8-2016 Kryon

POLE, část II.

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Anchorage, na Aljašce, 7.srpna 2016

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Proto si užijte toto obohacené poselství přijaté v Anchorage, na Aljašce, 7. srpna 2016.

 

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Můj partner doslova ustupuje stranou a jeho vědomí se rozdělilo. Ačkoliv to udělal už tolikrát, je to pokaždé nové. Ví, co má čekat, ale pokaždé je to trochu jiné. Drazí, toto je channeling tak, jak jej dělá on, a jak jsme řekli dříve, neexistuje žádný obecně použitelný způsob channelingu. Nějaká lidská bytost se otevře a channeling může proudit v podobě písně nebo v nejlepší malbě, jakou jste kdy spatřili. Některá z těch největších děl minulých staletí, která jste zažili a těšili se z nich, byla channelována. Ty nejlepší melodie planety – byly channelovány. Nádherné sochy, které vidíte, které k vám hovoří, byly channelovány. Takže toto spojení se Stvořitelem přichází mnoha rozdílnými způsoby, ale dokonce i ti, kteří komunikují pomocí slov, tak jako to dělá můj partner, mají mnoho různých způsobů, jak to dělat.

.

Někteří lidé musí být doslova vytrženi ze svého vlastního vědomí, a tudíž si na nic nevzpomínají. Potom je zde můj partner, který požádal, aby zůstal přítomný. Dělal tímto způsobem, i když mu to trvalo déle, to aby pochopil, co se říká, poznal to a zkontroloval zprávu z hlediska integrity.

.

Moji drazí, dnes ráno jsem předal poselství, a později bych je chtěl v tomto channelingu shrnout pro ty, kteří je poslouchají a čtou. Toto poselství mluvilo o konceptu, který chceme přezkoumat. Je to koncept, o kterém mnozí neslyšeli, a já vám chci o něm povědět a také k němu něco přidat. To bude následovat za okamžik, ale předtím, než se dostanu dále, tak vám chci povědět, že není náhoda, že sedíte v křeslech, kde posloucháte a čtete. Ještě dlouho poté, co svá křesla opustíte (nebo přestanete číst – pozn. překl.), toto poselství bude pokračovat. Pro ty, kteří jsou fyzicky zde, je často velmi lineární myšlení, které ví, jak takové setkání probíhá. Toto myšlení říká, že jste přišli na nějakou událost, a když skončí, tak prostě skončí. Zvednete se a jdete domů. Channeler odchází také a je konec. Rád bych vám ale řekl, že to není vůbec přesné. Spojení, které se vytvořilo, přetrvává. Jestliže jste dnes navázali nějaké spojení a cítili jste něco odlišného, co vám bylo příjemné, co vás dojalo, kdy jste se cítili jako doma, navázali jste spojení s Duchem. Když channeler odejde, spojení přetrvává ještě dlouho poté.

.

Říkáme to velmi často, ale vy to potřebujete slyšet stále znovu a znovu, a v této místnosti: Nikdy nejste sami – NIKDY! Stále je s vámi doprovod, a to doslova. Je to ta stejná skupina, která zde vždy byla, ale jestliže navážete spojení, cítíte je silněji. Ve skutečnosti jste dali svolení k „otevření dveří“ a dovolili mnohým z nich vstoupit. Povím vám více o tom, co jsem řekl dnes ráno za okamžik, protože je to součástí lekce o Poli.

.

Pole, druhá část

Před malou chvíli jsme začali mluvit o něčem ve fyzice, co je velmi podivné a zdánlivě nové. Mluvili jsme o něčem, čemu se říká Pole. Tento fenomén je ve fyzice znám pod mnoha názvy a my vám znovu řekneme, že ti, kteří by pro něj použili slovo zapojení nebo dokonce propletení (entanglement) mají jen jeden kousek nebo část příběhu. Toto pole je něco, co je velmi reálné a hraje větší roli než kdy dříve v nové energii na planetě. Pole je to, čemu v žertu říkáme „fyzika s postojem“.

.

Čekali byste, že ve fyzice bude platit rovnováha, že? Odpověď zní ano. Čekali byste, že fyzikové a biologové spolupracují v harmonii, aby vždy vytvořili věci, které dobře fungují, že? A zase, odpověď zní ano. Také víte, že existuje určitý druh harmonie, která se děje, jakási symbióza mezi základními prvky přírody a fyziky. Když zkusíte narušit jeden atribut, naruší to všechny. Pro lidstvo je velmi obtížné jen vyrovnávat něco, co vypadlo z rovnováhy ve fyzice nebo v přírodě, protože je lidé změnili. Takže už víte, že příroda vyžaduje jistý druh rovnováhy, a dosáhne jí, ať už tady lidé budou nebo ne. Proto věda uznává, že je v tom systém. Vy také osobně víte, že existuje systém i v metafyzice. Ale Pole je něco, co je nad vším a mimo to všechno, a kvůli posunu se začíná na této planetě projevovat výraznějším způsobem.

.

Byl překročen milník

Když jste provedli v roce 2012 tento posun, drahé lidstvo, bylo to skoro jako byste udělali významné prohlášení „zůstávám.“ Je to evoluční proces, který se startuje, a my o tom diskutujeme stále znovu a znovu. Ale v tomto procesu jsou i katalyzátory, ke kterým začíná docházet. Je to katalyzátor, který ovlivňuje samotnou podstatu fyziky reality, která je kolem vás, a ta skutečně spolupracuje s harmonickými projevy, na kterých pracujete. Řekli jsme už mnohokrát dříve: “V této nové energii máte vítr v zádech.“ Je to víc než to.

.

Toto Pole, jak bylo dříve definováno, je jakási laskavá energie kolem vás, která si přeje vytvářet harmoniiŽene věci k sobě, aby vytvořila harmonii. Právě teď byste mohli říci: „Počkej na okamžik, o fyzice se předpokládá, že je něčím absolutním a statickým. Je to jakási sada pravidel, která definuje, jak věci fungují. Není to něco, co má vědomí.“ Vskutku, tak vás to učili; ale, já vám říkám, že existuje jeden fyzikální zákon, který má atribut, který se snaží spojovat věci. Může to tak být? Moji drazí, to není nic, co by bylo v rozporu s Matkou přírodou nebo Gaiou. Opravdu ne. Je to prostě jen jiný druh symbiotického vztahu, je pouze spojením nebo vztahem lidských bytostí s Tvořivým Zdrojem. Je to něco, co spojuje věci dohromady, způsobuje, že fungují jinak a otevírá dveře a přístup harmonii. Nazývá se to Polem. Budeme o tom mluvit mnohem více, ale právě teď se Pole stává patrným a více zřejmým, a začíná tvořit odlišné druhy věcí, než byste čekali.

.

Dříve dnešního rána

Vraťme se k poselství z dnešního rána. Začal jsem vám vyprávět, že existují důvody, proč lidské bytosti žijí v oblastech této planety, které nikdy neviděly válku. Když se podíváte, odkud pochází v uplynulých 25 letech nejvíce channelerů, bude to ze zemí, které nepoznaly válku. Je to proto, že krystalická mřížka této planety si pamatuje, co lidé dělali v průběhu staletí a představuje je v reálném čase těm, kteří tam teď žijí. Takže ti, kteří nalezli po celé planetě místa k životu, která jsou svěží, která nemají žádné vrstvy dramatu a války a smrti a utrpení, doslova sedí na zemi s panenským vědomím – nedotčené temnotou masového zabíjení lidí.

.

Propojení starých duší

Tento druh země také vytváří něco, co nyní vice využívá Pole. Mnozí jsou zváni do určitých oblastí po celé planetě a diví se, proč jsou tam zavoláni, proč tam žijí. Nezdá se, že by na to měla vliv teplota (smích – tento channeling byl na Aljašce). Přicházíte na nějaké místo a cítíte, že je to vaše místo, a že tam máte být. Dokonce i když odjedete, jste neustále přitahováni zpátky. Existuje určitý druh vědomí, které prostupuje místa s takovou povahou po celé planetě. O tom vám chci vyprávět.

.

Můj partner byl nedávno na místě zvaném Patagonie – nádherném, odlehlém, nedotčeném. Žije tam velmi málo lidí, ale ti, kdo tam jsou, vám řeknou, že tam budou bydlet. Pro ně neexistuje žádné jiné místo na planetě jako je toto. Možná, že cítí, že jsou tam dokonce přivoláni. Dokonce tam někteří z nich žijí sami. Existují i jiná místa přesně jako toto, kde nebyly žádné velké války, žádné masivní destrukce, a které mají vrstvy a vrstvy historie, která je čistá. Ti, kdo tam žijí, to cítí. Tato místa jsou také více spojená s Gaiou a přírodou než většina dalších míst na planetě.

.

A teď, toto vysvětlení by mělo pomoci vám, kteří to posloucháte a čtete, žijete na některém z těchto míst a divíte se proč. Mluvili jsme o tom, když jsme byli na pouštích, v divočině, na ostrovech a na vrcholcích hor. Mluvili jsme o tom po celé planetě, kde existují taková místa. Něco se vám děje. Jestliže žijete na jednom z takových míst, tak vám říkám, že v této nové energii, je tam díky Poli silnější spojení mezi vámi a celým lidstvem! A vy jste si připadali jako poustevník, že?

.

Vy z vás, kteří jste staré duše, jste spojení s ostatními starými dušemi. Věděli jste to? To spojení je ezoterické, ne fyzické. Je to vaše ezoterická rodina. Poslouchejte, existuje mnoho starých duší na místech, která nejsou čistá, a která nejsou vůbec svěží. Přemýšlejte o těch na Blízkém východě na opačné straně situace. Sedí na území plném konfliktů. Žijí na vrstvě za vrstvou hororu. Ať kopou jak chtějí hluboko, nalézají jiná města, která byla dobyta a zachvácena utrpením a smrtí. Jakou mají šanci, když vstoupí do stavu meditace? Jak se mohou dostat na nějaké místo neutrality vědomí? Jak mohou začít tvořit mírumilovnou rovnováhu, která přichází s čistou energií? Nějaká odpověď? Řeknu vám to poprvé: Pole je společně harmonizuje.

.

Mohou vstoupit do meditativního stavu a být spřízněni s tím, co je ve vaší oblasti, protože jste tam vy, kteří to nesete. Mohou pociťovat absolutní krásu, čerstvost a panenskost té země. Mohou využít spojení s Gaiou, které je na takových místech, a ani tam nemusí být! Je to proto, že ti, kdo jsou na takových místech, jim to přenášejí a ani o tom nevědíToto je součást toho, co dělají staré duše, co je nové a velmi ezoterické. Takže jestliže žijete na jednom z takových míst kdekoliv na planetě, a jste si vědomi těchto věcí, jste tím, co nazývám majákem – vysílačem toho, co máte vy a co oni nemají, ale nezbytně to potřebují. To je důležité, abyste věděli. Na problematických místech po celé planetě jim je pomáháno, protože vy žijete v jedné z těch oblastí a přenecháváte jim tuto energii.

.

Je to úplně nová informace, protože Pole existovalo vždy, ale v této nové energii, po roce 2012, to je jeden z fyzických atributů Gaii, který se začíná měnit a posouvat. Tato změna v Poli se neděje jen kvůli posunu, ale je spouštěna uzly a nulami ⃰, o kterých jsme mluvili už před dlouhou dobou. To je spouštěčem pro něco, co se má stát na krystalické mřížce. Protože jak je těchto 12 párů uzlů a nul zaměstnáno v průběhu času, tak potom zarovnají krystalickou mřížku do mnohem lepší pozice, která bude spolupracovat s vyšším lidským vědomím. Gaia je v tom zde zapojena mnohem víc než kdy dřív, takže toto je dobrá zpráva pro ty, kdo chtějí sedět a cítit čistotu a nádheru Gaii na místě, které ji nemá.

.

Mnoho starých duší je na velmi obtížných místech. Možná jsou v centru nějakého velkoměsta, nepropojeni. Kolem nich mohou být mechanické věci, magnetická pole, která interferují se životem. Jak a kdy by mohli cítit nádheru a divy Gaii? Jim povím – jen se nalaďte, protože existují vysílače a majáky po celé této planetě v těch čistých oblastech, které jsou nádherné a propojené s Matkou přírodou způsobem, který je pevný a navždy. Zvu je, aby to pocítili. Je zde jen jedna nová věc. Staré duše začínají vysílat jedna k druhé. Nyní byste neměli být překvapeni, že se dějí takové věci.

.

Interakce s ostatními

Existuje také další atribut. Je obtížné o tom hovořit, protože to má co dělat s lidskou přirozeností, osobností, starými špatnými zvyky a strachy. Je to osobní, ale je nezbytné to vynést na světlo. Dovolte mi, abych se vás zeptal: Pro každého, kdo právě poslouchá nebo čte, jak mluvíte s ostatními? Co je tím přirozeným, neutrálním bodem? Teď se obracím k publiku, které poslouchá a čte. Možná byste odpověděli: „No, musím být trochu důrazný, abych dostal to, co potřebuji, protože žiju v obtížném místě. Proto přistupuji k těmto věcem možná s trochu větší agresivitou než většina lidí.“ Rád bych vám položil otázku: „Znamená to, že jste k nim nelaskavý?“ Odpověď: „No, nemyslím, ale oni občas říkají, že ano. Ale toto je jediný způsob, jak mohu dostat to, co potřebuji.“ A já říkám: „Opravdu?“

.

Díky Poli se brzy něco stane, a já vám chci sdělit, co to je. Drazí, už mnoho let vám říkám, že v této nové energii nemůže být žádná další nerozhodnost (sezení na plotě). Tím myslím, že nemůžete prohlašovat, že jste něco a potom jít a být něčím jiným. Toto má mnoho jmen, ale váhavec – ten, který sedí na plotě, je tím nejlepším. Například máte rádi má poselství, ale nechcete se nutně zavazovat k těmto ezoterickým věcem, když channeling skončí.

.

Jak se chováte k obsluze, která přijde k vašemu stolu, když večeříte? Je to jen někdo z personálu nebo rodina? Jak se chováte k těm na ulici, kteří vás zastaví? Co říkáte o druhých, když nejsou přítomni? Teď byste mohli říci: „No, to je dobrá rada. Děkuji Kryone. Budu laskavější.“ O tom ale nemluvím. Chtěl bych vám sdělit, že zde něco probíhá. Víte, Pole vyžaduje harmonii. Snaží se spojovat věci a začíná zvyšovat jejich účinek. „Cože?“ můžete se ptát, „jak může fyzika něco ´chtít“? Voda teče dolů z kopce. Chce to fyzika? Ne na vědomé úrovni. Dělá to kvůli zákonu přitažlivosti. Co když existují další dodatečně zákony harmonie? Co když drsnost vede k nechtěným výsledkům? Sledujte mě i nadále.

.

Pole je všude kolem vás. Vy možná posloucháte Kryona, a možná jste byli na ezoterických setkáních. Slyšeli jste vše, co jsem říkal o kráse soucitu a jak se přesunujete do věku soucitnosti. Slyšeli jste někdy, co znamená soucitné jednání? Vy posloucháte a posloucháte, pokyvujete hlavou, potom odcházíte a děláte všechno, co chcete.

.

Když vám někdo není po chuti, jste k němu nelaskaví. A důvod? Zvyk. Je to jediný způsob, jakým jste dříve žili. Možná urážíte lidi a být hrubý vám přináší výsledky, a to vám funguje? Pro vás je to jediný způsob. Potom se vrátíte zpět na naše setkání, poslechnete si Kryona a cítíte se velmi dobře. Jste velmi duchovní, dokud to setkání neopustíte. Potom ten návyk pokračuje. Takto už to dál fungovat nebude. Dovolte, abych vám řekl proč.

.

Drazí, Pole chce vytvářet harmonii a spojovat věci dohromady. Jestliže Pole nemůže věci spojovat, pak se stávají méně vyrovnanými než kdy dříve. Když voda nemůže téci dolů z kopce v korytu, rozlije se do prostoru a způsobí záplavu a destrukci. Jak by se vám líbilo stárnout rychleji a rychleji? Pokud toto chcete, pak pokračujte, váhavci, protože samotná vaše buněčná struktura bude Polem tlačena směrem k harmonii, kterou odmítáte kvůli svým návykům. Takové chování způsobuje nerovnováhu ve vaší chemii. Ta bude mít za následek nerovnováhu ve vaší osobnosti. Existuje ještě další atribut pro tuto nerovnováhu, a někteří z vás jej pocítí a budou se ptát, proč jsou celou dobu tak unavení. Nejste v některém ohledu nerozhodnutí (pozn. překl.: nezvolili jste si stranu)?

.

Toto je tak základní, a přece mnoho z vás ani neví, že se to děje. Povím vám, že ti, kteří se naučili soucitu, budou žít mnohem déle. Právě teď se dějí věci, o kterých jsme vám říkali, že se mohou dít, až překročíte milník. Když jsem sem před 26 lety přišel, řekl jsem vám, abyste očekávali některé z těchto věcí, a teď jsou tady. Jednou z nich je toto – nemůžete sedět na dvou židlích současně. Buď jste spojeni nějakým způsobem s Duchem na základě záměru, nebo nejste. Nemůžete nic předstírat, protože vaše tělo to pozná.

.

Drazí, toto není nějaký trest, ale spíše jakási rovnováha fyzikálního systému. Je to systém krásy. Chce harmonizovat to, co děláte, a je to velmi laskavý systém. Někteří říkají: „No dobrá Kryone, slyším tě. Rád bych to tak dělal; rád bych harmonizoval více, ale tenhle návyk mám celý život. Je to prostě způsob, jakým funguji. Co můžu dělat?“ A já vám chci povědět: S touto novou energií přichází mnohem vyšší reakce na určité vědomí. Váš záměr a afirmace změnit se v soucitnějšího člověka, mohou způsobit zázraky. Dovolte svému tělu, aby to slyšelo, a Pole to uslyší také. Váš záměr je energie. Pole je energie. Toto je fyzika a Pole vám s tímto procesem pomůže. Bude větrem ve vašich zádech a vy se přistihnete, že o věcech přemýšlíte jinak, díváte se na ostatní jinak, používáte jiná slova a měníte své návyky.

.

Mnozí dokonce hlásí, že mají vice energie, a to díky této osvěžující změně. Pocítíte, jak se vaše buněčná struktura léčí, i když to nikdy dřív nedělala. Bolesti ve vašem těle se budou léčit rychleji, věděli jste to? To je realita. Vlasy a nehty vám porostou rychleji. A důvod? Protože je zde harmonie, která zde velmi dlouho nebyla. Vy tvoříte koryto pro vodu, které tam nikdy nebylo. Chtěli byste vzít všechno, co jsem v průběhu mnoha let řekl, a konečně to aplikovat na sebe, abyste se stali soucitnějším člověkem a méně se rozčilovali? To všechno je možné, protože Pole je na vaší straně. Přemýšlejte o něm jako o velkolepé andělské přítomnosti, která je připravena vám pomoci se vším, o co požádáte, abyste se tím stali – abyste byli soucitnější, víc jako mistři.

.

Už jsem vám sdělil výsledky, a není to v tom, že budete žít déle. Lidé si všimnou vašeho posunu, lidé přímo ve vašem okolí. Jste-li dostatečně mladí, všimnou si toho vaše děti. A všimnou si toho i vaše zvířata! Přijdou k vám, když k vám dříve nepřicházela, protože teď vyzařujete klid ze vzoru své Merkaby, multidimenzionálního vzoru, který se naprosto liší od toho dřívějšího. Zvířata to dovedou cítit. Žádný hněv, velmi málo dramatu, pohodová rovnováha – právě jste pozvali soucit!

.

Drazí, nedával bych vám tyto informace, kdyby tomu tak nebylo. Chci, abyste se připravili na více věcí. Začíná se to dít všude na planetě, ale mluvím zvláště ke starým duším, které jsou váhavé (sedí na plotě) a chtějí to změnit. Přijďte a užijte si tu energii! Zjistíte, že výsledky nového soucitu k druhým jsou mnohem velkolepější než výsledky toho, co byly schopné dělat vaše staré návyky.

.

Je načase, abyste se vyladili s Tvořivým Zdrojem, který je energií probuzení skrze celé vaše tělo. Je to zde pro vás a vždy bylo. Tou nejsnazší věcí, kterou můžete udělat, je uvolnit se a nalézt soucit, který zde vždy byl. Toto jsou informace, které jsem vám chtěl dnes sdělit. Toto jsou informace, které bylo potřeba sdělit. Toto se děje v rámci posunu. Uvidíte to mnoha způsoby, protože i ti na planetě, kteří se nevěnují spiritualitě, budou mít podobné výsledky při používání soucitu.

.

Poslouchejte, drazí, stará energie a temné způsoby s vámi budou dlouhou dobu, budou se snažit obnovit. Někteří vám budou dokonce říkat, že byste NEMĚLI být laskaví. Budou vám říkat, že laskavost je slabost a budou se ptát: „Chceš být slabý?“ je to stará hra jak vás obelstít, abyste se vrátili nazpět na cesty minulosti, a mnozí na to skočíte. Jaké jsou výsledky?

-

Ti, kdo jsou nelaskaví, přinesou nelaskavost; přinesou nerovnováhu; a způsobí svůj vlastní zánik. Ti, kdo jsou laskaví a soucitní, budou přitahovat to, co je krásné, a co funguje. Sledujte to. A také sledujte ty podvodníky, protože stále probíhá bitva. Kdysi bylo vaše jednání pro planetu neutrální. Dnes ne. Někteří se budou ptát:Jak je možné, že existují lidé, kteří jsou tak oškliví k druhým? Jak jen můžou v noci spát?“ Už jste to slyšeli dříve. Chci vám něco sdělit. Ty dny jsou pryč a oni nemohou spát. Vytvoří svůj vlastní zánik. Přicházejí situace, které vám právě toto ukážou.

.

Zde je odměna: Na planetě je více světla, než kdy dřív. To vytváří několik věcí, a to už jsme říkali. Sledujte temnotu, jak s vámi bojuje jako nikdy dřív, a sledujte Pole harmonie, jak vším proniká. Je to skoro jako by krása Matky přírody začínala ovlivňovat i lidstvo. Pole se bude snažit vytvářet symbiotický systém, který funguje společně se soucitem a krásou. To změní lidskou povahu, a i to jsme již řekli. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte to dobré, bez ohledu na to, co jste viděli nebo očekávali v minulosti.

.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva, a blahopřeji vám k vaší roli v posunu.

A tak to je.

KRYON

.

www.kryon.com/nodes

V češtině naleznete informace k nulám a uzlům ve dvou textech od Lee Carrolla a Moniky Muranyi

UZLY A NULY PLANETY ZEMĚ – Lee CarrollUZLY A NULY PLANETY ZEMĚ, část 2 – Monika Muranyi

Související poselství Kryona k časovým kapslím bylo poselství přijaté Lee Carrollem 9. 2. 2013 s názvem „Časová kapsle Gaii“.

.

Poznámka ke kopírování:

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ – The Field – part two

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět