9-2018 Kryon

Navždy s vámi – 4. pražský channeling Kryona

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem v Praze, 30. 09. 2018!.Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Toto není channeling na rozloučenou. Je jen posledním channelingem tohoto dne. Toť vše. V každém z vás je zabudována multidimenzionalita. Myslím tím toto: Celý svůj život žijete v několika dimenzích, které znáte velmi dobře. Zejména 4 z nich – výšku, šířku, hloubku a čas. To je středem všeho, co děláte. Ale fyzici vám řeknou, že uvnitř atomu, který tvoří i vaši biologii, je mnoho dimenzí. Při posledním sčítání jich bylo až 27. Někteří vědci jich identifikovali pouze 11 či 12, ale těchto 11 či 12 má stíny dalších dimenzí – a vy znáte jen 4!

.

Co obsahují ty ostatní? I ty jsou ve vás, ale vy je nepoužíváte. Nebo snad ano? Jaká je dimenze lásky? Je to čtyřka? A odpověď zní, že ne. Láska má svou vlastní dimenzi. A vždy je tady, vždy je vaší součástí, jen se někdy skrývá. Je tak silná a tolik mění život, že se jí mnozí bojí. Je možné, že byste se báli světla? A odpověď zní ANO. To je běžné u celého lidstva. Není to záležitost kultury, vyplývá to z toho, že se bojíte toho, čemu nerozumíte. Můj partner vám dnes vyprávěl o své zkušenosti se mnou, když dal svolení k sezení na židli – otevřel tak možnost další dimenze. Takové, kterou nikdy nezažil. On věděl, co to je láska – lidská láska. Měl přeci děti. Věděl, jaké to je. Ach, ale nikdy nezažil lásku Boha, ne doopravdy. Přesahuje to vše, co jste kdy zažili. A to je to, co jsme mu dali. Jen trošičku. Když se posadil na židli, něco pocítil a dokázal jen plakat. Takové to je. Je to jako byste náhle uvědomili, co vám chybí. Najednou si uvědomujete obrovskou pravdu, která tu skutečně je a je vaší součástí – po celou dobu. A přesto se jí lidé bojí.

.

Strach je velmi zajímavá věc. Víte, jaká je definice strachu? Je to ve skutečnosti jen absence světla – to je stejná definice, jakou jsme vám dali pro temnotu. Absence světla. Tuto metaforu jsme vám dali už mnohokrát, ale dosud nikdy ve vašem jazyce. Pokud shromáždíte množství lidí na temném místě, pak se vzájemně příliš neuvidí. Možná uvidí osoby těsně u sebe – vlevo i vpravo. Můžete to nazvat bezpečnou skupinou – vzájemně se znáte. Ale víte, že někde támhle jsou lidé, které nevidíte, a tak se jich bojíte, protože nevíte, co udělají. Někteří z nich mohou chtít to, co máte vy, proto začnete bojovat o zdroje, protože nevíte, kdo skutečně jsou. Takhle lidstvo přežívalo po velmi dlouhou dobu.

.

Řekněme, že náhle na tom temném místě někdo rozsvítí zápalku – zápalka nevytváří kdovíjak velké světlo. Pokud je však dostatečná tma, pak to světlo dosáhne poměrně daleko. A najednou mnozí mohou vidět. Můžete vidět další skupiny. Sice nejasně, ale vidíte je. Jsou támhle. A najednou už se tolik nebojíte, že? V tuto chvíli si kladete otázku: „Dívají se ti lidé na světlo zápalky nebo hledí na nositele té zápalky?“ Odpověď zní, že oni netuší, kdo tu zápalku zapálil. Vidí jen to světlo. Někdo další se rozhodne udělat totéž. Máme rádi tento efekt zápalek. Nyní tedy svítí dvě. Zdá se, že jak se světlo exponenciálně šíří, začíná být zářivější. Kdo drží onu zápalku? Nevíte. Vidíte jen to světlo. Časem tu zápalku mají mnozí a vy začínáte poznávat další lidi. Uvědomíte si, že jsou jako vy. I oni se bojí. Čím více existuje světla, tím méně je zde strachu. Právě jsem vám popsal historii budoucnosti. Jak můžete mít historii budoucnosti? (Kryon se směje.) To protože jsem to už viděl, drazí.

.

Někteří z vás rozsvěcují tu zápalku na místech, která byla dříve temná. Měníte tak svou kulturu, lidstvo, samotnou planetu… Chci vám něco povědět. Nikdo neví, kdo jste – vidí jen to světlo. Čeho se bojíte? Bojíte se, že vás uvidí? Neuvidí. Vidí jen to světlo.

.

Toto je metafora pro vyšší vědomí. Je to metafora pro to, co děláte společně s dalšími lidmi, jak jednáte s ostatními, jak zacházíte se strachem, čeho se bojíte. Strach dokáže zastavit světloStrach zastaví lásku. Věděli jste to? A tak dnešní otázka zní: Kolik lásky dokážete přijmout? Opravdu se bojíte Boží lásky? Co můžete ztratit?

.

Někdo řekne: „Kryone, řekl jsi mi věci, se kterými má církev nesouhlasí.“ Drazí, i církev se vyvine.

.

Vyvine se. Nejsme tady, abychom komukoli brali jeho víru. Nadejde den, kdy uvidíte Mistra lásky úplně, úplně jinak. A bude ještě nádhernější a láskyplnější než kdy dřív. Uvidíte realitu Mistra lásky, který přišel coby lidská bytost, aby vám ukázal, co VY dokážete. Je to nádherné – a nadejde den, kdy s tím i církev bude souhlasit a bude vás učit, co ON opravdu říkal a co vyučoval. Když kráčel po této planetě, zdálo se, že květiny kvetou pod jeho nohama, zvířata šla za ním, léčení byla každodenní součástí jeho života a dokázal změnit fyziku. A to, drazí, je výsledek DNA fungující na 85%. Takový je plán. Je nádherný. Možná trochu jiný, než jste očekávali, že řeknu. Učili vás mnoho věcí, které zmenšují lásku Boha a polidšťují systémy, které nemají být polidšťovány.

.

Toto není channeling na rozloučenou. V Itálii, ve Florencii, jsme seděli před publikem a předali jsme jim informaci, kterou potřebovali slyšet – o rodině duše. Někteří z vás to možná četli, ale nikdy jste to necítili. Ne tak, jak to můžete cítit tady. Co se to děje v této místnosti? Cítíte energii, která se možná trochu prosvětluje? Možná je načase, aby se trochu pozvedla ta tíha, kterou jste cítili. Možná se ve vašem životě objeví světlo, které je nadějí tam, kde žádná naděje nebyla. Ach, ale je toho mnohem víc. Máte tolik pomoci!

.

Co vás učili o spiritualitě? Musíte si pro ni dojít sami. Jsou schody, na které je třeba vystoupat, je určité utrpení, kterým musíte projít, abyste získali Boží přízeň… Ale to všechno je stvořeno člověkem. Vy MÁTE Boží přízeň a nemusíte být na té cestě sami. Někdo tento channeling uslyší a řekne: „Líbí se mi, co Kryon říká, ale zní to jako spousta práce.“ (Kryon se směje.) „Musím změnit paradigma svého myšlení, musím ignorovat, co mi bylo řečeno, musím jít proti povaze svých přátel a tomu, čemu věří. To je na mě trochu moc,“ řeknou někteří. Čeho se vážně bojíte? Bojíte se klidu a míru? Bojíte se, že budete žít dlouhý život bez dramatu? A někteří se toho skutečně bojí. Co kdybych vám řekl, že to nemusíte dělat sami? Ach, teď nemluvím o pomoci, které se vám dostane z druhé strany závoje. To je Bůh. Mluvím o těch, kdo jsou kolem vás a kteří nikdy neodešli. O těch kolem vás, kteří nikdy neodešli.

.

Existuje další systém, drazí. Doufám, že jste to ještě neslyšeli, protože vám to změní život. Máte multidimenzionální duši a ta je věčnáProč si tedy myslíte, že je singulární, jako by byla v nějaké krabici? Uvědomujete si, že je to lidská představa? Říkejme tomu „duše v krabici“. Pak zemřete a ona je támhle. Nějakou dobu pobude na druhé straně závoje a pak se vrátí do vašeho těla, prožije lidský život, vrátí se na druhou stranu závoje – duše v krabici. To je od vás velmi 4D! Duše může být všude. Pamatujete? Je to kousek Boha. Pamatujete, že Bůh může slyšet miliardu modliteb naráz? Mohlo by vám to možná, jen možná, naznačit, co taková duše dokáže? Tady je informace, kterou byste měli znát. Právě teď, zatímco sedíte na této židli, vaše duše je na mnoha místech. Možná se vám to nelíbí, ale je to tak.

.

Proč si na chvíli nevezmete tu největší část – své vyšší já? Kde je vaše vyšší já? Možná řeknete: „Nejsem si tak úplně jistý.“ Je na jakémsi vyšším místě. (Kryon se směje.) Souhlasíte, že část vaší duše je nejspíš na druhé straně závoje? To je ta „vyšší“ část, ta božská část, která zároveň žije s vámi. Páni, je na dvou místech zároveň! Vadí vám to? Nyní tomu začínáte rozumět o něco víc. Vůbec to není duše v krabici. Té krabici, ve které je vaše duše, se říká vesmír.

.

Chci vám povědět toto – máte smlouvu a je to smlouva lásky, netýká se jen biologie, je to dohoda o lásce. Je to multidimenzionální smlouva a tolik lidí to vůbec netuší! Nejsou připraveni ji prozkoumat. Nikdo vám o ní neřekl, je prostě až příliš velkolepá! A ta dohoda zníAž zemřete, část vaší duše zůstane na této planetě s těmi, které milujete. Splyne s jejich dušemi. „Kryone, jak by mohly duše splynout?“ Neznáte multidimenzionalitu. Nesnažte se to pochopit. Jen pochopte velkolepost toho, co vám říkám. Vaše část zůstane s vašimi dětmi. Vaše část zůstane s těmi, které milujete a nejste s nimi nijak biologicky spřízněni – s vašimi nejlepšími přáteli, vašimi partnery. A až přejdete za závoj, vaše část zůstane s nimi všemi.

.

Co to pro vás znamená? Chci, abyste na to přišli. Úplně každý, koho jste milovali a ztratili, umístil svou duši do té vaší, právě teď. Matky, otcové, sestry, prarodiče… a někteří z vás to potřebují právě

teď slyšet. I děti, které jste ztratili, jsou pořád tady! Copak je necítíte?

.

Někdy, když jste v noci sami, a myslíte na ty, o které jste přišli, nejste to jen vy, kdo smutní. Ten zármutek nakonec odezní, ale to, co zůstane, je nádherné. Je to víc než jen vzpomínky. Někteří z vás slyší jejich hlas a cítí jejich vůni! Je to téměř jako by část jejich biologie byla stále zde! To protože tomu tak je. Neprocházíte touto evolucí sami. Vaši předci jsou tady. Ti, které jste milovali a ztratili, jsou součástí vaší duše. Je to ta jásající část.

.

Když jsme poprvé channelovali, řekli jsme vám toto: „Nikdy nejste sami.“ A tohle to znamenalo. Říkali jsme vám to. Řekli jsme: „Klidně si vlezte do skříně, zhasněte světlo a předstírejte, že jste sami – ale nejste. Nemůžete být. Ti všichni jsou tam s vámi. Stejně jako vy budete s vašimi dětmi.

.

Chci vám dát radu, protože toto jsme s vámi nikdy nesdíleli. Ve starší energii. Toto je totiž pokročilá informace. Je snadné pochopit „duši v krabici“, ale ne toto. Chci, abyste to začali říkat svým dětem: „Jednoho dne, až tu nebudu, neměj obavy, protože budu stále s tebou. Budu ti dávat znamení ve tvých snech, abys to věděl. Dovol své intuici, aby mne našla. Jsem tvojí součástí.“ A pak jim můžete vyprávět o prvním zákonu termodynamiky (Kryon se směje.) – že energii nelze zničit. A dimenze lásky je tímto zcela naplněna! Je to tak nádherné. Chci, abyste to cítili. Nechť vám to potvrdí vaše vlastní prožitky. Tedy pokud se toho nebojíte. Proč byste ale měli? Je to pravda. Nejsou pryč, protože duše nemůže umřít a protože duše není záležitost jediné dimenze. Je úplně všude.

.

Kdo je tedy v doprovodu, který tu nyní je? Kdo byste chtěli, aby tu byl? Možná jsou to předci, kteří žili před vámi. Možná ti, kteří prošli válkami a velice trpěli. Ti všichni jsou tady. Hledí na tuto skupinu a poslouchají. Pokud je nyní cítíte, pak jsou v té jásací sekci. Říkají: „Zažehni zápalku, rozsviť tu sirku a sleduj, jak se věci mění.

.

Tohle není channeling na rozloučenou. Víte, Kryon je vždy tady. Neodehrává se jen na židli s tímto mužem. Je součástí série andělské pomoci, která vás chce dotlačit ke světlu a mít zde koherenci (soudržnost, propojenost, pospolitost), na kterou nikdy nezapomenete. Nikdy na ní nezapomenete. Nikdy nezapomenete…

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – Forever with you – MP3 – 19:18 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny živě přeložila a následně upravila do textové podoby Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět