9-2017 Kryon

Kryon v Madridu

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Madridu, Španělsko, 17. září 2017.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Děje se toho zde více, než si myslíte. Jsou tady tací, kteří ucítí tu energii posvátnosti, která se zde nyní nachází. A také tací, kteří ji neucítí. Protože máte něco krásného, co vám Bůh dal – mysl se svobodnou volbou tohle všechno vidět a věřit tomu, nebo ne. Zase sedíme tady ve Španělsku a toto je jediná konference, kterou vám dáváme. Drazí, víme, kdo je zde. S veškerou láskou říkám, že víme, kdo jste.

.

Na planetě se něco děje. Opravdová změna paradigmatu. A to je něco, co jste stvořili vy, staré duše. Není to něco, co by se stalo v každém případě. Je to něco, na čem staré duše pracovaly po eóny let. Nejdříve mi dovolte promluvit k těm, kteří jsou zde a vlastně nevěří, že se tohle děje. Byli požádáni, aby přišli na toto duchovní setkání.

.

Drazí, svobodná volba, kterou máte, vám umožňuje odložit všechny tyto věci stranou a odejít odtud bez jakékoli změny přístupu a my to nijak nesoudíme. Žádné souzení, protože Bůh ví, kdo jste a vroucně vás miluje. Už jsme vám říkali nesčetněkrát, že andělé, kteří při odchodu doprovází ty uzdravené, doprovází stejným způsobem i vás. Jestliže tyhle energie neposlouží vaší realitě, není v tom žádné souzení. Přesto tady pro vás máme pozvánku – co kdyby tohle bylo opravdové? (Smích.) Zůstanete dnes ve své krabici? Řeknete: „Ne, děkuji, to není pro mě. Nechci věřit ničemu z toho.“ Jakou škodu by vám to způsobilo, kdybyste jen na moment zbořili zdi své krabice a zeptali se„Mohlo by to tak být? Možná je toho trochu víc, než jsem si myslel?“ A to je ta svobodná volba, která začíná vést k životním změnám. U těch z vás, kteří jsou spokojení ve své krabici, a nechtějí cítit nic z této nové energie, předpokládám, že v jejich životě jde všechno hladce. Nebo že by ne? Řeknu vám, co se nachází mimo vaši krabici. Není to další doktrína, je to osobní. Má to souvislost s tím, jakým způsobem vás ovlivňuje láska Boha. Proč byste se vůbec zavírali ve své krabici před všemi těmi dobrými věcmi? Věděli jste, že se uvnitř vás nachází část Stvořitele? A čeká jen na to, aby mohla začít vibrovat. Vibrovat v harmonii s vámi a se vším, co jste.

.

Něco se na této planetě děje. A je to už dlouho, co se věci zde daly do pohybu. Je zde změna paradigmatu, velká změna. A netýká se to pouze lidí. Jsou někteří, kteří se ptali: „Proč se ti říká magnetický mistr?“ Drazí, já vím, že to zní velmi ezotericky, ale já jsem přišel před 28 lety na tuto planetu, abych sloužil lidstvu. A tehdy se magnetická mřížka planety začala měnit. Právě proto jsem přišel. Nyní vyvstanou všechny ty otázky: „Proč bys tohle dělal? Udělal jsi to doopravdy? Není to pouze ezoterická historka, kterou vyprávíš lidem, když channeluješ?“ Drazí, nabádám skeptiky, aby se podívali na záznamy. V letech 1989 až 2002 se magnetická mřížka posunula mnohem více než v jakémkoli stejně dlouhém období v minulosti. Posouvalo se tak rychle, že se vědci začali obávat obrácení magnetických pólů. Čísla runwayí na letištích se musela kompletně předělat podle nových souřadnic. Řekl jsem vám to, když jsem sem přišel. To je to, co dělám.

.

Magnetická mřížka na planetě musela být přenastavena. Tohle je příběh o lásce, protože magnetická mřížka je napojena na lidské vědomí. Byl vám dán signál, že zůstanete na této planetě. Měření v roce 1987 jasně ukázalo, že se neodehraje žádný Armagedon. A opravdu neproběhl. Také ukázalo, že zde budete ještě velmi dlouho po roce 2000. Přišel rok 2012 a ti, kteří si tento letopočet vyložili špatně, pociťovali strach, aniž by kdy pochopili, že staré kalendáře plné staré energie musely pozbýt své platnosti. A nové kalendáře mluví o světle, lásce a konečném míru na ZemiMluví o válce mezi světlem a temnotou, ve které světlo zvítězí. A tím by byla stará proroctví naplněna. Změna paradigmatu… musel jsem pozměnit magnetickou mřížku, protože tato změna umožňuje evoluci a nové uvědomění. Dokonce i děti, které se dnes rodí, mají jiný druh vědomí, než jste při narození měli vy. Ony vidí, jak věci fungují. Začínají dělat věci rychleji. Drazí, v téhle místnosti, jestliže máte vnoučata, víte přesně, o čem mluvím. Protože ony nejsou jako vaše děti. Některé z nich si začínají vzpomínat na věci, které vás překvapí. Už to začalo. Tahle nádherná evoluce lidské podstaty. Už to začalo.

.

A tak vám položím jednu otázku, staré duše, a může být těžké na ni odpovědět. Vyrostli jste ve staré energii. Mluvím k léčitelům, čtenářům (energií – pozn. překl.), k těm, kteří vidí energii, ke všem těm, kteří jsou ezoteričtí. Vím, kdo je tady. V téhle skupině je mistr léčitel, znám tě! (Smích.) Znám vás všechny, protože jste všichni kouskem Stvořitele, stejně jako já. Dovolte mi se vás na něco zeptat. Myslíte si, že se váš vztah ke Stvořiteli změnil? A možná řeknete: „No, nemyslím si to. Je to stále tak, jak to bylo, a nepřišla žádná změna paradigmatu.“ Tohle je to, co jsem vám přišel říci. A ano, opravdu to dělám.

.

Když na planetě rozsvítíte více světla, stávají se možnými věci, které nikdy předtím možné nebyly. A to začíná vyzdvihovat všechno, co jste již udělali. A velká změna pro tebe, ezoterický člověče, je tvůj vztah se Stvořitelem. Někteří řeknou: „No, Bůh přece vždy byl, je a bude stejný. My to teď zničehonic nezměníme. Takže všechno, co jsme doteď dělali, bude pokračovat stejným způsobem i nadále.“ Ale pravda je tato: ano, Bůh je stále stejný, ale vy nejsteS tím, jak vaše intuice začíná narůstat, můžete odložit některé zvyky staré energie. To je vždy obtížné. Meditace budou silnější, kratší a jiné, protože stačí, když budete dělat méně, a vaše intuice bude přesto narůstat mnohem rychleji. Léčiteli, poslouchej mě. Jestli budeš pokračovat v léčení starým způsobem, dostaneš staré výsledky. Nicméně jsou zde pro tebe dostupné nové věci – něco, co můžeš odložit, a něco, co můžeš dále vylepšovat. Ale ti, kteří jsou uzdraveni, budou mít mnohem více prožitků. Vaše schopnost léčit se může zdvojnásobit. Jestli opravdu rozumíte tomu, co vám říkám, možná je načase podívat se na všechny věci, které máte kolem sebe. Budu je nazývat duchovními doplňky (smích). Věci, o kterých vám bylo řečeno, že je potřebujete, procesy, o kterých vám řekli, že jsou nezbytné, možná ty procesy, které by vyrovnaly světlo a temnotu předtím, než začnete; skoro všechno tohle se změnilo.

.

Chci pro léčitele načrtnout nový obrázek. A tady je: Chystáte se vejít do místnosti a v této místnosti je někdo, kdo vás potřebuje. Je zoufalý. Je v té místnosti proto, aby byl léčen. Chci, abyste nyní vymazali vše, co jste kdy udělali. Jen na moment vše vymažte ze své mysli. Vcházíte do místnosti a najednou se stane něco, co se ještě nikdy nestalo. Místnost je naplněna světlem. Je to světlo, které nesete vy. Věděli jste, že už ve skutečnosti není nutné, abyste se nadále chránili od temné energie, abyste se jí bránili? A víte proč? Protože vy nesete světlo, které přemůže jakoukoli temnotu ve vašem okolíZatlačíte ji pryč, jakmile projdete dveřmi. A světlo zaplní místnost, není už v ní nadále nic nevhodného. Stojíte naproti tomu člověku, který si přeje být vyléčen. Intuitivně víte, co máte dělat, a ihned s tím začnete. Není zde žádná myšlenka na čištění, není zde ani žádná temnota či cokoli, co by zde být nemělo. Pouze vy, světlo a ten, který chce být vyléčen. Tento člověk je naprosto připraven, cítí světlo. To je nové paradigma pro léčitele. Věděli jste, že je to zároveň nové paradigma pro staré duše? Věděli jste, že vy všichni nyní nesete více světla než kdykoli předtím? Co vám bylo řečeno? Jak pracujete/ nakládáte s temnou energií? Před čím byste se měli chránit? Řeknu vám to. Staré duše, kráčíte po světě s obrovským světlem, které mění situace ve vašem okolí, protože s sebou nese moudrost. Můžete odložit strach. Věděli jste, že jste toho hodni? Řekl jsem tohle minulé skupině a chci to říci i vám. Jak si myslíte, že vás vidí Bůh? Opravdu. Ne podle toho, co říkají ostatní lidé. Jak vás Bůh vidí? A odpověď je: jako velkolepé, čisté, ryzí, jako rozšíření Stvořitele…

.

Slovo „namasté“ je velmi staré. Zamysleme se nad tím, co znamená: „Bůh ve mně zdraví Boha v tobě.“ Prastaré poznání věřilo, že Bůh je doslova uvnitř vás, tedy v každém vašem kousku DNA, která nese krásu a světlo, laskavost a soucit a… léčení. Řešení problémů, intuice, o které jste ani nevěděli, že ji máte, způsoby řešení problémů, o nichž jste si dříve mysleli, že jsou neřešitelné, eliminace strachu ve vašem těle. Takže můžete stát zpříma, zhluboka se nadechnout a říct: „Zasloužím si tady být. Není to žádná náhoda, že jsem tady. Patřím sem.“ Staré duše, opravdu patříte. Chci, abyste slyšeli tohle. Stvořitel vesmíru, galaxie a ten, který stvořil vaši duši, vás sem neposlal proto, abyste trpěli, cítili se nehodní nebo klečeli se skloněnou hlavou před Bohem. Lineární člověk tvrdí, že Bůh je OBROVSKÝ a člověk tak malý! To je špatně, tak je to jen ve 3D! To je pouze zrcadlo, do kterého se díváte. Zastavte se na moment. Jak vás Bůh vidí? Obrovské, velkolepé, jako duše, které jsou součástí rodiny! (Kryon dojatě.) Tak jak vy byste se dívali na své děti, není to o velikosti! Je to o lásce, soucitu a kráse. To je to, kdo jste!

.

Přišli jste sem s jinou myšlenkou? Možná jste sem přišli s tím, že byste se chtěli vyléčit. Jestliže dokážete porozumět této myšlence, jste součástí světla a již ho nesete. Jak si myslíte, že v lidském těle dojde ke spontánnímu uzdravení? Jsou tací, kteří řeknou: „No, je to zázrak! Protože je to proces, který je mimo 3D a uvnitř reality světla, které nesete. Proč na chvíli neodložíte svou (3D) krabici, abyste viděli tu velkou pravdu, která je plná boží lásky? Není zde žádný skrytý program. Ani od bytosti, která channeluje, ani od člověka. Jen jedna zpráva – zažehněte své světlo a zjistěte, jestli se pletu, protože to musíte udělat se svobodnou volbou. To je zpráva v této nové energii.

.

Paradigma je velmi odlišné. Je jiné pro modlitbu, pro léčení, pro práci se vší tou ezoterickou energií. Začíná měnit fyziku planety, ekonomii, politiku, jestli jste si všimli (dojatě)… věci, které jste neočekávali… všechno co se stalo od roku 2012, se začíná přesunovat a měnit. A nemusí to být nic negativního, drazí. Když zažehnete své světlo, znamená to, že přijímáte tuhle změnu a začínáte se otevírat. Drahá duše, ukaž mi to. Kryon říká, že máte velké světlo. Ustupte stranou a někteří z vás obdrží potvrzení, že tohle všechno je skutečné. Tohle je zpráva z druhé strany závoje o vás, osobně.

.

Patříte sem a jste milováni Bohem. Chytněte za ruku anděla, který je zde s vámi a začněte nové paradigma vaší existence. Nejste oběťmi tohoto života, drazí, proto jste sem nepřišli. Jste součástí světla Země. To je to, co zde nyní dělají staré duše. To je zpráva od Kryona, vždy bude. Nikdy se nemění. Vrátím se.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Madrid Channeling 1 “ – MP3 27:23 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Jan H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět