9-2017 Kryon

Kryon v Portu – 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Portu, Portugalsko, 16. září 2017

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

A tak to je, že toto je poslední poselství pro Portugalsko, protože můj partner brzy toto místo opustí. Rád bych trochu pohovořil o této oblasti a kultuře. Za malý moment. Nejprve bych chtěl znovu-oživit energii, kterou jsme měli před několika okamžiky, abychom se naladili na způsob „porozumění”, přijetí, dovolení si, tak, abyste si vyslechli tyto informace s laskavostí a srdcem. Jsou to „dobré” informace.

.

Drazí, v minulosti ve staré energii, nemělo lidské vědomí „fakta”, která má dnes. Také zde byl atribut zapomnění v rámci Akáši. A tím myslím to, že dříve ještě nebyl takový vývoj vědomí, kdy by došlo k rozpomenutí se na to, čím si vědomí prošlo. A opravdu, to tajemství moudrosti je v zapamatování si zkušeností. Ale pokud máte celou kulturu nebo společnost, která si nepamatuje svoji zkušenost, je to téměř jako u dětí, jež začínají znovu a znovu a znovu. Můžete tak vidět, kam to může lidstvo vést, když se skutečněneučilo ze svých “instinktů”. A tak to může pokračovat z generace na generaci a tak dále, a pokračovat v tom, že lidé opakují pořád dokola stále tytéž chyby.

.

Co vám tedy přináší nová energie? Bude představovat větší evoluci toho atributu. Jinými slovy, začnete si pomalu vzpomínat. Už jsme vám toto “učení” dříve předali a poprosil jsem mého partnera, aby jej vyučoval. Co to opravdu může znamenat, když budete konečně mít „Akášu” své kultury, která se začne rozpomínat, čím vším si prošla? Aby vytvořila stabilitu a eleganci moudrosti, jež lidstvo dosud nemělo. Když se podíváte do historie, je to válka za válkou. Až tak daleko, kam můžete dojít, se lidstvo rozhodlo válčit jeden proti druhému a to i přesto, že tím nikdy nic nevyřešilo. Ani jedinkrát. Jen to jednoduše nastartovalo další války. A drazí, to vše proto, že jste si nepamatovali svoji Akášu.

.

Je velmi zajímavé, co nyní věda začíná vidět, protože nyní postupně vědci objevují, že lidské vědomí doslova představuje fyziku. Začínají ji měřit. Ne tak na jednotlivých lidech, ale na hromadných událostech, kdy miliony lidí zažívají stejnou věc, přičemž bylo zaznamenáno, že dokonce dochází k posunu v magnetickém poli ZeměToto není ezoterika, ale věda.

.

A nyní vám toto předávám, abyste byli připraveni a věděli, o čem hovořím. Protože v nové energii konečně máte vědomí, jež má fyzikální účinky. Doslova je to součást fyziky. Není to zajímavé? To je to, co ezoteričtí učitelé říkali po generace, že tak svým myšlením měníte vše okolo vás. Dovolte mi říci, jak to funguje. Když začnu hovořit o atributech jednotlivých zemí, nebude vám to tolik dávat smysl, protože země se mění, jejich hranice se mění i jejich jména. Takže to pojďme trochu rozšířit. Rád bych tak hovořil o kulturách různých oblastí. A to nás vrací tisíc a více let zpátky a vypovídá to o něčem, o čem jsem dříve opravdu ještě nehovořil..

 

Určité kultury ovlivňují spiritualitu oblastí, kde žijí, včetně jejich “sousedů”. A tyto atributy jsou specifické vůči kontinentu a také vůči polokouli. Takže kultury severní polokoule převážně ovlivní své sousedy na severní polokouli. Na jižní polokouli je to stejné. Už jste si všimli těch ohromných rozdílů mezi systémem víry na severní a jižní polokouli? Jsou v jiné magnetické polaritě, a to má vliv na lidské vědomí. Tak to pojďme trochu na moment oddělit. Severní hemisféra a skupina nazvaná Portugalci. Každá kultura má svoji roli, kterou hraje, a to se děje právě kvůli Akáše. Jde to stále dokola, dokola a dokola, kdy začíná Akáša „tvořit”. A dokonce, i když si to nemusíte pamatovat, stále podle toho koná. Jinými slovy, Akáša Portugalců je odlišná od ostatních. Dalším atributem je čas. Pokud máte „prastarou” Akášu a měli jste ji pokaždé a stále dokola s ostatními, bude to mít určitý vliv. Větší vliv na planetu. Jak dlouho jste tohle dělali, drazí? Hovořím teď k těm zde v této skupině, jež jsou z této oblasti, protože se vám chystám říci něco o vaší úloze. Za malou chvíli. Už jsme to udělali jinde s ostatními a ti vůbec nejsou stejní jako vy. Může to být hluboké, ale podobné.

.

Nyní mě můj partner žádá o odpověď, jaký že je duchovní atribut jeho země. Na severní polokouli, v části, kterou nazýváte Spojené státy. A chystám se právě teď říci, že žádný takový není. Nebo? Není toho dost na atribut. Nezažil dostatečnou moudrost “být stejný”. Ale zde je zajímavý atribut. Mnoho, mnoho channelerů planety pochází z jeho země! Takže možná tato země má určitý duchovní atribut. Ano má, ale jiný, než byste mohli očekávat. Je to proto, že je tak mladá a nemá žádnou kolektivní Akášu, a je zde větší svoboda napojení se na Ducha způsobem, jaký vidíte nyní. Protože, čím déle se nacházíte v určité kultuře, a zvláště když je to déle než tisíc let, utváří se „vrstvy” toho, co budete a nebudete dělat z důvodů, které si ezotericky „pamatujete”. A v zemi mého partnera toto neexistuje. Nejsou tam žádné „vrstvy” a proto se tam channeling stává snazším. Protože v Akáše není nic, co by tomu bránilo, anebo co by způsobilo, že se to v jeho kultuře odnaučí. Ale to, co se stalo zde, se utvořilo samo od sebe. A je to výjimečné.

.

A abychom to udělali ještě komplexnějším, je zde ještě polarita, kterou vůči ostatním zemím máte. Takže se vám nyní chystám říci, kdo je „vašim partnerem”. Nemyslím si, že budete tolik překvapeni. Je to partner, který pomáhá v tom, co děláte vy, ale vy jste nikdy nemuseli žádného z nich ani potkat. Takže nyní je zde další atribut, o kterém jsme nikdy nehovořili, a tím jsou partnerské země ve spiritualitě, jež pomáhají planetě. Nedávno jsme takto hovořili k Italům a řekli jsme vám, jaká je jejich Akáša. Není náhodou, že největší duchovní systém na planetě se nachází v jejich kultuře. Říká vám to, že jsou proaktivní a duchovně myslící kultura, která vždycky přináší nové duchovní záležitosti, téměř jakoby byli v centru duchovní činnosti, dokonce i pro Evropu.

.

Ale Portugalci? Jak bych to jen měl říci. Ti přináší stabilitu „něhy” a světla pro celou severní polokouli. Stabilitu něhy a světla. Zaznamenali jste, že Lucia (o níž bylo hovořeno v předchozích poselstvích; myslí Luciu, která spatřila Pannu Marii ve Fatimě – pozn. překl.) byla Portugalka, přičemž představovala systém, který patří tak trochu Itálii. A přesto se anděl zjevil v její vesnici na místě plném něhy a světla, místě stability něhy a světla, a objevil se, aby ona mohla tyto věci dělat. V takové malé vesnici, v níž žila Fatima. Lucia a další děti viděly anděla, kterého Lucia identifikovala jako Matku. Zde v Portugalsku. A nebyla to náhoda, protože to kultura dovolila. Mírumilovní, pokojní a plní světla, s Akášou, která “zvoní” pravdou portálů této planety – to je to, kdo jste.

.

A to, co nastane dále, je, že vám bude předáno něco jako “astrologie dne”. Co astrologie říká o této zemi? Máte svobodnou volbu, drazí, ale kdybyste měli následovat to, co vám říká energie astrologie, pak tato hovoří o stabilitě, vůdcovství, něze. To je to, kdo jste. A vaše partnerská země? Jsou to Maďaři. Nyní ale hovoříme o kultuře Maďarska, ne o jejich zemi. Protože se hranice posunuly, jsou to nyní více než dvě, tři země. Hovoříme tak o Maďarsku před více než sto lety, Maďarsku před více než dvě stě lety, tedy o mnohem větší oblasti. A také tam je něha, která “zapadá” k té vaší. V určitém jiném smyslu jste si partnery na této planetě, kteří drží “vlídnou” energii pro zbytek severní polokoule.

.

Poslouchejte. Musí být kultury, které udržují stabilitu. Které se „neotočí zády” a kteří mají za sebou mnoho a mnoho let stejného druhu zralosti. Portugalsko, rybářský národ, ti, kteří chápou, jak tyto věci fungují. Proto mohla Lucia spatřit anděla. Jaký je to pro vás nyní pocit, drazí? Vědět, že ve vaší oblasti a části Evropy jste to vy a jedna další země, které drží světlo.Včera jsme o světle hovořili. O světle, které zde bylo o mnoho, mnoho dříve, než církevO světle, které doslova přichází ze země (z půdy), protože Gaia byla vždy vaším partnerem. Některé kultury pociťovaly větší vliv Gaii. Hovoříme o oblasti zvané Irsko a o tom, co dává této polokouli. Ale tato oblast je stabilní a mřížka je stabilní. A čím více je mřížka stabilní, tím více vytváří energie a silových míst. A v průběhu času, je někdy více světla než dříve. Takže drazí, vaše Akáša se v této nové energii začíná probouzet.

.

Poslouchejte. Jestliže jste z této oblasti a nazýváte sami sebe Portugalci, a světlo se začíná ve vaší Akáše probouzet, ovlivňuje to vše kolem. Začnete si vzpomínat na silová místa, na světlo, na to, co jste dříve zažili, a jaké to bylo, když jste vyřešili problémy, předkládáte to pak „nové” generaci, která si také začíná vzpomínat na světlo. A to, co vám říkali vědci je, že lidské vědomí má energii a sílu, stejně jako fyzika. Znamená to, že tak, jak si vy začínáte vzpomínat skrze vaši Akášu, lidské vědomí je jako kniha. Je to kniha, kterou mohou ostatní vidět a číst v ní a tato kniha obsahuje něhu a stabilitu světla.

.

A zbytek Evropy může sledovat, jak představujete dospělost a stabilitu světla. Vašimi partnery jsou Maďaři, původní Maďaři, s nimiž jste si v mnohém podobní. Jsou trošku jiní, protože jejich oblast má jiné atributy, které potřebuje. Západní Evropa? To jste vy. A tak, když se sami sebe zeptáte, kdo je Portugalec, je to stabilita světla na této polokouli. Jak bohatou historii ohledně „světla” máte? Můžete jít zpátky vaší historií a vidět ji a cítit, ale najednou si na tuto historii začínáte vzpomínat. A předáváte jí dál svým dětem a i oni se začínají rozpomínat, protože i oni jsou staré duše a protože je to důležité v této energii. Dokonce kriticky důležité. Bude mnoho změn, opravdu mnoho a všechny napříč Evropou a touto polokoulí a to bude vyžadovat stabilitu něhy, kterou představujete vy. To, kým jste, takové bylo vždy. Mnoho z vás, co nyní poslouchá, není vůbec překvapeno. Držíte „kotvu” a tato kotva přichází rovnou od Stvořitele v partnerství se zemí (půdou) a s portály, které cítíte, silovými poli, které máte a krásnými věcmi, které se zde udály, klidem a něhou, které vždy byly vaše a které jsou odlišné od jakékoli jiné kultury. Kotva, to je to, kým jste.

.

Drazí, doufám, že jste na to pyšní, protože tento svět bude kotvu potřebovat. Kvůli tomu, co přichází. Změny budou potřebovat kotvu, která zde byla ještě dřív, než církev, a která ví (kotva), jak vysvětlit “Boha uvnitř”, vztah k planetě a věci, jež se zdají být ezoterické, ale které se nakonec stanou „hlavním proudem” ve společnosti. Portugalci (smích Kryona). Nebuďte překvapeni, že sem lidé budou jezdit, aby našli kotvu. Myslím, že mnoho z vás ví, co tím myslím. Jen zde stráví dovolenou, kdy ani nebudou vědět proč a pak najednou, ááá, se budou cítit osvěženi a uzemněni a v míru, a to díky vaší Akáše, díky tomu, čím jste si prošli a tomu, co víte.

.

A když navštívíte vaše partnery, Maďary, chtěl bych, abyste sledovali některé stejné atributy, které máte i vy. Oni je budou sdílet s východní Evropou. Ale vy je snadno sdílíte se západní Evropou. Jsou zde oblasti, které také potřebují kotvu.

.

Za malý moment poselství ukončím. Hovořím o kulturách. O kulturách, které jsou tvořeny lidskými bytostmi, jež jsou krásné, velkolepé. Cítíte se klidně a uzemněni? Jestliže ne, neexistují pro to žádné omluvy (smích Kryona), protože toto je váš „rodokmen”. Možná byste měli trochu trénovat způsob, o němž jsme předtím hovořili.

.

Minulou noc byla tato místnost tmavá. Je nás zde mnoho, mnoho bytostí, andělských průvodců, tak mnoho, čekajíc na to vám pomoci, abyste se stali uzemněnými, stabilními. A bude mnoho těch, kteří k vám přijdou a jimž můžete pomoci, protože to je to, kým jste vždy rozhodně byli. Ti milí a uzemnění. Tato planeta vás potřebuje, potřebuje vás všechny. Potřebuje i jiné kultury, které se na tom všem podílejí. Ne všechny to dělají, opravdu je jich jen několik. A vy? (Povzdech Kryona) Rozumíte důležitosti toho, kým jste, každý jeden, a také tomu, jak můžete této planetě pomoci a jak se zbavit strachu, zbavit se strachu. Toto jsou vaše instrukce, drazí, milí a uzemnění na této polokouli. Vaše vyspělost vycházející z toho, co jste zažili, začne vystupovat z vaší Akáši. Rád bych, abyste to cítili. Důležitost Portugalska.

.

Můj partner neříká sbohem. Já také nikdy neříkám sbohem. Já jsem na druhé straně závoje, myslíte si. Ale je to člověk, který se rozhodl, že existuje závoj. Jestliže je ve vás světlo, tak, jak jsme o tom rozmlouvali, a vy objevíte, jak zvyšovat jeho množství, kde je pak Bůh? Existuje opravdu závoj? Nebo je to jen něco, co jste stvořili, takže se podle toho můžete rozhodnout, kde se nacházíte vy? Kryon je andělská bytost. Můj partner mě zná jako anděla a jedná se mnou jako s andělem. Ale já bych vám rád řekl, kdo skutečně jsem. Jsem v každém z vás, protože Bůh je všude. A já představuji Tvořivý Zdroj a krásu všeho. To je to, kdo jsem. Necestuji s mým partnerem po světě. (Smích Kryona) Jsem zde v Portugalsku a vždy jsem byl, a část laskavosti, kterou vy představujete, vychází z Boha.

.

Měli byste být pyšní a to velmi kladným způsobem, na svou rodovou historii a na úkoly, které stojí před vámi.

Děkuji Portugalsko, za to, že jsi kotvou.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – MP3 Porto Channeling 2 – 29:07

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět