2-2015 Kryon

„TOTO NENÍ „NOVÁ DOBA“ VAŠICH OTCŮ“

Tento živý channeling byl předán v Atlantě, Georgia,  14. února 2015
.
Abychom pomohli čtenářům, byl tento živý channeling upraven [Leem a Kryonem], aby poskytl lepší porozumění. Někdy jsou informace i přidány. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto rozšířené poselství.


.
Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z Magnetické služby. Před dvaceti pěti lety, jsem s vámi mluvil o tom, co se dnes děje. V té době to byla jen jakási možnost, ale teď je to vaší realitou. Tehdy se nejednalo o proroctví, když jsem říkal, že nepřijde žádný Armagedon, ani třetí světová válka. Nebylo to proroctví, ale silný potenciál. Celým důvodem pro mou existenci a probuzení mého partnera bylo to, co jste udělali. Vítězství, které obsahuje, je zásluhou starých duší, které kontrolovaly povědomí o načasování toho všeho.
.
Všechno, co se stalo v průběhu těchto let, byl realizovaný potenciál. My totiž vidíme možnosti toho, co byste mohli udělat, a podáváme o tom zprávu. Mnohé z toho, co vidíme teď, se rychle stává skutečností. Když jsme vám v roce 2012 řekli, že bude nový papež, o 13 měsíců později se to stalo. Nešlo o proroctví, ale spíše o jistou možnost. Viděli jsme to přicházet, protože máme přehled a věděli jsme o starostech současného papeže, o jeho zdraví, a také jsme věděli o možnosti nástupu papeže z Jižní Ameriky. Všechny tyto věci by pro vás měly být „spojováním bodů“. A teď přicházím znovu, ne s proroctvím, ale s informací předanou s blahopřejným postojem vzhledem k potenciálům.
.
Je zde skutečná „nová energie”
.
Toto poselství bych vám býval rád předal před 25 lety, ale nebyli jste ještě připraveni. Teď se nacházíte v energii, kterou jsme tehdy předpověděli, a rozumíte tomu, co se stalo. Kdybyste mohli právě teď promítnout lidské emoce na tvořivý zdroj, byly by to atributy radosti a obdivu – možná i slovo hrdost. Drahá lidská bytosti, toto není „Nová doba“  vašich otců. Oslavujeme vás za to, že jste na toto místo přišli včas!
.
Toto je zásadní informace, kterou vám předáváme, protože na shromáždění, jako je toto (poslouchají a čtou), jsou bojovníci světla a staré duše. Tyto pojmy popisují lidskou bytost, která prošla historií a desítky životů vyznává ezoterickou víru. Mnozí z vás se v tomto životě probudili do přirozené moudrosti duchovna. Mnohokrát jste bojovali bitvy staré energie coby pracovníci světla a zvykli jste si na to, jak věci ve starší energii fungují. Po tisíce let se planeta nezměnila tak moc, takže byste mohli být zapojeni ve stejném typu temných bitev stále znovu a znovu, a tudíž je ve vaší Akáše vyryto, co bychom nazvali duchovními pravidly existence. Ale ta se teď mění. Takže toto poselství je pro pracovníky světla a staré duše, a zahrnuje některé atributy, o kterých jsme mluvili v minulosti, a také některé nové. Dnes večer vám přinášíme některé pozitivní věci, které potřebujete v této energii znát a některé atributy, které by někteří mohli nazvat varováním, jak pracovat v nové energii.
.
Začali jsme tento rozhovor minulý týden ve městě, kterému říkáte Austin*, v Texasu, tak nám dovolte, abychom začali tam. Moji drazí, tato nová energie je fráze, kterou jste slýchali celé roky. Říkali vám: „Je tu nová doba a s ní přichází nová energie.“ Moji drazí, už dorazila! Teď začíná pěstovat svá semena a její atributy se velice liší od těch, co jste zažili, když jste na to čekali. Měli byste vědět, že šamanské energie ve starých duších, které poslouchají a čtou, shledají některé z těchto věcí obtížnými, dokonce kontroverzními. Je to proto, že jdou proti duchovním zvyklostem zažívaným v minulosti, které fungovaly a které byly správné a pro mnohé vhodné. Takže nám dovolte začít tam, kde jsme skončili.
.
Moji drazí, prosím vezměte na vědomí myšlenku, že když postupujete z jedné energetické úrovně do druhé, učíte se lekce, a ty procesy se potom změní a postoupí na novou úroveň. Bylo by hloupé, abyste přenášeli ty stejné lekce, které jste dokončili, z minulosti do budoucnosti. Přesto se mnozí z vás snaží dělat přesně to právě teď.
.
Shrnutí z Austinu
.
Číslo jedna je shrnutí. Řekli jsme vám, že váš světelný kvocient, jakási metafora pro vaše uvědomění a vaše moudré vědomí, je ve vyšší a světlejší energii než byl kdy dříve. Je to možné díky předpovězeným pozitivním změnám, o kterých jsme vám řekli, že přicházejí [ve všech Kryonových knihách], včetně vyrovnání magnetické mřížky (2002) a dalších ezoterických mřížek na planetě. Máte k dispozici mnoho úplně nových nástrojů a musíte objevit nové cesty k vyřešení tohoto rébusu.
.
Moji drazí, pokud vstupujete do těchto nových energií se starými postupy, budete zklamáni. Minulý týden v Austinu jsme začali tímto předpokladem: teď jste nositeli tak silného světla, že se můžete přestat zabývat negativitou postaru. Už nemusíte dále brát v úvahu to, co byste nazvali čistěním temných energií v místnosti nebo ve svém okolí. To je pro vás těžké vzít v úvahu, protože to mnozí děláte automaticky! Dovolte, abych vám připomněl, co bylo zapotřebí ve staré energii. Před meditací nebo setkáním jste možná potřebovali vyčistit negativní energii. Znečistili jste nějaké místo, modlili se nad ním a vložili do něj světlo. Pokud jste našli nějakou negativní osobu nebo něco, o čem jste si mysleli, že by to mohlo přerušit proud čistoty lásky, mohli jste dokonce skončit a potichu s tím pracovat do té doby, dokud jste nezískali výsledky. Měli jste svůj vlastní způsob vytváření světla, které jste potřebovali, a čistění temnoty, o které jste věděli, že je tam přítomná. A teď vám říkáme: změňte to. Proč? Vy necítíte proč?  To je skutečná otázka. Nejste si vědomi, že se věci změnily? Nepokračujte v používání deštníku, když vyšlo slunce! Pochopte, že jste změnili energii všeho kolem vás.
.
V této nově poskytnuté energii jste nositeli tak intenzivního světla, že vaše přítomnost v místnosti nedovolí temnotě vstoupit. Současnost! Toto je energie, která konečně ví, kdo jste! Samotná vaše přítomnost stačí k tomu, aby se vyčistila. Přemýšlejte o tom. Vaše světlo je tak silné, že proniká vším. Necítíte to? Teď – a toto je nové, takže to potřebujete slyšet v souvislosti s akcemi New Age, ezoterici. Temnota před vámi bude prchat!
.
Někteří z vás milují obřad, který vypadá jako očista. Dejte se do toho, ale vězte, že není nutné čistit, protože jste tady vy a samotná vaše přítomnost se o to postará. Takže místo toho o tom přemýšlejte jako o „vzorování“. Místo čistění negativity vložte do místnosti nový vzor energie, kterou si přejete vytvořit. A teď, opět je to kontroverzní, protože byste mohli říci: „Podívej se na všechny ty lidi, kteří mohou být negativní na místě, jako je toto. Pomysli na všechna setkání v minulosti, která byla pořádána na místě, jako je toto. My musíme vyčistit tu minulou energii, která se přichytila k tomuto místu.“ A my říkáme: „Ne, nemusíte. Už ne.“ Pokud by do této místnosti vstoupil nějaký mistr, zastavili byste a vyčistili ji? Odpověď zní NE. Ten mistr ji čistí svou přítomností! Chápete? Toto je dědictví, které je vaše a pro které jste pracovali. Požadujte je. Jděte si pro ně. Nemusíte je čistit. Toto jsme řekli před týdnem v Austinu* v Texasu.
.
Pro léčitele – nové energie
.
Číslo dvě: dnešní večer bude pro léčitele. Je mnoho těch, kteří teď poslouchají můj hlas a později toto budou číst. Léčitelé, na jaký proces jste zvyklí? Jestliže jste dříve prováděli čistění, teď to dělat nemusíte. Zvykněte si na to. Vaše přítomnost vedle toho na lůžku nebo na židli stačí k zahnání veškeré negativity. Teď se ten na židli může bát, ale vás už více neovlivňuje. Nemusíte si nasadit žádné ezoterické brnění, abyste se chránili před svými klienty. To je nové. Jste nositelé rovnováhy, která je tak obrovská a tak nádherná a čistá, že jí nic nepronikne. Nic! Já jen chci, abyste to věděli. Prováděli snad mistři obřad čištění předtím, než dělali své zázraky? Ne!
.
Jako obvykle mohou vaši klienti opravdu tvořit svou vlastní negativitu, svou vlastní nedůvěru a svůj vlastní strach. To se nezmění. Ale změnilo se to, jak vás ovlivňují. A zde je něco, co jsme dříve neřekli. Existuje evoluční proces probíhající v lidském vědomí, který doslova ovlivňuje mnoho lidských bytostí způsobem, který si neuvědomují. Dříve jsme mluvili o innate. ⃰  ⃰ Je to duchovní chytré tělo – část těla, se kterou komunikujete při svalovém testování. Avšak innate se začíná měnit.
.
Poslouchejte, jestliže se lidská bytost prostřednictvím svobodné volby rozhodla nevybudovat jakýsi vědomý most k innate a nic o tom neví, je to jeho/její vlastní problém. Ale innate se mění bez výjimky ve všech lidech, nejen u pracovníků světla. To znamená, že duchovní uvědomění se stane okamžitě vyšší vibrací, jestliže to nějaká osoba chce. Lidé mohou procházet svými životy, aniž vůbec vědí o své innate, a je to jejich svobodná volba. Pokud však vybudují most k innate, získaná energie bude vyšší než čas k tomu potřebný. Opakuji, že toto je naprosto svobodná volba. Ale více lidí je nyní přirozeně vedeno k otázce o své existenci.
.
Teď mi dovolte, abych vám řekl, co to znamená a co očekávat. Drahý lidský léčiteli, stojíš nebo sedíš před svým klientem, a může to být ten nejsilnější nevěřící, ale jeho innate je stále aktivní – i když to neví. Váš dar léčitele je pomoc „energii samo-léčení“. Dokonce i to se začíná měnit, protože je nastavujete tak, aby vstoupili do kontaktu se svou vlastní innate. To jim pomáhá k tomu, aby se vyléčili sami. Začínáte vidět téměř okamžitě jisté věci, které jste nikdy dříve neviděli. Jednou z nich je přirozený zájem o ezoteriku života, začátek otázky: „Kdo jsem?“
.
A teď, abychom urychlili tento proces, vám chci předat jednu proceduru, kterou mnozí z vás provádějí intuitivně. Chci, abyste té osobě na lůžku či na židli přikázali na okamžik zavřít oči a odpovědět na jednu otázku. Ať ta osoba odpovídá nahlas. Někteří z vás už vědí, o jakou otázku se jedná. Zeptáte se: “Dáváte svolení k uzdravení?“ Musí odpovědět slovně, přikývnutí není dostačující. Jestliže odpoví s čistým záměrem a ne pouze stylem „běž s proudem“, pak má jejich innate svolení s vámi hovořit. Tak probíhá hluboké léčení. Budete překvapeni, jak rychle věci fungují v této nové energii a jak se zvýší vaše schopnosti léčitele! Drahá lidská bytosti, tvé světlo nedovolí negativitě, aby se projevila při vašem sezení. Zbavte se představy, že se musíte chránit. Už ne. Vaše světlo se tlačí ven takovou měrou, že to nebude nutné. Toto je pro léčitele, vás všechny, protože se to může přihodit každému, kdo dělá nějakou léčitelskou práci. Vzpomeňte si na tento problém při svých sezeních.
.
Nové “naslouchající” tělo
.
Číslo tři: v lidské historii nikdy nenastane chvíle významnější než tato, kdy dochází k tomu, že tělo naslouchá tomu, co říkáte. Existuje proces, a vždy existoval, při kterém buňky těla dávají pozor na to, co šéf – vy – chce. Po celé roky jsme vás žádali, abyste hovořili se svým tělem, se svou buněčnou strukturou. A teď vám sdělíme, že naslouchá dokonce i tehdy, když si neuvědomujete, co automaticky říkáte! Naslouchá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tak co mu říkáte?
.
Teď nastala doba, kdy negativní dialog bude mít na vás osobně větší vliv než kdykoliv dříve. Myslete na to, co v životě říkáte, když se pohybujete ve společnosti. Jaký je váš přístup, kdy to říkáte a jak často to říkáte? Vaše tělo naslouchá. Drazí pracovníci světla, část vašeho duchovního vývoje spočívá v tom, že tělo, innate, si je teď vědomo všeho. Teď byste mohli říci: „No dobrá, to je pěkné.Je to více než pěkné; je to významné! Kdybyste to neslyšeli a nerozuměli tomu, stárli byste tím stejným starým způsobem jako dosud. Proto mluvíme o afirmacích mnohem více než dříve. Je to mnohem více než pouhé pozitivní myšlení. Pokaždé, když otevřete ústa, máte možnost dát pokyny svému tělu, a to vám naslouchá, když k němu hovoříte. Naneštěstí máte ve zvyku mu říkat, že jste nehodní a neschopní!
.
Chci, abyste přemýšleli o tom, co říkáte. Když se vás někdo zeptá na vaše zdraví, duchovnost, zájem, nebo stárnutí, řeknete: „Pracuji na tom, snažím se“? Výsledkem je, že buňky vašeho těla řeknou: „No tak jo, pracuje na tom – snaží se,“ ale (z toho vyplývá) „ještě toho nedosáhl/a.“ Chci, abyste se slyšeli, když mluvíte. Dáváte svému vlastnímu tělu poselství „méně než“?
.
Snad jsem řekl dost, ale skoro každý z vás pochází z nějaké kultury, která je hrdá na to, že sama sebe určitým způsobem ponižuje. Je to starý zvyk ze starých způsobů, které mají představovat laskavou tvář. Někdo vám chce dát nějaký dárek nebo oslavit vaše narozeniny. Kolik z vás automaticky řekne: „To jsi neměl.“? Uvědomujete si, že vaše jednání a slova říkají: „To si nezasloužím,“ vaší vlastní innate? Vaše činy sdělují: „Jsem nehodný.“ Nemyslíte, že to vaše tělo uslyší nebo uvidí? Ano, je to tak. Je načase vystoupit z  komůrky nehodnosti, pracovníci světla! Žijete s Bohem ve svém nitru! Nebojte se a ani se nestyďte prohlásit: „Jsem zdráv, jsem vyléčen, mládnu, mám situaci pod kontrolou.A ne: „Pracuji na tom,“ nebo „snažím se“. To sděluje vašemu tělu, že se to může jednoho dne stát, ale ne dnes. V tom je ten rozdíl. „Jsem hoden štěstí. Jsem hoden pohodové situace ve svém životě. Jsem hoden řešení ve svém životě“.
.
Když vám chce někdo dát dárek nebo oslavit vaše narozeniny, automaticky řekněte: „Děkuji ti za ten nádherný dárek!“ Vaše innate uslyší: „Jsem hoden tohoto dárku jako ocenění od ostatních.“ Pak je za to mějte rádi.
.
Změna meditace a ostatních duchovních atributů
.
Číslo čtyři: meditace. Mění se. Za prvé – začnou se objevovat mladší odborníci, které společnost nebude považovat za dostatečně staré, aby mohli být šamany. Ale jejich Akáša je, protože si vzpomínají. Probouzejí se do doby, kdy to celou dobu dělali. A tudíž počet let, který jste na Zemi v tomto životě, se stane podružným vzhledem k počtu životů, který na Zemi jste. Musíte být schopni to vidět a postřehnout. Takže tou první věcí je toto: už nepřidělujte hodnosti „starších“ těm starým. Přidělujte je těm moudrým.
.
Ale tou hlavní změnou je, jak se díváte na meditaci a její “pravidla”. Meditace se začne oddělovat od starých pravidel kdo, jak a kolik. Moji drazí, s tímto novým množstvím světla, které nesete, a s vaším bohatým programem, už pouhé bytí v Duchu každý jednotlivý den je meditací. Je pro vás těžké si to představit, protože to již není záležitost lineárních 3D hodin. Jedná se o multidimenzionální komunikační záležitost.
.
Ne u každého z vás se předpokládá, že bude zacházet s meditací stejně. Je to šokující? Ezoterická věrouka, kterou máte, není tou jedinou pro všechny. Není obecně použitelná. Oceňuje individuální životní stezku. Stáváte se odborníky na duchovnost, protože vaše Akáša začíná ožívat. Jak staří jste na Zemi, odkud jste přišli a co jste dělali, bude řídit to, co děláte v tomto životě ve větším rozsahu než kdy dříve. Bude mnoho mladých lidí, kteří s meditací ožijí. Sledujte to. Budou meditovat celé hodiny, ale nemusí to být vaše cesta. Možná, že řeknete, že nesou meditační náklad za vás.
.
To je na planetě nové a obzvláště nové je to, že to ucítí nejprve mnozí mladí lidé. Očekávejte, že ani oni se mezi sebou neshodnou na tom, jak ji provádět. Jedná se o novou energii pro ně a jejich druhy. Jeden se bude lišit od druhého v jejím provádění. Ale mnozí se stanou meditačními bojovníky s velkým M na hrudi [smích]. Někteří z vás to uvidí a budete třást hlavou a říkat: „To není nic pro mě,“ a Duch na vašich ramenou odpoví: „Děkuji za to, že to vidíš, starý moudrý člověče.“ Je to pro ně. Pro vás máme místo toho soucitné žití, procházení den po dni obtížnými situacemi, a vytváření vášnivé podpory se soucitem bez přítomnosti hněvu. To je praktické a představuje to věci, o kterých mluvíme – věci pro velmi staré, pokročilé duše. Práce, kterou budete dělat, se bude lišit od té jejich. Oni jsou „začínající staré duše“ a teď se dostáváme ke specializaci. Nebuďte překvapeni, jestliže základní duchovní práce není pro každého stejná. Dává to smysl, že se velmi lišíte ve vaší životní cestě? Potom oceňte tento předpoklad tím, že nebudete mít žádnouspolečnou doktrínu pro všechny“. U meditace není nic „dobré nebo špatné“. Je jenom to, co pociťujete, že je správné pro váš život a vaši životní práci.
.
Moji drazí, někteří kroutíte hlavou a říkáte: „No dobrá, to znamená, že se od nás nečeká, že budeme meditovat?“ Jak daleko můžete dojít v lineárnosti? Já chci, abyste se cítili pohodlně. Chci, abyste to pochopili. Lidské bytosti chtějí vyšší autoritu, aby jim řekla, co mají dělat a jak to mají dělat. To se začíná měnit. Copak to necítíte? Vystupte z formy, kde hledáte potvrzení od nějaké vyšší autority. Tou nejvyšší autoritou je tvořivé semeno ve VÁS. Vaše intuice vám dá odpověď na ty nejnáročnější životní otázky.
.
Vaše intuice vám poví, jak dlouho meditovat, jestli vůbec, a co při tom dělat. Nemusíte se na nikoho obracet a ptát se: „Je to OK?“ nebo: „Existuje nějaká kniha?“ Ty dny jsou pryč, drazí. Ano, v ezoterické komunitě budou vůdcové, ale to jsou rádci v moudrosti a ne duchovní diktátoři. Nechejte je vést láskou a soucitem, ne informacemi a pravidly o tom, jak byste vy měli žít svůj život. Nechejte je vést příklady toho, jak jste zplnomocnění a ne pravidly, nebo co a jak dělat, nebo nějakou doktrínou, která je pro všechny stejná. Nechejte to „co, proč, kolik a kdy“ vzejít z tvořivého zdroje ve svém nitru. Jestliže to zvládnete, budete mít v životě právo na atributy, které jsou jen pro vás, ne pro masy. To nás přivádí k číslu pět.
.

Změna – ne tak příjemná
.
Číslo pět: v základní numerologii představuje číslo pět změnu. Chci, abyste vzali na vědomí, zvykli si a přijali změnu, která je chemická ve vašem těle. Chci, abyste ocenili, vzali na vědomí a přijali změnu, která je psychologická ve vašem těle. Vaše Akáša vám začíná dodávat velmi rozdílné a moudré informace, protože se začíná zvyšovat vaše vibrace. Začínáte zjišťovat, že to, kým jste si mysleli, že jste, se může změnit. Zvyky mohou zmizet – dobré i špatné. Při tomto procesu se lidská bytost může začít bát. Není to zajímavé? Proč by změna v nové energii u starých duší měla způsobit strach?
.
V každé konkrétní době existuje posun v tom, na co jsou lidé zvyklí. Lidé se obávají. Proto prosíme o změnu v přijetí a o moudré přepsání lidské povahy. Chtěl bych, abyste začali vítat změnu ve svém životě a dívali se na ni jako na něco pozitivního. Ať už je jakákoli. To vás přeladí na energii nové Země, takže budete moci přežít a zůstat naživu! Až tak moc je to důležité.
.
Získáte nové návyky, považované za dobré i špatné, a ty přijdou přímo z vaší stále aktivnější Akáši. Mnozí se budou strachovat a říkat: „Odkud to přišlo?Máte milovat to dobré a pochybovat o tom ostatním. To dobré může přijít způsobem, který odhodí staré, špatné návyky a touhy, a také z velké části ovlivní, co chcete jíst. Velká změna ve stravování vás může šokovat a překvapit, a můžete zhubnout nebo přibrat, podle přání. Ať už jste žádali o cokoli, co je nejzdravější pro vaše tělo, bude se zdát, že jde o „převzetí kontroly“ vašimi buňkami.
.
Akáša se začíná sama vyrovnávat s „vícenásobnými kulturními celoživotními událostmi“. Tento bod znamená, kolik životů jste žili v kultuře, kde jste jedli nebo žili určitým způsobem. To se stává chemií, kterou chce vaše tělo nyní. Co vy na to? To by bylo místo rychlého občerstvení nebo nakupování normálního jídla. Co vy na to? Takže – kolik z vás s tím bude souhlasit nebo se toho bude obávat? Chci, abyste se uvolnili a dovolili Duchu, aby ve vás začal budovat nového člověka. Víte, jak jsme to nazvali? Je to proces, který nikdo nečekal: vzestup během života. Jste to vy, přecházející do nové energie, zatímco jste naživu – proces, který předtím vyžadoval reinkarnaci. Slyšíte, co vám říkám? V minulosti jste museli zemřít, vrátit se zpět, a znovu se vyladit, abyste mohli dělat to, co vám říkáme, že můžete udělat teď, když tady sedíte. Pokud se toho nebojíte.
.
Vaše innate musí být přeprogramovaná. Řekli jsme vám to už dříve a teď to děláte skrze afirmace, pozitivní myšlení a chování, které teď měníte [soucitné jednání]. innate je zvyklá na starou představu, že motorem osvícení je reinkarnace. Musíte zemřít a vrátit se zpět, abyste využili výhodu toho, co jste se naučili, ale teď už nemusíte. To je nové. Již dříve jsme vám předali channeling, který o tom mluvil ⃰⃰  ⃰.
.
Chci, abyste o tom přemýšleli tímto způsobem. Kolik z vás se cítilo, jako byste byli pár posledních let v problémech? Různí se to od strachu ze života po nepříjemné duchovní změny a jiné pocity. Chci, abyste teď získali odvahu oslavovat tyto problémy! Byli jste přelaďováni, drahé lidské bytosti. Možná jste byli přeladěni a sbíráte věci z minulosti, které vás udělají zdravějšími a dají vám delší život. Co kdybyste prožili stovky let v jedné kultuře a jen několik let v této? Nemyslíte, že vaše buněčná struktura chce ty nejpohodlnější atributy – více starého jídla? Jestliže říkáte ano, pak ve svém těle uvidíte chemické změny, aby se přizpůsobilo novému člověku. Je to člověk, který začíná vnímat Akášu. Duchovní evoluce začala.
.
To jsou změny, které nedokáže provést žádná medicína. Ta pracuje se základním zdravím. Co je ve vaší krvi? Dělali vám poslední dobou krevní test? Zjistíte, že dokonce i ten se může změnit.  Ach ne, vaše krevní skupina se nezmění, ale rovnováha ostatních atributů ano – kvůli tomu, co jíte.
.
A tady je to, co vám chci o těchto věcech sdělit, je to důležité. Jestliže jsou tyto věci příliš velké, někteří z vás je hluboce pociťují a obávají se jich. Co jsem vám říkal o strachu? Strach zastavuje světlo. Opravdu chcete zastavit tento proces změny? Je to všechno, pro co jste žili, a děje se to proto, že žijete v této nové době. Jestliže si přejete pokračovat, moji drazí, pak zastavte obavy ze světla, které jste vy. Pochopte, že je zde energie, kterou jste nečekali. To bylo číslo pět.
.
Časové kapsle a planetární evoluce
.
Číslo šest: šestka je božské číslo. Odkazuje k vyššímu já a mnoha dalším atributům, které hovoří o duchovním systému s přiměřeností a soucitem. Časové kapsle této planety se otevírají a začínají vám přinášet velké množství rychlé energie duchovní evoluce, kterou ještě nelze vysvětlit. Jestliže se ptáte: „Co to je?“ odpověď zní: „Ano.“ I o tom jsme mluvili již dříve.⃰⃰  ⃰  ⃰
.
Moji drazí, moudrost starých národů říká, že zatím nedokážete definovat v numerologii mistrovské číslo 44 a mistrovská čísla za ním. To protože nemáte vědomí pro pochopení toho, čím jsou. Nevíte, co nevíte. Jestliže to dokážete přijmout a dokážete pochopit, že existují věci zatím nepoznatelné, potom se vyrovnáte s číslem šest.
.
Časové kapsle starých národů, které vás osely, se otevírají, protože jste překročili milník roku 2012. Nalévají své multidimenzionální atributy do mřížek planety [magnetická mřížka – krystalická mřížka – mřížka Gaii]. Nalévají novou energii života prostřednictvím zrychlené evoluce. To všechno jako první zachytí staré duše, a věci, které jsem obsáhl – jedna až pět – jsou tím usnadněné. Jsou to katalytické energie, o kterých zatím nevíte, které budou nakonec zodpovědné za vývoj myšlení a zvýšenou moudrost. Za několik let budete mít pro ně dokonce v psychologii i jméno.
.
Všechny tyto věci mají co dělat se zdravým rozumem a moudrostí. Avšak více než to. Začne se objevovat určitý druh znalostí, které nakonec lidstvo přijme jako „způsob věcí“ a nazve to novou lidskou přirozeností. Vzroste soucitnost a změní to, co chce veřejnost vidět v kinech, televizi a na internetu. Pomalu se začne projevovat zvýšená moudrost. Tendence k vyzrálosti a míru na Zemi začala. Jak jsme popsali dříve – stará energie planety bude bojovat až do konce. Bude se snažit udržet při životě staré způsoby. Staré způsoby budou prohrávat, stará energie se nebude reinkarnovat jako stará. Pomalu bude eliminována, stejně tak jako základní škola byla eliminována z vašeho osobního života, když jste postoupili výše.
.
Tendence ke zdraví a dlouhému životu bude vzkvétat, a mnohé bude odhaleno a změněno, aby to bylo možné. Duchovní bdělost pro masy přijde mnohem později, až zdravý rozum lidské rasy začne „spojovat body“. Řekl jsem vám, že to bude složité, protože mnozí z vás viděli budoucnost jako nějaký druh duchovní exploze. Nebude tomu tak. Bude to pomalá změna vědomí v souladu se zdravým rozumem, která povede k dalšímu uvědomění. Tak to funguje.
.
Energie, která obchází kolem planety, se nakonec stane tím, jak myslíte, a změní lidstvo ve světlejší, výše vibrující skupinu duší. V tomto procesu ubude chudoby a nemocí, sociální problémy budou vyrovnanější, tolerance se dostane na novou, vyšší úroveň, a nové myšlenky učiní přežití mnohem snadnějším. Nic z toho nebude mít nic společného s vnímanou duchovností. Ještě ne.
.
Takže zde budou ateisté a agnostici, kteří budou vědět o delším životě, míru na Zemi a soucitu. Přesto to nebudou spojovat s ničím „zvenčí“. To protože pro ně to bude intelektuální, intuitivní a tak, jak to je. Nazvou to novou pokročilou lidskou přirozeností a nebudou vědět, odkud se to vzalo. Ještě ne. Tito intelektuálové se budou ohlížet zpátky do historie a řeknou, že jsme měli barbarskou dobu až do roku 2012, kdy se lidstvo začalo stávat moudřejším. Za sto let se ohlédnete zpět a spatříte lidstvo, které bylo mnohem odlišnější a daleko násilnější. Sociologové doplní do svých grafů nový růstový stupeň, protože to bude signál změny v myšlení, jaký ještě nebyl spatřen. Bude na něj pohlíženo jako na konec lidské nezralosti a začátek moudřejšího lidství. Ale po dlouhou dobu nebude shoda v  „Bohu v nitru“. Ale bude panovat více tolerance mezi věroučnými systémy.
.
Ale vy a já budeme vědět, co je důvodem těchto změn. Časové kapsle se otevírají a vlévají do vás energii katalytického přeladění vědomí. Přichází to od vašich semenných rodičůPlejáďanů – kteří vás nadmíru milují, podobně jako rodič své dítě, ale mnohem odlišněji. Hrdost, kterou vůči vám pociťují za to, že jste překročili ten milník, a to, že vás sledují při procházení vířením tmy a světla, je známo. Sledovali vás, jak jste se vyrovnávali s tím, co je na vaší planetě stále ještě temné, jak moc vás bolí srdce při tom, co vidíte, a sledovali smrt, která je zde. Jsou potichu, protože svobodná volba je pouze vašev tom, jak rychle změnit planetu. A vy řešíte skládačku tak, jako to dělali oni.
.
Poznání, že se všechny tyto věci recyklují, a vhodnost vyučovaných lekcí, vám dají větší moudrost. To všechno se právě teď vlévá do mřížek. Je těžké o tom mluvit, protože nevíte, co nevíte. Vaši semenní rodiče to viděli a vědí, kam to směřuje, a jsou bez dechu – sledují, jak otevíráte dveře k tomu, co zažili i oni.
.
Bude to chvíli trvat, ale otevřeli jste dveře, a jak čas poplyne, odhalí se vám, o čem to všechno je. Ptáte se, proč já Kryon tolik miluji lidstvo? Právě jsem vám to řekl, protože jsem to viděl už dříve. Stejně tak i ostatní – ti z Orionu, Arkturiáni, a další jména, která jste už slyšeli. Oni všichni tím prošli; ti všichni vás teď sledují; všichni právě teď oslavují váš život. Někteří z vás budou rozumět a vědět, že mám pravdu, a další dnes večer odejdou nebo vstanou ze svých židlí, a sotva si těchto informací povšimnou nebo taky vůbec ne. To je svobodná volba a tu ctíme; ctíme ji tak moc kvůli vám všem. Od Ducha nepřijde žádné posuzování. Když odcházíte a myslíte si, že to bylo krásné setkání a nic víc, tak s vámi ze dveří vychází úplně stejný počet andělských bytostí jako s léčitelem nebo šamanem. Každá lidská bytost je stvořená rovnocenná. To znamená, že vy všichni máte stejný duchovní potenciáluvědomění Stvořitele ve svém nitru.
.
Toto je poselství pro dnešní den. Ach, lidská bytosti, toto není nová doba vašich otců. Je to vaše nová doba.
.
KRYON
.
* [The Way of it, Feb 2015] – překládáme. Nebylo Leem převedeno do textové podoby, překládáme z mp3 záznamu živého channelingu Kryona. Tento konkrétní záznam má 21 minut, všechny 3 záznamy z Austinu celkem pak 56 minut.
.
** [The Innate Revealed] –   Záhadná innate (2013),  Odhalená innate  (2014)
.
*** [The Nodes and Nulls of the Earth – part II] – Uzly a nuly planet Země – část 2.
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – This is not your father’s new age
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.