9-2021 Kryon

Atributy vaší duše – větší vy

.

živý stream Healing Wednesday, 1. září 2021

 

Poznámka: Toto poselství je pro čtenáře rozšířeno a obsahuje více informací a vysvětlení, než bylo původně uvedeno ve zvukové podobě, ze které bylo přepsáno.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Často jsme říkali, že toto poselství není globální, ale spíše osobní. Znovu to zopakujeme. Toto jsou skutečně pro mnohé těžké časy, a přesto vám stále připomínáme, že posun je tady. Tento posun, který předpověděli předci, byl také mnohokrát předpovězen v mém channelingu před rokem 2012 – a je tady. Téměř po deseti letech nyní vidíte, o čem jsme mluvili. Není to nutně tak, že by vám tento posun přinesl války mezi zeměmi, o kterých jste si mysleli, že by se mohly v této době odehrát. Namísto toho jde o boj temnoty a světla a vy začínáte vidět jeho atributy a výsledky.

 

Odpovědi, které dnes zazněly [ve vysílání], se týkaly toho, jak se dostat z nízké úrovně vědomí na to místo ve vaší mysli, kde můžete spatřit a pocítit svou vlastní velkolepost. To vám pomůže překonat tyto časy. Toto řešení má několik aspektů. Jak posunete tuto planetu do většího světla nebo do většího míru? To je jeden aspekt, ale zatímco to děláte, jak to přežijete? Jak můžete být v souladu s tím, co je duchovní, když všude kolem vás zní „lomoz“ temnoty?

 

Nyní vám tedy přinášíme sérii channelovaných poselství, která vám pomohou lépe pochopit, kdo jste, a pomohou vám dostat se na takové místo. Čtyři channelingy v tomto měsíci [v rámci týdenního vysílání] se budou jmenovat „Atributy lidské duše“. Budou to čtyři channelingy, všechny budou dostupné všem. Toto je první z nich. [www.kryon.com/freeaudio]

 

Drazí, o duši jsme mluvili od našeho příchodu v roce 1989. Před jednatřiceti lety jsme začali poselství o lidské duši. V roce 2014 jsem požádal svého partnera, aby to spojil do výukového programu, kde jsme hovořili o Devíti atributech lidské duše a o tom, jak se propojují s vaším životem, s vaší Akášou a se všemi kousky a částmi vás, které jsou ezoterické – dokonce i s vaší innate (vrozenou moudrostí vašeho těla). Něco z této výuky si skutečně zopakujeme, ale nyní bych rád promluvil o čtyřech mimořádných atributech, které si v tuto chvíli potřebujete připomenout, abyste pochopili, kdo jste.

 

Drazí, kdybyste se mohli vidět tak, jak vás vidíme my, vyrazilo by vám to dech. Jste velkolepí, a to nemluvíme jen o vaší biologii pokryté kůží, s mozkem a vědomím. Opravdu, to je vše, jak se mnozí z vás sami vidí. Tento model, jak vnímáte sami sebe, používáte k zodpovězení všech svých otázek: „Jak se v tomto světě dostanu z bodu A do bodu B? Jak budu dnes řešit tuto skládačku života a jak se přes ni dostanu?“

 

Největší frustrace lidského vědomí pramení ze snahy vyřešit multidimenzionální hádanky pomocí lineárního myšlení. Ach, děje se toho mnohem víc! Rád bych vám připomněl, jak jste velcí.

 

Lidská duše

Lidská duše je vaše duchovní část, která je uznávána na celé planetě. Řekli jsme to již dříve. Každé náboženství a systém víry na této planetě má nějakou metaforu „většího já“ – duše. Po staletí, a dokonce i dnes, námořníci, kteří se plaví po oceánech [a od dvacátého století i posádky letadel, které létají], hovoří o počtu duší na palubě. Většina lidstva a celé Písmo svaté uznává, že existuje něco většího, než jste vy, co nějakým způsobem přebývá ve vás.

 

Je škoda, drazí, že na lineární planetě s lineárním systémem víry, s velkolepým, milujícím Bohem, vám bylo řečeno, že duše existuje z jediného důvodu: aby byla na konci lidského života potrestána nebo odměněna. Je to skoro, jako by duše byla [vnímána] nějakým druhem prostředku, který existuje proto, aby zaznamenal, jak se chováte po tu krátkou dobu, kdy jste na Zemi ve svém těle, a pak si výsledek tohoto chování odnese do posmrtného života, který se vyznačuje hrůzou nebo krásou. Zní vám to správně? To vyprávění je lineární, černobílé a velmi, velmi podobné lidskému příběhu.

 

Poslouchejte, drazí: Vaše duše je součástí Tvořivého Zdroje. Věděli jste to? Je od samotného Boha. Příběhy nebo vyprávění, které vám byly předloženy, jsou chabou dětskou verzí něčeho, co je mnohem velkolepější než cokoli, co si dokážete představit.

 

Chci mluvit o tom, jak jste velcí. Jak velká je duše lidské bytosti? Existují lidé, kteří ji měřili. Lidská duše se nedá změřit. Místo ní mnozí měří „3D energetické pole“, které se vytváří kolem fyzického těla a které se nazývá Merkaba. Je to jakási duchovní bublina kolem vás v lineární podobě, zatímco kráčíte po planetě. Toto energetické pole kolem každé jednotlivé lidské bytosti je široké osm metrů. To ale není vaše duše.

 

Duchovní logika

Promluvme si o hluboké logické hádance. Je to jedna z těch, které se týkají načasování, a ukazuje na lidskou předpojatost, která se vždy staví do cesty duchovní realitě.

 

Kdy lidé získali svou duši? Odpověď zní ano. Je to zdánlivě nesmyslná odpověď, ale je jediná, kterou lze dát. Nikdy ji totiž nezískali! Ona vždy byla. Zamyslete se nad tím na chvíli.

 

Pravda, multidimenzionální koncepty je obtížné učit a pochopit nebo poznat, protože člověk [jako bytost] je lineární. Pro logickou lidskou mysl má ve vaší každodenní realitě na planetě všechno svůj začátek a konec. Ať už je to váš život, auto, pár ponožek, provázek nebo denní světlo – mají začátek a konec. Proto máte tendenci aplikovat stejné vnímání na všechno – dokud se nedostanete k Bohu. Když se lidé ptají: „Kdy byl počátek Boha?“, odpověď zní: „Žádný nebyl, protože Bůh existoval vždy.“ To je sice pravdivá věta, ale pro člověka je nepochopitelná. Takže i v rámci této diskuse si uvědomíte, že některé věci neodpovídají vaší známé fyzice – ať už jde o Boha nebo časové rozvržení duchovních záležitostí. První, kdo by při tomto tvrzení souhlasně pokýval hlavou, by byli kvantoví fyzici, kteří při své práci také objevují tytéž záhadnosti.

 

Takže, drazí, použijme duchovní logiku: Pokud je vaše duše součástí Božského Tvořivého Zdroje, pak stejně jako Bůh vždy byla. Vy, to větší já, vaše duše, vždy bylo a stále jste. Vždy to tak bude.

 

„To nedává smysl, Kryone. Jak souvisí tato ezoterická představa věčné duše s lidstvím a všemi těmi věcmi, o kterých nám bylo řečeno, že takovými vůbec NEJSOU? Moje církev mi řekla, že duši jsem dostal, když jsem se narodil!“

 

Drazí, je to pro vás hádanka a my jsme vám to mnohokrát vysvětlovali. Zdá se, že svým jednoduchým, lineárním způsobem intuitivně víte, že lidská duše existuje, a tak jste si v průběhu věků ve své mysli vytvořili systémy pro její zdůvodnění a ty pak aplikovali na svá „duchovní pravidla“ Boha. Je to založeno na jediné myšlence. ŽIVOT je pouze chemický, a tudíž máte vědomí jen několik pozemských let, dokud jste zde v tomto jediném těle.

 

Mýtus o realitě (metafora)

Cestovatel v čase z roku 2022 omylem zanechal na Zemi před 5000 lety chytrý telefon. Ten začal být postupem času uctíván a lidstvo se domnívalo, že je andělský. Dokonce se vyprávělo o těch několika dnech, kdy byl „živý a předával zvláštní zprávy“ [než se vybily baterie] těm „pomazaným“, kteří ho našli. Jeho vyobrazení se v historii nacházela na kamenech a pyramidách a existovalo mnoho příběhů o jeho léčivých vlastnostech. Někteří byli přesvědčeni, že v sobě nese kouzlo, a vyřezávali si z něj cetky, které si za života věšeli na krk nebo s nimiž byli po smrti pohřbeni. O jeho významu se psaly knihy a mnozí umírali ve snaze obhájit zřejmé duchovní učení a významy, které v sobě nesl. Originál nebyl nikdy objeven, protože ho buď ukryli ti, kdo ho uctívali, nebo ho zničili ti, kdo věřili, že je to ďábel.

 

Mezitím v roce 2022 mělo téměř každé dítě ve vyspělém světě starší 12 let mobilní telefon a nenuceně si psalo s kamarády pomocí systémů přenosu energie, které jsou pro tuto dobu běžné, ale pro dřívější dobu byly magické nebo zlé. Skutečnost se podivuhodně lišila od vnímání těch, kteří ji znali a porozuměli jí, oproti těm, kteří ne.

 

Pochopení výše uvedené metafory

Právě teď se tato planeta nachází v temném věku duchovního rozvoje. Je stále lineární. Rozvinula pouze technologii toho, co je kolem ní (elektřina), a ještě nezačala chápat „fyziku vědomí“. Ještě nezažila renesanci vědomí a neuvědomila si, že kompletní ovlivnění všech fyzikálních a chemických věcí může pocházet z mysli. Je to temná doba.

 

Lidská duše je jako předmět, který byl zanechán cestovatelem v čase. Představte si, že byste někomu před pěti tisíci lety vysvětlovali cestování v čase, elektřinu, internet nebo cokoli jiného, co se dnes až po tisíci letech stalo běžným. Lidská duše je jako chytrý telefon v příběhu a byla zcela nepochopena. Neuvěřitelně vysokou „duchovní technologii“, která jí umožňuje pracovat multidimenzionálním způsobem napříč vesmíry, zatím nedokážeme pochopit.

 

Chápete, co vám říkám?

 

Vyšší pravda

Tato vaše věčná duše byla stvořena k tomu, aby dělala přesně to, co děláte nyní: Je to duchovní „kousek Boha“, který vám umožňuje inkarnovat se na různá místa v tomto vesmíru, vzít na sebe lidskou podobu dnes na Zemi a rozvíjet vyvíjející se vědomí, abyste mohli pracovat se skládačkami energie (světlem a tmou). Když skončíte s životem, vrátíte se k duši a ta se vydá třeba někam jinam, nebo se pustí do úžasného plánování, které vám umožní pokračovat ve vědomí na Zemi v jiném těle, přičemž vše důležité zůstane v DNA.

 

Vaše duše je součástí vesmírného systému krásy, laskavosti a dobroty. Má to svůj účel. Závoj [energie, která vás odděluje od všeho vědění] má svůj účel. Existuje důvod pro svobodnou volbu, kterou máte na této planetě, kde se vaše omezené lidské vědomí může rozhodovat bez zásahů andělského rodiče, který stojí vedle vás a říká: „Tohle nedělej.“ To vše má svůj důvod.

 

Využití v praxi

Vaše duše je ohromná. Jak velký je Bůh?

Možná se zeptáte: „Dobře, chápu, že nechápu – že duše je obrovská a nesmírná a že já jsem člověk a jsem právě teď tady. Ale jak mi toto poznání pomůže?“

 

Dobře. Nyní vám připomínáme posun a energii, která se na planetě mění. VĚZTE TOTO: Každá lidská bytost v sobě nese část multidimenzionální duše. Nesete ji ve své DNA, což znamená, že je v každé buňce vašeho těla. Nyní se v mnoha starých duších probouzí a začíná přijímat světlo. Právě o tom je tento posun. Poslouchejte: Posun na planetě je o tom, že přijímáte více multidimenzionálního vědomí a více multidimenzionální vnímavosti, která se začíná vyvíjet do vyššího vědomí. Možná byste si to měli přečíst ještě jednou!

 

To je evoluce. Je to evoluce vědomí, která probíhá právě teď. Začínáte přijímat tuto multidimenzionální probouzející se energii, která vytváří evoluci uvědomění – světla, vědomí. To je to, co míchá vším, co právě teď vidíte, a to je také to, co nakonec vyburcuje mnoho věcí k jejich řešení. Je to proto, že všichni z vás nakonec začnou být vědomějšími.

 

„Kryone, nejsem si jistý, jak bych mohl být multidimenzionálnější. Co to znamená?“ Napovím vám: Ve vaší DNA je toho mnohem více, než si uvědomujete. Je to mnohem, mnohem víc než jen složitá chemie. Vaše vědomí a multidimenzionální části a kousky vaší DNA jsou obrovské. Vaše DNA dokonce obsahuje vzpomínky univerzální zkušenosti duše. Jinými slovy, opravdu není potřeba, abyste dělali cokoli jiného, než abyste uznali, že je vaše a můžete ji používat. Vždycky tu byla a nyní se probouzí.

 

Připomenutí: Věci, které můžete vidět

Znáte na této planetě nějaká jednovaječná dvojčata? Proč se jich nezeptat na to, co budu říkat dál? Pokud to uděláte, ověříte si toto: Jedno z dvojčat se může nacházet na jedné polokouli této planety a druhé může být na té opačné, ale když se stane něco, co by je mohlo obě ovlivnit (například smrt matky), obě to okamžitě poznají.

 

Jedno z dvojčat může zavolat druhému, a to druhé odpoví: „Cítil jsem to, vím to.“ Jinými slovy, díky identické DNA jsou tito dva jedinci, dvě vědomí, spojeni takovým způsobem, že i když jsou od sebe vzdáleni tisíce kilometrů, dostávají stejné informace. To má fyzikální pojmenování – termín – název a říká se tomu provázání (entanglement). Je to multidimenzionální aspekt – někteří mu říkají kvantový aspekt, protože je za hranicí linearity.

 

Možná nejste jednovaječné dvojče, ale ukazuje to, že v lidské bytosti existují energie, které jsou daleko, daleko za lineárními jevy, o nichž vám říkali. Jste multidimenzionální bytost!

 

Provázanost je fyzikům dobře známá, ale dosud není zcela pochopena. Je to něco, co je ohromující. Představte si – když jste provázaní, jste tak velcí, že byste mohli být v jiné hvězdné soustavě, na jiné planetě, ale kdyby se s jednou vaší částí něco stalo, ta druhá by se to okamžitě dozvěděla. Na vzdálenosti nezáleží. Na čase nezáleží. To skutečně existuje, drazí. Zeptejte se fyziků. Je to skutečné. Děje se to dokonce i ve vaší DNA. Jak velcí jste? Drazí, vaše lidská duše je provázaná s Bohem.

 

Je to zázrak? Uctíváte ji? Dáváte ji do krabice a snažíte se ji lineárně uspořádat? Vytváříte kolem ní pravidla pro dobro a zlo? Mnozí by to skutečně mohli udělat, kdyby viděli, jak reagují dvojčata, ale nerozuměli existujícímu vysokému vědomí uvnitř DNA.

 

Využijte tento úžasný aspekt sebe sama.

Chci, abyste pochopili, že každý z vás má schopnost ponořit se do své duše, do svého srdce, jak se říká, a nechat se zaplavit tou nejlaskavější vlnou lásky. Můžete se provázat s andělským světem! Můžete se provázat s „větším vy“. Můžete se dostat na místo, kde toto vaše vyšší vědomí zastaví řečnění o všem negativním a prohlásit:

 

„Je to v pořádku.

Jsem takový, jaký jsem.

Jsem svá vlastní budoucnost.

Dorazil jsem dříve, než jsem byl.“

 

To je multidimenzionální mluva, drazí, ale ukazuje, že víte, kdo jste. Jste kouskem Stvořitele, který existoval mnohem dříve, než byla stvořena Země, a vy víte, proč jste tady.

 

Pokud si tyto úžasné věci dokážete alespoň okrajově uvědomit, pomůže vám to projít všemi  těmi zápasy, které jsou tak lineární – a které jsou teď.

 

Pro tuto planetu existuje naděje, drazí. Existuje naděje a existují řešení, pokud se této naděje budete držet. To je ta myšlenka. To je to světlo. Světlo se začíná zesilovat a v tomto procesu velmi znepokojuje temnotu a temnota se chce vzchopit a říct vám, že jen tak neodejde. To je pravda. Světlo však v této hádance zvítězí. V některých oblastech už světlo vítězí. Držte se pevně. Vězte, kdo jste.

 

Já jsem Kryon, milující lidstvo.

A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: www.kryon.com – Attributes of the Soul – Part 1- MP3 -  16:10 min.

 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M..  (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět