7-2018 Kryon

Je toho víc, než si myslíte

Tento živý channeling byl přijat Lee Carollem v Laguna Hills, Kalifornie, 14. července 2018.

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Opět pro ty, kteří tohle dřív neviděli, bude se vám zdát, že energie, která je zapotřebí, aby byl člověk připraven začít channelovat, je příliš krátká. Protože standardní model channelingu by měl mít odstup v čase, aby se lidské bytosti mohly přizpůsobit zásadním rozdílům ve vyrovnanosti, ve vědomí, v realitě. Můj partner žije se mnou, jak jsem vám všem ukázal, že je to možné. Nemyslím žít s Kryonem, ale žít s tím božstvím uvnitř vás tak, že ho nezapínáte ani nevypínáte. Zapínat a vypínat je lineární.

.

Naučili jste se linearizovat Boha, například tím, že v této zemi chodíte uctívat Boha na místo určené pro vykonání pobožnosti. Jste jinak oblečeni, jinak se chováte a to jen jednou za čas. Pak zas odejdete, jako by tam Bůh žil. Dokonce to místo nazýváte božím domem, takže se v něm necítíte být svobodní a nejednáte tak, jak chcete. To je tak lineární! Vždyť je to něco, co je přirozeně uvnitř. Uvnitř každého z vás. Prožíváte ty nejvíc božské věci, jaké si lze představit. Je to skutečně část Stvořitele, opravdu. Někdo tomu říká vyšší já, někdo tomu říká duše. Nemůžete na to přijít, protože tahle část je multidimenzionální. Nemůžete do toho vložit svou realitu, nemůžete to pochopit. Už jsem to dřív říkal. Nemáte žádný problém s myšlenkou, že Bůh může naslouchat milionům z vás, kteří k němu mluví ve stejnou dobu. I když říkáte odlišné věci. Bůh je natolik mocný, že to pro něj není problém.

.

Problém je ten, že to nedokážete aplikovat na sebe samotné. Je možné, že dostáváte mnoho zpráv ve stejnou dobu, právě teď? Kdybyste dokázali slyšet šepot andělských bytostí právě v této místnosti, od těch, kteří znají vaše jméno a vědí, kdo jste, a jsou s vámi po celé věky. Sdělují vám: „Vidím tě, miluji tě. Vidím tě, miluji tě. Pamatuješ si na mě? Tohle je mé jméno. Jsem s tebou. Vždycky s tebou budu. Je to moje práce.“ Kdybyste dokázali slyšet a uvědomovat si, nějakým způsobem vnímat ten šepot prastarých, vašich předků a dokonce i těch, které jste milovali a ztratili – jsou tady a šeptají vám: „Jsem pořád tady, miluji tě. Věděl/a jsi o tom, že jsem tady?“ Změnilo by to váš náhled? A odpověď zní: Ó, ano, změnilo! opravdu. Protože realita, ve které žijete, drazí, se začala rozšiřovat. A toto rozšiřování závisí na vás samotných, ostatní je za vás udělat nemohou. Co se stane, když se sejdete v nějaké skupině s určitým druhem rozšířené reality? Změní to realitu v místnosti. Změní to, co můžete udělat společně, co nemůžete udělat sami. O linearizování Boha už jsme mnohokrát mluvili, ale ne tolik o linearizování vás samotných. Souvisí to s tím, že jste částí Boha, což znamená, že máte doslova některé atributy samotného Stvořitele. A ty atributy jsou následující:

.

  1. Jste věční, všichni z vás. Vaše duše je věčná.
  2. Rodina. Všichni se vzájemně znáte, když tady (na Zemi) nejste, všichni se vzájemně znáte.

.

Možná si myslíte: Dobře, to ale znamená znát hodně duší (Kryon se usmívá). Jak jste lineární. Neexistuje žádný limit, jak moc můžete milovat, drazí. Věděli jste to? Neexistuje žádný limit, kolik můžete evidovat bytostí. Miliardy, biliony? Můžete je vidět, můžete vidět jejich jména ve světle a všechny je máte rádi. To je to, kdo skutečně jste. Dokážete si tedy představit, jak byste to mohli aplikovat na kruh života s těmi pár bytostmi, které máte kolem sebe? Dokážete to praktikovat, když chodíte na určitá místa, třeba jen na chvíli, když jdete nakupovat nebo si vyřizujete své pochůzky, a vidíte někoho přicházet? Soustřeďte se na toto: „Vím, že je v nich Bůh, na určité úrovni je znám a mohu to vidět. Nikdo není jako já, nejsou stejného věku jako já ani možná stejného pohlaví, ale páni, mohu v nich vidět rodinu“. A takto se k nim chováte, ustoupíte stranou a obdivujete, jak mohou být nádherní. Takový je člověk, který to dokáže, který se učí mnoho věcí, jaké vám dnes předáváme v tomto shromáždění.

.

Můj partner dnes zahájil tuto sérii channelingů vyprávěním o cestě hrdiny. Je to metafora, název pro to, co máte každý v sobě. Je to touha, jak vidět sami sebe, završit život jako kruh, který byl hrdinský, ve kterém jste udělali skvělé věci a pak jste se vrátili. Hodně lidí se v tomto scénáři nevidí, obracejí se k médiím, románům, poezii apod., co je uvádí do tohoto stavu reality, ve které si to mohou užívat, protože to nejsou oni. Avšak, drazí, říkám vám, že to jste vy. Kde jste dnes na té cestě hrdiny? Kdybych se zeptal každého z vás, odpověděli byste: „Nejsem si jistý.“ Někteří by odpověděli: „Já jen tak kráčím životem, jak nejlépe dokážu, probouzím se a učím se, jak nejlépe dokážu. Vyřizuji si své záležitosti, dělám svou práci a starám se o svou rodinu. Tohle dělám.

.

Chtěl bych vám něco sdělit. Tohle vše jsou okrajové záležitosti. Ano, všechno tohle děláte. Jaký je limit vašich schopností milovat? Dokážete milovat, zatímco děláte všechny ty věci? Dokážete přemýšlet o jiných věcech, zatímco je děláte? Vraťme se zpět k původní otázce. Můžete zatížit vědomí více úkoly? Na kolika místech můžete být ve stejnou dobu svým vědomím? Jaká část Stvořitele si myslíte, že v tom chybí? Nebo to můžete dělat všechno? Ten hrdina, kterým jste, prošel mnoha věcmi ve svém životě, aby vstoupil do této místnosti nebo poslouchal (četl) tato slova. Konečně posloucháte tato slova, a pokud očekáváte hluboké myšlenky, jednu vám předám. JSTE VELKOLEPÍ! Jste na správném místě ve stejnou dobu, děláte správně věci, aniž byste vůbec rozpoznali, že jste hrdinové tohoto věku. Probouzíte se. Přispíváte k probouzení, protože poznáváte, že je tady toho víc, než si myslíte, než na co přichází lineární mysl. Jako třeba to, že ti starší (mezi vámi) si myslí, že na ně je už trochu pozdě (Kryon se směje). Nechápou, jak vás vidíme, drazí.

.

Drahé duše, vidíme vás všechny, všechny společně ve všech vašich životech jako jednu bytost. Nezáleží na tom, co si myslíte o tom, jak jste staří nebo mladí, není příliš pozdě, není příliš brzy. Probouzíte se do něčeho, v čem budete pokračovat, až se vrátíte. Poprvé k vám přichází myšlenka, že toto není lineární učení, ale kvantové, pokud byste to nějak chtěli nazvat. Je to třaskavá informace, která k vám přichází, vaše duše, vaše vyrovnanost a probouzení k bodu, že odejdete jiní, než jste přišli. Je to uvědomění: „Páni, cokoli se mi zítra stane, i kdybych měl zítra naposledy vydechnout, vrátím se se stejnou informací, se kterou jsem svět opustil, a ponechám si ji.“ Budete znát pravdu. Dřív, než si myslíte, dokonce jako děti, budete znát pravdu. Je to velkolepé. Je to nádherné, co stará duše může udělat. Začíná se probouzet k větší pravdě o sobě samotné: Jsem větší, než jsem si myslel/a. Můžu dělat velkolepé věci prostřednictvím soucitu a lásky, které změní životy těch kolem mě, aniž bych to potřeboval/a vyučovat, aniž bych jim musel/a vyprávět, co si myslím. Vše, co musím udělat, je dívat se na ně a vidět Boha v jejich nitru.

.

Tohle není nová informace, ale pro tuto kulturu je. Předtím jsme vám říkali, že se začne vytvářet nový byznys, jak bude fungovat nová politika. Bude to ještě nějakou chvíli trvat, ale bude to odlišné. Děti vašich dětí uvidí zcela odlišný humanismus, než jaký máte dnes. Budou to jen dvě generace, budete tady a budete to prožívat. Někteří z vás budou mít Akášu, která se dnes rozpomíná a ti, kteří to mají, budou intuitivně vědět, jak dobré to bude. To je vývoj, který přichází. Možná ještě nevíte, kým jste byli v minulém životě, ale pamatujete si energii toho, jaké to bylo pachtit se skrz energii, která nechápala základní pravdu. Nebo když jste viděli lidi, jak se nepříjemně chovají vůči druhým lidem. Nechápali, že katalyzátorem míru je soucit. Nepotřebujete se hádat, odpuštění dokáže mír na Zemi nastolit lépe než cokoli jiného. Je klíčem. Znamená to podívat se na někoho a pochopit, čím si prochází. Požádat o odpuštění, protože jste se možná zachovali nevhodně, nepatřičně vůči někomu jinému. A co to těm druhým způsobí, když se vám mohou podívat do očí a vy uznáte: „Mýlil jsem se, prosím, odpusť mi, miluji tě. Bez ohledu na to, co se děje na této planetě, miluji tě, protože vím, že v tvém nitru je Bůh, stejně jako v mém nitru. A tak budeme společně existovat jako lidské bytosti v budoucnosti.“ Někteří, kteří poslouchají (a čtou) tento channeling, namítnou: „To je příliš optimistické, to se nestane, nikdy se to nestalo, nemůže se to stát, protože lidská přirozenost to nepřipustí.“ Odpovím: Jste připraveni, aby se lidská přirozenost změnila z té, o které jste si mysleli, že je vším? I když to bude trvat déle, než si myslíte, už se to děje. Lidé budou očekávat víc integrity, začnou si víc všímat toho, co dělají, a začnou přemýšlet o věcech, o kterých dřív nepřemýšleli, místo toho, aby je dělali jen proto, že je tak každý dělá. To je probouzení. Dokonce i ti, kteří nikdy nepřijdou na podobné shromáždění, nevěří na channeling, nikdy nebudou mít spirituální systém víry, jsou sami ve své komůrce… i ti se začnou probouzet do větší integrity a pravdy. To je to, co pozorujeme. To, co bylo samozřejmostí pro lidi, kteří se narodili dřív, už teď samozřejmostí není. Jste tady z určitého důvodu, máte právo tady být. A čím lépe se budete k sobě chovat, tím lepší bude váš život. Čím víc se budete smát, tím zdravější budete. Čím víc míru bude ve vašem životě, tím déle budete žít. Tohle jsou předpoklady, o kterých teď budeme mluvit.

.

Opravdu jste tady ve správnou dobu. Je tady hodně lidí, kteří namítnou: „Drahý Kryone, zúčastnil jsem se mnoha takových akcí, slyšel jsem často hodně takových věcí, a přesto mám pořád problémy.“ Drahé lidské bytosti, je záměrem, že všechno přichází ve správný čas, kdy vše do sebe zapadne. Problémy, které máte, které jsou pro vás pořád skutečné, nevěřte v to. Znovu zopakuji, co jsem už říkal dřív.

.

Byl bych rád, kdybyste si poslechli (a přečetli) channeling , který má název Kdo si myslíte, že jste (z 30. 6. 2018-zde)? Protože to opravdu ještě nevíte. Jste velkolepí, můžete být nepopsanou tabulí pro všechny ty věci a přitáhnout si je, pokud tomu budete věřit. Vy si však myslíte, že si je nezasloužíte, ať už máte pro to jakýkoli důvod. Všechny věci pak zůstanou stejné, uvízlé, zadrhnuté, bez ohledu na slova, která vám říkám, bez ohledu na energie, které vám předávám. Protože na to ještě nejste připraveni, ještě to nechápete. A tohle, drazí, se začíná měnit. V procesu probouzení je pochopení, že jste větší, než si myslíte a než vás vždy učili a že možná, možná, jste skutečně velkolepí. A až se vám to začne dít, všechny tyto věci, o který jsem teď mluvil, nastanou automaticky a stanou se vaší realitou. Můžete je začít uvádět do praxe, uvědomovat si je, prociťovat je a žít déle.

.

Drazí, nevyřeší to problémy života, které tu vždy budou. Ty se začnou se řešit podle toho, jak s nimi budete zacházet, jak je budete brát, jak se k nim budete stavět, jak na ně budete reagovat, když nastanou. Kým se stanete, protože se měníte, jak tím procházíte. V tom je ten rozdíl. Je to spíš psychologie, je to nový duchovní atribut reality, ve které začínáte vidět (chápat) systém urychlování soucitu, dobré věci, které se vám budou dít. Dobré věci, které už jsou právě teď v poli. Jsou to nádherné věci, které se vám mohou stát, když jim to dovolíte. Jsou to potenciály, které jsou pro vás připravené, abyste pochopili, kdo jste. To je příslib, už jsme vám o něm dřív vyprávěli, že je tu toho mnohem víc, než byste si mysleli. A máte mnohem víc pomoci, než byste si mysleli.

.

Co uděláte s touto informací dál, záleží na vás. Miluji práci se starými dušemi. Rád s vámi pracuji, protože o vás všechno vím, o každém z vás. A až tady (na Zemi) nebudete, drazí, budeme hodně oslavovat, budeme zpívat, smát se a radovat se z toho, kdo jsme. Nikdy jsem nebyl člověkem, nikdy, co však vidím ve vás, je velkolepost.

To pro tuto chvíli stačí.

A tak to je.

KRYON

.

Zdroj: www.kryon.com –More here than you think – MP3 – 17:34 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět