9-2015 Kryon

Návrat zpět, abyste dosáhli budoucnosti

Tento živý channeling byl přijat ve Vancouveru, BC, Kanada, 5. září 2015

Tento živý channeling byl upraven [Leem a Kryonem] a doplněn pro lepší porozumění čtenářů. Často se totiž stává, že živý channeling má v sobě energii, kterou psané slovo nenabízí. Užijte si tedy toto rozšířené poselství.

.

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby. Před tím než začneme, vás opět požádáme, abyste trochu změnili realitu svého myšlení. Co se děje? Kdo to mluví? Odkud to přichází? Prosím svého partnera, aby naprosto ustoupil stranou a nechal plynout to, co má. Dokážete přemýšlet mimo hranice toho, co víte?Pro lidi obecně je tou nejtěžší věcí jít na místo, kde nikdy nebyliVaše přežití závisí na tom, abyste chodili na místa, která znáte.

.

Jestliže jste někde nikdy nebyli, a nemáte nic, co by vás varovalo před tím, jaké by to mohlo být, můžete se zdráhat tam jít. To dává smysl. Dveře s nápisem neznámé neotevíráte často. Normálně otevřete dveře, na kterých stojí známé, protože se tak cítíte v pohodě. Mluvím o tom kvůli tomu, co přijde. Chci obohatit to, co víte o lidstvu. Proto budu mluvit o kontroverzních věcech. Ti, kteří toto poselství poslouchají, je mohou přijmout naprosto odlišně od těch, kteří jsou zde v této místnosti. Ale tato místnost má v sobě energii, kterou nelze zachytit na záznam nebo v přepisu. Ti stejně smýšlející nastavují souběh stálosti a víry. Mohli byste říci, že vaše víra zde povznáší pravdu, které jste nositeli.

.

Opravdu víte, kdo jste?

Chci mluvit o lidstvu, a chci to rozšířit. Chtěl bych vám sdělit něco z toho, co se stalo v průběhu času, a udělat to takovým způsobem, jakým jsem to nikdy dříve neudělal. Chci zavést řeč na něco zajímavého. Dělám to proto, žednešním učením je povznést lidskou existenci, abych vám ukázal, že jste větší, než si myslíte. Možná, že jste tady mnohem déle, než si myslíte, a to je nádherná představa. Co si myslíte o historii lidstva, jak daleko sahá? Když si to vyhledáte, jak daleko zpátky je zaznamenaná? Běžně panující shoda v tom, co učí vědci – že lidská civilizace je zde asi přibližně 11 tisíc let. Teď mluvím o lidské civilizaci. Nemluvím o lidech v biologickém smyslu, protože to je věc antropologů. Mluvím o sociologii. Jak dlouho existují města, systémy, náboženství? Jak dlouho vaši vědci říkají, že jsou na to důkazy? A teď to možná bude vypadat jako omílání něčeho, co jsme řekli už dříve, ale je toho mnohem více.

.

V tureckém Istanbulu jsme seděli před velkou skupinou a předávali poselství nazvané „Neznámá historie Země“. Dnešní poselství je podobné, ale jiné. Výchozí bod je stejný, ale poselství je o něčem jiném. Lidská civilizace tu je o trochu déle než těch 11 tisíc let. A teď, můj partnere [obrací se k Leemu], ať je toto poselství jasné a dává smysl.

.

Vše, co můžete o lidské civilizaci nastudovat, moji drazí, se zdá ukazovat na začátek před 10.000 až 11.000 lety. Zdá se, že tehdy to všechno začalo, a že vzkvétala velká města. Sociologové řeknou, že se tehdy lidstvo pomalu přesouvalo od kmenového života do kolektivnějších městských států. Když se v čase vrátíte dostatečně zpátky, jedno z prvních měst s jasným vědomím organizace a plánování, by byla města v oblasti údolí řeky Indus, které dnes říkáte starověký Sumer. Mohlo by se zdát, že je to začátek a datuje se do doby asi před 11.000 lety. Od té doby všechno následuje pravidla linearity, synchronicity objevů, kde jedna věc vedla k druhé, a přišli jste s egyptskými pyramidami, Římskou říší a tak dále. Taková je vaše vnímaná historie. Metafyzicky vám neustále stále znovu předáváme, že lidstvo je skoro 50.000 let staré. Mělo organizaci, civilizaci, města, vědomí a sociální evoluci. Ale vy z ní vidíte jen těch 11.000 let.

.

Co se stalo v historii?

Kde je pravda? Proč nedokážete jasně vidět, že to co vám říkám, je pravda? Jestliže to je pravda, proč pro to neexistuje důkaz v zemi? Mohlo se stát, že došlo k nějaké události, která vymazala to, co zde dříve bylo? Mohla to vymazat do takové míry, že se to neukazuje archeologům ani současným historikům? Odpověď zní ano. Bylo to způsobeno i počasím a ledem. Pamatujte, že nemluvíme o miliónech lidí. Jednalo se o mnohem menší populaci, ale byla tady.

.

Existuje mnoho druhů věcí, kterými bych vás mohl provést, ale chci teď zasít semena informací a pravdy, která povznesou historii, nebudou jí předkládat výzvy. Nejsem tady, abych přepisoval vaši víru, kterou možná máte. Naopak, jsem tady, abych doplnil to, co vám bylo řečeno. Takže to, co řeknu teď a dnes večer, se možná bude zdát fantastické. Konec konců, jde přece o channeling. Avšak ti, kteří to uslyší v budoucnosti, v daleké budoucnosti, se budou usmívat. To protože to, co se vám teď chystám sdělit, bude jednou určitě objeveno. Je to pouze otázka několika generací, než získáte určitě druhy nástrojů a zkušebních přístrojů, které vám ukážou to, co se vám chystám vysvětlit. Něco nebude viditelné nikdy. Nejde to bez stroje času. Neexistuje způsob, jakým byste se mohli vrátit dostatečně zpátky na to, abyste viděli to, o čem budu mluvit. Avšak civilizace přímo předcházející té 11.000 let staré, je stále dohledatelná.

.

Pokročilé civilizace minulosti

Dovolte, abych tento channeling přerušil kvůli něčemu, co je zdánlivě „non sequitur“ – jinými slovy se zdá být mimo logiku tohoto channelingu, ale není tomu tak. Mezi starými dušemi na této planetě je rozšířen ochromující pocit, že existovaly již dříve, v životech s vyspělou technologií. To je ohromující vzorec. Mluvili jsme o něm již dříve. Mnozí věří, že majísyndrom potápějícího se ostrova – Atlantidy.Které, ptám se (protože jich bylo několik), a kdy? Na tom nesejde, protože mnozí z vás tam byli! Je to intuitivní pocit nespočtu starých duší. Skutečně mluvím o pravdě vaší Akášické paměti.

.

Existuje celá jedna část lidstva, která je o tom přesvědčena kvůli pocitu, který měli skrze intuici minulého života nebo snů nebo čehokoliv.Skutečně byli součástí pokročilého civilizačního způsobu života před 10.000 letyChtěli byste, abych to potvrdil? V pořádku, je to správně, absolutně 100% správně! Ale jak to můžete cítit? Přece nemáte stroj času, nebo ano? A přesto to existuje. To samo si říká o otázku: je vaše historie správná?

.

Váš vlastní stroj času – lidská Akáša

To, o čem si opravdu přejeme mluvit, je vaše Akáša. Individuální osobní Akášický záznam staré duše (většiny z vás) by vám intuitivně odhalil energie minulého života. Životy s největší energií vystupují na povrch nikoli lineárně (rok za rokem), ale energetickyTo znamená, že se ukazuje samotná energie, ne místo v historii. Co bylo nejdramatičtější? Co se přihodilo, co si nesete s sebou? To je to, co si pamatujete, a je to také to, co se často vynoří při čtení energie a snění. Zde sedíte, a mnozí z vás říkají: „Ano! Byl jsem tam. Vím to a cítím to! Zdálo se mi o tom a bylo mi to řečeno při sezení. Byl jsem toho součástí – vyspělé společnosti – a měli jsme mnoho věcí, které teď nemáme.“ Drazí, máte pravdu! Ale teď vám chci předat nějaké informace a není to to, co si myslíte. Je to mimo dosah vaší logiky či věcí, které by vám dávaly smysl. Proto se připravte na něco jiného.

.

Předpojatý mozek

Lidský mozek je složitý a jednou z nejběžnějších věcí, co dělá je analyzování věcí podle toho, co zná ze zkušenosti. Nemůže analyzovat něco, co neznáTudíž pokud věříte, že jste byli součástí něčeho, čemu se říká „vyspělá civilizace“, mozek vám o tom poskytne obrázek, založený na tom, co vám říká dnešní zkušenost, jak by to mělo vypadat.

.

Pojďme si definovat, co váš mozek ukazuje při slově „pokročilý“: pokud máte technologicky vyspělou civilizaci, měli byste mít mnohem vyspělejší věci, než máte nyní. Počítače byly výkonnější; pravděpodobně jste měli ta těžko pochopitelná létající auta, která jste očekávali; a měli jste léčivou laserovou energii. Lidé se léčili na stolech, které je diagnostikovaly a léčily – okamžitě. Měli jste velmi dlouhý život, je to tak? Co říká Kryon: nic takového!

.

Nejsou ty sci-fi filmy směšné? Neukazují vůbec nic nového. Většina sci-fi pouze ukazuje něco, co aktuálně děláte lépe! Létáte lépe, počítáte na počítači lépe, léčíte lépe, cestujete lépe – je to prostá projekce toho, co znáte. Znáte jen to, co znáteTakže sci-fi film o budoucnosti bude jednoduše mít to, co máte dnes, jen mnohem lépe zpracované. Když cestujete do vesmíru, stále používáte lodě. (Konec konců, to všechno existuje, že?) Představa něčeho zcela a naprosto mimo rámec známého, co jste nikdy nezažili, nebude ve filmu nikdy fungovat. Neumíte ji popsat. Dokonce i myslitelé z daleké budoucnosti, kteří vás vezmou do vzdáleného vesmíru, a jiné civilizace vám dají jen rychlejší vesmírné lodi. Je to jen více toho, co znáte, nic z toho, co nevíteProto vám chci povědět něco, o čem nevíte.

.

Zakódovaná realita

Matoucí, zakódovaná realita je nepohodlná a možná jde o něco z vašich snů. Ale pro ty, kteří v ní žijí, je normální. Divoch v džungli bude přemýšlet o budoucnosti jako o vyspělém kopí, které bude samo létat. Ale vezměte ho do vašeho světa letů, internetu, sociálních sítí a médií a on se strachy schová! Pro něj to nebude reálné.

.

Abychom vám to přiblížili, musíme vzít malou záhadu. Když Kryonova energie přišla na planetu, před všemi těmi roky (v roce 1989), předali jsme vám poselství, která říkala, žemagnetická mřížka planety je zodpovědná za aktivitu osvíceného vědomíTo znamená, že vaše DNA a rozvoj lidstva jsou navázány na magnetickou mřížku. Sám sebe jsem nazval magnetickým mistrem a teď už víte proč. Má to co dělat s magnetickou mřížkou a měnícím se lidským vědomím. Mohlo by se stát, že se magnetická mřížka planety začíná opět měnit? Předáváme vám poselství za poselstvím, která o tom mluví. Začali jsme tím, že jsme vám řekli, že se posouvá (přelaďuje). Musela se posunout výrazně – za posledních 10 let více než v uplynulých 100 letech. Věda teď říká, že se to stalo a vaše počítače to prokázaly. Mřížka se musela posunout proto, aby se připravila na to, co přichází. O čem minulá poselství říkala, že to přichází?

.

Měnící se realita pro Zemi

Dovolte mi shrnout poselství nazvané „Budoucnost DNA“ (Minneapolis): Právě se přesouváte do jiné části vesmíru. Vaše galaxie rotuje kolem středu a všechny hvězdy a sluneční systémy se pohybují stejnou rychlostí a rotují ve vztahu k sobě kolem středu. Vaše sluneční soustava se přesouvá do nového místa ve vesmíru, kde v průběhu lidské existence nikdy dříve nebyla. Zeptejte se astronomů, co se děje, a oni vám řeknou, že lidstvo, jak ho znáte, existuje v jakémsi druhu bubliny ochranného záření okolo sluneční soustavy a že heliosféra Slunce s ním spolupracuje. Ale najednou vidí, že přichází změna. Ta bublina se vytrácí. Co u Slunce poslední dobou pozorujete? Mění se. Co pozorujete poslední dobou u počasí? Mění se. Všechno se to souvisí s tím, kam míří vaše sluneční soustava. Řekl jsem vám to a ukázal vám, jaká věda je s tím spojená.

.

Dále vám chci sdělit, že tato nová energie ve vesmíru multidimenzionálním způsobem změní magnetické pole této planety, aby pomohla urychlit lidský rozvoj a vývoj.Zmoudříte, protože magnetické pole je na to připraveno. To vše má vztah k vývojovým změnám, které to umožní ve vaší DNA. Byli jste připraveni na další vývoj, pokud překročíte rok 2012, aniž se sami zničíte, a vy jste to dokázali! Ale museli jste k tomu mít vědomou fyziku a o té mluvíme. Proč to otevírám, když mluvím o historii a vyspělé rase minulosti? Teď vám to povím.

.

Minulost, která se neukazuje

Před asi 11.000 lety, na konci poslední doby ledové, chcete-li jakési malé doby ledové, došlo na této planetě k některým událostem. Chcete-li, hledejte a naleznete. Má to co dělat s tím, čemu říkám „neobvyklá plazmová aktivita v atmosféře. Magnetická mřížka byla velmi odlišná. Hromadné erupce na Slunci a ten druh věcí, ze kterých jsou dělány filmy, dorazily a zasáhly magnetické pole této planety. To ji zatížilo odlišným druhem plazmy. Ve vědecké historii to můžete vidět. Je to v ledové kůře a je to v magnetismu, který byste změřili v zemských vrstvách.

.

Tehdy to bylo jiné a já vám chci říci, co to způsobilo. Nejprve mnoho smrti. Řekli jsme vám to už dříve, a sdělili jsme, že to částečně způsobili lidéLidstvo prošlo čtyřmi stupni civilizace skrze různé věky a mělo pokaždé skoro skončit. Možná, že si vzpomenete, že vaše proroctví před několika lety mluvila o konečné válce na přelomu milénia – s masovou destrukcí. Nestalo se to. To bylo číslo čtyři, posuneme se k číslu pět. Rok 2013 a dále je číslo pět. Řekli jsme vám o tom, když jsme mluvili o čísle tři v channelingu „Neznámá historie Země“. Nic z toho nenaleznete snadno. A historie nebyla vymazána zbraněmi. Stalo se to skrze plazmový výboj – přírodní.

.

Ale dlouho před tím měla vaše planeta atmosféru, která byla díky sluneční aktivitě (heliosféře) živá jiným způsobem, a to nabilo magnetickou mřížku takovým způsobem, že lidstvo bylo schopno rozvinout DNA alespoň na 50%. Pamatujte, že teď jste od 30% do 35%*.„Kryone, počkej chvíli, ty máš na mysli, že se vracíme nazpátek?“ Ano. Nakonec pro to naleznete důkaz – vyspělou civilizaci.

.

Jestliže cítíte, že jste žili životy, kdy jste byli součástí vyspělé civilizace, pak jste byli. To protože vyspělé bylo vaše vědomí, ne vaše technologie (řekněte si to znovu pomalu). Mohli jste svým vědomím dělat věci, které dnes nedokážete, a uměli jste je dělat snadno. Uměli jste léčit své vlastní tělo svým vlastním vědomím. Byli tací, kteří dokázali stvořit skutečnou hmotu z ničeho. To vše díky vyspělému myšlení, ne mechanickým zařízením. Předáváme vám principy, které ještě nejsou vymyšleny: „Vědomí je fyzika. Je to reálné, měřitelné pole, které ovlivňuje fyzickou realitu.“ Už se vám rozbil počítač nebo zhasla žárovka, když jste se rozzlobili? Co? Je to fyzika!

.

Starý model stále existuje!

Ano, byli jste tam, ne s létajícími auty a antigravitací, ale s moudrostí a vyspělou fyzikou, kterou si dobře pamatujete. Vzpomínáte si na vyspělou moudrost a vědomí. Existuje důvod, proč si na to vše dokážete intuitivně vzpomenout. Je to vaše Akáša! Poslouchejte, protože toto je dnešní lekce: S tím jak se vyvíjíte, neobsazujete nová území – ale poslouchejte mě – místo toho přinášíte to, co jste měliVracíte se zpět, abyste dosáhli budoucnosti! Od doby, kdy jste minuli rok 2012, se vaše Akáša pomalu probouzí. Už existuje model nebo šablona pro tuto vyspělou realitu, a vy jste žili už před celými věky. Tento Akášický model ve vás existuje proto, aby urychlil rychlík evoluce, kterým teď procházíte. Už jste tady byli dříve! Jak se vám to dosud líbí?

.

Staré duše, co si pamatujete, je vyspělá civilizace z doby před 10.000 lety. Ale její semena začínají opět formovat sama sebe. Není to nové, a není to neznámé, a vaše Akáša to ví. Vaše innate to ví. Co bylo, bude zase skutečností a pro vás to nebude nové. Vy se do toho vracíte. Mluvili jsme o Atlantidě a mluvili jsme o tom, že ne všichni byli na tomtéž potápějícím se ostrově. Nemohli vás tam být miliony. A přece všichni věříte, že tomu tak bylo.Pro destrukci lidstva z mnoha důvodů existuje jedna metafora. Bylo to skutečné a vy všichni jste tím prošli.

.

Mnozí z vás byli v těch časech zničeni, a to byla civilizace číslo tři. Číslo dvě mělo své vlastní příčiny, většinou závislé na Zemi. Potom následoval začátek a konec civilizace číslo čtyři (vaše současná 11.000 let stará historie). Takže všechno, co přisuzujete lidské civilizaci, těm 11.000 letům, je vlastně čtvrtou civilizací. Vím, že to zní velmi zvláštně, ale dokonce i některé z moudrých starobylých informací od původních obyvatel vaší planety mluví o těchto věcech. Je to součástí jejich učení.

.

Moji drazí, vaše civilizace je zde 50.000 let.Věda bude jednoho dne souhlasit, že se zdá, že existuje ztracená historie a spatří ji takovou, jaká je. Nejste tak mladí! Mnohé z vašich duší jsou velmi staré a moudré a jste zde už dlouhou dobu. Vaše Akášické záznamy jsou naplněny těmito druhy věcí. Chápete, co dnes říkám? Máte stavební cihly budoucnosti, protože jste to zažili v minulostiProto se toho nebudete obávat, a když to začnete prožívat, budete v pohodě.

.

Moji drazí, chci, abyste se na chvíli zadívali do očí indigových dětí. Mladé duše jsou zmatené. Ale staré duše si jsou jisté! Možná až příliš jisté? Nerozhlíží se kolem, ani se neobávají, že jsou jiní. Místo toho se na vás dívají a diví se, proč se nebojíte, když jste tak… stará energie! Už si tím prošli! Jsou to staré duše a pamatují si, co přichází. Už si tím prošly dříve, a v jejich jistotě to můžete vidět. Nedovolte jejich klidu, aby vás zmátl. Nejsou tvrdohlaví. Prostě se jen probouzejí do něčeho, co si „pamatují“ na planetě, která to neviděla po dlouhou, velmi dlouhou dobu.

.

Akášický stroj času

Pojďme si povědět o akášickém záznamu trochu jinak. Zdají se vám sny? Chci vám povědět něco o vaší Akášické paměti. Není fér! Váš Akášický záznam je velmi, velmi zkreslený. Nebude vám předčítat vaše minulé životní zkušenosti lineárním způsobem, tak jako čtete knihu a obracíte stránky. Neuvidíte, kdo jste byli a co jste dělali, pak otočíte stránku a spatříte, kdo jste byli potom a ještě potom. To kvůli multidimenzionální dohodě Akáši energií, ne s historií. V této nové energii existuje důvod pro ty druhy odrazů, které máte (vaše sny). U mnohých pracuje Akášický záznam přesčas a dává vám ke zpracování mnoho věcí. Důvod?Protože potřebujete tyto věci vyčistit, abyste se mohli posunout dále.Nepostoupíte dopředu, dokud ten odpad nevyčistíte. V tom je krása vaší innate.

.

Akáša je ve vaší DNA a hluboce ovlivňuje váš život tím, že nechává energii projevitse, podívat se vám do tváře a požádat o propuštěníZbavte se té energie minulého života. Máte zajímavé sny? Řekněme, že jste se v minulém životě utopili. Dejme tomu, že to bylo před tisíci životy, ale pamatujete si to, takže máte sny o topení se. Nemůžete dýchat. Fyzicky zvracíte, a rychle se napřimujete na posteli. „Už je to tu zas – ty sny!“ Co tedy udělá lidská bytost s takovou zkušeností? To je tak zajímavé! U staré duše je první reakce: „Co to znamená? Co si s tím počnu?“ Tato část je přesná. Ale lidé často neanalyzují to, co to skutečně znamená.Naopak, myslí si, že je to proroctví. „Utopím se, tak raději nepůjdu k vodě.“ Je to proroctví o budoucnosti, myslí si. „Mám ty samé sny stále dokola, tudíž to musí být něco, co se má stát.“ A tak je dalším krokem strach.

.

Drazí, tento nádherný systém přípravy staré duše na budoucnost tu není proto, aby vyvolával strach! Řeknu vám, o čem je. Ten sen se týká něčeho, co se vám stalo a nějakým způsobem vás to ovlivňuje i dnes. Možná se to týká vašeho hrdla? Týká se to dýchání nebo je to prostě skutečný strach z toho, že jste ve vodě a to vás brzdí. Týká se to mnoha věcí z minulých životů, které je třeba spatřit, pochopit a nadobro opustit. Jestliže poznáte tyto energie takové, jaké jsou, přinesené na podnose, staré duše, můžete kolem nich projít.

.

Možná řeknete: „Děkuji ti, innate. Děkuji ti, Akášo, za to, že mi v tom umožňuješ vidět smysl. Nebojím se, že se utopím. Nebojím se ničeho, co už zde není. Nebudu ovlivňovat svůj život a nebojím se budoucnosti. Šťastně se ponořím do oceánu nebo jezera beze strachu.“ O tom to je. Jakmile je něco vyryto do vaší Akáši a vyvolává to strach ve vašich snech nebo v prožitcích minulých životů, bude vás to brzdit.Takže starým duším se začíná stávat, že minulé životy, které mají nejvíce energie nebo obsahují nejdramatičtější věci, vám budou přineseny na podnose. Jak se vám to až doteď líbí? Když k tomu dojde, nebojte se toho. Nezhmotňujte strach, protože ho cítíte, a nevyvolávejte strach ve svém okolí. Bez ohledu na to, jak skutečný vám připadá, není to proroctví! Není. Jste to vy. Pracujete sami se sebou.

.

Síla snů z Akáši

Sny jsou takové. Staré duše mají často Akášické sny. Nové duše si právě zvykají na planetu. Ty sní o jiných věcech. Staré duše v této energii začínají mít sny, které něco znamenají. Možná máte sen o rodině, pouze nikdo nehraje takovou roli jako ve skutečnosti a nikdo není na správném místě! Ale je to určitým způsobem drama. Nic z toho nedává smysl. Je to nesmyslné, a možná máte sestru nebo bratra nebo matku nebo otce, které cítíte, ale nepoznáváte, přimíchané mezi ty, které znáte. Jste na místech, kde jste nikdy nebyli, setkáváte se s lidmi, které nějak znáte, ale ve skutečném životě jste se nikdy nesetkali. A pak je tam taky často pocit nebezpečí.

.

Co něco takového znamená? Probouzíte se naprosto a kompletně zmateni. Jaká je první lidská reakce? „No páni, moje rodina mě zradí.“To není žádné proroctví! Směji se, protože ve staré energii to je takový lidský zvyk.Vždycky berete věci, kterým nerozumíte a promítnete je do strachuJe čas použít naopak moudrost. Jaká je v tom metafora? Co to znamená? Začněte se rozhlížet a analyzujte, k čemu ve snu dochází. Nic není doslova – nic.Vaše Akáša nezná doslovnostZná multidimenzionální dojmy a možnosti a to je vše, co ví. Ale předává vám to v lineárních snech.

.

Takže jste dostali ve vašich snech nějakou neobvyklou rodinu, která dělá neobvyklé věci. Není to váš bratr nebo sestra ze skutečného života, ani matka nebo otec, nebo děti. Naopak,je to metafora rodiny a představuje jakousi duchovní metaforu, která se vyvíjí. Dochází k posunu, který vás žádá, abyste byli obezřetní v tom, s kým jednáte. Jediné nebezpečí je ve stýkání se s těmi, které považujete za svou rodinu (dokonce i duchovní rodinu), kteří jsou stále ve staré energii. Ti vás budou brzdit. A o tom to je.

.

Takže to bude chtít moudrou analýzu beze strachu od innate a intuice. Existují všechny možné druhy těchto snů, které jsou vám dnes předány, které innate chce, abyste je analyzovali, uvědomili si a rozpustili.Dekódujete svůj minulý život, abyste uskutečnili vyrovnanou budoucnost.

.

Stará duše, měla jsi život za životem ve velmi starých energiích. Válčili jste a válčili, a nyní válčíte znovuNenáviděli jste se navzájem, zabíjeli jste jeden druhého, a tyto věci si nesete ve snech. Některé z nich jsou tak významné, že ovlivňují váš život i to, co cítíte, a každý z nich vás může v této nové energii srážet dolů. Matky, musíte přestat snít o svých umírajících dětech! Mluvím k někomu, kdo je zde a kdo to čte! Jen proto, že se to stalo dříve ve velmi vzdálené minulosti, neznamená to, že se to stane i tentokrát. Vy všechny jste měly děti, které zemřely při narození ve vaší náruči. Nikdy jste se s tím nevyrovnaly. Pro matku to znamená vracející se strachAnalyzujte: Je to sen o minulosti. Uvědomte si: Je to v Akáše a přináší to stres. Odstraňte: Zbavte se toho. Je to stará energie a vy nejste její součástí. Budete méně stárnout a žít mnohem déle než teď.

.

Je to hodně práce, a to je důvodem proč vám říkáme pracovníci světla. Byli jste tam a dělali jste to. (Pozn. překl.: Kryonův způsob, jak říct, že máme všechny druhy zkušeností a ty si s sebou neseme.) Přežili jste všechny tyto civilizace a některé z nich byly velmi vyspělé, kde jste měli vyspělé vědomí moudrosti. A to znovu získáváte. Nemůžete přijít na vyspělé místo s temnou vzpomínkou na své vědomí. Věci, co se staly v  uplynulých 10.000 letech, moji drazí, jsou stále zde, ve vašem Akášickém záznamu. A s některými z nich je třeba se vypořádat.

.

Je to významné poselství, že? Bůh se o vás stará dost na to, aby vám nepřinášel zlé sny! Co s tím? Když je máte, chci, abyste se probudili a okamžitě začali slavit! Máte pachuť v ústechnebo v mozkuKdyž si nedáte pozor, špatný sen vám zničí celý den. To protože si ten pocit nesete s sebou, protože je to dramatické. Já naopak chci, abyste to oslavili. Máte odvahu oslavovat zlý sen? Pak chci, abyste se vzpřímeně posadili na posteli a analyzovali. Potom řekněte:„Děkuji ti, Akášo. Děkuji ti, Duchu. Pomozte mi, abych přišel na vše, co potřebuji vědět, a mohl jsem to odstranit.“Pocit z ošklivého zlého snu, který jste měli, se v náruči Boha okamžitě rozptýlí. Láska to tak dělá. Řekněte: „Propouštím to! Je to pryč a zůstane to tak, protože se přesouvám do své budoucí velkoleposti.“ Zbavte se toho starého ještě dřív, než vstoupíte do nového.

.

O těchto věcech bude mnoho channelingů, protože je to nové. Vztahují se k této době, protože se týkají nového člověka. Mnoho z vás zažilo tyto nové, intuitivní energie. Moji drazí,pamatujte si totoneudělali jste nic špatného a nejsou to špatná proroctvíJe to vaše vlastní innate a Akáša – přinášejí vám energie, abyste je mohli spatřit a propustit.

.

Toto je síla staré duše v této nové energii.Zastupujete vědomí vyvinutého duchav průběhu tisíců let. To je to, co máte. Přesouváte se do časů, kde si můžete vzpomenout, jaké to bylo mít moudrost, která nikdy nerozpoutala válku a nikdy žádnou další nerozpoutá. Ti moudří vědí, že válka není řešení. Znamená jen zhoršení situace. Historie ukáže, že to tak je. Představte si moudrost světového vedení, které na to pamatuje!

.

To je nádherná zpráva! Nikdy nebyla taková doba, jako je dnes. Není to stejné jako v minulosti. Věci se začínají měnit, a jsou zde tací, kteří to cítí. Oslavte tu změnu. Ať je to cokoliv, oslavte to! Ve vašem životě existuje laskavost lásky, která vám přinese dobré věci. Odhoďte strach z budoucnosti a začněte oslavovat, co má přijít. To je poselství dnešního večera a není jen od Kryona. Je to poselství nové doby. Můžete říci: „Miluji lidstvo kvůli tomuto a kvůli tomu, co má přijít“?Jestliže se vracíte zpět, abyste dosáhli budoucnosti, pak můžete.

.

A tak to je.

Kryon

.

* Kryon tady má na mysli průměrnou hodnotu aktivace DNA lidstva. Individuální lidé mohou být řádově výše. I o tom Kryon v minulosti hovořil.

Zdroj originálu: http://www.kryon.com/ - „Going back to get the future“

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Iva M. pro www.transformace.info aww.kryon.webnode.cz. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

zpět