9-2015 Kryon

Nový člověk – část 2

Tento živý channeling Kryona byl přijat ve Valencii, Španělsko, 20. září 2015

.

Úvodní sdělení

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Měli jste den na to, abyste přivykli této energii. Nyní, když můj partner usedá na židli, jaká je vaše schopnost rozlišení?

.

Channeling je zajímavá věc, ale někteří nevěří, že by mohl být možný. A přece právě to je způsob, jakým Duch promlouvá k lidstvu odnepaměti. Právě tímto způsobem byla napsána všechna svatá písma: muži a ženy pod vlivem Boha; všichni proroci a mistři měli spojení s Duchem. Zde to vidíte ve své původní podobě. Kdybyste měli pátrat v historii, měli byste k dispozici stroj času a mohli jste spatřit, jak fungovaly původní civilizace, pak byste viděli channeling. A byli někteří ve skupině, kterým byl určen channeling pro ten den. Seděli ve skupině jako je takto, až na to, že se střídali na židli (pozn. překl.: v channelingu). A to, co bylo řečeno v těchto skupinách, bylo přijato jako slova Boha. Je to moudrost z tvořivého zdroje, jenž ví, kdo jste.

.

Takže jaká je dnes vaše schopnost rozlišení? Je možné, že jsou tyto zprávy hluboké a skutečné? A jaká je nejhlubší věc, která pochází z těch časů? Kdybych měl na to odpovědět, řekl bych, že to byla energie soucitu. Vaše schopnost sedět a porozumětSoucit není emoce.Je to stav mysli. Spojuje v sobě empatii, lásku, introspekci a to vše přetváří na něco, co nazýváte soucitem.

.

Ta největší věc, na kterou se vás dnes zeptáme, je – jaký máte soucit k sobě samým? To je největší téma. Máte soucit sami se sebou? Dokážete se na sebe dívat způsobem, jakým se díváte na ostatní? Ezoterický trénink vás nabádá, abyste hledali Boha v každém. Dokonce i v těch, které nemáte rádi. A pokud naleznete Boha tam, vytvoří to společného jmenovatele – stejnost mezi vámi – to, co máte společného. Máte soucit pro druhé, ne proto, že jsou „chudáci“, je to přesně naopak – vidíte Boha v jejich bohatství a v tom, co mají, a tak váš soucit způsobí, že se kvůli nikomu necítíte špatně. Oslavujete každého.

.

Dokážete oslavovat sami sebe? Na to se vás dnes ptáme. Jste si skutečně vědomi toho, kdo jste? Vědomi natolik, že to můžete oslavovat? Uvažovali jste někdy nad svou Akášou? Kde jste strávili většinu svých životů? Už jsme naznačili, že existuje systém. Nádherný systém, který jste sami navrhli. Takový, že inkarnační proces vás uctívá. Někteří vám řeknou, že celý tento systém je test, kterým nemotorně procházíte. Umísťuje vás na místa, kde máte udělat to či ono. Zní to jako dobrý lidský systém. Chci, abyste věděli, že proces reinkarnace je nádherný, laskavý systém řízený volbou duše a jednotlivce. Ale také dotvořený vlivem skupiny kolem vás.Rozhodujete se totiž přijít společně – jako skupina, která se zná navzájem z minulosti, ve které se cítíte příjemně, můžete spolu vytvořit rodinu a převzít na sebe různé role. Ale jste to VY, kdo si to zvolí. To je jedna z laskavých voleb.

.

Co byste dělali, kdybyste se měli rozhodnout, s kým chcete přijít příště? Vybrali byste si kulturu, kterou jste nikdy předtím neviděli, jazyk, kterým jste nikdy nemluvili? A odpověď zní, že se chcete cítit co nejpohodlněji. A proto přicházíte ve skupině. Někteří jsou dokonce svými vlastními předky. A proto říkám: skoro všichni jste byli v této oblasti už mnohokrát. Jazyk, kterým mluvíte, ať už je jakýkoli, je ten, kterým jste mluvili už předtím. Je to systém laskavosti a pohodlí. Samozřejmě, když přijdete, musíte se vypořádat s 3D rodinou. Když projdete závojem, nejste si vědomi volby, kterou jste sami udělali, ale jste zpět. A v zemi, o které cítíte, že ji znáte. S jazykem, který vám vyhovuje.

.

Tak se zeptejme ještě jednou: Kdo jste? Jste ti, kteří pracovali v této zemi. Viděli jste hodně z historie země, ve které žijete. Účastnili jste se bitev. A nyní vám řekneme, proč se vás na to ptáme. Kdo tu tedy dokáže vyřešit problémy lépe než vy? Stará duše, která má zkušenosti z této země a kultury, je pravděpodobně tou, která tu byla v průběhu celé historie této země. A v její Akáše je moudrost. Co jste udělali dál? Jak? Proč? Rozluštěte pro sebe tu hádanku.

.

A nyní přichází nový člověk. Chápete, proč klademe důraz na starou duši? Kdo jste? Jste moudrá, moudrá lidská bytost. Víte, co říct a jak jednat. Někteří řeknou: „To bych musel být politický vůdce, abych mohl něco změnit.“ Tak to není. Chci, abyste přemýšleli jinak. To, co děláte doma se svou rodinou a v práci, mění ty kolem vás. Vidí něco, co neočekávají – soucit. Vidí někoho, kdo se jen tak nerozčílí a snadno chápe. Kdo by to udělal lépe se svými krajany než vy? Přišli jste z minulosti. Máte moudrost mistrů. A jste zpátky v kultuře, kterou milujete, které rozumíte. Přemýšleli jste o tom někdy?

.

Drazí, chceme oslavit tuto informaci. Přemýšleli jste někdy o tom, co to může znamenat? Věci, které jste tady viděli, čím jste prošli; a vědění, které díky tomu máte. Kdo jste? Jste schopni díky tomu vidět větší obrazA mít soucit k sobě? Dokážete si říct: „No páni! Zasloužím si tu být a dělat změny! A jediné místo, kde můžu něco změnit, je tam, kde jsem – ve své práci a doma. Můžu projevovat soucit sobě a druhým. Jsem ve správnou dobu na správném místě.“? A vy řeknete: „To zní dobře, Kryone. Až na to, že na cestě jsou vždy nějaké překážky. Víš, dělám si starosti s tímhle, děje se mi tohle a trápí mě tohle a tamto, a ty problémy mi stojí v cestě.“ Každý z vás tady je schopen vyřešit ten problém, se kterým přišel. Řeknete: „To ale zahrnuje i jiné lidi.“(Kryon se zasmál.) Poslouchali jste? To, co děláte vy sami, změní ty kolem vás. Jakmile uvidí, kdo jste, jak se měníte, jak vyrovnanými se stáváte, budou se měnit také. Řekli jsme vám už dříve – mnoho ezoteriků je hrdých na to, že jsou divní. Je načase to změnit. Použijte svou duchovní logiku. Znovu opakujeme – mistři, kteří kráčeli po této planetě, nebyli divní.Nenosili svou ezoterickou víru na svých šatech, aby ji vystavovali na odiv. Byli jen milující a vyrovnaní. Lidé se cítili přitahováni k Mistrům, neboť v jejich blízkosti se cítili v bezpečí. Nasloucháte druhým? Nebo se nemůžete dočkat, až budete moci mluvit? Máte pro ně pochopení? Skutečně s nimi soucítíte? Tak, že s vámi chtějí být? Pokud jste poustevník, který je pyšný na to, že je sám, pak jste asi trochu divní. (Smích.) A pokud jste, tak jak jste dnes pomohli lidstvu? Nebo zítra? Nebo další den?

.

Jsou tu změny. Stará duše, máš tolik moudrosti pro svou oblast. Nedovol, aby ti tyto věci stály v cestě. Dovol, aby věci, se kterými jsi přišel, byly vyřešeny. I to řešení je uvnitř, takže se můžeš svobodně radovat. Můžeš pracovat na svých problémech a přece cítit radost, pokud se osvobodíš od strachu. A jakmile se zmocníš toho strachu (uchopíš ho), posaď ho na zadní sedadlo, kam patří.

.

Všechno se začíná měnit. Myslíte si, že Mistři na této planetě měli také své problémyMěli je všichni. A viděli jste strach v jejich očích, u kteréhokoli z nich? Vše, co jste viděli, byl Bůh; viděli jste jen soucit. A byli jste připraveni sedět u jejich nohou a ptát se, co to mají. Nechť je toto příklad moudré staré duše přede mnou.

.

Teď víte, proč vás oslavujeme. Toto poselství uslyší mnozí, kteří nebudou z této země. Ať jste kdokoli, ať mluvíte jakýmkoli jazykem, je to stejný příběh u jakékoli staré duše. Patříte tam, kde jste. S těmi, se kterými jste rostli mnoho životů. A připravovali se projevit moudrost, kterou máte. A ten čas nastal. Proto vás oslavujeme tímto způsobem.

.

Poslouchejte. Existuje laskavý Bůh, který vás miluje. Je tady, aby vás podporoval. Pokud se zbavíte strachuA dovolíte laskavosti vstoupit. Přijměte ji.

A tak to je.

Kryon

.

Hlavní poselství

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Dříve než začneme s jakýmkoli učením, chci si na chvíli sednout a znovu energetizovat doprovod, který je tady. Stále je tu. Někteří to mohli cítit, když dnes vstoupili do této místnosti. A věděli jste, že je stále tady. Tyto ezoterické věci jsou energetické. Vyžadují schopnost rozlišení a citlivost. Stejně jako poselství, které následuje.

.

Ten doprovod je laskavý. Není tu, protože by od vás něco očekával. Je to skupina, pokud lze interdimenzionální energii nazývat skupinou. A všechny části té skupiny jsou propojené. Ten doprovod vás dobře zná a je specifický pro tuto místnost. Sedí, sleduje a účastní se spolu s vámi. Je tu kvůli podpoře. Pokud by se u vás měla objevit myšlenka, intuice, probuzení či léčení, je připraven to vše podpořit. Možná si řeknete, že toto je vhodné místo a čas pro rozhodnutí o vašem vztahu s vámi, s Bohem, s druhými lidmi.

.

Včera jsme začali channeling a dnes večer ho dokončíme. Téma? 7 atributů nového člověka.Je jich mnohem víc než sedm. Ale tyto se vztahují pouze k těmto dvěma poselstvím. Pro ty, kteří tady sedí a potřebují to slyšet. Tak funguje channeling – reaguje na energii přítomného okamžiku. Přede mnou sedí stovky pracovníků světla. K těm dnes promlouváme. Od okamžiku, kdy se zde můj partner včera posadil, až do dneška – to vše je spojeno s energií těch, kteří sedí přede mnou. K vám mluvím. Vím, co jste si sem přinesli. Poznávám ty energie, vidím tu radost a oslavu mezi vámi všemi. Znám vaše jméno. My známe vaše jména. Vidíme frustrace, a také z toho vyplývající nerovnováhu. Vidíme to. Laskavým způsobem vás chceme vzít za ruku a pomoci vám to napravit. Žijete déle, víte toS radostným přístupem.

.

Včera jsme vám předali čtyři atributy nového člověka. Byly snadno pochopitelné, protože byly lineární; můžete je uvést za sebou a roztřídit. Ale dnes to nejde. Při lineárním počítání do sedmi by tedy zbývaly tři. Ale tak to není. Neboť ty tři zbývající jsou v kruhu; v interaktivním kruhu. A ty tři společně představují hlavolam. Rébus, který má v sobě relativitu. Jedna věc ovlivňuje druhou. Nemůžete je seřadit za sebou. Ale vy to uděláte – neboť vaše mysl je lineární. Ale ve skutečnosti je ten koncept kruhový. Takže pro vás mohu tyto tři seřadit, ale chci, abyste si představili kruh. A všechny tři jsou ve středu. Pokud ovlivníte jeden, ovlivní to i ostatní. Bude se to zdát jako tři věci, ale nejsou. I když vám je vyjmenuji, což musím udělat, vyvolá to ve vás lineární představu, co ode mě očekávat. Budete vycházet ze jmen, která vám uvedu, ale to nemůžete, neboť to není to, co si myslíte.

.

Zde jsou tří zbývající – v kruhu. A je to hlavolam. Vztahy, energie Země, energie předkůexistují společně. Mluvíte-li o jednom z nich, mluvíte o všech. Nový člověče, jaký je tvůj nový vztah? Pojďme začít.

.

Jaký je váš vztah k Akáše? Máte nějaký? Nový člověk ho bude mít. Nový člověk bude mít vzpomínku na energii minulosti. Vzpomínku, na kterou se budete moci obrátit o pomoc. Nebudete se na ni dívat jako na překážku. Jde o vztah s vámi samotnými. Nicméně, řekl jsem vám, že VY jste svými vlastními předky. Přemýšlejte o tom. Pokud jste se inkarnovali znovu a znovu na stejném místě, pak je docela velká šance, že VY jste součástí svého rodokmene, že jste svým vlastním předkem. A proto se vás ptáme: jaký je váš vztah k vašim předkům? Někteří z nich jste byli vy! Jak dlouho už se rodíte do této oblasti? Co když jste hned několika vlastními předky? Jaký k nim máte vztah dnes? S Akášou, která obsahuje všechny tři atributy? Co když jich bylo víc? Co když byli různého pohlaví? Zde přítomní intelektuálové se to budou snažit rozebrat a zamění biologii s Akášou. Ale teď nehovoříme o přímé biologické linii předků, alespíše o karmické rodině. Vaše Akáša je něco jiného než vaše biologická linie. I když tu a tam se mohou i překrývat. Někdy můžete být dokonce svým vlastním prapradědečkem. Obojí může splynout. Co tomu říkáte? A rozšiřme to ještě dál – jaký je váš vztah ke hvězdám? Je vůbec nějaký? Omezili jste se na to, že jste prostě ze Země? Věříte, že jste vzešli z prachu země? Byli byste překvapeni. V tom, co nazýváte multidimenzionální DNA, je doslova hvězdný prach.

.

Je možné, abyste měli rodinu, která není z této planety? Mluvíme tu o semenech rodičů, o laskavé skupině, která vás zasela, v pravý čas smíchala svou DNA s vaší, takže nejste zcela z planety Země. Jaké pocity to ve vás vyvolává? Je to příliš přitažené za vlasy? Něco vám povím. Nový člověk to bude brát úplně v klidu. A připojí se k mnoha jiným domorodým předkům s vírou, že Plejádská energie Sedmi sester je od těch, kteří je zaseli.

.

Pokročme o krok dál. Pokud je to pravda, měli oni semena z jiných hvězdných systémů? A jsou částí vaší Akáši? Je vaše lidská Akáša omezená na pozemský život? Pokud jste byli oseti těmi z hvězd, je to součástí vaší Akáši? A pokud je, tak co pak jejich semena? Kým byli zaseti oni? Mohli mít původ v jiných systémech? Ano, měli. A co ty další systémy? Měly původ v dalších systémech? Jak dlouho už tohle pokračuje? Říkali jsme vám to už dříve: planeta Země je mladá. A vy jste noví. Ale semena, která máte z hvězd, jsou prastará. Mnohem, mnohem starší než lidstvo. Tak o tom zkuste přemýšlet. Kdo jste? Co je ve vaší Akáše? Co když jste věční, nejen stará duše na Zemi? Co když jste vesmírná stará duše? A co by to pro vás znamenalo dnes, kdyby to tak byloProtože to je pravdaHluboko uvnitř vás roste uvědomění, že jste z hvězd. Sám tvořivý zdroj vesmíru. Nový člověk s tím nebude mít problém.

.

Ale je to ještě složitější. Jaký je váš vztah k planetě? Se Zemí. A teď nemyslíme zeminu, protože planeta má energii laskavosti, která pracuje s vědomím lidstva. Gaia. Překrásná Gaia. Někteří z vás to vědí. Procházíte se krajinou a cítíte ji, mluví s vámi. Posadíte se ke stromu nebo třeba u vody, a na nějaké úrovni k vám šeptá: „Známe tě. Vše je v pořádku.“ Gaia vás zná. Jaký k ní máte vztah? Mnozí z vás žádný! Nový člověk bude vědět.

.

Řekli jsme vám o vlivu Gaii na vaše vědomí. Já jsem Kryon, magnetický mistr. Protože mluvíme o magnetické mřížce Země, která je nezbytná pro vaše vědomí. Když jsme pro vás před více než dvěma desetiletími začali channelovat, první informace, kterou jsme vám předali, byla, že magnetická mřížka se posune a změní. A to umožní vzestup nového vědomí lidstva. Nová lidská přirozenost (povaha). Vyvíjející se duch a nová DNA. Multidimenzionální DNA, jejíž chemické složení možná pod mikroskopem vypadá stejně, ale její energie bude odlišná. To je Gaia. Gaia souvisí s vaším vědomím.

.

Hovoříte s Gaiou? Dovolte, abych vám přeložil toto – vaši předci to dělali. Jaký je váš vztah k předkům? Ne k těm, kterými jste byli skrze svou Akášu, ale k těm biologickým, kteří tu byli tisíce let před námi. Tušili jste, že věděli o Gaie? Že oslavovali magnetismus? Pravděpodobně jste si to nespojili, že? Starodávné národy a jejich obřady, ve kterých často uctívali východ, jih, sever a západ… Co tedy dělali? Dívali se na magnetismus planety. Dokázali vycítit energii mřížky. Věděli jste, že starodávní předkové dokonce lovili zvířata podél ley linií – linií magnetické mřížky, protože věděli, že zvířata se jimi řídí? Aby přežili, spoléhali na Gaiu. Způsoby, které jste vy ztratili. A tak se ptám znovu – jaký je váš vztah k předkům?

.

A pak je tu Gaia. Vidíte tu hádanku před sebou? Nejsou to tři atributy, je to kruh ze tří. A je krásný. Ptám se vás – kdo jste? Na základě toho, kým jste byli, mluvíme o tom, kým budete. Je to nádherné.

.

Vztahy jsou zajímavé. Jaký je váš vztah k tvořivému zdroji? Věříte už tomu, že je jediný, nádherný, laskavý Bůh? Bůh, který netrestá, ale miluje vás? Vytvořili jste si už takovýto postoj?Jaký je váš vztah k vašemu inteligentnímu tělu (innate)? Mluvili jste někdy se svou innate? Říkali jste někdy něco a věděli, že innate naslouchá? Věděli jste, že vaše innate zná vaše předky? Že ví vše i o vašem spříznění s hvězdami? Začíná to být složité, že? Ale nemusí být, drazí. Tyto věci jsou automatické. Bez rozumového zkoumání, bez toho, abyste se na to snažili přijít, ten kruh, který jsem právě popsal, je součástí energie vaší MerkabyVšechny vaše vztahy, minulé životy, rodinná linie, znalost energie Země, osetá biologie… to vše je obsahem toho, co jste VY. Chodíte po světě s ohromným polem, které je multidimenzionální, osm metrů široké. Lidská multidimenzionální Merkaba je překrásná. Kdybyste ji mohli vidět jako já, spatřili byste její posvátnou geometrii. To je to, čím jste. A nikdy se nemusíte strachovat nebo se to snažit vymyslet, pokud budete prostě spojeni s námi.

.

Synchronicita je vždy v pohybu; vždy budou lidé, se kterými se máte setkat, vždy budou k dispozici dobré věci – je to laskavý systémVyužíváte tohoKdyž se začnete tímto způsobem napojovat, vše, co jsme vám dnes předali, se začne dostávat do středu vaší pozornosti. Vše, co vám přinášíme, přichází společně v balíčku zvaném nový člověk. Není to nic, co byste si museli dávat do seznamu. A jediný důvod, proč jsme to dnes udělali, je abyste spatřili nesmírnost této záležitosti. Jak krásné to je – jen si představte tu moudrost, která může v budoucnu přijít! Představte si děti, které se narodí se skutečným vědomím toho, kým mohou být! Budou se ptát svých rodičů – a rodiče budou vědět. A děti se budou rozpomínat. Je čas uctít Gaiu. I když žijete ve městě, můžete uctít Gaiu skrze své vědomí. Je načase uctít předky ve vás; a všechny věci, které se možná mohly stát. Je načase uctít Akášu a vztahy, které máte ke svým minulým životům. Věci, které vás dříve blokovaly, pro vás nyní budou posílením. Věnujte pozornost svým snům. Zejména těm, které ve vás zanechávají pocit krásy a laskavosti; neboť toto je nová energie, která u vás začíná fungovat jiným způsobem.

.

Kryone, často mluvíš v hádankách, a my nerozumíme tomu, co se děje!“ (Kryon se směje.) Tady je můj vzkaz: můžete si jen tak sednout a přestat se to snažit pochopit? Rozumíte lásce? – Ne. – A umíte milovat? Umíte být milováni? – Ano. Nemůžete na to jít rozumem. Co kdybyste si jen sedli a nechali věci prostě býtDovolte jim jen pomalu se přibližovat do ohniska vaší pozornosti. Mnoho z vás zažije to, čemu říkáme „aha prožitek“. „Aha! Teď mi to došlo! Teď chápu! Přijde to samo od sebe, automaticky, protože jsem to pustil.“ Nejlepší vynálezy v historii vznikly, když vynálezci rezignovali na řešení hádanky, se kterou si lámali hlavu. Přišli na řešení problému, když ho přestali analyzovat. To je laskavost Ducha.

.

Na planetě se začíná probouzet nový člověk. Děti si ponesou atributy, které jste vy jako děti neměli. Ale stará duše má nyní moudrost si tyto atributy vytvořit. Jen je třeba vědět, že tam jsou. Očekávat je. Očekávat laskavou změnu. Procitnout s nadějí, že dnes, zítra pro vás věci budou jinak. Nechte soucit, ať vás vede. To jsou věci, o kterých mluvíme, a o kterých jsme mluvili už dříve.

.

Drazí, reprezentuji tvořivý Zdroj. Jsem zamilovaný do lidstva. A teď opět víte proč.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „The New Human – 2“, 19:50 a 30:09 min.

.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět