9-2020 Kryon

Tajemství místnosti

.

Tento 2. živý channeling Kryona byl přijat a streamován Leem Carrollem v rámci akce Emotional Tools for Our Time (Emoční nástroje pro naši dobu) 27. září 2020

Na pomoc čtenářům byl tento channeling upraven Leem a Kryonem (některé informace byly doplněny nebo zhuštěny), aby poskytl jasnější porozumění. Často se stává, že živý channeling má v sobě energii nesoucí druh komunikace, kterou tištěné stránky přenášet nemohou. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Informace, které jste dnes obdrželi, jsou základní informace o velkoleposti lidské bytosti (Kryon mluví o informacích z předcházejícího channelingu Žádné tlačítko delete). Pokročilejší vědomí vám umožňuje vidět věci, které jste dříve neviděli. Drazí, to se liší od toho, co vás učili. Podívejme se na to, co vás učili: vaše intelektuální vědomí je založeno na informacích a nikoli na vědomí. Jinými slovy, vy všichni jste se učili, že čím víc se o věcech dozvíte, tím budete lepší. To je samozřejmě dobrý důvod pro školní výuku. Ale kam se poděly zásadní informace, že vědomí je klíčem k sebeuvědomění, zdraví, dlouhému životu a osobním vztahům? 

 

Váš lineární život je jako dům s mnoha místnostmi. Každá místnost obsahuje to, co potřebujete pro přežití: lásku, duchovní a neduchovní vědomí, vaše základní přesvědčení, jak věci fungují a vaše vnímání toho, co je skutečné a co ne. Je však možné, že někde v místnosti je něco dobře skrytého z vaší reality, kde jsou uloženy myšlenky, představy a emoce, jež nazýváte vědomím? Vítejte v konceptu, který začíná překračovat 4D svět, ve kterém jste všichni vyrůstali.

 

Planeta právě prochází zásadním velkým posunem. Před lety jsem vám řekl, že tento posun vyvolá u některých z vás nejistotu, u mnohých pak tíseň a trápení. Říkal jsem vám, že nemůžete jen tak vzít lidskou přirozenost a změnit ji, aniž byste prošli těmito zkušenostmi. Když cítíte, že se jádro vaší reality začíná měnit v něco odlišného od toho, čím bylo předtím, první reakcí je, že z toho máte strach. Důvodem je, že většina lidstva chce, aby věci zůstaly stejné. A to platí i pro lidi, kteří se účastní tohoto channelingu, kteří si říkají pracovníci světla nebo léčitelé. Je to proto, že energie léčivých procesů samotných se začíná měnit. Reakce na tyto procesy vyvolává hodně nejistotyTato nejistota, kterou tolik z vás pociťujete, vede k ještě větší nejistotě, úzkostem a obavám.

 

Kolik z vás se v noci stále ještě probouzí? Když se probudíte ve tři hodiny ráno, Duch vás často zve k meditaci namísto toho, abyste si pokládali otázku: „Kvůli čemu bych si měl dělat starosti?“ (Kryon se směje.) Drazí, známe vás tak dobře, protože tohle se zdá být jednou z prvních reakcí, kterou mnozí z vás zažíváte a chtěli byste ji změnit, umožnit novým láskyplným energiím vstoupit do vašeho života. Nedávejte automaticky strachu příležitost.

 

Změny mohou být jemné, sotva patrné, ale vy je vnímáte. Mnoho z nich nemůžete linearizovat nebo na ně ukázat prstem a pojmenovat. Možná to jsou jen změny energie, které zaznamenáváte a vnímáte? Drazí, tohle se právě teď děje na této planetěVnímáte, že něco je jiné, vnímáte něco, co jste dosud nezažili, a ten pocit není cestou, po které jste kráčeli předtím.

 

Je tu několik možností, jak se s těmito změnami vypořádat a o tom dnes diskutujeme. Už jsme o tom vlastně mluvili, ale nyní je to ještě silnější, než kdykoli předtím. První reakcí je často strach. Mnozí lidé pak vstoupí do nejhoršího možného scénáře a rozvíjejí ho. Slyšeli jste to? Lidé mají schopnost vzít nějaký nápad a vytvořit z něj jakýkoli „dům“ chtějí. Může to být dům strachu nebo maják (dům světla). Lidé takto rádi dedukují. Vezmou to, co bylo dřív, a vyvodí z toho závěr, založený pouze na tom, co už viděli dřív. Strach plodí ještě víc strachu.

 

Pak jsou tu tací, kteří se na to podívají a přijmou, že to bylo předpovězeno. Ve skutečnosti to budou obdivovat a řeknou: „To je to, o čem mluvili starodávní. O tom mluvil Kryon a mnoho mých učitelů. Cítím to v kostech, vnímám to na sobě celém. Začínáme pozorovat, jak se Země, mění.“ Existují i lidé, kteří půjdou ještě o krok dál a budou oslavovat tuto zvláštní novou energii a řeknou: „Vím, že je to těžké, ale teď to tady přichází, přichází tu příležitost. Ukažte mi to všechno, abych mohl vědět, kterým směrem se mám vydat.“

 

Zopakuji znovu, co jsem už říkal předtím. Když se z trhlin této planety vynoří temné, hrozné věci a vy je uvidíte (jakoby) poprvé, pamatujte, že tam vždy bylyNyní nastal čas, abyste je uviděli a rozhodli, zda si přejete, aby dál pokračovaly nebo ne. Pokud se vás to týká, vězte, že to je znamení toho, že na této planetě začíná metaforicky přibývat světla. Zatímco v minulosti byly tyto věci prostě skryté a zůstávaly takové, jaké vždy byly, nyní vycházejí na světlo.

 

Skryté věci

Co se teď děje ve vašem domě, ve vaší místnosti reality? Začínají se ukazovat věci, které vám připadají ošklivé nebo znepokojivé? Pomysleli jste na to, že by v tom možná mohl být záměr, abyste se mohli podívat na to, co tam vždy bylo? Multidimenzionální koště je tu vždy k dispozici, drazí. Je to koště vyššího vědomí, které se vás vždy ptá, zda by se mělo použít k zametení starých věcí, nebo ne. Může pomoct vymést všechny ty věci, o kterých jsme mluvili, že jsou nevhodné pro vaši velkolepost, včetně starostí o budoucnost, včetně úzkosti, kterou můžete pociťovat, když se k ránu probudíte. Ve vaší místnosti se něco skrývá a to koště to může odhalit. Víte, je to něco, co skrývá hlavní dar od Ducha. Vaše koště je metaforou vaší schopnosti vymést staré myšlenky a odhalit toto tajemství.

 

Rád bych vám pověděl o něčem, co jste nečekali. Opět tíhnete k tomu všechno linearizovat. Možná řeknete: „Dobře, kolik toho musím udělat, než tyto věci odklidím nebo změním svůj život?“ Mnozí z vás si rádi vytváříte seznamy, že? Ve svém životě máte tendenci linearizovat položky, které je třeba udělat, protože vás to tak naučili ve škole. Ale zde se skrývá další energie. Existuje tajemství. Je to jedno z nejlepších tajemství, které vám mohu dát.

 

Většina z vás věří, že musíte tlačit „kouli svého života“ do kopce, abyste se dostali na místo, kde chcete být. Věříte, že i dostat se na duchovní místo vyžaduje víc práce. Toto je lineární metafora, která říká, že cokoliv se stane, vyžaduje to úsilí a bude to obtížné. Otázka: Co když to ve skutečnosti tak není, co když to v nové energii funguje jinakCo kdybych vám řekl, že na druhé straně té koule, kterou tlačíte do kopce, jsou ruce, které ji uchopují a pomáhají vám ji vytlačit nahoru? Chápete to?

 

Nové tajemství

Z duchovního hlediska mají všichni lidé vždy svobodnou volbu. Můžete dělat s vašimi životy, co chcete, bez jakéhokoli souzení. Říkáme vám to už léta. Láska je taková. Milujeme vás a necháváme vás dělat, co chcete. Mimo to vám dáváme znamení a rady, ale bez jakýchkoli zásahů, které by vás k čemukoli nutily. Taková je svobodná volba. Je to láskyplné nezasahování.

 

Tady je to tajemství. Začíná se tady projevovat nová energie, která je hluboká. A tohle byste o ní měli vědět: Když se dostanete do určité oblasti, do určité energie soucitu a ochoty vidět větší pravdu, když začnete kráčet touto cestou, drazí, vaše vědomí se měníVědomí je energie, a když se energie posouvá, dějí se věci. I když máte svobodnou volbu, vaše vědomí začne druhé straně závoje předávat zprávy ve smyslu „povolení pro pomoc“. Je to, jako by se ve vaší duši rozsvítilo světlo a začalo hodně zářit multidimenzionální způsobem. Představte si něco spolu se mnou. Začínáte měnit způsob, jakým vnímáte věci, a vaše vědomí se začne rozjasňovat. Najednou jsou všichni ti průvodci, pomocníci, andělé (ať už je nazvete jakkoli) ve stavu pohotovosti. „Podívejte se na ni/něj, co právě dělá. Podívejte se na to světlo. Podívejte se na to. Nyní si tyto velkolepé lidské bytosti vybrali, že se změní! Tyto duše se rozhodly, že budou hledat a zkoumat. Světlo jejich vědomí nám dalo povolení pro intervenci (zásah).“ 

 

Jakmile se rozhodnete pro tuto volbu hledat a zkoumat, změní se i vaše vnímání: Je Bůh větší, než vám bylo řečeno? Jste větší, než vám bylo řečeno? Začínají se objevovat procesy, které změní váš smysl pro realitu? Jsou tu procesy, které si intuitivně uvědomujete a které možná mohou být i multidimenzionální? Je možné, že jste vedeni a že možná nebudete muset tolik tlačit na tu kouli? Některým z vás se to zdá kontraintuitivní. Z jejich hlediska může být vyšší úroveň vědomí vytvořena pouze silnějším tlačením koule. Vítejte v tajemství. Takto to NENÍ. 

 

Způsob, jakým vnímáte toto poselství, je jako vypínač. Věříte tomu? Pokud ano, vězte toto: Když začnete aktivovat tyto nové myšlenky svého nového vědomí, získáte pomoc – spoustu pomoci! Drazí pracovníci světla, světlo se zesílí a vylepší, když začnete chápat, že jste úžasným majákem. Dalo by se dokonce říci, že když to začnete chápat, šíříte své vlastní světlo a zesilujete jej nelineárním způsobem. Výsledky můžete vidět v této pomoci ve vašem každodenním životě, většinou okamžité. Láska je taková.

 

Když jsem poprvé přišel na tuto planetu, dal jsem vám tuto základní Kryonovu metaforu:  Když zapálíte zápalku v temné místnosti, stanou se zajímavé věci. První je, že každý vidí trochu lépe, každý. Většina z nich možná ani neví, kdo tu zápalku drží, nebo odkud to světlo pochází, ale všichni mají prospěch z toho, že mají o trochu více světla. Ta metafora znamená, že to, co děláte pro sebe, je větší, než si myslíte. A neděláte to jen pro sebe. Je příliš přehnané říkat, že všechny duše v lidstvu poznají, když zapálíte zápalku? Pamatujte, vědomí má velmi širokou multidimenzionální stopu. Není lineární.

 

Někteří z vás právě teď dostali širší vědomí tohoto tajemství a říkají: „Chci slyšet všechny tyto věci znovu a chci je začít praktikovat.“ Pokud jste to vy, pak jste právě přepnuli vypínač záměru. Už více než třicet let mluvíme o síle čistého záměru jako axiomu, abyste si vylepšili svůj život.

 

Tu kouli, kterou tlačíte do kopce, abyste se zbavili strachu, obav a úzkosti, přebíráme a zatímco vy ji tlačíte, my ji vytahujeme. Cítíte to? To je to skryté tajemství. Svobodná vůle zahrnuje svobodu v tom, že nyní můžete uchopit vědomí jako akční energii, která může změnit celou vaši realitu. Jste schopni zahájit ve svém myšlení soucitné jednání vůči všem, včetně těch, se kterými nechcete mít nic společného? Dokážete milovat duši, bez ohledu na to, čí je? Dokážete se vznášet kolem svého domova, nebo jste zatíženi strachem, těžkými úkoly, výzvami a kdoví čím ještě?

 

Láska všechno mění! Drazí, není to jen ta ruka, která vám pomáhá vytlačit tu kouli. Je to váš osud starých duší. Ve skutečnosti, když začnete zkoumat to, co jste nikdy předtím nezkoumali, nekráčíte vůbec na nějaké neznámé cestě. Namísto toho se ocitáte na krásné cestě, o které jste cítili, že vám patří. A máte pravdu.

 

Všechny tyto věci vám dáváme, protože můžeme, zejména proto, že jste se rozhodli hledat a být tu dnes s námi. Není to poprvé, co vám představujeme tyto informace v channelingu. Protože tohle jsou zásadní informace, kvůli kterým jsme přišli, abychom vám je předali, pokud zvládnete jako civilizace projít precesí rovnodennosti. A vy jste to zvládli.

 

Jste větší, než si myslíte, jste velkolepější a na této planetě jste s určitým záměrem. Známe vás jménem.

A tak to je.

Kryon
.Zdroj: www.kryon.com – The Secret of the Room – MP3 – 11:45 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět