10-2015 Kryon

Kryon v Izraeli 2015 – část 3.

 

Následující channelingy byly přijaty při cestě s podtitulem, (30. 09. – 06. 10. 2015)


Návrat Mistrů

Toto je třetí a závěrečná část překladu – pět z celkem třinácti channelingů. Kryon každému z poselství přiřadil písmeno. Těch předchozích 8 (při čtení při změněném pořadí) tvoří dvě slova: „IN ISRAEL“, tedy „V IZRAELI“ – a co se to tedy (i díky této cestě) v Izraeli chystá? To se dozvíte už za okamžik. Jen v tuto chvíli překladu mi došla ještě jedna souvislost – tuto událost tvoří 13 channelingů a druhou a třetí část překládám po událostech z pátku 13. listopadu 2015 a vůbec tohoto týdne… myslím, že nám tím Kryon předává další zprávu. Čtěte proto následující sdělení o to intenzivněji a s tímto vědomím.


 

DEVÁTÝ CHANNELING – písmeno E

 

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

 

Vy víte, kde jste. A stejně tak to vím i já. Pro ty, kteří tu nejsou – jsme v Megidu. To pro posluchače (nebo čtenáře) možná nic neznamená, ale já za chvíli vysvětlím další slovo. Někteří z vás už na to přišli – hláskujeme tři slova vždy po jednom písmenu při každém z 13 channelingů. Děláme to často. Je to téma této oblasti. Už jste na to přišli – je to „MÍR V IZRAELI“. Ale nejprve to mohlo být obtížné, protože to hláskování nebylo takové, jak jste čekali. Vždy jedno písmeno po druhém, ale z pohledu západní abecedy hláskováno pozpátku! Z pohledu mnoha původních obyvatel, včetně těch, kteří jsou zde, je to však ve správném pořadí – z pohledu Arabů a Hebrejců. Ti čtou, píší a hláskují zprava doleva. A tak jsme se rozhodli předat vám tato písmena tímto způsobem na výraz úcty k jazykům této země. Nyní to tedy víte. Písmeno, které vám dnes dáme, nyní očekáváte. Je to poslední písmeno prvního slova – „E“. Za okamžik vám povím, co to znamená.

.

Toto místo má ještě další jméno. Je to místo Armagedonu. Apokalypsy. Chci s vámi shrnout, co to znamená. A ze všech channelingů, které jsem vám předal v této zemi, tento může být tím nejdůležitějším. Je důležitý pro vás, je důležitý pro lidstvo. Je skutečně důležitý pro Izrael. Tohle je místo, kde mělo vše skončit. Je hluboce zapsáno v židovské historii, že toto je místo poslední bitvy. Měla být dobojována právě zde, kde nyní sedíte – při Armagedonu. Je to i v křesťanství – toto jsou poslední bitvy. Je to po celé planetě. Kamkoli se podíváte, tam najdete slovo Armagedon. A je to odkaz na to, kde jste dnes. Téměř jako kdyby tato oblast byla připravována. Je uprostřed horního Izraele, kde už se odehrálo mnoho bitev. Stále dokola. Téměř jako by tato země byla připravována na tu poslední bitvu.

Písmeno „E“ dnes zastupuje slovo Exodus. Ne však ten, který myslíte. Tento channeling nazveme Druhý exodus. A exodus, o kterém mluvím, je o budoucnosti lidstva a vědomí. Nyní hovořím ke třem stovkám lidí, kteří jsou velmi citliví. Někteří z vás mnohem víc než jiní. Někteří z vás už cítili energii míst, na kterých jste byli. Stalo se to v Masadě, stalo se to na řece (Jordán), u některých z vás v Galilejském jezeře. Chci, abyste si uvědomili, co je zde. A chci být velmi opatrný, zatímco vám o tom říkám. Prosím, poslechněte si celý channeling. Nepřestávejte zde.

.

Toto místo reprezentuje dualitu lidstva. Volba zničit sebe sama byla vždy součástí budoucnosti lidské rasy. Téměř už jste to udělali. Ve čtyřech jiných dobách. I když si myslíte, že už toho o historii víte hodně, mnoho dějin se odehrálo ještě předtímAle toto měl být ten poslední pokus – už od začátku, kdy se začala objevovat proroctví. Armagedon se měl odehrát právě zde. Nyní to začíná dávat smysl a já vám za okamžik řeknu proč. Ale nejdříve k energii…

.

Dokážete si představit, jaké to tu je, když se lidstvo po mnoho generací dívá na toto místo a bojí se ho? Bojí se konce. To proroctví i nadále přicházelo. Proroci o něm i nadále hovořili. Stalo se součástí PísmaCo se stane, když jsou vrstvy a vrstvy strachu projektovány do jediného bodu? Vy jste zde jako energetičtí pracovníci. Nyní už víte, proč cítíte, co cítíte. Může být nevhodné to říct, ale toto není dobré místo, kde být. Brzy odjedete, ale můžete to cítit, zatímco tu jste… Trhlina duality. Konec lidstva. Smrt v míře, jakou jste nikdy nezažili.

.

Za života mého partnera to začalo být středem zájmu – se zbraněmi hromadného ničení, které začaly být dostupné mnohým. Dvě supervelmoci na planetě se začaly řadit k Armagedonu. Toto je 3D historie. To není ezoterika. S 50 tisíci nukleárních zbraní, které na sebe vzájemně mířily, byla Země připravená na Armagedon. Takové bylo proroctví. Nyní víte, proč dává smysl, že jméno tohoto místa koresponduje s tím proroctvím, protože bodem sváru, který měl být jiskrou pro zažehnutí poslední světové války, měly být problémy v Izraeli. Zde to mělo začít. Smluvní závazky by přiměly USA, aby bránily tuto oblast před smluvními závazky Sovětského svazu. Vy víte, jak to funguje – padne jedno, padne vše. Válka už je taková – je velmi obtížné mít válku v omezené míře. Buď to válka je, nebo není. Je to buď život, nebo smrt. A, drazí, vy sedíte ve smrti! Už po generace… Nevypínejte tento channeling! Nepřestávejte poslouchat.

.

Vidíte, jak to dává smysl? Problémy v Izraeli by vytvořily konečnou válku. A toto je epicentrum. Nebo snad ne? (Kryon se směje.)

.

Učení domorodců této planety, stejně jako Kryonovo učení, říká, že precese rovnodennosti označila demarkační bod. Bod změny, kterou planeta nikdy dřív neviděla. Lidská povaha měla začít dospívat. Moudrost měla začít být běžnější. Měla se začít objevovat řešení pro nenávist, o jakých jste si nikdy nemysleli, že by byla možná.To nejsou Kryonova slovaPocházejí od domorodých národů této planety. Od těch, kteří zde byli tisíce let před Abrahámem. To je původní proroctví. Pokud bychom to dokázali – dostat se za rok 2012 – pak měl nastat exodus energie. A ten exodus je ze starého proroctví do nového. Vystoupení ze země starého otroctví myšlenek, kde se válka zdála být jediným způsobem, jakým lidstvo komunikovalo. Odchod do zaslíbené země nových myšlenek, kde válka měla být viděna jako zastaralá, ošklivá a nikdy jako odpověď. Moudrost planety měla konečně pochopit, že válka plodí válkuVálka vytváří válku! Válka NIKDY není řešením. Drazí, pokud by kterákoli válka na této planetě byla řešením, pak už byste žádné války neměli! Ale vy je máte. Právě teď. POMALU se přesouváte do zaslíbené země nových myšlenek.

.

Až se zvednete z tohoto místa a konečně odsud budete odcházet, chci, abyste se na okamžik ohlédli. Chci, abyste se na okamžik ohlédli a pochopili, že už to není, co jste si mysleli. Možná tomu místu můžete dokonce i požehnat a přemýšlet o exodu, protože toto místo pomalu ztratí svou energii. Nebude to konec ničeho. Ta energie se rozplyne. Ale, drazí, děje se tu něco většího než jakýkoli druh starého proroctví. Pokud to rozpoznáte, pokud skutečně posloucháte, pokud chápete, co vám na tomto místě říkám, pak uděláte něco, čemu říkáme „poznání“. Uvěříte tomu. A každá buňka vašeho těla bude stát zpříma a řekne: „Nyní vím, proč jsem se narodila teď.“ Všichni jste mistři. Máte moudrost lásky, řešení, exodu.

.

Vstaňte z tohoto místa jiní, než když jste se zde posadili. Řekněte Armagedonu sbohem.

.

A tak to je.

Kryon

.

 

DESÁTÝ CHANNELING – písmeno C

 

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

.

Opět přicházím s dalším písmenem. Vy už nyní víte, které to bude. V angličtině to bude písmeno „C“. A já vám povím, co zastupuje. Budeme mluvit o posunu vědomí. Velmi stručně. Způsobem, jakým jsme to možná dosud nikdy neudělali, a který vám ukáže, že tato planeta byla ve skutečnosti navržena pro posun vědomí. Stalo se to už dříve. Nyní sedíme na místě, kde o těchto věcech můžeme hovořit, protože souvisejí přímo s hlínou, na které sedíte.

.

Chci mluvit o vašem vztahu s Bohem. Někteří mají pocit, že se lidská přirozenost nikdy nezmění. A přesto se to už děje. Změnila se natolik, že jste restartovali své hodiny (* pozn. překl. – Kryon má na mysli nové počítání letopočtu). Proroci, které jste dosud studovali, náleželi převážně k tomu, co jsme nazvali Bůh Zákona. Bibličtí učenci to nazvali Starý Zákon –zřízení zákona. Ale před dvěma tisíci lety vám prorok Kristus předal nový koncept. Byl zde, s Akášou – ano, s Akášou – byl to člověk, Žid. Ve správnou dobu na správném místě toho tolik změnil… Změnil vnímání vztahu k Bohu. Z Písma se stalo nové Písmo, Nový ZákonZačal to, co bibličtí učenci nazvali zřízení lásky. Mohamed v tom pokračoval coby nejnovější prorok. A pokud se podíváte na to, co tento prorok řekl, mnohokrát se odvolává na Boží lásku. Na Boží lásku. V jednom vyjádření za druhým popisuje nekonečnou lásku Boha. Přešli jste odzákona k lásce. Během toho procesu to bylo tak hluboké, že jste měřili čas jinak – před Kristem a po Kristu. Vidíte, co jste dokázali? Došlo k rozpoznání posunu vědomí, které bylo tak hluboce jiné, že jste museli znovu restartovat hodiny¬. Změnil se Bůh? Co byste řekli? (Kryon se směje.) Ne. Co se změnilo v tomto příběhu? My jsme se změnili. Vy jste se změnili. Veškerá Akáša, všechny minulé životy vyprávějí o posunu lidských bytostí od Boha Zákona k Bohu Lásky. Písmeno „C“ reprezentuje zřízení soucitu (compassion).

.

Věděli jste, že většina Izraelců nemá tušení, co je to Mayský kalendář? Je zde tolik proroctví a tolik historie, že je to všechno, co skutečně znají. A je toho skutečně dost na to, aby to naplnilo jejich duchovní hledání. Ale pravda je, že je to planetární proroctví (myslí Mayský kalendář) a je stejně dobré jako židovská proroctví. Mayové vytvořili velmi dlouhý kalendář, který končí rokem 2012. A nový měl vzniknout v prosinci 2012, pokud lidstvo překročí tento milník a nedojde k žádnému Armagedonu – v tu chvíli jste měli znovu resetovat hodinyJsou to hodiny lidského vědomí. Jsou to již třetí hodiny. Zřízení soucitu je tu! Soucit jednoho k druhému s  dosud nevídanou moudrostí. Můžeme o tom mluvit, mluvit a mluvit. Někdo řekne, že je to jednoduše jen ezoterické povídání. Chci, abyste se podívali na starodávné civilizace a na to, co udělali se svými hodinami, drazí. Toto není nové.Nechť je toto důkazem, že to, o čem mluvíme už 26 let, nejsou jen Kryonova slova. Je to moudrost starodávných, kteří resetovali své hodiny, když se vědomí na planetě změnilo. Říkáme to znovu – připravte se na nové myšlení. Nyní je to víc než láska – je to láska se soucitem.

.

Než skončím – jaký druh soucitu? Odkud se bere? Toto je jiné. Není zde žádný prorok, který by cokoli změnil – nebo snad ano? Lidé se stávají vyspělými a moudrými. Co kdybych vám v této nové energii řekl, že ten prorok je ve vašem nitru? Vaše vyšší já to všechno ví. To je ten prorok, kterého následujete. To je nová moudrost, soucit vyššího já. Kde se nacházíte, z hlediska této informace? Jaký z toho máte pocit? Nechť se to prokáže ve způsobu, jak vidíte ostatní. Nechť je vaše víra spatřena v tom, jak spolu navzájem jednáte. A já to říkám, jak jsem to řekl i při prvním channelingu – dokážete vidět Boha úplně v každém? Ať se děje cokoli? To je zkouška soucitu.

.

A tak to je.

Kryon

 

.

JEDENÁCTÝ CHANNELING – písmeno A

 

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. (Hluboký nádech.)

Už jste to ucítili? Hloubku této cesty. Je to jen další turistická oblast, že? (Kryon i publikum se směje.) Toto si skutečně zapamatujete. Je zde energie, která se takto možná už nebude opakovat. Je zde jedinečné shromáždění duší. Oslavují, pláčou radostí a tančí, noří se do historie a zasazují semena nového vědomí.

.

Toto je Eliášova země a vy to víte. Už jsme mluvili o Eliášovi i Elíšovi a o věcech, které jsme chtěli, abyste věděli o této události vzestupu. Dnešní písmeno je „A“ a je přímo uprostřed slova „PEACE“ – mír. A my jsme vybrali toto písmeno, o kterém si budete myslet, že je o vzestupu (ascension). Ne tak docela. Tento channeling nazveme Vzestup planety Země. A kde by bylo lepší ho předat, než na místě, které je příkladem vzestupu a jeho energie – v tomto regionu, který je mnohými oslavován?

.

Toto sdělení má dvě části. A já chci něco vyjasnit – něco z toho se může zdát jako shrnutí pro ty, kteří sledují a následují Kryonova slova už roky, kteří vědí, proč tu jsem, a zapojili se do tohoto konceptu vzestupující planety. Ale jsou mnozí, kteří to nevědí. Neslyšeli ten příběh. Nevědí, co povím. Zejména ti v tomto regionu.

.

Mnozí toto poslouchají. A těchto 13 channelingů bude nakonec nazváno Izraelské channelingy. Budou uspořádány do balíčku 13 záznamů a já právě teď říkám svému partnerovi, že mají být publikovány – v mnoha jazycích. A právě proto vám musíme dát tuto informaci. Informaci, která je „stará“ pro některé a „revoluční“ pro mnohé, kteří toto nikdy neslyšeli…

.

Když říkáme „vzestup“, a nyní to používáme ve spojitosti s vzestupující planetou, neznamená to nezbytně, že by populace planety byla v časech vzestupu. Mluvíme o něčem jiném. Nejlepší způsob, jakým to můžeme ve 3D popsat, je vzestupující vibrace vědomí na Zemi. I to je metafora. Ale pokud bychom změřili lidské vědomí na úrovni od 1 do 10, kdy 10 = mistrovství, pak jste na úrovni 3. Ale drazí, na úrovni 3 jste byli – ve skutečnosti jste se z ní nikdy neposunuli. Měli jste koncepty 4, 5 a dále. Ty koncepty vám byly předány Vzestoupenými Mistry. Ale vy jste je nikdy „nevlastnili“Nežili jste jeJste zaseklí v 3. Prosím, ještě tento channeling nevypínejte. Vše ukazuje, že mám pravdu.

.

Když se podíváte na lidstvo, nic jste se nenaučili. Nenaučili jste se základy. Válka není řešení. To už jsme vám říkali. Nenávist plodí nenávist. Vytváří ji. Válka vytváří válku. Kdokoli je v procesu válčení z JAKÉHOKOLI důvodu, vytvoří jen ještě víc války. To by mělo být z lidské historie zřejmé. Vše, co jste dělali, bylo dobývání, znovudobývání, opět dobývání a zase znovu. V posledních dobách to dvakrát zahrnovalo celou Zemi (pozn. překl.: mluví o dvou světových válkách). A bylo to naplánováno ještě potřetí.

.

Nyní chci, abyste se se mnou na chvíli zamysleli. Souhlasíte, že lidská povaha, která vytvořila tento cyklus, není moudrá? Je nedospělá. Nepochopila základy lásky. Ve skutečnosti nepochopila vůbec nic. To je to, o čem mluvíme. Zdá se, že je lidská povaha stále stejná. Pokud jste psycholog, pak jste přesvědčení, že tomu tak opravdu je. Na tom pracujete, když pomáháte jinému člověku. Na statickém, neměnícím se vědomí člověka. A tak není divu, že frustrovaně lomíte rukama, protože je to vše, co jste kdy viděli. Existuje o tom metafora, kterou pochopí každý rodič:

.

Když děti vyrůstají, procházejí posunem vědomí. Když je jim mezi 6 a 8 lety, pak mají určité vědomí – jsou sociálně dysfunkční. Nechápou, co funguje v kontaktu s ostatními dětmi. Mají co dělat sami se sebou. Prostě jen vyrůstají. Jsou v módu přežití. Mají obrovské ego nebo problémy se sebeúctou. Jen velmi málo dětí tohoto věku ve staré energii je moudrých a vyrovnaných. To přichází později. Když se sejdou na hřišti u školy, je zde tlak vrstevníků a okolí, vzájemně si nerozumějí, někdy se seskupují do skupinek podle pohlaví, víry nebo i sousedství. Někdy po sobě házejí kameny. (Kryon se lehce směje.) Někteří se stávají tyranem na hřišti. Jsou to těžké časy. Čas od času se poperou, pak jdou domů a rodiče vidí, co se stalo. Takhle to bylo běžné v průběhu celé historie.

.

Pak tyto děti vyrostly. Když jim bylo 17 nebo 18, měly eleganci a moudrost. Objevily, že ostatní jejich věku jsou jim podobní. Mohou se společně bavit, chodit spolu ven a poslouchat spolu hudbu jako nikdy dřív. Nezáleží na tom, kde se narodili, nebo ve kterém sousedství bydlí. Sedmnáctiletí a osmnáctiletí nejsou stejní jako šesti, sedmi nebo osmiletí. Je toto pro vás příliš zjednodušené? Lidstvo je zaseklé na hřišti. Existuje o tom důkaz. Jen se rozhlédněte kolem sebe. Podívejte se na to, co se právě teď děje na planetě. I teď.

.

Vzestupující planeta je vibrace vědomí, která bude stoupat mimo hřiště, aby lidstvo mohlo mít moudřejší povahu. Záměrně to zjednodušuji pro ty, kteří tento koncept nikdy neslyšeli. Až budeme za okamžik mluvit o tom, co se děje na planetě, jen to potvrdí to, o čem mluvím teď. Je možné, že uvidíte lidskou povahu, jak se vyvíjí? VYVÍJÍ! Dalece za to, jaká byla. Do oblastí, které jste nikdy neviděli. A přesto vám o tom už bylo řečeno. Mistři, kteří zde kráčeli, vám o tom říkali.

.

Teď obraťme list. Budeme mluvit o historii. Chci vám dát nějaké informace a ne všechny jste slyšeli. V určitých částech světa je toto velmi dobře známo… zde už tak moc ne. V této oblasti jste zaměřeni na historii tohoto regionu. Zabýváte se proroky, které jste „znali“ v této oblasti. A jen velmi málo mimo to. Možná si neuvědomujete, co vám povím. Existuje větší obraz a já chci, abyste ho vstřebali, pochopili, prozkoumali a ověřili, protože to nepochází od Kryona. Chystám se vám předat historii a proroctví, o kterém jste možná nikdy neslyšeli.

.

Když jsme byli v Istanbulu, předali jsme vám channeling s názvem Neznámá historie Země. A udělali jsme to právě v tom místě, protože tam a v blízkém okolí dochází k mnoha novým objevům, kterým nerozumějí. Naznačují kultury, které přeci nemohly existovat, v jazycích, které nikdy neviděli. Je tam mnohem, mnohem starší historie, než si myslíte, že v té oblasti byla. A také zde (v Izraeli) je mnohem starší historie, než myslíte. Mluvíme o Sumérii, nikoli Samérii (Samérií je myšleno Samaří) . O Sumérii v Údolí Indus. Vyhledejte si to. Před více než 9 tisíci lety. A to jen tady. Drazí, existují učení, která naznačují, že ti, kteří přišli z Lemurie, měli na této planetě Akášu, která je více než 30.000 let stará. Věříte tomu?

.

Vy, kteří jste odsud a posloucháte, nevypínejte tento channeling. Dejte mu šanci. Existuje důkaz, že lidstvo je zde mnohem, mnohem déle, než myslíte. Ve skutečnosti to ukazuje, že je tato oblast „mladá“. Aboriginci jsou skuteční domorodci. Toto slovo budeme používat stále dokola. Označuje původní obyvatele dané oblasti.Domorodci – to jsou ti první. Většina z nich nemá vlastní zemi. Mají rodinu, kmen, jména, která jste neslyšeli a která ukazují, kdo jsou. Aboriginci – bylo zdokumentováno, že jsou v jejich zemi déle než třicet tisíc let. To protože tam nebyli žádní dobyvatelé. Je to izolovaný kontinent. Nic do něj nezasáhlo. Žádné bitvy. Dokážete si něco takového představit? A moderní vláda Austrálie to zdokumentovala. Jsou tu už víc než třicet tisíc let. Byli tam už 15 nebo 20 tisíc let, když se narodil Abrahám! Věříte mi? Chci, abyste si to ověřili. Chci, abyste se sami podívali. To abyste pochopili, co přichází a co vám povím.

Existují proroctví, která jste neslyšeli. Pocházejí od první lidských bytostí. Jsou to kolektivní proroctví – to znamená, že pocházejí z mnoha, mnoha, mnoha míst. Vzešla od domorodých kmenů, které se vzájemně nikdy nesetkaly. Na planetě bylo teprve nedávno zjištěno, že domorodé kmeny znají stejné proroctví, které je více než 10.000 let staré. Slyšeli jste už o Mayském kalendáři? Mnozí z vás o něm neslyšeli. Pro vás je to možná podivná věc z velmi vzdálené pohanské kultury. Rozptylme fámy – nebyli to žádní pohani. I oni věřili v jediného Boha. Ne tak jako tato oblast. Jejich jediný Bůh byl Tvořivý Zdroj, který se soustředil kolem všeho živého – vše vzešlo z jediného místa a oni to věděli.

.

Mayský kalendář nenapsali jen Mayové. Tři kultury se podílely na stejném proroctví po celé věky – Aztékové, Toltékové a Mayové. Ve své kultuře měli neobvyklý systém dobývání. Měli své války. Měli své problémy a své bitvy. (Kryon se směje.) Ale když přišli do chrámu těch, které porazili, tak ho zachovali! A přidali k němu něco svého, aby byl větší. Po třech či čtyřech dobytích už byl obrovský. To je jiné, než to, co se dělo tady. Ověřte si to. Dovolte, abych vám řekl jejich proroctví. A je to stejné proroctví, které je stejné téměř po celé Zemi. Poslechněte si proroctví, které je mnohem starší, než cokoli v tomto regionu. Prosím, poslouchejte. Prosím, poslouchejte. Nijak to nezmenšuje proroctví, která máte vy. Doplňuje je to. A pomůže vám to pochopit, že jste toho součástí.

.

Mayský kalendář byl kalendářem vědomí, nikoli datumů. Dokonce ani nectil systém dvanácti měsíců. Byl to zcela a naprosto odlišný systém, který měl něco, čemu říkali „dlouhý počet“. Zmínil jsem to už dříve. Velmi, velmi dlouhý kalendář, který neodpovídá dnům, měsícům ani ročním obdobím. Ne doopravdy. Byl to kalendář energieKalendář vědomí. Sledovali lidskou povahu. Pokud byste se na něj podívali, zjistili byste, že koresponduje dokonce i s válkami, které jste měli vy. Oni totiž sledovali období míru a válek na planetě. Můžete to vidět ve způsobu, jakým ten kalendář sestavili. Dívali se na něj experti a viděli tam zaznamenané, jak lidské vědomí stoupá a klesá během krátkých období míru, pak války a pak návrat. Věřte tomu nebo ne, jejich proroctví bylo doslova vyladěné na to, co se dělo zde. Předpověděli dobytí Jižní Ameriky a mnohem víc.

.

Oni tedy měli proroctví – a bylo skutečně veliké – které korespondovalo s pohybem hvězd. Pohyb hvězd byl vždy součástí tradice – dokonce i v této oblasti. Vzpomeňte si, že i Řekové věděli o pohybu galaxie. O precesi rovnodennosti – 26.000 let dlouhém kolísání Země – věděli Řekové, Římani i Egypťané, kteří sladili své pyramidy tak, aby tomu odpovídaly! Říkám vám to, abyste pochopili, že toto proroctví koresponduje i s vaší kulturou!

.

Mluvíte o Mistru Kristovi – o Mistru Lásky, který zde žil. Oni ho znali. Tři mudrci, kteří podle tradice přišli do Betléma, aby se zúčastnili zrození Mesiáše, byli astrologové! (Kryon se směje.) Co vám to říká? Mluví se o nich jako o třech králích. Drazí, hvězdy byly vždy součástí proroctví.

.

Zpět k Mayům. Jejich kalendář končil v roce 2012. Musel – kvůli proroctví, které znali všichni, kteří byli domorodí a studovali to. Po celém světě to bylo viděno jako „konec času“. Mnohé, mnohé kultury si uvědomovaly, že tento kalendář končí 21. prosince roku 2012. Na planetě byl kvůli tomu strach. Armagedon nenastal, ale i teď jsou na planetě proroctví, která vypadají hrozivě a nahánějí strach. Konec světa v roce 2012. O tom to proroctví ale nemluvilo!

.

Poslouchejte. To, co vám nyní řeknu, je zobecněním proroctví domorodců Země – těch, kteří zde byli mnohem dřív, než cokoli, co se stalo zde. A je to jasně zapsáno v Mayském kalendáři. Poslouchejte. Poslouchejte. Říkalo:Pokud planeta překročí tento milník (2012), začátek dalšího kmitání Země a dokončí 26.000 let dlouhý cyklus – pokud to zvládne, pak to bude začátek nového vědomí na planetě v evoluci vibrace. Tak zní to proroctví. A vy přejdete od 3 ke 4, k 5 a dál… Lidské bytosti začnou myslet jinak. Odstartuje to vzestup vás všech. Pokud jste to skutečně pochopili, pokud používáte duchovní logiku, rozumíte Akáše a faktu, že už jste žili dříve, pak jste na to skutečně připravení! Jste zde už velmi dlouho. Víte, jaký to je pocit, být ve 3. A staré duše jsou připravené na 4. Vy víte, co děláte.

.

Mnozí z vás čekali na tuto dobu, ale slyšeli jste o tom v této oblasti? Opravdu jste o tom slyšeli? Nebo si myslíte, že tyto věci nejsou možné? Že neprobíhá žádná změna a není pro ni žádný důvod? Proto jsme vám předali ten příběh. Existuje celoplanetární naděje, ale soustředí se sem. Proto jsme tady! Protože tady to bude nejtěžší. Nakonec to bude na určité úrovni, určitým způsobem, hovořit přímo k vám. A je možné, že to bude prostřednictvím vašich dětí, které s vámi možná nebudou souhlasit. Od jedné generace ke druhé možná nepřijmou historii vaší oblasti jako vy. Mohou dělat věci, které vás šokují a otočí se proti tomu, o čem si vy přejete, aby tomu věřili. Možná se odvrátí od starého způsobu.Stane se to skrze generace.

.

To je ten channeling. Je to větší, než myslíte. A soustředí se to sem. Větší, než myslíte. Drazí, pokud vám mohu dát proroctví, pokud vám mohu dát vizi, kterou zde pochopíte, pak s ní zakončím tento channeling. Vidím budování. Vidím, jak se věci dějí s pomocí tisíců pracovníků. Vidím, jak je cosi budováno. S radostí a s řešením. Bez nenávisti. A to cosi v mé vizi, je skutečné. Nepovím vám kdy, protože byste nechtěli slyšet odpověď. Je to znovuvybudování Třetího Chrámu. Přemýšlejte o tom. Bez nenávisti a bez války. S řešením, na které nikdo nepomyslel. Možná s objevy, které jste nikdy nečekali.

.

To pro tuto chvíli stačí. Vzestup je větší, než myslíte.

.

A tak to je.

Kryon

 

.

DVANÁCTÝ CHANNELING – písmeno E

 

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kteří nejsou zde – sedíme v jižní části Izraele, v nesmírné rozlehlosti pouště, s výhledem, který je úžasný. Ten výhled je zde celé věky a už starodávní zde měli stejný výhled a užívali si ho stejně jako teď vy.

.

Dnes vám dáme dva channelingy a ty dokončí poslední dvě písmena slova PEACE – mír. Nyní vám představíme písmeno „E“ a to, co znamená v kontextu místa, kde dnes sedíme. Toto „E“ zastupuje „Enlightenment“ – osvícení. A nemusí to být přesně to, co myslíte. Předáme vám definici osvícení a já chci, abyste dávali dobrý pozor, protože to může být něco jiného, než se domníváte.

.

Jste osvícení? A jak byste potom tedy definovali své vlastní osvícení? V úctě k této zemi použijeme nějaké „hádanky“. Nebo lépe řečeno metafory či alegorie. Chystáme se zeptat fundamentálního, ortodoxního Žida – jsi osvícený? A zde je jeho odpověď: „Já jsem osvícený víc než kdokoli jiný v této zemi, protože do písmene dodržuji původní zákony. Neexistují lepší zákony, které by byly blíže Bohu než tyto. Naše tradice je jasná a já a ostatní jako já děláme, co můžeme. Já jsem osvícená lidská bytost.“ Když se ho zeptáte na ty kolem něj, kteří nevěří stejně jako on, pak řekne, že oni osvícení nejsou, protože nemají pravdu, kterou má on.

.

Když se zeptáte Muslima – jsi osvícený? Pak odpoví: „Rozhodně ano! Mám původní víru, ale co víc – je v ní původní historie této oblasti a této země, celou cestu zpět k Ismaelovi, ale navíc s prorokem, který je současný! Můj prorok – starý méně než tisíc let – má největší osvícení, které mi může předat jako osvícenému muži. Do písmene dodržuji Prorokova slova. Mohlo by snad být cokoli lepšího? Já mám ty nejmodernější informace.“ Když se ho zeptáte na ostatní, pak vám řekne: „Oni nenásledují to, co já. Nemají úplné osvícení.“

.

Kdo je tu tedy osvícený? A kdo z nich má pravdu? Čí pravda je skutečná? Pokud posloucháte jejich odůvodnění osvícení, pak to dává smysl, a oni to žijí ČISTÝM způsobem. Oba se snaží potěšit Boha, jak jen mohou.

.

Pojďme si promluvit s ezoterikem. Možná jedním z vás. Jsi osvícený? A ona odpoví toto (Kryon se směje – záměrně jsem až zde vložila ženský tvar. Bylo to trochu překvapivé, ale Kryon tím poukazuje na fakt, že tuto sféru nejhojněji zastupují právě ženy, přestože je mezi námi čím dál víc mužů.): „Ano, protože my jsme objevili Boha uvnitř! Bez všech těch pravidel a pastí třídimenzionálních protokolů. Náš Bůh je SKUTEČNÝ, protože prorok, kterého následujeme, je v našem nitru. A toto je ta nejmodernější věc, kterou lze mít. Naše meditace jsou hluboké a silné, my cítíme Boha uvnitř. My jsme osvícení.“ A když se zeptáte ezoteriků na ostatní, pak řeknou: „Oni nemají to, co máme my. Modlí se k němu, ale nemají to, co my.“

.

Ortodoxní Židé řeknou: „Modlíme se za vás. Dovolte, abychom se za vás pomodlili, abyste byli jako my.“ Muslimové jsou tolik ochotní požehnat vám i vaší rodině a modlit se spolu s vámi, aby vás přivedli k milujícímu Bohu, jakého mají oni.

.

Pojďme se nyní zeptat nevěřícího“ Izraelce na ulici. Řekněme, že oslovíme bankéře, který nechce mít nic společného s náboženstvím, spiritualitou nebo čímkoli, co dnes máte vy. Zeptejte se ho – jsi osvícený? A tento muž se na vás podívá, usměje se a odpoví: „Já jsem SKUTEČNĚ osvícený. Protože mám zdravý rozum, abych nebyl jako ti ostatní. Nezastihnete mne, jak mám na sobě divné věci, klaním se, medituji… všechny ty věci, které nemají žádný praktický přínos pro život. Já jsem bankéř. Vím, jak se postarat o svou rodinu a pracuji se strukturou dnešního světa – s TEĎ. Ne s tím, co bylo včera. Jsem pyšný na to, že nejsem pošetilý jako ti ostatní.“

.

Kdo tu má pravdu? Který z nich má skutečně pravdu? Nejprve se zeptáme, jestli skutečně říkají to, co říká jejich srdce – a odpověď je ANO. Ti, kteří věří v jediného Boha – cítí to ve svém nitru? A odpověď je ANO. Jak tedy definujeme osvícení? Jak byste ho definovali vy? Povím vám, jaká je definice od Stvořitele, který žije ve vás a úplně v každém z těch lidí, kterých jsme se právě zeptali. Boží láska je stejně silná pro celé lidstvo. Člověk, který v něj nevěří, je milován úplně stejně jako ten, který v něj věří. Víte to? Velkolepost Ducha je překrásná – i v případě, že ji nevidíte. Kdo je zde skutečně osvícený? Definice osvícení, jak ji vidí Duch je tato: osvícená lidská bytost je ta, která vidí a respektuje osvícení všech. Ta, která může stát a poslouchat ortodoxního Žida a vidí Boha v jeho nitru – vidí, že je skutečný a dokonalý pro něj či pro ni. Ta, která vidí Muslima a rozumí kráse toho, v co on věří. Ta, která se dívá na ezoterika a rozumí tomu, jak blízko se on cítí být Duchu. Ta, která se dívá na bankéře a vidí totéžTO JE OSVÍCENÍ! Osvícená lidská bytost je ta, která je blíže atributům Ducha než kterýkoli systém nebo kterýkoli člověk. Duch se dívá na úplně každou lidskou bytost bez jakékoli předpojatosti, bez přednastavených podmínek a vidí pouze rodinu…

.

A jsme téměř zpátky na začátku cesty, protože toto je to, co jsme řekli původně, že? Řekli jsme vám: bez ohledu na to, co uvidíte v příštích několika dnech, hledejte Boha uvnitř. To byl náznak písmene „E“. Kde se nacházíte? Skutečně toto dokážete? Opravdu?

.

A tak to je.

Kryon

 

 

TŘINÁCTÝ CHANNELING – písmeno P

 

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partnere, chci, abys postupoval pomalu.Channeling, to je vlastně překlad. Objevuje se v podobě myšlenkových skupin – intuitivních balíčků logiky. Je prezentován 3D lidskému mozku způsobem, který se pak překládá do logiky řeči. Chci, aby byl tento channeling skutečně jasný.

.

Studujeme nyní poslední písmeno – „P“. Je to poslední písmeno, ale je zároveň první, a tak je součástí kruhu, o kterém jsme mluvili. Kruh nemá žádný začátek a žádný konec. Takové je i samotné slovo mír – vidíte ho zapsané v hlíně této země a načmárané na zdech. Představuje naději a zdá se tak těžko dosažitelné.

.

To, co chci nyní udělat, je opět kontroverzní. Před několika channelingy jsem vám řekl o velkém proroctví této planety. A nyní vám chci povědět zbytek příběhu. Je večer, nedaleko odtud je Mrtvé moře, přichází chladivý vítr a my sedíme na velmi silném místě. Na starodávném místě. To abych vám mohl předat toto poslední poselství z izraelské série. Měli byste vědět, že ezotericky měla tato planeta rovnováhu světla a tmy. A ze všech společností byste si právě vy měli uvědomovat, že se zdálo, že temná strana vždy vyhrává. Nejste sami. Ti, kterým se říká pracovníci světla, kteří se probudili k uvědomění si jediného Boha uvnitř – ti s ním bojovali celé věky, aby nyní slyšeli toto poselství.

.

Staré duše, které jste se zde shromáždily a které posloucháte toto poselství (pozn. překl.: nebo ho nyní čtete) – bez ohledu na vaši kulturu a bez ohledu na to, kde na planetě nyní jste – vy víte, o čem mluvím. Tato planeta měla nízkou energii. O tom jsme vás učili a předali jsme vám proroctví a jejich načasování od starodávných, od domorodců. Mayský kalendář, který představuje celkový pohled tohoto proroctví, říká ještě něco dalšího, co byste měli vědět – že s vyšším vědomím přichází posun rovnováhy mezi světlem a temnotou. Světlo se začíná stávat větším než temnota. To zní extrémně jednoduše, ale jediný způsob, jakým vám to mohu předat, abych vám mohl povědět i to, co následuje. Světlo vyhraje, protože rovnováha světla a temnoty je nyní jiná. Mnozí už to začínají cítit. Ale možná ne tady.

.

Předal jsem vám předpověď – v roce 2012 i před ním, a náznaky o tom jsou všude. Říkal jsem vám, že jakmile světlo začne být větší, než temnota, tak temnota začne reagovatA vy uvidíte nárůst frustrace, temnoty a zla na této planetě. Téměř jako poslední snaha vytáhnout úplně každou možnou sílu k vybojování této bitvy.Ale světlo vyhraje. Jako ječící dítě, které nedostalo to, co chce. Když temnota uvidí, jak se světlo blíží, začne být silná a děsivá. Viděli jste něco z toho? Izraelci?

.

Dovolte, abych vám něco pověděl. Velmi temná armáda je na hranicích Sýrie. A vy to možná nevíte, ale hrozně moc by chtěli vydat se tímto směrem. Ale nemohou. Nemohou. Nejen kvůli síle Izraele. To protože Izrael je nedotknutelný.Je totiž něco, co byste měli vědět. Chystám se vám to nyní povědět. Na slově „vyvolení“ je toho víc, než o čem jsme předtím mluvili. Ti, kteří si zvolili (pozn. překl.: pro vyvolení i zvolení si existuje v angličtině stejný výraz – „chosen“ – v tom je vidět, že jedno bez druhého není možné, má-li to být čisté), že světu přinesou jediného Boha, to udělali. Ale ve vaší Akáše je něco extrémně ezoterického – a praktický důkaz o tom je všude. Po roce 2012 jste zároveň také těmi, kteří budou schopni přinést planetě světlo.

.

Chci, abyste se nyní na okamžik zamysleli. Tento Akášický účel je lidstvu znám, ale na velmi, velmi, velmi nevědomé úrovni. Přemýšleli jste někdy, Židé, jaký je důvod za tím, čím vším jste prošli od doby, kdy jste sem dorazili? O čem je všechna ta nenávist společnosti? O čem je antisemitismus? Co to jen mohlo způsobit? Dobyvatelé na vás obracejí svůj pohled a snaží se vás vyhladit! Ničí chrámy nebo se pokoušejí o genocidu. Musí na tom být něco víc a já vám právě řekl, co to je. Poslouchejte, kdyby diktátor uspěl, pak by vás vyhladil. To protože věděl, na nevědomé úrovni, že nikdy nemůže vyhrát konečnou bitvu o Zemi, dokud tu budou Židé. To protože oni mají to světlo, které pak vytvoří mír. Všude, kam se podíváte, pokud jde o ty, kteří se vás pokoušeli vyhladit, tam najdete temnotu, zlo – to je temnota o které hovoříme. Stále ještě to pokračuje.

.

Pojďme být opět praktičtí – z vašich zpráv je zřejmé, že to pokračuje, protože se chystáte vyhrát. Temnota ví, že vyhrajete. Nejenže nesete Akášu, se kterou jste Zemi přinesli jediného Boha, ale přinesete jí také jediný Mír. Za celou vaši existenci to NIKDO nemohl zastavit. Temnota byla vždy proti vám. Právě jsem vám předal vysvětlení, které zahrnuje staletí persekucí – z ezoterické úrovně. Chci, abyste se na to podívali. Nedává vám to nyní smysl?

.

Dovolte, abych vám dal podobenství. Tato společnost miluje příběhy a máte jich spousty.Chci vám předat podobenství o Woovi, frustrovaném farmáři. Wo byl farmář a věděl, co dělá. Myslel si, že má některé z nejlepších nástrojů a nejlepších semen, aby vypěstoval nejlepší obilí, jaké kdy mohlo na planetě existovat. Wo měl vždy pocit, že ještě nenastal čas, protože nic nerostlo. Bylo to vlastně ještě horší. Zdálo se, že na jeho polích jsou všude jen samí nepřátelé – věci, které ničily, kradly a zabíjely jeho semena. Bez ohledu na to, co dělal, jeho semena byla prostě jen… žalostná. Ve skutečnosti nikdy nedržel v ruce to, co tam mohlo vzejít. Léta, léta a léta. Mnozí přišli a snažili se mu pomoci. Sázel velká moudrá semena, ale nic se nestalo. Byl tolik frustrovaný! Intuitivně věděl, že jeho semena jsou spojená s Centrálním Zdrojem. Že když jim pomůže vzejít, pak budou nádherná a navždy změní farmaření.

.

Wo měl původní sadu semen. Zkoušel to mnohokrát, ale nefungovalo to. Už před dlouhou dobou toho zanechal. Vyzkoušel vše, co mohl.Byl frustrovaný. Roky plynuly a pak se na planetě cosi staloZměnilo se klima. Ba co víc – něco bylo ve vzduchu. Wo byl frustrovaný. Neměl pocit, že by to pro něj cokoli změnilo, ale pomyslel si, že to přeci jen zkusí. Vzal původní semena, která mu byla dána, a zasadil je v těchto nových podmínkách. Když sázel semena do země, vnímal, že do ní pronikla jinak. Cítil, že je půda úrodnější. Wo nyní začal cítit určitou naději. Zasadil všechna semena, která měl, a změna klimatu spolupracovala. Začal je zalévat. A tady se to podobenství vydává jiným směrem, než jste si mysleli. (Kryon se pousmál.) – Nic se nestalo. A Wo si řekl: „Já to věděl. Nikdy se nic nezmění. Nefungovalo to předtím a nebude to fungovat ani tentokrát.“ Každé ráno vyšel a sázel nová semena, ale nic se nestalo. Tolik toho od nich očekával, ale ona se ani nepohnula.

.

Wo nakonec zemřel coby frustrovaný muž. Ale jeho synové to věděli lépe. Cítili to. Oni neměli tu frustraci, jakou měl Wo. Měli obnovenou naději.Věděli, že se mění podnebí. Cítili, že se děje něco historického. A tak synové sledovali semena… a nic se nestalo. Až jednoho dnekdyž se věci začaly skutečně posouvat a měnit, objevily se výsledky. Semena začala rašit a synové byli nadšení. Druhý den vyšli ven a tato podivná semena se začala zase vracet zpět dolů. (Kryon se směje.) Další den opět povyrostla. A další den zase couvala zpět. Konečně, za nějaký čas, si všimli, že skutečně rostou a kvetou. Byla to neobvyklá semena – úplně jiná, než jaká kdy existovala. Byla to původní semena a synové to věděli. Když nadešel správný čas, měli nejlepší obilí na planetě.

.

Poslouchejte, Izraelci – toto je vaše poleObilí reprezentuje energii, která je zde, a Akášu, kterou nesete. Ta frustrace trvala léta, protože načasování nebylo správné. Když Wo zasadil nová semena, udělal to vhodně a správně a v novém podnebí. Cítil to a věděl to, i když už tu nebyl, aby ten výsledek viděl na vlastní oči.

.

Co se stane, když nezasadíte žádná semena? Jste natolik frustrovaní, že už nemáte žádnou naději? Protože klima se mění – v tomto společenství bylo tolik odvahy, tolik hrdinství (Kryon dojatě), tolik utrpení, tolik trpělivosti – viděli jste to u svých proroků stále dokola. Teď nepřestávejte! Protože nyní nadešel čas. Nyní nadešel čas. A pokud to nevidí senioři, vy mladí to uvidíte. Nedovolte, aby vás temné armády přiměly bát se. Protože VY nesete světlo toho, co bude dál.

.

Poslouchejte! Přicházejí barvy.

A tak to je.

Kryon

.

Pozn. překl.: Tento poslední channeling tedy dokončil to, co už jsme věděli – trojici slov značící „PEACE IN ISRAEL“ – „MÍR V IZRAELI, který je zde nyní zaséván… Možná sami cítíte, že je v tom mnohem víc, než je zde slovy vyjádřeno. Třeba číslovka třináct, která toto poselství provází. Nebo vás možná také napadlo, že slovo „ISRAEL“ s jedinou malou pomlčkou říká: „is real“ – což ukazuje, že mír v Izraeli (a tedy i na celé planetě) je skutečně reálný, skutečný.

.

A nenechte se mýlit. Kryon neříká, že Izraelci jsou ti jediní, kteří zde mají práci a že oni jsou ti jediní „důležití“. Přivedl s sebou mnoho majáků z celého světa (některé fyzicky a jiní toto nyní čtou), aby podpořili ty, kteří v té oblasti žijí. Ty, kteří jsou nyní nezbytní pro další fázi. Když to oni ve veškeré své frustraci a bolesti trvající tisíce let přijmou, pokud zasadí svá semena, mír rozkvete po celé planetě. A my jsme nyní zapotřebí, abychom je podpořili veškerými možnými způsoby – vlídným slovem, vyjádřením podpory, modlitbou, meditací… A abychom od nich pak opět převzali štafetu a rozšířili ty radostné noviny do celého světa. Všichni společně jsme to celá staletí pomáhali připravit, vyšlapávali jsme cestičku, nyní čekáme na jejich rozhodnutí, abychom mohli pokračovat zase o krok dál. Protože mír na Zemi není vrcholem, ale teprve začátkem… Každopádně vězte, že mnozí z nich už se chopili své role a svítí, jak jen mohou. S pomocí soucitných činů od člověka k člověku, od srdce k srdci…

.

Tato sada obsahuje třináct channelingů, ale Kryon na ni navázal ještě několika semináři, ze kterých vznikly další 4 channelingy. V tuto chvíli nevím, jestli je ještě budeme překládat, Kryon letos předal více než 100 channelingů a všechny jsou důležité, ale pokud umíte anglicky, případně španělsky, portugalsky, hebrejsky, německy nebo italsky, nenechte si je ujít – všechny záznamy z této cesty najdete zde:http://www.kryonisrael.com/.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Kryon in Israel 2015

.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

.

zpět