9-2020 Kryon

Nad mraky

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 16. září 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět vám říkám, že Duch není někde ve vakuu, ví o vás. Láska Boží je všude. Láska Ducha, Tvořivého zdroje, je vždy s vámi – je vždy s vámi! Toto je téma, které znovu a znovu opakujeme už 31 let. A přesto to někdy lidé nechápou, neuvědomují si to, nevědí o tom – jako kdyby Bůh stál někde za zdí nebo někde, kam se musíte vydat nebo něčím projít, abyste byli vyslyšeni. Ale tak to není.

 

Toto je uzdravující setkání a brzo uvedu další meditaci, která vás přenese přes most, tak jako to děláme vždy. Je to něco, co je vždy stejné a na co se můžete spolehnout – na stálost energie, kdy můžete sedět na židli a vnímat lásku všech těch bytostí kolem vás. A teď chci udělat něco podobného v tomto channelingu.

 

Právě teď je na planetě tolik lidí, kteří trpí. Na této planetě stále někde existuje utrpení, ale právě teď je to něco jiného. Jste uprostřed virového roku 2020Během této doby se společnost rozpadla a normálnost, na jakou jste byli zvyklí, zmizela. Vrátí se, drazí, všechno se vrátí, ale jinak. Už jsme o tom diskutovali a já tu nejsem, abych znovu mluvil o příčinách viru. Spíš chci promluvit o těch lidech, kteří kvůli viru trpí. Nechci mluvit o zdravotních aspektech. Chtěl bych mluvit o lidech, kteří jsou znepokojení, kteří nemohou v noci spát a v jejichž životech se kvůli viru udály určité věci nebo se náhodou přihodily, jež však na ně stále ještě těžce doléhají. Mnoho lidí v současné době opouští planetuMnozí ji opouštějí a nemá to nic společného s virem. Historie ukáže, že kromě viru bude letošní úmrtnost o něco vyšší než obvykle. Už jsem o tom mluvil dříve, že když je vaše tělo ve strachu, obavách, úzkostech nebo stresu, drazí, může to vyznít trochu dramaticky, ale tělo začne pomalu upadat. Začíná umírat, jakmile se budete soustavně obávat, a vaše délka života se zkrátí. To ukazuje, jak důležité je vymanit se ze strachu!

 

Mluvili jsme o tom, jak neuspokojivá je vaše forma zpravodajství, jež vám poskytuje informace, kvůli nimž často propadáte strachu. Nejenže jste obklopeni opravdu obtížnou a znepokojující situací, ale navíc nedostáváte dobré zprávy od těch, ve které máte důvěru, že od nich dostanete podporu a pravdivé informace. Tato kombinace je, mírně řečeno, přinejmenším nezdravá. A velmi mnoho lidí se v této situaci právě teď nachází. Chci s vámi o tom mluvit. Pojďte se mnou, pojďte trochu blíž, chci vám něco povědět. A začneme příběhem.

 

Pilot nad mraky

Můj partner se jednou zeptal pilota: Co vás drží při tom, abyste pořád dál létali? Máte dobré i špatné dny a váš letový plán je opravdu tvrdý, létáte pořád. Co vás motivuje, abyste dál létali? A pilot se usmál a řekl: Už dávno jsme se naučili, mnozí z nás, že bez ohledu na to, jaký máme den, jakmile vzlétneme nad mraky, vždy svítí slunce. Je to pravda. Kdykoli vzlétnete v letadle za deště, bouře nebo černé oblohy, jakmile vystoupáte nad mraky, je stále krásné počasí. Co tím (ten pilot) vlastně chtěl říct, je, že den nad mraky je vždy krásný, ať se ubíráte kamkoli. Rád bych použil tuto metaforu, abyste si uvědomili, že bez ohledu na to, jak se právě teď cítíte, láska, soucit a péče tu jsou vždy pro vás! Nemizí, protože máte špatný den, jsou tu pořád. Ve své depresi máte tendenci stavět zeď, což je často běžnéTato zeď deprese, strachu, úzkostí a obav vás blokuje od všeho dobrého, bere vám pocit klidu, znemožňuje vám smát se a začíná negativně měnit „dobrou a zdravou osobnost“. Začíná se měnit to, kým jste a vy to víte. Je zajímavé, co deprese způsobuje – buď zhubnete, nebo přiberete. Ale nezůstanete takoví, jací jste byli. Víte, že něco je jiné a víte, co to je.

 

Pojďme tedy společně na určité místo, jen na chvíli. Chystáte se vstoupit do léčivého Kruhu dvanácti.

Dáváte svolení, aby se tento strach, obavy a nedostatek klidu přeměnily, dovolíte to nebo ne? Všímáte si, že v každém channelingu, v každé meditaci, se vás nejprve zeptáme, zda je to pro vás v pořádku? Děláme to proto, že to vyžaduje vaši svobodnou volbu. Drazí, skončily dny, kdy jste mohli jen sedět na židli a být navštíveni anděly klidu a míru. Nejprve musíte říct: „Dávám svolení.“ Nikdo jiný to za vás udělat nemůže. Udělejte to sami, ale bez jakéhokoli velkého úsilí, nepotřebujete někam stoupat po schodech, jen dejte své svolení.

 

Dáváte své svolení ke změně, právě teď, abyste našli radost tam, kde předtím žádná nebyla? Pokud to uděláte, dovolte mi, abych vás vzal na místo, kde se můžete posadit, nadechnout se a vědět, že ruka Ducha rozhrne ty mraky nad vámi. Protože jste dali svolení, sdělili jste tím své buněčné struktuře, že nemusí jít do ne-moci, ne-pohodlí, že nemusí jít do ne-zdravého stavu. Jakmile dáte svolení, buňky s vámi začnou spolupracovat, protože teď sedíte na místě, kde jste předtím nebyli.

 

A pokud chcete, rád bych, abyste si teď vizualizovali všechny ty bytosti, které si dokážete představit a které uctíváte, všechny ty Mistry a anděly, jak procházejí těmi temnými mraky, protože na druhé straně je slunečný den. To znamená, že radost, soucit, láska a všechny ostatní věci, které chcete mít, procházejí těmito mraky a vy jste pro ně teď „terčem“. Dokážete to vnímat? Dokážete pochopit, co tím myslím? Zaměřují se na vás, na vaši židli, právě teď, protože jste řekli „ano“.

 

„Drahý Duchu, už nejsem obětí této planety, už nejsem obětí tohoto světa. Tyto věci se mi už nestávají. Na určité úrovni jste tím dali svolení, protože jste uzavřeli díru v oblacích pro náhodné události a místo toho jste chráněni nádhernou myšlenkou, že uvnitř vás je vědomí, které Bůh opravdu vidí. Všechny tyto laskavé bytosti jsou teď tady s vámi, obklopují vás, a já chci, abyste právě teď vnímali jejich objímající paže. A kdybyste je mohli slyšet něco říkat, bylo by to: „Proč jsi tak dlouho čekal? Proč jsi tak dlouho čekal? No tak, dovol nám, abychom tě pozvedli, abychom tě pozvedli na chvíli nad mraky a ukázali ti, že slunce vždy svítí. Dovol nám ukázat ti, že existuje radost, že se o tebe staráme, že známe tvé jméno a že tě milujeme. Milujeme tě.“ A kdyby vám mohli předat poselství, řekli by: „Nedovol mrakům, aby se nad tebou uzavřely, nedovol, aby se to stalo!

 

Až tento channeling skončí, chci, abyste cítili a chápali, že vaše současné životní paradigma, které jste si zvolili, není nutně tím, v čem byste měli být. Měli byste žít v radosti a zralosti. Bez ohledu na to, co se stalo, i když jste ztratili někoho, koho jste milovali, a kdyby se to stalo jen před několika dny, můžete truchlit a přesto se na druhé straně mraků stále radovat. A na tomto místě budete dokonce rozumět a slyšet i ty, které jste milovali a ztratili. Najednou budou s vámi a řeknou: „Ano, jsme také na druhé straně mraků.“

 

Existuje toho tolik, co vaše vědomí může udělat, abyste se vymanili z této nezdravé situace. A nebuďte překvapeni, když se věci ve vašem životě začnou zlepšovat – jen proto, že jste jim dali svolení se zlepšovat. Drazí, toto je léčení „jeden na jednoho“, což je termín pro základní učení, jak můžete uzdravit sami sebe. A první, co potřebujete pocítit, že Stvořitelova láska stále existuje a nikdy nezmizela. Představa, že vás Bůh nezná, nevidí nebo vás opustil a vzdal se vás, je něco, co jste si vymysleli nebo co vám někdo řekl. Pořád je slunečný den. Láska Boží je tu pořád, pokud jí to dovolíte – pokud to dovolíte! Drazí, Bůh zná vaše jméno. To by vám mělo říct všechno.

A tak to je.

Kryon
.

Zdroj: www.kryon.com – Above the Clouds – MP3 – 14:49 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět