3-2015 Kryon

„Stará duše definována“

Tisk
Tento živý channeling byl přijat na Bali, Indonésie , 29. března 2015
.
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.


Zdravím vás, moji drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Vždy existuje nějaký systém, a v tomto konkrétním případě nové energie tento systém oceňuje staré duše stejně jako jakýkoliv dnešní systém.

.
Moji drazí, již mnohokrát předtím jsme vám řekli, že ti, kteří v tomto časovém okamžiku proměňují vaši planetu, jsou ti s největšími zkušenostmi. Když říkáme, že mají největší zkušenosti, myslíme tím ty, kteří žijí na této planetě stále znovu a znovu v souladu s energií vaší Země. To jsou právě ty staré duše, o kterých mluvíme, a ty mají zkušenosti z mnoha životů.
.
Rád bych vám něco řekl, pokud to snad ještě nevíte. Staré duše jsou ty, které se právě teď probouzejí pro nové myšlenky a představy. Staré duši může být méně než 20 nebo i více než 80 let. Na tom nezáleží, protože váš chronologický věk se měří jen za tohoto života. Váš akášický věk ukazuje na to, kolik životů jste žili a jak jste dnes díky tomu moudří.
.
Dokonce i teď budou tací, kteří se budou ptát: „Jsem stará duše?“ Dříve než budete moci zodpovědět tuto otázku, chci vám poskytnout parametry staré duše, abyste o nich mohli na konci tohoto setkání přemýšlet. Ale dříve než to udělám, chci vám znovu něco sdělit. Vidím sladkost, krásu a účel vašeho bytí zde. Přicházím z opačné strany závoje, kde neexistuje čas a představa reality se v mnohém liší od té zdejší. Na místě, kde jsem – pokud tomu chcete říkat místo – existuje uznání toho všeho, co jste. Vidíme frustraci ze života, který žijete a současně krásu životů, které jste žili dříve. Vidíme, čím jste prošli, i to čemu věříte, že jste kvůli tomu tady. Vidíme to vše najednou v celé velkoleposti, a vy se stále ptáte: „Jsem stará duše?“ Překvapuje nás, že se vůbec můžete na něco takového ptát, když tady sedíte.
.
Moji drazí, je toho mnohem více, co bych chtěl, abyste cítili – tolik, že o tom ani nedokážu mluvit. Chci, aby vám toto poselství znělo pravdou, abyste věděli, kdo jste. Chci, abyste nastoupili cestu, která pomáhá potvrdit to, co už na jisté úrovni víte. Jste stará duše. Dovolte mi učinit prohlášení. Já vím, kdo je zde, a každý, kdo poslouchá v této chvíli v této místnosti můj hlas, je stará duše – vy všichni, každý jeden z vás.
.
Mezi vámi existují velké rozdíly, které se týkají délky času, který jste na planetě. Pomyslete na to, co jste zažili, na ty různé kultury, ve kterých jste byli, na bitvy, kterými jste prošli a na důvody, proč jste přišli. Chci vám sdělit, že zkušenost této skupiny je ohromující a není taková, jak si myslíte. Vy myslíte lineárně a myslíte si, že jednoduše žijete nějaký počet životů jako různé druhy lidí. My naopak spatřujeme vaše životy jako katalyzátory Země.
.
My nazýváme jeden život „zkušeností“ nebo „vyjádřením“ duše na Zemi. Co si myslíte o duši, která přijde na tři měsíce a zase odejde? Mohli byste si myslet, že je tu něco špatně, že je to tragédie ztraceného dítěte. Ale ve skutečnosti se to děje dle předchozí dohody s dušemi rodičů. Je to způsob, jak se naučit nebo předat určitou lekcinebo je rodičům dána příležitost, aby se skrze svůj zármutek stali duchovními. Co s tím? Takový je život, hluboký svými možnostmi, jenž trvá pouhé tři měsíce! Často je tato životní zkušenost poskytnuta jen starým duším. Mysleli jste si, že byste mohli udělat něco takového? Je to tak základní, tak hluboké a tak významné! Možná se nějaká matka duchovně probudila a položila otázku svého života, kvůli tomu, co jste udělali a co jste souhlasili udělat… a vy přijdete a odejdete v pouhých třech měsících.
.
A co tak přijít na tuto planetu, abyste žili jen do 19 let a potom skončili na bitevním poli nožem, který vámi projde? Mohli byste říci: „Co to komu přinese dobrého? Škoda jednoho života!“ Rád bych vám řekl, drahé lidské bytosti, že každý nádech, který jako stará duše na této planetě uděláte, je významný, počítá se, je zaznamenán, a je nádherný. Někteří z vás museli být na bitevním poli, jako ti, kteří padli, a někteří z vás museli být na bitevním poli jako vítězové. Je to zkušenost, a v této době je pro staré duše potřebné obojí. Co dobrého to přináší? Možná, že si na to jednoho dne vzpomenete, abyste měli sílu říci: „Už žádná bitevní pole!“ Vaše moudrost si uvědomí, že nezáleží na tom, jestli jste vítěz nebo poražený, protože obojí představuje nepatřičnou nízkou energii pro Novou Zemi. Válka není přijatelná! A jen staré duše to budou vědět prostřednictvím zkušenosti.
.
Chci vám předat atributy staré duše, pomalu, a požádám vás o zkoumání vlastního nitra. Jinými slovy, chci, abyste analyzovali tyto věci osobně. Nic si nenalhávejte. Nestavte se na odpor. Chci, abyste seděli a vyčistili se pro to teď hned. Jsou toto i vaše atributy?
.
První atribut
Tím prvním, co ukazuje na to, že jste stará duše, je, že toto posloucháte (nebo čtete – pozn.překl.)! Nemám před sebou místnost plnou lidských bytostí, které jsou prostě jen zvědavé. K učení, které zde představujeme, v tomto druhu energie, jsou přitahovány jen staré duše.
.
Chtěli jste sem přijít? Mnozí říkají, že ano, ale několik z vás sem bylo přivedeno někým, kdo chtěl, abyste viděli, co se zde děje. Řeknu vám, že to je synchronicita a ne náhoda. Dokonce i ti, kteří si nevybrali být zde a jsou tady díky jiným, jsou staré duše. To platí i pro posluchače, kteří to snad poslouchají poprvé. To není náhoda!
.
Tím prvním, co ukazuje na to, že jste stará duše, je, že jste zde. Moji drazí, co slyšíte nebo o čem přemýšlíte, když mluvíme? Slyšíte Kryona nebo přemýšlíte o obědě, který bude následovat? Buďte poctiví. Staré duše jsou zvědavé! Když jde o tuto energii, jsou k ní přitahovány jako můra k plameni. Staré duše, vy víte, proč jste tu a na určité úrovni chcete víc. Jste houbou na informace a není to zvědavostí, ale kvůli informacím, které v této době začínají rezonovat pravdou. To je číslo jedna.
.
Druhý atribut
Někteří z vás začínají mít to, co nazvu hlubokou vzpomínkovou zkušeností. Vy jste to nazvali déjà vu – frází, která znamená, že si můžete myslet, že jste danou energii zažili již dříve. „Mám pocit vzpomínky, ačkoliv si nemůžu vzpomenout, jestli se to stalo nebo ne.“ Některým z vás se to stává stále znova. Možná někoho potkáte, pak se rozloučíte a na určité úrovni víte, že jste tu osobu už viděli někdy dříve? Později si uvědomíte, že jste se s ním nikdy nesetkali. Možná jste šli na nějaké shromáždění a setkali se s někým, kdo je přátelský a připadá vám známý, jako rodina, a přece jste jej nikdy nepotkali. A určitým způsobem, skrze to všechno, si uvědomíte, že to musí být nějaký starý přítel a vy osvěžujete hluboké přátelství s akášickou rodinou. Možná jste se potkali s matkou nebo dcerou z minulého života? Muži potkají bývalé druhy, ke kterým se cítí určitým způsobem přitahováni, a budou jim říkat „kámoši“ nebo „chlapi“ nebo jakkoliv je to třeba, aby verbálně signalizovali, že s nimi chtějí být. Je to dokonce ještě více než to.
.
Někteří z vás budou hledat podobnost vědomí s ostatními, ale je to vice než to. Začínáte si vzpomínat na věci, energie, které nazvu akášické probouzení. Stále více a více z vás je přiváděno do situací, které vypadají známé, a vy vidíte obličeje, o kterých si myslíte, že je znáte, přestože je to v tomto životě poprvé! Můj partner to zažívá, když jezdí do jiných zemí a kultur, kde nikdy před tím nebyl, a tam potkává bratry a sestry. Je pak pro něj těžké odejít. Mnozí nemluví jeho jazykem a jsou dosažitelní jen prostřednictvím tlumočníků, a přece, když se podívá do jejich očí, tak ví, že jsou rodina. Jeho zkušenosti na planetě jsou s těmi, které zná. Setkává se s rodinou.
.
Toto je znamení, že jste stará duše a někteří z vás to prožívají stále znovu. Navíc, kolik z vás spatřuje pravidelně na hodinách 11:11? Je to mimo synchronicitu, pokud to považujete za pouhou náhodu. Vidíte toto číslo příliš často, než aby to byla náhoda? Věděli jste, že to je určitý dodací systém pro staré duše, aby věděly, že jimi jsou? A o tom to je. Je to komunikační systém, systém lásky, který říká: „My víme, kdo jste, staré duše!“
.
Třetí atribut
Možná, že jste ženy, které nikdy neměly děti, a přesto je na určité úrovni máte! Vy to víte a cítíte to. Možná jste nikdy neměly děti a rozhodly jste se, že je mít nebudete! Nemusíte, protože cítíte, že jste měly děti vždy a je čas na přestávku. Ale víte, jaké to je, že? Opravdu, staré duše. Byly jste zde dost často, aby vaše Akáša vyprávěla o bytí zasloužilou matkou. To samé platí i pro muže. Někteří muži, kteří jsou jemně založení, a kteří by nikdy nezranili jinou lidskou bytost, mohou intuitivně vědět, že byli bojovníkem. Cítí, nebo dokonce ve spánku sní, že několikrát vztáhli svůj meč na jiného člověka a ví, jaké to je vzít život. Jestliže jste muži, kteří mě teď poslouchají, vyzývám vás, abyste se tam se mnou ve své mysli vydali. Ucítíte a budete vědět, že jste byli součástí opovrženíhodných skutků. Mluví o tom vaše Akáša a je to součástí vaší buněčné struktury. Ať jste v této době, jak chcete jemní nebo respektovaní, vy víte, že máte nitru toho bojovníka.
.
A teď, jestli opravdu chcete obdržet ezoteriku, poslechněte si toto. Ženy v publiku, vy víte, že máte v nitru bojovníka také a cítíte jej. Byly jste na bitevních polích Země také a vy to víte. Ačkoliv nereagujete jako muž, můžete reagovat na energii bytí ve válečném dramatu. Víte, jaké to je na bitevním poli – přežít nebo ne. Historie zahrnuje tolik vyhraných a prohraných bitev, že to znamená, že vy všichni v této místnosti jste se v minulosti mnoha z nich naplno zúčastnili. Někdy jste zemřeli pro svého Boha a někdy jste zemřeli pro nic za nic, ale všichni máte zkušenost toho, že víte, jaké to je přijít a rychle a dramaticky zemřít. Muži a ženy, nesete energii minulosti a příští čas kolem toho vás ovlivňuje, a vy se můžete rozhodnout, pokud chcete, že to uděláte znovu nebo ne. Ve starší energii se mnozí z vás rozhodli, že to budou dělat stále znovu, a rodí se rodiny vojensky založených mužů a žen. Ostatní se probouzejí k pocitu skoncování s tím vším. Některé ženy vyčerpané válčením se stávají matkami. [Kryon se směje.]
.
Čtvrtý atribut
Existuje tolik známek toho, že jste stará duše, že si je možná ani neuvědomujete. Některé jsou skryté. Zde je jedna z nich, kterou chci, abyste teď a tady prošli ve své mysli. Jste naivní nebo moudří? Teď připouštím, že naivní člověk si nikdy nebude myslet, že je naivní. Já mluvím o moudrosti přesahující vaše léta. Máte moudrost přesahující vaše léta? Odpověď je v každém případě ano. Vy to víte, a sedíte tady s veškerou upřímností se svými těly, se svou moudrostí, a víte to. Jsou zde někteří mladí lidé, kteří ji hluboce cítí – tu moudrost přesahující jejich léta. Jak je to možné? Jak byste mohli popsat ten pocit? Moji drazí, právě jsem vám předal jeden z klíčů k poznání, že jste stará duše. A vím také, že o tom nikdy s nikým nemluvíte.
.
Jak byste vůbec mohli takovou věc někomu říci, aniž by si pomyslel, že je vaše ego mimo kontrolu? Jestliže řeknete: „Jsem moudřejší než kdokoliv kolem mě,“ lidé se budou ptát na vaše důvody a možná nebudou chtít být ve vaší blízkosti. Ale upřímně, teď jen mezi námi, není to tak? Moji drazí, tady je tajemství, které si všichni nesete, a máte je společné se skupinou. Přicházíte společně s nimi a uvědomujete si, že jste nalezli moudrou rodinu. Vaše moudrost přichází skrze zkušenost. Zaplatili jste za ni, moji drazí. Tak poznáváte, že jste stará duše.
.
Pátý atribut
S tím dalším se dá jen obtížně vyrovnat, a my jsme o tom mluvili už dříve v několika předcházejících channelinzích. Je jedna věc, kterou Akáša vytváří ve vaší osobnosti. Žití životů stále znovu ve staré energii přináší problémy se sebevědomím. Po celé věky jste tlačili proti staré energii a moc se vám nedařilo. Stará energie vždy vedla a vy jste se museli před ní buď skrývat, nebo s ní bojovat. Mnozí z vás při tom zemřeli. V průběhu historie tomu nikdy nebylo jinak. Jeden život za druhým jste prožili v těchto podmínkách, vždy donuceni k ústupu, a to až doteď.
.
Teď jste se probudili na této planetě v době, kterou prorokovali prastaří. Je plná potenciálních změn a ta proroctví jsou naplňována. Energie je konečně na vaší straně a o tom jsme mluvili několik minulých let. Ale pokud jde o tuto bitvu se starou energií, jaký je váš postoj k ní? Je to naprostý nedostatek sebevědomí. Nežádám vás, abyste zvedli ruku a potvrdili to, protože to mnozí z vás cítí. Pátrejte teď hned ve své duši a budete vědět, že mám pravdu. Možná, že jste navenek asertivní, a jste přísní k druhým, ale když jste sami, ptáte se, kdo jste. Ptáte se, jestli to zvládnete; ptáte se, jestli máte pravdu. Taková je stará duše.
.
Vaše zkušenosti napříč historií způsobily, že pátráte ve své mysli, abyste viděli, jestli jste hodni toho být tady a teď v této nové energii. Vaše logika to vše zvažuje a často dojde k tomuto výsledku: „Možná vůbec nejsem hoden tu být,“ nebo „stane se to zase?“ nebo „jsem na to příliš starý!“ Na tohle myslíte, že? Nedostatek sebevědomí je atribut staré duše. Je naprosto pochopitelný. Kolikrát jste prohráli ten stejný zápas dříve, že už nechcete být jeho součástí? Ale ten zápas se změnil.
.
Energie planety se začíná obracet, a rovnováha vědomí světla a temnoty se mění
. Až se naučíte, kdo jste, proč jste tady, a proč se cítíte tak, jak se cítíte, začne to dávat smysl. Není nic lepšího než objevování pravdy, protože to vyřeší minulost. Objevování pravdy o minulosti také postaví budoucnost do správné perspektivy a vy začnete mít sebevědomí, jaké si zasloužíte.
.
Bitvy temnoty a staré energie probíhají všude kolem vás a vy vidíte, jak probíhají ve společnosti naprosto rozdílným způsobem. Existuje všeobecný pocit, že lidské bytosti si kdekoliv kolektivně zasluhují rovnost, pohodlný život, spravedlnost, dobrou kvalitu života a integritu vedení státu. Toto je tou hlavní bitvou dneška – změna obranného postoje od dělání věcí stejným způsobem k přechodu k něčemu, co lidstvo ještě nikdy dříve nevidělo.
.
Šestý atribut
Odhalení smyslu. Stará duše má tolik zkušeností z minula a existuje taková historie, že se mnozí rozhlédnou kolem a řeknou: „Jaký je smysl mého bytí tady?“ Často hledají jiné, aby jim řekli, co je tím smyslem. Mohou jít na setkání, kde jsou si docela jistí, že vědí, co to je, ale hluboce uvnitř nemají žádnou představu. Ptají se: „Jaký je můj účel? Co tu dělám?Je to proto, že je energie jiná.
.
A jako stará duše pokládáte tyto ezoterické otázky, protože někteří z vás, pokud ne všichni, na určité úrovni mate pocit nenaplněnosti tím, co děláte. Myslíte si, že to není dost, nebo že to jde jiným směrem, než jste si mysleli na začátku. Staré duše, vaše otázky opravdu ukazují, že jste starou duší! V nové energii, je zjišťování vaší cesty matoucí a frustrující! Protože v těch mnoha životech, které jste žili předtím, jste nikdy nežili v této energii.
.
Toto je pro vás základní energie, a tak se cítíte poněkud ztraceni, nebo možná účel vašeho života není jasný, protože ta nová energie vám nedává žádnou zpětnou vazbu, jako tomu bylo v případě té staré. Nemůžete to říci s jistotou, protože nemůžete věřit tomu, co cítíte. Takže si kladete otázku: „Dělám to správně? Je něco, co bych mohl dělat lépe nebo častěji?“.
.
Řeknu to ještě jednou. Staré duše, jak jste se začaly vyvlékat ze starých způsobů, začíná se naplno ukazovat vaše síla. Začínáte si uvědomovat nejen to, kdo jste, ale i to, že si zasluhujete být zde. Přišli jste s takovou zkušeností, že si ji začínáte přitahovat akášicky. Možná si ani neuvědomujete, že to děláte, ale opravdu to tak je. Intuice se zvyšuje, a začínáte dostávat rady pro svůj vlastní život. Dostáváte synchronicitu toho, kam jít a co dělat, a to vše založené na tom, že jste dnes stará duše.
.
Ti, kteří právě přicházejí na tuto planetu, moji drazí, se jen tak rozhlížejí kolem a učí se, jak to všechno funguje. Oni jen přežívají. Nemají ještě nástroje zkušeností, které máte vy. Oni je získají, ale teď si je jen představují. Avšak vy víte, o čem to je, a máte moudrost vzpomínek. Začínáte řešit problémy lidstva, a před nějakou dobou jsme vám řekli, jaký je účel vašeho života. Řekli jsme, abyste se uvolnili a prostě „byli tady“. Řekli jsme, že nezáleží na tom, co děláte, a že vaše práce není tak důležitá jako vaše přítomnost. To je koncept, který nepracuje s tím, co vám říkali vaši rodiče.
.
Poslouchejte: Nezáleží na tom, co děláte! Vaše světlo pomáhá této planetě, ne vaše práce. Této planetě pomáhá vaše pátrání po tom, kdo jste. Jen pouhým dnešním sezením na této židli pomáháte této planetě! Krystalická mřížka si pamatuje, co děláte, a energie vzniklá z vašeho vědomého pátrání přetrvá po generace. Tím, že jste zde coby zkušená duše, vkládáte do mřížek této planety svou zkušenost moudrosti, energii vyspělosti svého života. To je to, co právě teď děláte.
.
Tato konkrétní nová energie na planetě, právě teď, je jako jakási houba absorbující vaše zkušenosti a sílu Akáši, takže příští generace budou mít to, co jste se naučili vy jako stará duše
. Existuje systém, který je daleko za hranicemi toho, o čem jste si mysleli, že by mohlo být. Zatímco sedíte a zoufáte si v pochybnostech, jestli si zasloužíte zde být a jaký je účel vašeho života, tato planeta doslova absorbuje všechno, co jste udělali a díky tomu vyzrává. To je ten systém, o kterém potřebuje stará duše slyšet.
.
Uvolněte se a buďte. Vězte, že jste zde za nějakým účelem. Uvolněte se a dovolte synchronicitě, aby vás vtáhla do další oblasti, která k vám bude benevolentní a nádherná, jestliže to dovolíte. Prošli jste již tolika životy, kdy jste trpěli, že je pro vás snadné myslet si, že jste zde proto, abyste trpěli znovu. Není to tak! Rodiče, přivedli byste na tento svět své děti úmyslně proto, aby mohly trpět s vámi? To nedává žádný smysl. To není duchovní zdravý rozum! Musíte začít používat inteligenci Ducha – ptejte se:Co bych tak udělal, kdybych byl milujícím, laskavým Bohem?“ Tehdy, na určité úrovni, se objeví vnitřní hlas, který řekne: „Ty Jsi! Jsi kouskem celého stvoření.“ Můžete si zodpovědět své vlastní logické otázky, jestli chcete, protože vaše moudrost vám předává záblesk zdravého rozumu mysli Stvořitele.
.
Sedmý atribut
A nakonec číslo sedm, o kterém jste možná nikdy nepřemýšleli. Moji drazí, máte něco, co hluboce cítíte, a je to zřejmé. Ale myslíte si, že to má každý. Nemá. Stará duše v této energii má schopnost cítit se hluboce milovaná Bohem a ostatní ne. To vyžaduje dospělost! Trvá to celé životy zkušeností, abyste pochopili laskavost Stvořitele, jak k tomu dojde a jaký to má vnitřní význam.
.
Proto je tak složité vyvést nějakou mladou duši z postoje bytí obětí k pocitu, že je Bohem milovan
á
. Nemají žádnou představu o tom, jaké to je! Vy ano! Je zde něco, co jsem nikdy neřekl o svém partnerovi, a zde to odhalím úplně poprvé. V průběhu let vám mnohokrát předal Kryonův příběh, a řekl vám, co se s ním dělo, když poprvé usedl na židli a přivolal mě. Cítil emoce! To byl jeho katalyzátor a ten mu umožnil usedat na židli stále znovu a znovu. A nejenže tu emoci cítil, cítil ji rád. Na určité úrovni ji tento inženýr poznal a věděl, co znamená. Byl stará duše! On je stará duše, a byl připraven pocítit lásku Boha. Poznal rodinu a to, moji drazí, nové duše nedokážou. Ony nerozumí vašemu zralému pocitu, že jste milováni Stvořitelem. Budou, ale vyžaduje to zkušenosti.
.
Jestliže jste stará duše, cítíte to. Jestliže to cítíte, jste stará duše. Blahopřeji vám všem k tomu, kdo jste. Vy jste ti, kteří změní tuto planetu. V této místnosti, do které jste přišli z různých míst, z tolika zemí a mluvíte tolika jazyky, máte právě teď společné jedno všichni: jste spolu a můžete cítit Boží lásku.
.
Měníte planetu svou pouhou přítomností zde, pracovníci světla. Krystalická mřížka absorbuje světlo, které přinášíte, které jste si zasloužili a přinesli nám všem.
Toto je hluboký systém. Tato nová energie planety potřebuje zkušenosti a moudrost starých duší, aby ovlivnila ty, kteří se narodí v budoucnu. Tento systém je ezoterický, těžko popsatelný a hluboký. Myslete na to. Tím, že dnes žijete, napouštíte mřížky znalostmi a moudrostí pro budoucí generace.
.
Jak si myslíte, že lidstvo bez znalostí dozraje a duchovně se rozvine? Odpověď zní, že je to nemožné, pokud nenastane nějaká změna – a katalyzátorem této změny jsou akášické zkušenosti vaší staré duše. Vkládáte ji přímo do mřížek planety pouhým bytím tady, a tím, že tomu rozumíte. Toto a otevírání časových kapslí ⃰ pomalu vytvoří vzestoupenou planetu. Vy vyséváte semena budoucnosti tím, že jste v této místnosti a dovolujete nám, abychom k vám mohli hovořit.
.
Už končím. Co uděláte s těmito informacemi? Chci, abyste o těchto věcech přemýšleli, jestli chcete, jestli můžete. Chci, abyste na to všechno mysleli a položili si otázku: „Je možné, že jsem více, než jsem si myslel, že jsem? Je možné, že Bůh ví, že tu sedím se všemi svými pozemskými problémy a frustracemi? Opravdu se Bůh stará o všechny záležitosti, které musím splnit, nebo o děti, které musím vychovat? Zajímá se Bůh o příbuzné, které musím potěšit nebo o šéfy v práci? Je možné, že mě Bůh skrze to všechno miluje?“
.
Odpověď zni, ano, ano, ano a ano!
.
Tak důležití jste, staré duše! Blahopřeji. Toto je účel vašeho bytí zde – prostě žít a vědět, že jste milováni.
.
A tak to je.
Kryon
.
Zdroj originálu: http://www.kryon.com/  – přepis – The Old Soul Defined
.
* “Uzly a nuly Země”, část 2
.
Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz a www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
.