8-2015 Kryon

Budoucnost DNA

 

Tento živý channeling byl přijat v Minneapolis, Minnesota, 1. srpna 2015
Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

Zdravím vás, drazí. Já jsem Kryon z magnetické služby. Můj partner ustupuje stranou, jak musí, aby mohlo proběhnout toto spojení. Ví, o co jde – dělal to už mnohokrát. Stojí stranou, pokud to tak chcete nazvat, a poslouchá tak jako vy. Na rozdíl od vás je ale trochu rozptýlen, a již dříve o tom mluvil.

.
Teď nemluví on. Mluvím já, a znovu říkáme, že příjem musí být čistý, abyste poznali, o čem je řeč. Mluvím o tom, co je mimo jeho znalosti a mluvím o skutečné energii této planety, která je právě teď fyzická. Mnohokrát jsme mluvili o zvláštní fyzice, ale dnes tomu bude jinak. Raději budeme mluvit o fyzických, trojrozměrných věcech, které vás ovlivňují prostřednictvím multidimenzionálního zdroje, který mění to, co znáte a čemu rozumíte.
.
Planetární posun byl mnohými prorokován
.
Řekli jsme to před lety, že na planetu přicházejí fyzické změny. Tato proroctví byla jasná svým vlastním neurčitým způsobem, a říkají, že se posune samotné vědomí planety, a že se planeta stane „jemnější“ v lidství, a že by mohly nastat nečekané věci. Dokonce jsme vám řekli, že by se mohla objevit tzv. divoké karty a že jich bude víc. Tyto divoké karty jsou nečekané nebo nepravděpodobné věci – nečekané svět měnící vynálezy, nečekané činy druhých a dokonce i nečekaná laskavost. Přichází k vám jemnější energie, která je velmi příjemná, a mnozí řekli, že je to dobrá předpověď a nádherné proroctví. Chci vám sdělit, co se ale opravdu děje, a chci vám předat základní abecedu, jak tomu říkáte. Chci vám předat fyzickou 3D realitu toho, co se děje kolem vás.
.
Něco z toho se vám bude jevit jako shrnutí, ale není tomu tak. Jde o spojení mnoha malých kousků, které jsem vám předal dříve, abych ukázal, k čemu dochází dnes. Předmětem je DNA. DNA není jen nějaká chemická molekula ve vašem těle. Je to multidimenzionální kousek božství. Ta molekula, které říkáte DNA, je po celé galaxii, moji drazí. Je to život a je to způsob životních forem všude. Je to vzor a geometrie života všude a vy to jednoho dne spatříte, až dokážete prozkoumat jiný život, který naleznete mimo vaší planetu. DNA se může měnit pouze skrze fyziku, protože je to fyzika, která kontroluje chemii. To se má změnit.
.
Fyzika vědomí

Dovolte mi, abych shrnul některé věci, které jsem řekl v minulosti, abyste mohli spatřit, jaký to má vztah k dnešní lekci. Před dvaceti šesti lety, když jsem začal předávat poselství, jsem svému partnerovi řekl, aby napsal ve své první knize (Konec času – pozn.překl.), že magnetická mřížka Země se posune. A opravdu, stalo se. Toto je nyní vědecká historie a magnetický sever se od té doby posunul o několik stupňů. Předal jsem poselství, že vaše magnetická mřížka se vztahuje nebo je propletená s fyzikou lidského vědomí. Buďte si jisti následujícím: vědomí není nějakou nehmotnou ezoterickou věcí, kterou není možné změřit. Je to skutečná fyzika, kterou jste jen ještě nespatřili. Mnohé experimenty na planetě si v této chvíli uvědomují, že síla magnetického pole skutečně hýbe masovým lidským vědomím (že je tu spojitost se soucitnými  událostmi na planetě). Až dokážete změřit multidimenzionální pole čistším způsobem, dokážete spatřit vztah mezi magnetickým polem Země a lidským vědomím. Mohli byste tedy říci: „Kam jde mřížka, jde i lidské vědomí“. Teď už víte, proč mi říkají „magnetický mistr“.
.
Magnetická mřížka a přicházející změna

Měli byste si uvědomit, že mřížka se v lidské historii mnoho neposunula a zůstala téměř nehybná během mnoha lidských životů. Ale v roce 1987 se začal velký pohyb. A důvod? Hýbe se, aby mohla být umístěna tak, aby něco získala – něco očekávaného, co přichází. Přemýšlejte o tom jako o přesouvání vašeho nábytku, abyste mohli lépe vidět něco, o čem jste nevěděli, že je to viditelné. Znovunastavení mřížky je kvůli něčemu přicházejícímu, co nazveme „evoluční energií“ a je to fyzické. Je to opravdu fyzické! Ve skutečnosti to opravdu můžete vidět přicházet!
.
Před mnoha měsíci a roky jsme vám řekli, že se vaše planeta dostává do oblasti vesmíru, kde nikdy dříve nebyla. To není žádná ezoterika. Zeptejte se astronomů: „Vystupuje solární systém z ochranné bubliny do nového druhu záření nebo energie, kterou jste nikdy dříve neviděli?“ Je možné, že váš solární systém ztrácí ochranný štít, který vždy měl, kvůli svému postavení ve vesmíru?
.
Dovolte mi to podrobněji vysvětlit pro ty, kteří moc nerozumí galaktickému pohybu a vašemu solárnímu systému. Všechny hvězdy ve vaší galaxii se pomalu pohybují kolem centra. Váš solární systém a jeho hvězda (Slunce) byl vždy v pohybu, protože se otáčí kolem galaktického středu. Protože váš solární systém rotuje kolem středu, jste vždy v nějaké nové periodě času a prostoru. Pohybuje se ale tak pomalu (jedno otočení trvá milióny let), že pro celé lidstvo to bylo v jediné energii, jako v jakési ochranné bublině – a teď se to mění. Nevěříte? Pátrejte nebo se zeptejte astronomů, jestli se něco změnilo. Udělejte si pro sebe tento channeling reálným a lépe pochopíte, co vám říkáme. *
.
Role Slunce

Protože se dostáváte do této nové energie, nebo někteří by to možná nazvali „radiací“, měli byste vědět, jak to funguje, protože to má hodně společného s vaším Sluncem. Fyzicky (fyzikálně) to ovlivňuje magnetické pole Slunce (heliosféru), které je postupně vyvrhováno solárním větrem do vašeho vlastního magnetického pole. Taková je fyzika, ale moji drazí, dovolte mi, abych vám předal ezoteriku v tom. To byl plán po celou dobu, že když jako lidská rasa překročíte milník roku 2012, vstoupíte do této oblasti vesmíru a magnetické úrovně se posunou a umožní proměnu lidského vědomí. Moji drazí, to tu vždy bylo a čekalo to, až překročíte onen milník! Proto jsem před 26 lety přišel, a řekl jsem vám, že se magnetické pole posune. Toto je evoluční energie, která ovlivní vaše Slunce – heliosféru vašeho Slunce – které potom přejde do magnetického pole Země. Pole, které je teď přenastaveno pro nové vědomí.
.
Ach, je tolik intelektuálů, kteří by řekli: „Co kdybychom se sami zničili, jak o tom mluví naše proroctví? Co kdyby už tady nebyli žádní lidé, aby to obdrželi?“ To je jednoduché. Nebyli by zde žádní lidé, ale planeta by se stejně přesunula do této nové oblasti vesmíru a byly by zde ty stejné energie, ale vy ne. Prosté. Ale vy tady skutečně jste!
.
Takže teď můžete vidět, že proroctví předků je také naplňováno, protože vám vyprávěli o změnách přicházejících po precesi rovnodennosti (prosinec 2012). Jak by mohli dát tuto předpověď o vašem pohybu do nějakého nového místa vaší galaxie? Přemýšlejte o tom! Tyto věci nejsou nové a dokonce i vaše staré národy vám říkaly, že to přichází! Možná, že neznali konkrétní vědecké detaily, ale jejich proroctví je stejné jako to moje: nastupuje nové vědomí.
.
Moji drazí, chci, abyste si fyzicky poskládaly tyto kousky do toho, co můžete spatřit. Jak jsme vám řekli, tyto změny ovlivňují vaše Slunce – jeho heliosféra mění magnetickou mřížku Země. A teď, aby to všechno fungovalo, Slunce se kvůli tomu musí zklidnit. Chci, abyste se zeptali astronomů na Slunce a sluneční cykly. Zeptejte se na současnou periodu sluneční radiace. Astronom vám poví, že se to jeví jako jeden z nejklidnějších cyklů, které kdy Slunce zažilo. Sluneční záření a skvrny jsou poruchami v multidimenzionálním poli, které obklopuje Slunce, takže musí zmizet, když se mají začít implementovat nové energie. Aby to všechno fungovalo, Slunce se muselo co nejvíce zklidnit a tak se taky stalo. Toto období slunečního klidu také ovlivňuje vaše počasí a to jsme vám také říkali. Kvůli tomuto klidu jste v cyklu počasí, které jsme také předpověděli [přichází chladné období], které má také mnoho co dělat s přicházející energií. Je to fyzikální. Zeptejte se astronomů: „Obáváte se toho?“ Někteří ano a někteří ne. Ale právě teď to ovlivňuje vás i planetu. Teď už víte, proč se změnila magnetická mřížka, kdy a proč. Je to fyzikální.
.
Ezoterika toho všeho

Teď, ve stejné době, kdy se děje celý ten fyzický posun, jsme vám předali ezoterické informace o Plejádských uzlech a nulách ** Je možné, že Plejáďané sami zde na začátku byli a věděli o této přicházející změně, dokonce pomáhali s proroctvími (ovlivnili starobylé kalendáře a proroctví)? Jistě, to je pravda, ale těm původním obyvatelům to připadalo jako „intuice předků“. Uzly a nuly zanechané Plejáďany jsou motory zrychlení, které ovlivňují mřížky planety.*** Vědomí se vztahuje k planetárním mřížkám, vzpomínáte? Ale zahrnuje to nejen magnetickou mřížku. Týká se to i krystalické mřížky (lidské emoční paměti) a mřížek Gaii – všech. Ty všechny teď pracují v kombinaci s novou evoluční energií ze Slunce. Tyto mřížky jsou živeny, jestliže to tak chcete nazvat, uzly a nulami. Co to vše způsobuje? Jaký to má všechno základ? Odpověď zní takto: tyto souběhy energií, které se posunují a mění, jsou všechny ovlivněny jedinou věcí – vaší DNA.
.
Evoluce DNA přichází. DNA lidské bytosti je připravena na posun a změnu. V mikroskopu to nikdy nespatříte, protože to není chemické; je to fyzikální. Poslouchejte chvíli, protože už jste viděli, jak to funguje. 90 procent DNA, které jste dosud pokládali za odpad, teď vaši vědci chápou. **** Věda dnes chápe, že těchto 90 procent jsou informace – manuál – kontrolní panel pro geny. To, co zatím není pochopeno, je, že se jedná o multidimenzionální přenos. Zejména biologové by měli být napjatí, ale ve skutečnosti je ve vaší DNA kus kvantovosti a také to bylo vědecky pozorováno (Garajevovy a Poponinovy experimenty s DNA) *****
.
Těchto 90 procent DNA je jako biliony antén ve vašem těle připravených pro příjem informací a potom přepsat onen manuál skrze změny v mřížkách. DNA bude přijímat informace a změní se. Začíná to ovlivňovat genetiku. Matky to obdrží první a předají svým dětem. Matky, zatím ještě nevíte, že to máte, a přece to právě teď předáváte svým dětem. Vybavujete si knihy mého partnera z před více než 10 lety s názvem „Indigové děti“? Tyto děti byly předchůdci této nové energie. Ty děti jsou jiné! Začalo to před rokem 2012 – daleko dříve – protože možnosti byly velmi vysoké, že to zvládnete, a vy jste to dokázali. Matky vnoučat, musím se ptát, jestli jsou jiné? Jsou velmi odlišné!
.
Změny v dětech jsou první

Lidské dítě dnes přichází na tuto planetu, ale to, co dnes probíhá, se liší od doby, kdy jste se narodili vy. Jste na novém místě ve vesmíru, Slunce je klidné, máte uzly a nuly, které napájejí mřížky novými informacemi, a paradigma vědomí se liší od toho, jaké jste měli vy. Buňky Genesis, buňky „jak funguje člověk“ se mění.
.
Začnou fungovat věci, které se neobvykle liší od standardní lidské povahy. Intuitivní já, ta bariéra mezi innate a vědomím, se začne zlepšovat. Tato bariéra se začne snižovat. Buďte připraveni na děti s velmi pronikavou intuicí o tom, že je jim špatně. Když vám řeknou, že je něco špatně, vezměte je k lékaři! Okamžitě. Neříkejte jim: „To si jen myslíš, zlatičko,“ nebo „to se zlepší; to jsou jen růstové problémy.“ Slyšíte? Jsou tady mezi posluchači ti, kteří to musí vyslechnout, protože jejich děti říkají: „Cítím se divně; něco je špatně.“ Matky, které jsou zvyklé vychovávat děti, jsou také uvyklé na paradigma staré energie, které má určitý zdravotní model. To se mění. Děti se začínají probouzet do lepší intuice ohledně svého vlastního zdraví. Most k innate ještě není vybudován, ale jsou už k němu blízko a něco cítí. Innate k nim poprvé promlouvá. Poslouchejte: vy to nemáte, ale oni ano. Naslouchejte jim.
.
Akáša dítěte se začíná pročisťovat. Tyto děti vám vypoví mnoho o tom, kým byly a co dělaly. Jestliže jste rodičem a teď posloucháte, tou nejhorší věci, kterou byste mohli udělat, je potlačit to. Tím nejlepším je říkat dítěti absolutní pravdu, absolutní pravdu: „Věřím ti“. Když budete říkat tyto věci nahlas, dítěti to pomůže. To je pravda a dítě to pochopí. Poslouchejte, rodiče: v těchto věcech buďte spojencem svému dítěti a změní to váš vztah s vašimi dětmi. Především k nim buďte čestní. Řekněte jim také ale to, že tomu nebudou všichni rozumět, proto je čas o tom pomlčet. Toto jsou instrukce pro děti nové doby. Tyto atributy ještě zesílí, a vaše instrukce budou dávat smysl.
.
Instinkt začne fungovat lépe, než dříve. Instinkt není něco, na co jste u lidí moc zvyklí. Vidíte to většinou u zvířat, protože jejich potomci mají velmi silný instinkt přežití. Je jim to předáno tak dobře, že skutečně můžou chodit pár hodin po narození! Vy to nedokážete. Ale toto stejné mechanické předání instinktu začíná u lidí zesilovat a zejména to, co přijde z Akáši. Je to chemické stejně jako ezoterické (genetika a Akáša). Protože to mají zvířata, měli byste to mít také, a budete. Uvidíte děti, které si vzpomenou, jak chodit a jíst, mnohem dříve, bez tréninku. Bude to rychlejší než staré paradigma, a rychlejší než kdy viděli lékaři, kteří se zabývají rozvojem dětí. Bude to „mimo měřítko“. Připravte se na to; je to instinkt. Je to prostě chemie. Je to lépe fungující DNA.
.
Když se podíváte na samotné buňky DNA, mohli byste se ptát, co se děje. Pravda je, že DNA se stává informovanější, někteří říkají „aktivovaná“. V ezoterice existuje jedno módní slovo, a to je aktivace. Prosím neměňte to, ale vězte, že to není přesné. Vy nic neaktivujete. Naopak, vypouštíte DNA z jakéhosi vězení. Když máte někoho upoutaného na vozík, třesoucího se a neschopného pohybu, a přece se najednou uvolní z tohoto sevření, a prsty se narovnají a ruka se stane zase kompletní, tak je to kvůli tomu, co se stalo s DNA. Nestalo se to s rukou, nebo se svalem, nebo s prsty, dokonce ani s paží, ale s DNA. Je to jakési osvobození. Chci, abyste si podrželi tuto vizi. Všechny ty změny, o kterých jsem mluvil, se týkají vysvobození z vězení zmrzačené DNA! A (připravte se), děje se to ve VEŠKERÉ DNA v těle najednou. Je to jakási „zkušenost celého těla“, nejen lokální „ruka/paže“ zkušenost.
.
Vaše DNA je ve staré energii zmrzačena a způsobila to vaše vlastní svobodná volba. Vaše DNA, vaše střední délka života (stárnutí), vaše nemoci jsou všechny tam, kam jste chtěli přivést spolupracující energii této planety a vaší DNA. S tím jste žili a to se nyní mění. Není to aktivace DNA, je to její vysvobození. Vysvobození!
.
Je to velmi hluboké – uvědomujete si pomoc, kterou máte? Pomysleli jste jen na okamžik, že to všechno bude tak, že prostě jen vy budete tyto věci? Zahrnuje to galaxii, tu část vesmíru, ve které se nacházíte, uzly a nuly a stvořitele vesmíru. Zahrnuje to Plejáďany, váš život a lásku. To všechno je pro vás, abyste se usadili v nové energii a uvolnili pouta své DNA. Moji drazí, staré duše, je něco, co byste měli vědět. Nemusíte čekat na znovuzrození, abyste to získali. Stará duše má teď ve svém nitru stejné vybavení jako novorozenec.
.
Šablony DNA

Vaše DNA je naplněna informacemi a šablonami. Ty šablony jsou vzory a paradigmata života. Většina z těchto šablon je nekompletní. Nevíte o nich ale to, že mají něco, co bychom nazvali vzorování sebe sama. Máte-li již část nějaké šablony, řekněme část designu, pak k sobě přitáhne zbytek designu, pokud to jde. Chápete to? Jestliže máte kousek obrázku, tento kousek má postoj – touhu – touží po zbytku toho obrázku! Jakmile je možné získat tento scházející díl, je to jako magnetismus. Doslova přiletí k sobě, šablona zaklapne na místo a vy dostáváte celou věc. Všichni mají dílky šablony, ale ty “nejpřipravenější” dílky mají staré duše (ti, kteří to teď čtou). Vaše pozemské zkušenosti na to čekaly! A vy, staré duše, pak zkompletujete šablony, které vám scházejí.
.
Buňky Genesis: původní šablona

Tento pojem, který používám v tomto poselství, je Kryonův výraz, není lékařský. Může existovat podobný, ale tento je jiný. Jednou z těch vždy existujících šablon, která nikdy nemizí, je část lidského manuálu. Není to tak lineární jako v tomto vysvětlení, ale bude to fungovat. Přemýšlejte o tom takto: chci, abyste si vzpomněli na manuál při narození. Když jste přišli, jaký byl ten manuál? Na které jeho stránce jste se nacházeli, když vám bylo pět dnů? Kde jste byli v šesti měsících? A ve 30 letech? Všichni víte, že každá ta stránka je jiná, kvůli chronologii vývoje.
.
Ty stránky jsou pořád tady, a ta šablona stále existuje kvůli tomu, čemu říkám vývojové buňky Genesis. Budu je definovat jako buňky novorozence, který zvláštním způsobem zrychluje růst a učení. Toto dítě vstřebává v šesti měsících tolik ze světa kolem sebe. Zahrnuje to řeč, jazyk, počátky stání a chůze a ještě mnohem vice. Antény geneze jsou tak velké! Naslouchají postoji a vědomí všeho kolem nich. Vy to už víte. U novorozeného člověka jsou aktivní, potom se to zpomaluje a vy se stáváte dospělými. Vývojové buňky jsou magické. Jsou zpočátku používány, potom ne, ale jsou stále přítomné a nikdy neodcházejí. Ta šablona je stále přítomná, sada instrukcí toho, jak jsou vyrobené, jestliže to tak chcete nazvat, jsou stále zde. To všechno je fyzika, protože chemismus toho, jak to všechno funguje, spočívá ve fyzice. O dnešních dětech byste měli vědět, že jejich antény jsou až desetkrát delší než byly ty vaše.
.
A co kdybych ti, stará duše, řekl, že bys mohla teď hned osvobodit tyto buňky, zaktivovat je pro sebe? Mohla bys je mít k dispozici a přidat si je do manuálu. Udělej to s pomocí afirmací, udělej to změnou vědomí, udělej to meditací. Jakkoli s innate komunikuješ, je připravena osvobodit buňky Genesis z jejich časového vězení, aby byly opět použity! Pro tebe to znamená zrychlení osvícení! Pracují s Akášou!
.
To platí pro každou situaci. Neomezujte to na něco, o čem si myslíte, že potřebujete! Vždy se ptejte: „Drahý Duchu, co potřebuji?“ Prohlašujte: „Drahý Duchu, toto nebo něco lepšího.“ Využijte ten potenciál! Buňky Genesis jsou připraveny pro starou duši. Neustále mluvím o staré duši, všimli jste si? Jinými slovy, počet životů vám dá šablonovité informace, které nebude mít nováček, který byl na Zemi jen párkrát. Staré duše mají stovky životů, možná tisíce, aby rozvíjely zkušenosti a šablony znalostí. Každý z vás v této místnosti si může říci: „Vím, že jsem tady byl už dříve,“ a vaše innate se začne chvět pravdou. Víte toho tolik! Cítíte toho tolik! Jste v této místnosti a posloucháte channeling! Toto poselství je přesné a pravdivé. Vy jste staré duše. Všechno, co jsem vám právě řekl, je o povznesení lidské bytosti v energii, kterou jste očekávali.
.
Uzavřu to tímto: tajemství dolování vaší Akáši, nebo uvolnění šablon spočívá v soucitném vědomí. Překvapuje vás to? To je to, co celou dobu scházelo. Jestliže začnete dolovat svou Akášu [vyzvedávat z ní věci, které jste se naučili v minulosti] a začnete přepisovat to, kdo jste, pak budete muset sami se sebou dojít k dohodě o soucitu. Jak si vedete, pokud jde o nedostatek hněvu, péči o druhé, čistotu vnitřního Boha? Fyzika vědomí stvořit soucit, vytváří to, co já nazývám soucitným jednáním. Je to pro každého v místnosti i pro ty, co čtou. A stará duše ví, jak to udělat. Poslouchejte, já vím, kdo jste. Nebyli byste tu, pokud byste nebyli staré duše – a to i v případě, že jste duše, kterou toto nezajímá. Jste staré duše, a vy to víte. Soucit je v této době na planetě králem všech emocí. Povede vás do uvolněného stavu lásky a bez soucitu a péče o druhé to nebude fungovat. Vlastně nebude fungovat nic.
.
Velmi pomalu nastane na planetě oddělení vědomí, a my jsme o tom mluvili už dříve. Budou zde soucitní a nesoucitní – a bude to tak zřejmé, tak zřejmé! Laskaví a nelaskaví. Humánní a nehumánní. Právě teď na této planetě existuje jakási temná armáda. Co je jejím „faktorem soucitu“? Chápete? Je to stav svobodné mysli, ale přijde rozdělení. Nebojte se toho, soucitní. Když přijmete mistrovské atributy, obklopí vás světlo. Už žádné opevňování nebo ochrana sebe sama před temnotou. Ta sama automaticky ustoupí. Už žádné chytání nemocí, se soucitem se vás nebudou moci dotknout. Je to fyzika; je to skutečné; je to fyzikální a děje se to teď. Vaše společnost to začne brát na vědomí dříve, než si myslíte. Jestli si myslíte, když si pustíte vaše zprávy, že jsem blázen, jen počkejte. Přicházejí divoké karty. Laskavost je nová energie!
.
Já jsem Kryon milující lidstvo.

A tak to je.

KRYON
.

* (1) CLICK HERE
** (1) CLICK HERE
** (2) CLICK HERE
*** CLICK HERE
*** CLICK HERE
***** CLICK HERE

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. (www.kryon.webnode.cz).  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět