9-2018 Kryon

Partnerství – 3. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze, 30. 09. 2018!.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Někteří se ptají, jaké emoce má Bůh. Je těžké na to odpovědět, protože to prostě porovnáváte s člověkem. Bůh nemá žádné emoce. Začíná to prostě čistou láskou. Mohli byste říci, že pokud má nějakou emoci, pak je to tato jediná. Ve skutečnosti to ani není emoce. Je to jen způsob, jakým to je. Nic jiného zde není. Je to čisté. Ale spolu s tím přichází ještě něco jiného, o čem by se dalo říci, že je to lásce podobné. Součástí toho je uznání, vděčnost, laskavost… to jsou slova, kterým rozumíte. Ty všechny jsou součástí mistrovského slova láska. Takže byste mohli říct, že zatímco zde sedím, pocitem z druhé strany závoje, který naplňuje tuto místnost, je uznání. Probíhá zde pochopení. A ti z vaší kultury, kteří toto uslyší, začnou všechno měnit.

.

Probuzení starých duší začalo. Začalo dlouho předtím, než jsem sem přišel. Jen o tom podávám zprávu. Včera jsem vám vyprávěl o velkoleposti Čechů. Říkal jsem vám o vaší duši, která je čistá, nádherná a je skutečným zrcadlem Boha. Žádám vás, abyste odhodili představu, že toho nejste hodni. A pokud jste cokoli z toho pochopili, pak jste nyní připraveni na další informaci.

.

Tento channeling nebude dlouhý, ale bude silný a hluboký. Jaký je další krok? Když mluvíme o probuzení – k čemu se probouzíte? Je zde nějaká praktická zpráva pro ty z této kultury? Nebo je to jen pozvánka, abyste se cítili dobře? Ách, máte před sebou práci. Je to krásná práce. A já o ní budu hovořit jen krátce.

.

Je velmi lidské popisovat Boha jako nedotknutelného. Je velmi lidské říci: „Nejsem nic a Bůh je vše.“ Ale staré duše to vědí lépe. Boží sláva je ve vás, protože jste součástí Stvořitele. Včera jsme vám říkali, že když máte Boha v sobě (a víte to - pozn. překl.), vytváří to velký rozdíl v tom, kdo si myslíte, že jste. V minulosti zde panovalo učení, že musíte padnout na kolena a žádat Boha o cokoli dobrého. Pokud jste věřili včerejším informacím (které Kryon předal během včerejších channelingů – pozn. překl.), pak víte, že v sobě máte kousek Stvořitele. Dává vám smysl, abyste se k sobě modlili a žádali sebe sama o pomoc? To paradigma je jiné. Protože jste velkolepí, zmocnění a mocní, je tím dalším krokem, který byste mohli pochopit – PARTNERSTVÍ.

.

Partnerství znamená, že začnete identifikovat Boha ve svém nitru. Začnete chápat, že věci, za které jste se dříve modlili, jsou věci, které můžete vytvořit. Ale součástí toho tvoření je trénink vašeho vědomí. Dovolte, abych se vás zeptal – co očekáváte na každodenní bázi? Co skutečně očekáváte? Vyjdete z této místnosti a řeknete si: „Doufám, že pro mne budou věci fungovat lépe?“ Nebo možná hůř? Řeknete si: „To bylo hezké poselství, ale nikdy se to nesplní.“ Chci, abyste sledovali tu logiku. Pokud je každý z vás součástí Stvořitele, pak to znamená, že máte slova a vědomí, které vytvářejí věci. Chci, abyste přemýšleli o tom, co říkáte. Vytváříte věci. Dávali jste včera pozor (při Leeově semináři – pozn. překl.), když jste sledovali, co dokázal celosvětový soucit s tím, čemu říkáme „hod kostkou“? Místo náhodných čísel začala padat shodná čísla. V tom okamžiku po celém světě začala padat stejná čísla. To protože soucit je něco, co skrze vás přichází přímo z druhé strany závoje. Uvědomujete si, že používáte své vyšší já? To když bezpodmínečně milujete, když bezpodmínečně soucítíte. Sledujte tu logiku a pak zkuste říct: „Věci se nezlepší.“ Právě jste vstoupili do restaurace života a zadali svou objednávku. Tak jste mocní! A pokud jste řekli právě tohle, pak přesně to také dostanete. Chápete to? Toto je princip metafyziky, který tu je navždy. Pokud hovoříte o laskavosti a pokud laskavost očekáváte, pak ji také skrze své vyšší já vytvoříte. Vytváříte své vlastní štěstí a není to otázka štěstí (náhody). Toto je další krok. A to se pak stává partnerstvím mezi lidským a božským vědomím, které je ve vás. Jak bych to mohl shrnout? Dávejte si pozor na to, co si objednáváte v této restauraci života, ve které žijete. To, co je kolem vás a čemu se říká vyšší já, zná i samotné vaše myšlenky.

.

Ve vašem těle je funkce, které říkáme innate (vrozená moudrost těla) a ta naslouchá tomu, co očekáváte. Poslouchá, jak dlouho si myslíte, že budete žít, ať už si myslíte, že je Země dobrá či špatná. Ať už rozumíte moci, jakou máte, nebo ne. Dokonce existuje věda zvaná epigenetika, která dokázala, že buněčná struktura naslouchá vašemu vědomí. Vůbec vás neformuje vaše prostředí. Věda začíná něco vnímat jinak. Vaše tělo začíná naslouchat tomu, co si myslíte. Jste tolik mocní.

.

Víte, je nadmíru těžké změnit své paradigma tak rychle. Proto přecházíme k dalšímu kroku tohoto poselství. Chci oslovit každého v této místnosti, kdo je léčitel, čtenář energií, šaman, channeler nebo kdokoli, kdo toto poslouchá a je součástí vaší kultury. Já vím, kdo tu je. Je načase, abyste se probudili. Věci, které se vám děly v minulosti, se vám teď už nestanou. Neskrývejte už své světlo. Já vím, kdo jste. Pořád ještě se bojíte své minulosti. Chci, abyste právě teď odložili toto břemeno. VY můžete vytvořit ten rozdíl. Přijdou za vámi lidé, kteří se budou ptát: „Jak se mohu přenést přes tuto myšlenku?“ A jsou zde v místnosti tací – a já vím, kdo tu je – jsou zde tací, kteří znají tuto odpověď. Tohle je léčení. Vyžaduje to osobu, která učiní ten další krok a vezme na ten krok i další lidi s sebou. Je to naprosto zásadní – vy, kdo máte tyto talenty, je probuďte a používejte je. Já vím, co si myslíte. „No, nejsem si tak úplně jistý. Nevím, co dělat dál. Vím, že dokážu pro lidi dělat určité věci, ale, víš, v této kultuře to není vnímáno tak dobře.“ Á, to se tedy pletete, protože tato kultura se probouzí. A vy to uvidíte. Máte toho tolik, co můžete nabídnout.

.

Já jsem Kryon. Jsem posel. Přicházím na pódium se svým partnerem a pak odejdu na dva roky či déle. Neupínejte se jenom na mne. Slyšeli jste? Protože to, o čem mluvím, je vaše. Je to odkaz vaší rodové linie. Je to neuvěřitelná síla probouzejících se Čechů. Vás všech, kteří jste tady. Všech těch, kteří píší knihy a provádějí procesy léčení – mnozí z nich jsou v této místnosti. Proto jste sem také přišli – abyste viděli a slyšeli, co vám mohu říct. A teď jste to tedy slyšeli. Budou i další, kteří uslyší toto poselství ve vašem jazyce (z pořízeného audiozáznamu – pozn.překl.) a budou vědět, že hovořím přímo k nim. Toto je další krok.

.

Učiňte toto praktickým. Pochopte, že vaše vědomí může změnit vaši kulturu. Může změnit i vašeho příštího prezidenta, pokud si to budete přát. Může změnit vaši ekonomiku, budete-li chtít. Protože vědomí je to, co volí vůdce. Budete žít déle, s menším dramatem a s lepším výhledem na úplně každý den, pokud budete po celou dobu očekávat laskavost…

.

To však není způsob, jak jste se to ve vaší kultuře učili. Je to však to, o čem stará duše ví, že to má očekávat. A co jsem vám řekl o vašich starých duších? Nechť moudrost zvítězí. A vy budete vědět, že mám pravdu. Nechť je od vás odebráno to břemeno, které tvrdí, že něco nemůžete udělat. To je nádherné. Je to velkolepé. Toto je hlavní změna. Už se to tu odehrává.

.

A mnozí z vás právě teď dostali zprávu, kvůli které sem přišli. Omlouvám se, že jsem čekal až na druhý den. Tohle je ale důvod, proč jste sem přišli. Jste zmocněni k tomu, abyste pokročili vpřed. Neočekávejte odpor, se kterým jste se setkali v minulostiVy jste ti, kteří mohou uzdravovat, měnit a channelovat. Šamani současnosti, kteří mohou ukázat, že vy všichni jste velkolepí a můžete začít být praktičtí ve spolupráci s partnerem, kterému se říká vyšší já.

.

To je dobrá zpráva, že? Zajímavé na ní je to, že je pravdivá a vy to začnete vidět. Takže až se sem vrátím a budu zde sedět na židli, budete mi moci vyprávět příběh o tom, který se vám stal. O zázracích, které se odehrály ve vašem životě, protože jste pochopili myšlenku afirmací, mluvení o laskavých věcech, které zadáváte v restauraci života. A proto vás milujeme. Nikdy nebyl lepší čas než tento, abyste uslyšeli toto poselství. Gratulujeme vám.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Partnership – MP3 – 19:18 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět