9-2021 Kryon

Atributy vaší duše – 3

.

Tento živý Kryonův channeling byl přijat Leem Carrollem v rámci Healing Wednesday, 15. září 2021

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět k vám přicházíme na toto místo velkolepého léčení, protože jste tady. Drazí, už dříve jsme vám řekli, jak vás Duch vidí. Velkolepost člověka je naším výchozím bodem, z něhož vycházíme, když k vám mluvíme. Ironií je, že tolik lidí tuto velkolepost necítí. Drazí, chci vám říct víc o těchto věcech a některých pomocných prostředcích v minulosti, které mají co do činění s vaší duší. Tento měsíc mluvíme o duši a chceme v tom pokračovat. Dnešní poselství o mimořádných atributech vaší duše je poněkud jiné. O těchto vlastnostech jsme dříve tak přesně ještě nemluvili. Dnes chci promluvit o průvodcích a andělech.

 

Otázka: „Kryone, odkud pocházejí průvodci a andělé?“ Odpověď, kterou očekáváte od duchovního vůdce nebo možná channelera, by mohla znít: „Podle vaší kultury pocházejí z nebe, z druhé strany závoje.“  Ale co když ne? Co kdyby to bylo jinak, než si myslíte? Co kdyby to místo toho bylo zabudováno do procesu pomoci a podpory pro vás všechny? Ten proces - jste připraveni? - vychází z vaší vlastní duše!

 

Andělé

Ve vaší duchovní historii můžete zkoumat některé z těchto atributů u lidí, kteří viděli anděly. Téměř všechna setkání s anděly, o kterých bylo napsáno, jsou osobní. To znamená, že anděl nesvolává (veřejné) schůze. Obvykle nenajdete víc lidí, kteří by společně sledovali andělské zjevení. Často je to pouze osobní zkušenost s anděly, jen velmi zřídka jde o skupinovou zkušenost. Protože téměř vždy se anděl zjevuje jednotlivému člověku, drazí. A ten konkrétní anděl může mít jakoukoli podobu, podle toho, jak si ten člověk představuje, že by mohl anděl vypadat. Někdy se objevují velmi odlišným způsobem, protože musí.

 

Co když vám řeknu, že anděl – a andělé skutečně jsou z vaší duše – ve skutečnosti nemá vůbec žádnou formuJe to multidimenzionální energie, která se před vámi objevuje tak mocně, silně a přesvědčivě, že vaše podvědomí z ní vytvoří nějakého ‚nositele‘, jakého si dokážete představit. Co tím chci říct? Opravdu věříte, že anděl z Tvořivého Zdroje existoval v nebi, dávno před stvořením Země a lidstva, jako žena v krásném rouchu se svatozáří? (Kryon se směje.) Řeknete, že asi ne. Ale takto se často zobrazují, většinou samozřejmě v bílé barvě. To všechno může znamenat něco jiného. Vaše podvědomí chce vidět matku. Toto je další hluboký důkaz o božském ženství ve vás všech, jež touží vidět matku, pokud jde o andělské principy. A tato ženská bytost je vždy krásná, vždy obdařená moudrostí a třeba svatozáří, která možná symbolizuje něco jiného – spiritualitu. Přemýšleli jste o tom někdy?

 

Mojžíš a hořící keř

Už jsem o tom jednou mluvil a zmíním to znovu, že můj partner seděl na vrcholu hory Sinaj. Zdolal ji ve tmě před půlnocí a byl unaven. A zpráva, kterou jsem mu tam o půlnoci předal, byla samozřejmě o Mojžíšovi a jeho neochotě chopit se role vůdce, která mu byla přidělena. Ale stejně to udělal, protože viděl hluboký smysl všeho, k čemu byl povolán, i když se toho necítil hoden. Byl tam a dělal to nejlepší, co mohl. A historie později ukázala, že se toho zhostil velmi dobře. Bylo to místo, kde Mojžíš údajně spatřil hořící keř. A už jsme vám dříve řekli, že ten hořící keř nebyl skutečný keř, ale byl popsán jako keř, jenž hořel, ale nebyl pohlcen plameny. Tak to Mojžíš vidělByl to však anděl, jenže Mojžíš mohl v tehdejší době vidět jen tento keř, protože to byl obraz něčeho, co pro něj něco znamenalo. Potřeboval něco, co by upoutalo jeho pozornost a možná ještě silněji než žena v krásné róbě se svatozáří. Takže před ním byl hořící keř, z něhož promluvil hlas. A tento hlas – to vám neřekl – byl ženský. (Kryon se usmívá.) Byl to anděl.

 

Systém spirituální komunikace

Průvodců se to týká také, ale teď se zastavme a promluvme o tom, o co tady jde. Drazí, musel tu existovat systém duchovní komunikace, když jste ho potřebovali, dokonce i pro ty, kteří nevěřili, že by Bůh mohl existovat. Musel tu existovat systém pro některé jedince na této planetě, zejména pro ty, kteří žili v temnější době. V době, kdy nebyl uznáván monoteistický Bůh, musel existovat systém, kde k nim duše mohla promlouvat o větších věcech. A někdy ty věci byly děsivé, velmi děsivé.

 

Představte si energii, která se vám zjeví a promluví k vámVaše podvědomí musí okamžitě vytvořit lidskou bytost, aby vyslovená slova měla smysl. Každý anděl, který se zjevil a předával nějakou zprávu, nejprve pronesl několik konkrétních slov: „Neboj se!“ Přemýšleli jste o tom? To znamená, abyste se toho (zjevení) nebáli. Proč by se ale někdo měl bát krásné ženy se svatozáří? (Kryon se směje.) Odpověď zní: Protože toho bylo víc. Před vámi byla obrovská energie s majestátním ženským hlasem, který upoutal vaši pozornost a pronášel hluboké věci, které byly zaznamenány do historie a staly se součástí vašich posvátných písem.  Aby se to mohlo stát, musel pro to existovat nějaký mechanismus, jenž pocházel z vaší duše.

 

Vaše duše je součástí Boha. Vaše duše, jak vám říkáme, je nesmírná. Vaše duše toho v sobě obsahuje tolik, čeho si nejste vědomi. Kruh dvanácti je „mostem“, který vede k části vaší duše a zve vás, abyste vnímali její nesmírnost. Jsou v ní předkové, je v ní vaše Akáša, jsou v ní andělé, je v ní Bůh. Duše je tedy součástí systému všeho, čím jste. Andělé vycházejí z vaší duše. A přicházejí k vám a promlouvají k vám. Protože pocházejí z vaší vlastní duchovní podstaty.

 

Průvodci

Andělé a průvodci se často zmiňují v jednom významu. Pojďme mluvit o průvodcích, kteří se od andělů trochu liší. Anděla vnímáte jako hluboký zážitek. Když k vám přijde anděl, zůstanete tiše, sledujete jej, a pak o tom podáte zprávu, nebo ne, protože by vám někteří lidé nevěřili. Pro ty, komu se v historii zjevil anděl, to byl hluboký zážitek a andělé měli vždy co říct. Je to něco výjimečného, probíhá to spíš jako vize.

 

Průvodci jsou však popisováni jako entity, které patří speciálně k vám a pracují s vámi každý den. Nemusí k vám nutně mluvit, ale spíše vás tlačí a táhnou na správné místo formou ‚řízené intuice‘.

 

Drazí, dlouho jsme učili, že váš záměr a afirmace jsou posilovány vašimi průvodci, když vás tlačí a táhnou ve správný čas na správné místo kvůli synchronicitě pro uzdravení ve vašem životě, pro správného partnera nebo správnou práci. Takto lidé chápou své průvodce.

 

Otázka: Jak vypadají? (Kryon se směje.) Odpověď je: Ano. Vypadají tak, jak si je chcete představit. Protože to ve skutečnosti nejsou lidé. Přesto jsou to průvodci, a tak si je představujete jako „průvodce“. Je zajímavé, jak si je zobrazujete. Když se v jedné kultuře zeptáte: „Pověz mi, jak vypadají tví průvodci,“ odpovědí: „Ach, jsou ohromní, objeví se a jsou přes dva metry vysocí,“ zatímco v jiné kultuře na otázku, jak jsou velicí, odpovědí: „Přijdou a jen se kolem mě mihnou.“ To vám hodně říká o humanismu. Průvodci jsou takoví, jaké je chcete vidět.

 

Kolik jich je? Mnoho lidí říká, že musí být tři. „Vždycky vidím tři.“ Drazí, už jsme vám řekli, že neexistuje žádný určitý počet průvodcůTo vše je symbolickéTrojka je katalyzátorem změny a existují tři průvodci, kteří vás vedou ke změně. Proto je vidíte jako energii čísla 3 a říkáte, že existují tři průvodci. Chápete, kam tím mířím? Ach, je toho tolik, co si ani nedokážete představit. Odkud pocházejí průvodci? Pocházejí z vaší duše. Vaše duše má tuto schopnost, protože zůstává i mimo vás na druhé straně závoje a nemusí být do vás plně integrována. Má schopnost táhnout a tlačit a pomáhat vám prostřednictvím intuice, průvodců a andělů. To vše pochází z vaší duše.

 

Rád bych, abyste se na chvíli zastavili a zamysleli se nad krásou a láskou tohoto systému. Bůh vás miluje natolik, že i když řeknete: „Nevěřím v Boha a nikdo mě nepřesvědčí,“ stále existuje mechanismus, který vám pomáhá. Aniž byste tomu museli věřit, stále je tu intuice, která vás s láskou různě směruje.

 

Tohle je naše učení, a vždy bude - o velkoleposti člověka. Zasloužíte si být tady. Zasloužíte si být tolik milováni.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva.

 

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of the Soul – Part 3 – MP3 -  min. 15:33

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět