9-2016 Kryon

Síla očekávání

Tento živý channeling Kryona přijal Lee Carroll v Bergamu, Itálii, 14. září 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby.

Rád bych vám sdělil něco nového. Říkal jsem vám, že přichází renesance – něco jako přepsání lidské přirozenosti. Přichází to pomalu, ale už se objevují předzvěsti, znamení, kterých si můžete všímat.

.

Jako obvykle teď mluvím ke starým duším. Už jsme vám říkali, že víte, že jste starou duší. Nemusíte se tomu divit, víte, jak věci fungují. Nejste překvapeni, protože dlouhá léta, celé věky, zpracováváte tuto skládanku. Staré duše jsou zralé, protože prožily mnoho životů, nasbíraly mnoho zkušeností v obou pohlavích a to jim dává schopnost empatie vůči ostatním. Staré duše už prožili všechno a to jim umožňuje dávat moudré rady ostatním. Dokáží se prostě usebrat a vcítit.

.

Vaše vědomí mění realitu

Můj partner dnes (během semináře) mluvil o vědomí. Jako logicky myslící člověk, jímž je, se pokoušel odpoutat vás od 3D vnímání vaší reality a umožnit vám vidět z ní víc. Předkládal vám vědecké experimenty, abyste poznali, že je to skutečné – vědomí opravdu ovlivňuje fyziku. Předkládal vám něco, o čem ví každý kvantový fyzik. Ta multidimenzionální věc, zvaná „světlo“, se může měnit z vlny na částici, což se často děje, pokud je pozorováno člověkem. Jak to lze vysvětlit? Znamená to, že vaše pozorování mění experiment! Můžeme to vyjádřit i jinak: vaše vědomí, jímž pozorujete, mění experiment. Vědomí mění fyziku! Tohle je pro posluchače (audiozáznamu a popř. čtenáře – pozn. překl.) těžké pochopit, protože se nezúčastnili přednášek, které tu dnes probíhaly. Ale tohle je první premisa.

.

Lidstvo začíná být moudřejší

Teď přejdeme k druhé premise. Na této planetě je nová energie. To byla hlavní informace, kterou jsem přinesl na tuto planetu jako posel, vyslanec. Tehdy jsme říkali: stará proroctví se nenaplní, nová poselství se zaměřují na nového člověka. Lidské vědomí se bude zvolna vyvíjet z nezralého stavu, kdy jste jako děti na hřišti. Je to hřiště, které děti navštěvují, z něhož však vyrostou a pro které jsou už v 8 letech příliš velcí. Už se tam necítí příjemně, protože na ně jiné děti hází kameny a zahrnují je nadávkami. Reagují tak, že odcházejí domů s pláčem a jsou smutní. Tímto obrazem lze popsat situaci na této planetě. Říkali jsme vám, že se to začíná měnit. Říkali jsme vám, že dojde k zrychlenému posunu a že staré duše se na tom budou podílet. Když je člověku 18 let, už si nechodí hrát na dětské hřiště. Baví se s těmi, z nichž měl dřív strach. Společně si užívají, protože v období mezi 8 až 18 lety jejich vztah dosáhl určité zralosti. Vidíte to u svých dětí, u vás to probíhalo také tak. Ezotericky vyjádřeno: DNA této planety pracuje pouze na 30 % a často ještě méně, podle toho, na jakém místě se kdo nacházíJste, metaforicky řečeno, dosud ještě na dětském hřišti. Tak lze shrnout současnou situaci. Říkali jsme to už často a chceme to pro tuto zemi zopakovat: lidstvo začíná být moudřejší. Začínáte rozumět lidem kolem sebe, začínáte chápat, že je zapotřebí spolupracovat a ne se oddělovat, a začínáte vytvářet nové věci, které se zdály být nemožné, aby už nedošlo k žádné další válce. Je to těžký proces, avšak jak bude moudrost narůstat, objeví se nová řešení pro problémy, které se (teď) zdají neřešitelné.

.

A to není všechno. Vaše tělo se začíná měnit, začíná se vyvíjet vaše buněčná struktura. Už více než 20 let vám předáváme informace o vaší DNA a netýká se to chemie, ale Akáši. V DNA jsou božská semínka, vaše DNA má kvantové atributy. To je silný výrok. „Co to znamená, Kryone, kvantové atributy?“ Proč se nezeptáte nějakého kvantového biologa? Protože je hodně biologů, kteří zkoumají kvantovost DNA. Atomární struktura, která vám dává kvantovou energii, je v biologii stejná – není v tom rozdíl, protože je do toho zapojen život. Fyzika je fyzika. A zatímco se vaše DNA stává kvantovější, začínají se měnit věci ve vašem vědomí.

.

Dávejte svým buňkám příkazy nahlas

Dnes večer vám předáme něco nového a dokonce to pojmenujeme. Bude se to týkat všeho, co vám předáváme více než dvacet let. Už pár let vás vybízíme, abyste mluvili nahlas ke svým buňkám. Dřív to nebylo potřeba, ve staré energii jste nemuseli mluvit nahlas. Ale od r. 2012 se všechno změnilo. Teď je laskavost pole aktivnější. Pokud něco vyslovujete nahlas, působí to na všechno kolem vás. Slyšeli jste už někdy o myšlence, že to, co nějaký člověk vysloví nahlas, může být kvantovým způsobem slyšet kdekoli na Zemi? Všechno kvantově působí na všechno ostatní.

.

Začali jsme vás vybízet, abyste se svou buněčnou strukturou mluvili nahlas. Říkali jsme vám, že se tímto způsobem můžete sami léčit. Opakovali jsme, že vám tělo naslouchá. Potvrdil to i výzkum a v experimentech bylo jednoznačně prokázáno, že buněčná struktura od vás očekává příkazy. Máte úplnou kontrolu, dokonce i nad svým stárnutím.

.

Toto poselství Kryon předává už déle než 20 let. Vím, že tomu věříte. Dokonce i ti, kteří teď právě tady v této místnosti nejsou, tomu rozumí. Je to jako esence, na jejímž základě funguje homeopatie. Pochopili jste to, drazí? Dáte si pod jazyk léčivou tinkturu, která je natolik zředěná, že je nemožné zjistit nějakou chemickou reakci. Homeopatie je signálem, který předáváte svému tělu, aby se uzdravilo. A vy víte, že to funguje. Buňky reagují na vaše příkazy, ať už jsou fyzické, prostřednictvím homeopatie, nebo nefyzické prostřednictvím vědomí – funguje to stejně. Proto vám říkáme: Buďte opatrní na to, co říkáte. Tělo vám naslouchá. Řeknete: „Kryone, to není nic nového,“ a máte pravdu. Ale to, co teď přijde, je nové. Začínáte se vyvíjet a některé staré duše začínají „dolovat“ Akášu, která je velmi moudrá – čerpat zdroje, o nichž jste ani netušili, že je máte. Dochází k tomu i u ostatních lidí, protože člověk začíná procházet posunem; i děti se mění.

.

Síla a moc očekávání

Je to něco, co bych vám chtěl sdělit a určitým způsobem také pojmenovat: „Síla a moc očekávání“. Dlouho jsem vám předával informace o tom, že vám vaše buňky naslouchají. A teď vám říkám: naslouchá vám i vaše innate a vaše vědomí. A čemu naslouchají? Innate naslouchá vašemu 3D vědomí. A to způsobí, že co očekáváte, to také dostanete! Nemá to nic společného s buněčnou strukturou, souvisí to s vědomím. Něco očekáváte a vaše vědomí se toho chopí a dodá vám to. Není to nic chemického, je to ezoterické. Drazí, vzhledem k vašim určitým návykům bych byl rád, abyste si uvědomili následující: Pokud očekáváte, že z něčeho budete mít strach, tak to tak bude. Co očekáváte od druhých lidí? Když někam jdete a máte před sebou obchodní jednání, co očekáváte? Co když bude to jednání obtížné? Co když bude neúspěšné? Když jdete do banky a chcete půjčku, co očekáváte?

.

Dovolte, abych vám něco řekl. Ať očekáváte cokoli, to dostanete. Začíná to sílit a vy jste to ještě ani nerozpoznali. A bude to mnohem mocnější. Co očekáváš, že si o tobě druzí lidé pomyslí? Čeho se obáváš, že si o tobě myslí? Máš z toho strach? Jakou moc máte!

.

Popřemýšlejte o tom. Mnozí z vás teď řeknou: Počkej, Kryone, říkáš, že stačí jen něco očekávat a změní to realitu kolem nás i ostatních?“ Ach ano – a jak! Zkusme si to všechno spojit. Vstoupíte do nějaké místnosti a očekáváte nějaké problémy. Pochopitelně pak problémy nastanou. Tím vám chci říct, že jste lidský kvantový vysílačVaše Merkaba vás obklopuje v šířce asi 8 metrů.Obsahuje nejen energii, ale i vaši osobnost, vaši Akášu, vaše myšlenky. Kdybyste to mohli vidět! Když máte strach, křičí Merkaba: Bojím se, bojím se! Když vstupujete do určité situace plní strachu, všichni to hned vědí.

.

Dám vám otázku. Jdete do divadla a posadíte se na své místo. Usadíte se vedle někoho, koho neznáte. Pak ale vstanete a přesunete se jinam. Proč? Už jste o tom někdy přemýšleli? Co jste právě vycítili? Merkabu někoho, vedle koho jste netoužili sedět. Je ten člověk nemocný? Možná. Má strach, je nevyrovnaný? Frustrovaný? Vnímáte to a vzdálíte se. Každý, kdo něco takového prožil, potvrdí, o čem mluvím. Vaše očekávání vás předcházejíPokud očekáváte, že někdo kolem vás bude něco určitým způsobem dělat nebo se chovat, je to kvantové poselství, které dorazí dřív než vy. Co očekáváte? Co očekáváš ohledně nemoci, kterou trpíš? Mluvím teď k určité osobě v této místnosti. Vím, kdo je tady. Bude v tom rozdíl, až opustíš tuto místnost? (nebo až dočteš toto poselství – pozn. překl.) Myslíš, že to nebude fungovat, jak to ani dosud nefungovalo? „Přítel, který mě vzal sebou, také říká, že to nebude fungovat.“ Mám pro tebe zprávu: Skutečně to nebude fungovat! Protože sis to tak vytvořil a svému tělu a svému vědomí jsi sdělil, že nemoc má zůstat.Slyšíš mě?

.

Očekávejte dobré věci

Předám vám jedno tajné poselství. Je ve vaší moci očekávat jiné věci! Lidé nejsou zvyklí očekávat dobré věci. Rodiče vám vštěpovali: „Dávej pozor a dívej se kolem sebe, buď opatrný, aby ses nedostal do nějaké neočekávané situace.“ Jste takto vycvičeniNastal čas, abyste začali trénovat sami sebe a očekávali jen nádherné věci. Začněte se dívat na druhé lidi a vidět v jejich nitru Boha. Všechno se změní. Taková je moc a síla očekávání. Máte se zúčastnit těžké konference, s pár lidmi prodiskutovat problematické záležitosti. Můžete tam jít zcela pokojně a mírumilovně, protože budete očekávat řešení. Řeknu vám, co se stane. Bez ohledu na to, co si ostatní účastníci myslí – vaše laskavé nastavení na řešení je mocnější než jejich strach a očekávání problémů! V jediném okamžiku zvítězíte, získáte řešení s vlídností a laskavostí. Protože jste to očekávali a změnili jste to, co si ostatní mysleli. 

.

Vyrovnanou lidskou bytost berou všichni za vyrovnanou.Nevyrovnanou bytost všichni vnímají jako nevyrovnanou.Jediná osoba, která nepozná, zda je vyrovnaná, jste vy sami. Cožpak jste se nepodivovali nad tím, proč se k vám lidé chovají určitým způsobem? Očekáváte dramata nebo problémy? Nemohly by k vám přicházet, kdybyste je neočekávali, protože vysíláte své pocity. To je to nové! Staré duše o tom ví a už se s tím setkaly. Ostatní zatím ne, ale už se to mnohým začíná dít. Nechápou, že se něco děje jinak. Už dřív jsem vám říkal, že už nebudete moct „sedět na plotě“ (být nerozhodní a váhaví – pozn. překl.), když se fyzika vědomí začíná měnit a posouvat. Budete všechny tyto věci vidět černobíle. Ti, kteří jsou vyrovnaní, budou vyrovnaní a budou očekávat krásné věci a šířit Světlo, kamkoli přijdou. Taková je síla a moc očekávání! Zasahuje to mnohem víc, než jsme vás sdělili o „naslouchajících“ buňkách. Vaše vyšší já se začíná rozvíjet. Ať si o svém vyšším já myslíte cokoli, rád bych, abyste jej začali oslovovat novým jménem. Jste připraveni? Je to vaše andělské já, protože jste součástí Boha. Přemýšlejte o tom.

.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – „Power of expectation“ 25:11 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět