7-2016 Kryon

“Přechod a Nic není náhodné”

Následující poselství Kryona byla přijata v Delphi University, Georgia, 9. července 2016

.

Úvodní mini channeling – “Přechod”

.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Cítili jste to, už když jste sem přišli – tato místnost vás vítá. Tato univerzita je vhodně nazvaná “Delphi”. Místo znalostí a moudrosti. Centrum, kde osvícení může skutečně být odhaleno, studováno, lze s ním pracovat a praktikovat jej. Jedno z mála míst na této planetě se studijním plánem, který zahrnuje dokonce i channeling. A vy sedíte na zbytcích chrámu, který byl speciálně postaven pro moudré myšlení. Rád bych, abyste zde jen chvíli seděli a procítili to.

.

Hlavním stavebním prvkem je zde dřevo. Pochází ze Země, je pórovité a hovoří o Gaie. Většina dřeva je na stěnách, a je živé. Žije a to je důležité. Dokonce i zde přede mnou, kde jsou tyto krystaly, o nichž jsme dříve hovořili, je laskavá energie, kterou bych nazval “vysíláním”. Všechen ten design, kolem nějž se můžete projít… pokud jste vnímaví a dovolíte si to cítit, pak víte, že ten design vás zná. I když jste tu nikdy dřív nebyli. Zná vás. Metafyzické principy, o nichž jsme hovořili, které jsem vždy při příjezdu vnímal společně s mým partnerem už před 26 lety, říkají, že je zde spojení, splynutí každé lidské bytosti s Tvořivým Zdrojem.

.

Je to vaše svobodná vůle dovolit řetězcům (vláknům), aby se propojili či nikoliv. Ale oni chtějí. Kdybyste mohli načrtnout diagram, viděli byste, jak je každá jedna lidská bytost “zaháknutá” – tj. připojena ke každé další lidské bytosti a jak je každá lidská bytost napojená ke Tvořivému Zdroji a ke Gaie. I když se pohybujete na tomto místě jako cizinec, NEJSTE cizincem! Metafyzicky, jakmile si sami sobě dovolíte rozšířit v tomto své vnímání, ostatní bytosti v místnosti, které jste nikdy nepotkali, k vám budou připojeny. Můžete dokonce říci, že to může být krásná, spirituální stříbrná šňůra, která všechny vás spojuje s Duchem. A rodina je kompletní! Kdykoliv si zde sednete.

.

Tvoříte společnost samostatných lidských bytostí, neznáte jeden druhého, znáte jich jen pár, a proto vám dáváme některé lekce o tom, že neexistují žádné náhody v tom, kde a kdy se inkarnujete, koho potkáte na své dlouhé cestě, kdy řeknete ano tomu přijít na dané místo. Co když je zde někdo, s kým jste se měli setkat, kdo může mít odpovědi nebo naopak problém (nevyřešenou hádanku), k níž máte VY odpověď. Jste schopni a ochotni se s tou osobou setkat? Můžete přehlédnout sociální protokol, co je vhodné a nevhodné, kdy prostě řeknete ahoj tomu, koho jste potkali, a koho obejmete? Pak ty protokoly odhodíte všechny a řeknete: “Ahoj, starý příteli.” Krása toho, mimo scénu, drazí, ta krása toho všeho je, že staré duše jsou zde navždy. Neznáte se pouze odtud, drazí. Víte vůbec, na kolika dalších planetách jste žili a dělali tohle? Tohle děláteJe to však před vámi po tento život zcela skryto, a má to tak být, kvůli svobodné vůli. Už jsme to dříve zmínili. Kdyby tu byla všeobecná znalost, kdybyste to mohli bezostyšně jasně vidět, mohli bychom jednoduše zhasnout světla a všichni by mohli jít domů. Musí být něco skryté kvůli vaší svobodné vůli, abyste to mohli odhalit, nebo taky ne. To je svobodná volba, to je dualita! Duchovní důvod a logika je v tom, že je vaší svobodnou volbou, zda se během pobytu na Zemi připojíte k “rodině” či nikoliv.

.

Přechod mezi životem a smrtí je krásný. V tento den jsem položil mému partnerovi otázku, o níž jsme hovořili. A můj partner řekl: “No, Kryone, obvykle se mi o tom nemluví moc dobře, tak jako teď.“ A proto bych rád, abyste to slyšeli. Chci to zaznamenat, abyste to slyšeli. Intuitivně, intuitivně, dokonce i v případě nejvíce osvícené staré duše, opravdu nevíte, co se stane, když zavřete naposledy své oči. Doufáte. Je to vaše pravda, které se držíte a která vám “visí” v hlavě, že je v pořádku umřít. Řekl jsem vám, že je to více než v pořádku. Je to proces (smích). Je to proces, kdy stará duše využívá moudrost rozšířenou na této planetě. Vrátíte se moudřejší (na Zemi – pozn. překl.) než jste odešli. Je to jako ve škole. Absolvujete a vrátíte se další rok. Je to úplně běžné. Problém je v tom, drazí, že nežijete dostatečně dlouho a to se změní.

.

Ale co se děje, když zemřete? Rád bych to teď během pár krátkých okamžiků popsal. A důvod? Abyste to mohli oslavit. Je zde intuice, že většina náboženství a systémů víry má to, o čem se hovoří jako o “cestě”. Ať už jdete kamkoli, je to cesta, která trvá alespoň 3 dny. Je to židovská tradice, muslimská tradice a každá z nich, i ty nejstarší na této planetě, přičemž ji měli i domorodci, mají třídenní dobu. Buď počítaná od rána, nebo takovou, v níž nesmíte rušit tělo nebo to či tamto… jsou zde další pravidla a předpisy. Třídenní pravidloAch, drazí, toto pochází z intuice, protože tak dlouho trvá “rekalibrace” z tělesného lidského vědomí do andělského vzezření, kterým jste od Boha. Lidé z toho vytvořili všelicos, podle toho, komu věříte nebo podle duchovního systému. Někteří řekli, že je to složitá doba, někteří řekli, že jdete na určité místo neklidu, kde setrváváte, a kde budete souzeni. Jiní říkají, že je to místo, kde zůstáváte. Zní to tak v pořádku?

.

Tvořivý Zdroj je to, kam se vracíte. Pojďme ho nazývat “rodičovský” zdroj, pojďme ho nazývat největší láskou ve Vesmíru, k němuž směřujete. A je i ve vás, dokonce i právě teď. Láska Boha je čistáUsiluje o to, abyste ji našli, abyste se s ní celým svým životem spojili. A když naposledy zavřete své oči, vaše tělesnost je pryč a nastává přenastavení. Tři dny, které máte, jsou doba, kdy se učíte znovu létat a začínáte si vzpomínat, kdy světlo začíná být jasnější a vrací se radost a Tvořivý Zdroj začíná hrát hudbou, kterou jste přeslechli… a určitým způsobem pláčete radostí a rozpomenutím, kdy si říkáte: “Jsem zpátky doma!“ Není zde žádné utrpení! Je to přesně obráceně. Je zde neuvěřitelná radost a vzpomínky a zpěv! Nejste již znepokojení těmi, které jste na Zemi zanechali, protože víte, že si tím brzy projdou jako vy. Začíná se vracet celý obraz a jste v jednotě s Bohem. A ano, přicházejí plány, jak se vrátit a projít tím znovu, protože, drazí, nechcete promeškat “dokončení”. Jste v nové energii, užívejte si ji! Už jsme o tom hovořili… přechod je krásný. A opravdu bych rád, abyste si to pamatovali. Vy v této místnosti, kteří jste znepokojeni sami sebou, se budete usmívat. Ti, kteří vás uvidí, si řeknou: “To je divné.” (Smích.) Nepoužívali úsměv, když umírali. Udělají to, až budou vědět, co přichází. A drazí, ti z vás, kteří budou stát u svých milovaných, kteří už tu dále nebudou, vyzývám vás, uchopte je za ruku a oslavte skutečnost, že jsou stále zde, v jiné formě, a oslavují s vámi milujícího Boha. Není to tak, jak si myslíte. Smrt zasáhne ty, co zůstali na živu, kteří si myslí, že jste pryč, ale vy nejste, protože to je lineární! To jen vaše “údolí”, v němž jste, vám brání vidět tu krásu systému (nad ním).

.

Toto je chrám moudrosti. A proto vás žádáme, než poselství ukončíme, abyste byli moudré staré duše. Moudrá stará duše je taková, která nečeká na předsudky (tendence) nebo na strach, o kterém jí ostatní řeknou, ale raději využívá svých vlastních rozlišovacích schopností a vlastního “motoru” volby k tomu, aby věděla, co je opravdové a co ne. Je to stejný “motor”, díky němuž i vy víte, co je skutečné a co ne. Tohle opravdu představuje “vyřešení”, zda je Bůh uvnitř, že? Dovolíte si už tomu věřit? Je zde natažená ruka, která je vaše – říká se jí “vyšší já” a čeká na to, až si vzájemně potřese rukou s vaší tělesnou stránkou, pokud to dovolíte. Může zde být po celý váš život. A nemusí ťukat na vaše dveře, nemusí na ně tlačit nebo dělat rámus. Jednoduše čeká, až otevřete a vejdete. To je krása lásky Boha, která dovoluje lidem si volit, zda přijmou světlo či nikoliv. A to je pravda a moudrost tohoto dne.

.

A tak to je.

KRYON

.

Upozornění:
Toto následující poselství přímo navazuje na poselství POLE. Část I. je ZDE a část II. je ZDE

 

 

 

Hlavní poselství – “Nic není náhodné”

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Občas přinášíme poselství s informacemi, které mají jen vedlejší roli. Hlavní je v nich poselství lásky. Rád bych vám předal určité informace, přesto ale směřované ke vhodnosti a víře. Řeknu to ještě jednou. Tato zpráva je pro vás opravdová. Muž na židli, musí ustoupit stranou až na takovou úroveň, že k němu přichází proud vědomí, přičemž využívá jeho intelekt, jazyk, tělo, hlas, aby mohl přinést poselství, které není jeho vlastní. Škola, která se nachází ve vedlejších dveřích, toto učí. Klíč k “channelování“ je v tom věci pustit – nechat je jít. A tak můj partner nechává věci plynout, aby mohl předat zprávu, která je ode mně. A to JÁ, o kterém hovořím, je energie z místa, které nazýváte Tvořivý Zdroj. Někteří říkají, že to jsou andělské informace. Drazí, můžete je nazývat, jak si přejete. Ale posvátnost spočívá v “podání rukou“ s vámi. Jestliže cítíte spřízněnost k hlasu, ke mně, k poselství, je to proto, že jsme spojení.

.

Existují různé druhy spojení, o nichž jsme vás teprve začali informovat. Minule jsme předávali poselství v jiném městě. Otevřeli jsme dveře, které jsme pootevřeli již dříve, co se týče tématu poselství. A to téma se vám může zdát trochu vědecké. Ale drazí, není o vědě. Hovoříme o fyzice. A drazí, fyzika je realita, v níž sedíte. Není to učení o fyzice, je to realita toho, jak věci fungují. Tvořivý Zdroj, Bůh, Já Jsem, jsou největší fyzikové. Tvořivý Zdroj je místo, které vytváří pro planetu způsob, jak věci fungují. Doslova jsou pokládány základy pro všechna pravidla, které nazýváte fyzikou. Řekli jsme to už minule a chceme to říci znovu, a určitě to řekneme znovu i poté. Kdybyste se VY s vysokým vědomím rozhodli tvořit fyziku, abyste vytvářeli realitu, která má svá pravidla a způsoby fungování, nebyli byste v pokušení do toho přidat trochu lásky? (Smích.)

.

Drazí, to je to, co se děje. Lidské bytosti mají svobodnou volbu. Mohou všechno toto ignorovat a nebude zde žádné souzení, jestli to uděláte. Dveře se otevřou, když o to požádáte, metaforicky, aby se vám odhalily věci, které obohatí váš život. Můžete projít celým svým životem, aniž byste tyto dveře viděli, aniž byste je otevřeli, o tom už jsme vám říkali, dokonce i bez toho, že byste si vůbec byli vědomi existence takových dveří. A můžete sem přijít na dobu svého života a vrátit se zpět, a uspořádáme vám stejnou “oslavu”, jako v případě léčitele i channelera. Je to o vyjádření života na planetě, není to o tom, co děláte. Je to mimo rámec toho, co vám bylo řečeno, co jste byli vyučováni, že se vše řídí vašimi činy. Lidstvo vás soudí podle toho, kdo jste, co jste udělaliale Bůh vás nesoudí vůbec! Jste částí Tvořivého Zdroje, jste rodina! Jste zde, abyste dělali svou práci.

.

A práce je toto: Můžete žít na planetě a čelit věcem, které tu jsou, se svou svobodnou volbou a uvědomit si, že Bůh je uvnitř? Pokud ano, můžete jít k dalšímu kroku, který znamená se “odevzdat” této energii do takové míry, kdy si řeknete: “Chci tě vzít za ruku, chci vidět, co jsem promeškal.” A, drazí, už dříve jsem vám řekl, že když to uděláte, získáte pouze laskavé výsledky. Není tu pro vás žádná chůze ohněm, žádné utrpení, nic, co se očekává, že musíte udělat. Věci, která vám Duch předá, budou takové, jaké si přejete. Vlastně si můžete myslet, že je to vaše vlastní intuice a bude to vaše vyšší já. Uvidíte, že se měníte a uvědomíte si, že vás sem nikdo netlačil. Měli jste svou intuici, která vás vedla tam, kam jste potřebovali jít. To je systém lásky v rámci fyziky. Je skrytý.

.

Nyní bychom rádi znovu prošli poslední poselství z města, ve kterém jsme byli minule. Dal jsem vám výraz “POLE”. A řekli jsme vám, že se jedná o fyziku řízenou ”postojem”, přičemž postoj představuje laskavost. Mohlo by to být tak, že existuje realita, která je laskavá ke všemu, čeho se dotkne? Je možné, že existuje realita, kterou nazýváme “pole”, která se snaží sjednotit a synchronizovat vše, s čím přijde do kontaktu? A odpověď zní: Ó, ano”! Vědní obory to všechno vlastně vidí a dávají tomu jméno, které není správné a nazývá se “ unášení“. Hovoříme o poli většího rozsahu, a jde opravdu o “propojení” s laskavostí a Tvořivým Zdrojem, kdy je toto pole zodpovědné za téměř vše. Jakmile použijete svou logiku ve vašem každodenním životě, musíte čas od času zastavit a říci: “Proč se tyhle věci staly tímto způsobem?” Když hovoříte o lásce a laskavosti Boha, můžete říci, že je to krásné, ale co to opravdu je, co je ta podstata, která tlačí mě, nebo vás, mého partnera k laskavým výsledkům? Kryon je zde, s mým partnerem, protože o to požádal. Drazí, jediné, co musíte udělat je otevřít dveře a říci ANO. Nemusíte mě přitahovat k jeho životu, protože existuje něco, co se nazývá “pole”. Rád bych, abyste přemýšleli o poli, jako o něčem, co je neustále kolem vás, po celý čas. Mává na vás a směje se na vás, protože si vás přeje tlačit a táhnout, když řeknete “ano”.

.

Kdybych vám řekl, že existuje vlak, na který můžete nastoupit, a tento vlak vás vezme na určité místo, první otázka bude: “Jak se do něj mohu dostat?” Ale v další otázce, když už v něm budete sedět, byste se mohli zeptat: “Kdy mě tam doveze? A co musím udělat, abych nastartoval motor vlaku?” Pak se vlak pohne sám od sebe. Potom se zeptáte: “Co způsobuje, že se vlak pohybuje?” To je metafora, ale drazí, je to všude. Chystám se vám dát odpovědi na otázky, které jste nikdy nepoložili. Rád bych odkryl něco, o čem jste dokonce ani nepřemýšleli. “Proč matka příroda funguje?

.

Matka příroda bývá vždy spíše vysvětlována než definována, jako konečný, uzavřený systém, jako krásné hodiny, plné života, Gaii, energie, světla a temnoty, všech elementů, které jsou dokonale spojené dohromady – a když je životní prostředí nedotčené, pak je příroda rovnováze. A tato rovnováha, kterou můžete vidět na polích, u zvířat, v případě kyslíku a oxidu uhličitého, ve vodách, cyklu a oběhu života, u hmyzu… vás přiměje stát opodál a připustit, že je Matka příroda nádherná. A pak odejdete. Jak to můžete dělat bez toho, abyste se zeptali: “Co je to?” Prostě předpokládáte, že rovnováha nastává jen tak normálně, sama od sebe, bez jakéhokoliv systému? Myslíte si, že rovnováha je dílem náhody? Že planeta prostě jen tak sklouzne do svého “optimálního bodu náhodnosti” a bude perfektní? Někde, nějak, určitým způsobem se někdo zeptá: “Odkud se vlastnosti rovnováhy berou? Kdo ji vyrovnává? Je to příliš perfektní!

.

Lidstvo začíná pomalu chápat realitu této rovnováhy. Věděli jste, že oceány této planety mají schopnost se dokonce samy vyčistit od ropných skvrn? Nikdy jste si neuvědomili, že než zde vůbec bylo nějaké lidstvo, byly zde ropné skvrny. Obrovské ropné skvrny, kdy ropa vybublávala na povrch z hlubiny moře. Je to stejné, jako ji nalézáte dnes! (smích). A všechny ty miliony litrů samy od sebe vybublávají na povrch, pokryjí oceán a pak zmizí pryč. Prostřednictvím “sebe-nápravy”. Věděli jste, že tohle byla také rovnováha? Lidé o tom pravděpodobně nikdy nepřemýšleli, protože, když vy máte ropné skvrny, je to katastrofa. Nevidíte vůbec žádnou důvěryhodnost v přirozené nápravě, dokonce ani v její existenci. Skoro jako byste vy vynalezli ropu.

.

Drazí, takových věcí je mnohem víc. Co se stane, když se environmentalista rozhodne změnit rovnováhu určité oblasti z ekonomických důvodů? Předně, environmentalista by tohle pravděpodobně neudělal… Samozřejmě pokud by nepracoval pro vládu. (Smích.) Jakmile změníte jednu věc, hodí to všechno ostatní mimo rovnováhu, a vy to okamžitě uvidíte. Uvidíte, jak jedna věc na to reaguje a tím ovlivňuje něco jiného a ta perfektní rovnováha je pryč. A pak si teprve lidé uvědomí chybu a snaží se to napravit znovunastolením rovnováhy, ale to nikdy nefunguje. Musíte si položit otázku: “Co je to? Co tvoří tu dokonalou rovnováhu?

.

A nyní vám to povím. Matka příroda nefunguje nahodile. Matka příroda je název pro POLE!Pole opět představuje fyziku, která chce a vyžaduje synchronizované jednání harmonie a rovnováhy, kdy věci nejsou ponechány sobě jen tak náhodně, drazí, dostávají se do rovnováhy. Dostávají se do vyrovnaného stavu dle svého účelu. A Matka příroda je ten nejlepší příklad, jaký vám mohu dát. Je to všude. Hovořím o tom, protože toto pole, jak jsem řekl již minulý týden, nabírá na síle a svém přístupu. Pole se bude snažit, co to dá, aby spolupracovalo s tužbami lidských bytostí a dosáhlo harmonie. Toto je nový nástroj na planetě. Znamená to, že je to víc, než jen otevření dveří k vědomí. Dveře se nyní rozletěly dokořán a vy si uvědomíte určité věci daleko dřív než kdykoli předtím, protože pole bude vlastně tlačit samo sebe, neboť jste o to požádali. Jen si představte energii laskavosti, která chce jen vytvářet harmonii všude tam, kudy procházíte. A je to tady. Můžete toto pole použít? Drazí, nejen, že ho můžete použít, může tvořit váš život.

.

Dnes můj partner hovořil o vlastnostech homeopatie. Neobvyklý způsob, který funguje. Lék, prostředek nebo tinktura je příliš malinká, aby dokázala způsobit jakýkoliv druh chemické reakce. Biologové i chemici to vědí. A přesto, pouze přítomnost několika částeček tvořících milióntinu daného prostředku, které se vloží pod jazyk lidské bytosti, způsobí léčbu. Jak? Jestliže se chcete dostat k podstatě, řeknete: “No, je to díky innate.” Můj partner vám to dnes řekl. A měl pravdu. “Chytré tělo” to vidí. Nevidí to jako tužbu či přání, ale jako vaši instrukci k realitě. Vaši instrukci k realitě. A pak se tělo podle toho chová. Přirozeně. Nyní zde zastavme. Proč? Můžete pojmenovat fyzikální proces, kdy si vezmete tinkturu a nastolíte léčbu? Říká se mu “POLE”! Protože fyzika je v chemii přítomna. Je všude! Už jste si to někdy dali dohromady nebo jste o tom přemýšleli jen tak, že chytré tělo dělá chytré věci, a dál už to neřešíte? Musí zde být “základní” proces ke všem věcem, abyste si mohli “spojit body”. Je to jako přesné švýcarské hodiny, na něž se rádi všude kolem díváte lidem na ruce. Když je rozeberete, uvidíte, jak se některá kolečka otáčejí. Ale vlastně opravdu netušíte, jak fungují. A nyní vám říkám, jak fungují.

.

Tinktura, léčebný prostředek, jakmile je “umístěn” do lidského těla, je vystaven nejenom “chytrému tělu” (innate), ale i poli. Protože má vědomí skutečnosti. Vy máte prostředek ve své ruce. To je vědomí, které říká: “Já jsem ochoten dát svému tělu určitou realitu.” V ten moment je zpráva jednoznačná a vy vložíte prostředek pod jazyk pro rychlé vstřebání do krevního oběhu. To je součást procesu, který koná. Nese soucitné jednání pro vaše tělo. Pouze jste mu dali instrukci k uskutečnění pozitivního kroku a pole udělá zbytek! Chce vytvořit harmonii s chemií, hovoří k tomu, co nazýváte innate, směřuje k tomu, aby vytvořilo v těle léčení, někdy dokonce dojde k tzv. spontánnímu uzdravení, když jste napojeni na pole. Představte si to! Je to běžná fyzika kolem vás. Pole chce jen přinést synchronicitu a vzájemnou rovnováhu. A to, co je nejvíce synchronní ve vašem těle, se nazývá “zdraví”. Zdraví, zdraví. Právě jsem vám předal tajemství toho, proč homeopatie funguje. Musí existovat jiná síla! Nevidíte to? Není to jen kouzlo. Není to jen chemie vašeho těla fungující náhodně, která vidí, že něco působí. Musí zde být řídící síla! A to tedy je.

.

Někdo z vás může zmínit fyziku lásky. Byla po celou dobu ukrývána, ale představovala stranu, která hrála svou roli. Říkali jsme vám to znovu a znovu, že vědomí je fyzika. A jestliže je, a pokud záměr a myšlenkové skupiny nesou energii záměru, vytváří myšlení uskutečnitelné předměty. Znamená to, že to, co děláte, jak myslíte a plánujete, má pozitivní energii pro vaše tělo. Takže. Posledně jsme hovořili o afirmacích. Pojďme tentokrát hovořit o činnostech. Rád bych toto poselství označil za “oslavující” poselství, protože oslava toho, kdo jste, je extrémně činorodá.

.

Drazí, chystám se vám předat něco, co jsem nikdy dřív neudělal. Nestačí jen afirmace, ale také odpovídající přístup k poli. (Kryon se směje.) Když se chcete spojit s polem, chystáte se oslavovat to, kdo jste. V rámci oslavy přichází mnoho aspektů… Představte si oslavu… a co přitom děláte. Oslava. Co děláte? Tančíte, hm? Sejdete se a oslavujete něco krásného a úžasného. Zpíváte. Je tam hudba. Je tam smích a radost, je tam tanec a úsměv všude kolem. “Ryzí” oslavy. Všechny tyto vlastnosti dohromady tvoří soutok energií už jen v rámci samotného slova “oslavovat”. Jestliže oslavujete svůj život, něco vytváříte společně s polem.

.

A nejtěžší věc je právě tato. Abyste mohli oslavovat svůj život a vidět ho očima opravdového, zdravého, současného, laskavého člověka, budete muset vejít do této nové energie jako nový člověk beze strachu. Můžete říci: “Kryone, já nemám obavy”. Jestliže chcete oddělit strach, pak ano, máte obavy. Protože součástí strachu je to, o čem bylo řečeno, že leží “pod tím”, co vy dokážete vnímat. Věci, které se možná bojíte udělat. Možná je to pocit, ale je to strach. Věci, o nichž říkáte: “To nejsem já, nechci to dělat.” Takže se jich obáváte. A pak základní věc, kterou je nedostatek sebeúcty, říká: “Já si to nezasloužím”, to je strach, který pokračuje v tom, že si to nezasloužíte. Vidíte to? Budete muset všechno tohle vyčistit, abyste dosáhli “ryzího” oslavování a napojili se na pole. Ale až to uděláte, jestliže můžete, jednotlivé vrstvy možná časem “odloupnou” ten odpor… jakmile se konečně začnete napojovat a budete oslavovat to, kdo jste, přijdou vám na mysl slova: “Já Jsem” a začnete si uvědomovat, jaké máte spojení se všemi věcmi. Budete tam sedět a začnete oslavovat, jací jste – zdraví, živí, radostní, usměvaví a tančící.

.

Oslava je to, že jste vlastně součástí samotného vesmíru. Oslava je to, že patříte k planetě. Patříte sem, bez ohledu na to, co vám kdykoli kdokoli řekl o tom, jací jste a proč existujete. Musíte zahodit všechny ty předsudky o tom, co kdy kdo řekl. Kdokoli. I to, co vás učili rodiče. Budete to muset “přepsat”. A proces přepisování znamená, že zacházíte s fakty, kterými jdete proti tomu, co vám řekli. Protože oni to neměli kompletní. Ne ve staré energii. Opravdu ne. Můžete milovat své rodiče, respektovat je, opatrovat je. Ale můžete si představit, že jdete proti tomu, co vám řekli? Je to vše součástí toho, jak přemýšlíte a kdo jste. Začínáte odlupovat vrstvy. A v tom je ten „trik“ – představuje to, jak si věci představujete a jak na nich pracujete. Můžete si vizualizovat své rodiče před sebou a říci jim: “Neudělali jste nic špatně, jen jste nevěděli… Je ale něco, co byste měli vědět.” A pak můžete své rodiče informovat metafyzicky, v metaforách, ve své vlastní mysli. Sdílíte tak své objevy s těmi, kteří vám říkají určitou věc, která není přesně taková, jak opravdu funguje..

Můžete říci, že je to trik mysli, ale všechno je trik mysli. Musíte přesvědčit sami sebe o své vlastní realitě. Jste to VY kontrolující SEBEJe to to, co je označeno jako nejvyšší úroveň lidských bytostí, které mají absolutní kontrolu nad svým vlastním bytím, nad vlastním procesem myšlení, nad všemi emocemi bez jakýchkoliv zásahů a vlivů od kohokoli jiného. Co s tím uděláte? Právě jsem vám předal něco, co je velmi staré. Někteří z těch, kteří započali spirituální systém víry na této planetě, říkali po léta: “Očistěte vše a napojte se.” To není příliš nové. Ale nová je spolupracující energie. Protože pole je živé a harmonické. Rád bych, abyste si představili miliardy malých rukou, které čekají na to, až vás vezmou na výlet plný laskavosti a harmonie, na místo, o něž jste žádali. Ale tyto malé ruce vás musí vzít skrz vrstvy viny, pochyb, nedostatku sebeúcty, které pocházejí pouze z toho všeho, co vám bylo řečeno. Je čas otočit vypínačem a říci: “Vím, co mi bylo řečeno, ale chystám se vyklidit plochu a přemýšlet sám za sebe o tom, co je tam venku”! O tom, co je tam opravdu! To je ten trik.

.

Představte si, že je pravda to, co jsme vám dnes řekli. A taky je. Chystáme se o poli hovořit více. Pole je všude převládající systém, v rámci fyziky. Můj partner se dokonce zmínil o tom, co nazýváte evoluce, jak ji vidí současní experti, a že postupuje příliš rychle ve srovnání s tím, co je běžné. A mají pravdu! Vítejte v poli! Tlačí to kupředu neuvěřitelnou rychlostí, která není náhodná. To je pole! Je s vámi navždy. Pomohlo vytvořit lidské bytostí, které zde vidíte, které jsou připravené vejít do statutu vzestupu na této planetě a v této nové energii. Čím vyššího vědomí dosáhnete, tím více a lépe bude pole spolupracovat. Toto je kvantové tajemství, o němž Plejáďané věděli! Ti, kteří vás “oseli” věděli, že čím vyšší bude vědomí na této planetě, tím více bude spolupracovat samo se sebou. A jakmile budete více propojeni s “elegantním” myšlením, tím větší budou nápady, které se objeví, protože pole je postrčí, harmonickým způsobem, sladí vše dohromady a předá je VÁM, protože máte vyšší vědomí. To jste nevěděli! Není to lineární úsilí jako dřív. Je to něco, co přichází a co přesahuje vše, co jste kdy skutečně očekávali. Představte si to. Čím víc pomůžete sami sobě, tím víc pomoci od pole dostanete.

.

Dnes sedím v chrámu moudrosti, protože toto jsou moudré informace. Jsou to nové věci, a jsou pro vás. Jsou to pokročilé informace, abyste mohli žít ve světě, který se rekalibruje a obsahuje mnoho věcí, které zraňují vaše srdce, přesně tak, jak jsme řekli, že mohou. Nacházíte se ve světě, kde se mnozí učí, že už není možné “sedět na plotě. Nemůžete už sedět na plotě s tímto druhem věcí. Buď jste soucitní, nebo nejste. Buď jste ochotni kráčet s těmito ezoterickými věcmi, nebo nejste. A nemůžete tedy stavět plot a říkat jednu věc jedné osobě a jinou věc jiné. Budete z plotu strženi! Úplně. Musíte být v jednom táboře, nebo v tom druhém. Toto je nová energie. Zvláště pro staré duše. Takže vyhlížejte tyto události v této energii. Ale právě jsem vám nastínil budoucnost. Je to pole. A pro teď to stačí.

.

A tak to je, že vám předáváme tyto informace, abyste o nich věděli. A rozpoznáte je svým vlastním tempem. Rozeznáte, zda jsou přesné, nebo zda pochází od lidí. Budete cítit energii, nebo nebudete. To je svobodná volba, která je vždy vaše. Vzít si to, co je vám předáváno a vstřebat to, nebo nikoliv. Ale drazí, dovolte mi vám něco říci. Nemůžete vstřebat pouze část. Je to buď všechno, nebo nic.

.

A tak to je.

KRYON

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Transition“ – MP3 záznam 15:22 min a „Nothing is Random!“ – MP3 záznam 33:46 min

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Renata Z. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět