9-2020 Kryon

Nová česká kultura je tady!

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku,  20. 09. 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jak vám mohu povědět, co se skutečně právě teď děje na planetě Zemi? Tak, abyste to dokázali pochopit a přijmout to mírumilovným, soucitným způsobem. Jak vám mohu ukázat věci, které jste nečekali?

 

Dnes jsem začal tím, že jsem vám řekl, že je toho v příběhu víc, než vám kdy bylo řečeno, pokud jde o velkolepost Boha. Je tak velkolepý, že se někteří rozhodli nepoužívat slovo Bůh, protože toto slovo je spojeno s mnoha věcmi, které ve skutečnosti nejsou pravdivé. Někteří mu říkají Tvořivý Zdroj či Duch. Můžete mu říkat, jakkoli chcete. Toto je však energie – nádherná, láskyplná energie, která stvořila vás, svět, vesmír… Když se zeptáte všech lidí na planetě: „Existuje Bůh?“ více než 80 % vám řekne, že ano. Více než 80 % obyvatel této nádherné planety také věří, že když zemřete, pak někam odcházíte. Jinými slovy – lidstvo se shodne na tom, že Bůh existuje. Lidstvo se shodne i na tom, že existuje JEDEN BůhLidé se stále dohadují o tom, jaký je nejlepší způsob vnímání Boha, či co od vás tento Bůh chce. A proto je mé poselství tolik odlišné a tak důležité pro měnící se planetu.

 

V nižším vědomí, které mělo celé lidstvo po všechny ty roky, je obtížné, abyste pochopili, rozpomněli se nebo spatřili cokoli jiného než nízké vědomí. Chci vám připomenout, že všechny koncepty Boha, které máte, byly vytvořeny v nízkém vědomí. Pokud to srovnáte s dospívajícími dětmi, každý rodič bude vědět, o čem mluvím, protože si pamatujete koncepty svých dětí. Věci, které si vymyslelyVěci, o kterých se rozhodly, než zjistily pravduStrachy, které měly. Když děti vyrůstají, vytvářejí si svůj vlastní svět, aby uspokojily své vědomí a svou realitu. A jak dále rostou, učí se. Jak rostou, učí se společenské interakci, laskavosti. Většina dětí tak nezačíná. Začínají v módu přežití. Říkají věci, které by říkat neměly. Reagují způsoby, které pochopitelně nejsou vyspělé. To je metafora pro planetu starého vědomí. Která věc vám byla opakována stále dokola – a je právě teď zpochybněna? Povím vám, drazí, že v nízkém vědomí nemůžete vidět pravdu. Bylo vám řečeno, že si nezasloužíte tu být. Bylo vám řečeno, že nemůžete rozprávět s Bohem. Ne napřímo. Dokonce ani skrze modlitbu ne. Ta mířila někam jinam, že? Byla určitým způsobem posuzována – něčí modlitby mohly být vyslyšeny a něčí nikoli. Také vám bylo z určitého důvodu řečeno, že jste se narodili hříšní. Některým bylo dokonce řečeno, že to kvůli tomu nikdy nezvládnete. Smutné na tom je, že vám to říkali ti, kterým jste důvěřovali. Ti, které jste milovali. Dokonce i ti, kteří byli autoritou po tisíc let, nebo i déle. Říkali vám, že musíte vystoupat po určitých schodech, učinit některé kroky, abyste se vůbec dostali ke světlu, které představovalo soucit Boha. To je dětská historka – vyvinutá nízkým vědomím, aby uspokojila starou realitu.

 

Má zpráva je, že právě vystupujete z dětství a začínáte se rozpomínat na energii duše – na vyspělost, pravdu… na světlo, které zde vždy bylo, jen před vámi bylo ukryto. A cože to před vámi bylo ukryto? Toto – jste připraveni? – zrodili jste se velkolepí! K obrazu Stvořitele. Stvořitel by vás naprosto nikdy nesoudil a později nemučil. Nikdy by neudělal nic vaší posvátné duši – nic jiného než že ji miluje. Slyšíte mě? Až odejdete z tohoto světa, půjdete do skutečného světa – na to multidimenzionální místo, kde existuje Bůh. Protože vy jste součástí té energie.

 

Když začnete zkoumat Písmo téměř každého systému víry na této planetě, pak zjistíte, že většina z nich, na určité úrovni, vás nazve výtvorem Boha – dítětem Boha. Ne předmětem Božího mučení.

 

Rád bych teď přepsal tu dětskou historku. Jak vcházíte do světla a začínáte vidět věci, které jsou mnohem skutečnější, chtěl bych vám dát dokonce i vizualizaci pro vás a vaši kulturu. Za okamžik. Pravda – necítíte to? – pravda je, že jste velkolepé duše a všechno ostatní je něco, s čím jste si měli poradit. Možná nedorozumění a dokonce i pocity od těch, kterým jste důvěřovali a kteří to lépe nedokázali. Možná jim to bylo takto řečeno. Tohle je však nová doba. Planeta začíná vycházet z temnoty. A během toho se pravda o vás a vaší kultuře… a krása toho, kým jste, začne měnit. Tento program byl o přepsání vaší Akáši. A o tom bude i následující cvičení.

 

Občané tohoto regionu, vy se svými minulými životy… už nemusíte trpět! Nikdy. Vy se svými minulými životy a svou kulturou vstupujete z černobílého světa do světa barev. Vy a vaše kultura už nikdy nemusíte opakovat minulost. Posloucháte? Minulost je stará energie. Toto není jen pro ty, kdo žili v Praze nebo v této republice. Je to pro celý region! A ten je veliký. Vy, co jste prošli utrpením – vy, vaši předkové a dokonce i ti před nimi… je načase, abyste si uvědomili, že to všechno je pryč. Nyní ale musíte přestavět vědomí toho, kým si myslíte, že jste…

 

Pojďte se mnou. Zavřete oči. A pojďme si společně něco vizualizovat. Vytvořím něco jen pro vás. Je to něco velkolepého v této vaší vizualizaci. Pojďte prosím blíž. Pojďte blíž a pochopte, že vaše realita… to, co je vaší židlí, je jen zlomkem toho, co je skutečné. Žijete ve 4D, ale dimenzí jsou stovky! Co je tedy skutečné a co ne? Přesuňte se se mnou právě teď do jiné reality. A ve vaší multidimenzionální mysli se přesouváte na skutečné místo. Pojďme si popovídat o tomto skutečném místě.

 

Chci, abyste na okamžik pohlédli skrze mlhu, kterou postupně projdete. Chci, abyste viděli něco, co nepochopíte. Chci, abyste viděli pódium a velkolepé zářivé křeslo. Chci, aby to ve vaší představě byl královský trůn. Chci, aby byl vytvořen z toho nejvzácnějšího, co si dokážete představit. Někdo uvidí zlato. Někdo uvidí krystaly. Další uvidí to, co je důležité pro ně. Toto křeslo je v tuto chvíli prázdné a já chci, abyste k němu šli. Chci, abyste pochopili, že to nádherné zlaté křeslo je vaše. Tuto vizualizaci už nezopakuji stejným způsobem pro nikoho jiného než pro vás. Tohle je pro vás a váš region, drazí, kvůli tomu, co budete dál potřebovat. Přesuňte se se mnou k tomu křeslu. Právě teď.

 

Pojďte blíž! Když říkám – pojďte blíž – myslím tím, abyste se mnou vstoupili do této dimenze a abyste tomu věřili. Abyste to začali cítit. A chci, abyste se pak do této židle posadili. Ta židle, to jste vy. Ta židle vám náleží. Není to nějaká vyšší moc. Není pro nějakého anděla, aby se na ni posadil a vládl světu. Je to vaše židleKvůli tomu, co se bude dít dál. Chci, abyste na ní chvíli seděli a uvelebili se v ní. Chci, abyste nechali oči zavřené a co nejlépe jste si představovali tuto vizualizaci. Tohle je pro vás! Pro vás z tohoto regionu.

 

Chci, abyste cítili něco, co se stane na té židli právě teď. Celý váš region – všichni předkové, které znáte, o kterých jste slyšeli, i ti, o kterých nevíte. Všichni ti, které jste oslavovali ve své historii. Ti všichni vědí, že zde sedíte na této židli. A já chci, abyste si na okamžik představili všechno to utrpení, kterým prošli. Kterým jste vy prošli v tomto životě a také ve svých předchozích životech ve vašem regionu. Kdo jste vy a vaše kultura – chci, abyste to viděli – vše se začne vypouštět jako špinavý rybník, který odsajete potrubím. Budete se dívat na to, jak se to všechno odehrává, a všichni kolem vás zbělají. Uvidíte, jak všechny záležitosti a problémy blednou a vy začínáte něco vidět – všechno, co se kdy stalo, se začne čistit způsobem, který říká, že už se to nikdy nemusí znovu opakovatTakže až se vrátíte z tohoto místa, z této vize, vrátíte se bez jakékoli z těchto akášických vzpomínek. Vrátíte se čistí a se světlem, které může být pouze z vaší duše. Se změněným vědomím, bez úzkosti, obav či něčeho horšího. Uvědomíte si, že už nejste tím, kým vám říkali, že jste nebo kým jste byli. Uvědomíte si, že jste nyní jiní. Tohle je skutečné. Tohle je to, kým jsteTohle je vizualizace z druhé strany závoje – pro vás, právě teď, v tomto čase. Jste milováni, milováni a milováni… hluboce.

 

Předkové, kteří jsou nositeli kultury vašeho regionu, vědí, kdo jste. Na určité úrovni jsou zde všechny duše – obracejí se na vás a říkají: „Poslouchej! Můžeš změnit minulost tím, co teď děláš. Nemusíš už ji dál nést. Nikdo z vás už nemusí.“ Tohle je nová planeta! Vstupuje do světla, jen má v tuto chvíli potíže s pochopením, co se to děje. Protože ta změna je tolik jiná… Je pro mnohé tak těžká! Seďte na židli a vnímejte, jak na vás sestupuje světlo. Kužel světla, které v sobě nese i hlas a hudbu, kterou můžete slyšet a která říká, že jste hluboce milováni a vždy jste byli. Drahé staré duše, zrodili jste se pro tento čas. A až se rozhodnete odejít z tohoto místa, odejděte změněni pro zbytek svého života. Něco vám povím, drazí. Pokud toto nyní dokážete, pak to ovlivní nejen vás, ale také vaše děti a vaši rodovou linii a každý další život, protože to, co teď děláte, je extrémně ezoterické a přetrvá to navždycky. Není to dočasné. Tohle jste vy měnící sebe. A vaše rodina to pozná. Vaše rodová linie to pozná. Dokážete cítit tuto lásku k vám, která tu vždy byla? Jen byla velmi dobře ukrytá…

 

To je Kryonovo poselství pro vás a vaši kulturu. Protože já vím o všem, čím jste prošli – a vy tohle potřebujete.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – The New Czech Culture is Here!  – MP3 – 17:39 min.

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
zpět