9-2019 Kryon

Loupání cibule svého já

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v pohoří Rila, Bulharsko, 15. září 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chci mluvit konkrétně k této skupině přede mnou v tomto třetím channelingu v Bulharsku. Je to posvátné místo, přesto však někteří sedí se založenýma rukama a myslí si: „No, to pro mě neplatí.“ Chci o tom promluvit.

 

Co způsobuje ten rozdíl u různých lidí, co se týče rozpoznávání energiíNěkdo může sedět na židli a být uzdraven z nemoci, zatímco osoba vedle něho necítí nic. Sedí na stejném setkání, slyší stejná slova a stejnou hudbu. Jedna osoba pak odejde beze změny, možná stále se stejnými problémy a pochybnostmi, zatímco život té druhé osoby se navždy změní. Drazí, říkám vám, toto je svobodná volbaVolba naslouchat a věřit, nebo ne. Dříve jsme diskutovali o tom, že máte povolení tomu nevěřit. Pokud odtud odejdete a už nikdy nebudete chtít slyšet žádný channeling, nic se vám nestane. Jeden z vás třeba jen bude kroutit očima a lidé se ho zeptají: „Kde jsi byl?“ A on možná odpoví: „Byl jsem na jedné akci se spoustou velmi zvláštních lidí. Jeden chlapík seděl na židli a předstíral, že channeluje z té druhé strany.“ A pokud se zeptáte té druhé osoby, kde byla, dostanete odpověď: „Byla jsem s anděly, kteří ke mně přišli a uzdravili mou nemoc. Vzali mě za ruku a jsou i teď stále ještě v mém nitru přítomní a vždy budou.“ Jaký je v tom rozdíl? Nedávno jsme o něčem diskutovali a nazvali jsme to „jiskra“. To je, když člověk dospěje k určitému bodu rozhodnutí: „Je Bůh skutečný nebo ne? A pokud je skutečný, co jiného ještě existuje, co bych možná mohl přehlédnout nebo propásnout?“ Mluvili jsme o rozhodnutí, které člověk učiní, když řekne Ano potenciálu nebo možnosti, že by tady toho mohlo být víc. A mluvili jsme o tom, co pak u této jiskry nastane.

 

Chci tento channeling nazvat Loupání cibule svého jáKaždý z vás se narodil v dualitěOd začátku jste se od svých rodičů a ostatních lidí kolem vás učili, jak se chovat, v co věřit a jak věci fungujíA podle toho, co vám všichni tihle lidé říkali, se nakonec rozhodujete. Někteří z vás pak věří, že jste ve světě přežití a že jste obětí všeho, zatímco jiní věří, že tomu tak vždycky není. A podle toho pak ti lidé žijí. Dnešní svět je plný mnoha vrstev víry a jak víte, jsou tak silné, že většina válek na planetě byla vedena ve jménu víry v Boha. Je to, jako kdyby se děti postavily na nějakou bednu a vykřikovaly, že jejich Bůh je lepší než Bůh těch ostatních. A proti jakémukoli vysvětlení a logice říkaly: „Můj Bůh je krásnější a milejší než ten tvůj, a pokud mi nevěříš, zabiju tě.“ I dnes, právě teď, to takto probíhá. Ale nezůstane to tak navždy, drazí, protože na planetě se právě probouzí moudrost. Jak to vypadá osobně? Jsou všechny tyto vrstvy víry osobní? Nazýváme to „cibule“, protože odloupáváte naučené věci jako vrstvy, jakmile si položíte otázku: Je tady toho víc? Je Bůh větší, než mi bylo řečeno? Je možné, že existuje ještě větší systém, než o kterém mě učili? A pokud ano, jaký to má na mě vliv?“ Pak se začnete ptát: Bože, jsi tam? Je pravda, že mě miluješ?“

 

Je tolik lidí, kteří chtějí řešení. Lidské paradigma říkáDostane se vám pomoci. Pokud máte potíže a nemůžete je vyřešit sami, jděte na určité místo a získejte pomocProtože paradigma říká: Vy sami nejste dostatečně hodni, musíte jít k někomu, kdo je. Někdy je to duchovní autorita, jindy je to lékař nebo psycholog. A já vám říkám: Pro některé to funguje, ale nic z toho není jiskraJiskra je, když se člověk posadí sám a fyzicky nebo mentálně zvedne ruce a řekne: Bože, pokud tu jsi, ukaž mi to. Přijímám, že toho může být víc a jsem připraven na to, se to dozvědět. Máte sebemenší představu, co to udělá? Právě jste udělili povolení pro více. Víte, je to svobodná volba. Jsou lidé, kteří se ptají: „Ale víš, kdyby tady Bůh byl, změnil by pro nás věci. Svět by neměl žádné problémy a lidé by nehladověli.“ Tohle vše je však jen na vás a na vaší svobodné volbě. Vytvoření planety v temnotě nebo světle nemá nic společného s tím, co Bůh chce nebo dělá. Ale jeden po druhém, duše za duší, začnete zažívat jiskry. Drahý Bože, je tady toho víc? Pokud ano, ukaž mi to. To je okamžik, kdy to začíná.

 

První vrstva této cibule se začíná loupat. Tuto vrstvu nazývám vrstva strachu. Možná si to neuvědomujete, ale je to tak. Vždy jste se báli opravdu se zeptat, protože vás někteří lidé varovali: „Nechoďte tam, nechoďte na to channelingové setkání, nechoďte tam! Jsou to mazaní lidé, kteří vám říkají věci, které nesouhlasí a jsou špatné. A vy se k nim musíte připojit a zaplatit za to, abyste to poslouchali, abyste byli tím či oním, dělali toto či ono a přijímali učení.“ - Drahý Bože, pokud je toho tady ještě víc, ukaž mi to!“ Ne, nepřipojujete se k žádné sektě, ale díváte se do svého nitra a věnujete pozornost intuici, která říkáMusí existovat něco lepšího. Tato jiskra něco vytváří, drazí. A já tu chci znova zopakovat to nejkrásnější, co kdy můžu vyslovit: Každý z vás má doprovod, nejen jiných duší, ale i andělských bytostí, které čekají – čekají celý váš život – abyste si sedli a dali jim povolení: k lásce, uzdravení, soucitu, ujasnění, míru ve vašem životě, řešení vašich problémů. Máte pomoc a podporu! Všechno se změní!

 

„Kryone, zkusil jsem to a ono. Poslouchal jsem, co jsi řekl a začal mluvit s mými buňkami. Dělám to.“ A já bych ti odpověděl: A co je s tou jiskrou? „No, na to ještě nejsem připravený. Nechci totální změnu života, jen chci na dnešek léčení.“ A já se ptám: Čeho se bojíte? Bojíte se, že jste příliš milováni? Protože vám někdo řekl, že nejste hodni, abyste byli milováni? Pak se tázající rozpláče a řekne z hloubi svého srdce: Přesně to je pravda. A teď si uvědomuji, že se toho bojím.“

 

Když přijde jiskra, změní to život„Kryone, ztratím přátele a vztahy, pokud se vydám tímto směrem? Opravdu nechci takové změny zažít, protože některé věci jsou v pořádku, prostě chci změnit jen něco.“ Všechno se změníZtratíte nejen pár vztahůAle dveře se otevřou a přijdou nové vztahy. Potkali jste tu někoho, koho neznáte? Zkusili jste to někdy? Rozpoznali jste rodinu, i když nemluví vaším jazykem? Ti všichni jsou tady. Máte jednu rodinu v této místnosti, která předčí jakékoli vaše přátelství. Ano, věci se změní! Bojíte se, že budete příliš milováni?

 

Jakmile se dostaví jiskra, informace najednou začnou proudit dovnitř. A pak přichází ta velká věc: synchronicita! Synchronicita byla definována jako „mít štěstí“. „Ty máš takové štěstí! Běžíš přímo naproti správným lidem. Neznám nikoho, kdo má takové štěstí jako ty. “A když řeknete: „Počkej, tohle štěstí s tím nemá nic společného. Jen si prostě navrhuji svou realitu. Lidé se na tebe budou dívat:„ Aha, jsi jeden z těch, kteří se zúčastnili té akce, že?“ Myslíte si, že je možné, abyste si sami navrhovali (vytvářeli) svou realitu? Říkám vám, jak na to: Funguje to s jiskrou. Drahý duchu, veď mě, abych byl na správném místě ve správný čas. Veď mě prostřednictvím mé vlastní intuice a znameními, které budu ve svém životě rozpoznávat. A na těch místech najdu odpovědi na vše, co žádám.

 

Drazí, není to však to, čemu věříte. Myslíte si, že potkáte anděla? Ne, mluvím o nalezení správného lékaře nebo správné ženy, správného muže, někoho, kdo pro vás bude dalším bratrem nebo sestrou. Mluvím o vztazích, které přesahují vše, co jste kdy měli – mluvím o rodině, o odpovědích a řešeních. A tato cibule se začne zbavovat všech těchto vrstev. Začnete sami loupat cibuli: „To, čemu jsem vždy věřil,  je jedna vrstva. To, co mě učili moji rodiče, je další vrstva. To, co mi duchovní vůdci řekli jako dítěti, je další vrstva.“

 

Drazí, loupání cibule je pro vás tak obtížné, protože si myslíte, že je to zrada na vašich rodičích nebo duchovních učitelích. Každý z nich vám dal to nejlepší, co znal. Každý z nich vám předal něco, co považoval za dobré, pravdivé a skutečné. Až začnete loupat tuto cibuli, uvidíte, že se pomalu objevuje jádro. A uvědomíte si, že se začínáte měnit. Očekávejte synchronicitu, očekávejte odpovědi, protože teď je kolem vás doprovod, který jste si na základě své svobodné volby vyžádali, aby vás postrkoval sem a tam.

 

Tady v místnosti sedí někteří, kteří sem byli zavoláni na poslední chvíli. Něco v nich jim řeklo: „Musím tam být,“ a vy přesně víte, o čem mluvím. Teď tu jste a víte proč, abyste tady seděli a byli milováni, abyste tu byli společně s rodinou, abyste se omladili, abyste byli uzdraveni. Uzdraveni – možná z deprese, možná ze starého paradigmatu, možná abyste dosáhli jasného myšlení, abyste se osvobodili od stresujících situací, které byste sami nedokázali vyřešit. A teď máte jasno – možná nemáte řešení, ale máte jasno. A to znamená: Je vám jasné, že jste tu, abyste byli milováni, abyste se uvolnili a řekli si: Nevím, co se bude dít dál, ale budu k tomu přistupovat s laskavostí a soucitem. Budu v klidu, až udělám další krok.“ Mluvím k některým posluchačům zde v této skupině, kteří si přišli pro odpověď, kterou jsem jim právě dal. Nikam nepoběžíte, abyste získali pomoc, ale sednete si a soustředíte se na své nitroProtože tato božská část ve vás má všechny odpovědi na všechno ve vašem životě, až do vašeho posledního dechu.

 

Takto to funguje, drazí. Musíte se však rozhodnout, že je to skutečné, že tomu důvěřujete a necháte dovnitř proudit lásku. Čeho se bojíte? Někteří řeknou: „Možná se opravdu bojím toho, být milován.“ Co když najednou zjistíte, že jste hodni a dostatečně cenní? Co když zjistíte, že jste v očích Stvořitele velkolepí? Právě jsem vám řekl, že od narození je kolem vás doprovod, jenž čeká na to, aby vás mohl vzít za ruku – jakmile zažijete jiskru.

 

Je to svobodná volba, drazí, ať už někdo odtud odejde uzdravený, nebo možná plný otázek, které povedou k rozhodnutí.

 

Co můžete ztratit, když vás Bůh miluje?

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com  – Peeling the Onion of Self – MP3 – 22:32

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

zpět