9-2017 Kryon

Kryon v Madridu 2 – Tři návrhy pro změnu Vědomí

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017

.

Zdravím vás, drazí, jsem Kryon z magnetické služby.

Opět jsme dospěli k závěru dne (semináře). Věci, které dnes byly předneseny, byly předány v integritě a s láskou – hudba, informace… to vše se týká volby lidstva. Tématem dne je posun a v tomto krátkém závěru vám představím malou sérii návrhů. Jsou to věci, které jsme již říkali dříve, ale já chci, abyste je slyšeli ve vašem vlastním jazyce. Chci, abyste je slyšeli prostřednictvím mluveného slova a aby to nebylo pro nikoho jiného než pro vás. Mluvím především k těm, kteří jsou v této místnosti. Ano, později to budou poslouchat i jiní, ale tohle je pro vás. Jsem si vědom toho, kdo zde sedí. Vím o vašich záležitostech, o problémech, které si s sebou nesete. Vím o těch, kteří jsou zde a doufají, že se věci změní. Už jsem vám řekl dříve, že jsem si vědom léčitelů, kteří zde sedí a také těch, kdož jsou zapojeni do nádherné ezoterické práce. Já vím, kdo jste, drazí – ti, kteří pomáhají druhým lidem. Ti, kdo mají soucit pro lidstvo. To je stará duše. Mám nějaké návrhy a ty nejsou jednoduché, obzvláště ten první.

.

Chci, abyste se na moment vrátili ve svém životě. Kdy jste se poprvé učili o ezoterice Boha, o energii, o tom, jakých věci jste schopni? A od koho jste se to naučili? Mohlo to být od vašich rodičů, anebo možná od někoho jiného, od někoho, koho milujete a respektujete až dodnes. To oni vám to ukázali. Anebo jste se to možná naučili z nějaké knížky a tuto knížku si dokonce stále taháte s sebou, nebo alespoň víte, kde je. To proto, že vám pomohla začít dělat to, co děláte. Mohli byste to dokonce nazvat pravidly lásky. Meditace. To, jak postupovat soucitným způsobem… Tohle je těžké: Budete muset být ochotni a skutečně dokázat všechno toto pustit, protože tahle nová energie to všechno zcela přepíše. A je mnoho těch, kteří jednoduše nebudou schopni to udělat, pokud o tom opravdu, opravdu nebudou přemýšlet. Chtěli byste se naučit něco, co pro vás bude cenné? Něco, co se učíte každý den? Jestli se věci změní a vy budete potřebovat odhodit určité oblasti – znalosti, postupy a paradigmata – je to skoro jako byste zradili ty, kteří vás to všechno naučili. Někteří z těch, kteří vás učili, už jsou pryč. Odešli již před mnoha lety. A jestliže se změníte, bude to totéž, jako byste je zradili. A říkáte: „Nemohu to udělat, tohle mě naučila má matka! To mi řekl můj otec. To mě naučil můj učitel.“ A najednou je Země jiná.

.

Drazí, kdyby před vámi mohli právě teď stát, přímo zde, řekli by: „Poslouchejte to, co je vám tady prezentováno. Tohle je čas, který jsme jen předpověděli. A je tady. Věci, které jste se naučili, bezvadně fungovaly v jiné době, v jiné energii. A nyní přichází světlo. Tamto byly staré metody a věci se změnily.“ Tohle by vám řekli. Chci, abyste to intuitivně cítili – svolení ke změně. To je číslo jednaMusíte dát sami sobě svolení ke změně. Musíte cítit, že je to pro vás v pořádku – pro vás i pro ty, kteří vás to učili. Drazí, když jste byli ve škole, naučili jste se mnoho věcí. Avšak když jste se vyvíjeli a posunovali, časem jste se postupně začali měnit a spousta věcí, které jste se dříve učili, už pro vás nejsou nadále potřebné. A to je metafora, dokonce i vaší duchovnosti. Povolení ke změně.

.

Číslo dvě. Je zde stále tendence většiny lidí dívat se na Božství a Stvořitele a přitom sebrat všechny lidské záležitosti, všechny emoce a „nalepit“ je na Stvořitele. Vy děláte z Boha člověka. Už jsem to řekl v mnoha jazycích – nepolidšťujte Stvořitele vesmíru. Bůh nemá lidské vlastnosti! Bůh není takový, jaký si myslíte! Ten, koho nazýváte Stvořitelem, není člověk. On je mnohem větší než cokoli, co si vůbec dokážete představit. A přece zároveň také dostatečně malý na to, aby mohl žít ve vašem srdci. Ale není člověk! Bůh nemá emoce, o kterých vám bylo řečeno, že je má. Co vám řekli? Přemýšlejte o tom. Bylo vám řečeno, že pokud něco neuděláte správně, Bůh bude nazlobený. Drazí, to je váš otec, to není Stvořitel vesmíru. Bůh není žádným naštvaným Bohem.

.

Poslyšte, byly vám řečeny některé podivné věci o Tvořivém Zdroji. Někteří vám tvrdili, že v nebi probíhají války. Jako by bylo nebe tvořeno nějakou skupinou lidí a jako by snad existovaly nějaké rozepře mezi anděly! Drazí, to je vaše historie promítnutá na nebesa, to není láska Boha. To není nekonečný soucit. V nebi neexistují žádné neshody nebo války, nejsou tam žádní padlí andělé. Dovolte mi říci toto: to je pro děti. Ti lidé nerozumí té vznešenosti Stvořitele, která žije ve vašem srdci jako čistá láskaNepolidšťujte Boha!

.

Matko (myšleno všem matkám dětí), už jsem ti tohle řekl dříve. Když ses poprvé podívala do očí svého dítěte, poprvé, jaké to bylo? Bylo to nádherné? Nepopsatelná láska. Vzala jste si dítě k sobě a některé z vás plakaly štěstím (lehounký, laskavý smích). Ten život, který z vás vzešel, je tak krásný. A dovolte mi zeptat se vás: je vaše příští myšlenka tato: „A jestli se tohle dítě nebude dobře chovat, pošlu ho na místo, kde bude navždy spalováno ohněm pekelným.“ Řekli jste tohle vašemu novorozenému dítěti? Samozřejmě že ne! Kolikrát je Bůh větší než vy?Myslíte si, že existuje Bůh, který se na vás podívá a rozhodne: budete mučeni, pokud něco neuděláte správně? To není čistá láska! To je lidská historie promítnutá na Stvořitele. Není zde žádné souzení od Tvořivého zdroje. Jen soucit, jen láska. Někteří vám budou tvrdit něco jiného. Chci, abyste použili svou vlastní duchovní logiku. Ne to, co vám říkají autority ve staré energii, kteří popisují Boha úplně jako člověka – se všemi lidskými emocemi. To není Bůh. Někteří řeknou: „Ale Bible říká, že lidé jsou stvořeni k obrazu Boha, a proto můžeme přisoudit lidské emoce i Bohu.“ Dovolte mi říci co „stvořen k jeho obrazu“ znamená. Obraz Boha je láska. Tečka. To je všechno. Ve vašem nitru je čistá láska z Tvořivého zdroje, to je ten obraz! To je to, co to znamená – že světlo je ve vás, světlo, ve kterém vás stvořil váš Stvořitel.

.

Poslední prohlášení je toto: Drazí, budoucnost bude odlišná od minulosti. A bude to matoucí, protože se budete dívat na všechno, co vás čeká a budete to srovnávat s tím, co se stalo dříve. V budoucnosti existují potenciály, o kterých teď ještě nemáte ani tušení. Vstupujete do oblastí vědomí, do kterých jste ještě nikdy dříve nenahlédli. Změní se samotná lidská přirozenost. Ve staré energii byly lidské bytosti vždy přitahovány k temnotě a dramatu. Jestli o tom jen na moment zapochybujete, prostě si pusťte televizní zprávy. Dnes vám nedají dobré zprávy, ne opravdové. Oni vědí, že ty, kteří tyto novinky sledují, drama zajímá. Tohle je stará lidská přirozenost a ta se mění. Mění se samotné paradigma vašeho vysílání. To, na co se rozhodnete dívat. Zábava se mění. Vypadá to, jako by zde byla vlna soucitu, která začíná měnit lidskou podstatu. A jako první to pocítí ti, kteří vám nyní dávají zprávy naplněné starou energií. Jejich dny jsou sečteny a oni se změní také.

.

Přijde den, kdy nastane rovnováha. Budou vám ukázána ta největší hrdinství a ty nejkrásnější věci, které se na planetě toho dne udály. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by se mohly stát. Některé z nejmírumilovnějších věcí, které budou k dispozici. Sledujte tento posun paradigmatu. Někdo tvrdí, že to je nemožné. A víte, proč to říkají? To proto, že váží budoucnost podle toho, co se stalo v minulosti„Tohle že by se mohlo stát? Nemohlo, protože se to dosud nikdy nestalo. Víš, Kryone, tohle není způsob, jakým věci na Zemi fungují.“ To slyším od těch, kdož jsou zaseknutí v minulosti a nerozumí poselství, které je tady předáváno. A co vy? Co jste si s sebou přinesli sem do sálu a myslíte si o tom, že je to nemožné změnit? Možná je to nemožné proto, že zde nikdy předtím nebylo paradigma, které by to umožňovalo. Co jste si sem s sebou přinesli? Je to něco, co vás rozčiluje nebo čeho se bojíte? Přichází nové paradigma, se světlem, s odlišnými řešeními, o kterých jste dosud ani nepřemýšleli, s lidmi, které neznáte a kteří kráčí směrem k vám (metaforicky). Už jsme toto dříve řekli tolikrát – s tím, jak světlo ve vašem těle začíná růst, vaše vědomí se začíná obnovovat a měnit. Vaše intuice vám poskytne nové způsoby myšlení. Světlo začíná zahánět strach. Ve staré energii je strach jakousi značkou „STOP“Strach zabraňuje procesu léčení. Drží vás v situacích, které vám znepříjemňují život. Strach podporuje úzkost a drama. Ovšem když světlo vyjde ven, strach se začíná zmenšovat a mizí. Nastane doba, kdy se budete velmi divit, proč jste se vlastně někdy báli. Ohlédnete se zpět a řeknete: „Tehdy jsem byl jako dítě, ale nyní vidím větší obraz. Pamatujete si, jak vás vidí Bůh? Jako velkolepé. Možná je načase, abyste i vy viděli sami sebe jako velkolepé.

.

Tohle jsou ty informace. Dnes večer jsou pouze tři a každá z nich je klíčová. Povolení ke změně. Porozumění, že Bůh nemá lidské vlastnosti a nesoudí vás. A konečně, otevření se budoucnosti a ne tomu, co se stalo dříve. Můžete odsud odejít obnovení, s vědomými myšlenkami na nové možnosti?

.

Tohle vám teď řeknu proto, že vím, co se tady děje. Od chvíle, co jsem začal, vyléčilo se v této místnosti šest lidí. Chcete to přijmout, drazí? Já vím, kdo jste. Možná na to přijdete později, protože jste nevěřili tomu, že by se to mohlo stát nyní. No, právě se to stalo. Můžete to oslavit nyní, nebo později. Proto jste sem dnes přišli. Nejste tu proto (nyní myšleno na planetě Zemi), abyste trpěli, ó, velkolepí. Vaše rodina (myšleno andělská) je zde proto, aby vás podporovala a oslavovala vaše léčení (uzdravení). Andělé v této místnosti se usmívají, protože jsou si vědomi toho, co se zde právě děje a ví, že je zde mnoho lidí, kteří potřebují slyšet tyto věci.

.

Vezměte všechny tyto zprávy a rozeberte (analyzujte) si je, jak jen budete chtít, protože uvidíte, že jsou pravdivé. Očekávejte laskavost, očekávejte laskavé změny ve vašem životě. (Povzdech, dojetí.) Mému partnerovi jsou právě ukazovány některé věci a někdy je to obtížné, protože jsou tak nádherné! (Dojatě.) Očekávejte laskavou změnu. Očekávejte, že váš život právě začíná. Je zde (na Zemi) tolik možností!

Není zde žádné loučení. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Madrid Channeling 2 “ – MP3 24:33 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět