10-2015 Kryon

Výzva

Následující channeling byl přijat v Izraeli při konferenci v Tel Avivu8. října 2015

Pozn. překladatelky: Před tímto channelingem – ve stejný den – přijal Lee poselství s názvem: „Je toto skutečné?“. To jediné z celé cesty nepřekládáme, ale dovolte, abych zde shrnula, o čem je. Kryon se v něm obrací k těm, kteří na tuto konferenci nepřišli coby duchovně hledající, ale pouze proto, aby o ní podali zprávu. Přišli tam s přesvědčením, že „muž na židli“ (Lee) to celé jen předstírá a je to pro něj „dobrý byznys“. A Kryon se jich ptá, jestli vážně toto vše zahodí a zůstanou k tomu hluší, jen protože jim někdo řekl, že něco takového není možné. Zrovna oni, kteří se narodili a žijí v zemi, jejíž historie je skrz naskrz protkaná takovouto komunikací s Bohem. Oni, kteří sami v Akáše mají životy, kdy hovořili s Bohem tímto způsobem. Žádá je, aby odložili své tužky a „krabice přesvědčení“Aby otevřeli svá srdce a použili schopnost rozlišení, kterou v sobě má každý z nás. Protože jen srdcem dokážeme vidět správně a jen náš vnitřní pocit nám řekne, co je a co není správné či pravdivé. Jestli věci, které nám zde říká, jsou opravdu možné – protože pokud to jen slyšíme, ale doopravdy tomu nevěříme a nežijeme to, pak to ani nemůžeme vytvořit…

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Všechny channelingy, které jsme vám předali minulý týden (viz Kryon v Izraeli 2015), byly předány v hluboké lásce. V lásce. (Pauza.) Chceme znovu shrnout všech 13. Naslouchejte jim „mezinárodním“ sluchem. Ne židovským ani žádným jiným regionálním sluchem. Vnímejte je mezinárodně. A přesto jsem v Izraeli a poselství, která jsem vám předal, byla určená zejména Židům. Má to smysl a byla to velmi silná poselství.

.

Chci to ještě jednou vysvětlit. Výraz „vyvolení“ mluví o Židech. Ale když se díváte na to, pro co jste byli vyvolení, přiměje vás to na chvíli zastavit. Chci to vyjasnit, abyste to pochopili. Byli jste vyvolení pro to, abyste této planetě přinesli monoteistického Boha – jediného Boha. Ne jako Řekové či Římané, ale jako Židé. Aby planeta spatřila jediného Boha a ten aby ji nakonec sjednotil. Byli jste pro to vyvolení a také jste to udělali. Ale ještě jste neskončili a následující část je stejně těžká jako ta první. I ta je celoplanetární. Drazí, poslouchejte bedlivě. Jste vyvolení, abyste sem přinesli mírDržíte veškeré karty. Máte technologii, moudrost a Akáši naplněnou účelem – propojili jste planetu duchovností, teď tu práci dokončeteTo je vše, co jsme řekli. S veškerou láskou. Jste vyvolení pro to, abyste to udělali. Ach, řeknete: „Kdy už to skončí? Je to tak těžké! Není to jen náš problém – je také ´jejich´.“

.

Před nedávnem jsme vám předali podobenství o farmáři (Kryon v Izraeli – 3. část, poslední channeling, písmeno P – příběh o frustrovaném farmáři). Možná jste ho nepochopili. Bylo tam farmářovo pole, farmářova semena a farmářova Akáša, aby je zasadil. Ale on zemřel, aniž by je kdy viděl vyrůstat. To protože ten farmář měl staré vědomí. Jeho synové? Narodili se do nového světla – do energie klimatické změny. Oni to pochopili a dovolili jim růst. To podobenství by mělo být jasné – že někdy změně brání vědomí. Máte příběh, který vypovídá o tomtéž a vy to možná ani nevíte.

.

Učíme, že vědomí je energie, je to fyzika a má pravidla. Jednoho dne budou v multidimenzionální fyzice vynálezy, které prolomí bariéru pochopení – a je poměrně veliká šance, že tyto objevy přijdou odsud! A až se to stane, pak uvidíte, že vědomí – to, co si lidské bytosti kolektivně myslí, může být měřeno. Vědomí mění věci, posouvá je – víra hýbe věcmi. Chci vás vzít na okamžik zpět k příběhu, který zná každé dítě. Je to příběh, který je znám po celém světě a týká se této oblasti. Možná si tak docela neuvědomujete, o co v něm skutečně šlo. Je to exodus z Egypta. Všichni ho znáte… Mojžíš hovořil s Bohem. Dělal to pravidelně. I on měl své frustrace. Ale udělal něco neobvyklého. Putoval. Vzal celou civilizaci z Egypta a dovedl ji do země zaslíbené – po nějaké době… A pokud byste sledovali jeho cestu, pak se nezdá být logická. Protože se mnohokrát přiblížil Jeruzalému, ale pak se obrátil a šel zase pryč! Čtyřicet let dělal něco, co mělo trvat 4 měsíce! Proč? A co víc – jak to, že on tam nedošel? Je něco, co byste měli vědět. Podívejme se na moc a fyziku vědomí. A pokud jste to neslyšeli, zopakuji vám, že nemůžete mít vědomí otroků a vzít ho do země zaslíbené. Musí dojít k obratu. Jako u farmáře. Víra. Celá jedna generace či dvě musely přijít a odejít, než jste to dokázali. Mojžíš byl chytrý. Poslouchal Boha. Věděl, že i když to dokážou, setká se s napadáním a hádkami od těch, kteří bývali otroky po celé generace. Museli se narodit tady – v nové energii mimo Egypt. To byl ten důvod! Vědomí bylo důležité a on to věděl.

.

Je toho víc. Vědomí se na této planetě posouvalo v očekávání této nové energie. Nové zřízení (pozn. překl.: ve smyslu nového věku, uspořádání či nastavení) soucitu začalo. A nejlépe mu budou sloužit Židé. Bude to těžké. „Situace“ je víc než jen těžká – je neudržitelná a nevidíte žádné řešení. Ale ono existuje. A mladí lidé budou první, kdo vám to řekne. Co uděláte, až se začnou setkávat „bez oficiálního svolení“? Kdo koho potrestá, až budou stát ruku v ruce a zpívat vám písně o míru? Dospělí, co uděláte svým dětem, když neudělají to, co jim bylo řečeno, pokud jde o „situaci“? Teprve to začalo. Bude to vyžadovat čas. „Vaří“ se zde moudrost… A existuje pro to precedens. Co kdybych vám řekl, že jste už poslední, kdo má vytvořit mír? Poslední. Všichni čekají na vás.

.

Před 70 lety konec 2. světové války ukončil všechny války, říkají. A když skončila, staří nepřátelé byli poraženi. Chci vám ukázat, co dokáže vědomí s generacemi. Co vše se může stát. Je to precedens. Možná to nevidíte jasně. Co si mysleli Američani o Japoncích? Co se stalo v té válce? Neuvěřitelné! Počet zabitých a neuvěřitelná krutost na obou stranách – a pak bomba! První nukleární bomby byly použity k napadení jiného národa. Co cítili Japonci k Američanům? Chci vám říci, že nyní jsou z nich spojenci. Právě teď jsou skrze obchod natolik propojeni, že mají společnou ekonomiku – jak se daří jedněm, daří se i druhým. Jak blízko si teď jsou? Po dvou generacích… Vidíte, existuje precedens ve vědomí. V určitém okamžiku v čase vše bylo smazáno vše, co se stalo v minulosti, a už to nebylo ani zdaleka tak důležité jako budoucnost. A tak se pohnuli vpřed. Musely minout generace, aby tito lidé mohli být nejlepšími přáteli. A těmi nyní jsou. Těmi jsou. Mnozí se znovu podívají na tuto válku a řeknou si, že to byly hodně staré časy se starou energií. Nyní se na sebe dívají, ruku v ruce, a říkají si: „Nejsi taky rád, že je to pryč?“ Je to pryč už 70 let.

.

Jak se cítíte ohledně zemí, které se podílely na genocidě? Jak se cítíte? Může vám to připadat nevhodné, ale kladu vám praktickou duchovní otázku. A odpověď je, že generace Židů to odložily. Právě teď jsou zde lidé z těch zemí, ruku v ruce. Ten diktátor je pryč. Zotročil je všechny. A vás také. Vy jste povstali z popela nenávisti, utrpení, bolesti a nepopsatelné hrůzy. Teď tady stojíte ruku v ruce. To jste dokázali! To je to, co planeta dokázala. Byli jste tam.

.

Ach, je toho víc. Je toho mnohem víc. Možná jste si to jen nedali dohromady. Uplynulých 70 let představovalo postupný nárůst energie nové civilizace. Tyto věci se dějí pomalu. Změna nastavení (uspořádání) se děje pomalu – může trvat několik generací, než se to změní a vybuduje.

.

Chci vás vzít na setkání – na konci 2. světové války. Byli tam ti, kteří řekli: „Jestli tohle teď neuděláme, pak se něco stane.“ A to, co udělali, byl pokus o sjednocení všech předchozích nepřátel v Evropě. „Vytvořme obchodní organizaci, protože když budeme obchodovat se svými nepřáteli, pak je daleko méně pravděpodobné, že spolu budete válčit,“ řekli tehdy. Podívejte se na to, kdo do toho byl zapojen! Dobře se podívejte. Téměř všechny dobyvatelské národy Země. Ty s největšími armádami. Někteří z nich se dokonce prohnali i tudy. Ty s největším námořnictvem, které proti sobě stály po mnoho let. Ti, kteří byli zodpovědní za 1. světovou válku a pak to udělali znovu se stejnými lidmi v 2. světové válce… Členové komise se sešli a řekli:„Pokud teď neuzavřeme tuto dohodu, pak se to stane znovu.“ To byl okamžik v historii, kdy lidské bytosti zrealizovaly myšlenku spojování věcí, místo aby se oddělovaly. To byl začátek toho, čemu dnes říkáte Evropská unie.

.

Tohle je kontroverzní. Někteří tvrdí, že EU nepřetrvá! Drazí, může se přeměnit v něco jiného, jak se budou stávat moudřejšími. Ale uvědomte si, co dokázali – oni odzbrojili „situaci“.Začali společně obchodovat. Viděli, že je to možné. Ti, kteří se je snažili rozvrátit a „házeli po nich kameny“, se pomalu stali menšinou, když si uvědomili, že už to nefunguje. A pomalu, velmi pomalu začala EU fungovat. Pak padly hranice. Už v ní nepotřebujete cestovní pas. Cestujete přes hranice zemí, které bývaly nepřáteli. Celnice, kde dříve kontrolovali vaše doklady, jsou pryč. A oni mezi sebou začali cestovat. Všichni bývalí evropští nepřátelé, kteří bojovali po celé věky. A pak, navzdory všem pravděpodobnostem, začali spojovat své ekonomiky a vytvořili společnou měnu. Drazí, pokud byste tento plán představili v roce 1945, pak by se vám vysmáli a řekli by: „To je hloupost, neproveditelná pitomost. Neznáš ´situaci´…“ A pak přišla OSN s její chartou a vy jste se vrátili zpět.

.

Právě jsem vám předal fakt, že civilizace této planety se začíná měnit. Existuje velká naděje, všude kolem vás – VŠUDE kolem vás. Precedens znamená, že už se stalo něco, co se nikdy dřív nestalo. Můžete se na to podívat a vidět, že nejste sami. Je možné změnit postoje? Ano. Můžete to udělat s pomocí vědomí. „Kryone, to je až příliš zjednodušené. Sedíš si tu na židli, zatímco ten Američan channeluje. Ty neznáš situaci!“ Je v pořádku být upřímný a praktický a říkat vám teď tyto věci? (Hluboký nádech.) Už jste zkusili lásku? Odpovídáte: „Ty jsi TAK NAIVNÍ! Věci se nezmění jen proto, že zpíváš písničky a máš lásku.“ Máte pravdu. Co se však stane, když začnete mít soucit s těmi, ke kterým jste soucit nikdy dřív necítili? Když pochopíte jejich situaci a uvidíte, co by změnilo je, abyste mohli změnit sebe? Co je nejdůležitější a kdo z toho bude mít prospěch? Nedám vám řešení, zatímco sedím na této židli. To VY je objevíte. A bude to jiné, než myslíte! Jedna věc povede k další. Pokud ovšem nejste farmář z našeho příběhu a nevyrůstali jste v té situaci, protože pak ve svém srdci cítíte, že je to beznadějné a myslíte si, že se to nemůže stát, že je to bláznovství. Pokud jsi to ty, drahý farmáři, pak to neuvidíš.

.

Vědomí je víra. Pokud věříte, že tyto věci mají šanci, i když nevíte jak, pak zaséváte semena naděje. Teď budu hovořit k Židům. Opakuji, že jste vyvolení k tomu, abyste to propojili. Velká část světa se na vás právě teď dívá. Jak to uděláte? Nebude žádné řešení z vnějšího zdroje. Ach, oni se o to budou snažit, ale nerozumí té situaci. Nenarodili se tu. Vy ano. Budete na tom spolupracovat s ostatními, kteří se zde také narodili. A ta řešení nakonec naleznete a vyzkoušíte. Možná je i zahodíte a pak to zkusíte znovu. Vzejdou ze soucitu a lásky místo pomsty a nenávistiRozdíl způsobí to, až se zastavíte a uvidíte, že to funguje.Válka plodí válku. Neexistuje žádný vítěz. Nikdy. Toto je to, co děláte.

.

Odejdete z tohoto místa a budete se ptát, co to všechno znamenalo. Přicházejí sem změny, kterým říkáme „divoké karty“ – mohou být ve formě myšlenek lidí na obou stranách zdi. Oni chtějí totéž, co chcete vy. Chtějí totéž pro své děti i svou budoucnost. A bude existovat cesta.

.

Až odejdete z tohoto místa, budete mít tendenci zapnout zprávy. Pokud to uděláte, nenechte se jimi zdrtit a zadusitNedovolte, aby znovu pokleslo vaše srdce. Pochopte, že je to začátek konce situace. Odehrává se to tak kvůli vědomí. Změna vědomí je pomalá.

.

Necháte růst svá semena? Budete je zalévat svou nadějí a láskou? Navzdory tomu, co vidíte? Navzdory tomu, co se děje? Navzdory ostatním, kteří nechtějí, aby se to stalo tímto způsobem? Chtějí válku. Chtějí odplatu, frustraci… Mějte soucit. Chci, abyste se podívali na mistry, kteří kráčeli tímto místem, a napodobili je. Soucit je klíčem… A to vše vzešlo odsud. Máte to v krvi! Pro to jste byli vyvolení. Nejtěžší věc, kterou kdy planeta uvidí. Mír v tomto regionu. Přicházejí barvy… Ovšem.

.

Bůh žehnej vám v této zemi.

Já jsem Kryon.

A tak to je.

Kryon

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Challenge (Tel Aviv Conference)

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět