2-2013 Kryon

Dveře vzestupu v DNA

 

Toto Kryonovo posleství má dvě části. Jednak úvodní mini-poselství, které bylo přijato v dopolední části Kryonova semináře, kde Kryon nastínil některé základní skutečnosti a pak, pod textem úvodního „mini-poselství“ je hlavní část tohoto, z našeho pohledu, nadčasového poselství.
Opět jde o další jedno poselství, které pomáhá vidět, vnímat skutečnosti života širším způsobem, které pomáhá rozvíjet naši mysl, rozšiřovat naše Vědomí k Vědomí multidimenzionality i kvantovosti.
Tento živý channeling Kryona byl přijat v Atlantě v Georgii, v sobotu 16. února 2013

 

Úvodní mini-poselství

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Proces, který vidíte před sebou, je procesem staré duše. Není to mimo lidské chápání. Tento proces zvaný channeling používá lidskou část, která přechází most k dimenzionalitě, jejíž jste součástí, ale neuvědomujete si to. Tato část je zároveň součástí samotného mostu, který přecházíte v této nové energii.

 

Na staré Zemi, ve staré situaci, jste věřili, že celá vaše realita je zapouzdřena do bubliny, a všechno kolem té bubliny je Bůh, něco nedotknutelného, nedosažitelného, někteří o tom říkají, že to vůbec neexistuje  – a tady jste. Dokonce i člověk, který se probouzí do svého božství, tlačí na bublinu a přemýšlí, jestli je skutečná, možná tráví svůj život v naději, že je. A pak se stane channelerem a posouvá hranice bubliny. Někteří z vás to však nepoznají, i když se tak stane. Nevědí, zda byla ta hranice skutečná nebo ne, zda ten člověk channelující v křesle nevhodně předstírá, nebo jestli má opravdu nějaké spojení, které přesahuje to, co si běžně myslíte, a přitom se dotknete skutečné tváře multidimenzionálního Boha.

 

23 roků jsem tady, a mnozí z vás sedí, poslouchají, čtou. A já se vždy představuji znovu a znovu, jako vaše část. Bylo pro nás těžké dát vám zprávu, že možná, jen možná, jsme všichni vzájemně spojení (včetně hlasu, který k vám zde promlouvá). Že jsme všichni propojení ve vhodném systému, který je božský. Že je doslova podstatou toho, co vysílá velké Centrální Slunce ze středu galaxie, z její velké hloubky. Že se to vše týká stejně vás i nás.

 

Je to pravda. Naše učení se od samého počátku měnilo a přetvářelo jen nepatrně, v souladu s nadzvedáváním závoje. A pokud jste studovali to, co jsme vám říkali, mohli jste v tom všem najít stejnost. A přesto v posledních několika letech došlo k nárůstu vědomí ve všem. Odkud to tedy přišlo, drazí? Odpověď zní: od vás, neboť já nadále učím ve stejné energii, jako jsem vždy učil. Zůstávám tím, kdo vás vede k mostu. Kromě toho, co se stalo pomalu, začala i lidská bytost sama tlačit na vnější hranice bubliny a tak se bublina rozšiřuje. Přesně o tom budeme mluvit dnes večer. Dnes večer začnu snad s nejtěžší esoterickou informací, kterou jsem kdy dal. Protože začnu mluvit o věcech, které nejsou zřejmé, o věcech, kterým někteří nebudou rozumět. Posluchači i čtenáři se k tomu možná budou chtít vrátit, aby se do toho mohli skutečně ponořit. Toto je totiž příprava na věci, které se neobjevují ve vaší bublině.

 

Jak můžete pochopit věci, které nemají zdání pořádku, žádná připojení k realitě, žádný odkaz na něco, v čem jste si opravdu jistí? Odpověď zní, že tyto věci se dají naučit, protože už ve vás existují. Už v prvních poselstvích roku 2013 jsme tyto informace začali „naťukávat“. Byly o tom, abyste v sobě nalezli to, co tam vždy bylo, připravené na tuto dobu. Jako semena, která ve vás byla celou dobu připravená pro tuto energii, která je zalije.

 

Byla s vámi od chvíle, kdy jste se narodili, před narozením, ba dokonce i ve vašem minulém životě. Staré duše si je nesou s sebou coby podporu, kterou pouze cítíte. A tato opora je jako obilí, které je nyní připraveno růst. Letošek jste strávili jeho zaléváním. Nové vědomí začalo pomalu klíčit. Probíhá to tak pomalu, že je to příjemné. Je to pro vás tak příjemné, abyste byli schopni změnit své postoje k tomu, v co věříte, co si myslíte a na co kladete důraz. Vám to připadá jako velmi pomalý růst vaší osobnosti, i když je to ve skutečnosti zalévání semínek vaší minulosti. Takže se postupně začnou znovu objevovat starodávné informace – velmi starodávné.

 

A pak přijmete věci, o které jsme vás vždy žádali, abyste je přijali. Vím, že to zní tajemně, ale jak mám vysvětlit multidimenzionální realitu lidem, kteří ji nikdy nezažili?

 

Víte, kdy prožíváte multidimenzionalitu? Když spíte. Omezení lineárního mozku je odstraněno do té míry, že věci se mohou promíchat. Mnozí z vás mají tyto sny, u kterých se často zdá, že nedávají smysl. Dá se říci, že lidé vystupující v takovém snu by vlastně podle logiky neměli být spolu, ale čas, který je zastoupen ve snu, je podivná přítomnost „teď“, která teď vlastně neexistuje. Někdy jste ve snu v určitém věku a pak náhle v jiném. Nikdy nejste časově blíž okamžiku „teď“, než ve snu.

 

A často, když se probudíte, nelze ani určit nebo vyjádřit slovy to, čím jste prošli, protože lineární aspekty byly postaveny na hlavu a pak jste se probudili. Nemůžete pak nikomu lineárně vyprávět o nelineární události. Jste vyvedení z míry a nedostává se vám slov pro druhou stranu bubliny, která existuje. Bylo by chybou, kdybyste bublinu odstranili, protože lidská mysl by to nepochopila. Zabředla by do zmatku a chaosu.

 

Ale když začnete zalévat semena vlastního růstu, pomalu rozšíříte bublinu, a tak částečně přijmete věci, které nejsou lineární. To právě děláte v tomto roce. Proto vám všem říkáme, že je to rok růstu, odpočinku, vypořádání s posunem mezi starým a novým, je to rok, ve kterém musíte dávat pozor, je to rok introspekce. Je to rok, kdy k vám může přijít mnoho nových věcí, které jste očekávali. Konečně! A když se to stane, přijměte je. Vnímejte je takové, jaké jsou. Jsou to synchronicity, na které jste čekali.

 

Semena začínají růst. Jde to pomalu. Nemáte žádný časový limit. Právě teď máte před sebou 18* nejplodnějších let pro pěstování nových semen. Uplynulých 18 let, kterými jste prošli při precesi rovnodennosti, vám přineslo mnoho problémů. Během nich jste museli hodně pracovat na tom, abyste se dostali přes všechna ta proroctví a energii, která říkala, že to nezvládnete, nezvládnete a nezvládnete. Taková byla proroctví po velmi dlouhou dobu, ale byla zlomena, padla na zem nenaplněná. Slunce vychází. Začněte zalévat semena. Nedovolte nikomu, drazí, aby vám říkal, že tyto věci nejsou tak!

 

Když přišel a odešel přelom tisíciletí, a Země zůstala, bez velkých katastrof, bez Armagedonu, bez přemístění, celé skupiny lidí se vám rozhodly přinést něco jiného, aby vám nebylo až příliš příjemně. A také to přinesly. Vždy existuje skupina lidí, která se věnuje tomu, aby vás udržela v temnotě. A to neskončilo. Sledujte to. Přijdou a budou vám říkat, že to všechno bylo jen odloženo. Že se ty věci ještě stanou. Že je zde toto proroctví a tamto proroctví… a že se právě teď propojují. Právě v teď ale můžete vidět pravdu. Nic zde není jiného než ta semena, která si nesete v sobě, která tam rostou. Mohu vám říci, staré duše, proto jste sem přišli, a dáme vám toho ještě víc. Za chvíli.

 

A tak to je.

Kryon

 

Hlavní channeling – Dveře vzestupu v DNA

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.
Můj partner ustupuje stranou, to je jeho způsob – vytváří tím okno, kterým mohu vstoupit. Nefiltruje přitom to, co chci říci, ale zároveň ověřuje, zda je v tom integrita. Mezi námi je dohoda, že vždy zůstane vědomě přítomen channelingu, abychom mohli diskutovat o předávaných faktech, takže Vyšší Já, kterému můj partner důvěřuje, je mostem na druhou stranu závoje, který překračuje.

 

Totéž používají i léčitelé při své práci. Pokud jste někdo v této místnosti léčitelem, pak víte, že mám pravdu. Vaše Vyšší Já je zde zapojeno jako most spojující vás s druhou stranou závoje, kde se shromažďují vjemy týkající se pacienta před vámi. Takový je proces i u čtenáře (Kryon myslí toho, kdo vidí – „čte“ – vaše minulé životy – pozn. překl.), který chápe a věří svému Vyššímu Já natolik, aby mu dovolil být mostem. Může pak číst kvantovou energii Akáši toho, kdo stojí před ním.

 

A tak proces, který tu právě teď vidíte, není tak neobvyklý ani tak divný. Je to proces, který používáte všichni – i ten, kdo tvrdí, že není channelerem a nikdy nebude, protože ho to nezajímá. I on ho používá. Jen tomu říkáte intuice. Je to ta malá jiskra, která vás udrží v pohybu vpřed, místo aby vás tlačila doleva nebo doprava. Je to taková energie a vy jí následujete… vítejte v channelingu. Neboť je to tentýž proces, který slyšíte zde a o kterém jsme se před 23 roky s partnerem dohodli, že bychom takto spolu dali dohromady most. Byl postaven s integritou a transparentností, s přesností a s láskou tvořivého Zdroje. Když byl most dokončen, byl shledán dostatečně pohodlným pro tento krok na druhou stranu a ponechán k užívání pro přenos informací, zejména po roce 2012.

 

Dnes přinášíme věci, o kterých jsme řekli, že je přineseme. Jsou obtížné, protože jsou rozšířením informací. Je obtížné je pochopit a téměř nemožné je obsáhnout hned teď. Tyto informace vám však umožňují vhled do toho, co bude dál. Věci, které najdete v tom, čemu říkáme „časové kapsle“.

 

Ale teď po pořádku, pro lepší pochopení, pokud jste neslyšeli poselství posledních několika týdnů, je na mně dát vám stručný přehled, ale ještě to neudělám. Místo toho budu mluvit o něčem, co se stalo včera.

 

Blízko planety proletěl meteor. Minul vás. Nikdy vás neměl zasáhnout. Vědělo se o něm. Tento konkrétní meteor proletěl naprosto ideální cestou. Nedošlo k žádné kolizi se satelity ani s jinými objekty kolem Země – a máte jich ve vesmíru tisíce. Meteor vše minul a odletěl. A někteří říkali: „Jaká to souhra náhod.“ A ti na druhé straně závoje jen konstatovali: „Právě jste měli návštěvníka.“ Tento návštěvník nesl energii. Můžete popřít, že to, co se děje blízko Země, ovlivňuje vědomí Země? Když vám řeknu, abyste očekávali rok úplňků, co to pro vás znamená? Víte přece, že měsíc má významný vliv na určité cykly planety a ovlivňuje i vědomí planety během těchto cyklů.

 

Takže přichází menší těleso, které vás téměř zasáhne, ale nakonec to dobře dopadne, protože se to nemělo stát. A měli byste vědět, že to přichází a odchází s účelem přinést vám energii, kterou budeme nazývat „návštěvník“.

 

Kdybych měl blíže tuto energii identifikovat, nic by to pro vás neznamenalo. Ale řeknu vám, že uvidíte více takových druhů věcí, protože přišel jejich čas. Energie dodávané planetě právě teď, jsou o otevření většího mostu pro časové kapsle. Takže vše, co bych měl říci, je toto: když uvidíte tyto věci, dívejte se na ně jinak, než jen jako na něco, co se odehrává fyzicky ve 3D. Pochopte, že existuje dodavatelský systém a že má mnoho forem.

 

Už znáte to, co přichází ze známé astrologie. Dokonce i malé těleso zvané Chiron způsobuje rozdíl v tabulkách. Představte si, co to znamená pro planetu. Představte si energii z vaší sluneční soustavy, která může být zachycena na krystalické mřížce, protože dozrál čas. Takže chceme jen říct: můžete si gratulovat za to, že jste nyní tam, kde jste, protože existovalo proroctví o „návštěvníkovi“, které říkalo, že když se návštěvník přiblíží na vzdálenost menší než 17.000 mil od Země, nebudou už na této planetě lidé, kteří by cokoli pocítili… Takové bylo proroctví, ve kterém jste vyrůstali. Chci, abyste o tom přemýšleli, protože jste tady.

 

A nejen, že jste tady. Dokonce vyséváte semena osvícené pokročilé vzestoupené planety. Semena, která zaséváte, abyste viděli, jak rostou, až tady budete příště. Aby si je mohly užít vaše děti. Semena, která budou rozvíjet vědomí, a – což je pro mnohé matoucí – přinesou novou vědu, nové systémy, nové objevy a lepší život. Tyto věci se budou dít pomalu, drazí, proto je třeba vytáhnout časové kapsle. Poslední čtyři týdny jsme vám dali mnoho zpráv o časových kapslích – můžete to nazývat, jak chcete – ale jedná se o probuzení nových vynálezů, nových nápadů, nových procesů, nových způsobů myšlení, nových paradigmat. Můžete říct, že je to pomalé prověření toho, co zde vždy bylo.

 

V minulosti jsme vám řekli o některých věcech, které můžete očekávat od krystalické mřížky planety, která je všechny zná. Mimochodem, přinesli vám je Plejáďané, kteří původně nastavili mřížku a vytvořili na planetě kvantovou energii, která zaznamenává a přehrává lidské činy. Řekli jsme vám, že mřížka mění své lineární způsoby, že reaguje na soucitné dění vyvolané radostí místo smutku. Dokonce i bitevní pole Země začínají ztrácet energii smrti a smutku. Místo toho na planetě začne růst energie, která vás vrátí zpět k tomu, co jste vždy chtěli. Budete kráčet po bývalých bitevních polích a ucítíte lásku Gaii. Budete vědět, že zemina je živá. Začnete se na věci dívat jinak – v systému, který je před vámi a který ví, že lidé jsou příčinou této doby.

 

Je to o skutečném probuzení věcí, které vždy existovaly. Kousek po kousku se do nich probudíte i vy. Když se podíváte na to, co vám přineslo posledních 100 let, zjistíte, že úplně všechno.

 

30.000 let před těmi 100 lety bylo období dost statické. Veškeré vynálezy, které nyní máte, vzešly přímo z mřížky – z časových kapslí. Byly vám předány v pravý čas. Na celé planetě zároveň. Minule, když jsme hovořili o tom, jak jsou vám věci předávány, jsme mluvili o vynálezcích, abychom vám ukázali na příkladu, co můžete očekávat.

 

Řekli jsme vám, že toto je rok (2013)  odpočinku. To neznamená, že nemůžete začít nové věci. Je to jen doporučení, že bylo by lepší mezitím odpočívat. Energie, se kterými jste zvyklí bojovat, začínají poslouchat. Dali jsme vám příklad člověka, který posiluje a drží závaží velmi dlouhou dobu a pak ho položí. Musí pak dát svým svalům čas, aby si odpočinuly, než začne zvedat další závaží. A když bude závaží zvedat příště, není už tak těžké, i když ukazatel říká, že je to stejné závaží, jako dříve, protože dřívější energie závaží začala odcházet pryč.

 

A tak činností starých duší a pracovníků světla se mřížka sama začíná přetvářet – na roli toho, kdo přináší na planetu energii vzestupu a začíná sít semena, která jste nečekali. Časové kapsle začínají uvolňovat věci ve vaší vlastní DNA a minule jsme hovořili o otevření dveří v chodbě potenciálů vaší DNA (viz poselství Časová kapsle v DNA z 10.2. 2013 – pozn.překl.) .

 

Chtěl bych vám říct o potenciálech dalších čtyř dveří. Nechci, abyste je otevírali, protože ještě nenadešel čas. Ale chci vám říct, co za nimi můžete očekávat. Chci vám dát definici vzestupu, protože až ty čtvery dveře otevřete, budou zde kráčet lidé velmi odlišní od toho, jací sedí dnes přede mnou.

 

Vše, o čem se vám chystám povědět, je uskutečnitelné. Vše, co s vámi budu sdílet, se stalo na jiných planetách, když se dostaly do této fáze. Existuje stejnost při vytváření evoluce a ta nám umožňuje vytvořit si představu, jaká energie a jaké potenciály budou následovat coby další krok. Dávám vedle sebe historii Plejáďanů, kterou oni prošli a vaši historii, kterou jste vy prošli. A i když jejich planeta byla jiná a jejich historie byla také jiná, tak jejich DNA se od té vaší tolik nelišila.

 

Už dříve jsme vám říkali, že až najdete život na jiných místech ve vesmíru než je Země, naleznete i strukturu DNA a díky tomu budete vědět, že existuje evoluční systém, který je stejný pro celou galaxii. To, co jste považovali za náhodu vaší planety, náhoda není. Odpovídá většímu celku tvůrčí energie, přichází k vám skrze celou galaxii a má tendenci vytvořit stejné věci ze stejných důvodů – podle šablony. Mnoho lidí tím bude zklamáno. Chtějí navštívit jinou planetu a najít život se třemi hlavami, čtyřmi pažemi, 14 prsty na noze…Místo toho budete nacházet symetrii. Budete nacházet dvojšroubovici. Budete nacházet některé věci podobné těm na Zemi – ze stejných důvodů.

 

A to odstraní záhadu v otázce, co je na jiných planetách. Na ostatních planetách s inteligentními bytostmi jsou převážně humanoidi. Někteří z nich nemají božství ve své DNA a v procesu vývoje nebyli oseti. Jejich účel je odlišný od vašeho a oni jsou neškodní.

 

Teď vám ukážu další krok – velmi opatrně, ať víte, co očekávat. Dám vám i popis osvíceného vědomí. Čtvery dveře.

1) Budete si myslet, že první dveře jsou snadné, ale není tomu tak. Budu je nazývat „nikdy sám“. Až budou otevřeny, část lidstva začne chápat, že jsou mnohonásobné// multidimenzionální bytosti světla. Protože až dveře „nikdy sám“ otevřete, zahalí vás do pláště pravdy. A i když při pohledu do zrcadla uvidíte jednoho člověka, ve skutečnosti je vás tam mnoho. Jste částečně na druhé straně závoje, musíte být. Chápete, že kdybyste byli kompletně v těle, pak byste se rozpustili. Proto je zde pouze kousek Boha a další část je na druhé straně závoje. Část z vás musí být na druhé straně závoje, podstata vaší duše s vámi sdílí tělo i kousek nebe. Musí to tak být. Celá duše nemůže žít v těle lidské bytosti, která používá pouze 30% své DNA. Začnete rozumět svému já na druhé straně závoje – nejste nikdy sami…

 

Začnete se na sebe dívat do zrcadla a pochopíte, že kolem vás je rodina. Mysterium smrti přestane být mysteriem, protože budete vnímat ty, kteří vás milovali a už odešli. A pro současné seniory říkám: „vaši rodiče, bez ohledu na jejich postoje k vám v době, kdy umírali, vědí, kdo nyní jste“. A vy je uvidíte. Uvidíte hlavolam Akáši a hlavolam linearity… Jak můžete vidět a cítit své rodiče, když už jsou opět na Zemi v jiných tělech? (Kryon se směje.) Přijděte na to. Není to tak těžké, když si uvědomíte, že jediná duše se může nacházet na mnoha místech. Jsou na druhé straně závoje a zároveň mohou být inkarnovaní zde. To jsou dveře „nikdy sám“. A díky nim budete kráčet po Zemi jinak. S pevně usazeným poznáním, že vaše realita je jiná, než bývala. A bez ohledu na to, co se vám stane, budete vědět, že nejste sami.

 

Nejtěžší věc pro lidské bytosti je vystoupit z linearity. Pochopit, že existují na několika místech současně, a že je to zcela normální v multidimenzionálním stavu. Že stav, ve kterém jste vyrostli, což je vaše 3D nebo 4D, je omezený, ale představuje vše, co bylo, a vše, co jste se naučili.

 

2) Další dveře je těžké vysvětlit. Když je otevřete, je to něco, co nazveme „završení účelu“. To znamená, že bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě, vše je v souladu s vaší duší. Pokud se ženete proti zdi, o které víte, že vás zabije, je to v souladu s vaší duší. Vidíte život sám jako rozšíření vaší Akáši a jste s ním v souladu. Plně chápete složitost žití předtím i teď – úplnost účelu, což nemá absolutně žádnou souvislost s tím, jak dlouho budete žít.

 

Existují lidé, kteří právě teď kráčí po Zemi a mají status vzestupu. Můžete je nazývat třeba mniši. Jejich tváře září jako Slunce, je jich tu vždy určitý počet. Nehodí se do společnosti, ani je tam nenajdete, ale jsou tu. Někteří z nich žijí v ústraní, někteří z nich nosí kněžská roucha. Jsou v systémech víry, o kterých řeknete, že nejste jejich součástí, ale jste. (Úsměv.) Když si sednete vedle nich, uvidíte jejich mistrovskou energii. Je jich vždy určitý počet na planetě, musí to tak být. Je to součástí systému vyrovnání v energiích. Pokud se jich zeptáte na jejich životy a na to, jak se cítí, podívají se na vás svým čistým pohledem a zeptají se, který život máte na mysli. A bude to přesné, protože oni vidí všechny své životy najednou. Nepočítají roky na planetě ani údery srdce. Vidí sami sebe jako duši, která je věčná.

 

Završení účelu. To je myšlení vzestupu. Jsou to dveře vaší DNA a teprve budou otevřeny. Otevírají se pomalu. Není to prudké rozražení dveří a náhle je všechno jinak. Ne. Musíte do nich dorůst, dozrát. Může trvat desetiletí, než pochopíte, že vůbec existují, natož abyste je otevřeli. Ale otevřete je. Každá pokročilá planeta tím prochází.

 

Stará energie je na Zemi zastoupená seniory, o nichž víte, že se nikdy nezmění. A máte pravdu. Nakonec vymřou, protože je to jejich vůle. Existuje stará garda, celá vlna, která jednoduše čeká, až odejde. A tak to bude. Ale musíte vědět, že až se tihle vrátí, drazí, narodí se už do energie, kde bude DNA tvarovaná jinak. Nebudou mít starou energii, které je držela zpátky. To jen abyste věděli.

 

To je příslib budoucnosti, že samotná lidská přirozenost se mění. Bude jiná a my jsme vám to už říkali. Tohle není nové. Ty dveře ano. Budoucnost obsahuje naději ohledně cyklu života. Stará energie chycená ve starém vědomí, uctívaná starým vědomím a financovaná starým vědomím nakonec umře. A když se znovu narodí tato stejná skupina duší, přinese závan čerstvého vzduchu. Až přijde a naučí se, co víte vy, staré duše. Je úkolem staré duše znát tyto věci a zalévat semena, která vždy byla ve vaší DNA.

 

3) Třetí dveře jsou jedny z nejtěžších. Jak to vysvětlit… je to místo, kde by měl člověk jít tři kroky zpátky –  ve všem dříve naučeném a podívat se na všechny věci kolem sebe bez předsudků. Jasně vidět, co je skutečné a co není skutečné, co je správné a co není správné. Jaký by to byl člověk, kdyby vystoupil ze systému víry hluboce v něm zakořeněném už od narození a rozhodl se ustoupit tři kroky vzad? Řeknu vám to, je to člověk, který otevře tyto dveře, aby si skutečně ocenil Boha.

 

Co to je? Kdo to je? Je takový, jak mi bylo řečeno, nebo ne? Je větší? (Dojatě.) Ano! Mnohem větší. Je jiný? Velmi! Je Bůh singulární? NE! (Vlídně, ale důrazně.) Je kouskem VŠEHO ve vesmíru. Samotný pojem „tvořivý zdroj“, užívaný mnohými tak lehce, je popis největšího zdroje ve vesmíru v centru každé galaxie, s výjimkou několika, jenž podporuje zejména spirální galaxie. Ty mají většinou dvě slunce, jež umožňují rozvoj toho, co máte zde. Což je navýšení lásky Boha a právě to byste měli být schopni vidět.

 

Stačí udělat tři kroky zpět a zeptat se: „Je vše, co mi bylo řečeno, správně?“ Řeknu vám, jak těžké to pro člověka je, protože budete muset odložit vše, co jste se kdy naučili od svých přátel, rodičů, těch kolem vás, od organizací kolem vás…  Uvědomujete si, že právě toto je definice vzestoupené mysli, která dokáže odložit paměťové stopy – drážky, které byly vytvořeny ve vašem mozku – abyste poznali, co je a co není skutečné, abyste vytvořili nulový bod, nulovou zónu, do které může vstoupit vaše logika a vše vidět takové, jaké to je, ne jaké si myslíte, že to je. Toto jsou skutečně speciální dveře! A jsou tak zvláštní, protože není třeba, aby člověk zemřel a znovu se vrátil, aby mohl vidět, co tam skutečně je. Máte schopnost změnit se – téměř se znovuzrodit do vyššího vědomí, zatímco jste na této planetě.

 

Víte, proč vám to dáváme, a proč vám říkáme, že ty dveře existují? Chystáte se totiž na prodloužení života. Nebudeme chtít, abyste žili dalších sto roků s tím, čemu nyní věříte a jak jste nyní naučení. Musíte mít schopnost udělat to, čím lidské bytosti ještě nejsou známé – vidět vše takové, jaké to je, bez předpojatosti. Abyste se skutečně mohli podívat na tu ruku, kterou k vám vždy natahovalo vaše Vyšší Já, které nyní přichází k těmto dveřím. A můžete si začít dělat seznam atributů, o kterých vám nikdy neřekli: Za prvé – jste to vy. Za druhé – je až neuvěřitelně krásné. Za třetí – nemá nic společného s pronásledováním a obětí. Za čtvrté – jeho ruka je napřažená, protože vás chce. Za páté – reprezentuje vše, co je, vědění, moudrost… Chce vás vzít za ruku (Dojatě). To je vzestup.

 

4) A ještě poslední dveře. Těmi dnes skončíme. Už jsme je zmínili dříve, ale ne tímto způsobem. Nazvu je „starověká paměť“. Staré duše, jste svými vlastními předky a na začátku jste věděli víc než dnes. Na začátku jste měli dokonce DNA, která fungovala na více procent než teď.

 

Země prošla fázemi časových fraktálů, ve kterých jste zničili sami sebe. Neudělali jste to za pomoci atomových bomb a takových věcí. Neudělali jste to způsoby, které by nejspíš popisovaly vaše sci-fi knihy. Udělali jste to ve spolupráci s Gaiou. Vstoupili jste do nízkého vědomí, kde se pořád nic nedělo, tak Gaia dovolila pandemie, aby vás vyhladila, věděli jste to? (Více o tom v Knize 2 – vyjde česky 2015 – pozn. překl.). Bylo to skoro jako byste cíleně pracovali  na vlastním sebezničení prostřednictvím způsobu svého myšlení. A když jste se vrátili a zase to nefungovalo, stalo se totéž  – záplavy. Nevím, jestli si uvědomujete, jak moc Gaia spolupracuje při tomto procesu… Toto je už páté kolo (čtyřikrát bylo lidstvo téměř vyhlazeno – pozn. překl). Tehdy jste věděli víc, než víte teď, avšak tentokrát se Gaia dívá na věci jinak, protože tentokrát jste signalizovali do středu galaxie, do středu Země, do krystalické mřížky, do esence samotné Země, že zůstáváte! (Důrazně) A že vaším záměrem je vybudovat planetu, jaká nikdy dřív nebyla.

 

Někteří z těch, kteří uslyší moje slova, se budou hádat: „Lidská povaha je lidská povaha. Jen počkej! Jen počkej! Uděláme to zase stejně.“ (Pauza.) „Jen počkej. Zase bude válka. Zase budeme začínat znovu. Je to beznadějné.“ A až tohle uvidíte, chci, abyste věděli, o co jde. Přichází to z vědomí, které jen čeká na smrt. Protože takový jsou starý způsob. A oni své myšlení nezmění, protože je založené na strachu. Sami sebe vytěsní. Nejsou to ani staré duše. Jsou noví. Vše, co viděli, je založeno na několika posledních stoletích. Neprošli tím, čím vy. Nemají moudrost věků jako vy. Starodávná paměť…

 

Když otevřete ty dveře, drazí, začnete vidět Akášu a pochopíte, že máte moudrost, která obsahuje vše. A postupně vám bude předávána. Budete se hlásit ke své vlastní historii. Jasněji uvidíte, co je ve vás. Uvolníte se a nebudete mít žádné ego, protože když znáte všechny věci, nepotřebujete je ověřovat. Prostě je znáte. Budete tiší. Víte, že to je znak moudrosti? Tichost. Proč byste měli křičet ze střechy, kdo jste, když to ve svém nitru už víte?

 

To jsou věci, které jsme vám chtěli říct, abyste se na ně už dnes mohli těšit. Taková je realita, kterou vidíme. Tyto dveře budou teprve otevřeny a ještě to potrvá. Chtěli jsme ale s vámi sdílet, co za nimi je. Chtěli jsme vám říct, že to jde ruku v ruce s některými z vašich věd. Poprvé vám říkáme, že postupem času univerzity, jako je tato, nebudou mít oddělené vědy o životě a fyziku. Vše bude pod jednou střechou a nazvou to „vědomí“. (Kryon se směje) A do něj je zahrnete všechny (vědy). Budete muset. Protože nakonec i ve statických (neživých) vědách objevíte vědomí, a pak budete muset přehodnotit všechno. A to se stane.

 

Právě teď jsou na této planetě savci, kteří se smějí, protože vědí, že se chystáte objevit, co mají oni. A tak my se smějeme s nimi, zatímco plavou v oceánu – mnozí z nich s úsměvem ve tváři. Říkají: „Jen počkejte, až zjistíte, co je uvnitř nás.“ (Kryon se směje.)

 

A to je pro dnešek vše. Požehnané jsou lidské bytosti, které se natolik zajímají o to, co se stane, že berou kteroukoli z těchto věcí vážně. Odejděte odsud proto jiní a vězte, že to je pravda, protože to můžete cítit, a protože jste to očekávali.

 

A tak to je.
Kryon

 

 

 

 

 

* zde Kryon naráží na tzv. 36tileté časové okno příležitosti, kdy jsou otevřeny „dveře“ k provedení zásadních změn. O tomto „oknu“ hovořil i podrobněji, ve více poselstvích, z nichž zde nyní doporučím např. poselství „Čas říct sbohem – Posledních 18 let“ z 8.12.2012, kde jsou 3 celé odstavce této skutečnosti věnovány.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – The Ascended Doors of DNA

 

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Oldřiška
(www.transformace.info a www.kryon.webnode.cz) Tuto českou verzi je
možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat
nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně
všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět