9-2020 Kryon

Chór moudrosti

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v pohoří Rila, Bulharsko, 13. září 2019

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Účastníci této akce tady na tomto místě by měli něco vědět. Existují tisíce lidí, kteří si toto poselství poslechnou (a přečtou) později. Dovolte mi tedy začít tím, že jim sdělím, kde jsme a co děláme. Nacházíme se na úpatí pohoří Rila v Bulharsku a toto je šišinkový chór. Účastníci tu zpívají tóny dvojhlasně a vytvářejí multidimenzionální zážitek, který vstupuje do pole a tak jej mohou vnímat a slyšet ti, kteří přicházejí z hvězd. Pokud jste to právě začali poslouchat, drazí, kteří tady nejste zrovna přítomni a možná právě teď (při poslechu) perete prádlo, pravděpodobně budete chtít brzy přehrávač vypnout. Přijde vám poněkud zvláštní, že se setkávají stovky lidí, aby zpívali tóny a vydávali velkolepé zvuky*)Vytvoří tím multidimenzionální zážitek, který uslyší Plejáďané – Sedm sester. Dovolte mi tedy, abych vám předal něco, co bych nazval „Důvody pro život ve vesmíru“. To se týká zejména vaší galaxie. Během celého dne předám sedm channelingů. Některé budou krátké, jeden bude dlouhý. A jeden bude obsahovat speciální pokyny pro poslední sbor a pro Yaweeho (dr. Todda Ovokaityse – pozn. překl.).

 

Rád bych však, abyste se mnou na chvíli vstoupili do prázdnoty. Nejste tady vůbec tak dlouho, drazí. Lidstvo na této planetě zvané Země tu není tak dlouho. Víte, tato galaxie je poměrně stará – někteří z vašich vědců by řekli, že 13 miliard let. Tato planeta byla vytvořena před 4 miliardami let. Trvalo dlouho, než se ochladila a byla osídlena mikroby. Pak začal život. To, co se tady stalo, se stalo i v celé galaxii ze stejných důvodů. Míním tím, že vytvoření života je v každé galaxii zcela normální. Dnes však chceme mluvit o vaší galaxii. Vznik života je velmi přirozený. Život vzniká z přírodních aminokyselin s chemickými a elektrickými reakcemi. To jsou věci, které se nacházejí po celé galaxii na miliardách planet. Mnohé z nich jsou stejné, jako je tato, leží v takzvané „obyvatelné zóně“. To je místo, které důvěrně znáte.

 

Takže představím následující obraz. Všude v galaxii, stejně jako tady, byl život možný. Začal ve formě mikrobů. Začala evoluce. To se také stalo tady, ale bylo to jiné. Život, jak jej dnes znáte, je cyklem, ve kterém rostliny produkují fotosyntézou kyslík a jiné živé bytosti vydechují oxid uhličitý. Trvalo však dlouho, než vznikla tato rovnováha.

 

Někteří vědci jsou toho názoru, že na Zemi došlo k pěti pokusům o zahájení života, které mohly následovat za sebou, když se podívají na zem, když se podívají na skály, když se podívají na všechny věci, které mohou prozkoumat. Ve skutečnosti došlo k více než pěti pokusům, které se nezdařily, takže proces musel začít znovu od začátkuTakový nový začátek života se neděje jen tak jednoduše, spojení prvků někdy trvá milióny let. Tak tomu bylo i na této planetě. Ale zároveň, zatímco životní proces na této planetě začínal a zastavoval, začínal a zastavoval, existovalo mnoho dalších planet, stovky tisíc z nich, na kterých život začal hned napoprvé.

 

Takže zatímco se tady stále potulovali dinosauři a ještě nevyhynuli, v celé vaší galaxii existovala spousta civilizací, stejných jako ta vaše, které vypadaly jako ta vaše, s DNA jako ta vaše – jen byly trochu odlišné. Měly už před miliony let inteligenci, dualitu a všechny ty další věci, než jste se k nim dostali vy.

 

Tento život, který se teď nazývá lidstvo, s jiskrou Boha, kterou máte v sobě, s vědomím, které ví, kdo je Bůh, je starý pouhých 200 000 let. Říkám to znovu, vy jste „New kids on the Block“. (Kryon rád používá název americké chlapecké hudební skupiny k popisu mladého lidstva – pozn. překl.) Tato galaxie překypuje životem. Je to život, který je mnohem, mnohem starší než ten váš. Část tohoto života není pokročilejší, ale je mnohem rozvinutější ve vědomí. To jsou důvody, které hovoří pro život ve vesmíru. Dokonce i vaše věda připouští, že musí existovat život, dokonce i ve vaší vlastní galaxii, protože nacházejí tyto prvky hluboko ve vesmíru. Dnes se všeobecně uznává, že všude ve vesmíru pravděpodobně existuje život. A to je pravda. Takže o tom dnes budu mluvit trochu víc, jak jsem o tom ještě nemluvil, protože zpíváte pro „ty z hvězd“. To jsou vaši posluchači. Existují důvody, proč nepřistáli na této planetě, na trávníku Bílého domu a neřekli: „Jsme tady!“ Řeknu vám proč v jednom z dalších channelingů.

 

Tohle jsou předpoklady, že vznikly civilizace, které mají předstih milionů let v evoluci vědomí, včetně konceptů Stvořitele uvnitř, v nitru. Mají stejné atributy jako vy. Narodily se s velkolepým božstvím. Mají svou historii a války. Mají svou dualitu a musely udělat své vlastní zkušenosti. Některé z těchto civilizací to dokázaly, jiné ne. Ale dokázaly toho dost, takže vesmír se nyní dívá na vás, na „New kids on the block“. A když jste prošli milníkem roku 2012, řekl jsem Yaweemu: „Je na čase. Nyní zpívejte tóny při precesi rovnodennosti a sdělte „těm z hvězd“, že jste se probudili. Řekněte jim, že víte, že jsou tu také, protože budete zpívat šišinkové tóny, které pocházejí z vašeho domova, Plejád. A až je rozpoznají a uslyší, zatleskají vám, že jste to dokázali.“ Dokázali jste to. Proto jste tady, abyste pokračovali v tomto dědictví, i když pro mnohé z vás se to může zdát zvláštní a podivné. Mnozí budou obracet oči v sloup. Ale přijde den, kdy přestanete kroutit hlavou, až přistanou na trávníku Bílého domu a na mnoha jiných místech. A říkám vám, že až se to stane, nikdo nebude překvapen.

 

Lemurie

Nyní budeme pokračovat dál. Chtěl bych trochu promluvit o těch, kteří jsou tu přítomní. Obzvláště bych chtěl mluvit o Lemurii a věcech, které jsem v minulosti předával hlavně ženám. Nyní byste je měli slyšet všichni. Nejprve si možná uvědomíte, že některé tóny a zvuky, které jste zde zpívali a vyslovovali, mají kvalitu alikvotních tónů. Tato kvalita může vytvořit něco, co mohou vnímat ti, kdo poslouchají multidimenzionální věci. Chci tedy zdůraznit skutečnost, že jsem tu byl nějakým způsobem včera přítomen, když Yawee něco prezentoval. Řekl, že bychom mohli channeling zkrátit, kdybych prostě jen udělal „bzzzíp“. (Pobavený smích v publiku) Inu, to jsem právě udělal. (Kryon se směje) Hvězdné matky to všechno slyšely, ale vy ještě nejste úplně připraveni.

 

Lemurie skutečně existovala a byla především místem výuky. Pod uzly této planety, na které přistáli Plejáďané a hvězdné matky začaly rodit, byla Lemurie se svou polohou uprostřed Tichého oceánu jedinečnáBylo to proto, že Lemurie byla izolovaná. Mohla se nerušeně vyvíjet po tisíce let. Žádná jiná civilizace, bez ohledu na to, jak dlouho už existovala, s lidmi, kteří již začali své inkarnace na této planetě, se nemohla na tyto ostrovy dostat. Tímto způsobem se Lemurie stala místem vyšší výuky.

 

Nyní bych vám rád řekl něco, co už jsem mnohokrát sdělil jiným posluchačům. Hvězdné matky vyučovaly ženy jinak než muže. Důvodem bylo to, že ženy jsou mnohem lépe vybavené k tomu, aby byly šamankami a učitelkami na této planetě. Vysvětlení by mělo být zřejmé pro každou matku a každého otce. Ženy mají silnější smysl pro intuiciVychovávají děti, mají lásku, větší soucit a trpělivost, a to je to, co je třeba k výuce o velkoleposti Boha uvnitř, Stvořitele. Ženy nesou pochodeň šamanismu, učení božství. V současné společnosti je to však obráceně. Vidíte, co dělá dualita? Jak se vám to zamlouvá? Nefunguje to, ne doopravdy. Když se podíváte kolem sebe v této skupině, drazí, vaše Akáša se probouzí pro tyto chóry. A v této době jsou to většinou ženy, které se toho nejvíc zúčastňují. Začínáte se probouzet, lemurijské ženy, stejně tak jako ti, kdo jsou tady jako mužiProbouzí se však více žen, než mužů, protože to je semeno, které vám bylo předáno. A tady je  to semeno, které byste si měli vybrat jako civilizace zvaná lidstvo, jež překročilo z roku 2000 do roku 2012, a které mělo projít precesí rovnodennosti, aby se semeno začalo probouzet. Šamanské učení, které vám bylo předáno o nádheře Boha, bylo částí lemurijského kola učení. Všechny tyto věci se začnou náhle vynořovat. Klíčem je intuice a to je důvodem, proč je do toho zapojeno mnohem víc žen. Byly v tom vyškolené a tak když se probudí na určité úrovni, mnohé z nich uvidí věci, které nebyly připraveny vidět. Jednou z těch věcí, která pravděpodobně překvapí některé z vás, kteří jste byli dřív, nebo možná až teď přitahováni na toto místo, je to, jak ve vás rezonují šišinkové chóry. Jaký z toho máte pocit?

 

Mnozí z vás, kteří se zúčastnili (šišinkových) chórů od samého začátku, cestovali po celém světě, abyste stáli na uzlech a zpívali písně. Nechtěli jste si to za nic na světě nechat ujít. Důvodem je, a znovu to opakuji, že toto probuzení je zabudováno do vaší Akáši. Reagujete na to, když se uzly začnou otevírat, aktivují se a rozšiřují to, co dělají – k tomu se ještě dostanu. Je to téměř jako by vaše Akáša a šišinka byly anténami, které vás vtáhnou do této místnosti, kde se naučíte nápěvy, které nikdo předtím nezpíval. Jsou to zvláštní druhy zvuků, které nikdo předtím nevytvářel, a sestavují se do scénáře načasování, který je pro některé zvláštní, protože to ještě nikdo předtím neudělal. A zatímco to děláte, někteří z vás zažívají uzdravení svého života. Nemyslím fyzické uzdravení, mluvím spíš o vědomí klidu a míru. Začínáte si uvědomovat důležitost vaší současné existence na této planetě a toho, co můžete jako staré duše dělat, a to i po skončení chórů.

 

Lemurie se stala rodištěm starých duší na této planetě, které mají největší intuici probuzení. Jste to vy, kdo jste tu přítomni. Je mnoho dalších, kteří by tu chtěli být, ale nemají tu možnost. Budou poslouchat tóny, jak nejlépe umí, a pak tu budou přímo s vámi. Taková je multidimenzionalita. Když se dostanete do dimenze, která přesahuje to, co zažíváte v každodenním životě, dějí se zábavné věci. Mezi ně patří nadčasovost, pocit, že jste přítomni, i když tam nejste. Budou tu lidé, kteří tu teď nejsou, kteří si poslechnou tyto channelingy a možná i ty tóny, a pak tady budou s námi. Je pro vás obtížné pochopit, jak budoucnost vypadá v minulosti a že obě nemají v multidimenzionálním poli takovou spojitost, jako ji mají v trojrozměrném poli.

 

Představte si na chvíli, že ti, kteří budou tento channeling poslouchat později, jsou už tady. Kolik by jich bylo? Kde by seděli? Takže vám říkám, že byste neměli jen rozšiřovat svou fantazii, ale také svou realitu na něco, co je nad rámec toho, co je trojrozměrné. Teď je tady právě přítomný doprovod z hvězd a nesedí vzadu. Sedí na vašem klíně a někteří z vás to vnímají. Někteří z vás cítí realitu toho, co děláte, užíváte si pohodový čas s ostatními pracovníky světla a starými dušemi v Bulharsku.

 

To je hloubka staré duše, vedená mistrem, starou duší jménem Yawee, která se probouzí k ještě většímu účelu, zatímco mluvím, která má ještě předat mnohem více vědy pro tuto planetu, až chóry ustanou. Drazí, toto je nová doba. Je to nová éra a tato planeta se začíná probouzet ke konceptům integrity, jaké dosud nikdy předtím neměla, k transparenci, jakou nikdy předtím neměla. A vy jste v centru všeho. Jste ve správný čas na správném místě. Někteří z vás požádali o signál, pokud to tak chcete nazvat, který byl vyslán 21. prosince 2012 většinou z vás, kteří jste zde přítomni. Řekl jsem vám, že tato mimořádná událost probudila „ty z hvězd“ a dala jim na vědomí, že jste překonali bod, který byl prorokován jako konec lidstva.

 

V této místnosti jsou někteří starší lidé, kteří si pamatují proroctví, jež říkala, že to nedokážete. Možná jste zažili část studené války, kdy na sebe bylo vzájemně namířeno 50 000 jaderných zbraní. To byly doby, kdy si někteří lidé byli naprosto jistí, že nepřežijíprotože stejně jako ve všech předchozích civilizacích vypukne další válka, a pak další a ještě dalšíAle válka, která by začala, by byla jaderná a to by byl konec. V určitých posvátných písmech byla dokonce proroctví, která říkala, že to nedokážete. A to vše cílilo na časový úsek 12 let před prvním chórem. To je významné číslo a za chvíli vám o tom řeknu víc. Ale všechno se točilo kolem roku 2000.

 

Rok 2000 proletěl. A jediné problémy, které jste měli, ani nebyly skutečné. Jen zmíním Y2K (softwarový problém roku 2000 – katastrofické scénáře o možných výpadcích či haváriích apod. – pozn. překl.), pokud si někteří z vás pamatují. A přežili jste to a nebyla válkaNějakou dobu předtím pořádali lidé, kteří to viděli přicházet, dokonce slavnosti. Řekli jsme, že je to v poli a že toto pole představuje vědomí budoucího lidstva, věci, které přicházejí, které se samy na sebe zaměřují v poli, které můžete vnímat, protože vědomí se začíná probouzet. A vy jste prošli místem, o kterém jste vždy říkali, že jím nikdy neprojdeteA o 12 let později, na Havaji – Lemurii – na Maui, se mnozí z vás shromáždili, aby zazpívali základní tóny, první tóny a vyslali signál. Mnohokrát jsme vám o tom vyprávěli, ale zdá se, že je to stále ještě magické. Pro některé je to záhada, jak by něco takového mohlo existovat.

 

Začali jsme tento den tím, že jsme vám řekli, že život v této galaxii je bohatě zastoupen. Hodně z tohoto života má vysoké vědomí a žije v místech, o kterých jen můžete snít, že byste do nich mohli cestovat se vzestoupeným tělem. Jsou tady. Žijí v této galaxii a jsou si vás vědomi. Někteří z nich vytvořili vaši DNA.

 

Co bylo signálem? Někteří se stále ptají: „Proč to musíme opakovat? Pokud ten chór stačil a byl tím vyslán signál, proč musíme pořádat více chórů?“ Na tuto otázku odpovím hned. Ten signál byl budíčkem. Byl to signál, který nečekali, protože po celé věky vedla tato civilizace zvaná lidstvo jen války, všimli jste si toho? Docházelo k válkám za válkou. Zdálo se, že si Akáša lidí nikdy nevzpomněla na hrůzu poslední války. Pak se objevili noví lidé a bylo to, jako by nikdy nevěděli, jaké to je spálit si ruku, tak to museli udělat znovu. A pak to museli udělat znovu a znovu. To je charakteristický atribut nízkého vědomí.

 

Vesmír vás téměř odepsal, drazí. „Tady je další civilizace, která to nedokáže!“ Stvořitel vám dává svobodnou vůli, absolutní a úplnou svobodnou vůli. I když ji budete chtít snížit na tu nejnižší úroveň, nedojde k žádné intervenci. Taková je svobodná vůle. Taková je láska Boha, která vám dává možnost volby. Vy jste však vyslali signál a bylo to víc než jen probuzení, drazí, bylo to překvapení. A tak vám říkám, pokud to chcete nazvat setkáními, jděte do toho. Došlo k soutoku energie v galaxii, jež rozpoznala, že se další planeta chystá vzestupovat. Může jim to trvat ještě několik tisíc let, než se tam dostanou, ale nyní zopakovali stejné kroky, jaké před nimi udělalo tolik planet. Viděli, že vědomí začalo růst natolik, že se 900 z vás shromáždilo na jednom místě a zazpívalo ke hvězdám: „Dokázali jsme to!“ Bylo to překvapení.

 

Proč musíte dál zpívat? Důvod je následující. Musíte nechat ty staré tóny, které jste zpívali před sedmi lety, dál znít, aby věděli, že to není jen „krátkodobý záblesk“, že jste se o několik let později nezničili. Takže pokračujete a tóny, které zpíváte, jsou více umělecké. Přicházejí z šišinky, přímo od hvězdných matek, které učily Yaweeho, aby si je pamatoval, až přijdou tyto dny, a mohl je předat. Signál, který jste dali, zněl: „Jsme stále tady!“ Následoval další chór „Jsme stále tady!” A pak ještě jeden chór. Tóny se staly dokonalejšími. Vyzněly nad rámec toho, co by mělo být vysláno jako signál „těm z hvězd“, kteří čekali na to, až se probudíte a možná se připojíte ke galaktické skupině, která má v konečném důsledku pouze jeden účel, o kterém jsem dosud mluvil jen v narážkách. Je možné, že se změřené vibrace této galaxie mění tím, jak se vědomí zvyšuje nebo snižuje? A pokud by takové měření vysokého nebo nízkého vědomí existovalo, koho to zajímá? Kdo se dívá? Kdo poslouchá?

 

Vesmír, drazí, je obrovský. Vaše galaxie je obrovská. Co kdybych vám řekl, že vědomí vaší galaxie je důležitým měřítkem toho, jak se věci dějí ve vesmíru, se svobodnou volbou těch ostatních, s nimiž se nikdy nesetkáte? A pokud je tomu tak, tato planeta začne zvyšovat vědomí celé skupiny planet, desítkám tisíců z nich, s vzestoupenými bytostmi, které se na vás dívají, sledují vás a říkají: Dobrá práce, Plejáďané!“ Co když to, co se bude dít dál, a zvýšení vědomí na této planetě změní kvocient celé galaxie? Myslíte si, že by to bylo důležité? Říkám vám, že je to opravdu důležité!

 

Takže pokračujte ve vysílání signálů, včetně těch dnešních, které nejen říkají: „Jsme stále tady“, ale i „Nyní začínáme zpívat komplikovanější písně, jako jsou vítězné písně a ukolébavky, které přesahují prázdné kvinty (akord obsahující pouze čistou kvintu bez tercie – pozn. překl.) a jsou komplikovanější, protože se vyvíjíme“. A pokaždé, když zpíváte, i dnes, pokaždé když to děláte, je zde doprovod, který sem přichází si to poslechnoutJe to něco tak mimořádného, drazí, skutečně nemáte představu o tom, co děláte!

 

Tato planeta je dnes lépe chráněna než kdykoli předtím. Nebudu se tím zabývat dál, kromě toho, že jen sdělím, že v této galaxii nežijí jen vzestoupené bytosti. I ty vědí, že jste tady. Ale vy máte kolem sebe bublinu nádherných, vzestoupených bytostí, které vědí o vaší plejádské DNA. Chtějí, aby tato planeta přežila a zvýšila vědomí, aby pomohla této galaxii. Vědí o vás.

 

Teď vám musím říct něco, co vysvětlím podrobněji ještě v průběhu dne. Vyslali jste pouze signály probuzení, které říkajíJsme tady. Ve skutečnosti neexistovalo žádné jazykové sdělení, které by překročilo skutečnost „Jsme tady“ a „Stále jsme tady a jsme trochu probuzenější než naposledy“. Je to, jako kdyby matka přemýšlela,  jestli její dítě ve vedlejší místnosti z nějakého důvodu žije nebo ne – možná kvůli scénáři strachu – a najednou z té vedlejší místnosti uslyší hlas dítěte a řekne: „Díkybohu! Ty žiješ!“  Pak vejde do té místnosti, aby viděla, co dítě říká. A dítě říká: „Blablabla.“ (Publikum se směje) Úkolem Yaweeho je sdílet více než to. Uvidíte to brzy, protože existuje určitý jazyk. V posledním chóru jim sdělíte, že víte, co se děje.

 

Poselství plejádské matky

Rád bych vám předal poselství od jedné Plejáďanky. „Ti z hvězd“ učí v metaforách. Je velmi obtížné pro vzestoupenou bytost jakéhokoli druhu, aby učila způsobem jako učitel ve 3D. Důvodem je to, že představy o Bohu přesahují jakýkoli jazyk ve vesmíru. Tady je příběh, který vám Plejáďanka chce dnes vyprávět.

 

Muž se prochází po louce. Před chvílí vylezl na horu a je to příjemné místo, hezký den. Je to velmi inteligentní muž. Je to člověk ze světa, obyčejný, má dobrou práci. A pak se stane něco neočekávaného. Vidí něco, co by se dalo nazvat zjevením. Když se pokusí to vyfotit, nejde to. Nejde to vyfotit. Je to skoro jako koule rotujícího průsvitného světla. Je to úžasné a on si uvědomuje, že vidí něco, co je mimo trojrozměrný svět, ale nebojí se toho, protože je to tak uklidňující. V jeho mysli to začíná nabývat tvar. Říkám to proto, že jeho mysl, která to zaregistrovala a teď prochází všechny synapse ohledně toho, co by to mohlo být, dojde posléze k závěru, že to musí být něco andělského. A tak toto zjevení začíná nabývat tvar krásné ženy andělského vzezření, zářící jako slunce.

 

Ten muž chodil většinu svého života do kostela. Je na to připraven. Sundá si boty, protože ví, že se ocitl v přítomnosti něčeho krásného a božského. A ona stojí před ním a otáčí se před ním na louce. Muž brzy najde odvahu mluvit, místo aby na ni jen zíral a tak se zeptá: „Můžeš mě slyšet?“ A nádherný hlas, který slyší ve své mysli, nikoliv prostřednictvím svých uší ze vzduchu, je zároveň uklidňující a ženský, protože je to anděl-žena, odpoví: „Slyším tě.“ A muž říká: „Co jsi?“ A zjevení říká: „Jsem všechno, co chceš, abych byla, pane.“

 

On je inteligentní a moudrý, a proto promluví ke zjevení: „Věřím, že jsi anděl. Ale řekni mi, prosím, co skutečně jsi, ne to, co říká moje představivost.“ Dokáže uvažovat nad rámec toho, co si uvědomuje jeho mysl. A zjevení říká: „Nejsem anděl. Pocházím z hvězd.“ Muž říká: „Jsi z hvězd?“ A ona říká: „Jsem plejádská hvězdná matka.“ On neví, co to znamená. Cítí pouze její posvátnost. Nemůže pochybovat o posvátnosti nebo realitě zjevení, které se před ním otáčí, a tak jen zírá na její mnohobarevnost a uvědomuje si, že se dívá na něco úplně jiného, než na jakoukoli realitu, kterou kdy zažil. Proč vyzařuje tolik lásky? Jak to, že to vnímá každou buňkou svého těla? A teď mu ta bytost říká, že není ani andělská, že je to mimozemšťanka. Muž se zeptá: „Můžeš mi něco říct?“ A ona odpoví: „Samozřejmě.“ – „Odkud jsi?“ Přestože mu zjevení sdělilo, že je plejádská hvězdná matka, stále to ještě skutečně nepochopil. „Odkud jsi?“ Odpověď vás možná překvapí. Říká: „Pocházím z duše. Žiju tady.“ - „Žiješ tady?, ptá se on. A ona odpoví: „Pobývám tady už tisíce let.“

 

Chtěl by se zeptat ještě víc, protože ve své vlastní mysli vidí příležitost klást otázky tomuto nádhernému stvoření, které vyzařuje všechny ty vibrace a lásku. A tak si říká: „Možná už tuhle příležitost nebudu mít dlouho. Chci položit otázky, které dávají smysl. Chci vědět, jak věci fungují.“ Začne tedy: „Řekneš mi pravdu, když se tě zeptám na otázky, o kterých hodně přemítám?“ A ona odpoví: „Samozřejmě.“ A tak muž začne klást řadu otázek. První z nich je následující: „Vždycky jsem si lámal hlavu ohledně antigravitace. Můžeš mi říct, jestli existuje a jak to funguje?“ Hvězdná matka je nyní o něco viditelnější. Lze vidět její tvář, její nesmírnou krásu. Muž může nyní slyšet hlas ve vzduchu a ne ve své hlavě. Je to hlas, který za celý svůj život nezapomene, způsobený jiným typem hlasivek, jednou z těch dvou částí, která dokáže zpívat prázdné kvinty. A ona říká: „Boží láska je větší než cokoli, co si dokážeš představit. Boží láska obsahuje soucit s vesmírem a zná všechna stvoření, která v něm existují. Boží láska je doslova prosáklá pravdou a transparencí. Boží láska ví, kdo jsi.“

 

A muž si uvědomil, zatímco k němu mluvila, že to není odpověď, kterou hledal. Zkouší to znovu a zeptá se na další otázku, která se tentokrát netýká fyziky, ale vlády„Jaký je nejlepší způsob? Co se stane dál? Jakého vůdce bychom měli hledat?“ A ona říká: Boží láska je tou nejúžasnější energií, jakou si lze představit. Protéká každou buňkou tvého těla. Je to taková tekutina, která zdraví každou buňku, které miluje každou buňku. Boží láska zná každé stéblo trávy a každý kousek života na této planetě. Neexistuje nic srovnatelného, jako je Boží láska.“

 

A pak se začne ptát ona jeho: „Pověz mi, pane, máš děti?“ A on odpoví: „Mám dvě.“ A ona se ptá: „Jak moc je miluješ?“ A on říká: „Miluji je nesmírně, celým svým srdcem, udělal bych pro ně cokoli.“ A ona se na něj podívá a řekneVynásob to 10 miliony a to je láska, která k tobě dnes protéká ode mne skrz Tvořivý zdroj všeho, co je. Toto JÁ JSEM stojí před tebou a zná tvé jméno.

 

Drahá matko, proč jsi mi neodpověděla na žádnou z mých otázek?“ Na to mu odpoví: Odpověděla jsem na každou z nich, protože, pane, pokud pochopíš pravou Boží lásku, kterou zde učím po staletí, poznáš, že je v tobě a že tě nade vše miluje, víc než miluješ své děti. Jakmile ji uvidíš a začneš ji chápat, jakmile jí začneš žít, každá jednotlivá otázka, kterou si položíš, se ti odhalí. Protože je to Boží láska, která stojí na prvním místě a všechny ostatní věci jsou k ní přidány. Veškerá fyzika, kterou jsi kdy chtěl vědět, všechny sociální otázky, které bys mohl položit, jsou uloženy v té moudrosti, která přichází, když pochopíš, že jsi velkolepý v očích Jednoho, Tvořivého zdroje.

Toto je dnešní poselství pro vás od plejádské matky.

 

12 uzlů a 12 nul

Takže tady sedíte na jednom uzlu. Pokud jste dosud nevěnovali pozornost vysvětlení, pak tady jde o plejádský „hotspot“. Máte k dispozici 12 uzlů a 12 nul. Byly zde uloženy už dávno, v podstatě hned, když Plejáďané přistáli. Byly sem umístěny z jednoho důvoduPokud tato planeta projde precesí rovnodennosti a zahájí proces evoluce lidského vědomí, aktivují seK aktivaci nedojde najednou, ale vždy ve dvojicích, které se začnou aktivovat společně.

 

 

Už jsme dřív popsali energii tlaku a tahu. Není to tak těžké pochopit, pokud aspoň trochu chápete magnetickou sílu. Představte si magnetický motor, který se otáčí sám o sobě – obě polarity tlačí a táhnou tak, aby se motor stále otáčel. To bude budoucnost této energie. Stejným způsobem na principu energie tahu a tlaku fungují uzly a nuly. Aktivují se, začne proces tahu a tlaku a udržuje je v chodu.

 

Uzly jsou místa, na kterých Plejáďané pracovali a na kterých přistávali. Teď vám chci říct něco, co by vás mohlo zajímat. Každý z uvedených uzlů, o kterých si můžete přečíst, byl pro lidstvo vždy posvátný. To není žádná náhoda, ani u tohoto uzlu. Jsme na úpatí hory Rila, domova Bílého Bratrstva. Pro mnoho lidí je to posvátné místo. Pokud byste se mohli vrátit dál a dál a pokud by vám to historie umožnila vidět, zjistili byste, že to také bylo posvátné pro ty, kteří přišli před nimi, a dokonce i pro ty, kteří žili ještě před nimi. Podobně jsou posvátné všechny uzly, což lze jasně vnímat.

 

 

Uzly a nuly se také nazývají časové kapsle. To jsme vám předali už dřív, ale já vám chci znovu ukázat, že časová kapsle není to, co jste si možná představovali. Otevírá se ve správný čas. To, co se nyní děje na planetě a co se odehrává od prvního chóru, je pomalé otevírání moudrosti, znalostí a posvátnosti, které harmonicky proudí do pole této planety, aby se zvýšila koherence (soudržnost) lidského vědomí. Začínáte se vyvíjet, drazí, pokud jste to ještě nezaznamenali. Společnost se mění podle toho, co připustí a co ne. Najednou jsou spiknutí méně běžná. Najednou se věci, které byly vždy tolerovány, už nebudou tolerovat. Nespravedlnost se už nebude tolerovat, nerovnost se už nebude tolerovat, zneužívání se už nebude tolerovat.

 

Už jsme vám dříve řekli, že můžete očekávat ještě víc. Některé věci vás ohromí. Objevíte věci, které byly po dlouhou dobu skryté pod pokličkou a které nyní začnou vyplouvat na povrch. Jsou to věci, které se začnou odhalovat na základě rozvíjejícího se vědomí a vývoje na planetě. Jsou to věci, které by se předtím nikdy nestaly. Jsou lidé, kteří řeknou: „No, děje se to kvůli internetu.“ Ale ne, to není pravda. Díky vašemu internetu se skutečně dějí věci, už jsme o tom dřív mluvili. Předtím, než se internet vynořil, jsem vám řekl, že přijde den, kdy všichni budou vědět všechno a nebudou žádná tajemství. To je internet. Internet však na planetě nevytvořil rozvinutější vědomí. Internet nevytvořil hnutí MeToo. Internet nevytvořil lidi, kteří disponují takovou integritou, jakou společnost nikdy předtím neviděla. Internet nevytvořil mnoho věcí, které dnes vidíte. Důvodem jsou uzly a nuly, které se nyní otevírají na planetě.

 

Chór je součástí procesu, protože jste se přemístili, jak nejlépe jste mohli a jak nejblíž jste dokázali, k uzlům, abyste mohli zpívat písně. Jsou v Rile Plejáďané? Odpověď zní: Samozřejmě. Věděli jste, že někteří z nich sem přišli kvůli vám? Musíte pochopit, že se pohybují mezi uzly. Cítíte dnes přítomnost, která by mohla být trochu posvátnější, než jste očekávali? Dokážete vnímat, jak vás pozorují a milují? Vidíte, jak se hvězdné matky usmívají, když říkají „Odvedli jste dobrou práci!“?

 

Na této polokouli se nachází další nula ve stejné zeměpisné šířce. Je to Štít vítězství (Džengiš Čokusu) v Kyrgyzstánu. To je vhodný protějšek, který vám nyní dávám pro pohoří Rila. Při posledním chóru, drazí, jsem dal pokyny pro vítěznou píseň. Tohle je výsledek, nemohlo to být lepší. Vítězství hovoří o vítězství nad dualitou. Je to vítězství nad planetou staré energie, která znala jen vědomí války. Vítězství znamená, že došlo k probuzení. Probuzení bylo tak velké, že jste prošli přímo skrz proroctví o zániku, pádu a Armageddonu. To je to, o čem teď zpíváte. Je to dobrý pocit, že? Však to by také měl být! Gratuluji k tomu, že jste pochopili celou podstatu nastávajícího vítězství! Nejste první v této galaxii, kdo zpíváte vítěznou píseň. Všechny jsou však odlišné. My mluvíme o vítězství nad nízkým vědomím, vítězství nad dualitou pokroucenou do temnoty. Existují tisíce, ne-li desítky tisíc planet s civilizacemi, jako jsou ty vaše, které tím prošly.

 

Už jsem vám dříve říkal, že některé z nich, včetně Plejáďanů, měli špičkové technologie, takže mohli cestovat na jiné planety ve své sluneční soustavě a osidlovat je. Dělali to však dřív, než si rozvinuli vysoké vědomí. To je problém s vysokými technologiemi, spojenými s nízkým vědomím. Jednu z těch planet, kterou civilizovali, zničili. Zničili ji takovým způsobem, jak to můžete vidět na filmovém plátně a pak řeknete: „Je to strhující fikce hvězdných válek – k jakému tam došlo dobrodružství.“ Co si myslíte, odkud George Lucas (americký režisér, producent a scénárista, známý svou ságou Star wars – pozn. překl.) získal nápady pro své filmy? Je to Plejáďan, dítě Plejáďanky, jako někteří z vás. Příběhy, které vytvořil, fantastické obrazy, pocházejí přímo z galaxie. Někteří z vás to věděli. Existují i další filmaři, kteří udělali maximum pro to, aby zobrazili život v galaxii tak, jak je, ale většině z nich se to nepodařilo.

 

Teď vám chci říct, že Plejáďan, který je vám blíže než kdokoli jiný, ví, co je to vítězství. Když se začíná rozvíjet vědomí, stane se něco zajímavéhoNěkteré z reflexivních reakcí, některé z věcí, které považujete za lidskou přirozenost, zmizíVidíte, lidská přirozenost byla popsána jako něco, co se nikdy nemění. Když se podíváte na moudrost samotných básníků, považují lidskou povahu za statickou. Nechápou to. Prostě se to nikdy nezmění. Nikdy jste neviděli, že by se změnila.  Proto je lidská přirozenost něčím, co je často ošklivé a ubírá se často do temnoty. Nikdy si nevšimnete, že lidská přirozenost je prostě produktem vašeho vlastního vědomí. Když zvýšíte vědomí, pozvedne se i lidská přirozenost a začíná se měnit.

Pokud tedy použijete termín lidská přirozenost, mohla by to být plejádská přirozenostVe staré energii byla úplně stejná jako ta vaše, možná dokonce ještě horší, s pokročilejšími technologiemi a většími zbraněmi. S vyšším vědomím, se zvyšující se lidskou přirozeností, se zvyšující se plejádskou povahou, začali chápat, že zbraně nejsou odpovědí.

 

Abych byl upřímný, nemůžete se dívat na úroveň vyšší, než na které se právě nacházíte. Už jsme to jednou řekli. Vždy se můžete dívat dolů, ale nemůžete pohlížet na něco, co jste nezažili. Kdybych vám o těch věcech vyprávěl, řeknete: „Tomu nevěřím,  Kryone.“ Přijde den – říkal jsem to tak často, dokonce i při chórech – kdy se ohlédnete zpět na dobu před rokem 2012 a nazvete ji dobou barbarskou, protože budete mít takové vědomí, které nikdy nezabije jinou lidskou bytost, ani nebude nikdy vyrábět zbraně, zejména ne ty, které jsou určeny pouze pro hromadné ničení. To je definice nízkého vědomí. Představte si populaci miliard lidí, kteří by nikdy nevzali do rukou zbraň z jakéhokoli důvodu. Představte si vědomí bez Pentagonu. Představte si vědomí bez obchodu se zbraněmi. Tam se ubírá cesta a stejně tak se to stalo na nesčetných planetách před vámi.

 

Jak dlouho to bude trvat? Odpověď zní AnoJe to na vás. Je to svobodná volba o dualitěZatím vás („ti z hvězd“) ještě otevřeně nenavštíví při tom vědomí, které teď máte, myslím tím přistání na trávníku Bílého domu. Navštěvují vás však, navštěvují vás už stovky let. Fotografie těchto návštěvníků na obloze jsou přesné. Navštěvují vás. Proč nikdy nepřistáliTéměř každý ví, co se stane, když jdete do zoo. Jdete do zoo a vidíte nebezpečná zvířata. Takže tady jste, elegantní, inteligentní společnost, která chce vidět zvířata planety. A tak přistupujete k tygří kleci. Tygr se na vás dívá. Když se na něj díváte vy, jste vděční za to, že mezi vámi a jím jsou mříže, protože víte, že když se tygr na vás dívá, chce vás jen sežrat. To je to, co tygra zajímá. Takže byste asi trochu váhali, než byste vlezli do klece k tygrovi, viďte? (Kryon se směje) Nepřistanou, protože jste příliš nebezpečníPochopili jste toJste příliš nebezpeční jako ten tygr.

 

Není zajímavé, že vědomí ze sci-fi filmů je téměř vždy takové, že mimozemšťané jsou tady kvůli tomu, aby vám ublížili? Jsou tu, aby vás zabili, ukradli vaše zlato, ukradli vaši vodu, ukradli vás, aby vás snědli! V jednom filmu vedle druhého. Protože takové je vaše vědomí: „Podívejte se na oblohu a chraňte se před nimi! Jsou tady, aby pronikli naší kulturou a ublížili nám, chtějí naši planetu.“ Musím vám něco sdělit.  Už jsem to jednou řekl. To je jen odraz vás, protože to je to, co byste udělali vy! Ale to není to, co by udělali mimozemšťané. Jste příliš nebezpeční.

 

Dovolte mi položit otázku. Zdá se vám to příliš přitažené za vlasy? Dokážete si představit, co by se stalo s kosmickou lodí, kdyby se pokusila přistát na trávníku Bílého domu(Kryon se směje) Ano, to je správně. Ještě nejste připraveni. Ale až přijde čas, drazí, až budete připraveni, a v tu dobu budete mít vědu, finanční prostředky a intuici, abyste věděli, že jsou všichni tady. Možná nastane v nadcházejících generacích doba, kdy se Yawee vrátí znovu a vy se také znovu vrátíte. Možná bude existovat pokročilý chór s vysokým vědomím, který bude zpívat písně vyzývající je k přistání na trávníku Bílého domu!

 

Význam čísla čtyři ve vesmíru

Nějak mám pocit, že jsem poněkud odbočil od tématu. (Smích v publiku) Už je to v pořádku. Yawee sedí po mé levici. Doktore, seď a užívej si trochu vědy. Pak ti dám pokyny, které tě nepřekvapí. Je těžké vědět, kde začít, ale vysvětlíme vám, jak vyslat signál, který obsahuje jazyk (řeč), nejen signál o probuzení. Takže teď vám dám něco na přemýšlení a doufám, že to poslouchají vědci, aby mohli obracet oči v sloup a hodně se smát, aspoň na chvíli. Drazí, rád bych vám předal axiom pravdy, o kterém jste asi v takovém rozsahu ode mě nikdy předtím neslyšeli. Vesmír, galaxie, vše, co je, veškeré stvoření, vše, co člověk zkoumá a pozoruje, je naplněno signálem. A ten signál je, jak věci fungují a jak by mohly fungovat lépe a jak jsou zkonstruovány. Tento signál je vždy stejný. Axiom je následující. Hledejte čísla dělitelná čtyřmi. Jsou všude. Ve skutečnosti to budu stále opakovat, dokonce i v tomto channelingu: „Vesmír na vás křičí, podívejte se na ty čtyřky!“ Chtějí, abyste se podívali na čtyřky, protože v nich jsou vzorce vaší nové vědy.

 

Budou existovat vzorce, které povedou k dalším vzorcům, které vás překvapí. Všude, kam se podíváte, jsou čísla, která jsou dělitelná čtyřmi. Je to přirozený jev. Vyskytuje se v navigaci. Vyskytuje se v hudbě. Vyskytuje se v magnetismu. Vyskytuje se v elektronice. Všechna čísla, která se vyskytují přirozeně, jsou dělitelná čtyřmi. Víte, když Yawee v tomto životě chodil do školy, studoval DNA. Co vám DNA říká o struktuře? A co dusíkaté báze? Kolik jich je? Čtyři! Jaká to náhoda, že i biologie na vás křičí čtyřkami!

 

Víte, že to není poprvé, co to slyšíte, protože s tím souvisí posvátnost. Podíváte-li se na některá z čísel z minulosti, která zdánlivě vznikla z ničeho, která představují věci, které jsou krásné, moudré nebo posvátné, jsou všechna dělitelná čtyřmi. Kmeny Izraele, rytíři kulatého stolu, odkud tyto věci vzešly? Starodávní to věděli a někteří z vás stále ještě kousek z toho nosí, protože jste odolali přechodu na metrický systém. Vy Američané, kteří jste tady, podívejte se na pravítko ve vašem kuchyňském šuplíku. Proč existuje 12 palců dělitelných čtyřmi? Odkud to pochází? Jak jste na to někdy mohli přijít? Kuchaři, víte, co to znamená šálek? Osm tekutých uncí. A pokud chcete vědět, kolik polévkových lžic a čajových lžiček to je, pak je jich 24 nebo 48, všechny dělitelné čtyřmi. Není to doopravdy vědecké, ale je to zajímavé, že? Zdá se, že se tato čísla sama od sebe nabízejí. Samozřejmě, když jste přešli na metrický systém, všechno jste vměstnali do deseti, abyste si to usnadnili. Máte pět prstů na ruce a pět prstů na noze. Gratulujeme! (Smích v publiku) Vymazali jste vzorec čtyř, protože byste na to s metrickými výpočty nepřišli. Čtyřky na vás křičí, drazí, protože tímto způsobem vesmír funguje.

 

Jste tu kvůli hudbě. Už jste se na to někdy podívali? Víte, že metrický systém nemohl s hudbou nic dělat. Nemohl se jí dotknout. Nedotknul se ani navigace. 360 stupňů, to je Gaia. Gaia je ve čtyřkách. Fraktály času jsou ve čtyřkách. Hudba je ve čtyřkách. Kolik intervalů (tónů, půltónů) je v oktávě? 12. Jsou dělitelné čtyřmi. Není zajímavé, že ti, kteří se rozhodli zapisovat hudbu, původně starodávní, se rozhodli použít systém čtvrťových not a taktů? Čtvrťové noty. Chápete to? Takže máte notaci o tom, kolik čtvrťových not bude v taktu. 2/4, 4/4, 7/8, stále dělitelné čtyřmi, 5/4. Všechno je tamHudba, dělitelná čtyřmi. Už jste o tom někdy uvažovali? O některé z těchto věcí?

 

Někteří vědci to budou poslouchat a namítnou: „No, teď jsme už daleko za tím. Zabýváme se počítači, víš. Všichni máme počítače a ty nejsou nutně součástí systému vesmíru. Vytvořili jsme je.“ Máme pro vás výzvu. Všichni, kteří jste tady nebo to budete poslouchat později, vytáhněte si svůj fotoaparát a podívejte se na čip (kapacitu úložiště) a řekněte mi, jaké číslo na něm jePokud máte 512 GB nebo 32 GB nebo 64 GB nebo 128 GB, lze je dělit čtyřmi. To je místo, kde se elektronika, magnetika a systém přirozeně shodují. Už jste o tom někdy přemýšleli? Nespadá do pětek ani desítek. Není to metrické. Takže pokaždé, když uvidíte přirozený výskyt něčeho, co se do sebe zapadá svým vlastním způsobem, bude to dělitelné čtyřmi. Vaše věda se o to nezajímá.  Fyzika se o to opravdu nezajímá, a přesto to na vás křičí, že všechno je dělitelné čtyřmi. Zde v Bulharsku se připojíte k elektrickému obvodu, který má napětí 220 voltů, jež je vytvářeno magnetickým vinutím a elektrickým proudem, to vše na základě čtyřek. Jaká to náhoda! Už jste někdy přemýšleli o těchto věcech? Jsou všude, kam se podíváte.

 

Teď vám předám něco, kvůli čemu jakýkoli vědec nebo matematik opustí tuto místnost. Myslíte si, že kruh je v galaxii, ve vesmíru důležitý? Myslíte si, že kromě vás používají kruh i další bytosti? Odpověď zní: „Kruh je všude.“ Kruh je aplikace fyziky. Myslím, že nemůže být nic hlubšího. A v tomto kruhu, v geometrii tohoto dokonalého kruhu, musí existovat nějaké úžasné vztahy a poměry. Už asi víte, k čemu teď směřuji, že?

 

Ludolfovo číslo π (pí – udává poměr obvodu kružnice k jejímu průměru – pozn. překl.) je 3 následovaná mnoha čísly. Dává vám to smysl? Pomysleli jste si aspoň na chvíli, že to je posvátné číslo, které patří do tohoto poměru? Nyní to bude pro matematiky vzrušující, protože jsem je slyšel mluvit přede mnou i za mnou, jak říkají: „Drahý Kryone, mýlíš se. Víš, poměr je poměr, bez ohledu na to, jak se vypočítává. Takže můžeš říct, že jsou čtyři, deset nebo dvanáct. Můžeš nám dát novou matematiku, ale poměr zůstává stejný: 3 a nekonečný počet čísel.“ Dobře. Ale to je proto, že nepoužíváte relační matematiku, protože ještě nevíte, co to je. Nemáte koncept, protože π je 4!

 

 

Dám vám další příklad něčeho, co nepochopíte, ale stejně to udělám. A bude to poslední, než předám úkol Yaweemu. Poslouchejte.

 

Co ještě je absolutní jako tento poměr? Co jiného na planetě se nikdy nezmění, nikdy? Je to takové, jaké to je. Nezmění se to. Je to čas. Jak dlouho trvá jedna sekunda? Sekunda je absolutní. Je to standard. Je to neměnné. Atomové hodiny se dělí na miliontiny sekundy. Používají je fyzici. Sekunda je vždy jen sekundou, kromě toho, pokud tomu tak není! Einstein přišel a řekl: „Sekunda je sekundou pro vás, ale není žádnou sekundou pro jiného pozorovatele, který může jít o něco rychleji než vy. Vidíte, jeho sekunda je delší než vaše sekundaTakže která sekunda je ta správná? Ta jeho nebo ta vaše? Který poměr je ten správný? Jeho nebo váš? Jeho sekunda je delší. Jak je to možné?

 

Teď se dostáváme k něčemu, čemu skutečně nebudete rozumět. Řeknu vám něco, o čem jsem se ještě nikdy nezmínil, něco, o čem můžete přemýšlet, a něco, co plně pochopí Yawee. Když člověk vibruje výše – teď zpomal, můj partnere  – když máte vzestoupenou bytost, která prošla evolučním procesem a vibruje velmi vysokou frekvencí, vibrace se nijak neliší od rychlosti; je to jen rychlost v kruhu. Bytost nebo člověk s vyššími vibracemi na této planetě bude mít delší sekundu než vy. Uvědomujete si to? Řekněme, že jste udělali dohodu. Dva lidé a oba budou žít až do věku 100 let. Jedna osoba však vibruje rychleji než ta druhá osoba. Dál vzestupuje, je bdělejší, vědomější a rozvinutější. Takže zemřete před ní. A přesto oba zemřete ve 100 letech. Dává vám to smysl? Asi ne. Právě jsem nově definoval sekundu na základě osvícení. Drazí, říkám vám, že všichni, kdo to nyní poslouchají a vibrují výš než vy, vědí, že π = 4.

 

Je to něco, o čem můžete přemýšlet. I když vaši vědci možná nesouhlasí, neviděli to, ještě tam nedošli, neznají matematiku, která je do toho zapojena. Není zajímavé, že symfonické orchestry se ladí na 440 Hz (komorní tón A)? Jaká to náhoda! Nezdá se vám zajímavé, že sarkofágy starých Egypťanů byly navrženy tak, aby se rozezvučely při 440 Hz? Myslíte si, že Egypťané možná věděli něco, co nevíte? Odpověď zní Ano. Věděli o vzorcích čtyřek. Vždy tady byly, abyste to viděli. Teď to víte, protože jsem vám to právě sdělil. Někdy v budoucnosti to bude vědět i vaše věda. A to je ten signál.

 

Řeknete těm, kdo uslyší vaše tóny, že o těchto čtyřkách víte. A až to uslyší, nepůjde už o dítě, které se probudí a začne plakat, ale dítě, které se probudí a řekne: „Vím, jak věci fungují.“ Bude to základ nové fyziky. Bude to základ pro většinu designérů. Bude to základ pro tolik věcí. Věnujte pozornost číslům dělitelným čtyřmi! Protože to je svatý grál budoucí vědy. A vesmír křičí: „Podívejte se na to! Podívejte se na to, jak funguje biologie, podívejte se na to, jak funguje Země, na to, jak funguje Gaia. Čtyřky!

 

Takže, Yawee, uděláme něco, co jste nikdy předtím neudělali. Ozve se tón, který budete zpívat s čtyřhlasou harmonií a zopakujete jej čtyřikrát. A tento jeden tón, který budete rozvíjet se čtyřhlasou harmonií, nemusí mít čtyři části na všech notách. Na některých notách můžete mít čtyři části, ale musí to být čtyři, zazpívané krátce a přesně. Nikdy předtím jste to neudělali. Je to za prázdnou kvintou, protože to je ten signál, že na této planetě přecházíte z trojky na čtyřku.

 

A melodie? Právě jste ji zazpívali. To je ta správná a já bych tě chtěl poprosit, abys mi ji pojmenoval. Měla by se nazývat „MT tóny“. Ten název není zkratkou pro multidimenzionální tóny, ale pro „Miller time“ (smích v publiku – jde o značku amerického piva – pozn. překl.) a ty jsi ten název zvolil.

 

Oslavu, čtyřhlasou harmonii zopakujete čtyřikrát a přitom ji rozvinete. Říkám vám, že jste nikdy nic nezpívali se čtyřmi harmoniemi v takové melodii. To je vše. Signál se odešle a bude znamenat: Víme o čtyřce. To je jazyk vesmíru. Je to čtyřkaV posledním chóru je to poslední signál, kterým potvrzujete, že jste nejen probuzeni, ale že také víte, jak věci fungují, stejně jako oni, protože víte o čtyřce.

 

A tak to je

Kryon

 

*) Šišinkové tóny dr. Todda je možné si poslechnout na youtube.com. Stačí zadat do vyhledávače pineal tones by dr. Todd – pozn. překl.

Zdroj: www.kryon.com  – The Wisdom Choir – 1:33:21

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět