10-2016 Kryon

Odpojit vagóny s nákladem

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Sydney, Austrálii, 13. října 2016

Toto poselství je posledním poselstvím ze série tří poselství s nimiž  vytváří určitý celek. A i proto Kryon v jeho závěru doporučuje všem tato poselství si znovu přečíst a vše si tak lépe spojit v celek, který předává potřebnou informaci. O která poselství šlo? Jsou to poselství nedávno námi zveřejněná: Vyšší pravda – Nová dualita a pak Léčení Akášických zranění.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner opět ustupuje stranou, aby sem mohla proudit čistá energie z druhé strany závoje. Není to to, co očekáváte. Očekáváte poselství ve vaší řeči, které pochopíte nebo třeba ne, které si později rozeberete nebo dokonce přepíšete. To, co sem však skutečně proudí, je něco fenomenálního. Vaše svolení k tomuto procesu umožňuje proudění obrovského množství něčeho, co považujete za energii. Slovo „energie“ je ošemetné, protože pro mnoho lidí může mít odlišný význam. Skutečně to není energie – je to pravda, láska, soucit, vděčnost, díky… je toho tolik. Je to rodina. Tohle je skutečně nové a vzácné. Představte si, že tohle všechno k vám právě teď proudí skrz závoj. A člověk je vyzýván, aby viděl to, co dokáže, aby rozpoznával a vnímal, ať je to cokoli, i když je to třeba něco zvláštního.

.

Stará duše je jedinečná, má svou jedinečnou cestu, jedinečnou budoucnost a minulost. V galaxii neexistuje žádná duše, která by byla stejná jako vy. Každý z vás je tedy na jiné cestě a každý z vás se učí něco jiného. Ani já, ani jiný channel ve vaší řeči vám nemůže předávat taková slova, která by se hodila pro každého z vás. Místo toho přichází láska a soucit prostřednictvím třetího jazyka – obklopují vás, vedou vás, milují vás a drží vás za ruku, každého z vás jedinečným způsobem. A šeptají vám: „V tomto větru změn znám tvé jméno. Vím, kdo jsi, proč jsi tady a s čím jsi přišel. Vím o tvých problémech a těžkostech, ale i o tvých radostech.“ Je to jedinečné pro každého jednotlivce, včetně mého partnera. Každý z vás je jedinečný, jiný, mimořádný. Neexistuje žádný člověk na této planetě, který by to nedostával, avšak staré duše to zaregistrují jako první.

.

Tolik životů jste investovali do duchovní práce a tak často se probouzeli. A tak k vám začíná tento zvláštní třetí jazyk promlouvat a vy začínáte chápat, že to je skutečná komunikace s vámiBude to stále jasnější a vy to budete stále víc rozpoznávat a chápat, staré duše, takže se na to budete moct spolehnout i bez channelera. Začnete tomu rozumět sami, při meditaci nebo i bez meditování, a na určité ezoterické úrovni to začnete stále lépe slyšet a vnímat. Bude vám to pomáhat směrovat vaše životy do budoucnosti. Bude to nakonec ten nejlepší channeling. A jak se lidé budou rozvíjet a spoléhat na svou vlastní intuici, nebudete už potřebovat žádné prostředníky, kteří by vám tlumočili informace tak, jak to slyšíte teď. Dojde k tomu. Staré duše budou příkladem, budou ukazovat cestu, avšak s tím rozdílem, že nyní budou v nové energii považovány za učitele. Budou ctěny a respektovány jako vyrovnaní lidé, jako mistři – ne jako vzestoupení mistři, ale jako žijící mistři, kteří budou znát odpovědi a vyzařovat mír, klid a duševní harmonii.

.

Drazí, oba předchozí channelingy a tento poslední spolu vzájemně souvisejí. Když jsem vám sdělil, že by měla přijít trilogie informací, nebylo to úplně správné, protože každý channeling může být sám za sebe. Přesto všechny tři společně doplní informace těch ostatních channelingů. A je to vaše svobodná volba: můžete si poslechnout (přečíst) všechny tři nebo jen jeden. Když si však poslechnete (přečtete) všechny tři, budete mít celý obraz jasnější. Toto je tedy třetí ze třech channelingů.

.

Pro ty, kdo první dva channelingy neslyšeli (nebo nečetli – pozn.překl.): Jde o současné energie, o temnotu a světlo, o dualitu a Akášu.V prvním channelingu jsem vám vyprávěl o vaší pravděDualita bude stále víc protikladná. Pokud si vezmete fotoaparát a nastavíte vyšší kontrast, bude temnota temnější a světlo světlejší. Černá bude černější, bílá bělejší. To se nyní děje i s dualitou a pro mnohé z vás to je velmi obtížné a únavné. Pro každého pracovníka světla, staré duše nebo ty, kteří mají povolání čtenáře energií, channelera nebo léčitele, kteří nechápou, co se na planetě děje, to může být frustrující. Už jsme vám o tom říkali. I zde v místnosti jsou lidé, kteří tu jen sedí a jsou frustrovaní, zaseklí, nechápou, co se to děje – dlouho to zkoušeli, ale nic se nestalo. Za chvíli se k tomu vrátím.

.

Dualita se stává kontrastnější, negativní negativnější, pozitivní pozitivnější, avšak lidská přirozenost vnímá nejprve to negativní. A z toho vzniká strach, který se pak rozvíjí v ještě větší strach a větší boj. Je to situace plná nestability a emocí, která člověka trápí a sama od sebe se šíří dál. Tak to probíhá a proto se to nezlepšuje, přestože je světlo silnější. Nevidíte to, protože to není zjevné, a tak jste frustrovaní. Hned vám povím, proč to tak je.

.

V prvním channelingu jsem se vás ptal: Kde je vaše pravda o vás? Kdo jste, když nemeditujete? Ukončíte meditaci a stanete se někým jiným? Je pro vás spiritualita něco, z čeho čerpáte informace a kvůli čemu se svátečněji oblékáte? Je to v nějaké krabici? Nebo je to každý bdělý okamžik vašeho života? Dualita se bude projevovat důrazněji. Dalo by se říct, že je to boj – boj mezi temnotou a světlem v samotné vaší duši. K jaké vibraci se přikloníte? Budete vyrovnaní a klidní, nebo budete pro zbytek svého života žít ve strachu?

.

Ve druhém channelingu jsme začali zkoumat, proč se to děje. Jste uprostřed posunu a my jsme vám říkali: Jste staré duše a staré duše už toho tolik prošli, kdy museli bojovat proti negativnímu. A pokaždé, když jste ukázali světlo, byli jste zničeni, zahnáni do rohu nebo vykázáni pryč. Život za životem jste se probouzeli a říkali: „Tak jsem tady zase a možná bude lepší, když tentokrát nenechám své světlo svítit.“ Ale nemohli jste si pomoct – taková je už pravda, takové je vědomí. Když jsou všichni v temnotě a vy máte řešení, chcete jim ho sdělit. Ale oni se na vás podívali a řekli: „Kdo vlastně jsi, čarodějníku/čarodějnice?“ A vytvořili z vašeho světla temnotu kvůli svému vlastnímu nepochopení a strachu. Nehrálo tedy žádnou roli, jak duchovní jste byli, vždy vás vyobcovali, dali do klatby a někdy vás kvůli vaší magii, vašim schopnostem, i zabili. Popisovali jsme vám to proto, že jste do současného života přišli po tisíci minulých životech, ve kterých jste opakovaně bojovali s touto energií, proti které jste se nikdy neprosadili. Teď však přece přichází posun a vy už jste vytrénovaní. Jenže vaše Akáša si stále ještě nese starý strachA to vede k nízkému pocitu sebehodnoty a proto také přede mnou sedí, poslouchají (a čtou) pracovníci světla a staré duše, kteří téměř všichni pochybují o své hodnotě. Začali jsme vám vyprávět, že se do toho zapojila samotná planeta, aby vám s tím pomáhala. Neboť bylo známo, že k posunu dojde, staří to předpověděli a teď je to tady. Říkali jsme vám, že Plejáďané to věděli, že po precesi rovnodennosti se otevřou uzly a nuly a časové kapsle přispějí k tomu, aby se energie vaší Akáši změnila. Planeta sama a krystalická mřížka ji začaly doslova vstřebávat, pohlcovat… to je dobrá metafora: pohlcují tuto energii, aby vám pomohly vymanit se ze strachu, z tohoto stavu duality, která se mění, a z Akáši, která vás tíží.

.

Teď tu jste tedy jako staré duše uprostřed posunu – a někteří se stále ještě obáváte. Nejste si jistí, možná nedokážete důvěřovat světlu, nevíte, co máte udělat a ani channelingy, ani knihy vám přitom nepomáhají se z toho dostat. Stále ještě zůstáváte uvízlí v záležitostech, které byste chtěli změnit. Například co se týká faktoru radosti – nebylo by pěkné ráno vstávat s radostí, bez ohledu na to, co se děje? Protože přece už víte, že dualita se převažuje na pozitivní stranu. Jistě, budete mít špatné dny, ale vaše rovnováha se ustálí tak, že budete vnímat soucit, budete se hodně usmívat a vidět Boha ve všech lidech. Jak jste na tom? Někteří z vás odpovědí: Nijak, tak daleko ještě nejsem.A proto vám teď předám třetí channeling.

.

V posledních 20 letech jsme hodně mluvili o tzv. čistém záměru – o tom, že je to to nejsilnější, co člověk má. Je to ezoterické, fyzikální a my jsme to definovali různými způsoby. Čistý záměr se liší od pouhého záměru. Při pouhém záměru řeknete: Mám v úmyslu skočit do jezera. Popřemýšlím o tom. Mám v úmyslu, mám v úmyslu… Avšak při čistém záměru do toho jezera prostě skočíte s vědomím toho, že působí gravitace a že vás dovede přímo tam, kam chcete. To je čistý záměr. Lze to vyjádřit i tak, že v něco tak silně věříte, že se to stane vámi, vaším životem.

.

Záměr je tak mocný a proto tohle třetí téma navazuje na dva předchozí channelingy. V kombinaci s informacemi ze dvou předchozích channelingů vzniká tato trilogie. Záměr jako katalyzátor pro všechno, o co žádáte. Je pro to ještě jiné pojmenování „release“ – propustit, uvolnit se, osvobodit se, vymanit se, zbavit. Poskytnu vám teď jeden obraz – obraz vlaku.

.

Lze si jej snadno představit: vlak, který jede po kolejích. Vlak je symbolem vaší duše nebo vaší skupiny duší během všech věků. A stále míří vpřed v čase se stejnou lokomotivou. Lokomotiva je tím, co nazýváte svým vyšším já nebo to nazveme skupinou vyšších já. A je to vždy stejné vyšší já – váš nejlepší přítel, protože s vámi byl v každé jednotlivé inkarnaci a táhl vlak po celé věky. Ten vlak nikdy nezastaví, ani při vaší smrti. Čas pokračuje dál a při vašem návratu do dalšího života přicházíte s více zkušenostmi. Váš poslední život se prostě připojí za vlak jako nově připojený vagón. A každý vagón veze náklad. Po celé věky měl tento náklad určitou energii. Je to temný náklad, protože jste vedli stálý boj… a při každém novém životě jste připojili další vagón s nákladem. Vaše vyšší já, vaše lokomotiva odvádí dobrou práci: táhne všechny ty vagóny bez ohledu na to, kolik jich je. Přesto jsou vibrace vlaku zatíženy vibracemi připojeného vagónu. Život za životem jste jej plnili černým uhlím a vlak je čím dál delší a těžší.

.

Teď jste přišli do tohoto života se stejným vlakem. Tentokrát se však s vlakem dějí nové věci: začíná měnit své vnímání černé a bílé, světla a temnoty, vysokých a nízkých vibrací. A vlak je zmaten, protože něco takového dosud nikdy nezažil. Ani neví, co to znamená vyváženost, rovnováha, harmonie. Ve druhém channelingu jsme vám řekli, že samotné koleje na něj volají: „Dovol nám ti pomoct, dovol nám ti pomoct.“ To je Gaia. Energie, pole kolem vlaku, volá stejně tak: „Dovol nám pomoct ti.“ Ale všechno, co můžete vidět, jsou tisíce vagónů, naplněných temnou energií. A pak tady sedíte a říkáte: „Nevím, co mám dělat. Nikam se nemohu pohnout, připadám si uvízlý. Jsem z toho všeho tak zmatený. Drahý Duchu, pomoz mi.“

.

Odpojit vagóny

A teď vám říkám: rád bych, abyste se podívali na tuto nádhernou lokomotivu vyššího já, pak přehodili páku a všechny ty vagóny odpojili. Všechny! Rád bych, abyste sami provedli nový začátek tak, že je s čistým úmyslem propustíte a pochopíte, že veškerá pomoc, o kterou jste prosili, k vám nyní může začít plynout.Avšak pokud to neuděláte s tímto záměrem, bude to i nadále těžké. Nepohnete se dál, protože je tu příliš mnoho vagónů. Pokud se věci ve vašem životě nehýbají, pak je to proto, že sebou vezete příliš mnoho vagónů, naložených vaší Akášou, která byla pořád tak temná a těžká. Ale teď už to takové není – máte vítr v zádech a přichází světlo a barvy do černobílého světa. Jste schopni se ve správném čase přesunout na správné místo, ale ne se všemi těmi připojenými vagóny. Možná se teď zeptáte: když to udělám, kam všechny ty vagóny přijdou? Zmizí pryč, už se na vás nenapojí. Nebude to žádné přechodné odpojení. To vy se zbavíte všeho toho haraburdí, které jste nashromáždili za eony let a které už nepotřebujeteTo je ten katalyzátor, číslo tři.Rád bych, abyste si tento a oba předchozí channelingy ještě jednou poslechli nebo přečetli. Dejte si je dohromady, propojte si ty body a osvoboďte seOsvoboďte se od minulé Akáši a temného světa. Staré duše, složili jste závěrečnou zkoušku a už není žádný důvod, abyste s sebou tahali všechny ty knihy, ze kterých jste se učili. Odhoďte je pryč. Slunce vychází a lokomotiva je čerstvá a nová, bez připojených vagónů. A vagóny, které od teď vytvoříte, už nebudou temné – protože všechno bude jiné. Jasněji to nedokážu říct. Je to prostě další metafora.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva… do každého z vás. Jsem propojen s Centrálním Zdrojem, který miluje každého člověka. Nehraje žádnou roli, kdo jste nebo co jste udělali, jakou máte víru nebo postoje. Tato láska k vám je absolutní, čistá a stoprocentní – bez ohledu na to, kdo jste. Závoj toho před vámi tolik skrývá… kdybyste jen věděli, co za ním je. Má ruka je velmi velká, chce vás vzít a dovést na velkolepé místo. Rád bych vymazal strach, abyste ráno při vstávání s úsměvem mohli říct: Díky, Bože, za další krásný den. To pro dnešek stačí.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - MP3 – Releasing the train, 22:23 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět