky soucitu, který mají pro lidstvo a jejich Boha.

.

Bůh je ve vás. Toto je písmeno „E“.

A tak to je.

Kryon

 .

TŘETÍ CHANNELING – písmeno A

.

Pozn. překl.: tento channeling se mi nepřekládal snadno. Tedy vlastně ano – přeložila jsem ho plynule a bez jakéhokoli zaváhání. Není ale snadné ho pustit do světa. Plakala jsem při jeho poslechu a slzy mi tečou i teď. Je velmi silný a skutečně velmi kontroverzní. Ale nemůžu a nechci vám dělat cenzuru. V hloubi srdce vím, že má Kryon pravdu a že v tom byla láska a soucit… že to mělo hluboký smysl – ale má lidská část váhá to přijmout – jako žena, matka i člověk s právem na svobodnou volbu… Vím ale, že to není návod pro současnost, Kryon tím myslím skládá hold naší pokročilosti a snaží se nám ukázat, že věci skutečně nejsou tak, jak se zdají být…

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Já vím, kde jsem. Pro ty, kteří poslouchají, říkám, že jsme v Masadě. Pokud nevíte, co se zde v historii stalo, měli byste si to vyhledat, protože Masada má hluboký význam v historii této země. Chystám se vám zde některé věci odhalit. Někteří mohou říci, že je to kontroverzní, někteří se mohou dokonce hádat a historici možná nebudou souhlasit. Dnes se chystáme prozkoumat písmeno „A“.

.

(Pozn. překl.: Masada je starověká pevnost na vrcholu pouštní stolové hory na okraji Judské pouště, nedaleko Mrtvého moře. Herodes Veliký ji nechal (v letech 37-30 př. n. l.) opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku. V roce 66 n. l. ji obsadili Židé (zélóti). Roku 73 ji začaly obléhat početné římské legie. Uvnitř jejích hradeb tehdy pobývalo necelých tisíc židovských vzbouřenců s rodinami. Když začínalo být jasné, že se blíží den, kdy Římané pevnost dobudou, ukryli Židé pod podlahu synagogy svitky (hebrejské, aramejské a řecké), které patří do souboru svitků od Mrtvého moře. Po dvouletém obléhání následoval římský útok, který byl velmi silný, a pevnost mu nedokázala odolat. Římané zde však našli už jen mrtvá těla místních obyvatel. Raději spáchali hromadnou sebevraždu, než aby padli do rukou Římanů. Masada se tak stala posledním místem odporu židovských povstalců v rámci první židovské války. Roku 2001 byla lokalita zapsána jako památka světového dědictví na seznam UNESCO.)

.

A“ reprezentuje mnoho věcí v této zemi Vzestoupených (Ascended) Mistrů. Na tomto místě, v jeho nádheře i v tom, co se zde stalo, to nazveme asimilace (ve smyslu vstřebání). Než to více rozvinu – chci se zmínit o odhalování lidské historie. Vše, co můžete udělat, je přečíst si o tom, protože u toho nikdo nebyl. Já ano. Já tam byl. Viděli jsme lidstvo stejně jako teď – viděli jsme ho z Tvořivého Zdroje, jak je v nižší energii přežití – a pozorovali jsme Židy.

.

Už dříve jsem vám odhalil historii, která byla kontroverzní. Udělal jsem to v Bolívii a není to tak dávno. Na historickém místě starém tisíce let nedokázali přijít na fakt, jak mohli narazit na artefakty, které tam nepatřily. Učinili závěry, které byly zcela a naprosto mylné. Při svém channelingu jsem jim připomněl, že bez ohledu na to, která a jak stará společnost to byla, měla své vlastní muzeum! Archeologové se prokopali do muzea historie. (Kryon se směje.) Našli tam věci z jiných míst. To je typické pro kterékoli muzeum kdekoli. I starodávné civilizace si vážily svých předků a své minulosti. Archeologové, uvědomte si, že není všechno tak, jak to vypadá v jedné vrstvě zeminy. Není všechno takové, jak se to zdá…

.

Všechny ty příběhy jsou přesné a základy dobře znáte. Toto je historické místo – hrdinů, odvahy a asimilace. Dovolte, abych vám řekl, co se zde stalo – v příběhu uvnitř příběhu. Měli byste vědět něco, co tomu všemu dá smysl, slávu a nádheru. Byli to Židé a na tomto vrcholu hory něco věděli – asimilovali Abrahámovu pravdu. Věděli o jediném Bohu. Znali svou vlastní historii a své příběhy. Znali jediného Boha, ke kterému mohou hovořit, a od kterého vzešlo Desatero. Znali realitu toho, co se stane v posmrtném životě. Věděli to! Římané nic z toho neměli. Bylo to před monoteistickou planetou. Římané měli také svého boha, ale ten byl disfunkčně lidský. Oni nevěděli… Chci, abyste se na chvíli zamysleli nad tím, jak by to ovlivnilo vás – jak by na vás zapůsobila volba na vrcholu této hory.

.

Chci, abyste něco věděli. Těch deset mužů netruchlilo, když zabili své rodiny. Ach, byli vážní kvůli tomu, co se stalo, ale věděli, co bude dál. Byli to Židé s rodovou linií Abraháma. Asimilovali pravdu a ta rezonovala v každičké buňce jejich těla. Chci vám něco říci. Možná to bude kontroverzní. Bylo zde učiněno rozhodnutí za všechny – že zemřou. A to rozhodnutí učinili válečníci. Ne ženy, ne děti. Došli k tomu při setkání mužů. Ženy a děti neměli tušení, co muži naplánují. Jako vždy se obrátili na své vůdce, aby jim řekli, jaká bude strategie. S konečným rozhodnutím přišel válečník a společně rozhodli o načasování smrti svých rodin tak, aby to bylo rychlé a bez úzkosti.

.

Před západem slunce všichni společně… (dlouhá dojatá pauza, Leeovi se těžko mluví) každý muž zabil nejprve svou ženu. Náhle. Tak, aby nevěděla, co přijde. To proto, aby ženy netušily, že děti budou následovat. V tom systému je úcta. Pouhá vteřina či dvě a budou s jediným Bohem… budou s jediným Bohem! Věděli to. Nebylo to bolestivé obětování. Všichni věděli, že brzy budou opět se svými rodinami. To byla jejich asimilace jediného Boha a posmrtného života. Přemýšlejte o tom. I když mohli v tu chvíli cítit bolest, byla zde radost, že nepadnou do otroctví ani nebudou trpět.

.

Děti rychle následovaly. Jako bojovníci věděli, jak to udělat skutečně rychle. A ano, ve svém srdci cítili bolest. Ale neslyšeli jste z domů křik ani nářek, jak by vám nejspíše ukázali ve filmu. Bylo to učiněno s úctou a tiše. Vyrovnaně. Všichni věděli o lásce Boha a o lásce Abrahámova rodu. A Římané neměli tušení…

.

Když Římani dorazili, přišli o pach vítězství. Neměli tušení. Byl to šok, vidět, že se tolik lidí rozhodlo být s jediným Bohem. To je to, co se zde stalo. A vy to můžete vzít a plakat. A můžete cítit zármutek nad 3D aspekty toho příběhu. Ale chci, abyste se právě teď uvolnili v náruči Boha. Abyste viděli krásu toho plánu, tu úctu v něm a lásku Boha, kterou všichni prožili – ve smrti.

.

Chci, abyste toto místo viděli jinak, než vám možná bylo řečeno. To pro tuto chvíli stačí.

Asimilace. Dokážete svou víru asimilovat do stejné míry jako oni? Ach, vy z monoteistické planety, opět vám říkám: tady to začalo.

A tak to je.

Kryon

(Pozn. překl.: právě jsem dokončila překlad – bez vyrušování, protože v průběhu překladu se mi náhle „vypnul internet“ – abych mohla vnímat energie, zástupy tiše se usmívajících a oslavujících bytostí, vy a ten příběh. Je 11.11.2015, čas 11:11 a Word v této části napočítal 1111 slov…)

.

ČTVRTÝ CHANNELING – písmeno R

.

 Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Čekali jsme dlouho, abychom vám předali tento channeling. Více než dvacet let jsme o tom mluvili – po kouskách a částech. Ale nyní sedíme na místě, kde to můžeme uctít jiným způsobem. Písmeno pro tento channeling je „R“ a reprezentuje „Remember“ (vzpomeň si).

.

Pokud jste tu nebyli, když prorok Eliáš vzestoupil, jak byste si na to mohli vzpomenout? A odpověď zní, že vy všichni máte na určité úrovni lidskou historii ve své Akáše. Předtím jsme to neřekli přesně takto, ale lidská Akáša je extrémně komplexní, je spojená a vzájemně souvisí s ostatními lidmi a ostatními dušemi. Můžete říct, že existují vrstvy Akášické paměti. Vrstva individuální duše, planety, planetární historie a dokonce i Gaii. Protože Bůh je v každém z nás, jsou v nás i tyto komplexnosti a jsou nádherné.

.

Někteří z vás se dokonce začali probouzet do potenciálu, že zde mohli být – ne všichni. Ale stává se to vždy, když přivedeme mnoho lidí na takto starodávná místa… rezonují s energií, vnímají ji a mohou se jí dotknout. Chci, abyste si VŠICHNI vzpomněli na něco, co se stalo velmi blízko tohoto místa. Budeme mluvit o Eliášovi.

.

Už dvě desetiletí mluvím o Eliášovi. A není to kvůli jeho židovskému mistrovství, ale kvůli lekci, kterou předal lidstvu ohledně jediného Boha. Na okamžik si představte, co se zde odehrálo. Ze všech těch okamžiků, kdy jsem mluvil o jeho příběhu, tento je nejskutečnější. Sedíme na zemi velmi blízko místa, kde se to odehrálo.

.

Přemýšlejte okamžik o tomto velmi moudrém Mistru. Eliáš vykonal mnoho skvělých věcí, byl skutečně velmi moudrý a Bůh ho znal. Jeho následovník si toho dne oblékl jeho „plášť“ – to je výraz, který používáme pro veškeré jeho znalosti, původ i moudrost – tomu říkáme „plášť“. Téměř jako kabát, který odložíte a vezmete si kabát jiné lidské bytosti, když ta odejde. A tento druhý muž měl jméno, které je vyslovováno mnoha způsoby. V některých kulturách je to „Elajša“, v jiných „Elíša“.

.

Ten příběh najdete ve Starém Zákoně synchronicitně zapsaný nedaleko odsud. Ti, kteří vytvářeli historii Židů, ji také zapsali – a byla objevena také nedaleko odsud. Takže to, co nazýváte Písmo Svaté (či posvátné knihy), je historie lidí. V tom, co nazýváte „Druhá královská“, je příběh, který vám povím.

.

Eliáš věděl, že nadešel jeho čas. Ale na své úrovni vibrace Mistra také věděl, že neprojde smrtí. Můžete se ptát, jestli jsou tyto věci přesné a pravdivé, když dosud nebylo zaznamenáno, že by tím po Eliášovi prošel ještě někdo další. A dostáváme se k tomuto druhu učení, o kterém jsme mluvili dříve. V těchto raných dnech byli na planetě Mistři, kteří vibrovali mnohem, mnohem výše než vy. Ukazovali vám cestu vedoucí k tzv. Mistru Kristovi. Vysoce vibrující Mistři se v této zemi objevili mnohokrát. Museli. Byli příkladem pro planetupříkladem milujícího, komunikujícího, skutečného a pečujícího Boha. Tolik se to lišilo od toho, o čem si lidstvo myslelo, že je Bůh. A Eliáš nebyl jiný. Protože toto bylo učení velkého Mistra, kterým byl. Věděl, že může rozhodnout o čase, kdy odejde. Poznal, kdy nastal čas. Jak přesně se to odehrálo, je Eliášova věc, ale on to věděl. A věděl to dostatečně včas, aby mohl říct Elíšovi, ať se připraví.

.

Ten příběh jsem vyprávěl mnohokrát a je přesný a pravdivý, ale zahrnuje také lidskou povahu, lidské vnímání a pravdu, kterou vás učíme, a kterou nám Eliáš ukázal. (Úsměv.) Nadešel čas a Eliáš řekl Elíšovi: „Zůstaň, abys ten proces sledoval, a zapiš ho. Volím si svůj čas odchodu a chystám se vzestoupit.“ Příběh říká, že Eliáš vstoupil na pole – na půdu, na které nyní sedíte, na půdu, která je dnes zde. Přemýšlejte o tom – je to stejná půda, stejná energie, stejný Bůh.

.

A pak se stalo něco zázračného. Eliáš se začal transformovat. A tak se vás během tohoto channelingu několikrát zeptáme, v jakém okamžiku Bůh sestoupil, aby Eliáše vyzvedl. Bylo to teď? Ne. Takže pokračujeme.

.

Zapsal to Elíša, který to vše sledoval – a který, mimochodem, ten plášť dostal a také vykonal skvělé věci – sledoval s očima dokořán, jak se před nimi odehrávají multidimenzionální věci. To, co viděl, nebylo ve 3D. Žádný prorok, žádný Mistr nikdy neviděl Boha ve 3D (pousmání). Dokonce i „hořící keř“ byl jen projevením vnímání člověka. Keř, který hoří plamenem, jenž ho nestravuje, je víc než jen keř. Někteří říkají, že měl andělskou formu či hlas, který upoutal jeho pozornost v tom příběhu.

.

I Eliáš měl svůj příběh a Elíša ho sledoval. Transformace započala. A pokud chcete vědět, co se v kterém bodě odehrálo, nemyslím si, že by to Elíša věděl. Všechno to vstřebal a sledoval. Jako první uviděl světlo – tak zářivé, že nikdy nic takového neviděl – tak zářivé, že poranilo jeho oči. Stalo se to na zemi, kde Eliáš stál. Otázka – už podruhé: byl toto okamžik, kdy Bůh sestoupil a vzal Eliáše k sobě? Ne.

.

Ten příběh pokračuje, protože Eliáš začal vnímat tvary a věci, o kterých vám můžeme nyní říci, že mají numerologické významy. Jedna z věcí, které uviděl, bylo kolo. Neviděl jen kolo, ale kolo uvnitř kola. To bylo jeho multidimenzionální vnímání. Nebylo tam žádné kolo (pousmání), ale bylo Eliášovi „ukázáno“, aby to mohl zapsat. A my vám povíme, co to znamená. Mnozí přišli s hypotézami, co by to mohlo být, a mnohé z nich jsou správné. Tvar kruhu je dokonalý a vy ho najdete v celé duchovní historii. Je to tvar svatozáře.

.

Větší kruh, který uviděl, představoval nekonečnou lásku a čistotu Boha. Dokonalý kruh nemá žádný začátek ani žádný konec. Ale Elíša viděl DVA kruhy. Ten druhý kruh reprezentoval lidskou duši. I to byl kruh – bez začátku a bez konce. O trochu menší než ten velký kruh, který ho zcela objímá svými pažemi. Ty dva kruhy se začaly přeměňovat v něco jiného a Elíša to pojmenoval – zapsal, že to vypadalo jako vůz. A ten vůz táhli 3 bílí koně. Musíte tedy pochopit numerologii tří.

.

Trojka byla ve starodávných dobách identifikována jako katalytická energie. Katalyzátor je něco, co vždy mění to, co je kolem. Tři bílí koně a vůz znamenali, že se Eliáš chystá „někam jet“. Elíša ten vůz pojmenoval a identifikoval jako Eliášovu energii v jeho Merkabě. Merkaba v hebrejštině znamená „jet“. Vůz vzestupu byl identifikován, aby celé lidstvo pochopilo…

.

Při Eliášově vzestupu Elíša zapsal, co mu Eliáš ukázal. Vyprávěl příběh o multidimenzionalitě posvátnosti lidské bytosti – viděli jste Eliášovy části, které se odhalily přímo před Elíšovýma očima. Potřetí se vás zeptám: je toto už čas, kdy Všemohoucí Bůh, Stvořitel Vesmíru, konečně sestoupil a vzal si Eliáše k sobě? Ne. Protože Elíša dál řekl, že vůz opustil zemi i s kolem uprostřed kola, s kruhem v kruhu, a odjel do nebe – vše se smísilo dohromady a on sledoval svého Mistra, jak zmizel v nebi.

.

Toto je poslední lekceta nejdůležitější, o které mluvím už více než dvacet let: Bůh je ve vás. Bůh nesestoupil a nevzal si Eliáše, protože Bůh byl v Eliášovi. A energie, ve kterou se Eliáš proměnil, byla dostatečně dobrá, aby ho odnesla do nebes. Jste to vy ve vás. Není to něco, co Bůh dělá pro vás, s vámi nebo vám. Máte Boha uvnitř! Váš vzestup, ten okamžik smrti, je pro každou lidskou bytost stejný – odcházíte sami a vzestupujete sami.

.

To byla nejúžasnější lekce Mistra Eliáše nedaleko odsud. Skrze Elíšu identifikoval Merkabu. Ukázal numerologii měnící se lidské duše, která reprezentuje fakt, že se duše navrací. Vždy se mění. Nejde na nějaké místo a nezůstane tam. Stejně jako není pravda, že se Bůh nemění. Bůh se mění, jak se měníte vy. To, co se mění, je VZTAH. Bůh Abraháma je dnešní Bůh. Ale vztah k Bohu se od dob Abraháma velmi změnil. To je ta změna. To je ten katalyzátor. To je trojka.

.

Čekal jsem dlouho, až se posadíme na místo, kde k tomu došlo, a konečně odhalíme některé z nádherných metafor, které nám Eliáš předal a Elíša zapsal v takovém pořadí, takovým způsobem a s takovou jasností, že vám tuto informaci můžeme předat o tolik let později…

Seďte a uctěte to, protože se to stalo nedaleko odtud. Stejný Bůh, stejná půda, stejné místo.

Přemýšlejte o těchto věcech. Je to překrásné.

.

A tak to je.

Kryon

.

PÁTÝ CHANNELING – písmeno S

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří poslouchají – jsme spolu. My všichni. Plujeme po Galilejském jezeře. Je to nádherné místo. Naplněné tím druhem historie, který je po celé této zemi. Zdá se, že téměř nemůžete udělat krok, aniž byste doslova stoupli na nějaký druh historie. Mistři kráčeli těmito místy – tolik z nich… A všichni učili o jediném Bohu. Slyšeli jste o tom už tolikrát! Nyní pro vás máme dnešní písmeno a také nějaké učení – a ano, bude to kontroverzní…

.

To písmeno je „S“ – a zastupuje „soul“ – duši. Nyní vám odhalíme některé věci, o kterých jsme dosud nemluvili. Chystám se vám říci toto: mnoho, mnoho let jsme čekali, abychom vám prezentovali věci na místě, kde k nim došlo. A je tu ještě další atribut – nikdo z vás v tuto chvíli není „uzemněný“. (Smích z publika. Celá skupina se totiž plaví po Galilejském jezeře na třech spojených lodích – prostřední a zároveň největší z nich nesla jméno Král David.) To vytváří něco speciálního pro vnímání, pro duchovní vědomí i pro učení. Na vodě „se dějí věci“. Podívejte se do toho, čemu říkáte Písmo Svaté – kolik se toho stalo na vodě? Mnoho. A není to jen metafora, protože když se plavíte, nejste spojeni se zemí. To vytváří určitou zvláštnost.

.

Nyní tedy budeme hovořit o duši. Duše je jedno z nejsložitějších témat, o kterých bychom kdy mohli hovořit. Především – není lineární. Tím máme na mysli, že lineární mysl člověka má tendenci vytvářet procesy v přímce. Taková je logika. Přežití je takové. Podnikání je takové. Žijete své životy den za dnem tak, že používáte vědomí převážně lineárně. Když se stanete multidimenzionálními, začnete mít určité druhy vizí a vidět metafory, které nyní studujete v této zemi. Duše je multidimenzionální část lidské bytosti. Nese kousek Boha. V duši jsou také atributy Akášických záznamů každé lidské bytosti.

.

Když fyzicky odejdete (zemřete), duše opustí tělo. Přejdete ze stavu částečné multidimenzionality a částečné 3D do úplné multidimenzionality. Zde se většina systémů víry rozchází. Podle některých je duše část, která se na planetu nikdy nevrátí. Podle některých projde duše jakýmsi druhem soudu – a ten soud pak rozhodne, kam duši pošle – na jedno či druhé místo nebo možná ještě jiné (nebe, peklo, někdy očistec). Ale jaká byla původní intuice organizovaných náboženství na planetě? Vraťme se zpět o více než 9000 let. Jaká byla původní myšlenka? V té době zde byly potenciály mnoha bohů. Byla to doba předtím, než Židé dali Zemi monoteistického, nádherného Stvořitele. Jaká byla původní myšlenka? Hinduisti a buddhisti řeknou, že oni byli první. (Kryon se usmívá.) To je jejich vnímání. Ale Židé už tehdy věřili, že je duše navždy. Že přichází a odchází z této planety v kruhu. Že pro to existuje důvoda tomu říkali lekce. Čím vícekrát duše navštíví planetu, tím víc se toho naučí. A pak se opět vrátí s něčím, čemu říkají energie, karma či informace, a pokračuje v cestě, která trvá celé věky. Vracíme se k této víře. Takto to opravdu je.

.

Většina z vás cítí, že už jste žili dříve. Někteří z vás cítí vztah k samotné půdě Země. Právě teď na ní nejste, takže to spojení můžete vnímat jinak. Odraz ve vodě vytváří energii zrcadlení a úvah. Je načase přemýšlet, kým jste byli. Důvodem pro tuto lekci je prohlášení, které bude následovat.

-

Chceme vám o duši povědět několik věcí, které už jsme vám říkali, a jednu věc, kterou jsme dosud nikdy neřekli. Duše nese vaší Akášu. Když se vrátíte na tuto planetu, Akáša přichází spolu s vámi. Bez ohledu na kulturu, pohlaví i to, kdo jste. Přichází s vámi Akášazáznam a zpráva z minulých životů. Už dříve jsme řekli, že je to složité. Protože nedědíte jen chemickou rodovou linii. Máte totiž rodovou linii chemickou – od svých rodičů, a pak akášickou rodovou linii z jiné země. Nezdržíme se u toho příliš dlouho. Zdržíme se u něčeho dalšího. Duše ve vás je vždy spojená s Bohem.

.

Včera jsme mluvili o Eliášovi. V jeho vzestupu musíte vidět odhalení velikosti jeho duše. Elíša podal zprávu o některých tvarech a my vám to řekli. Mimochodem, tyto tvary byly později opět spatřeny prorokem Ezechielem. Ty tvary byly společné a znamenají totéž – kruh a čistotu duše.

.

Před 26 lety jsme učinili prohlášení. To prohlášení je kontroverzní. Nebylo to pochopeno tehdy, není to pochopeno ani teď. Mnozí říkají: „To je prostě něco, co Kryon říká. Ale nemůže to být pravda.“ Nyní to však můžeme odhalit. Duše Židů se neinkarnuje jako duše nikoho jiného, pouze opět jako Žid. Je to jediná kultura, jediná rodová linie, která má tento atribut. A takto to funguje: pokud máte čistou rodovou linii – to znamená, že máte Žida v každičké své buňce, nikoli jen částečně – pak jste se inkarnovali znovu a znovu a znovu a znovu jako Žid. Není žádná jiná skupina, ať už založená na kultuře či víře, která by měla tento atribut čisté akášické rodové linie. (Pozn. překl.: toto téma je podrobněji vysvětleno v Kryonových knihách. Velmi zajímavé, mimochodem.) Když jsme to řekli poprvé, mnozí od Kryona odešli. „Tak to nemůže být, protože pro to není žádný důvod.“ Ó ano, je! (Kryon se usmívá.)

.

Chci, abyste nyní použili svou logiku – duchovní logiku, jako mají hinduisté. Když vstoupíte do kteréhokoli druhu školy, učíte se a učíte se a učíte se, pak stoupáte po žebříčku znalostí a zkušeností. A čím déle se držíte této školy a tohoto kurzu, tím víc se dozvíte o tom, co se učíte. Židé museli mít tento druh rodové linie, aby do světa přinesli monoteistického Boha. To je atribut, který jim umožnil udržet stejné akášické atributy. Když se znovu narodili na Zemi, jejich Akáša se doslova nadechla a řekla (Kryon se skutečně nadechl): „Jsme tu znovu!“ Stejný jazyk, stejná kultura, stejné zákony, stejná pravidla… dokola a dokola a dokola. Stali se velmi dobří v tom, co dělali. Ptáte se proč? Na této planetě jsou miliardy a miliardy lidí, které mají systém víry, jenž vzešel přímo odsud. Byl potřeba speciální druh lidí, aby to vytvořili a dali to planetě způsobem, jakým to udělali. To je izolovalo. Způsobilo to, že jsou pro vnímání mnoha kultur odlišní. A opakuji, že za to zaplatili. Jsou však dobří v tom, co dělají.

.

Je nevhodné, když se rozhlédnete po planetě, a vidíte, že největší organizace ve světě obchodu, jsou vedeny Židy? Vědí, co dělají. „Byli tam, dělali to“, (Kryonův způsob jak vyjádřit, že mají skutečně všemožné zkušenosti) znovu se inkarnovali a naučili se ještě víc. Pokud chcete být skutečně „nevhodní“, pak někdo říká: „Jews put the Jew into Jewelery“ (pozn. překl. těžko přeložitelná slovní hříčka, ale je to přibližně takto: „Židé umístili/zasadili Žida do klenotnictví“ – prostě že se věnují převážně věcem, které se týkají ekonomické hojnosti; Kryon i publikum se baví). Oni vědí, co dělají.

.

Teď je zde něco, co jsem nikdy dřív neřekl. Bude to vyžadovat lidské bytosti se zvláštním druhem Akáši, aby bylo možné vytvořit mír na Zemi. Očekávaný posun energie je tu. Ovlivňuje celé lidstvo. Ovlivňuje vědomí. Precese rovnodennosti nebylo prostě jen „datum“. Mayský kalendář měl pravdu. Je před vámi nová energie. Planetě jsou dodávány nové informace. Vědomí se začíná měnit. A vy to uvidíte nejprve u mladých lidí. Drazí, Židé jsou jiní. Mají ČISTOU AKÁŠU. Tisíce a tisíce životů ve stejné kultuře jim něco dalo. Stejná věc, která spojila planetu a učila ji o jediném Bohu, je stejný atribut a talent, který zorganizuje planetu pro mír. To je jejich úkol.

.

Připadá vám to neuvěřitelné, když se rozhlédnete kolem, že by něco takového mohlo vzejít odsud (Kryon pobaveně), s takovou diverzitou, s takovou frustrací, s tolika systémy víry…? Proto potřebují to, co majíschopnost souběžného zpracování, organizace, spojení sil, vzchopení se… Přijde to odsud. To je proroctví, které vám dám – že není žádná jiná země, která by to mohla udělat. Jen tato. Začalo to tady, bude to tu pokračovat. Uvidíte! Lidé budou říkat: „Kryone, stane se to v mém životě?“ Ovšemže tu budete – jen možná ne v tomto životě. (Smích z publika.) Ale děje se to už teď. Sledujte sociální sítě. Nepřátelé, kteří obklopují Izrael, se začínají měnit. Ale to, co se začíná měnit, nespočívá v jejich „seniorech“ (myslí starší dospělé), je to v jejich dětech. Mladí vytvoří úplně nový druh styku mezi zeměmi. Použil jsem jiné slovo, protože paradigma míru se začne posouvat s novými myšlenkami na to, co by se mohlo dít. Jak můžete pospojovat tolik věcí, které jsou nerovné tolika možnými způsoby? A vy sedíte a říkáte si: „Není možné to dokázat.“ Mladí lidé to dokáží – a budou vedeni Židy.

.

To je dnešní poselství, zatímco se plavíte po Galilejském jezeře…

A tak to je.

Kryon

 .

ŠESTÝ CHANNELING – písmeno I

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Sedíme na hoře Kázání (či Blahoslavenství – pozn. překl.). V pozadí můžete slyšet zvuk větru. Je to nádherný konec dne a stromy zpívají radostí, že jsou na tomto místě. Mnoho toho bylo řečeno, ještě než jsem začal, o požehnanosti lidských bytostí. Mnohé z konceptů a věcí, které zde byly prezentovány, jsou moderní. Žijí v tomto dni ve své pravdě. Tento channeling nebude dlouhý. Nebude v něm mnoho informací. Ani to všechno není tak moc nové. Chceme jen, abyste to cítili. Právě teď je vám všem předávána energie. A druh té energie záleží na postoji přijímajícího. Znamená pro vás něco toto místo? Až opustíte toto místo, budete jakýmkoli způsobem jiní? Je to jednoduše jen konec dalšího dne cesty? Nebo je toho víc? Mluvíme o tom, co se zde stalo – ať už fyzicky či metaforicky. Ale o tom tento channeling není.

.

Prozkoumáme další písmeno. Krátce. To písmeno je „I“. A tím také bude dokončeno celé slovo. Při třináctém channelingu to budou slova tři. A „I“, které chceme nyní prozkoumat, je součást prohlášení. Je to vhodné – pro toto místo i tuto dobu. Zní takto: „I AM THAT I AM“ (JÁ JSEM TO JÁ JSEM – pozn. překl.: pro větší srozumitelnost si můžete za „to“ dosadit např. slovo „velké“ – já jsem to velké já jsem). Když to můj partner slyšel poprvé jako dítě, zavřel své oči a zeptal se své matky: „Je to anglicky? (Kryon se směje.) V angličtině je to nesmysl. Protože slovo „jsem“ musí být následováno něčím dalším: Jsem unavený. Jsem šťastný. Jsem radostný. Jsem rozpálený. Ale ´já jsem to já jsem´ nedává žádný smysl.“

.

Když můj partner vyrostl a dospěl, slýchal to v duchovních kruzích stále dokola – ale nijak se to nezlepšilo. (Smích v publiku.) Nyní je dospělý a jeho syn se ptal zase jeho: „Tati, co to znamená?“ A on pochopitelně napnul veškerou svou moudrost, aby mu dal odpověď: „Bůh pracuje tajemnými způsoby.“ (Opět smích.) Ta slova dávala mnohem větší smysl v jazyce, ve kterém byla předána původně. Jsou slova v jiných jazycích, která neexistují v jazyce mého partnera nebo v tom vašem. A tak vám v těchto několika krátkých okamžicích chci odhalit, co to znamená. A bude to i pro mého partnera a jeho syna.

.

Nejprve musíme prozkoumat první dvě slova „JÁ JSEM“. Tato dvě slova společně něco znamenají. Takže je musíte spojit a pochopit, že když je vyslovíte poprvé, znamenají „člověk“ a když je vyslovíte podruhé, znamenají „Bůh“. Někteří z vás slyšeli vyjádření „Velké JÁ JSEM“. Je to velikost Boha. Je to velikost Ducha. A když byl tento koncept představen, byl nový. Sledujte logiku a poslouchejte. Pokud je Bůh „JÁ JSEM“, pak to znamená, že Bůh má osobnost, tvář. Není to jen cosi v nebesích, co vytvořilo planetu a lidi a teď už se o ně nestará. Koncept „já jsem“ je Stvořitel, který cítí a vnímá, má osobnost a může říci: „JÁ JSEM.“ A co následuje po „jsem“? – Láska. To je však velmi skromně vyjádřeno. Je to nepopsatelné. JÁ JSEM, velké JÁ JSEM, je Bůh Lásky.

.

Když lidské bytosti říkají: „Já jsem to já jsem“, pak ve skutečnosti říkají: „Já jsem něco.“ Ale nebylo vhodné, zejména v té době, říci: „Já jsem Bůh.“ Teď však ano. Protože vy to můžete říci. Můžete to říci a také to tak myslet – způsobem, který není egoistický nebo neuvěřitelný. Když se rozhlédnete kolem, vidíte mistrnou a osobní práci Boha všude – ve stromech, ve větru… a ve vás. Jste stvořeni z elementů Země, které stvořil Bůh. Jste své vlastní Tvoření. A podle téměř každého Mistra, který kdy kráčel po této planetě, ve vás existuje kousek božství.

.

Samotná myšlenka duality je ´to, co je lidské´ vs. ´to, co je Bůh´! A každý člověk má v sobě dualitu. Pokud máte dualitu, musíte mít dvě stránky – a jednou z nich je Bůh ve vás. To je vysvětlení. A když slyšíte: „Já jsem to já jsem,“ to prohlášení je snadné. Velmi jasné. Říká: „Já jsem část Tvořivého Zdroje, kousek Boha.“ Takže dnes podruhé se ptáme, kdo jste. „Vlastníte“ toto prohlášení? Skutečně zde můžete sedět a říci to? Vím, kdo tu je. Vím, co jste přinesli na toto místo. Pojďme být na okamžik osobní. Pokud jste součást Tvořivého Zdroje, pak mezi námi není žádná bariéra. Vím, čím jste prošli. Vím, že zde někteří z vás sedí. Tyto věci vím, protože jsem s vámi. Vaše vědomí je součást toho vědomí, které je spojené s Duchem. Byl jsem s vámi během vaší radosti a také během vašich slz. Nyní se vás ptám – kdo jste? Skutečně. Zatímco zde sedíte, kdo jste? Můžete říct, a také to tak myslet – s pýchou a vírou: „JÁ JSEM TO JÁ JSEM.“? A pokud ano, pak to řekněte teď. (Publikum to vyslovilo spolu s vámi.) Ovšem.

.

A tak to je.

Kryon

Tak a jsme v závěru tohoto přepisu. Těchto 6 channelingů, jak jste již sami poznali, tvoří slovo ISRAEL. Další dvě slova budou následovat později v druhé a třetí části.

.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 – Kryon in Israel 2015

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz)Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

Zde je tedy slíbený itinerář celé cesty:

DEN 1.:

Abrahám – energie Boha – Hora Moriah – Nový Jeruzalém – Energie Jednoty a Míru – Věčný portál Moudrosti a Světla

Staré město, Chrámová hora a Skalní dóm, Getsemanská zahrada, Kostel všech národů, kostel Božího hrobu, Západní zeď, hora Sion, místnost Poslední večeře, hrobka Krále Davida, Olivová hora, Davidova věž (světelná a zvuková show)

DEN 2.

Elíša a Elijáš – energie Vzestupu – řeka Jordán – Esénští – Energie Osvícení a Rovnováhy Světla a Tmy

Jericho, oáza Ein Gedi, Masada, Judská poušť, Judské hory, Kumrán – jeskyně, kde byly nalezeny tzv. Svitky od Mrtvého moře, Mrtvé moře, plavba po Mrtvém moři, Qasr el Yahud – místo Elijášova vzestupu

DEN 3.

Ježíš a Marie (Matka Marie a Marie Magdaléna) – Energie Lásky, Soucitu a Léčení – Galilejské jezero

Dolní Galilea, údolí Jordán, řeka Jordán, Yardenit, plavba po Galilejském jezeře, Capernaum, Tabgha, hora Kázání, pohled na Magdalenin přístav, Tiberias

DEN 4.

Enoch – Proroctví a Energie Nové Budoucnosti – Golanské výšiny a hora Hermon

Golanské výšiny, Mitzpe Shalom / Vyhlídka na mír, Starodávná vesnice Katzrin, hora Bental, hora Hermon, pevnost Nimrod, údolí Hula

DEN 5.

Mojžíš – JÁ JSEM TO JÁ JSEM – Energie Posvátné Komunikace – hora Canaan

Nazareth, hora Precipice / hora Kedumim, Jezreelské údolí / údolí Armagedonu, starodávné město Megido, starodávné město Tzippori, Mona Lisa z Galileje, hora Tábor, hora Meron, Safed/hora Kanaan – starodávné středisko židovského mysticismu: Kabaly, Sukkot – posvátný svátek Tabernacles

DEN 6.

Eliáš – Energie Víry – hora Karmel

Drúzové, Daliyat al-Karmel, hora Karmel, Haifa – chrám a zahrady Bahá´í, vrchol hory Karmel – El-Muhraqa – Eliáš, Tel Aviv, Jaffa, Neve Tzedek

DEN 7.

Plejáďané – Energie Původu, Hvězd a Rodiny – poušť Negev

kaňon Ejn Avdat, Makhtesh (kráter) Ramon, Ha-Minsara, údolí Zin, Kfar Hanokdim, hora a údolí Kna´im, tradiční hostina – Beduín Hafla

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení nalezneteZDE

zpět