9-2018 Kryon

Posun a vy – 1. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze29.09. 2018! 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby a nyní jsme v Praze.

Je to poprvé, kdy společně se mnou slyšíte i váš jazyk. To je důležité. Je to důležité. To proto, abyste dokázali slyšet některé věci, které jsou důležité pro vaši vlastní kulturu. Proto, abyste některé věci dokázali cítit sami pro sebe, a uslyšeli jste je ve svém vlastním jazyce. Je tolik věcí, které bych vám chtěl povědět. O něco později vám dnes předám příběh, který už jsem vyprávěl dříve, ale vy ho potřebujete slyšet ve svém jazyce. Existují určité základní elementy pravdy, které skutečně potřebujete slyšet ve svém jazyce. Týkají se toho, co se děje. Týká se to toho, co se děje vám. Je to pro ty z vás, kteří si říkáte Češi. Je to pro vás.

.

Je těžké zjistit, kde vůbec začít, protože to je tak velkolepé. Nemáte naprosto žádné tušení, jak vás Bůh vnímá. Používáte slovo Bůh, Duch, Tvořivý zdroj – jakýkoli výraz chcete použít. Hovořím o Stvořiteli.

-

Existuje něco, čemu se říká závoj, a ten vám brání vidět, kdo opravdu jste. Tento závoj umožňuje test energie na této planetě. Později o tom budeme hovořit. Když anděl sestoupil na Zem a dal vám svobodnou volbu, to je příběh o Adamovi a Evě. Bylo to tak nádherné – dal vám svobodnou volbu. A pak se lidé najednou rozhodli, že vám Stvořitel dal svobodnou volbu a že vás pak na základě vašich rozhodnutí soudil. To není ani logické, drazí.

.

Máte duši– co si o tom myslíte? Souhlasíte, že máte duši? Většina lidí to cítí. 80% planety věří v posmrtný život. Zdá se, že vám intuice říká, že ve vás je něco víc. Že možná náležíte k něčemu, co je ještě větší. Jaký máte pocit ohledně Stvořitele? Tento nádherný Stvořitel vás miluje víc, než vy milujete své děti. A důvod? To protože ve vaší duši je kousek Stvořitele. Bůh ve vás. O tom budeme mluvit dnes odpoledne. Už jsme o tom mluvili dříve, ale ne ve vašem jazyce. Chci, abyste slyšeli tu velkolepost.

.

Na této planetě existuje proroctví a je velmi staré. Mnohem starší, než tušíte, a je rozšířené po celém světě. To proroctví si předávají domorodí této planety po tisíce let. To proroctví existuje až 30.000 let. Hovoří o čase a vědomí a je snadné ho nalézt. Existuje v mnoha zemích a má různá jména. Najděte to, které vypráví o Orlovi a Kondorovi. Najděte to, kterému se říká Probuzení Pumy. Najděte to, které vypráví o pohybu Kundalini a okřídleném hadovi. Jsou po celé planetě, jsou velmi stará, starodávná a všechna vyprávějí o tomtéž. Je to téměř jako by lidstvo mělo intuitivní proroctví. Bylo zde dlouho před vaším Písmem svatým. Dlouho před proroky, které můžete mít teď. To proroctví je o vásVypráví toto: pokud to lidstvo zvládne a projde Precesí rovnodennosti, to znamená, že pokud dokáže přežít rok 2012, pak začnete dostávat energii, která změní lidskou evoluci. Změní toho tolik, že se ani nepoznáte. Tolik, že už nikdy nebudou války. Tolik, že temné věci a temné vědomí nebudou moci současně s vámi existovat. Tohle je starodávné proroctví, drazí. Není od Kryona. Je od vás, od vašich předků.

.

Dovolte, abych vám něco vysvětlil. Je rok 2018 – už jste překročili ten bod roku 2012 a pokud jste si toho nevšimli, věci se začínají měnit. Tomu se říká Posun a některé kultury vám předaly kalendáře, které o tom hovoří. Ten nejznámější možná znáte – pochází od Mayů. Existují ale i další. Drazí, Tibeťané měli také svůj kalendář. Starodávné Tibetské spisy vám o tom budou vyprávět. To všechno pochází od lidí, kteří mají vhled a intuici,ti vám předali to proroctví, že pokud to zvládnete, věci se po roce 2012 začnou měnit. Příliš často ale nemluvíme o tom, kdo se změní nejvíc – totiž staré duše.

.

Jak definovat starou dušiStará duše je taková, která na této planetě prožila tisíce životů. Dost možná tu byla na samotném počátku. Na místě, kterému říkáte Lemurie, kde vám bylo předáno základní učení. Duše, které na určité úrovni vědí, že jsou staré. Nyní je tu přede mnou hlediště plné starých duší. Někteří se mě ptají: „Kryone, jak poznám, že jsem stará duše?“ Právě jsi to poznala, drahá stará duše. Není to snad zřejmé – podle moudrosti, kterou si neseš z minulosti?

.

Předali jsme vám také informace o různých kulturách a rozdílech mezi nimi. Teď vám povím něco, co už jsme nějakou dobu neříkali. Existují kultury, které trpí víc než jiné. Zdá se, že k nim historie není příliš laskavá, protože procházejí obrovským utrpením. Staré duše, které tím projdou, jsou pak moudré, protože díky tomu zjišťují, co je to skutečné světlo. Je to téměř jako byste museli spatřit temnotu, abyste mohli pochopit, jak vypadá skutečné světlo a skutečná pravda. A proto má stará duše schopnost rozlišení, takže rozpozná pravdu. Vidíte? Pravda zvítězí.

.

Není to tak dlouho, kdy jsem seděl před skupinou, která si říká Maďaři. Hovořil jsem s nimi o regionu, který není jen Maďarsko. Předtím, než byla tato místa pojmenována, než byly vytyčeny hranice, když rodiny v daném regionu byly prostě jen rodinami, tohle jste s nimi měli společné.

.

Lidé z tohoto regionu mají tendence se zde reinkarnovat stále dokola. Je to tak běžné v některých částech planety. Je to z důvodu přípravy na to, co se děje právě teď. To protože to vytváří velkou moudrost, která vychází z velké spousty zkušeností. Předám vám kousek informace. Ti, kteří toho na této planetě zažili nejvíc, jsou ti, kteří se na této planetě probudí jako první. To protože uvidí to světlo. Uvidí smysl ve věcech, o kterých zde hovořím. Ucítí, jak se energie stává lehčí. Vy víte, jaké to je cítit mír. Vy víte, jak vypadají nevhodné věci. Vy víte, jaké to je – trpět. A na planetě není nikdo, kdo by byl v tomto ohledu moudřejší než ti z tohoto regionu. Tohle jste vy, to jsou Maďaři, to jsou země kolem vás. Všichni jste toho tolik prožili. Je to ve vaší Akáše, drazí. Je to tady. Ta proroctví hovoří k vám!

.

Na této planetě probíhá probuzení a vy to cítíte. Je tak běžné, že máte pocit, že se bude historie opakovat. Protože to tak vždycky bylo. Najednou to tak ale není. Všimli jste si toho? Všimli jste si toho? Vidíte rozdíly v tomto městě za poslední desetiletí? Je to místo, kam lidé chtějí přijet. Myslíte si, že chtějí přijet kvůli těm starým budovám, že? Co když ale stojí na místě velké moudrosti, kde vládne motto: „Pravda zvítězí!“? Co když chtějí přijet, aby cítili energii probuzené společnosti? Protože to se tu děje. Máte takovou sílu a hloubku. Dávám vám pouze kousek celého příběhu. Protože dnes odpoledne vám předám zbytek. Je nádherný a pokračuje takto: nenarodili jste se tu coby oběti. Nejste tu proto, abyste trpěli. Někteří z vás se do toho právě teď probouzejí. Zrodili jste se na této planetě velkolepí. Chci vám o tom povědět víc. Chci vám později předat historii vaší duše.

.

V této místnosti je doprovod. A mám na mysli ezoterický doprovod. Jste zváni k tomu, abyste to ucítili. Lidé se ptají: „Kdo je v tom doprovodu?“ To se mění od setkání k setkání. Ale dnes jsou to vaši předci. Někteří z vás to vědí. Cítíte to. Představte si, kdybyste sem mohli přivést svoje prarodiče – ty, kteří toho tolik vytrpěli – a mohli jste jim ukázat dnešní Českou republiku. Všechny ty změny. To probuzení. Ten mír. Turismus. A to (má na mysli slovo turismus – pozn. překl.) bych přeložil jako ty, kteří cítí všechny ty pocity a chtějí tady být. Drazí, je toho tu mnohem víc než jen most. Proč by sem jezdily miliony lidí? Něco se tu děje. Lidé se cítí lépe, když sem přijedou. To díky vám. Vaši prarodiče by tomu nevěřili. Jsou však tady. Předkové tohoto regionu jsou tady. A pokud chcete vědět, co vám říkají – je to toto: Gratulujeme, protože se to děje. Věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by se mohly stát, se začínají dít. Začínají se ukazovat nevhodné věci a vy jste ti, kteří je čistí.Nemylte se ohledně tohoto poselství. Existuje mnoho lidí, kteří jsou zapojeni do staré energie a chtějí, aby věci zůstaly stejné, jenže když to dělají, tak se sami odhalují. Protože když se probuzená kultura probouzí do světla, integrity a míru, pak ti, kteří se vás snaží stáhnout zpět, se opravdu ukáží. Uvidíte je úplně jasně. Stejně jako uvidíte ty, kteří věci mění. Všechno se mění. Obchod, politika, vzájemné vztahy. Přicházejí nové věci, nová moudrost. A kdo lepší by to mohl přinést než ti, kteří toho akášicky tolik prožili a právě teď sedí přede mnou. Tohle je velmi hluboké. Ten doprovod to ví a vidí a já zrovna tak. I já to vidím.

.

Pokud už jste dřív slyšeli Kryonovy channelingy, pak to rozpoznáte. Tolik vás miluji. Za to, čím jste prošli, čím procházíte, i za to, co teprve uděláte. Přijde to z tohoto regionu. Maďaři, posloucháte? Protože s vámi je to stejné. Stejné je to i u ostatních zemí, se kterými jste byli spojeni. Ještě před tím, než byly vytyčeny hranice tak, jak jsou dnes.

.

Bylo už načase, abych sem přišel, seděl zde na tomto pódiu a řekl vám, kdo jste. Ještě jsem neskončil, protože později zajdu dál. A předám vám informace, které byste měli slyšet. O tom, kdo opravdu jste. Pro tuto chvíli to však stačí.

.

Jaké to privilegium, že to nyní mohu slyšet ve vašem jazyce. Že i vy to můžete slyšet ve svém jazyce. Jsou to nejlepší zprávy na planetě. Právě tady. Jste hluboce milováni.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – The Shift and You – MP3 – 21:50 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět