1-2020 Kryon

„Dualita – 3. část”

Tento živý channeling byl přijat v Boulder, Colorado, 5. ledna 2020

 

Pro lepší porozumění čtenářů byl tento channeling upraven [Leem a Kryonem], aby bylo dosaženo většího porozumění. Některé informace byly dokonce přidány. Často se stává, že živý channeling v sobě zahrnuje energii, která přináší druh komunikace, kterou tištěné stránky nenabízejí. Proto si užijte toto obohacené poselství předané v Boulder.


 

.Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Ještě jednou něco řeknu těm, kteří by mohli říci: „No, nemohl jsem si pomoci, ale všiml jsem si, že zde přišel channeling velmi, velmi rychle.“ Někteří vždy řeknou: „To je důkaz, že to není opravdový channeling, protože každý ví, že pokud se chystáte channelovat, musíte se zhluboka nadechnout, chvilku těžce dýchat, postavit se určitým směrem a jíst určitým způsobem.“ To vše se změnilo, drazí, protože každý tu má schopnost okamžitého spojení.

.

Nemluvím o sezení před publikem s mikrofonem. Naopak, mluvím o schopnosti vnímat věci nad rámec toho, co víte, a získávat informace, které by nemusely nutně pocházet z fyzického mozku. To je to, co se děje na této planetě, konkrétně se Starými dušemi, a souvisí to se svobodnou volbou.

.

Toto je třetí channeling ze tří, které pojednávají o dualitě. Pro ty, kteří neslyšeli první dva, existuje způsob, jak je získat. Je to snadné, a pak budete mít další dvě poselství. [www.kryon.com/freeaudio] anglicky a také zde č.1 a zde č.2, český překlad)

.

Dualita

Toto není dlouhé poselství, ale je velmi hluboké. Řekli jsme vám, že dualita není záporné slovo a že to neznamená boj. I když by je někteří jako boj definovali, je to dar. Je to dar daný Bohem, od původního zdroje vašeho stvoření, který vám umožnil vybrat si, aniž by vás za to soudil.

.

Jako člověk s vnímavostí a inteligencí má každý z vás schopnost zpracovat hádanku života sám a rozhodnout, k jakým energiím chce být přitahován. Nazývat tyto energie světlem a temnotou je velice snadné, ale není to s nimi tak jednoduché. Často to tak děláme kvůli základnímu porozumění. Ale ve skutečnosti je dualita energií vhodnosti pro váš život a je to volba, kterou děláte pro sebe. Je to také energie, která je vhodná pro vaši kulturu, pro vaši planetu a pro vaši dobu. Tyto energie přiměřenosti se s generacemi posouvají a mění, takže to není snadná volba, protože je vždy pohyblivým cílem. Je to dar rozlišování toho, co funguje pro vás. Staré duše na planetě intuitivně uznávají, že to, co funguje, je to, co je nejblíže původní energii Stvořitele. Dualita není nějaký boj, drazí. Je to cenná volba – a je zcela svobodná.

.

Najednou se však v této nové energii ocitáte v době, kdy volby začínají být snazší kvůli něčemu, co jsme vám řekli na posledním channelingu: Začínáte získávat pomoc. Pokud chcete tuto energii nazvat pomocí, pak jděte do toho. Ale ve skutečnosti jste to vy s vámi, drazí. Protože najednou ta nesmírnost vaší duše, která je součástí vás a vždy byla, vám začíná umožňovat získávat přehled z Pole, pokud to tak chcete nazvat. Vychází z energií možností, které jsou všude kolem vás a které začínají být intuitivně vnímány. Jinými slovy, vaše cesta již není tajemstvím. Je vám k dispozici, abyste ji mohli cítit na úžasné nové úrovni. Chci vám tedy předat tři z těch nejlepších možností, které se změnily. Tedy, vlastní svobodná volba se nezměnila, ale spíše její vnímání. Vaši schopnost ji projevit to skutečně změnilo.

.

Volba číslo jedna – definice Já

První svobodnou volbou je plné vymezení sebe sama. Asi tomu nebudete rozumět, dokud vám nepředám tuto informaci: Posaďte se a položte si otázku „Kdo jsem?“

.

Chci, abyste se mnou na chvíli prošli vizualizací. Stojíte, díváte se do zrcadla, máte na sobě co nejlepší oblečení a obdivujete se. Jsou pro vás viditelné všechny definice toho, kdo jste. Každá z nich je k vám přilepená žlutým lepícím poznámkovým papírkem.

.

Jsou tam, na vašem těle – všechny ty rychlé poznámky! Podívejte se na ně se mnou, dokonce i na ty důvěrné, které vás definují: Kde jste se narodili – vaše kultura – váš jazyk – způsob, jak budete jeden s druhým jednat, ve vaší kultuře, ve vašem jazyce. Je tam vaše rodová linie, ta s vaší biologickou DNA. Je tam vaše rodina, je tam i to, co si o vás myslí. Rychlé poznámky, rychlé poznámky, rychlé poznámky, rychlé poznámky. [Kryon aktivně ukazuje na mnoho míst na Leeově těle jako příklad.]

.

Ale ještě jsme se nedostali k těm velkým, že? Existují organizace, k nimž patříte, a které také definují vaše zájmy, a to kdo jste. Pokud jste s něčím měli potíže a připojili se k nějaké organizaci, existuje o tom nalepovací poznámka. A tady je jádro celé věci: Existují duchovní organizace, se kterými jste byli v kontaktu, kde vám velmi rychle řeknou, kdo skutečně jste. Pro některé z vás existuje jeden velký lepicí lístek, na kterém stojí „zrozen hříšný“. Pokud to chcete vědět, máte ho na čele. Je to ten velký.

.

Takže jste tady, možná se stovkami přilepených poznámek všude kolem vás, když se díváte na sebe do zrcadla.

.

Teď vám chci předat jednu pozvánku, kterou nazveme: svobodná volba k definici toho, kdo jste. Abych toto pozvání naplnil, chci, abyste se oklepali jako pes po koupeli – jen se třeste a třeste a třeste a třeste. Nechte ty lístky s poznámkami spadnout na zem. Ať všechny opadají z vašeho těla a leží na podlaze. Nenechte se tím znepokojovat, protože žádný z nich není přesný. Žádný z nich. Ani jeden. Opravdu ne. Ani vaše pohlaví [Kryon se směje].

.

Nová definice

Takže začněme. „Kdo jsem?“ Na této prázdné tabuli bez ŽÁDNÝCH nalepovacích poznámek na vašem těle můžete začít psát své vlastní, ignorovat vše, co kdy někdo řekl, včetně těch, kterým důvěřujete, a kteří vás definovali. Drazí, většina lidí posuzuje. Jedná se o lidský atribut elementárního programování a přežití, ale není vždy ve vědomí zralé Staré duše. Součástí tohoto cvičení je tedy nárokovat si tuto zralost. Máte možnost – se svobodnou volbou – sami sebe přesně definovat. Koneckonců, jen VY opravdu víte, kdo jste. Jste tím jediným, kdo to dokáže. Ne ti druzí.

.

Dovolte nám tedy umístit vám na čelo novou poznámku: „Zrozen velkolepý!“ Tato poznámka bude vibrovat pravdou a objeví se pokaždé, když se na sebe podíváte do zrcadla. Můžete také začít psát další definice a začít je umisťovat všude kolem sebe: Já jsem láska. Umístěte ji přímo sem: [Kryon ukazuje na oblast srdce]. Já jsem soucit. Dejte ji přímo tady: [Kryon znovu ukazuje do oblasti srdce]. Já jsem zdravý. Dejte ji sem. Já jsem mladý. Dejte ji tady. Začněte vkládat tyto poznámky všude po svém těle, protože vy jste tím jediným, kdo vás může definovat!

.

Možná si pomyslíte: „No, to je docela zřejmé pro ty z nás, kteří na sobě pracují, Kryone.“ Pokud je to tak jasné, proč tam byly všechny ty další poznámky? Mnoho Pracovníků světla se rozhodlo, že se sami definují, ale kolik z nich setřáslo ty staré definice? Velmi málo. To vede k hlubokému pocitu nedostatku vlastní hodnoty, drazí. Přemýšleli jste někdy o tom? Proč by Staré duše na této planetě, ti, kteří mají nejvíce informací a nejvíce zkušeností, měly vykazovat největší nedostatek vlastní hodnoty? A odpověď? Ulpívá na vás stále příliš mnoho z těch starých poznámek!

.

Mluvím zde s mnoha lidmi, kteří byli definováni a uvěřili tomu. Vy jste tomu uvěřili. Nyní nastal čas pochopit, s novým vědomím, že jste ti jediní, kteří umí používat duchovní logiku, vědu a všechno to, co přesně určuje, s vaší vlastní myslí, kdo skutečně jste. Ostatní mají bločky s lepícími poznámkami, připravenými umístit je na kohokoli, kdo jim to dovolí. A vy jste to dovolili. To je číslo jedna.

.

Volba číslo dvě – definice cesty

Číslo dvě je svobodná volba pro určení vaší cesty.

.

Možná si myslíte, že je to také zřejmé. Ale je zde opět něco ve způsobu, jakým tuto volbu provádíte. Tentokrát nebudeme používat rychlé poznámky, ale místo toho použijeme engramy a synapse v mozku, které tam byly podvědomě umístěny. Tyto pocity „automatického myšlení“ reagují na rady a/nebo informace, které jsou vám poskytnuty, a které nefiltrované procházejí přímo do vaší mysli. Co by to mohlo být? Jsou to informace, které pocházejí od lidí, kterým důvěřujete. Ať už to jsou vaši rodiče, politici, duchovní vůdci nebo mentoři. Ať už je to kdokoliv, týká se to informací a rad o vaší cestě.

.

To se stává součástí toho, kým jste, a vaši cestu, nebo její část, často určují ostatní. Nyní říkáte: „Počkej chvíli, Kryone, vybral jsem si ji sám. Nebyl jsem k ní donucen.“ Ano, moji drazí, ale zvolili jste si ji s extrémními předsudky: Nasloucháním radám druhých. Takže, kdo opravdu vybírá? Byli jste přesvědčeni. Vy jste si jí nevybrali.

.

No, Kryone, nemyslím si, že jsem něco zaprodal. Dávalo to smysl lidem, kterým jsem důvěřoval a které jsem miloval. Většina lidí dostává pomoc takovým způsobem. Máš nějaký jiný návrh?“ Ano, mám a tady je: Dnes máte novou schopnost komunikace. Mnozí to nazývají spojením s Polem, přístupem k potenciálům, které se projeví ve chvíli, kdy jim dáte energii. Naučili jste se někdy nějaké nové slovo, které jste ve svém životě nikdy dřív neslyšeli, a příští týden ho pak slyšíte třikrát? Uvědomili jste si, že jste to vytvořili? To je nejlepší příklad, který vám mohu dát pro vytvoření vaší vlastní reality. Když se začnete soustředit na určité druhy věcí a najednou nastanou, změnili jste Pole. Toto je nové. Poslouchejte: Vaše minulé rady byly poskytnuty mnoha lidmi, kteří udělali maximum, ale vycházeli jen z energie své doby. Učebnice jsou často aktualizovány, aby zahrnovaly současné nové myšlení v důsledku nových objevů. Tady je to stejné.

.

Toto je moje rada. První věcí je: Posaďte se sami v prostoru soudržnosti se Stvořitelem, kde jste klidní a šťastní, a učiňte prohlášení: „Drahý Duchu, ukaž mi, co potřebuji vědět.“ Podle pravidla předstírání a nové energie, které říká, že takto vytvoříte svou vlastní realitu, očekávejte odpověď prostřednictvím synchronicity. To je to, co bude formovat vaši cestu, nikoli rady od druhých. Zažijete to.

.

Dalším krokem je prohlášení: „Drahý duchu, přines mi to, co rozpoznám coby součást své cesty.“ A tak se, drazí, projeví partnerství. A tak se, drazí, objeví romantika či se ve vašem životě začne měnit hojnost. Víte, vaše prohlášení vytváří energii očekávání – skutečnou energii, která vstupuje do Pole. Slyšeli jste to dnes od vědce? [Gregg Braden] Je to pravda. Svou cestu máte výrazně pod kontrolou.

.

Teď jsou v této místnosti tři lidé, kteří to museli slyšet! To, co si dnes vybíráte, se výrazně liší od všeho, co by pro vás ostatní vybrali ve starší energii. Možná, že někteří z těch, kteří vám určitým způsobem radili, teď procházejí na druhou stranu závoje? Řeknu vám toto – tleskají a říkají: „Poslouchejte toho chlapíka v křesle!“ Protože oni vědí, oni vědí. Právě teď vám fandí… V této době se odhalují větší pravdy než kdykoli v lidské historii. Není to zrada, najít větší pravdu, než jakou jste se učili.

.

Volba tři – definice nebo výběr vaší vlastní energie

Číslo tři. Máte na výběr – svobodnou volbu - určit svou vlastní osobní energii. „Co to přesně znamená, Kryone? Co myslíš tou „mojí energií“?“ Můžete to nazvat, jak chcete, ale když lidé stojí vedle vás, co cítí? Vědomí je energie. Takže, jaké je vaše vědomí? Jaká je energie, kterou lidé cítí, když jsou vedle vás? Jste někdo, kdo má problémy se strachem? Mnoho Pracovníků světla se často něčeho bojí. To není obvinění ani odsudek, milí, ale je to fakt. Někteří z vás jsou velmi vystrašení.

.

Možná jste člověk, který má z mnoha věcí strach. Možná nebudete chtít být takovou osobou, ale takoví jste, zatímco tady sedíte. Možná proto jste tady – abyste si s tím pomohli? Uvědomujete si, že všude, kam přijdete, vysíláte všechnu tu energii strachu?

.

Někteří z vás jsou hrubí a nevědí to. Už jsme o tom mluvili – jako o podvědomém tvoření pracovníka světla k tomu, aby byl jiný. Ve starší energii někteří z vás ve své osobnosti vytvořili věci, které lidi odhání pryč. Jste si toho vědomi? Opouštějí vás lidé poté, co s nimi promluvíte? Analyzovali jste někdy, jak se jevíte ostatním? Možná se o to nezajímáte? Řekl jsem vám, že v této nové energii se všechno změnilo a že potřebujeme vaše světlo… ne vaši hrubost nebo vaše podivínství.

.

Dnes si můžete zvolit energii toho, kým skutečně jste, a to lze provést mnoha různými způsoby. Je tolik učitelů, kteří vám říkají: „Tady je způsob, jak to udělat.“ Právě teď, když tady sedíte, vám předám základní odpověď a je vaší svobodnou volbou to vyslechnout a přijmout, nebo ne.

.

Prohlaste ve své afirmaci: „Rozhodl jsem se být mírumilovný. Rozhodl jsem se, že nebudu mít obavy z těch věcí, které jsem měl předtím. Má tlačítka už nebudou mačkat ti druzí. Jsem laskavý a benevolentní myslitel a to promítnu do svého života. “

.

Mnoho z vás to dnes muselo slyšet!

.

„Kryone, je možné, že jen vyslovit tyto věci mi může pomoci?“ Drazí, nežádal jsem, abyste je vyslovili. Žádám vás, abyste je „prohlásili“. To znamená, že je musíte nakonec vstřebat. Ony jsou vámi! Musíte je poznat jako nejvyšší pravdu, která existuje. Mnoho Starých duší „zkouší“ mnoho věcí. Toto není zkoušení. Prohlášení je potvrzením reality.

.

Drazí, je to vaše svobodná volba vybrat si svou energii.

.

Prohlaste: „Rozhodl jsem se nebát se. Rozhodl jsem se být mírumilovný. Budu mít v noci nádherný klidný spánek, protože jsem spojen s Tvořivým zdrojem a teď tomu rozumím. Chápu, že to, co si představuji o tom, kdo jsem, se stává mojí realitou. Všechny buňky mého těla poprvé poslouchají. Zvolil jsem si být v tomto životě zdravý!“

.

Kde jste to už slyšeli? Tyto věci, které jsou dnes duchovní, se zítra stanou akceptovanou pravdou ve fyzice.

.

Předávám vám starou pravdu, že vědomí je energie, a proto lze energii studovat a měřit. V této energii budou existovat ti, kteří si prostřednictvím kvantových studií multidimenzionálních věcí uvědomí, jak se může vědomí spojit způsobem, který předtím neexistoval. Budou studovat, jak využít benevolentního vědomí v zasedací místnosti korporace, aby se mohli lépe rozhodovat a posílit soudržnost pro lidi, kteří pro korporaci pracují. Jaký to koncept! Proč by to dělali? Protože měření soudržnosti poprvé prokáže, že ano, prodeje budou lepší od skupiny, která spolupracuje, je soudržná a laskavá. Změní se také další věci, se kterými mají organizace potíže, včetně vědomí managementu vůči těm, kteří pro ně pracují. Dokážete si představit tu novou konkurenci na trhu? Kdo má nejlepší soudržnost? [Kryon se směje]

.

Už jsem to řekl dříve: Dokážete si dnes představit v americkém Kongresu (nebo v českém Parlamentu – pozn.překl.) vzdáleném, velmi vzdáleném od této chvíle, kde se na chvíli zastaví – na obou stranách – a vytvoří soudržnost tak, aby jejich rozhodnutí v ten den byla pro většinu lidí tím nejlepším rozhodnutím? Já vím, já vím. Mohli byste říci: „No, Kryone, to je zřejmě na jiné planetě.“ Ne, není. Toto je v Poli, drazí.

.

Jestliže někdo řekl: „No, je to zajímavé. Nikdy jsem si nemyslel, že by se náš Kongres zastavil a modlil za kohokoli nebo cokoli.“ Dělají to. Dělají to. Ať už to myslí vážně nebo ne, mají koncept. V zemi, kde se zakladatelé a současní vůdci pyšní zásadami „oddělení církve a státu“, se stát často modlí společně. Jednoho dne věda ukáže, že „soudržnost vědomí je skutečná. Mění věci a lze ji měřit.“ To začne měnit, jak skupiny lidí spolupracují. Přichází to.

.

Toto je první ze série channelingů pro rok 2020. Chci, abyste opustili toto místo jinak, než jste přišli – s nápady, potenciály a klidem.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com – The Duality – part 3 – mp3 17:21

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět