9-2020 Kryon

Kanál modlitby

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Léčivé středy / Healing Wednesday, 9. září 2020

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Vždy budou tací, kteří řeknou: „Tohle je zpráva z druhé strany závoje; a na takových místech na druhé straně závoje mají samozřejmě svou vlastní realitu, která není ale lidskou realitou – takže nemají představu o tom, co se může na planetě dít.“ Drazí, tohle je velmi stará a lineární myšlenka, a dá se vystopovat až ke starověkým civilizacím, které nahlížely na Boha jako odděleného od lidí; a lidé jsou tudíž nízcí a mají svou vlastní realitu, o které bohové nemají ponětí.  To však nemůže být více vzdálené skutečnosti.

 

Na něco se vás zeptám: Kdybyste měli scénář, ve kterém porodíte dítě, a ono by se vydalo na nějakou cestu, kde byste se s ním nemohli setkat, a někdo jiný by ho vychovával, ale vy je vidíte, sledujete každý jeho krok a z celého srdce ho milujete… jak byste se cítili? A odpověď zní – byli byste mimo hru, ale povzbuzovali byste je, plakali s nimi, snažili se natáhnout se k nim skrze závoj a říct: „Podívej, já jsem tady, jsem tady! Nejsem od tebe oddělená, jsem tady!

 

A takhle to je. Tvořivý zdroj je skutečně vaším domovemje to metafora pro to, jak Duch, Bůh pracuje; a pracuje skrze vaši duši. Už jsme to řekli předtím, a zvláště při těchto léčivých středách. Protože spojení s vaší duší je dalším krokem na cestě k úžasnému léčení, klidu, delšímu životu. A kvůli tomu, co jsem řekl, řeknou někteří: „Ano, ale co stalo s modlitbou?

 

Řekli jsme vám, zejména při těchto léčivých středách, že existují vrstvy cibule lidské bytosti - metafora, která znamená vrstvy a vrstvy víry a učení, věcí, které vám říkali a učili vás, a které jste zažili. A ty se teď mění díky rozvoji/evoluci vědomí. Začínáte dospívat k odhalením, která přesahují vše, co vám kdy bylo řečeno.

 

A někteří řeknou: „Ne, to není správné, my se budeme držet všeho duchovního, co nás učili; a Kryone, teď vyřazuješ modlitbu.“

 

Dovolte, abych vám řekl pravdu; vždycky to byla pravda: ta modlitba, kterou máte teď, je tak prostá, ve srovnání s tím, jaká by mohla být. Nyní je to lineární myšlenka, kterou říkáte Duchu; a doufáte, že Duch naslouchá… Víte, že to funguje. Modlitba funguje, vždy tomu tak bylo. A modlitby jsou po celé planetě; takže když vstoupíte do léčivého kruhu, co se stane? Řeknu vám to – najednou je ta modlitba o tolik silnější, ale nejen silnější, najednou sedíte v kruhu s Duchem – a místo toho, abyste úpěnlivě prosili zdroj, o kterém jen věříte, že tam je, náhle se nacházíte u samotné jeho podstaty… A proč? Protože duše je součástí Stvořitele.

 

Chápete to? Vy nejste od Boha odděleni – o nic víc, než jste odděleni od svých dětí. Uvědomujete si, že nesou část vašeho otisku kamkoli jdou? Dalo by se říct, že vaše děti jsou vaším obrazem. A stejně tak je to s vaším Stvořitelem; vaše duše je částí Tvořivého zdroje, a je částí vás, člověka.

 

Co se zde snažíme říci – když vstoupíte do kruhu dvanácti, drazí, zveme vás k modlitbě; jakýmkoli způsobem – a zjistíte, že modlitba není tím, čím bývala.

 

Najednou budete uprostřed té energie, o které mluvíme. Krásná je – ta vaše duše. Snažíme se vám sdělit, že na planetě probíhá evoluce energie, která je spirituální, a není jen pro ty, kteří věří určitým způsobem… je pro každého.

 

Budou zde vyspělá, pokročilá odhalení pro kohokoli, obzvláště pro staré duše – ty, které zde byly znovu a znovu. Tato odhalení vám budou k dispozici. Cokoli co chcete, co si přejete, co můžete nebo nemůžete dostat – je to tak lineární, takto to lidé dělají – nacpou Boha do krabic a řeknou – to můžete mít, to nemůžete mít, tohle děláte správně, tohle špatně… Řeknu vám – jakmile vstoupíte na to místo, do této energie, vy všichni jste si rovni. Každý z vás; neexistuje žádná doktrína, která říká: to nemůžete, protože vaše duše je jen vaše, vy vstupujete do té skříňky, nikdo vám vaši duši nevezme, dokonce ani ve smrti vám nevezmou duši. Schováte se do skříně a předstíráte, že jste sami, ale nejste. Máte kruh dvanácti, máte to všechno, co vám patří – vaši Akášu a své milované na druhé straně závoje, kteří vás znají a říkají vám: vidíme tě v té skříni! (Kryon se směje.)

 

Říkáme to už léta – nevíte, co nevíte.

A stejně zas někteří řeknou: „No, víš, měníš věci trochu moc ve srovnání s tím, co nás učili.

 

Pozvání zní takto: dovolte, aby se cibule oloupala – ať se zbaví toho, co vás učili, co si myslíte, že víte, energie, které jste zažili… a dostanete se k něčemu mnohem většímu, krásnějšímu a čistšímuLáska se rozpíná, modlitba se stává silnější.

 

Všechny ty věci, které milujete na Bohu, všechny ty věci, na které jste si zvykli v tomto lineárním světě, se začínají měnit, a vy se stáváte silnějšími, lepšími, čistými, více milujícími, soucitnějšími A to všechno díky tomu, čím jste prošli – tou změnou, tím posunem, který se udál v roce 2012. Planeta se začíná vyvíjet a stává se vyspělejší. A toto uvědomění obdrží jako první ti, kteří budou sledovat programy jako je tento – staré duše.

 

Podívejme se na to, kdo si předplatil tento konkrétní program – budou to samozřejmě ti, které to zajímá, a ti ucítí tah, trhnutí; a řeknou: „Chci místo, kam bych šel – každý týden – jen si tak sednout a být v bezpečí, a být milován…“ To je jádro toho, co jsme vytvořili, co jsem řekl svému partnerovi, aby udělal.

 

Channelingy, kruh, budou tam záměrně podobnosti každou středu, kdy vás pozveme, abyste přišli a na chvíli se posadili… a v tom se zvedne štít, který ucítíte, pokud se vám podaří vypnout všechny ty věci, které by vás mohly rušit – všechny ty telefony a věci, které se dožadují vaší pozornosti. Je tam štít, který se zvedne s vaším záměrem – Chci být na bezpečném místě, chci jít na chvilku na multidimenzionální místo, a jen sedět a být milován, s tím, co vím, že je uvnitř mé duše – tvořivý zdroj vesmíru.

 

Takže to řeknu znovu – to, co si myslíte, že prochází nežádoucí změnou, je jen loupající se cibule – dostali jste první verzi, dětský příběh… A jakkoli to bylo dobré, nyní postupujete na vyšší úroveň, do mnohem většího prostoru vědomostí, lásky, laskavosti, opravdového pochopení toho, co máte uvnitř… což je skutečně silné propojení pro modlitbu, které jste nikdy předtím neměli.

 

Tyto středy jsou pro vás. A budou pokračovat v podobném duchu – abyste se mohli posadit pokaždé na stejné místo, a možná se setkat s novými entitami, energiemi… neboť jakmile se vaše cibule začne odlupovat… pokaždé, když se objevíte, objeví se nové věci, nová odhalení, nové věci k učení, nové Aha-momenty vašeho života… A proto tady jsme.

 

To je dnešní channeling. Je to vždy o vás – o vašem posílení, abyste se mohli spojit se Stvořitelem takovým způsobem, o které jste nikdy netušili, že je možný.

A tak to je.

KRYON

 

Zdroj: www.kryon.com – The Conduit of Prayer – MP3 – 10:08 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět