10-2014 Kryon

Odhalení temnoty

 

Tento živý channeling byl přijat ve Philadelphii, 11. října 2014

 

Zdravím vás drazí. Jsem Kryon z magnetické služby.

V třídimenzionálním světě jste na setkání, sedíte v křesle (Kryon má na mysli posluchače v obecenstvu). Vaše realita je, že jste zde a nasloucháte. Další naslouchají záznamu jinde na planetě, v jiném čase. I pro ně je to kdykoli později TEĎ.

 

To, co se při našich setkáních děje, je za hranicemi pouhé informace. Jde o „doručení“ – doručení myšlenkových skupin, které představují více, než jen informaci. Chci, abyste to věděli, přijali a pochopili, zatímco se dostáváme k tématu. Když řeknu, že vím, kdo jste, je to vyjádření lásky. Přišli jste na toto místo s očekáváním, že se jen posadíte a budete naslouchat. Ale není to tak, že byste pouze poslouchali. (Dochází zde k multidimenzionální komunikaci, která přináší i energie a „aha momenty“, nejen to, co je vysloveno – pozn. překl.)

 

Má zpráva je pro staré duše, které jsou v této době na planetě. Týká se tématu odhalení temnoty. Není to temná zpráva. Je to zpráva gratulující a vysvětlující. Snad obsahuje více detailů, než byste si přáli vědět, o věcech, které jste nikdy vědět nechtěli (Kryon se usmívá – pozn.překl.). Ale nemůžeme toto téma nechat nepovšimnuto. Přistoupíme k němu jemně, tak lehce, jak jen můžeme ve vztahu k pracovníku světla, staré duši na planetě, která se snažila o vysoké vědomí a lásku po většinu svých životů.

 

Kde začneme? Dívali jste se v poslední době na zprávy? Jsou v nich nějaká překvapení? Pokud řeknete ANO, pak jste v minulosti málo poslouchali. Již dva roky vám říkáme, že překročení mezníku rekalibrace (Kryon hovoří o roku 2012 – pozn.překl.) enormně naruší rovnováhu energií na planetě. Znáte postavu Spravedlnosti s vahami a vyváženými rameny na každé straně? Váhy vypadají trochu jako lékárnické váhy. Jste obeznámeni s touto metaforou. To, co vyjadřuje, je rovnováha s rovnocenným podílem na obou stranách. Chci, abyste si tento obrázek promítli ve své mysli.

 

Po čtyři tisíce let to nebylo rovnocenné! (Lee se zajíká, tak ho Kryon upozorňuje, ať zpomalí – pozn. překl.) Na jedné misce vah je něco, co bychom nazvali temné vědomí. To na druhé misce nazvěme vědomí světla. Byl bych rád, abyste si všimli, co jsem neřekl. Neřekl jsem, že na jedné straně jsou zlé bytosti, temní duchové, entity. Řekl jsem temné vědomí. Neřekl jsem, že na druhé straně jsou andělé, dévy a skřítci. Řekl jsem vědomí světla. Chci, abyste věděli, jaký je v tom rozdíl.

 

Podívejme se nyní na váhy tak, jak byly po velmi dlouhou dobu, protože temnota převážila nad světlem. Váhy byly mimo rovnováhu a vy to víte. Představte si tedy nyní tyto váhy, jak jsou vychýlené na stranu. Strana vědomí tmy je „těžká“ a převažuje, kdežto strana vědomí světla není dost silná, nevyrovná tu temnou, není zde žádná rovnováha. Jaká je šance, že byste to změnili? Již 25 let vám říkáme, že rovnováha se postupně mění. Před pětadvaceti lety se poměr začal měnit, světlo se stalo v dobrém slova smyslu „těžší“ (po Harmonické konvergenci r. 1987 – pozn. překl.). Více kvantových „porcí“ světla, více propojení… rovnováha se změnila a ramena vah se vyrovnala.

 

Skončila válka, všimli jste si? (Míněn konec studené války a pád „Železné opony“ – pozn. překl.) Všimli jste si, že věci se začaly na planetě zlepšovat? Byly zde státy, které se pokoušely dát dohromady, místo aby se oddělovaly. Staří nepřátelé zavedli jednotnou měnu. Všimli jste si toho? Úplně nový koncept! Váhy se vyrovnaly. Bitva začala. Přišel rok 2012, cyklus precese rovnodennosti se dokončil, začal nový kalendář – dokázali jste to! A my jsme začali hovořit o tom, co bude následovat. Hovořili jsme o setí semínek (Světla) a v každém poselství jsme opakovali, že teď začala bitva.

 

Rád bych ti něco řekl, pracovníku světla. Když se váhy začaly obracet – a to se stalo, protože nyní, řekl bych, světlo převládá – světlo se nestalo pouze těžší. Něco se stalo s temným vědomím. Museli jste ho osvítit. Vraťme se k vahám. Světlo se nestalo „těžší“, abys mohl nastolit rovnováhu. Stalo se, že světlo rozpustilo temnotu. Proto se váhy začaly měnit. Temnota začala ztrácet svou podstatu, rozumíš? Jak temnota ztrácela podstatu, světlo začalo vyrovnávat poměr ve svůj prospěch. Když se nyní podíváte na váhy – světlo vítězí. Překročili jste mezník.

 

Před několika týdny jsme v Západní Virginii identifikovali tento mezník (rok 2012) jako bariéru moudrosti. Požádal jsem svého partnera, aby dal speciálně tento channeling ke čtení on-line co nejdřív*. Můžete se tam dočíst, co je to „bariéra moudrosti“, co jsou faktory laskavosti, co jsou tyto věci, které začaly měnit energii vědomí planety. Ale nezapomeňte, co jste udělali vy! Ovlivnili jste temné vědomí, „propíchli“ jste ho! A ono šílí. Propíchli jste ho (jako bublinu – pozn. překl.) a ono šílí. Vzali jste kus světla a omotali jím jejich doupě. A ti v doupěti se snaží přežít. To ale není nová zpráva. Není to nová zpráva.

 

Říkáme vám to dva roky: Buďte připraveni na temnotu. Nevzdá se bez boje. Nyní je ta bitva tady. Drazí, řeknu vám něco, co jsme vám říkali v poselství „Nezoufejte“**. Je příliš mnoho informací, než abychom vám je mohli předat v jednom poselství. V každém sezení odkazuji na další zprávy, abyste mohli porozumět širším souvislostem a získali větší obraz. Vítězíte! A protože vítězíte, temné vědomí velmi zuří! (Kryon se směje – pozn.překl..) Vytahuje všechno, co má. Podívejme se na to. Je to ve všech zprávách, že?

 

Jste šokovaní z náhlé existence organizace, kterou necháme nepojmenovanou? Kde se vzala? Jak může být tak dobře organizovaná? Jak to, že je tak dobře financovaná? Jestli nebudeme pozorní, bude mít brzy vlastní zemi! Klidně bychom ji mohli hned nazvat: „Země staré temné energie“!

 

To je to, co by tato země reprezentovala. Barbarskou minulost lidstva! Ta přichází do popředí, aby ukázala svoji tvář. Vždycky tady byla. Schovávala se zdánlivě pod neprodyšnými skalami, mezi puklinami, nemohla se ukázat. Až doteď Nyní tak činí. Je ošklivá. Není to pro bázlivé srdce, že ano, pracovníku světla? Vidíte zlo personifikované lidskou akcí, to je zřejmé. Těžko se můžete na takového člověka dívat s laskavým srdcem. Je to tak temné a tak ohavné! Vy ale víte, že mám pravdu, že vítězíte. Nezůstanou zde, v tomto režimu přežití, v této síle a rychlosti, s jakou se objevují. Odkud je financování, ze kterého zdroje pochází?

 

Jsou skoro jako sklad v obchodě, drazí, vždy tu byli. Pochází to z činů a jednání nízké úrovně vědomí. Není to tak, že se právě objevili. Byli skrytí. Čekali. Dlouhodobé financování jim zajišťuje to, co potřebují, aby mohli šířit temnotu a tmářství a hlásat, v co věří. Patří to ke staré rovnováze energie na planetě, a dává jim šanci. Zatím to vypadá, že šanci mají, že?

 

Cokoli, co dělají, je vypočítané, aby vás vyděsili k smrti. Vyhrávají? (Kryon se usmívá – pozn.překl.). To je otázka, kterou nechám na vás. Vezměte si jí domů. Strach je černý. Když se bojíte, není žádné světlo. Můžete být největší pracovník světla na Zemi, můžete být i channeller, ale pokud se bojíte, je jedno, kolik roků jste to dělali, kolik světla jste načerpali, vše je v tu chvíli v jiné místnosti. Vše, co pak máte, je temnota, a oni vyhráli. Rozumíte tomu?

 

Stará duše! Čím jsi prošla, je úžasné! Stará duše zná strach. Nechci být příliš popisný, ale budu. Komu by se líbilo, když ti dají hlavu pod gilotinu, protože jsi hovořil o Bohu způsobem, který nebyl vhodný? Komu by se líbilo, když ti zapálí oheň pod nohama? To je strach, stará duše. Neseš si to ve své Akáše. Něco vám řeknu, nemají šanci vás vyděsit! Vy víte, co je strach. Oni to nechápou, ještě toho nemají dost. Vy jste však tím vším prošli. Máte brnění pravdy, moudrosti a světla. Nezapomínejte na to.

 

Vidíte, jak rychle se shromáždili? Vypadá to, jakoby ještě včera nebyla vůbec žádná organizace, a dnes? Odkud přišli? Všimli jste si určitého váhání bojovat proti nim? Jaký je důvod, že občané zemí, které jsou napadeny, váhají s nimi bojovat? Namísto toho volají, aby to udělali jiní! (Kryonův smích pozn.překl.). A proč ti druzí také váhají? Chci vám ukázat, že jsou zde podivné anomálie v logice, které nedávají smysl. Je to proto, že to je bitva, kterou jsme na této planetě dosud neviděli. My jsme ji očekávali, vy ne; je to bitva vědomí.

 

Už jsme dříve naznačili tajemství, jak je porazit bez ztráty jediného života – prostě jim seberte financování. Přestaňte je financovat! Nemohou existovat, aniž by byli financováni. Financování musí být organizováno, musí být někde uloženo, musí být distribuováno, musí být vytvářeno, musí projít institucemi – slyšeli jste to? Vše, co musíte udělat, je přestat to dělat. Nic se neukončí bombardováním. Ukončí to to, co bych nazval finančním právem.

 

Je čas začít být v těchto věcech chytrý. Podívat se na hádanky jiným způsobem, než o nich přemýšlíte. Nepoužívejte proti nim jejich vlastní energii! Protože nevyhrajete. Zvažte to. Je to poslední bašta zla na této planetě, které se shromažďuje, aby přežilo. Chci, abyste to věděli, až se podíváte na zprávy, až se vám nepodaří je zastavit, až získají na síle a vytvoří strach. Strach je možné snadněji vytvořit u těch, kdo nejsou staré duše, kteří strach nepoznali a nemají brnění. To vás staví do první linie, drazí, uvědomujete si to? Nemusíte s nimi jít bojovat. Vše, co musíte dělat, je vysílat světlo. To je vaše práce. Vysoké vědomí je porazí kterýkoli den.

 

Je toho samozřejmě víc. Jak byste definovali zlo? Je to lekce, kterou potřebujete slyšet, i když se některým z vás nebude líbit, protože lidské bytosti chtějí zlo připisovat entitám. Chtějí umístit zlo do jiné krabice, nechtějí ho umístit do lidské krabice. Tam to přece nemůže být! A tak budou říkat: „Jsou tu zlé bytosti, existují temné entity a toto, a tamto… přicházejí a jdou tam, kde jsou někteří z těchto lidí, a vytvářejí, co vidíte.“ Rád bych vám řekl, co je zlo.

 

Zlo je manifestování temné energie v nitru lidské bytosti, která ji záměrně vezme, vytváří, rozmnožuje, manifestuje a používá. Diktátoři na planetě to dělali perfektně. Viděli jste je! Byli schopni vysílat to tak dobře, že každý kolem nich se do toho namočil. To je zlo. Neměli s sebou žádné anděly zla, neměli s sebou žádné čerty, dělali to sami. To je to, co lidé dokáží. Je to mocný atribut lidstva – který může lidstvo naplňovat oběma způsoby!

 

Svobodná volba

Čtyřikrát v minulosti se této planetě nepodařilo posunout se vpřed. Žádnou z nabízených možností nevyužila. (Kryon mluví o čtyřech cyklech precese rovnodennosti, kdy mělo lidstvo šanci posunout se na další úroveň, ale nedokázalo to. Toto je náš pátý a poslední, ovšem úspěšný, pokus – pozn. překl.) A to proto, že temné vědomí vždy zvítězilo. V jednom z těchto případů – a budeme o tomto aspektu vzápětí hovořit – se to stalo ve spolupráci s vědomím Gaii a pandemie lidstvo téměř vymazala z mapy.

 

Pandemie

Řeknete: „Co to má co společného s vědomím, Kryone?“ Dávejte pozor, drazí, protože toto je den, kdy můj partner dá dohromady všechny atributy lidské bytosti – je jich devět – a ty zahrnují tři atributy Gaii, přičemž jedním z nich je vědomí planety (viz poselství „Devět aspektů lidské bytosti, 21.6. 2013“ – pozn. překl.). Začínají vám docházet souvislosti? Jste spojení s touto planetou. Jak si vede lidstvo, tak si vede vědomí planety. Gaia, matka příroda, jakkoli to nazvete, spolupracuje s lidským vědomím. Pokud strávíte tisíce let zabíjením jeden druhého, Gaia prozkoumá vaše vědomí a pomůže vám získat to, pro co jste se rozhodli.

 

Pandemie. Nepřijde vám zvláštní, že v posledních 50 letech, se sedmi miliardami lidských bytostí na planetě, s letadly – kolem 2000 denně – která létají všude, nedošlo k žádné pandemii? Přestože jich pět začínalo? A naopak dříve, když byl svět podstatně méně obydlený, tři století zpátky, zemřely miliony lidí? Nepřijde vám to divné? To nedává smysl, že? Pokud by ovšem neexistovala životní síla zvaná Gaia, která reflektuje, co lidé chtějí.

 

Právě jsem si připravil půdu pro další téma. Ebola. Bojíte se? Gaia je životní síla, která je součástí lidského vědomí. Můj partner o tom dnes přednášel, takže můžete vidět ta spojení a pospojovat si jednotlivé body. Gaia je také součástí bitvy! Nyní přichází něco, co nečekáte. Sami jste takovou nemoc nikdy neměli. A tak se jí bojíte. Existuje známý film – někteří ho znáte, jiní ne – ze kterého je následující věta: „Co takhle trochu ohně, Strašáku?“ (věta z filmu Čaroděj ze země Ozz, kterou Kryon často používá jako synonymum citoslovce „bububu“ – pozn. překl.)

 

Čeho se bojíte?

Temnoty. Gaia je v bitvě s vámi a aktivně vyhledává řešení cestou světla. Virus eboly je symbolem šoku a překvapení. Je šířen díky neznalosti a strachu. Podívejte se, kde jeho šíření začalo. Podívejte se, jak virus získává schopnost šířit se a reprodukovat u těch, kteří věří, že to je prokletí, místo u těch, kteří chápou, že to je věda. Šíří se u lidí, kteří odmítli opustit své rodiny, protože věřili, že to je prokletí, místo aby chápali, že potřebují být v izolaci. A jejich rodina skutečně zemře. Jiná rodina to vidí a potvrdí si: „Je to prokletí.“ Neznalost. Podívejte se, kde to začalo.

 

Ebola reprezentuje temnotu a temné vědomí Gaii. Tento koncept vám může být cizí. Je možné, že matka příroda má rovněž polaritu? ANO! Gaia je v tom boji s vámi. Nyní je čas, abyste šli a pomohli Gaie. Ponořte do ní své vědomí. Pradávné národy to dělaly, domorodé národy to dělají. Vy to neděláte. Je čas zahájit meditaci tím, že řeknete: „Děkuji ti, planeto Země, že mě podporuješ v duchovnosti mé Akáši, že jsi vždy se mnou. Děkuji za tvé světlo, za tvou přítomnost, kterou si vždy neuvědomuji, ale tvá životní síla je i mou životní silou.“ Předci zahajovali své ceremonie tímto způsobem. A co vy? Zapomněli jste?

 

Toto není negativní poselství. Vy jste ti, kteří způsobili, že není negativní. Gratuluji! K tomu, že jste zářili tak jasně, že je temnota na útěku. Dokazuje to vše, co jsem vám právě řekl. Navzdory všemu je zde virus, na který nemáte lék, je zde hnutí, které je tak zlé a temné, jak si jen dovedete představit, které vyskočilo přes noc s mnohočetným financováním a množstvím pomocníků, a děsí každého kolem. Je tak děsivé, že vznikly koalice mezi zeměmi, které by se nikdy dřív nedaly dohromady a nedohodly na ničem. A nyní jsou u jednacích stolů a pokouší se zjistit, jak je porazit.

 

Zlo není vytvářeno vnějšími silami o nic víc, než je vnějšími silami vytvářeno světlo. Světlo a temnota je rovnováha, kterou má lidstvo schopnost vytvářet a převážit kterýmkoli směrem. Slyšeli jste to? Můžete jít tak daleko temným směrem, jak chcete, můžete jít tak daleko ve směru světla, jak chcete, vždy jste tu schopnost měli, a to je to, co pozorujeme v celé historii. Jste nyní v situaci, kdy se probouzíte z věku barbarismu – tisíce let dobývání, zabíjení a válek – a vy nyní zahýbáte za roh.

 

Stará energie na vás přímo prší! Nemůžete se na ni dívat. Nejradši byste se schovali v nějaké jiné místnosti. Nezoufejte! Vytvořte světlo, se kterým jste přišli. „To je příliš jednoduché, Kryone.“ Skutečně? Jak si myslíš, že planeta zahnula za tento roh, pracovníku světla? Cožpak nechápeš, že světlo, které neseš, je multidimenzionální síla? Není lineární, není to jeho množství, které rozhoduje. Je to kvantová intenzita. To znamená, že malé dosáhne daleko. Malé může ujít dlouhou cestu. Skončím tuto zprávu tímto tématem.

 

Více než před dvaceti lety, když jsem seděl se svým partnerem v křesle právě tak jako teď, chystal se poprvé hovořit před obecenstvem. Některé z těch setkání byly nahrány. A jedna z prvních metafor, které předal, měla název „místnost ve tmě“. A teď ji řeknu znovu. Protože nyní ji potřebujete slyšet znovu. Dynamika mezi tmou a světlem není o množství.

 

Jste v místnosti a je tam tma. Ta místnost je plná lidských bytostí. Je tam taková tma, že narážejí jeden do druhého. Je to děsivé, když nevidíte, kdo je vedle vás. Nevíte, co reprezentuje, jak je velký, jakého je pohlaví. On to neví, vy to nevíte. Cítíš se izolovaný, tak se k někomu přimkneš a chytnete se za ruce. Najdeš další, kteří se s tebou drží za ruce. Cítíš se bezpečnější – je lepší nenarážet do druhých, protože nevíš, co mají nebo nemají. Od druhých hrozí, že ti seberou zdroje. Je tedy lepší dát se s někým dohromady, vybudovat vlastní malé město obehnané zdmi, aby tě nemohli dostat. Nemůžeš druhé vidět, mohou být kdokoli. Mohou mít zbraně, mohou být temní, nevíš, nevidíš je. Po staletí je toto vědomím planety. Oddělujete se, spojujete se. Bráníte se, pak dobýváte.

 

Do této temné místnosti znenadání přijde pracovník světla. Zapálí zápalku. Není to mnoho. Ale pokud je v místnosti úplně tma, i troška světla dosáhne hodně daleko. Náhle se místnost trochu prosvětlí. Není zrovna zaplavena světlem, ale začneš matně vidět okolo sebe. Vidíš druhé lidi, i to, že jsou stejní, jako ty. Lidé začínají bourat zdi. Přeruší kruh. Pustí jedny ruce a chytnou se jiných. Najdou další kruhy, které jsou stejné jako oni. Chtějí vědět, odkud to světlo přichází? Neznají dokonce ani jméno nositele zápalky.

 

Má nositel zápalky doktrínu? Ne. Má nositel zápalky organizaci? Ne. Co má nositel zápalky? Světlo. A ostatní ho chtějí víc. Podívají se na nositele zápalky a řeknou: „To můžu udělat taky.“ A vezmou něco a zapálí to od jeho zápalky. Najednou je více světla. Přicházejí další a šíří plamen dál. Náhle je zde ještě více světla. Nyní se mohou vidět jasně. Pojednou není žádný důvod se bát. Toto je metafora pozvolně rostoucího vědomí na planetě. Je dvacet let stará, ale už tenkrát jsme věděli o dnešku.

 

Když vyzařuješ své světlo tím, jak jednáš, a zůstaneš beze strachu, celý svět bude jasnější. Temnota, pandemie, nic nemůže přežít tvé světlo. A to je pravda. Vezměte si ji s sebou domů.

 

Je to hluboké, že? Říkal jsem vám, že to přijde. Je to tady. Nyní s tím něco udělejte. Právě jsem vám řekl, jak. Vyhráváš bitvu, drahý. Nedívej se na zprávy, zbytečně tě budou strašit. To je jejich práce, pochop to.

 

A tak to je.

 

KRYON

 

* 2014-06-29 – Kryon – Fyzika vědomí – Odhalená budoucnost
** Poselství Kryona z 23.8. 2014 – připravuje se k překladu

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Revelation of Darkness

 

Poznámka ke kopírování:
 Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Pavel Z.
(www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a
neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem,
pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět