9-2018 Kryon

Duše, která je hodna – 2. pražský channeling Kryona

PDF Tisk Email
Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze29. 09. 2018!.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci teď věnovat okamžik tomu, abyste cítili, co se zde odehrává. Probíhá zde koherence (soudržnost) vědomí. Sedíte zde po celý den a váš záměr tu sedět začíná být zřejmý. Jaký je váš záměr, abyste byli v této místnosti? Možná tu pro vás něco je. Možná dokonce rozpoznáváte určitou energii. Je toho tolik, co vám mohu předat a co můžete slyšet ve svém jazyce. Chci vám předat zprávu, kterou jsem předal už mnohokrát. Má však větší dopad, pokud zazní ve vašem jazyce. Budete si ji lépe pamatovat. Možná jí dokonce uvěříte. A víra je zde klíčem! Mohu vám předat poselství, ale pokud mu neuvěříte, pak není důvod, abych tu byl…

.

Kdo doopravdy jste? Lidé, kteří tu sedí přede mnou, nebo nádherné duše? Vážně nevíte, kdo doopravdy jste. Navíc s vámi historie zacházela dost špatně. Mělo to skutečný vliv na vaši Akášu. Za chvíli pochopíte, co tím myslím. Ach, drazí, rád bych vás vzal na cestu. Jak si myslíte, že jste staří? A nemám na mysli z lidského hlediska. Myslím tím věk vaší duše. Abyste plně pochopili, co vám nyní předám, mám k vám prosbu. Chci, abyste na pár okamžiků odhodili vše, co vám bylo řečeno. Dokonce i těmi, které milujete a důvěřujete jim. Předali vám to nejlepší, co uměli a co znali. Jenže je toho mnohem, mnohem víc. Je zde úplně nová energie. Nová energie skutečně začíná probouzet pravdu…

.

Když říkáte: „Pravda zvítězí,“ co tím myslíte? Jedna z věcí je to, že ji rozpoznáte. Nejenže zvítězí, ale stane se něčím, co rozpoznáte. Chci, abyste na chvilku zapomněli na vše, co vám bylo řečeno. Jak jste staří? Mám na mysli věk vaší duše. Mnozí se ptají: „Jaké to je, když nejsem tady, v lidské formě?“ Nevěřili byste tomu. Není to lineární, drazí. Nemá to souvislost s ničím, co znáte. Jste čistá láska. Jste součástí Stvořitele. Jste součástí Boha. Někdo řekne: „Nechápu, jak by to bylo možné. Jak bych mohl být součástí něčeho tak velkého?“ Je toho tolik, co nevíte a čemu nerozumíte. Ale dokonce i vaši vědci si začínají uvědomovat, že vy a vaše tělo jste multidimenzionální.

.

Chci vám dát příklad něčeho. Když se miliarda lidí modlí k Bohu ve stejnou chvíli, nemyslíte si o tom nic. Nelomíte rukama a neříkáte si se svou logikou: „Jak by něco takového bylo možné? Jak by to všechno mohl Bůh slyšet a jak by mu to mohlo dávat smysl?“ To protože takové jsou atributy Boha. A když nejste tady, pak jste součástí toho všeho. Jak bych vám to mohl vysvětlit? Bylo vám někdy řečeno, že je vaše duše věčná? A tím nemyslím jen jedním směrem. Vždy jste byli a vždy budete. Tohle jste. Jednoho dne každý z vás vydechne naposledy a vaše duše se vrátí a pak se znovu vrátíte sem. Tak jako tomu vždy bylo. Jenže tentokrát se vrátí do nové energie a začne se rozpomínat na moudrost staré duše. Je v tom systém, je nádherný, je velkolepý a tohle jste.

.

Nemáte na této planetě jen jeden život. Byli jste tu už mnohokrát předtím. Je to před vámi skryto. A mělo by to zůstat skryto! Nefungovalo by to, pokud byste tomu všemu doopravdy rozuměli. Musíte pochopit, že ta zkouška, je zkouška svobodné volby a energie. Ale podívejte se na to, kde teď jste. Překročili jste milník roku 2012 a najednou se věci začínají měnit.

.

Dovolte, abych se vrátil zpátky. Existovali jste už před vesmírem. Sledovali jste jeho stvoření. Viděli jste, jak se formují galaxie. Sledovali jste, jak vzniká Slunce. Sledovali jste, jak vzniká Země. Dokud nenastal čas, aby vaše duše přišla sem. Znovu to zopakuji. Váš příběh o Stvoření je pravdivý, jenže je to metafora, na rozdíl od toho, co vám bylo řečeno. Rajská zahrada není zahrada. Je to Země. Je to překrásná Země. Jiné slovo pro ni je Gaia. A vaše proroctví říká, že přišel anděl, ukázal se lidem a navždy je změnil. Předal jim poznání světla a temnoty – změnil jejich DNA. A ta andělská forma nepřišla odtud, odkud myslíte, že přišla. Ale bylo to pochopitelně posvátné a změnilo to lidstvo. To říká vaše Písmo, tohle se stalo. Drazí, byla vám dána svobodná volba a vaše duše pak začaly vstupovat do lidské formy.

.

Svobodná volba znamená, že můžete zamířit, kterýmkoli směrem budete chtít. Můžete vstoupit do vysoké energie nebo do nízké energie. A není žádné souzení ohledně toho, kam se vydáte. Řeknu vám to znovu a chci, abyste použili duchovní logiku. Bůh vám nedává svobodnou volbu, aby vás pak soudil za vaše rozhodnutí. Takhle to nefunguje. Jste milováni při každém kroku. Drazí, polidštili jste Boha. Určitým způsobem jste ze Stvořitele vesmíru udělali špatného otce. Máte největší poznanou lásku, která vás ale soudí a posílá vás a vaše děti na místo, kde vás bude mučit a kde musíte zůstat. Přisoudili jste Stvořiteli svou mytologii a temnou energii. Takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje. Jste navždy milováni. Jste velkolepí – právě teď, kdy zde sedíte na židli! A mnoha z vás bylo řečeno, že jste se na tuto Zemi zrodili hříšní a že bez ohledu na to, kdo jste, nedostanete se k Bohu. To vzešlo od lidí, nikoli z nitra lásky. Nevidíte to? Jste velkolepí. Bez ohledu na to, co jste udělali. Bez ohledu na to, co vám kdo řekl, že jste udělali. Bez ohledu na to, kdo si myslíte, že jste. Můžete zde stát zpříma a vědět, že jste velkolepí.

.

Když vaše duše přišla do těla, ve kterém jste právě teď, andělé kolem vás to oslavovali! Oslavovali to! Jste tu coby velkolepé lidské bytosti! Takové, které mohou dokonce projít posunem. Proč tomu tolik starých duší nevěří? Kdybych se vás dnes zeptal: „Jak jste na tom s uvědoměním vlastní hodnoty, Češi?“ odpověděli byste mi: „Není to až tak skvělé.“ To je předpojatost. Tohle vám bylo řečeno. Není to vůbec žádná pravda! Není to pravda! Nesete světlo pro svět! Nesete ho právě díky všem těm břemenům, která vidíte. A Bůh vás vidí jako hodné (jako ty, kteří jsou hodni… kteří si zaslouží…- pozn. překl.) a nádherné. TOHLE je pravda. TATO pravda zvítězí! TOHLE jsem vám chtěl říct. Příběh vaší duše je tak nádherný! Je tak složitý!

.

Věděli jste, že vaše duše existuje na několika místech? Ani to vám nikdy nebylo řečeno. Slyšeli jste někdy o něčem, čemu se říká vyšší já? Je to popis vás, vašeho vědomí, ale na vyšší úrovni. Možná dokonce na posvátné úrovni. – Hm, a kde by to tak mohlo být? Existuje ve vašem těle? Ano. Ale když se začnete ptát – KDE, nezapadá to do multidimenzionálního paradigmatu. Není žádné místo, kde by byl ráj. Je multidimenzionální. Kde je Bůh? Bůh je v úplně každém existujícím atomu. Láska Boha je VE VÁS. Tak mocná. Tak milující. Tak připravená uchopit vás za ruku a ukázat vám, jak moc jste toho hodni. Jak moc si to zasloužíte. Řekli vám to? Řekl vám to někdo? Jak zvláštní, jak hodni… Někdo tvrdí, že „přeci musí existovat trest. Musí existovat souzení. Prostě musí“! A my říkáme – ach, jak je to od vás lidské! Nemusí to tak být. Tohle dělají lidé! Lidstvo tohle dělá už velmi dlouhou dobu. Myslím, že nejlepší jsou v tom Řekové. Oni udělali své bohy disfunkčními (Kryon se směje). Přesně tohle lidé dělají. Nemůžete tomu rozumět.

.

Tohle už jsem říkal, ale potřebujete to slyšet ve svém jazyce. Hrozně rád vyprávím tento příběh. Vyprávěl jsem ho v každém jazyce. Matko, pamatuješ si, jaké to bylo, když jsi poprvé pohlédla do očí svému novorozenému dítěti? Pamatuješ? Existuje nádhernější láska než tato? Možná ti položili dítě na tvou hruď. A jakmile dítě dokázalo otevřít své oči a poprvé na tebe pohlédlo… pamatuješ si to? Chci, abyste se na chvíli zamysleli. Tohle je pravděpodobně největší láska, které je lidská bytost schopna. Chci se vás zeptat, jestli vám to připadá správné – to další, co matka udělá dál, že řekne: „Vítej na Zemi. Radši buď ale hodné děťátko, protože když nebudeš, myslím, že tě budu mučit. Ale nejen v tomto životě. Budu tě mučit navždy. Půjdeš až do nejhlubšího pekla, maličký, pokud nebudeš dělat to, co ti říkám.“ Udělala bys to, matko? Odpověď zní ne.

.

Chci vám něco povědět. Láska Boží je nekonečná. Ani ona to neudělá. Protože jste součástí Boha. Bůh zná vaše jméno ve světle. Jste velkolepí! Nejste souzeni za svá rozhodnutí. Je těžké tomu uvěřit. Řekl vám to někdy někdo? Nechť dnes pravda zvítězí. Chci, abyste pečlivě poslouchali, protože toto je pravda. V očích Boha si tolik zasloužíte, abyste tu dnes seděli a slyšeli právě tohle a také to cítili! Jste tolik hodni toho, abyste uzdravili věci, se kterými jste sem přišli a o kterých jste si mysleli, že je není možné uzdravit. Můžete odsud odejít jiní, než jste sem přišli.

.

Mnozí právě teď prochází situací, o které si přejete, abyste ji mohli změnit. Drazí, můžete v těchto záležitostech cítit klid a nakonec tu situaci změnit. A důvod, proč vám to říkám, je ten, žejste mocní, velkolepí a zasloužíte si to. Tohle je vaše dědictví, staré duše. Nemusíte trpět. Nejste obětí světa! Není tu žádný Otec, který by vás pozoroval, připravený poslat vás zpět. Je to právě naopak. Pokud začnete rozumět těmto věcem, pak pochopíte, že můžete za ruku uchopit anděla, který je s vámi po celou dobu, a kterému se říká vyšší já. On vás pozvedne. To je to, co se staré duše v této zemi naučíVyřešíte problém se sebeúctou a začnete si uvědomovat, jak velkou máte hodnotu pro lidstvo. Tolik jste toho prožili! Vaše Akáša… Kdo lepší by mohl vést další generaci? Všimli jste si, že jsou vaše děti jiné? Babičky a dědečkové, kteří jsou zde – všimli jste si, že jsou vaše vnoučata jiná? Jsou trochu moudřejší, protože představují novou inkarnaci duší, které se probouzejí. Už to začalo! Ale nemusíte čekat, až se znovu narodíte. Můžete si tyto věci uvědomit, zatímco zde sedíte. Je to tak nebo ne? Zní vám to jako správné nebo ne? Nebo byste radši jiný příběh? Takový, kdy dostanete svobodu volby a jste za ni pak souzeni? Příběh se stromem, jablkem a mluvícím hadem. Příběh, podle kterého nejste hodni. Zní vám tohle jako Bůh? Nebo vám to zní spíše jako mytologie, kterou si vymysleli lidé? Já vám předávám pravdu. Právě teď. Nechť pravda zvítězí. Mám pravdu nebo ne?

.

Chci, abyste cítili lásku, kterou k vám cítí Bůh. Že jste v tomto nádherném dni přišli, abyste po celé hodiny seděli v setmělé místnosti a slyšeli něco, co jste nejspíš potřebovali slyšet. Nechť je tento den jiný. První den zbytku vašeho života. Kdy začnete přemýšlet o tom, co jsem vám řekl. Jste velkolepí. Nedovolte, aby vám kdokoli tvrdil něco jiného. Boží láska je čistá, nádherná a navždy. A vy jste její součástí. Tohle je váš příběh. Tohle je příběh vaší duše. A Bůh vás bude milovat i poté, co Země bude pryč. Nádherné… a pravdivé.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Worthy Soul – MP3 – 24:41 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět