9-2020 Kryon

Svolení pro uzdravení

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 23. září 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Znovu to říkám a pořád to budu opakovat: Duch není ve vakuu. Toto je pravděpodobně ta nejlepší zpráva, kterou vám kdy mohu sdělit, vám všem, kteří jste tady. Protože vám to často říkali jinak, například že Bůh je na piedestalu nebo že Bůh opravdu neví detailně, co se ve vašem životě děje. Drazí, opak je pravdou. Na druhé straně závoje vás Tvořivý zdroj zná, zná vaše jméno a v některých písmech se dokonce říká, že Duch ví o každém vlásku na vaší hlavě. Je to metafora, která prostě říká, že Bůh vás zná, a to nejen vaše jméno, ale zná vás takovým způsobem, jakým znáte své děti. Jste děti Boží, jak někteří říkají, a je to tak. To je láska, která tu je pro vás. Krátce vstoupíme do Kruhu dvanácti a provedeme vás meditací a metaforami do jiného druhu reality. Toto je naše učení a je na čase pochopit blízkost, již máte k Duchu, je na čase pochopit, že je blíže, než jste si mysleli. Tématem je „uzdravení“ a my jsme vám řekli, že uzdravení může znamenat mnoho věcí. Ve skutečnosti nemusíte být nemocní, abyste mohli sedět na tomto bezpečném místě a žádat o uzdravení. Druhy uzdravování, o kterých mluvíme, dalece přesahují i to, co je fyzické uzdravení. Existuje uzdravení vzpomínek, uzdravení strachu a obav – všechny tyto věci jsou dysfunkce, které můžete mít, když přijdete na toto bezpečné místo a chcete s námi jen chvíli posedět. Opravdu vás vidíme.

 

Když vám řeknu, že vím, co se právě děje, pak je to pro vás lidi zajímavá hádanka, protože jde o multidimenzionální energetické oblasti, které ve 3D nemáte. Nezáleží na vzdálenosti a čase. Nyní mluvím současně k těm, kteří to mohou poslouchat (a číst) později, a mohu jim říct, že není žádný rozdíl mezi teď a později. Protože vím, kdo to poslouchá (a čte) později. To je krása Boha, který může vidět a znát všechno, a já jsem součástí kolektivu na druhé straně závoje, drazí. Nikdy jsem nebyl člověk. Můj partner to ví, a dokonce i při channelování, kdy k němu mluvím, vidí věci, které vy nevidíte. Někdy vnímá vznešenost, kterou nedokáže ani popsat. Láska, kterou pro vás máme, překračuje časovou dimenzi. Když to právě teď posloucháte živě, můžete si vy nebo ostatní tuto nahrávku znovu poslechnout později, třeba až za rok, na jiném místě, avšak já k vám vždy mluvím v „teď“. „Teď“ je tedy definováno jako „já a ty se na sebe vzájemně díváme“ – nyní, bez ohledu na to, co ukazují vaše hodinky. Rozumíte tomu? To je nádhera multidimenzionálního Tvořivého zdroje. Bůh vás zná bez ohledu na čas ve vašem životě, kdy uslyšíte toto poselství. Uzdravování, drazí, je tomu velmi podobné. Je to prostě ta nejméně snadná věc, jakou si dokážete představit! Je to komplexní, příliš složité i pro tuto diskusi. Naznačím však, co vám tím chci sdělit. Kolem uzdravování je spousta hádanek, že? Dovolte mi promluvit k léčitelům mezi vámi. Není to zajímavé, že můžete vyvíjet, používat a zažívat velmi silné uzdravovací procesy?

 

Už jste zažili zázraky ve svém křesle, na gauči nebo dokonce na velké vzdálenosti, že? Viděli jste přicházet lidi, kteří od vás chtěli přijmout určité věci, a vy jste jim je dali prostřednictvím své intuice a modalit, které používáte. Takhle funguje léčení. A není zajímavé, že přestože jste používali stejné věci, stejné postupy, někteří se uzdravili okamžitě a jiní nikdy? Víte, že v tom mám pravdu. Není zajímavé, že i mezi vašimi pacienty existují tak velké rozdíly, tak velká rozmanitost? Jak to funguje? No, každý léčitel to zná, protože se s tím opakovaně setkával. Moudří léčitelé se nejprve zeptají svých pacientů nebo klientů, zda s tím souhlasí, zda dávají svolení k uzdravení, ke kterému má dojít. Jinými slovy, existuje něco, co vyžaduje, abyste vyjádřili buď svůj záměr, nebo své uvědomění pro uzdravení, které má nastatProto se můžete za určitou osobu nebo skupinu modlit, modlit a modlit, drazí, a nic se nezmění. Pokud však tato osoba nebo skupina vědí, že se za ně modlíte, nebo pokud věří, že modlitby budou vyslyšeny, nebo pokud jsou přesvědčeni, že tento druh uzdravení skutečně funguje, pak dali svolení a ztotožnili se s tím, co se může stát. Pak začíná uzdravování a někdy to uzdravení probíhá na nízké úrovni a lidé se stále více a více vracejí, a někdy dochází ke spontánnímu uzdravení. Aby však mohlo dojít k dokonalému uzdravení, potřebujete alespoň jejich uvědomění si, že to děláte společně s nimi. To také vysvětluje, proč se vás někteří ptají: „Můj bratr má problémy, ale nevěří na modlitby ani na nic podobného. Mohu ho vyléčit? “A odpověď často zní:„ Můžeš to zkusit, pokud chceš, ale musíš pro sebe získat uvědomění svého bratra, abys měl potřebné spojení.

 

Dalo by se říct, a bylo by to přesné, že je to jako klíč a otvor v zámku. Klíč je třeba zasunout a otočit jím. Klíčem je člověk, který chce své uzdravení a ví, že se o to opravdu snažíte. I když nechápe, jak pracujete, vyžaduje to jeho víru. Modlitba funguje také dobře, zejména u lidí, za které se někdo modlí. Zastavte se na chvíli a řekněte: „Přijímám modlitby za sebe a věřím v jejich sílu. Jsem připraven na uzdravení.“ A to se může stát po celém světě, může to být po telefonu nebo při fyzickém sezení. Stačí se dohodnout na určitém okamžiku, kdy řeknete: „Jsem si vědom, že teď se za mě lidé modlí, a já budu sedět a přijímat tyto modlitby.“ Chápete to propojení? Je to víc než jen prosté uvědomění si – jde o skutečné uvědomění si a přijetí, že můžete získat uzdravení. V tom je ten rozdíl.

 

Nyní zpět k léčiteli, který ve své praxi nedosáhne žádného léčebného úspěchu. Ačkoli se zdá, že jeho pacienti dali svolení, neudělali to doopravdy. Na určité úrovni mají pochybnosti, což brání uzdravení. Klíč ve skutečnosti nikdy není vložen do zámku. I když mohou vyslovovat slova, klíč nesedí. Kvůli tomu je to tak složité. Jak to můžete překonat? Jak na to můžete opravdu říct „ano“? Jak je možné, že můžete oloupat cibuli pochybností a být na místě, kde jste tak otevření, že modlitby mohou fungovat okamžitě? A co „vy sami spolu se sebou“? Co vaše schopnost dostat se na místo, kde není žádný léčitel, a získat stejnou energii, která vás uzdraví? Vítejte v „Kruhu dvanácti“. To je to, co tady děláme. Klíč se zasune do zámku, jakmile překročíte most. Je to složité, ale uzdravení je takové. Čím více o tom uslyšíte a budete s tím pracovat, tím snazší bude pro vás přijmout a vzít za své, že můžete udělat cokoli – cokoli!

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Permission to Heal – MP3 – 13:09 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.


zpět