9-2017 Kryon

Kryon v Portu – 1

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, zastavme na malou chvíli. Dovolte si pocítit tu energii v místnosti. Minulou noc byla tato místnost tmavá, dlouho předtím, než jste se ukázali. A já vám něco povím. Už zde bylo velké množství „duší”, které očekávaly, že zde budete sedět na židlích. Můžete tomu uvěřit?

.

Rád bych vám položil pár otázek o Bohu. Jak velký je Bůh? A vy můžete říci: Obrovský, větší než cokoli, větší než vesmír, Stvořitel vesmíru. A přesto známe vaše jména. Drazí, jsou zde tací, kteří věděli, že přijdete. Můžete jim říkat „průvodci”, nebo dokonce andělé, pokud si to přejete, někteří z nich vás doprovázejí celým životem a vy nikdy nemusíte připustit jejich přítomnost. Někteří z vás dokonce ani nevěří, že existují. A oni kráčí vedle vás. Nikdy jste si je neuvědomili, protože možná nevěříte na ezoteriku. A přesto vás obklopují s láskou Boha.

.

Rád bych tento proces blíže identifikoval. Svobodná volba. Nikdy se vám sami neukáží, individuálně, tak jak to udělali v případě Lucie (viz předchozí poselství – pozn. překl.). A tak tedy máte úplnou svobodnou volbu věřit, či nikoliv. Svobodnou volbu věřit, zda toto poselství je skutečné, anebo není. Je to téměř, jako by existovaly dva světy, tady na židli – vaše židle a moje. Jsou zde někteří, kteří o energii vědí a vidí na pódiu barvy. Někteří “malovali” energii okolo Kryona, protože je tak jasná pro jejich oči. Je to podobné. Pamatujete na zázrak se synem (Boha)? Kolik lidí se ukázalo, aby to viděli a každý z nich to viděl jinak. Někteří viděli, co se stalo, a jiní ne, a někteří si byli dost jistí tím, co viděli. A o tom je svobodná volba.

.

Drazí, znovu hovořím ke starým duším, k těm zde v místnosti. Jste Bohu známí a také Bohem milováni. Někteří se ptali: Jak Bůh vidí člověka? Je to těžké zodpovědět, protože pro to dosud nemáte žádná slova. Je ale možné použit jedno (slovo): „Velkolepé.” „Proč by to tak mělo být? Jsme jen lidé,” můžete říci. A je to proto, že něco ještě nevíte, něco, co představuje další otázku. „Kde je Bůh?” Drazí, uvnitř vás je něco, co je krásné, a co jednou budou vědci schopni měřit, a to dokonce i tehdy, kdy nebudou vědět, co měříEnergii, která je světlem a je vaší součástí, přičemž s pomocí svobodné volby může toto světlo zářit, či nikoliv. Může být temná jako temnota. Můžete jí úplně zakrýt a pohřbít, když chcete. Nebo ji můžete nechat zářit. A toto světlo má jméno - Vaše jméno. Protože je to kousek energie Stvořitele vesmíru, drazí. Ve skutečnosti nemůžete Boha identifikovat. Není to “jednotlivá věc” a přesto ji nazýváte jedním jménem. I kdybyste se mohli obklopit veškerou láskou, která existuje v galaxii, ve vesmíru, stále by to nestačilo k tomu, abyste “popsali” Boha. A uvnitř vás je toto světlo tak jasné, jak jen může být v existující “bytosti”přičemž to záleží na tom, jak moc mu dovolíte zářit.

.

Kdysi byl slavný prorok. Žil v Izraeli a jeho jméno bylo Eliáš. On nechal své světlo zářit. Nechal jej zářit tak, že kdokoli, kdo byl s ním, to mohl vidět a zaznamenat. Eliáš vzestoupil vlastním rozhodnutím. A když se tak stalo, to první co udělal, bylo, že „zapnul” světlo. A Elíša, který byl vedle něj, si všechno zapisoval a sledoval to s velmi otevřenýma očima, a nemohl tomu uvěřit. To bylo první, co se mu tehdy přihodilo. „Odhodil” lidskou část, a světlo bylo tak jasné, že se na něj sotva dalo dívat. Říká vám to něco o vás? Někdo může říci: „No, to bylo proto, že to byl prorok.” (Kryon se pousmál.) Byl to člověk – tak jako vy – který „posunul” své světlo tak vysoko, že se stal prorokem. Ale jinak byl stejný jako vy. Každý jeden z vás má uvnitř tu kapacitu.

.

Je toho tolik, co vám mohu sdělit. Lidé jsou příliš lineární. Už jsme o tom dříve hovořili. Většinou v jiných zemích a kulturách. Kde je Bůh? Teď už to víte. Ale je mnoho lidských bytostí, které hledají Boha na jiných místech, a nemají ani ponětí. To je rozdíl mezi starou a novou energií – uvědomění toho, kde se Bůh nachází. Desítky tisíc lidí se schází na setkáních, doufajíce, že uvidí Boha, protože jim bylo řečeno, že Bůh je někde támhle. A tak je Bůh tak daleko, že na to potřebujete „specialistu”, s nímž můžete hovořit a který může hovořit k Bohu. Specialistu, který na to studoval, protože vy to nemáte. Možná vám bylo dokonce řečeno, že vás vůbec nezná. To je rozdíl mezi starou a novou energií. Znovu: „Jak vás Bůh vidí? Jako velkolepé!“

Dovolte mi říci, co se stane, když necháte své světlo vyjít ven.

.

Když začnete s tím, že necháte své světlo zářit, celé vaše lidské tělo to bude vědět a začne to “cítit” a někdy samo od sebe se začne vracet ke zdraví a dokonalosti, přesně tak, jak to bylo, když jste se narodili. Už se to na této planetě stalo mnohokrát, když si lidé mysleli, že vidí Boha a na malou chvíli cítili neuvěřitelné světlo, kdy odhodí berle a přijde ten pocit… Ve staré energii vám řeknou, že je to proto, že je nějak, nějakým způsobem na chvíli navštívil Bůh (smích Kryona). A pravda? Přesně jako Eliáš dovolili vlastnímu světlu vyjít, na malou chvíli, v radosti, ne v utrpení, ale v euforii, a viděli to světlo uvnitř sebe a tak započalo léčení. Toto je nová energie, drazí. Nemusíte se kvůli tomu stát poutníky, abyste našli Boha. Je tady, uvnitř vás.A jakmile dovolíte světlu, aby začalo svítit, bude to moment, kdy ve vás započne léčení.

.

Óóó, neděje se to vně vás, ale uvnitř. Nemusíte chodit na nějaké místo, abyste to získali. Vždycky to bylo ve vás. Věděli jste to? Kdykoli se modlíte, když meditujete, máte tendenci se stát “malými”. „Drahý Bože, doufám, že mi pomůžeš…” (smích Kryona). Mám pro vás pozvání. Příště buďte velkolepí! Vstaňte a řekněte: „Drahý Duchu uvnitř mě, děkuji ti za léčení, které jsem sám způsobil, protože uvnitř mě je Bůh.” To není rouhání. Mistři této planety se snažili vám předat tuto informaci, každý jeden z nich, že Stvořitel je uvnitř a vy všichni jste děti Boha. To byla ta slova a vy jste pouze viděli Boha uvnitř nich. Ale ve staré energii to poselství nikdo nepochopil. Bůh je uvnitř každého. Vy jste velkolepí v očích Boha, každý z vás.

.

Před pár hodinami byla tato místnost temná. Mnozí se shromáždili kvůli tomuto momentu. Protože by mohlo třeba nastat, že pustíte své světlo ven a možná i vpustíte anděly dovnitř a započnete léčení, pro něž jste dnes přišli. Vidíte? Vím, kdo tu je. Krásným, krásným způsobem vím, kdo je tady. Je to téměř, jakoby přijela rodina. Kdybych vám to jen mohl ukázat, bytosti zde jsou nadšené. „Podívej, podívej, ona je tady, podívej, on je tady, to je tak vzrušující!” Protože vše, co vidí, je světlo potenciálu ve vás. Byli byste rádi, aby to břímě, s nímž jste přišli, zmizelo? Drazí, problémy planety, na kterých pracujete, vytváří úzkost a vy je berete pouze tak, že to tak prostě je. Myslíte si, že je to normální, že ano? „Trápím se kvůli tomuhle, trápím se kvůli tamtomu, trápím se kvůli životu, oooh“ (postesk Kryona). Je zde anděl, který by chtěl všechna trápení odejmout. A ten anděl má vaše jméno. VAŠE jméno. Všechna vaše břemena a pokusy mohou jít přímo k tomuto andělu uvnitř vás. Vydechnete úlevou a vše bude jasné. Budete v tom mít jasno. Velkolepá lidská bytost, která už nenese břemeno a má inteligenci, aby byla schopná své záležitosti vyřešit, s elegancí.

.

To je rozdíl mezi starým a novým, mezi temnotou a světlem. Rád bych, abyste odešli jiní, než jste přišli. Kdybychom dnes chtěli nějak označit toto poselství, je to poselství lásky. Cítíte to? Jsme tak šťastní, že jste tady.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Porto Channeling 1 – MP3 – 16:35 min

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět