5-2017 Kryon

Kryon v Ženevě – 3

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem v Ženevě – v CERNu, Švýcarsko, 16. května 2017.

Zdravím drazí; já jsem Kryon z magnetické služby.

Drazí, toto JE posvátný čas. A musíme tady opět říct, že ta věc, která ho činí polévkou koherence (soudržnosti), je to, jak to vnímáte. Cítíte, že tyto zprávy pocházejí z druhé strany závoje? Nebo to cítíte jinak?

.

Můj partner to takto dělá už 28 let. A za tu dobu pokaždé, když mi dovolí napojit se skrze něho, poznávám lidi na židlích – věřící, nevěřící, na tom nezáleží; vidím je prostě jako duše, které znám. Svobodná vůle vytváří často nejednotnost. Někdy ti, kteří jsou raději „silně rozumově založení“ nebo vědecky založení nejsou připraveni vzít v úvahu, že toto je skutečné, protože jim to narušuje strukturu, kterou téměř uctívají. A pak jsou tací, kteří mají schopnost vstoupit do čehosi mezi tím – uvědomují si, že za toto, i za vše ostatní je zodpovědný Mistr Fyzik (pozn. překl.: Bůh). Že můžete mít krásná pravidla fyziky a zároveň i krásnou lásku, soucit a víru, že existuje energie, kterou jste ještě nezačali využívat (doslova čepovat – pozn.překl.) – a tou je lidské vědomí. Začátky experimentů na této planetě, které vidí vědomí a fyziku zároveň, začínají dokazovat, že to, co si myslíte, drazí, dokáže věci vytvořit.

.

Je možné, že by lidské vědomí mohlo doslova změnit realitu planety, na které žijete, a přinést světu mír? A odpověď zní – ANO. Ale možná ne tak, jak si to představujete nebo tak, jak vám řekli ti, kdo jsou spirituálně zaměření – nemluvím o čase, kdy se všichni probudí ke spiritualitě. Ne to ne, ani zdaleka. Mluvím o čase, kdy se lidstvo probudí ke svému harmonickému potenciálu a uvidí, že TOTO je ta odpověď pro realitu. A zatímco někteří si to spojí se spiritualitou, jiní řeknou – je to prostě zdravý rozum. A na tom vůbec nezáleží. Jednoho dne bude taková celá Země – stále ještě s mnoha duchovními systémy, ale takovými, které spolu budou vycházet. S těmi, kteří řeknou „Takto nás naše historie učí uctívat Boha, a toto je prorok, který nám přináší to, co nás zajímá. Ale jsme monoteističtí a uvědomujeme si, že i vy máte zase svůj způsob lásky a uctívání. A i když to není náš způsob, nemůže to být špatně, neboť Bůh je Bůh a láska je láska.“ A, drazí, to je evoluce. Nebude to planeta, která se probouzí do něčeho podivně ezoterického nebo dokonce k jednomu systému. Je to něco lepšího. Jsou to lidé, kteří řeknou: „Je zcela zřejmé, že harmonie je to, co přežije“. A že jako pojivo slouží pochopení a soucit, které mohou změnit všechno. Kdybyste mohli zanalyzovat skutečně, co to je, řekl bych vámLidstvo se začíná vzdalovat od původní lidské přirozenosti; lidská povaha je to, čemu lidé říkají běžný postoj. To, co dělají lidé s lidmi – je to historie, která se opakuje – to je lidská přirozenost.

.

Ne. Drazí, to je stará lidská přirozenost. To je to, čemu říkáme původní lidská přirozenost – ta, se kterou začínáte, dokud si neuvědomíte, že to můžete změnit.

.

Největší odhalení, které lidé duchovně zažijí, je to, že Bůh vně se stal Bohem uvnitř. A to navyklé vnímání Boha bylo, že Bůh je kdesi tam, zatímco lidé jsou tady, takže se nikdy nepotkají. To je právě to běžné chápání Stvořitele, který je TAK VELKÝ, zatímco vy jste TAK MALÍ. A přece si v této době staré duše začínají vzpomínat; a cítit, že tam někde uvnitř, nějak, mají kousíček Stvořitele…. Náhle to začínají vidět jinak, než je učili; prostě vědí, že jsou milováni, ať se děje cokoli. NĚJAK se začínají osvobozovat od viny, o které jim říkali. A to jim umožňuje začít se radovat z toho, co budou dělat v budoucnosti. Jen si představte, jak většina obyvatel planety tlačí jedním směrem: k harmonii, porozumění, novému postoji – k tomu, aby to fungovalo. Protože to tady ještě nebylo. Běžná lidská povaha způsobuje, že se lidé shromáždí do skupiny a vzájemně si konkurují, soupeří spolu. Ať už to byly malé městské státy nebo větší země, to soupeření je jasné – ať už šlo o zdroje, nápady, moc či to byla záležitost ega.

.

Vy to neděláte už 70 let, drazí. Uvědomujete si, že země, které to dnes dělají, jsou zavržené? Řekli byste, že věci se přece jen trošku změnily? A že většina zemí na planetě, dokonce i bývalí nepřátelé a bývalí odvěcí dobyvatelé se sešli, aby se domluvili, utvořili spojenectví a uvedli ho do chodu…? Právě teď můžete pozorovat změny v tom, čemu říkáte (Evropská) unie a zóna. A důvodem je to, že už to bylo zastaralé. Pokud někteří pochopí, že je třeba to přepsat, zmodernizovat a přetvořit elegantním způsobem, místo aby odcházeli, bude to fungovat lépe. Ti, kteří se nemohou připojit, protože by to nedávalo ekonomický smysl, vědí, že je zapotřebí to přepsat. Drazí, evoluce vytvoří způsoby a nápady, které zatím nikoho nenapadly, ale budou dávat naprostý smysl, jsou uskutečnitelné a budou spojovat dohromady. Ti, kteří možná odejdou, se zase vrátí; není to konec (euro) zóny, je to začátek změny. Vidíte, že se to pohnulo z výchozí pozice.

.

Pozorujete fyziky a to, jak konají a co vymýšlejí, jak kreativní jsou, když studují standardní fyziku. Standardní/běžná fyzika jsou zákony, které vidí a považují za absolutní, ať se děje cokoli. Řekli jsme, drazí, že byste se neměli zaměřovat na to výchozí. Odpoutání se od toho výchozího vám umožní, abyste s tím výchozím mohli manipulovat. Abyste mohli přijít na toto setkání, někteří z vás museli manipulovat s tím výchozím. Kým jste byli před pár lety? Jste stejná lidská bytost nebo jste učinili nějakou změnu? Co vám říkali na začátku rodiče a lidé kolem vás a co děláte teď? A já vím, říkám, staré duše, které tady nasloucháte, že mnozí z vás se posunuli z té výchozí pozice, kterou jiní považují za normální. A kam jste se posunuli, je místo, které říká: Dokážu ovládat původní normálJaká je běžně očekávaná délka lidského života? Máte nějaké datum, kdy přestanete dýchat? Něco vám povím: pokud to budete i nadále vnímat jako výchozí a dané nastavení, pak to také bude datum, kdy přestanete dýchat. Ale tolik z vás řeklo: „Teď už si uvědomuji, že po celou dobu existuje energie, o které mi nikdo neřekl – vědomí může doslova zadat instrukce buňkám a DNA. A já můžu aktivovat kousky a části mé chemie, které vždy byly nastavené, dokonce se ani neprobudily, prostě tam seděly a nikdo s nimi nemluvil. A teď si uvědomuji, že jsem se posunul z té výchozí pozice, protože mám v úmyslu žít dlouho.“ Někteří už začali léčit sami sebe – někteří v této místnosti – pomocí zázraků, které ve skutečnosti nejsou zázraky – jen jste se posunuli od toho výchozího. Je to prosté – nyní začínáte vidět pochody, které přesahují to, s čím jste se narodili.

.

A teď dobrá zpráva: jak začíná probíhat tato evoluce a míjí další generace, to výchozí se změní. Už teď někteří mladí lidé chápou, že je toho víc, než jim řekli – v úplně každém aspektu života. Všechno vnímají jako zastaralé a změnitelné. Jaké je výchozí nastavení politiky ve světě? A asi řeknete: No, nedůvěra, korupce, ego a moc. Co kdybych vám řekl, že toto nastavení se brzy změní? A že ty země, kde jsou volby, začnou vidět povahy uchazečů a už nebudou chtít ty, kteří nemají integritu; že budou schopni to vidět a vycítit, a že obvyklý způsob politiky spíše „pohřbí“ daného kandidáta, místo aby byl zvolen.

.

Jaký je běžně nastavený způsob obchodování, podnikové struktury? Co kdybych vám řekl, že i toto se začalo měnit? Velké korporace se budou lépe starat o ty, kteří pro ně pracují. Že může vzniknout systém, kdy se vedení společnosti podělí o své příjmy na základě ceny akcií. Co kdybych vám řekl, že „klub starých dobrých chlapců“ (good old boys´club) už tady nebude dlouho?

.

Všechno, co jsem popsal, se posouvá pryč od výchozího nastavení. Nedovolte nikomu, aby vám vykládal, jak věci fungují, drazí. Protože vy to měníte. Je to ta nejlepší zpráva, kterou vám můžu dát. Nicméně nese s sebou obavy, změnu, znepokojení, strach; protože vy sami chcete to výchozí nastavení. Na určité úrovni všichni chcete vyjít ven a mít všechno stejné, jak to bylo předtím, než jste sem vešli. (Smích.) Ale tak to vždycky není. Čím pomaleji, tím lépe – víte proč? Protože když jdou věci pomaleji, pak lépe drží. Snadněji se z nich stane způsob, jakým věci fungují. A lidé začnou sami cítit jejich smysl; a pomalu ale jistě začnete vidět, jak se věci hýbou směrem, kterým se nikdy dřív nehýbaly – směrem pryč od výchozího nastavení.

.

Přijde den, kdy při CERNu, této krásné myšlence, budou mít muzeum. Nebude žádné další urychlování částice, a lidé se přijdou podívat a řeknou: „Jak zvláštní! Byl to báječný pokus – podívejte se na ten stavební um, na to co dokázali!“ (Smích.) A vy budete vědět mnohem víc, než víte teď – aniž byste potřebovali spoustu přístrojů. Začnou se ukazovat některé věci, které nejsou běžné. Jak nahlédnete do atomu? Možná ne jen tak, že srazíte dva protony. Uvidíte.

.

Mezitím chci, abyste viděli, co je tady. Spolupráci a krásu té myšlenky mírové spolupráce lidí z celého světa s jedním společným cílem: přijít na to, co udělal Bůh. (Kryon se směje.)

.

Přeji vám krásný večer.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Kryon channelling – Ženeva 3 – “ MP3 – 18:34

Předchozí části – „Kryon v Ženevě 1 – 2 – maleznete ZDE


Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Dagmar H. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět