8-2020 Kryon

Nepříjemná změna

.

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a vysílán v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada, 28. srpna 2020

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kdo jste neslyšeli dřívější poselství, předám časté a běžné poselství, které bych rád, abyste si poslechli a plně pochopili.

 

Bůh, Duch, Tvořivý zdroj - ať už jakkoli nazvete to, co stvořilo vás a vše, co existuje - ví, co se právě teď děje, tam, kde teď sedíte a posloucháte (nebo čtete). Už jsem dříve říkal, že se nacházíme na multidimenzionálním místě a že je pro vás velmi těžké to pochopit. Toto poselství, které právě předávám, i když jej posloucháte (nebo čtete) později, má stejný účinek. Víme, kdo jste a ve vší té nádherné lásce nám na vás záleží. Ať už sedíte kdekoli, ať už se ve vašem životě děje cokoli, vědí o tom všichni andělé, pokud je tak chcete nazvat, kteří vás obklopují.

 

Jak tu sedíte, rád bych, abyste pochopili, že bez ohledu na to, co vám bylo řečeno, že by Bůh mohl být, je to pečující, milující, nádherný, laskavý Stvořitel, který vás sem poslal. Tolik z vás si právě teď říká: „Co se to děje na Zemi?“ a vnímáte, že je to jiné, odlišné. Kvůli tomu rozdílu mnozí pociťujete strach. Často tu skutečně není nic, čeho by bylo třeba se bát, ale přesto pociťujete strach, úzkost a obavy. A důvodem je, že je to jiné, odlišnéLidé milují stejnostnemají rádi změnu, když si ji sami nemohou naplánovat, nemohou ji mít pod kontrolou nebo ji neočekávají. Takže občas se objeví strach, protože nevíte, co přichází.

 

Drazí, 31 let mluvím o změně. První Kryonova kniha, která byla vydaná v r. 1993, vám popisovala, co teď nastalo. Popisovala, že nedojde k zániku lidstva kolem r. 2000, ani v první dekádě po r. 2000, ačkoli Bible, kterou znáte a kterou jste studovali, mluvila o něčem jiném. A my jsme vám říkali, že tohle se změní, že to je něco, co vy sami změníte, že budoucnost se mění. A teď se změnila. A proto bylo poselství této knihy nazváno Konec času. Někdo by mohl říct, že to je legrační titul, někdo jiný, že je to hrozivý titul evokující zkázu a zánik. Je to však jen metafora – znamená to konec starého času, konec starého věku. Název knihy odráží poselství mayského kalendáře a poselství tolika domorodců na této planetě, kteří viděli, že něco přichází. Po tisíce let hleděli do „nebe“ a uvědomovali si, že kolébání Země trvá po dobu 26 000 let. Domorodci a starodávní, kteří se často nechali vést hvězdami a jejich pozicemi, rovnodenností a tím vším, viděli, že něco přichází. Že se to stane, až kolébání Země bude ve svém středu a začne nový cyklus kolébání. A že k tomu dojde 21. prosince 2012 a stane se to milníkem. Možná jste zaregistrovali, že ve vašich posvátných písmech nebo jiných spisech týkajících se těchto let, bylo zaznamenáno, že Země to nezvládne, že dojde ke třetí světové válce, k Armageddonu, ať už to nazvete jakkoli – bylo to prorokováno všude. Opravdu se neočekávalo, že to zvládnete. Ale vy jste to zvládli!

 

Přišel jsem v r. 1989 s velkým poselstvím, a tím poselstvím bylo, že nedojde k žádnému Armageddonu. Kniha Konec času jasně uvedla, že se stane něco jiného. Drazí, právě teď sedíte v tom „něčem jiném“. Změnili jste minulost, proroctví o konci a zánikuA teď tady sedíte v době, která skutečně nemá žádné předpovědi. Přemýšleli jste o tom? Ať už je to vaše bible, ať už je to Nostradamus, ať už jsou to různé ezoterické spisy, neexistovaly žádné předpovědi starodávných, které by vás přivedly na toto místo. Ach, existuje mnoho současných předpovědí a ty jsou často plné zkázy, zániku a beznaděje, jen odložené na později. Dostáváte informace, které jsou víc než děsivé, co se stane během několika málo měsíců. A astrologie skutečně potvrdí problémy, kterými procházíte. Když se na to podíváte, nikdy za vašeho života nebylo (najednou) tolik retrográdních planet. Přemýšleli jste o tom? Je to zajímavá doba, ve které teď žijete, že? Mám pro to název a rád bych, abyste se znovu vrátili k jednomu channelingu. Ten název, který jsem mu nedávno dal, je Zima vědomí (z 22. srpna 2020 ve Vancouveru, BC, Kanada – pozn. překl.).

 

Dovolte mi, abych vám vysvětlil, jak to funguje, abyste se cítili lépe, abyste věděli, že jste na své cestě správně, podle plánu.

 

Říkáme vám už 31 let, že nastanou změny. Některá poselství se přímo vztahovala k této konkrétní době, některá byla záhadná, nejasná a některá metaforická. Ale říkal jsem vám, drazí, že změna přichází. A také jsem vám říkal, že pokud chcete vědět víc, o čem ta změna opravdu je, abyste se podívali na předpovědi starodávných, jež říkala, že pokud to zvládnete po precesi rovnodennosti, po roce 2012bude to začátek vysokého vědomí na planetě, jaký tu kdy byl. S vysokým vědomím skončí války. Nedojde však ke skončení sporů, neshod a rozepří, drazí, protože lidé mají svobodnou volbu. Bude to však konec válek takového druhu, který by způsobil zánik lidstva. Teď někteří namítnou: „To je nemožné, a sice proto, že lidská přirozenost vždy vede ke stejnému jednání.“

 

Mám pro vás novinku. V protikladu ke všemu, co jste kdy studovali, slyšeli nebo vás učili, lidská přirozenost (povaha) se vývojem mění. Lidská přirozenost se začíná měnit s vyzrálejším vyšším vědomím. Co se děje na vaší planetě, o čem byste nikdy neřekli, o čem byste nikdy nemysleli, že se může stát – nemluvím teď o pandemii, ale o věcech, které budou jiné. Například dobré zpravodajství, o kterém byste si nikdy nepomysleli, že k němu může někdy dojít. Po stovky let tu existovala genderová nerovnost v takové míře, že jedno pohlaví bylo nadřazené tomu druhémuA to druhé pohlaví, ženy, s tím nemohly nic dělat. Nebylo to jen po stovky let, možná to bylo v lidské přirozenosti po tisíce let. A najednou se to mění s tím, co jste nazvali hnutí „me too“. Popřemýšlejte o tom, drazí. To je vyzrávání lidské přirozenosti a vědomí, kdy dochází k soutoku, převaze a mísení s vyšším myšlením, které začíná mít vliv a začíná fungovat. Máte některé církevní představitele, kteří byli stovky let zodpovědní za odporné věci páchané na dětech a vyvázli bez trestu. Teď máte dokonce nejvyššího představitele kurie, katolických duchovních, který k tomu přistupuje odlišně. Předpovídali jsme, že tento vůdce provede změny. To je poprvé za stovky let, kdy začínáte vidět temné věci, které vycházejí na povrch a řeší se.

 

Právě teď jste v bodě, kdy začnou vyplouvat na povrch další věci. Mluvím teď k americkým občanům. Je čas na změnu a vy to víte. Nebude to tak, jak se stávalo v minulosti, kdy mohlo dojít ke změně, ale ve skutečnosti k ní nedošlo – tedy že by se opět objevily nepříjemné věci a kvůli nim došlo k demonstracím, jichž by se zúčastnili ti, kteří jsou rozrušeni hrůzou z toho, co se děje, z té nerovnosti – pak by to odeznělo, znovu se vrátilo, odeznělo a znovu se vrátilo. Ale teď, drazí, teď už je to něco jiného – teď, zatímco o tom mluvím. Důvod, že vidíte tolik nepokojů, bouří, projevů nespokojenosti, právě teď v této zemi (USA), je ten, že se konečně hledají řešení a nenechá se to tak být, dokud se řešení nenajde. To je to jiné, to je ta změna. To je to, o čem celou dobu mluvíme a teď je to tady. Někteří lidé to interpretují jako tu nejhorší věc, která se mohla stát, a říkají: „Podívejte se na ty nepokoje, projevy nespokojenosti a podívejte se na to všechno, co se děje.“ To, co se děje, je vyzrávání, to, co se děje, znamená, že spějete k dospělosti. To, co se děje, znamená, že staré způsoby už nebudou fungovat. Zima vědomí je popis metafory ročního období. Nacházíte se v zimě, kdy opadaly listy ze stromů, nastalo chladnější období a vy nevíte, co se bude dít dál.

 

Co následuje po zimě, drazí? Víte to – zas vyjde slunce, stromům zas narostou listy. To je metafora pro věci, které se začínají dítNic se však tady neděje rychle. Víte to. Avšak nakonec budou moct být zasazena semena a budou růst, což nastartuje řešení a Američané začnou postupovat tak, že nebudou volit nikoho, kdo nebude souhlasit se změnami. Vidíte, jak to může být jiné? Pokud jste jedním z těch, kdo poslouchají (nebo čtou) tento channeling a nejste Američany, můžete se sem podívat, vidět tolik nepokojů a můžete se ptát: „Co se to děje s Amerikou?“ Právě jsem vám to vysvětlil. A tahle země není samotná. Některé věci se dějí po celé planetě, ne v tak velkém měřítku, jako v této zemi (USA), ale také se odhalí, brzy. Otroctví mladých žen, které jsou odebrány od svých rodin a někdy narozené v určitých místech, aby byly k dispozici mužům. To je otroctví. Drazí, je to rozbujelé, jsou jich tisíce. Všechno je to nezákonné, protiprávní, mohli byste říct, a vždy to tak bylo, a najednou se to začíná odhalovat. Rád bych, abyste se podívali, jak je to financované. Vyrazí vám to dech, nebudete tomu chtít věřit.

 

Projeví se všechny části nové lidské přirozenosti. Tohle je Kryonovo poselství. Když se zeptáte, co je celkovým poselstvím, vždy to bylo toto: dosáhli jste doby, kdy začínáte růst, dospívat ke zralosti vědomí. Už nebudete nikdy zabíjet jeden druhého v masovém měřítku, v bezohledné válce. Vyšší vědomí začne na planetě dávat smysl, začnete spolu vycházet a vaši vůdci se neudrží dlouho, pokud nebudou souhlasit s tím, co staré duše této planety požadují - řešení nebo aspoň s nimi začít, aby konečně došlo k pokroku. To je to, co se děje. Dokážete být a oslavovat to v pandemii, kdy na některých místech zažíváte nový restart věcí, které se stávají novým normálem? Slovo, které jsem použil před několika lety, je tady: Nový člověk. Používám ho už léta a teď je tu. Tohle se právě děje. Máte odvahu oslavovat to, kdekoli jste, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě? Dokážete sedět a být chvíli v klidu? Dokážete chvíli sedět a vymanit se ze strachu a obav? Dokážete sedět a uvědomit si, jak moc jste milováni? Světlo reflektoru se soustřeďuje na vás a vy si uvědomujete, že jsou tady andělé, dívají se a je tu tolik lásky. Projdete tím vším, staré duše. Jeden z důvodů, proč jste tady, abyste slyšeli některé z věcí, které vám mohou pomoct.

 

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Toto je to poselství a vždy bude pro nového člověka na nové planetě zvané Země.

A tak to je.

Kryon     

 

zdroj: www. kryon.com – Uncomfortable Change –  MP3 -  19:46

 

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět