8-2016 Kryon

Ztělesnění Boha, část 2

Tento živý channeling byl přijat Lee Carrollem ve Fairfieldu, Iowa, 14. srpna 2016

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Chtěl bych rozšířit poselství z předešlého večera (1. část tématu naleznete ZDE). Může působit odlišně, avšak je to pořád totéž téma. A ještě než vám začnu předávat jakékoliv informace, chtěl bych, abyste rozpoznali tuto formu komunikace. Opravdu to není (jen) informační kanál. Je zde doba, kdy vám jsou nabízeny tak nádherné věci, o kterých jste ani nevěděli. Jsou tak velkolepé, protože zrcadlí to, co mohou lidské bytosti vytvořit. Promlouváme o systémech, které možná ani neznáte, a o tom, co se vám teď zrovna děje, a možná to ani nevíte. Jindy chceme „jen“ sedět u vašich nohou a hovořit s vámi všemi. Je zde nádherné vědomí těch, kteří poslouchají. Je zde ta multidimenzionální, bezčasová záležitost, o které stále hovoříme, a která říká: „Víme, kdo nás poslouchá (čte)“. Kdybyste odložili linearitu času, věděli byste, že Duch zná potenciál těch, kteří poslouchají. A od té doby, kdy začaly být tyto rozpravy nahrávány, je zde možnost bytí na dvou místech ve stejnou dobu. Promlouvám k posluchačům (a čtenářům) a nezáleží na tom, kdy to poslouchají (čtou) – pro ně je to TEĎ. I pro vás je to TEĎ. A dovolte mi, abych se vás zeptal: Které teď je to správné? A odpověď je – vás všech. To jsou přesně ty věci, na které pohlížíme. Obzvláště pokud jde o energii. Dnes jste kladli mnoho otázek mému partnerovi. I mně, neboť já jsem se svým partnerem stále.

.

Začal vyprávět příběh, což nikdy ještě neudělal, o tom, co se mu stalo před pěti lety. Ve skutečnosti to nebylo pět let, ale více jak osm (Kryon se směje), kdy přestal „škatulkovat“ Kryona. Lidské bytosti toto dělají, dívají se na svůj vztah s Duchem a rozdělují ho – máte konkrétní čas určený k uctívání, stanovený čas na modlitby, speciální oblečení, které nosíte při uctívání Boha, konkrétní den, kdy se modlíte. Přijdete a odejdete, plánujete si to. A už jsme o tom hovořili dříve. Můj partner dělal totéž. I někteří z vás to tak dělají.

.

Když se před vámi usadil, změnil se, protože musel přivést mne – skupinu, která se nazývá Kryon, což je energie z druhé strany závoje, která s vámi může komunikovat ve své podstatě skrze Lásku, a on na to musel být připraven. Vlastně musel odejít z místnosti a znovu se vrátit, mnoho lidí si na tuto dobu pamatuje. Zeptal jsem se ho, jestli je připraven na další krok. On nevěděl, že ještě je nějaký další. Myslel si, že už k poslednímu kroku došel. (Kryon se směje.) Neexistuje poslední krok – vždy jdete k tomu dalšímu. A on se tedy zeptal, co je tím dalším krokem. Odpověděl jsem mu: „Jak by se ti líbilo, kdybys byl po celou dobu spojen se svým vyšším já a se mnou? Pamatuji si jeho odpověď. Zeptal se částečně z legrace, ale měl pravdu – řekl: „Bude to bolet?“ (Kryon i publikum se směje.) Ptal se, jestli to bude bolestivé pro určitou část reality – jestli se to dotkne proudu jeho života. „Budu to pořád ´já´?“ Jako kdyby něco tak velkolepého mohlo být špatné. A tak jsme ho požádali, ať to zkusí. Došlo ke splynutí a je jedno, kde je nebo na co se ho ptají, on doručí odpověď od té své části, která je se mnou spojená. Na těchto setkáních to někteří z vás mohou cítit, když přepne mezi Leem a Kryonem Ti, kteří to dokáží rozlišit, uvidí, že se v něm proměnilo světlo…

.

Toto je tedy pozváním a rozšířením minulého poselství, které jsme vám předali. Je-li Bůh uvnitř, proč ho škatulkujeteKolik z vás dokáže meditovat, zatímco nakupujete?Někteří z vás cítí, že to je samo o sobě formou meditace. Ale otázka zní takto: Dokážete dělat více věcí na jednou s Bohem? Můžete být v práci nebo na jednání, či při jakékoliv činnosti, kterou zrovna děláte, a v tu samou dobu se propojovat s velkolepostí stvoření? Oddělujete to do takové míry, že to k sobě vůbec nepatří a až když ukončíte svou práci, tak si pak dopřejete hezkou meditaci? Stali jste se mistry v umění být vědomý, meditovat a být spojen s Bohem i při řízení? A proto to řízení není nebezpečné. Věděli jste, že je to možné? Někteří z vás vědí, co vše je možné, a také to děláte. Nemusíte opouštět své tělo a nemusíte být na nějakém jiném místě, které by někdo mohl nazvat nekoncentrací. Můžete to realizovat vše najednou. Dokonce i účetní – počítají si svoje čísla a v tu stejnou dobu si mohou být vědomi svého Božství. A tak to může být 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – neustále. Lidé na to nejsou zvyklí a důvodem, je to, že tzv. lidská povaha, vaše společnost, vzdělání, vaše kultura, to vše má ve zvyku vše rozdělovat do škatulek. Vymezený čas, kdy jíst, kdy si hrát a kdy pracovat. Vyhrazený čas na uctívání. Stanovená doba na radost a smutek.

.

Jakmile se začnete spojovat s Duchem, všechny tyto věci se také propojí. Jestli začnete tento proces a pochopíte, o čem hovořím, vaše milující část se začne zapojovat a bude úplně jedno, kde se zrovna nacházíte, nebude záležet na tom, co děláte. Je to tedy jako rozšířená bohoslužba, ve které se modlíte, meditujete, zpíváte, cítíte přítomnost Boha ve všem, co děláte. A nebudete uctívat nějakou entitu, nebo snad i Boha, budete uctívat radost, kterou máte… Budete vděční za to, že nyní můžete mít něco pořád a nejen jednou za čas, nejen podle harmonogramu.

.

Kryone, je možné být ve spojení, i když spíme?“ To, co asi nevíte, je, že jste spojení vždy, když spíte. Je to součástí multidimenzionality vašich snů, které se dostanou kamkoli a vy ve většině z nich nemůžete najít nějaký “lineární“ smysl. Váš mozek se odpojuje… a část Ducha bude s vámi a to i tam, kde “není“, když jste vzhůru. Bdělý stav často vytváří model přežití, vědomí toho, kdo je zde, proč je zde a jak se může vyhnout určitým věcem a být tak v bezpečí. Můžete to ale takhle udělat a být přitom stále spojeni s Duchem? A odpověď je: Ano, zcela a naprosto.

.

Chtěl bych, abyste znovu navštívili svou vlastní Akášu. Byly doby, drazí, je to velmi, velmi dlouho, kdy jste byli opravdu v režimu přežití, kdy jste opravdu nosili ještě oštěp a měli jste něco, co si dnes neuvědomujete. A já vám chci říct, v co věřili původní národy – že Bůh je ve VŠEM. Ve zvířeti, které bude obětováno, v rostlinách, které rostou, aby vám poskytovaly potravu… a při každém kroku, který uděláte, je Gaia s vámi. Splynutí bylo úplné, a to se ztratilo. A nyní toto splynutí znovu oživujeme, ale v této nové energii to jde daleko dál: začíná to zvětšovat intuici a synchronicitu, koho potkáte a kdy. Hovořím v místnosti plné lidí. Je to tady teď. A já se zeptám této místnosti plné lidí: Potkali jste dnes někoho, koho jste neznali? A naučili jste se od něj něco, co jste nevěděli? Poznali jste je? Ne jako dřívější členy rodiny, ne kvůli akášickým vzpomínkám, ale jako členy skupiny duší, nazvané Tvořivý Zdroj. Vidíte v nich sami sebe? Mohli byste k nim mít náklonnost a být soucitní a to až tak, že se s nimi můžete potkávat často a vědět, že budete v bezpečí a v pořádku? Synchronicita funguje takovýmto způsobem. Jste k sobě přitahováni z míst, která jsou velmi rozmanitá. Díky vašemu podobnému smýšlení, přicházíte poslouchat channeling, těšíte se z té energie a jste s těmi dalšími stejně smýšlejícími. A teď přidejme to poslední, k tomu, co bylo vždy tušeno – synchronicita s lidmi, které neznáte! Jsou zde ti, kteří pro vás mají dnes odpovědi, jestliže věnujete část svého času tomu, abyste se s nimi potkali. Situace a záležitosti, na které jste se ptali, o kterých jste přemýšleli – synchronicita je novým klíčemIntuice vás bude tlačit a postrkávat, ne karma. Přijdete na takováto setkání a na další místa, kde budete potkávat ty, kteří tam jsou, aby vás potkali. A jak zlepšovat to, abyste věděli, kam máte jít? Splynutí je tou odpovědí.

.

V posledním poselství jsme vás žádali, abyste se přestali dívat na Boha venku a začali se dívat na Boha uvnitř, tak aby vaše meditace začala jinak: „Drahý Duchu ve mně… Drahý Bože uvnitř…“ A když to řeknete nahlas, samotné buňky vašeho těla oslaví skutečnost, že to víte. Je to jako kdyby říkaly: „Jsou vzhůru! Vědí o nás! Konečně!“ (Kryon se směje.) Integrace začíná… Splynutí je pozváním k tomu, abyste s sebou nosili tu svou část, která je božská, o které cítíte, že to je Bůh nebo jakkoliv to pojmenujete, a přinesli ji do těch nejméně pravděpodobných míst a situací. Do toho, co děláte, kam zrovna jdete. Když řídíte, procházíte se, když nakupujete, jíte, mluvíte… Drazí, když tohle uděláte, věci se změní. Věděli jste, že se stanete zdravějšími? Nemůžete oddělovat a odstraňovat Ducha od vaší buněčné struktury a navštěvovat ho jenom, když chcete, a očekávat rovnováhu ve svých buňkách. Vaše buňky po tom touží, i rovnováha vašich těl. Ten chybějící kousek, ten prvek, který byl vždy čímsi mystickým, a lidé se na to pořád ptali: „Jak tohle můžu udělat? Jak mám udělat tamto? (Dosaďte si sem své jméno.) Co je dalším krokem?

.

Ještě jste se nepropojili, jinak byste se neptali… Sjednocená lidská bytost je ta, která je super intuitivní a ani to neví. Prostě ví, co má udělat, kam mají jít a co je dalším krokem. To je to sjednocení, o kterém hovoříme. To vytváří nového člověka, který si začíná vážit a rozumět tomu, že duchovnost není vyjmuta z fyzické lidské bytosti. Můžete to udělat? V korporátních strukturách? Můžete chodit do práce? Můžete chodit na společenská setkání? Můžete se setkat se svým šéfem? S Bohem uvnitř vás? A někteří lidé řeknou: Ne. (Kryon se směje).

.

Nechají Ducha u dveří, jakmile vstupují do kanceláře, jako kdyby tam Duch ani neexistoval. Celou tu dobu od lidí slýchávám: „Nemáš vůbec představu, čím si musím procházet.“ Avšak my jsme zde celou tu dobu, vedle vás, dokonce i při vašich meditačních prohlášeních, když nevíte, že jsme u vás. Izolovali jste se a rozdělili do škatulek tak moc, že se snažíte vysvětlit Duchu ve svých meditacích, co potřebujete, jako bychom tam vůbec nebyli! Ti, kdo splynuli, zjistí, že meditují méně, jelikož zcela změnili definici toho, co je to meditace – 24/7 v meditaci, vždy spojení, bez ohledu na to, co dělají. Jsou pořád v meditaci, protože mají Boha v sobě. Přemýšlejte jako ten, kdo je v meditaci, jelikož Bůh je uvnitř vás. Už žádné oddělování se, už žádné plánování, kdy se s Bohem potkáte na místech, kde víte, že se Bůh nachází… Místo toho totiž víte, kde Bůh JEUVNITŘ VÁS. 24/7 v meditaci s očima otevřenýma – a takto chodíte do práce. Je tohle skutečně možné? Ti, co jsou „odborníky“ na meditaci, teď začínají být trochu nervózní z této zprávy, protože staré paradigma říká, že musí existovat vyhrazená doba na koncentraci, abyste tak dosáhli určitého stavu esoteričnosti. A rád bych vám něco sdělil: Mají pravdu – ve starší energii. Ve starší energii mají pravdu, a důkazem je to, co meditace vytváří ve vašem těle: vytváří zdraví, delší život, vytváří to, že se méně obáváte, ono vás to ve skutečnosti obklopuje a rozšiřuje se do země kolem vás.

.

Mají tedy pravdu. Teď však říkáme – toto se mění. Splynutí vytváří odlišný způsob meditace, ale výsledky jsou stejné. Nebudete už tak meditovat, jak jste byli zvyklí. Místo toho budete meditovat každou vteřinou své existence. Kamkoliv zaměříte svůj pohled, uvidíte tam Boha. Budete přemýšlet o duchovnosti jinak. Nebudete se již koncentrovat na nějakou iluzorní věc, kterou vám to má přinést, protože už je to ve vás. A místo toho proměníte to, jak se na vše díváte – úplně na všechno. Vidíte strom, židli, dřevo tak, že jsou nějakým způsobem s vámi spojené?

.

Budete se dívat na svou duši jiným způsobem. Pochopíte, že jste věční. A to i poté, co odejde vaše část, a ostatní řeknou, že jste zemřeli. Jste tu stále. I poté, až se znovu stanete biologií a budete pokračovat ve své předchozí cestě… Začnete vidět svůj vlastní život jinak. Strachy, které se do vás doslova vpíjely, budou odcházet. Pochopíte, že můžete mít soucit k Planetě Zemi, ale nemusí to ovládat vaše emoce. Můžete vidět nespravedlnost, ale nemusí vás to rozvzlykat a rozplakat až tak, že nebudete moci usnout. A místo toho to uvidíte a můžete poslat energii té části, která energii potřebuje, a to díky Bohu ve vás. Meditujete.

.

Nemusíte být součástí problému, abyste s tím problémem pracovali. Musíte být v režimu, který říká: vše, co se děje, je zde a děje se a já jsem katalyzátorem soucitu kolem toho. Mohu to zabalit do bubliny lásky a výsledkem bude, že to ostatní ucítí. A tyto věci se nakonec změní a až vás bude dost, můžete to dělat společně.

.

Všechno se mění. Ke komu tady ve skutečnosti hovořím? Ke starým duším – k těm, kteří by to chtěli všechno promeditovat. Velmi dobře znají sílu meditace a vědí, jak hluboce je to správné a nádherné. Naše poselství je jasné – Bůh je ve vás. Splynutí je zde a mění samotnou definici meditace. Protože teď se to opravdu stává mocné – vy jste tím Zdrojem. Místo, abyste ho “navštěvovali“, koncentrovali se na něj a používali, tak se jím stáváte. To je síla! To vše je součástí poselství, které jsme vám dali předešlou noc. Přestáváte to hledat vně, vnášíte to dovnitř.

.

Toto poselství je o energii. Kdo doopravdy jste? Znovu, kým skutečně jste? Staré duše, to samé vás přivedlo sem, do této místnosti (k tomuto channelingu) Meditující, poslouchej: to, co tě přivedlo k meditování, je Bůh uvnitř tebe. Kdo tedy jsi? A staré duše na této Planetě řeknou: „No, jsem tu už dlouhou dobu a žil jsem mnoho životů.“ Pojďme za tím, co to přesahuje. Kdo jste? Promluvte k tomu, kdo teď toto poslouchá (čte) a je tu poprvé, a není starou duší. Kdo jste?

.

Dovolte mi, abych vás vzal na výlet. Až na úroveň, která přesahuje úroveň duše, která je ZAduší. Když se připojíte k dalším duším a nejste tady, stáváte se součástí sjednocené energie – skupiny duší, která nemá žádnou singularitu nebo identitu, která by byla lineární. Jste součástí polévky stvoření, energií vesmíru, dívající se na galaxie. Toto jste. Znamená to, že jste byli přítomni, když se tvořila Země. Co kdybych vám řekl, že každý z vás, v podobě, jakou si ani nedokážete představit, u toho stál, u samotné události Stvoření, kdy se vesmír spojoval dohromady, kdy galaxie začala svou cestu…, kde čas nic neznamenal. A hodiny netikaly. Představa té pradávnosti v jazyce Boha vůbec neexistovala. Jenom to BYLO. A viděli jste srážky objektů, jak se vytvořila Země a Měsíc. A celou dobu jste věděli, že Plejáďané přicházejí. Tato skupina vznešených stvoření z daleka, kteří také mají Boha uvnitř, stejně jako vy, jako vaši duchovní rodiče, žádní „mimozemští“ lidé, ale duchovní lidé – prostě lidé. Ne „ufouni“, lidé – sem nakonec přišli a zaseli vás tak nádherným způsobem, aby vás přivedli sem na toto místo, kde probíhá vzestup, kde může sedět a poslouchat tyto channelingy. Byli jste přitom, když se tvořila Země. Byli jste zde, když se galaxie začaly otáčet, museli jste spatřit pár uprostřed otáčející se galaxie, ne jednotvárnost,žádnou černou díruale dvojčinný pohyb energie, kterou zatím ještě nikdo neobjevilAle objeví. Víte, jak funguje fyzika? Věděli jste, že jednoho dne začnete svojí cestu zde. To je, kdo jste. To se trochu liší od „lidské formy“, že? Nyní promluvíme o esenci (ve) vás.

.

Jste věční. A když splynete, slibuji, že jedna z věcí, která se stane, je to, že čím bude žít déle, tím více si budete vědomí toho, že samotná smrt je papírovým strašákem. Je to přesun a jediné, co dělá, je, že vytváří smutek, pro ty, co zůstávají. To je vše, co dělá. Nevezme vás na nějaké hrozné místo, vezme vás na dobré místo – jdete domů. A vše, co se pak stane, je, že se vrátíte. Tou nejhorší věcí na smrti není umírání, ale ti, kteří zůstávají a jak s tím zacházejí. Jak je můžete připravit na to, aby se s tím vyrovnali? Jestliže můžete tuto skutečnost připustit, oni pak také. Budou to oslavovat, budou oslavovat vás pro příští inkarnaci, oslaví vše, co jste udělali, když jste byli zde. Budou vás oslavovat, vaše já ZA (závojem) a budou to slzy radosti, toho že jste věční, stejně tak jako oni. Jaký to koncept! Nový druh pohřbívání. A to už přichází… Uvidíte to.

.

Tohle je zvýšené vědomí, způsoby myšlení, které jsou velmi jiné. A stanou se zcela běžné, jelikož taková je univerzální pravda. Chtěl bych vám to připomenout a shrnout:

.

Na této planetě byla doba, kdy zde bylo hodně bohů. A není to tak dávno. Dokonce, i když vezmeme tři až čtyři tisíce let, je to skoro jako nic. Byl zde nespočet bohů a dohad o tom, který je ten správný a pravý, většina z nich měla určité nedokonalosti. A pak se něco stalo – ve správný čas, na správném místě. Země dostala zprávu a přijala ji, téměř univerzálně, během relativně krátké doby. Monoteismus – a dnes je zde jediný Bůh pro planetu. To je posun ve vědomí. A tak když vám řekneme, že nastane doba, kdy budete více rozumět způsobu, jak vše duchovně probíhá – dokonce i smrt a život – vy řeknete: „No to si nemyslím.“ (Kryon se usměje)

.

No, dobře, rád bych znovu poupravil vaše přemýšlení, na základě toho, co už se v minulosti stalo. Vše směřuje ke vzestoupené Zemi, protože pravda hovoří sama ze sebe. Je zde jeden Bůh a také zde dojde ke shodě, že je zde také jeden systém jediného Boha. A tím jedním systémem je to, že lidé mají duši, která je věčná, a věčnost neznamená, že jde někam “jinam“. Vrací se, oslavuje svou existenci a povznáší planetu, pokaždé když přijde. Překrásný systém návratů duše. A poté to tedy bude na planetě běžně přijímáno, tak jako se stal normálním monoteismus (víra v jednoho Boha). Už to přichází. Nebude to znamenat konec jiných duchovních systémů, ani nebudou tzv. horší. Jednoduše se přizpůsobí, a to už jste viděli dříve. Přizpůsobí se tomu a stále budou nádherné, takže nebude každý muset měnit své duchovní přesvědčení. Bude to jednoduše novou pravdou, která si sama nalezne svou vlastní vhodnou cestu do systémů, které nazýváte organizovaná náboženství. Díky tomu se mnohé zlepší. Jste tak singulární. Mnozí z vás, kteří toto nyní posloucháte (čtete) pořád věří, že nastane doba, kdy se Země stane „Utopií“, veškerá duchovnost bude viděna stejně a nebudou zde žádné diskuze. (Kryon se směje.)

.

Budete mít navždy svobodnou volbu. Svobodná volba bude vytvářet mnoho rozmanitých názorů. Dnes, když se někoho zeptáte na monoteismus, řekne: „Samozřejmě, je zde jeden Bůh. Rozdíl je však v tom, jak tohoto jednoho Boha uctívat.“ (Kryonův smích).

.

A to odezní. Uvědomíte si, že JEDNOTA je zde pro každého a není žádné „správně“ nebo „špatně“, je zde pouze Láska. To se pak přemění do něčeho dalšího a to zase do něčeho ještě jiného, pokud se spojíte a splynete.

.

Drazí, na závěr vám povím toto: Jste na počátku nového posunu duchovního paradigmatu. Ta část, kterou staré duše znají, bude fungovat – a mám na mysli tu část, která je sjednocena a o které hovořím. Tvoříte něco, co je uvnitř vás, pořád - 24/7. Ráno se probudíte a oslavíte svou existenci, když dáte své nohy na zem. Když půjdete v noci spát, předtím než se uložíte do postele, oslavíte tu skutečnost, že je Bůh uvnitř vás a vy nejste nikdy sami. A smrt nebude mít nikdy žádné ostny (bolesti), o kterých vás učili. Chtěl bych, abyste přemýšleli o svém odchodu, který vždy nastane. Přemýšlejte o svém odchodu a usmívejte se. Můžete to udělat? Vy se totiž hned vrátíte zpátky. A budete pokračovat a pokračovat… je to jednoduše jen přestup, a tak to je. Nazývejte to přesunem Lásky. A tak to také ucítíte, uvidíte. Už jste to dělávali dříve. Kolik z vás má akášickou vzpomínku na přecházení závojem? Můžete říct: „Kryone, moc si na to nevzpomínám.“ Budete. A až si na to vzpomenete, budete mít zcela jiné vědomí. To je tak krása toho, co pomalu nastává. Nadejde doba, kdy budou tato poselství znovu poslouchána a ať už v té době bude k dispozici jakýkoliv formát, vy řeknete: „Tohle vše se stalo.“ A tou zábavnou částí bude, že tady v té době budete, stejně tak jako já.

A tak to je.

Kryon

.

Zdroj: www.kryon.com – „Externalizing God – 2 “ – MP3 34:05 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Zuzka Š. (www.kryon.webnode.cz).Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

zpět